maandag 28 augustus 2017

Custers geëxcommuniceerd door magisch publiek.

Er weer opmerkelijke ontwikkelingen in lala land.  Lees hieronder het verslag.


Juist als we denken dat het niet gekker kan, wordt het nog gekker. Mevrouw Ina Custers- van Bergen van The Temple of Starlight was helemaal gek geworden. Blijkbaar voelde zij zich buitengesloten en geëxcommuniceerd door haar "magisch publiek". Hierdoor ging Custers op Facebook plots als een dolle te keer, door al haar oude vijanden te benaderen. Custers deed dit door persoonlijke berichten via Messenger te zenden. Custers sommeerde haar denkbeeldig vijanden, om vooral niet vijandig over haar te spreken, niet over haar te posten of te schrijven. Volgens Custers was er al jaren een hetze tegen haar aan de gang. Daar wilde Custers met haar Messenger-berichtgeving per direct een eind aan maken. Custers liet haar vijanden weten dat zij met de hulp van een advocaat en politie een dossier aan het vormen was. Ze zou hiermee snel rechtszaak starten. Ze ging daarbij nogal al bruut te werk, door op Facebook iedereen, ook vrienden van vrienden te benaderen. Hierdoor kwam ze natuurlijk al heel rap uit bij mensen die haar helemaal niet kenden. Ook deze voor haar onbekende mensen kregen er van langs, en werden geïntimideerd met de komende rechtszaak.

Waarom Custers deze publieksactie was begonnen, dat weten we niet. Blijkbaar was er aanleiding toe. Wellicht zat ze in een angst-Psychose, wat haar niet geheel onbekend is. Of was er iets gebeurd waardoor ze de collectieve strijdbijl ter hand nam. Het kan ook zijn dat het enkel was omdat Custers zich achter haar oor had gekrabd en zich realiseerde, dat haar ex-leden, of Sterzoeker debet zijn aan de gigantisch tegenvallende inkomsten en de terugloop van het ledenaantal in haar tempel. Aangezien Custers niet weet wie wel en wie niet voor Sterzoeker is en haar tegenwerkt en wat haar ex-leden doen, is een ieder die ook maar ergens iets schrijft of zegt over of tegen haar bij voorbaat een Sterzoeker. Daarmee dus Custers-vijand. Aldus kwam de olifant-Custers in de porseleinkast terecht, die Facebook heet en begon ze deze onbezonnen actie.

Als men Ina Custers er op Messenger vraagt hoest ze met gulzige graagte een lijstje met namen van haar vermaarde vijanden op. Het verbaasde natuurlijk niemand dat bovenaan het lijstje een aantal namen van oud leerlingen prijkt. Wie bij Ina Custers op les heeft gezeten en ooit kritische geluiden heeft laten horen, zal met zekerheid op het vijanden-lijstje scoren.

Het gevolg was dat Ina Custers, die al niet rete-populair is in bepaalde kringen, zwaar de deksel op haar neus kreeg. Dit soort stupide acties gaan op Facebook als een lopend vuurtje. Ook al was Custers haar communicatie, op Messenger onder water, boven water gonsde het. Een aantal mensen poste spontaan openbaar, wat Custers bij hen privé schreef. Puur omdat het bovenmatig absurd was. Hierdoor werden nog meer mensen gewaar waar Custers mee bezig was. Ons kent ons en al gauw was de Pagan en Wicca-community geheel op de hoogte van Custers haar gekte. Niet geheel ten onrechte, want dit waren de doelgroepen waar mevrouw Custers het al tijden op gemunt heeft. Het zijn volgens Custers de Pagans en de Wiccans, die haar al jaren zwart maken. Door de Pagans en de Wiccans kon zij nu haar dingetje niet doen. 

De Pagans en de Wiccans kregen van mevrouw Custers nog even een sneer na. In een aantal van haar anti- Pagan blogjes deed ze verslag over hoe verrot deze community is. Uiteraad volgde hoe goed zij het doet met haar magische-orde. Voor een ex-leerling had Custers een persoonlijk blogje in petto.  Custers schroomde niet om deze persoon te vergelijken met een kikker. Deze ex-leerling werd af geserveerd als iemand die opzettelijk, boven haar inspanningen, het foute pad van de zwarte magie had verkozen.

Het is overigens niet de eerste keer dat Custers, als een kat in het nauw, rare sprongen maakte. We hebben haar dit al vaker zien doen. Het loopt steevast uit op twee dingen:
A. Ze maakt mensen, (ook die niets op haar tegen hebben) tot vijanden.
B. Custer brengt zoveel mogelijk anderen op de hoogte, over wie haar vijanden zijn.
Daarnaast kent Custers altijd wel vijanden, waarmee zich na verloop van tijd weer wil verzoenen. Deze kunnen op een telefoontje rekenen. Dit doet Custers met de gedachte de tot vrienden benoemde ex-vijanden het gezamenlijk opnemen tegen de actuele vijanden. Dit heeft Custers bijvoorbeeld gedaan met Andy Cooper. Na aanleiding van een blog over Dolores Ashcroft-Nowicki, zocht Custers Contact met Andy Cooper. In deze blog werd geschreven over de laconieke houding van de SOL, ten aanzien van Ina Custers haar misstappen. Custers vond hierin een slimme ingang om Andy Cooper voor haar karretje te spannen, om hernieuwd contact te leggen met Dolores Ashcroft-Nowicki. Vervolgens werd Sterzoeker door dit illuster trio aangewezen als gemeenschappelijke vijand. Custers haar missie van contact zoeken met Doroles was geslaagd.  Haar hereniging met Dolores was nog bijna gelukt ook.

Custers haar actie resulteerde echter in een zwaktebod van de zijde Dolores. Dolores nam het op haar website in een persoonlijke blog op voor Custers. Een enorme flater van Dolores. Ook omdat Dolores allang volledig op de hoogte was gebracht van het gekonkel van Custers. Custers maakte op haar beurt meteen weer gebruik van Dolores haar blog, door overal met een printscreen van deze Blog te koketteren. Custers gaf deze de titel mee: “With a littele help of some good old friends”. Het moest voor de hele wereld duidelijk zijn dat Dolores het vriendschappelijk voor Custers had opgenomen. Het moest suggereren dat oude banden met SOL volledig hersteld waren. In feite als je goed leest, en dan moet je ook wel  heel goed lezen, schrijft Dolores niet veel meer dan dat ze afstand van de hele circus neemt, incluis Ina Custers.

Een inschattingsfoutje van Sterzoeker, ook. Wij hadden Dolores namelijk veel wijzer ingeschat. Wij hadden verwacht dat Dolores haar hand in eigenboezem zou steken en Custers eindelijk een zou terugfluiten, zeker toen ze met Any Cooper op de proppen kwam. Niets van dit alles. Wat op Sterzoeker was geschreven ging Dolores persoonlijk ook aan, dat ze ernstig gefaald had door Custers zo lang de worst van het uitzicht op de hoge stoel voor te houden, haar te dumpen en dit niet officieel te maken. Custers is een oud SOL-leerling, net aĺs Cooper. Dolores heeft haar destijds zwaar overschat, net als dat ze dat met Cooper deed. Waardoor Ina Custers geworden is tot wat ze nu is.  Fouten toegeven is blijkbaar ook voor Dolores not done. 

Uiteraad zal Custers deze keer ook niet verzuimd hebben om Dolores van het debacle, met haar vijanden, op de hoogte te brengen. Custers koesterde nog steeds de stille hoop dat dit soort acties haar terug in de armen van Dolores zullen drijven. Custers zou graag zien dat Dolores haar terug opneemt in de SOL gelederen. De vreemde vogel, die in het verleden uit het nest is geworpen, kent blijkbaar nog steeds een groot dramatisch verlangen naar verzoening en veiligheid bij haar geestelijke moeder Dolores.

Van de recente Custers-Facebook-actie zal Dolores Ashcroft-Nowicki ongetwijfeld op de hoogte zijn gebracht. Is het niet door Custers dan wel door anderen. Dit gezien het feit dat Custers deze keer ook SOL leden benaderde. En Dolores houdt ook nu weer strak haar bek dicht. Het zou Dolores gesierd hebben als ze dit alles opgepakt had, om zich openlijk (op haar website) voor eens en voor altijd van Custers & Co te distantiëren. Dolores had haar publiek kunnen afraden in zee te gaan met The Temple of Starlight, door er vere van  In Custers- van Bergen te blijven. Dolores had kunnen aangeven vooral niet mee te gaan in de hetze van Custers. Zeker gezien het aantal klachten, over Custers, die over de jaren heen al bij Dolores zijn binnengekomen. 

Opmerkelijk was het wel, van Ina Custers, om oude vijanden te benaderen. Aan de andere kant heeft Custers de strategie dat wie eenmaal tot haar vijand gerekend mag worden dat deze niet meer te woord te wil staan. Geen wezensvreemd gedrag voor Custers, omdat ze dit persoonlijk bij de SOL heeft ondervonden. Dolores Ashcroft-Nowicki heeft alle communicatie met Custers verbroken, nadat ze Geroyeerd was bij de SOL.  Door deze manier van handelen geeft Custers haar ex-leden een zelfde behandeling als Dolores bij haar deed. Dwz geen enkele omgang meer.  De boot wordt door beide magisters opzettelijk en doelbewust afgehouden, bij “lastige” mensen. Dit is bepaald geen goede manier van omgaan met ex-leden. Het siert een docent bepaald niet, als deze iemand die jaren lang ter goeder trouw lid was niet meer te woord wil staan. 

Custers heeft nooit kunnen verwerken en accepteren dat bij de SOL deze tragedie haar persoonlijk is overkomen. Custers zit er blijkbaar totaal niet mee om hetzelfde kunstje een ander aan te doen. Ze imiteert het gedrag van Dolores Dit inschattende, moet het voor Custers ook als een soort van zoete wraak voelen om iemand hetzelfde leed aan te kunnen doen.

Zo kennen wij een voorbeeld van een ex-lid. 8 jaar lang had deze man bij Custers op cursus gezeten. In al die jaren was er nooit wat bijzonder voorgevallen. Nu ligt hij zwaar in onmin met Custers, omdat hij opbouwende kritiek had. Vele verwoede pogingen heeft hij gedaan om tot een  gesprek te komen. Madam Custers houdt de deur hermetisch gesloten. Custers reageerde niet op zijn PB, E- mail en ze neemt de telefoon niet op. 

Een andere ex-leerling heeft recent een blog geschreven. Hij schrijft dat lesmethode van Custers voor geen meter deugt. De lessen worden als simpel en oppervlakkig omschreven. Haar boeken zijn het betere knip en plak werk, vol met fouten. We lezen ook dat er door Custers teveel geld wordt gerekend en dat ze zeer manipulatief te werk gaat. Er wordt ook verslag gedaan over het feit dat Custers voornamelijk NLP en hypnose-technieken gebruikt, om mensen aan haar groepen te binden. Allemaal zaken die al eerder geconstateerd zijn (o.a door Sterzoeker). Deze beschrijving staat dus niet op zichzelf. Het zijn feiten waarvan Custers liever niet heeft dat ze bevestig en gedeeld worden via internet en op social-media. Met deze verslaggeving, van dit ex-lid, zal Custers dan ook niet blij geweest zijn. Deze blog is ook nog eens in het Engels geschreven. Het blijft dus niet binnen de landsgrenzen. Bijkomend punt is dat de schrijver veel contacten  in “het wereldje” heeft en zeer actief is op Facebook. 

Veel heeft Ina Custers niet bereikt met haar gekke Facebook-actie, behalve dat mensen die haar nog niet kenden in een klap duidelijk kregen hoe paranoide ze is. Ze liet zien hoe manipuleren en stoken in zijn werk gaat. Custers haar manier van denken werd zichtbaar en dat is een hele nare gebleken, namelijk het paranoïde vijand-denken. 

Na de Facebook-storm volgde de stilte. Custers liet weken niets meer van zich horen, behalve wat facebook-oppervlakkigheden.  Er werden geen PBtjes meer naar haar vijanden verzonden. Ze zal haar wonden aan het likken zijn. Deze herstellen in de regel redelijk rap. Met het korten van de dagen kunnen we gegarandeerd  nieuwe PR-acties en ook het gebedel verwachten om ledenaanwas, voor haar Temple of Starlight. Opgeven en tot inzicht komen, van waar ze nu eigenlijk mee bezig is, dat zal Ina Custers nooit doen.

Een tijd geleden had Custers een soortgelijke haat-oprisping. behalve PBtjes, ging er toen een brief naar alle ex-leden. Ook nam ze persoonlijk contact op met een enkele, die voor haar van groot belang was. Elodie Hunting was er zo eentje. Elodie kent heel veel mensen, zeker vanuit haar werk als Astrologe voor het AD. Custers beseft ook wel dat ze iemand die veel mensen kent beter tot vriend dat tot vijand kan rekenen.

Zodoende kwam hoofd-Sterzoeker- en Custers vijand nummer 1:  Elodie Hunting weer terug op het oude Custers-nest. Hier begrijpt werkelijk niemand iets van; Custers die gezellig social-talk houdt met haar gezworen Sterzoeker-aardsvijand. Mevrouw Elodie Hunting was altijd haar vijand nummer 1.  Dat moet een heel hard gelach geweest zijn, toen die twee bij elkaar op de thee gingen. Van Elodie Hunting begrijpen we het wel. Dit samen gezellig doen, heeft er voor gezorgd dat Custers haar eindelijk met rust liet. Custers hield haar valse bek en Elodie Hunting werd niet meer als pispaaltje gebruikt.

In het verleden werd Elodie Hunting door Ina Custers tot op op het bot afgebrand. Dat heeft Custers jaren lang zo volgehouden. Tot in den treure werd en ieder die het maar wilde horen op de hoogte gebracht van het feit dat Elodie Hunting niet deugde en dat Hunting een zwaar labiele persoonlijkheid bezat. Hunting was de initiatiefneemster van Sterzoeker. Ze had het uit jaloezie zwaar op Custers voorzien. Hunting had nooit haar inwijding mogen ontvangen en meer van zulks. 

Elodie Hunting deed zich na de verzoening met graagte voor als makke schaap, door gezellig en zalvend antwoord en commentaar te geven, op wat Custers op Facebook poste. Kijk, dat Custers gestopt is met het beschimpen en valselijk beledigen van Elodie Hunting, dat is natuurlijk mooi meegenomen, zeker voor Hunting. Daar hadden ze het beide bij kunnen laten. Echter toont Custers haar facebook nu voor de eeuwigheid, dat Elodie Hunting en Ina Custers verenigd zijn in Binah. Of is Ina Custers hier het schaap en lacht Sterzoeker_Elodie Hunting zich nu helemaal een kromme? Sterzoekerster Hunting heeft hiermee immers weer toegang tot haar oude Temple of Starlight_nest. U mag het zelf bedenken, want in de wereld van de magie is niets wat het lijkt. Wij vertellen u niets nieuws.

Daar had Custers trouwens eerder toch een wel punt; toen ze overal rondbazuinde, dat we met Hunting met een zeer labiel figuur van doen hadden. Labiel moest Elodie Hunting voor de buitenwereld wel lijken, anders zou Custers zich immers nooit vrijwillig een dergelijk hernieuwd contact met Hunting laten aanleunen en dit posten op facebook. Hoe kan je dit beter wereldkundig maken, dan door het te posten op Facebook?  Daar heeft ze Elodie Hunting opnieuw flink mee te pakken. Zo vals zit het in elkaar. Ja, en hier wordt  zeker over gesproken ook in Lala- Land. Aanleunen gaat immers altijd twee kanten op. Niemand neemt deze dames hierdoor nog serieus. Domweg om het feit dat iemand als heult met de vijand niet te vertrouwen is.

Normaliter zou Elodie Hunting zeer zeker niet in communicatie zijn gegaan met Ina Custers, als hier geen hogere belangen hadden gespeeld. Sterzoeker-Hunting weet immers uit ervaring, net zo goed als u en wij dat weten, dat ze morgen, nadat Custers deze blog heeft gelezen zo maar weer door Custers benoemd kan worden tot hoofd-geitenbreier van de Sterzoeker-club. Sterzoeker is een geuzennaam, waar Elodie Hunting met recht trots op is, kan en mag zijn. :-)

Tot slot willen wij u uitnodigen om vooral te blijven verhalen, over wat u al van plan was. Laat u niet van de wijs brengen door een met een rechtszaak raaskallende magiër....en mocht u nieuws te melden hebben, met betrekking tot het bovenstaande, dan bent u hier zeker op het juiste nest...euhh adres.

Vergelijkbare Blogs

Related Posts with Thumbnails