maandag 18 januari 2010

Het Toverboek (2)

Ik was op vistite bij Mar en ik nam een aantal boeken mee, omdat ik de oude toverspreuk, om in contact te treden met de Egyptische goden wil uitvoeren.

Afgelopen zondag herlas ik zorgvuldig de teksten van Maspero en terwijl de Franse geleerde een aanroepingplechtigheid beschreef, met gebruik van een olielamp, met of zonder hulp van een kind, die als medium optrad, kwamen mij de woorden van Mar ”Jij bent gek, als dit gaat opvoeren” weer in gedachte.

Stelt u zich een voor, dat ik plechtig en ernstig, met van aandoening trillende stem uitroep: Tabao, Basoukhan, Amo, Akhkharkhangrabounzanouni –edikomto, Gethoubasatthou-ritchmila –alo--- en dat zeven maal?

U kan zich bijna niet inbeelden wat het allemaal inhoudt. Voorbereiding van de kamer, de lamp, samenstelling van de wierook volgens draconische voorschriften, evenzo voor de zalf die men op de ogen moet strijken.

Na een uur op de tekst van Maspero “geblokt” te hebben had mijn stellige overtuiging van gisteren een ferme deuk gekregen en om orde in mijn gedachten te brengen, ondernam ik een lange wandeling.Tijdens de wandeling kwamen de vreselijke woorden ”Uitstekend, uitmuntend en beproefd” opdringerig terug. Een ander pijnlijke gedachte sloop verraderlijk in mij; Zou mijn twijfel niet het begin zijn van Schrik?

Lieve lezers van Sterzoeker. Stelt u in mijn plaats. Men zegt wel uitdagend dat men de verschijning van een god zal beproeven, maar inwendig is men overtuigd dat alles maar lol is en dat handelingen over toverij nooit anders zijn geweest, in handen van charlatans een middel om goedgelovigheid van simpele mensen uit te buiten.

Maar stel nu eens dat men de hand heeft weten te leggen op een oud Egyptische tovenaars geschrift, waarbij die van de moderne magiërs verbleken, dat wil men het toch proberen, dan is men toch geneigd te geloven dat er resultaten te bereiken zijn.

Dat is nu precies de reden waarom ik mij na de wandeling, mij wederom verdiepte in het oude geschrift.- Op dezelfde grondige wijze als waarop mijn vriendin Mar, wanneer zij haar teksten ontcijfert, - om de voorschriften, die toelaten met de goden van Egypte in gesprek te treden op te tekenen, na zorgvuldige vergelijking van de studie van Maspero met de vertaling van Griffith en Thompson.

Voor het opvoeren van het ritueel is er een verscheidenheid in keus aan middelen.
-Men kan het antwoord aanschouwelijk maken door spiegelbeeld.
-Men kan het antwoord verkrijgen door woorden.
-Men kan alleen werken of met hulp van een tussenpersoon, een kind.

Dat laatste zie ik niet zitten, een kind zou ik never-nooit-niet willen betrekken in mijn magische experimenten, dat is dus bij voorbaat al uitgesloten .

Ik kies dus voor de methode met de lamp.

Ik begin met de nota’s in het werk van Maspero opgetekend, zorgvuldig over te schrijven;
-U gaat de donkere kamer in. Zij is rein, zonder licht, de vensters zijn naar het Zuiden gericht. De muren worden met natron water afgewassen en de vloer is schoongemaakt en netjes.

-Men neemt een witte olielamp, die nog niet voor andere doelen is gebruikt. U vult deze met zuivere olie uit de oasis van Farafreh. Zeven maal word het morgengebed aan Ra bij zijn opstaan gezegd; O, grote God, Tabao, Basoukhan, Amo, Akhkharkhangrabounzanouni –edikomto, Gethoubasatthou-ritchmila –alo

De lamp wordt in het volle zonnelicht geplaatst er worden met zwarte inkt mystieke figuren op getekend, daarna moet de brandende lamp naar binnen worden gedragen en moet hij geplaatst worden op een baksteen, vers uit de vorm, zijn onderzijde plat rustend op rivierzand.

De ogen moeten ingewreven worden met volgende vloeibare samenstelling; zeer frisse hibiscus bloemen, welke twintig dagen in een fles met vers water zijn opgesloten. Op de twintigste dag het water van de bloemen afgieten. De inhoud zal als dan in bloed verandert zijn. Hiermee moet men zich de ogen inwrijven.

Daarna voor de lamp viermaal volgende aanroep zeggen;
< Zijt gij de enige grote wiek van Thots’s linnen? Zijt gij het kleed van Osiris, de verdronkene, kleed geweven door Isis hand en gesponnen door die van Nephtys? Zijt gij de eerste lijkwade, de geweven werd door Osiris? Zijt gij de grote zwachtel, door de hand van Anubis om het lichaam van Osiris de machtige god, gewonden? Ik bracht U heden, wiek, opdat hij antwoorden zou, op alle vragen die ik stel, Zult gij weigeren, o wiek! Ik heb U in de hand der zwarte koe geplaatst, ik ontstak U in de hand der koe en het bloed van de drenkeling bracht ik U als olie, de hand van Anubis rust op U en de formules van de almachtige Magiër, ziedaar wat ik U zeg. Gij nu brengt mij de God in wiens handen heden het bevel is, opdat hij mij antwoord geven zou op al mijn vragen, in volle waarheid, zonder leugens. O Noet, moeder van het hemelwater, o Oput, moeder van het vuur; kom tot mij, Iaho >.

Dit moet gezegd worden met langzaam slepende stem, en daarna zeven maal: Esekhs, Poe, Epkhoten.

Een wierook vat bevind zich voor de lamp, men brand er reukwerk in, aldus samengesteld; verse wierook, was, styrax, terpentijn, dadels. Dit alles in wijn verpulverd, wordt gedroogd en tot tabelletjes geperst die op het vuur geworpen worden.

Daarna gaat men uitgestrekt op de grond liggen, rugzijde naar het zuiden, voorzijde naar het noorden gekeerd.
De lamp wordt ook op het noorden geplaatst.
Hierbij dient men volstrekt te zwijgen.
Dan kijkt men strak naar de lamp, en als men "zuiver" is, dan ziet men de God bij de lamp...hij spreek over de hemel, aarde en hel!

Moeilijker is het niet!

Het wonderlijke is dat dit middel niet meer aangewend wordt, door mensen die zich het hoofd breken over om informatie te ontdekken en die het zonder al te veel moeite dit van de Goden zelf zouden kunnen vernemen.

Op de papyrus zijn alle nuttige aanduidingen duidelijk opgetekend;

-Als de god draald om uw oproep te beantwoorden, werp dan enkele vezeltjes anijs in de vlam van het vuur en aldus verneemt de onsterfelijke dat u geen tijd te verliezen heeft.

Een gedachte die mij kwelde bij de aanvang van dit avontuur. Is dat ik dacht aan de van Goethe.

Het is heel leuk Anubis te laten verschijnen, maar wat te doen als men zijn aanwezigheid niet verder verlangt, wat dan?

Ook hier heeft de schrijver van de papyrus in voorzien.
Wanneer uw vragenlijst is uitgeput en u op alles voldoende antwoord hebt gekregen, roept u zeven maal tot de God en stuur hem dan naar huis.

“ < Goede reis, goed reis, Anubis, goede waker, Anubis, Anubis, zoon van een wolf en teefhond, Nebrishoth, Cherubijn van Amentit, god van de hellebewoners. >“

Daarna strooit men de uitwerpselen van bavianen op het wierookvat.

Welnu wat zegt u daarvan?

Het aan te nemen, door de positief beredenerende geesten, zoals mijn vriendin Mar, eenvoudig schokschouderen van het lachen.

Doch bij mij is de uitwerking van deze papyrus-tekst geheel anders;
Denk aan het genoegen dat men moet beleven in het nauwkeurig opvoeren van al die stipte voorschriften, om zich daarna op de grond uit te strekken, de ogen onafgewend op de lamp gericht...Wat? droom ik? Wat staat er naast de vlakkerende vlam? Hij is het, Anubis, met zijn spitse snuit, half hond, half wolf!

Zou u ook niet alles beproeven om dat ogenblik te beleven en de angstvolle siddering te voelen die u met vreugde vervult.

Ja! < als het waar is >

Wat? Zou ik er aan twijfelen voor ik de proef nam? En het < Uitstekend, uitmuntend, beproefd > heeft dat geen betekenis?
De oude tovenaar heeft Anubis gezien, met eigen ogen; hem gesproken! Hij heeft vragen gesteld over het wezen van hemel, aarde en hel. Hij heeft de god naar huis gestuurd en weer teruggeroepen. Waarom zou ik zo sterk niet zijn als Maspero?

---waarom?

Iets toch moet ik nog aan mijn vriendin Mar vragen. Wat verstaat men onder ”zuiver zijn” zoals op de kostbare papyrusrol vermeld staat.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Vergelijkbare Blogs

Related Posts with Thumbnails