donderdag 26 april 2012

Beltane


De lente is volop bij ons en de versterkende energie van de lente groeit en vloeit al haar kracht naar de aarde en zo ook naar ons.  Beltane markeert het begin de van de zomer. Vruchtbaarheid en de groeiende krachten van de lente kunnen gevierd en geëerd worden, in de context van de spirituele speurtocht. De hoogste tijd dus voor Sterzoeker om een Beltane rituaal op te nemen.

In de Wicca wordt het feest op 30 april meestal aangeduid als Beltane. Het lichtfeest of Beltane is het laatste van de drie voorjaarsfeesten (Imbolc, Ostara, Beltane). Het lichtfeest Beltane is de tegenhanger van het schemerfeest Samhain. De nadruk licht op het nieuwe leven dat zich voor onze ogen ontwikkelt: een overvloed aan witte bloemen, het graan dat net boven de grond uitkomt, de eerste groenten, die onder glas geteeld worden. Het gaat daarbij met name om de bevruchting, alles in de natuur is of wordt in deze tijd bevrucht.

Tijdens Beltane wordt het begin van de zomer gevierd. Een van de voornaamste aspecten die tijdens Beltane naar voren komt is vruchtbaarheid en bevruchting. Tekenen hiervan kun je overal om je heen zien. De weiden staan vol jonge dieren. De bomen zijn gevuld met bloesems. Insecten vliegen af en aan. Het zaad begint diep in de aarde te ontkiemen. De eerste planten zullen snel boven de grond uitkomen.

De naam Beltane komt van het Ierse Bealtaine dat 'Bel-fire' (Bel-vuur) betekent, afgeleid van de God Bel. Bel (ook wel Beli, Belenus of Belanos genoemd) is de Keltische God van licht en genezing. Hij wordt 'de schijnende' genoemd. Beltane begint wanneer de zon op 30 april onder gaat (bij de Kelten begon de nieuwe dag bij zonsondergang). Beltane is een feest van vuur. Na zonsondergang werden er overal vuren ontstoken. Vee werd tussen twee van zulke vuren door gedreven om vruchtbaarheid te garanderen. Beltane is, net als Imbolc en Ostara, een vruchtbaarheidsfeest.

In verschillende tradities kun je de strijd tussen licht en donker terugvinden. De Keltische traditie spreekt van Gwynn ap Nud. Zijn naam verwijst naar het licht. Hij ontvoert de bruid van zijn rivaal Gwythyr ap Gwreidawl. Zij bevechten elkaar tijdens elke Calan Mai, tot het eind van de wereld daar is. Dan mag de overwinnaar de hand van de bruid opeisen. Anderen geloofden dat de geesten van licht en donker het in deze tijd van het jaar tegen elkaar opnamen. Er zouden kwaadaardige feeën rondwaren tegen wie men zich moest beschermen. Daarnaast wordt de heer der chaos, die verantwoordelijk is voor kou en vorst, voor een laatste maal geëerd. Hij draagt zijn heerschappij tijdens Beltane over aan de vegetatiegod.

Beltane is een feest van wervelende passie, van puur genieten. Bevruchting. Voortplanting. Het samenkomen van de energieën die nodig zijn om te zorgen voor het voortbestaan van de soorten. Animus ontmoet anima, yin ontmoet yang, geven ontmoet nemen en wij ontmoeten de natuur, niet alleen het kleine volk (nu de sluier tussen hen en ons één dag op z'n dunst is), maar ook in onszelf, onze eigen aard. Een prachtig feest dus om samen te vieren.


Beltane Rituaal:

Allen: komen de cirkel binnen in het westen Eerst het oosten, lopend met de zon mee.

Noorden:
Hierbij verklaar ik de ceremonie van beltane voor geopend.

Oosten:
laat de stralende zon schijnen boven deze cirkel

Westen:
laat de aarde, onze moeder, onze getuige zijn.

Zuiden
laat ons beginnen met het geven van vrede aan de 4 windrichtingen zonder vrede kunnen wij niet beginnen.

Oosten richt zich naar elke windrichting, zo ook elke deelnemer
mag er vrede zijn in het noorden
mag er vrede zijn in het zuiden
mag er vrede zijn in het westen
mag er vrede zijn in het oosten

Allen richten ons naar het midden:
mag er vrede zijn in de hele wereld

Noorden:
laat ons het druïden gebed opzeggen

Oosten: zegt 1 regel, allen herhalen deze regel:
goddelijke, geef bescherming
en in bescherming, kracht
en in kracht, begrip
en in begrip, kennis
en in kennis, echtvaardigheid
en in rechtvaardigheid, de liefde
en in de liefde, de liefde voor alles wat leeft
en in de liefde voor alles wat leeft, de liefde voor het goddelijke

Noorden:
zie de godin is verschenen
met groen heeft ze het land bedekt
een geur van bloesems komt ons tegemoet
de merel, het hert, de zalm en de vos gehoorzamen haar roep
de god beantwoordt de getijden van haar kracht waarin al ons begin besloten ligt

Oosten: iedereen richt zich naar het oosten en strekt de armen opzij en omhoog
laat de adem van leven deze poort in het oosten openen en laat ons geïnspireerd zijn door het element lucht

Zuiden: iedereen richt zich naar het zuiden en strekt de armen opzij en omhoog
laat het oog van het licht deze poort in het zuiden openen en laat ons verwarmd zijn door het element vuur.

Westen: iedereen richt zich naar het westen en strekt de armen opzij en omhoog
laat het hart van liefde deze poort in het westen openen en laat ons vervuld zijn door het element water

Noorden: iedereen richt zich naar het noorden en strekt de armen opzij en omhoog
laat de hand van recht deze poort van het noorden openen en laat het element aarde bij ons zijn.

Oosten:
in het midden van de cirkel branden de 2 vuren van beltane
man en vrouw, godin en god, hemel en aarde;
allen in elk van ons
laat ons nu in liefde en vertrouwen
kracht en vrede vinden in onszelf

Meditatie

Oosten:
laten wij luisteren naar het noorden

Noorden:
in de naam van de godin, oppermachtig beschermster van het land

Zuiden:
in de naam van de god, beschermer van het wild

Westen:
bij lucht, water, aarde en vuur

Oosten:
bij de ene die wij dienen

Stilte

Oosten:
laten wij in deze cirkel getuige zijn van de verbinding van deze krachten
de god van het leven en de godin van het land.

Noorden:
ik roep op de zaaier van het zaad
de god van het wild
ik roep op de vader van het levend brengend in de baarmoeder
van vrouw tot man
van godin tot god

Zuiden:
ik zoek geen koninkrijk maar als wachter zal ik antwoorden
ik laat het wild in de wildernis achter
ik zal een vader voor het kind zijn
ik zal echtgenoot zijn van het land
ik ben de god van de godin en zal haar hand vasthouden

Westen:
de krachten van liefde zorgen ervoor dat we man en vrouw zijn

zuiden en noorden geven elkaar een hand, lopen door de 2 vuren naar het noord-westen

stilte

Zuiden en noorden lopen door de 2 vuren naar het zuid-oosten
daar pakken ze een mandje met stenen en keren terug naar het midden

Allen beginnend vanuit het oosten
elke deelnemer loopt de cirkel rond naar het noordwesten
lopen door de vuren heen naar de god en godin
elke vrouw krijgt een steen van de god
elke man krijgt een steen van de godin
ieder loopt (met de zon mee) terug naar zijn plek.

Oosten:
in de diepe aarde groeien sterren, oplichten in het donker tussen de 2 vuren van man en vrouw, god en godin staat de spirit, de heldere ene

Westen:
deze steen is een teken
vul elke steen met je wens
wanneer de tijd daar is breng je je wens in het universum,
door de steen terug te geven aan de aarde of het water

Noorden en zuiden keren met de zon mee terug naar hun plaats

Oosten:
de godin laat ons opnieuw 3 kanten van haar zijn zien
de els, de zilverberk en de meidoorn
in deze tijd eren we haar en onszelf met haar meidoornbloemen.

Westen geeft elke deelnemer een takje van de meidoorn

Oosten:
wij bedanken voor ons leven op deze aarde
wij vragen aan de ene, de grote spirit of hij ons en degenen die wij liefhebben ons wil vullen met heilige kracht
ons wil zegenen met wijsheid
mogen wij deze krachten gebruiken voor iets goeds
verlicht ons van binnen, zodat we met dit licht de wereld kunnen verlichten
wij vragen dit in de naam van vader hemel
en moeder aarde en die ene die licht brengt

AWEN

Allen geven elkaar een hand

Pauze

Oosten: zegt 1 regel, allen herhalen deze regel
We swear by peace and love to stand
Heart to heart and hand in hand
Mark, o spirit and hear us now
Confirming this, our sacred vow. (3 x)

Oosten:
Laat ons zingen voor het zuiverend vuur

Allen: zingen
a-oh-wen awen 3 x met beweging

Oosten:
nu is het tijd om elkaar heeling te geven met de krachten van het element vuur

Oosten:
het is het uur van beëindiging
laten we de vuren doven

Zuiden dooft de vuren

Oosten:
laat het vuur gloeien in je hart
mogen wij ons herinneren wat onze ogen gezien hebben
onze oren gehoord hebben
en onze harten gevoeld hebben.

Noorden: iedereen richt zich naar het noorden en strekt de armen opzij en omhoog
bij het noorderlicht en de glinsterende sterren van de midwinter
bij de diepe en vruchtbare aarde
hef ik deze poort van het noorden op
mag het licht van deze poort zich verspreiden

Zuiden: iedereen richt zich naar het zuiden en strekt de armen opzij en omhoog
bij de zon op midzomer
op het heetst van de dag
hef ik deze poort naar het zuiden op
mag het licht van deze poort zich verspreiden

Westen: iedereen richt zich naar het westen en strekt de armen opzij en omhoog
bij de maan die opkomt in de schemering
bij de avondster
bij de zee met haar getijden
hef ik deze poort in het westen op
mag het licht van deze poort zich verspreiden

Oosten: iedereen richt zich naar het oosten en strekt de armen opzij en omhoog
bij de opkomende zon in de dageraad
bij de morgenster
hef ik deze poort in het oosten op
mag het licht van deze poort zicht verspreiden.

Oosten: heft de cirkel op
ik verklaar hierbij het feest van beltane in de verschijnende wereld en in deze cirkel voor gesloten
mogen jullie deze inspiratie uitdragen

het is ten einde.

Noorden:
niets eindigt

Allen verlaten de cirkel tegen de zon in, in het westen

Door: Promoterre

vrijdag 13 april 2012

Ik ben heks op mijn eigen manier

In Trouw van vrijdag 13 April, stond een interview, over heksen met Miranda Huivenaar. Het interview is geschreven na aanleiding van de lezing die Miranda, als tweede spreker, heeft gehouden op het symposium getiteld; "Hekserij in Holland", aan de Universiteit van Leiden. Het symposium werd georganiseerd door het Leids Instituut voor Godsdienstwetenschappen in het kader van het vak Nieuwe Religieuze Bewegingen en New Age.


Klik met de muis op de afbeeldingen om deze in groot formaat te lezen.

donderdag 12 april 2012

Morgana; de Allerbelangrijkse Heks

In het Algemeen Dagblad, van donderdag 12 April staat op pagina 11 een groot interview over heksen, met Lesley Boocock alias Morgana. Het interview is geschreven na aanleiding van een lezing die Morgana op dezelfde dag heeft gehouden, op een symposium getiteld; "Hekserij in Holland", aan de universiteit van Leiden. Het symposium werd georganiseerd door het Leids Instituut voor Godsdienstwetenschappen in het kader van het vak Nieuwe Religieuze Bewegingen en New Age. Morgana/ Lesley, profileerde zich in haar lezing als Wicca-hogepriesteres en International Coordinator van de Pagan Federation International en sprak over de traditionele Wicca en de geschiedenis van moderne hekserij in Nederland. Het symposium was georganiseerd door Markus Davidsen.  Miranda Huivenaar  was de tweede spreker op het symposium. Zij studeerde Wereldsgodsdiensten in Leiden en is net begonnen met promotieonderzoek naar Asatru, een geloofsysteem dat zich baseerd op de oude voorchristelijke Germaanse mythologie. Zij was de tweede spreekster op het symposium. In het AD-artikel komt echter alleen Lesly aan bod. In de zijlijn lezen we een aantal uitspraken van Davidsen.Klik met de muis op de afbeeldingen om deze in groot formaat te lezen.

Het artikel, van Luuk Kortekaas, opent met dat een heks niet meer in een holle boom woont en dat ons land naar schatting honderden officiële ingewijde heksen kent, die gewoon naar school of naar hun werk gaan. Hiermee wil de verslaggever aangeven hoe gewoon hedendaagse heksen zijn.

Morgana heeft zo onderwijl de aller-flauwste grappen wel gehoord en wordt er moe van en toch begint dit artikel dus weer met de bezemstelen en zwarte katten, waar ze eigenlijk niet over wil beginnen. Doe het ons dan ook niet aan, om er wel over te beginnen. Zonde van de ruimte.

 Morgana laat weten dat het wellicht niet zo slim is om jezelf heks te noemen, aan de andere kant heb je wel meteen ieders aandacht en dat heeft Morgana aandacht met dit artikel. Ze stond niet voor niets als “opperheks” genoteerd en als spreker op het symposium “"Hekserij in Holland".

Morgana betiteld als “de Allerbelangrijkste heks van Nederland”. Laten we hopen dat dit niet de letterlijk woorden zijn, die de verslaggever uit de mond van Morgana heeft opgetekend, want dan lijdt Morgana aan grootspraak en aan grootheidswaanzin. Nederland kent namelijk geen opperheksen, want “de heksen” zijn namelijk helemaal niet landelijke georganiseerd.

De uitspraak “de allerbelangrijkste heks” slaat de plank dan ook volledig mis. Geen enkele wicca of heks kan zich in Nederland laten betitelen als zijnde “de allerbelangrijkste heks”, hoe graag iemand zich ook belangrijk wil doen lijken. Voor Morgana gelden dan ook dezelfde regels als voor alle andere heksen; Men kan hooguit de belangrijkste heks in eigen coven zijn.

Zoals wij hier boven al schreven, heksen zijn niet landelijk georganiseerd en kennen dus geen landelijke leider of hogepriesteres. Morgana haar uitspraak is ook dubieus, omdat het indruist tegen de principe die in een gezonde coven gelden. In de wicca gaat men uit van het gelijkwaardigheidprincipe. Al moeten wij toegeven dat het in sommige covens ver te zoeken is.

Wicca kent wel hoogwaardigheidsbekleders, onder haar gelederen, in de vorm van een Hogepriester of Priesteres en werkt met graden, maar een Hogepriesteres zal zich zelf nooit boven haar covenleden verheven en zichzelf als belangrijker betitelen dan de andere leden van de coven. Laat staan dat dit met een landelijke titel wordt benadrukt . Een “Hogepriesteres van de wiccabeweging in ons land”, zoals in het artikel wordt omschreven, bestaat dus domweg niet.

De wiccabeweging, in de zin van een landelijk beweging, zoals het in dit artikel wordt voorgesteld bestaat niet. Er bestaan geen officiële regels of richtlijnen in de wicca, die landelijk worden gehanteerd. Er zijn echter wel regels en voorschriften die alleen binnen een bepaalde coven gelden. In die zin zijn er ook geen officiële richtlijnen van wat iemand tot heks of wicca maakt. Morgana geeft dit in feite weer door haar uitspraak: Dat de invulling van de religie vooral een individuele keuze is, en aan een ieder zelf, welke natuurkrachten hij of zij vereert. Iedereen kan zich heks noemen en iedereen kan in feite een coven starten. Wicca kent als stroming dan ook geen lange voorgescheidenis, en een vergelijk met de Vrijmetselarij loopt op alle vlakken mank, maar daarover later meer.

De verschillende Covens zijn in de meeste gevallen geheel zelfstandig en kennen geen overkoepelde orgaan in de vorm van verenging of enig andere bestuurvorm en men kent dus geen hogepriesteres die hoofd is van alle wicca covens in zijn totaal. Iedere coven kent zijn eigen leiders en in de meeste gevallen hebben covens onderling niets of weinig met elkaar van doen. Soms zijn Covens niet eens op de hoogte van elkaars bestaan of herkennen ze elkaar niet, omdat er strijd is over wie nu wel een echte ingewijde is en wie niet.

Hoe deze boute uitspraken tot stand zijn gekomen is Sterzoeker dan ook een groot raadsel. Als Morgana gezegd heeft dat zij de “Hogepriesteres van de wiccabeweging” is, dan wil zij zichzelf een stuk belangrijk maken dan dat ze in werkelijkheid is en wil ze de wicca mooier en groter doen voorkomen dan dat het is.

Er klopt nog iets niet in het artikel. Morgana was met haar Merlin helemaal niet de grondlegger van de Wicca In Nederland. Wel waren zij de eerste met een wicca gerelateerd tijdschrift "Silver Crircle", maar dat is geen reden voor de claim van "grondlegger van de Nederlandse wicca". Elsie Kloeg was echt eerder met Wicca dan Morgana en Merlin.

Aan de rechterkant naast de foto van Morgana, lezen wij een stukje interview met Markus Davidsen. Hij is organisator van het symposium. Davidsen laat ons weten dat hekserij een onderdeel is van het vak nieuwe religieuze bewegingen en new age, en dat wicca een van de alternatieve stromingen is. Hij stelt dat Wiccans zich identificeren met de vervolgde heksen uit de middeleeuwen. Waar uit hij dit concludeerde, is Sterzoeker een raadsel. Zijn er werkelijk wiccans die dit beweren? Wij kennen er geen een. Heeft Davidsen wellicht dezelfde wetenschappelijke onderzoeksmethode gehanteerd als Diederik Stapel? Ook dat Wiccans beweren, dat de vervolgde heksen leden waren van een vruchtbaarheidsreligie,  is geen standaard uitspraak van een doorgewinterde Wicca. Een beetje gestudeerde moderne heks kent zijn/haar klassiekers en weet maar al te goed dat de morderne Wicca, in haar huidige vormen, ergens bij Gerald Gardner is begon en niet stamt uit de duistere middeleeuwen.

Davidsen trek vervolgens een vergelijk tussen de vrijmetselarij en heksen; "Heksen zijn erg op zichzelf,waardoor hun aantal moeilijk is in te schatten. In dit opzicht zijn ze te vergelijken met de Vrijmetselarij", zo stelt Davidsen.

Deze jammerlijke vergelijking raakt kant nog wal. Wicca en Vrijmetselarij is kwa organisatie totaal niet met elkaar te vergelijken. Dat zou een godsdienstwetenschapper, als Davidsen moeten weten, lijkt ons?  Dat het aantal Wiccans moeilijk in te schatten is, daar heeft Davidsen mogelijk een punt, maar dat de Vrijmetselarij erg op zichzelf zou zijn en dat hun ledenaantal moeilijk in te schatten zou zijn betreft een onwetenschappelijke kul uitspraak.

Als Davidsen de moeite genomen zou hebben, om zich in de Vrijmetselarij te verdiepen, dan was hij nooit tot deze conclusie gekomen. Blijkbaar heeft hij iets in zijn studie gemist, want in Leiden wordt aan dezelfde faculteit ook de college vrijmetselarij gegeven.

Wat Davidsen dus blijkbaar niet weet is dat de vrijmetselarij van oudsher een perfect georganiseerde verenigingsstructuur kent en dat hierdoor, per loge, per land, precies na te gaan is hoeveel leden zij telt. Dit geldt overigens ook voor de verschillende obediënties binnen de vrijmetselarij. Zelf per bijeenkomst is bij vrijmetselarij na te gaan hoeveel leden er aan of aanwezig waren. Hier wordt namelijk een nauwkeurige presentielijst, per loge, per bijeenkomst van bijgehouden. Ook liggen de ritualen bij de vrijmetselarij vast en kan men het rituele beleven,  niet zoals morgana over de Wicca zei,  binnen de vrijmetselarij, naar eigen individuele keuze invullen.

Zodoende is de geschiedenis van de vrijmetselarij zeer zorgvuldig gedocumenteerd en staat zij niet op zichzelf, dat kunnen we van de geschiedenis van de moderne heksen niet zeggen. Vandaar ook dat Morgana met de valselijk claim kan komen, dat zij de belangrijkste heks/ Wicca Hogepriesters van Nederland is, en komt het dat dit blijkbaar schaamteloos door wetenschappelijk Nederland, om ook maar even te generaliseren, wordt aangenomen en wordt gedoceerd aan de studenten van de faculteit voor Godsdienstwetenschappen te Leiden.

Haaks op Davidsen zijn uitspraak; dat het aantal heksen  moeilijk is in te schatten, staat dan ook dat ook zijn volgende uitspraak; "Nederland telt er op dit moment zo'n duizend".  Dus toch de natte vinger Diederik Stapel-methode?

Tot slot wil Sterzoeker nog toevoegen, dat we het wel erg laf  vinden dat Lesley Boocock alias Morgana, de in dit AD-artikel,  zelfbenoemde belangrijkste heks/ Hogepriester van Nederland het in 2012 nog steeds noodzakelijk acht, dat zij (notabene zij, spreekpersoon van de Wicca beweging), om niet met haar echte naam naar buiten te treden, omdat; "hekserij soms nog ingewikkeld ligt".  Beetje vreemd, vindt u ook niet, voor iemand met deze vooraanstaande positie?

Ach, wat maakt lesley zich onnodig bezorgd, iedereen in lala- land weet zo langzamerhand wel, dat haar echte naam Lesley Boocock luidt. Bovendien is de heksen vervolging al rond 1750 gestopt. Doe dan ook niet net alsof.... 

De Telegraaf: Heksen doen boekje open op symposium Leiden

In de telegraaf van 12 april aandacht voor het Symposium "Heksen in Holland" in Leiden". Deze zelfde aankondiging stond in meerdere kranten en dagbladen.

Klik met de muis op de afbeeldingen om deze in groot formaat te lezen.

dinsdag 10 april 2012

het Leidsch Dagblad: Symposium over Heksen in Holland in Leiden

Artikel uit het Leidsch Dagblad van 10 april over het symposium "Heksen in Holland" in Leiden.

Klik met de muis op de afbeeldingen om deze in groot formaat te lezen.

donderdag 5 april 2012

Mare; over symposium "Hekserij in Holland"

Het Leids Universitair Weekblad, bestede op 5 april ruime aandacht aan het symposium; "Hekserij in Holland"


Klik met de muis op de afbeeldingen om deze in groot formaat te lezen.

Vergelijkbare Blogs

Related Posts with Thumbnails