donderdag 27 oktober 2016

Temple of Starlight/ WestenMystery School en haar Algemene Voorwaarden.


Sinds 10-09-2017 is de webpagina van de Temple of starlight op de schop en vernieuwd. Veel van wat  in het onderstaande artikel is geschreven is niet meer terug te vinden op de webpagina.  Ina Custers heeft meerder sites samengevoegd tot een site. Dit betreft echter een uitgeklede versie van de eerder Temple of Starlight site. Custers heeft nu: templeofstralight.org en Westernmysteryschool.nl
Haar algemene voorwaarden zijn nog steeds onderaan deze pagina's te vinden.  

Sterzoeker wil de "kleine lettertjes" van de Algemene Voorwaarden van de Temple of Starlight, van Ina Custers van Bergen haar "Disclaimer"onder de loep nemen. De Disclaimer geeft inzicht in de financieel verplichtingen, die de Temple of Starlight haar leden oplegt.

Mocht u lid willen worden van Ina Custers haar magische orde "The Temple of Starlight", raden wij u aan de disclaimer eerst even heel erg goed te lezen. U verplicht uzelf namelijk tot het (door)betalen van deze dure opleiding, ook als besluit om halverwege het cursusjaar te stoppen. Als u niet op tijd bent met uw afzegging wordt u lidmaastchap, bij The Temple of Starlight, automatische verlengt . De originele tekst van de disclaimer is in deze blog in het rood opgenomen. De zwarte tekst er tussenin is ons commentaar.

Een nieuwe student kan slechts drie keer vrijblijvend deelnemen aan een lesdag. Alleen de gevolgde lessen worden dan in rekening gebracht. Daarna wordt verdere deelname automatisch beschouwd als inschrijving voor de gehele opleiding.

Dit wil zeggen dat u na deelname aan drie lesdagen zeker moet zijn of u lid wilt wordt of niet. Blijven wil zeggen: dat u een lid bent van de orde of The Temple of Starlight en dat u voortaan dient te betalen, conform algemene voorwaarden.

Dubbelklik op deze afbeelding om deze in groot formaat te lezen.

Gaat u door met de lessen, dan bent vanaf dat moment volwaardig-lid van een "magische orde", of "geheim genootschap". De TOS staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven als stichting, met de kenmerk: "religieuse organisatie". (Zie  bovenstaande afbeelding)  Zonder dat u van op de hoogte bent gebracht bent u lid geworden van iets wat in de volksmond een "kerkgenootschap" heet.

Ook laat Ina Custers haar cursisten niet weten dat ze na aanvang van het lidmaatschap voor minstens een jaar finacieel verplicht zijn om voor een heel jaar te betalen. Op de rekening die het lid ontvangt, wordt deze verplichting niet vermeld. Men ontvangt een rekening voor 5 lessen. Halverwege het jaar volgt dan een tweede rekening van 375 euro.

Bij inschrijving verbindt u zich voor een lesjaar. U gaat hiermee akkoord met de algemene voorwaarden. De inschrijving wordt automatisch verlengd naar de volgende cursusjaren. Lesgeld is in beginsel verschuldigd per semester, waarvoor de volgende regels gelden:

Hierboven leest u het; Als u lid wordt, voor 1 semester: (5 lessen), dat het u verplicht de resterende 5 lessen ook te betalen. Dat wil dus zeggen dat u 2x 375 euro moet betalen.  (Huidige prijs sinds 2015, betreft 450 euro. In dit artikel staan afbeeldingen met prijzen van eerdere datum. We houden dit aan in het artikel.)

Voor aanmeldingen tijdens het semester geldt:
• starters in het voorjaar zijn lesgeld verschuldigd vanaf 1 februari van dat jaar.
• starters in het najaar zijn lesgeld verschuldigd vanaf 1 september van dat jaar.
Voor afmeldingen tijdens het stichtingsjaar geldt dat het lesgeld over een geheel semester verschuldigd blijft.


As u op vakantie gaat en er vallen een of twee lessen in uw vakantie dan bent u uw geld van de gemiste lessen kwijt. Dit geldt  bij afwezigheid door ziekte en ook als u onverwacht niet naar les kan. Bij de Temple of Starlight kent men geen genade en men dient te alle tijden het volledige bedrag te betalen.

Een  voorbeeld rekening van de Temple of Starligt. Om privacy redenen is de naam van de cursist door XXXXXX XXXXXXX vervangen.

De verschuldigde lesgelden wordt geïnd in 1 jaarlijkse termijn, twee halfjaarlijkse termijnen (in overleg is een betaling in 12 maandelijkse termijnen in principe mogelijk). Reeds verstreken termijnen worden bij tussentijdse aanmelding met terugwerkende kracht geïnd. De termijnbetalingen zijn aan het begin van de termijn verschuldigd.

De rekening wordt door Ina Custers van Bergen, twee keer per jaar verzonden. Het bedrag is 2x 375 euro. Daarbij komt nog 7 euro administratiekosten. Een extra les, bij de Temple of Starlight, zal ook "extra" in rekening worden gebracht. In zo'n geval betaald men niet het "vaste" ledentarief van 85 euro + 7 euro administratie kosten, maar men betaald dan 95 euro plus 7 euro administratiekosten. Ook blijkt uit de praktijk dat men bij de Temple of Starlight alert moet op zijn op "foutjes", dat er bv niet meer aan tussentijdse lessen in rekening zijn gebracht, dan de werkelijk gevolgde lessen.

Bij tussentijds opzeggen is restitutie van lesgeld niet mogelijk Ter beoordeling van het stichtingsbestuur is in uitzonderlijke gevallen annulering met restitutie van het lesgeld mogelijk (langdurige ziekte). Een verzoek tot annulering dient schriftelijk aan het stichtingsbestuur te worden voorgelegd.

Hier leest u het zelf; als u halverwege het jaar opzegt, volgt automatisch een rekening van nogmaals 450 euro.

Bij het bestuur aankloppen voor eventuele klachten heeft weinig zin. Het bestuur achter de stichting the Temple of Starlight bestaat immers (op papier) in zijn geheel uit de familie Custers; Ina Custers, haar echtgenoot en haar moeder. Hier heeft Sterzoeker eerder al eerder over geschreven. Zie ook: The Temple of Starlight van Ina Custers- van Bergen

Custers zal zelf het besluit nemen en niet een bestuur,  dat u het resterende lesgeld dient te betalen, indien u hier over een klacht zou indienen.

Als u weigert te betalen ontvangt u een brief met het verzoek om alsnog binnen 14 dagen te betalen, anders komt de deurwaarder langs. U krijgt dat een dwangbrief waarin zij niet schroomt om een verzonnen financiele-personage op te vroegen. Custers doet voorkomen dat deze haar adminstarie doet en zal als u niet betaald een avocaat zal inschakelen. De financiele medewerker bestaat niet en voor een advocaat hoeft u niet te vrezen. Mevrouw Custerszal geen advocaat niet inschakelen. Dat gaat haar immers geld kosten. Na een aantal "dwangbevelen" houdt het dan ook op. Wij bevelen aan, mocht u in dit pakket geraakt zijn, de extra lessen zeker niet te betalen.

Stichting Temple of Starlight behoudt zich het recht voor, bij onvoldoende deelname de opleiding geen doorgang te laten vinden.
Stichting Temple of Starlight informeert hier omtrent zo spoedig mogelijk. In geval van annulering wordt reeds betaald opleidingsgeld volledig gerestitueerd.
In het geval het door overmacht niet mogelijk is om een les in de ‘eigen’ groep bij te wonen, kan in overleg een gastles in een parallel groep worden gevolgd.


Dat wil zeggen dat u alleen nog terecht kan in Dordrecht. De les locaties Dordrecht, bevindt zich in een Anti kraakpand, alwaar ze haar pop-up tempel gevestig heeft. De leslokaties Haarlem en Eindhoven zijn inmiddels opgedoekt wegens gebrek aan leden. Custers heeft sinds kort haar tempel ondergebracht in kantoorpand op de Spuiboulevard 100 te Dordrecht. Hiervoor heeft ze ruim een jaar in een antie kraakpand in Rotterdam gezeten, op de Kleiweg 14-16.

Custers heeft ook geprobeerd op exclusieve locaties les te geven. Bijvoorbeeld in Scheveningen bij lacaldera. De twee aangekondigde cursussen, hadden zeer hoge lesgelden, van 750 euro.

Naast deze cursussen geeft Ina Custers allerlei korte meditatie avonden en lezingen. Voor 50 euro of 20 euro kunnen belangstellende op deze wijze kennis maken met de TOS.

Op de web-pagina van de Temple of Starlight staan vaak ook lessen en cursussen vermeldt die niet gegeven worden of niet doorgaan wegens te weinig deelnemers.

Informatie bijenkomsten of avonden, die elders gegeven worden, zijn in feite bedoeld om mensen te lokken en te hersenspoelen, zodat ze doorgesluisd kunnen worden naar de tempellessen die in Rotterdam, op de Spuiboulevard 100 te Dordrecht gegeven worden. Momenteel  zijn de kosten 375 euro per 5 lessen.

Het lesgeld dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van de opleiding volledig te zijn voldaan.
Annuleringsvoorwaarden
Iedere student heeft na inschrijving nog 7 werkdagen bedenktijd.
Hierna treden de annuleringsvoorwaarden in werking.
In geval van annulering tussen 12 weken en 6 weken voor aanvang van de Temple Training, is de cursist 50% van het volledige lesgeld verschuldigd aan de Stichting Temple of Starlight, plus € 100,00 organisatie- en administratiekosten.
In geval van annulering binnen 6 weken voor aanvang van de opleiding, is de cursist 100% van het lesgeld verschuldigd aan de Stichting Temple of Starlight.


Wie zich aanmeld binnen 6 weken voor aanvang van de cursus, valt niet onder die onder de 7 dagen bedenktijd. Wie binnen 12 tot 6 weken annuleert dient de helft van 375 euro, dat is 187,50 + 100 euro administratie kosten te betalen. U betaald dan maar liefst 287,50. Waar die 100 euro organisatie- en administratiekosten op gebaseerd zijn is Sterzoeker een raadsel. Op de reguliere rekeningen van de Ina Custers wordt namelijk 7 euro administratie kosten in rekening gebracht, wat pure winst is. Met 100 euro extra maakt Ina Custers het helemaal bont.

Tussentijdse opzegging
Teruggave van een gedeelte van het opleidingsgeld is alleen mogelijk wanneer een tussentijdse beëindiging van de opleiding het gevolg is van ernstige ziekte of calamiteit. Een en ander geschiedt na wederzijdse overeenstemming.


Met andere woorden; U bent in (bijna) alle gevallen uw geld kwijt!

Algemene voorwaarden voor de Temple Retreats en Seminars
Inschrijving voor de Temple Retreats en Seminars geschiedt schriftelijk of via email. U ontvangt hierna een nota voor het volledige bedrag van het seminar.
Iedere student heeft na inschrijving nog 7 werkdagen bedenktijd. Hierna treden de annuleringsvoorwaarden in werking.
U dient dit bedrag binnen 14 dagen na dagtekening van de nota te voldoen.
In geval van annulering tussen 12 weken en 6 weken voor aanvang van de opleiding, is de cursist 50% van de prijs van het volledige seminar verschuldigd aan de Stichting Temple of Starlight, plus € 100,00 organisatie- en administratiekosten.
In geval van annulering binnen 6 weken voor aanvang van de opleiding, is de cursist 100% van het lesgeld verschuldigd aan de Stichting Temple of Starlight. Gezien de aard de organisatie van weekend-retreats is het niet mogelijk gelden te restitueren in geval van calamiteiten (zoals bv ziekte).


Bij de Temple of Starlight betaal je 450,00 voor een wekend workshop.

Algemene voorwaarden voor de Solo Magical Trainingen
Inschrijving is op elk moment mogelijk, en geldt per half jaar. Lesgeld dient na acceptatie van de inschrijving te worden betaald. Daarna worden de lessen digitaal ter beschikking gesteld, en heeft de student de mogelijkheid om gebruik te maken van de supervisie. Restitutie van lesgelden is niet mogelijk.


De kosten voor de Solo Magical Trainingen, bij de Temple of Starlight, bedragen op dit moment 285,00. Dat kan ook zomaar weer veranderen. Eerdere kosten voor deze training waren 420 euro, maar dit is recent verlaagd naar 285, aangezien niemand zich meer inschreef wegens deze hoge kostprijs.

Wilt een schriftelijke cursus magie, dan raden wij u aan om eens bij The Servants of Light (SOL) te gaan kijken. U krijgt dan precies dezelfde lessen, en u betaalt een stuk minder.

Sterzoeker raadt u aan; Bezint eer ge aan een magische opleiding begint. Het zou namelijk 100X jammer zijn dat u uw zuur verdiende centjes kwijt raakt aan iets wat u wellicht op een gegeven moment helemaal niet meer wilt volgen.

Wij zouden gezien de vage algemene voorwaarden al helemaal niet aan een cursus bij The Temple of Starlight beginnen, want stel dat de Magus uw brief met opzegbericht zogenaamd niet heeft ontvangen, dan kan u nog jaren de rekeningen van Ina Custers- van Bergen in uw brievenbus verwachten en dat moet u niet willen

Hier volgt enige toegevoegde informatie over de huidige werkwijze van Ina Custers- van Bergen:
Naast de webpagina Temple of Starlight  beschikt Ina Custers-van Bergen sinds 2012-02-21 over meerdere webpagina's. De webpagina's zijn in beheer bij Dima Support. Custers wil middels verschillende webpagina's haar cursussen en haar Temple of Starlihgt aan de man en vrouw te brengen.

Er is door Custers zeer waarschijnlijk bewust gekozen voor een afwijkende stijl, ten opzichte van de hoofdpagina, van The Temple of Starlight. De strategie achter de totaal verschillende pagina's is dat Custers hier mee verschillende doelgroepen kan bereiken. Ook weet Ina Custers zodoende, de negatieve naam, die The Temple of Starlight inmiddels opgebouwd heeft te omzeilen.

We hebben de volgende webpagina's gevonden:
http://www.vavivre.nl/
http://www.axismundiacademy.nl/
http://www.cerebration.nl/
http://www.spirituelevaardigheden.com/
http://www.senseandstrength.com/
 http://www.westernmysteryschool.com

dinsdag 25 oktober 2016

Temple of Starlight/ Western Mystery School; Orde van de Oplicht-Ster

Het is algemeen bekend dat de mens geneigd is tot zelfoverschatting, of om een over-positief beeld van zich naar buiten toe te profileren. Mensen doen dit om er voordeel van te hebben. We denken bijna allemaal dat we beter zijn dan gemiddeld. Een opvatting die op zijn zachtst gezegd indruist tegen de basis van de statistiek.
Charter Vrijmetselarij

U hoeft maar  voor de tv te gaan zitten en naar de voorrondes van een talentenshow te kijken, om te beseffen dat mensen hun talenten wel eens te hoog inschatten. En deelnemers aan talentenjachten zijn niet de enige die zichzelf door een roze bril bekijken.

Overschatting treft niet alleen artiesten. We hebben er allemaal last van. Het is ook te constateren bij manager, hulpverleners, docenten, politici en geestelijke leiders. Over het algemeen dient het zich aan bij mensen die zich sterk naar buiten toe profileren. Tussen zelfoverschatting en het beeld welke mensen van zichzelf naar buiten brengen, om beter over te komen, zit dan ook maar een heel dunne scheidslijntje, wat samengevat kan worden onder de noemer; over-profilering.

Mooie voorbeelden van hoe mensen trachten zichzelf beter voor doen, dan dan werkelijk komen we tegen tijdens sollicitatieprocedures. Op een CV, of in sollicitatiebrieven, wordt zonder schroom de werkelijkheid positief bijgekleurd. Meestal wordt dit gedaan om de baan  te verkrijgen die men begeert, of om indruk te maken op de persoon die het interview afneemt. Er zijn zelfs sollicitanten die zo ver gaan, in dit proces van zelfoverschatting en over-profilering, dat ze zich eigenschappen, werkervaring of diploma’s toekennen, die ze in werkelijkheid helemaal niet bezitten. Dit alles om die fel begeerde baan of positie te verwerven. Het wordt afgedaan als een leugentje om bestwil.

Het kan dus grote voordelen hebben om een beter beeld van onszelf te schetsen. Zolang men niet door de mand valt, zijn hier geen geschreven regels voor of tegen.
Pansophic charter

Mensen die PR maken, voor hun eigen zaak of praktijk, zijn hier ook zeer in bedreven. Ook zij hebben vaak ook een handje van over-profilering. Dit is meestal gemakkelijk te herkennen, in het zelfbeeld waarmee een persoon, die lijdt aan zelfoverschatting, zich naar buiten toe profileert.

Wat is er nu aantrekkelijker dan te zeggen dat je aan die ene speciale school heb gestudeerd, les hebt gehad van een erudiete docent, dat je binnen een uniek vakgebied werkt, dat je heel veel jaren werkervaring hebt, of dat je beschik over een superspecialisatie, waardoor je ver uitstijgt boven je concurrenten. Nog mooier is natuurlijk als hier eigenschappen bij zitten die je heel speciaal maken, die je onderscheiden van het alledaagse, zoals mediumschap, helderziendheid, mentale of magische vermogens.
Charter OTO

Niet alleen mensen in het bedrijfsleven hebben last van zelfoverschatting. In het alternatieve circuit komen we dit ook met grote regelmaat tegen. Mensen die zich als super-hulpverlener profileren, of als super-medium. Zij komen met een mooi verhaal waarin beschreven staat waarom u bij hen in de praktijk moet komen. Ze omschrijven waarom ze antwoorden op al uw levensvragen kunnen geven, of waarmee ze u van uw klachten af kunnen helpen.

Leiders van spirituele of geestes-scholen of magische ordes, zoals Ina Custers, hebben in meeste gevallen ook sterk de neiging om zichzelf als buitengewone persoonlijkheden te profileren. Een gewoon en simpel leven is immers voor geen enkele volgeling interessant. Ze kennen zichzelf een bijzonder levensweg en een buitengewoon hoge geestelijke kwaliteiten toe. Iets waarvan de meeste mensen alleen maar kunnen dromen.Vanzelf dat hierdoor volgeling aangetrokken worden. Iedereen wil immers succesvol zijn en een succesvol voorbeeld doet volgen. "The Secret",  is om die reden zonder meer een verkoopsucces geworden in lala land.


Geef mij het recept van uw succes, met deze vraag komen volgelingen meestal bij een geestelijk leider of goeroe binnen. Soms adverteren deze scholen letterlijk onbeschaamd, dat het eindresultaat, van het volgen van het aangeboden leertraject resulteert in het feit dat u net zo begaafd, succesvol of bijzonder zult worden als de docent. Met dit gegeven in ogenschouw genomen zijn veel mensen bereid om gretig hun portemonnee te trekken. Voor wat hoort immers wat. Zo zit onze maatschappij nu een keer in elkaar. Ook spiritualiteit moet duur worden betaald. Kortom veel stichters van geestesscholen zijn in staat zichzelf bijzonder aantrekkelijk te maken in de ogen van de spirituele zoeker. De geschiedenis kent hier vele mooie voorbeelden van.

Echter topstukjes van zelfoverschatting zijn te vinden we bij Ina Custers. Zij verstaat de kunst van het over-profileren, om zich zelf als zeer bijzonder voor te doen, maar al te goed. Dit kent een lange geschiedenis.

Zo doet ze natuurlijk een beroep op de geschiedenis van haar voorgangers. Door zich te verbinden met de bijzondere verhalen en kleurrijke magische ordes als de Golden Dawn, worden de cursussen, welke de moderne magiër wil verkopen, aan potentiële volgelingen, opeens een stuk interessanter. Het krijgt zogezegd een historische meerwaarde.
Charter Rose X

Een andere voorbeeld waarmee Ina Custers zich over-profileert, is met een afstammingslijn van beruchte voorgangers. Ze schermt veelvuldig dat haar leer of school "The Temple of Starlight" een afstamming of rechtstreekse lineage /lijn heeft met de Order of the Golden Dawn. Welke op zijn beurt weer verder terug te voeren is naar bijvoorbeeld de priesters van het oude Egypte. Datgene wat door de Temple of Stralight wordt onderwezen zou aldus vanuit de oudheid van mond-tot-oor zijn doorgegeven. The Temple of Starlight is op internet ook onder de naam Western Mystery School te vinden. Verkoop het ene niet, dan komen mensen wel via het andere, moet hierbij de gedachte van Custers geweest zijn.

Onder deze oude lineage wordt  door Ina Custers verstaan: de inwijdingslijn waarbij de hoge ingewijden van de ene generatie, hun opvolgers van de volgende generatie lesgeven en inwijden. Zo zou er voor gezorgd worden dat de kwaliteit van de leraren ten allen tijden aan de hoogste normen voldoet.

Nu kan je je afvragen wat wil Ina Custers- van Bergen ons eigenlijk doen geloven? Daar is het antwoord snel op gevonden; door het schermen met deze oude lineage, wil Custers zich belangrijk maken dan ze in werkelijkheid is. Het is een opzetje waardoor u gaat geloven dat oud, beter en betrouwbaar betekent, zodat u en ik gulzige zoekers worden en lid willen worden van deze nieuwe orde in de zogenaamde oude magische lijn.

Ina Custers bedient zich van een sluwe wijze van het mooie reclame maken. Zo presenteert ze haar reclamepraatje in verschillende jasjes. De ene keer is Custers een magiër en in een andere advertentie is ze coach,  of spiritueel engelen healer. Ze past zich aan, al naar gelang haar doelgroep en publiek. Op een zakelijk-forum zal Custers het woord "magiër en magie" niet bezigen. Daar gebruikt ze coach en bewustzijnstrainer. Wij zouden het liever een publieksmanipulator willen noemen.

Ook op facebook is Ina Custers zeer actief. In verschillende  facebook groepen is Custers, met een aantal van haar volgelingen, druk bezig met ronselen van leden. Ze doen dit door mensen persoonlijk, via de Messenger,  aan te spreken en vragen te stellen die persoonlijk gericht te zijn. Postings op Custers haar persoonlijke pages eindigen steevast in een reclame praatje over de aangeboden cursussen.

Het zichzelf boven de doorsnee mens verheffen is de ultieme lokker van Ina Custers om zoekende of onzekere mensen naar haar cursussen te lokken.
Het is een verkooptruck waarmee zij zoekers naar wijsheid over de streep wil trekken. Het doel is dat de de magiër/ coach/engelen healer/ spiritueel begeleider/, of hoe Custers zich ook maar betiteld, leden binnen die betalen voor een cursus.

Oud wil als kwaliteitskenmerk natuurlijk niet altijd zeggen dat het beter is dan nieuw. U heeft vast ook liever nieuwe schoenen dan oude schoenen. Met kennis over mysteriën en magie schijnt dit anders te zijn. Dit in tegenstelling tot de wetenschap, die voornamelijk gericht is op vernieuwing en groei.

Zeker waar het magische of occulte kennis betreft, wil de magiër ons doen geloven; hoeveel te ouder de bron, hoeveel te beter. Een oude leerstelling kan intussen echter allang achterhaald of verouderd zijn. Toch zien we maar zelden magiërs die adverteren met nieuwe leerstellingen.
Charter Rites de Misriam

Met oude kennis wordt waarschijnlijk gedoeld op een traditie die wordt doorgegeven. Doorgegeven door wie kan je je dan afvragen? Magie was vroeger een duur goed en werd vrijwel uitsluitend bedreven door de adel aan de hoven. Als gewone man of vrouw kwam je hier niet mee in aanraking. De kans dat u een echte gelinieerde magiër in wild tegen komt is dus zeer klein. Van deze adellijke afstammelingen zult u zeker ook geen advertenties, voor het volgen van cursussen, op het internet tegenkomen.

De meeste kennis die heden ten dage, op magisch gebied wordt aangeboden en overgedragen, is dan ook uitsluiten en alleen afkomstig uit de lineage van boekenkennis. Het is geschreven aan het begin van de vorig eeuw en nagekauwd door opvolgende magiërs, schrijvers en lezers. Meestal betreft het kennis die iemand zich door zelfstudie, of een men heeft het zich eigen gemaakt door een paar lessen bij een andere magische school te volgen.

Als er gesproken word over een oude lineage gaat het negen van de tien keer niet over iets letterlijks, wat is doorgegeven van magiër tot magiër, maar over het idee dat wordt doorgegeven, dat er vroeger ook al grote geesten met magie en mysteriën bezig waren. Hiermee voelt de moderne magiër zich in de geest sterk verbonden. De linage is in feite aldus niet meer een soort geestelijk of symbolische verbond.

Iedereen kan zondemeer, net zoals ina Custers doet, claimen dat hij of zij van een oude lineage van Magiërs afstamt, zonder dat dit te weerleggen is. Als u een boek leest over de Golden Dawn of een cursus heeft gevolgd, bij een afstammeling, of bij iemand die zich verbonden voelt met een oud-lid van de Golden Dawn, dan behoort u zonder meer ook tot deze oude lineage. Meer is er immers niet voor nodig. Zo simpel is het. Er is ook niemand die u tegenhoudt om te roepen dat u uit een oude lineage stamt. Een keurmerk voor magiërs en magische scholen bestaat immers niet en de spiritueel zoekende mens is lichtgelovig. U kan dus straffeloos u eigen magische orde beginnen in de zogenaamde lineage van de oude Meesters.
Voorbeeld van een Charter

Nu bestaat er binnen magische orders en (geheime) genootschappen echter wel een eeuwenoude traditie, waardoor het enigszins mogelijk is om het kaf van het koren te scheiden. Dit onderscheid is duidelijk te maken door middel van een charter. Een charter is ander woord voor oorkonde. Een charter is te beschouwen als een soort certificaat, een constitutioneel keurmerk, of toetsing van de voorgangers tot het stichten van een onderafdeling of een nieuwe (magische) school in de lijn van de traditie van de oude school.

Voor informatie over Charters, zie ook o.a pagina 16 van het boek van: Marcel Roggemans, getiteld: Geschiedenis van de occulte en mystieke broederschappen

Aan het Charter kan u aldus aflezen van waar uit deze nieuwe school, of orde van de moderne magiër, is ontsproten. Een magische school met een zogenaamde oude lineage, moet dus op zijn minst in het bezit zijn van een Charter, welke aan de school of orde is verstrekt door de voorgangers. Door middel van een charter wordt toestemming verleend aan de nieuwe school om de oude leer voort te zetten in deze nieuw gevormde school of afdeling.

Als u een magische school of orde treft, zoals bijvoorbeeld The Temple of Starlight, die beweerd van een oude lineage afkomstig te zijn, staat u slechts een ding te doen; Vraag aan de docent of Magister Templi, of u het Charter van de school of de orde mag zien. U wilt namelijk van het oude immers wel het beste. Een Charter is niet alleen een bewijsstuk, maar vooral een wegwijzer naar het verleden van een orde.
Is er geen Charter, of wordt het Charter u om wat voor redenen dan ook niet getoond. In dat geval heeft u met zelfoverschatting, over-profilering, een fantast, een wanabee Magister Templi of magiër, of met een oplichtster van doen. .....WOW wat een mooi woordspeling in dit verband: OpLichtSter

Hier volgt wat toegevoegde informatie over de huidige werkwijze van Ina Custers- van Bergen:
Sinds 10-09-2017 de webpagina's van de Temple of starlight zijn de schop en vernieuwd. Veel van wat  in het onderstaande is niet meer terug te vinden op internet; Ina Custers heeft meerder sites samengevoegd tot een site. Het is een uitgeklede versie van de eerder Temple of Starlight website geworden. Custers heeft nu: templeofstralight.org en Westernmysteryschool.nlSinds 10-09-2017 is de webpagina van de Temple of starlight op de schop en vernieuwd. Veel van wat  in het onderstaande artikel is geschreven is niet meer terug te vinden op de webpagina.  Ina Custers heeft meerder sites samengevoegd tot een site. Dit betreft echter een uitgeklede versie van de eerder Temple of Starlight site. Custers heeft nu: templeofstralight.org en Westernmysteryschool.nl

De onderstaande pagian's zijn niet meer in gebruik sinds 10-09-2017:
Naast de webpagina Temple of Starlight beschikt Ina Custers-van Bergen sinds 2012-02-21 over meerdere webpagina's. De webpagina's zijn in beheer bij Dima Support. Custers wil middels verschillende webpagina's haar cursussen en haar Temple of Starlihgt aan de man en vrouw brengen.


Er is door Custers zeer waarschijnlijk bewust gekozen voor een afwijkende stijl, ten opzichte van de hoofdpagina, van The Temple of Starlight. De strategie achter de totaal verschillende pagina's is dat Custers hier mee verschillende doelgroepen kan bereiken. Ook weet Ina Custers zodoende, de negatieve naam, die The Temple of Starlight inmiddels opgebouwd heeft te omzeilen.

We hebben de volgende webpagina's gevonden:
http://www.vavivre.nl/
http://www.axismundiacademy.nl/
http://www.cerebration.nl/
http://www.spirituelevaardigheden.com/
http://www.senseandstrength.com/

maandag 24 oktober 2016

Star Pupil Syndrome

Waar de naam Star Pupil Syndrome vandaan komt kunnen we niet precies achterhalen. Het wordt soms in films of boeken gebruikt. We hebben sterke de neiging om het terug te voeren naar een denkbeeld van J.W. Butler. Hij gebruikte het begrip voor leerlingen van zijn school (Inner Light Society), alhoewel het begrip in de loop der tijd veranderingen heeft ondergaan. Het was de mysterieschool waaraan Dolores Ashcroft een leerling was en waar zijn na de dood van Butler zelfs aan het hoofd stond.Butler kende zijn Pappenheimers. Een leerling die zich extreem inspande om de beste van de klas te zijn, die het gedrag van de leraar bovenmate imiteerde, en zich de lieveling van de leraar waande, leed volgens Butler aan het Star Pupil Syndrome.
Het is dus minder erg dan sterallures, maar het leunt er tegenaan.

Butler had dit verschijnsel scherp geobserveerd. Dolores Ashcroft was er later ook steeds op bedacht. Niet omdat zij zich als hoofd van haar school beconcurreerd zou kunnen voelen, maar uit oprechte bezorgdheid en altijd gespitst op correctie van dit gedrag, in het belang van een leerling. Iemand die aan deze kwaal leed kon namelijk makkelijk de eenheid van een groep verstoren. Bovendien is zo’n leerling makkelijk geneigd meer magisch hooi op de vork te nemen dan bevorderlijk is op dat moment. Temperen en begeleiden, dat was het devies.

Prachtig, hoor ik de lezer denken. Maar er schuilt een akelig addertje onder het gras. Dolores Ashcroft was er goed van doordrongen dat zij zelf dit Star Pupil Sydrome kon uitlokken en bevorderen. Hoe behoedzaam zij ook met haar verantwoordelijkheden omsprong, ze is er ook blind voor geweest.

Haar voortreffelijke kwaliteiten en talenten maakten haar niet alleen tot een voorbeeldig leraar, maar wekten ook ambities die aardser waren dan magisch leuk is. Wie wilde er niet haar opvolger zijn? Iedereen natuurlijk. Aan de ene kant heeft de school van Dolores dus zeer getalenteerde magiërs voortgebracht, aan de andere kant wekte haar positie als hoofd van haar school grote ambities.

Op dit punt gleed het uit haar vingers. Wat zijzelf in werking had gezet, kreeg bij tijd en wijle een vervolg dat zij niet meer onder controle had. Dolores had namelijk de neiging om getalenteerde leerlingen het gevoel te geven dat die haar opvolger zouden worden.

Dit is een aantal keren gebeurd in de geschiedenis van Dolores en het heeft ernstige gevolgen gehad, zowel voor haar als voor deze sterleerlingen. De eerste ramp speelde zich in familiekring af. Alleen de grote lijnen van het verhaal zijn bekend en komen overeen met latere rampen. De tweede was David Goddard, uiterst begaafd, kundig en ter zake.

Toen hij vernam dat hij bij nader inzien toch niet de opvolger van Dolores werd is hij zo kwaad geworden dat hij haar zwaard stal en in een dichtbij zijnde rivier gegooid heeft. Goddard heeft jaren nodig gehad om de teleurstelling te boven te komen maar hij heeft het wel verwerkt en is zijn eigen school begonnen: The Rising Phoenix Foundation. Die bestaat nog steeds, biedt zeer goede – gratis – lessen in de Westerse mysterie traditie. Hij heeft een aantal zeer goede boeken gepubliceerd en zijn naam was voorgoed gevestigd. Goddard is inmiddels een groot leraar.

Het derde debacle loopt nog. Ina Custers was ook een leerling van Dolores. Custers leed in hoge mate aan het Star Pupil Syndrome. In de loop van de 90-er jaren begon zij zich de opvolgster van Dolores te wanen. In die tijd had zij een nevenvestiging van de school, van Dolores – The Servants of the Light – en Custers was supervisor voor de leerlingen aan deze kant van het water.

De SOL bood namelijk een correspondentiecursus aan over rituele magie. Het is steeds het streven van Ina Custers geweest om van haar Temple of Starlight een zusterschool van de SOL te maken. Dat was natuurlijk aantrekkelijk voor de inmiddels bejaarde Dolores Ashcroft.

Er kwamen echter bij Dolores steeds meer klachten binnen, over de manier waarop The Temple of Starlight, onder aanvoering van Ina Custers, te werk ging. Dolores kreeg haar twijfels, maar toen was het al te laat.

Er werden leerlingen van de SOL zwaar over de hekel gehaald, beklad en geboycot. Er kwamen klachten binnen over de Temple of Starlight hoewel Dolores met die leerlingen strikt genomen geen binding had. Dolores heeft dat te lang naast zich neergelegd, want zij is geen mens voor persoonlijke vetes. Maar toen kwam de 3e graads inwijding van Ina Custers (dat was opportuun gezien de aanstaande vestiging van de zuster- school).

De eigenlijke inwijding, van Ina Custers, is niet op een bijeenkomst met haar leden erbij gebeurd want Ina was te bang voor haar concurrenten (die overigens ooit vrienden van haar waren). Plots kwam Custers op een weekend workshop binnen, in haar 3e graads outfit en iedereen wist toen hoe laat het was. Deze grote wekend bijeenkomst, die als "Angelic Workshop" werd aangediend, werd een catastrofe. Deze gebeurtenis heeft tot de val van de eerste Temple of Starlight gevoerd, want ruim 20 van de 25 leerlingen trokken zich terug.

Maar ook hier herrees de phoenix, zei het kreupel. De Temple of Starlight werd na een paar jaar heropend en Ina Custers haar Star Pupil Syndrome was tot volle wasdom gekomen. Waar dit uiteindelijk toe geleid heeft kunnen we allemaal waarnemen. Dat Dolores Ashcroft haar fout heeft ingezien, door niet tijdig orde op zaken te stellen, is duidelijk geworden door de breuk met de Temple of Starlight.

Dolores heeft Ina en haar Temple de deur uitgezet. Vervolgens heeft zij ook meteen de deur richting Ina Custers dichtgetrokken. Ina haar poging om tot een nader gesprek te komen werden door Dolores niet geaccepteerd. Mail werd niet beantwoord en de telefoon niet beantwoord. Jaren later zou Custers hetzelfde doen met leerling, waarmee ze in conflict kwam; niet thuis geven als er om een nader uitleg wordt gevraagd. Voor Ina Custers was dit een harde leerschool, wat ook maakte dat ze nooit meer een persoonlijke band aan zou gaan met enig leerling, want Custers heeft nooit kunnen verkroppen dat Dolores haar als een baksteen liet vallen. Custers heeft did harde afschied van Dolores ook nooit kunnen verwerken. Ze beschouwde Dolores als haar "moeder". Tot op heden heeft ze meerdere poging gedaan, om terug in contact te met Dolores. Dolores houdt, overigens niet geheel ontrecht, de deur voor Custers stevig dicht. Dolores is mag dan oud zijn, maar ze is zeker niet seniel. Die heeft allang gezien hoe megalomaan Custers te werk ging.

Of er nog een zwaard in de Maas terecht gekomen is, is niet bekend maar het zou ons niet verbazen. Alle de leerlingen die ooit in kwaad daglicht zijn gezet door de magus van de Temple of Starlight zijn volledig gerehaliliteerd en kunnen vrij toetreden tot de SOL of gelieerde scholen van Dolores.

Het Star Pupil Syndrome kan kwade gevolgen hebben, zowel voor de leerling als de leraar. Het is echter de leraar op wie de verantwoordelijkheid rust om een oog op het welzijn van de leerling te houden en een oog op de gevolgen voor de school. Het is immers de leraar zelf die dit gedrag oproept. Krijg dan de geest maar weer terug in de fles. Zelfs een wijze leraar als Dolores is dat niet gelukt.

De Kritische Magier

Vergelijkbare Blogs

Related Posts with Thumbnails