dinsdag 26 mei 2009

De Broedparasiet

Een broedparasiet is een dier dat zijn eieren in het nest van een andere diersoort legt om zo niet de moeite te hoeven nemen om zijn eigen jongen uit te broeden, te beschermen, te voeden of groot te brengen. In het algemeen komt broedparasitisme voor bij vogels en insecten. Bij vogels toont de parasiet of zijn broed gewoonlijk kenmerken die de gastouders misleiden.Een koekoeksjong welke door zijn gastvrouw (sprinkhaanrietzanger)gevoed wordt.


Sommige mensen hebben exact dezelfde kenmerken als deze broedparasieten. Ze leggen zichzelf als ware in het nest van een ander. Als waren ze een ei van een koekoek. Een broedparasiet maakt doelbewust gebruik van de faciliteiten en de naïviteit van zijn gastheer. Dit gebruik maken van een gastheer, met gastnest, heeft uiteraard bij de menselijke parasiet, net als bij de broedparasiet, als opzet er een persoonlijke voordeel mee te behalen. Het voordeel dat behaald wordt, heeft bij de mens in de rol van parasiet, meestal te maken met het verwerven van zoveel mogelijk geld, status en (geestelijke) macht.

Wat er in iedere geval aangewend wordt door de menselijke broedparasiet, om zichzelf gelijk het ei van een broedparasiet, in het nest van de ander te leggen, is misleiding. Dit type mens gaat net zo te werkt als deze broedparasiet-vogels. Meestal leggen deze vogels eieren die voldoende lijken op de eieren van de vogel welke de parasiet heeft verkozen, als gastheer, om op te parasiteren.

Een menselijke broedparasiet is in hoge mate te vergelijken met een zeer berucht en geducht parasiterende vogeltje. In Europa is er maar een vogelsoort als broedparasiet bekend, namelijk de Europese koekoek. Het vrouwtje van de koekoek specialiseert zich op een bepaalde soort gastheer, en legt eieren die in kleur en tekening aangepast zijn aan de gastsoort.

Mensen die broedparasiet gedrag hebben, zullen zich gelijk de koekoek, tegenover hun gastheer voordoen alsof ze iets overeenkomend hebben met hun gastheer, of met het verkozen gastnest. Ze zullen bijvoorbeeld aangeven dat ze met de zelfde zaken bezig zijn, als de gastheer, het zelfde belang behartigen, of zeggen dat ze van dezelfde orde of oorsprong zijn of dezelfde voorgeschiedenis hebben.

Deze parasieten komen binnen door zichzelf te verhullen in termen welke aangepast zijn aan de gastheer. Ze kleuren zichzelf zodanig in, dat ze passen in het doel dat voor ogen hebben. Ze zijn hierin bijzonder bedreven. Welbespraakt praten zichzelf het voorgestelde doel of locatie object binnen. Ze zullen zich uitermate charmant, deskundig, vriendschappelijk, doelmatig, of behulpzaam opstellen, al naar gelang het doel van waar ze zich zelf in willen friemelen. Een parasiet doet het dusdanig bedreven dat de gastheer volledig verblind wordt. Op deze wijze wordt er een opening gecreëerd, voor en door de broedparasiet, zodat deze zichzelf als zijn de het ei van een koekoek, kan deponeren, in het verkozen gastnest.

Een behendige toegepaste techniek, welke veel gebruikt wordt door de parasiet, is om tijdens het eerste kennismakinggesprek, met de gastheer, in te gaan op iets wat gemeenschappelijk overeen lijkt te komen, tussen beide partijen. De parasiet focust de gastheer, op iets ze wat beide in het verleden hebben gedaan, of op iets wat vergelijkbaar is. Hierdoor ontstaat er vanuit de gastheer begrip voor hetgeen de broedparasiet wil doen in het nest van de gastheer. De gastheer kan hierdoor niet helder meer denken, kijken en luisteren, naar wat de ware onderliggende doelstelling is van de parasiet. De gastheer is zich hierdoor niet meer bewust van wat de parasiet werkelijk, in praktisch zin, aan het uitvoeren is in het gastnest, doordat het gekoppeld wordt aan iets positiefs uit verleden van de faciliterende gastheer.

Zo lijkt of dat wat nu gedaan wordt door de parasiet hetzelfde is als iets wat gedaan werd in het verleden van door de gastheer. Het lijkt hierdoor alsof de menselijke broedparasiet precies past in het concept of doestelling van het gastnest. Er is door de parasiet op kunstmatige wijze begrip gekweekt ten opzichte van het praktische gedrag en uitingsvormen van de broedparasiet.

Bij vogels gaat het altijd om fysieke eieren, welke in het een nest van een ander worden gelegd. bij mensen kan het gaan om fysieke zaken als wel om energetische zaken. De parasiet kan zichzelf naar binnen werken in een bepaalde locatie, omdat de locatie energetische gunstig is en een plaats is van macht. Een dergelijke strategische gekozen machts-stand-plaats zal ook mensen aantrekken die macht zoeken, of zich belangrijk willen doen voelen door in contact te staan met mensen met macht. Deze mensen zullen echter door de broedparasiet, gelijk bladluizen, geestelijk en financieel worden uitgemolken.

De broedparasiet kan zich binnen een vereniging naar binnen werken, of middels een vriendschap of de parasiet maakt gebruik materiële zaken, zoal een gebouw of een locatie. Een stichting/ verenging kan zich op deze wijze bijvoorbeeld belangrijker maken, of meer mensen aantrekken, door zich in een gebouw te huisvesten die een historische geschiedenis heeft, een goede naam heeft, waar andere belangrijke partijen gehuisvest zijn of gebruik maken van de faciliteiten, welke raakvlakken heeft met de doestelling van de stichting/ vereniging. Het lift doordoor als het ware mee op de successen van anderen die in het zelfde gebouw zitten of van het gebouw gebruik maakten in het verleden. De met zorg uitgekozen plaatsen van de menselijke broedparasiet zijn bijvoorbeeld gebouwen waar recht is of wordt gesproken, kerkgebouwen of loge gebouwen van bepaald geheime genootschappen. Altijd zijn het gebouwen met een lange geschiedenis, verbonden met macht.

Als de parasiet geestelijk macht wil gaat het zich in werken op een plek waar al een geestelijke macht gezeteld is. Al gelang naar het soort van gewin die de broedparasiet wil verkrijgen, zal het een gastnest uitkiezen welke het beste past bij zijn doelstelling. Altijd is de nestkeuze een opzet om er beter van te worden. Een mooie locatie met een historie van belangrijke zaken, en mensen, oogt immers beter en geeft meer cache aan de zaak van de parasiet, dan een afgehuurde zaal van de lokale buurthuis, waar Miep van drie hoog achter, haar kinderen op woensdag middag opbergt. Zo lift de broedparasiet dus als het ware mee op de successen van de anderen welke nu in het gebouw gehuisvest zijn of op de successen van uit het verleden van de gebouw of de locatie.

Om even weer terug te keren naar vergelijk van de menselijke broedparasiet met koekoek, volgen hier nog een paar vergelijkend eigenschappen van de koekoek en de parasiet. De koekoek dankt zijn naam aan de opvallende roep van het mannetje dat ongeveer klinkt als een hol aanhoudend "goe-koeh“ geluid, waarbij het begin op iets hogere toon is dan het eind. Hij is dus vernoemd naar het geluid wat hij produceert. Sommige mensen zijn net als deze koekoek. Ze verkopen zich met een geluid, meestal een titel, een beroep, functie of iets wat meer waarde, status toevoegt aan hun persoon dan alleen hun naam. Ze zijn hun titel of beroep of functie geworden. Soms zijn het niet in de werk-maatschappij bestaande functie, zoals magiër of verlichte-ziener. Net als de koekoek roepen ze dus wat ze zijn of wat willen dat een ander in hun gaat zien. Ze roepen het net zo lang totdat de ander dit ook ziet en hun zo gaat noemen. De ander ziet niet meer dat het slecht een grauwe grijze vogel betreft, die om aandacht roept. Dit alles met de bedoeling om zich zelf te verheffen boven de grijze-vogel-status, door ge of misbruik te maken van de goedgelovigheid van de andere. Parasieten zijn meestal uitstekende acteurs zonder podiumvrees.

De roep van de koekoek wordt enkel door het mannetje geuit en is een echte territoriumroep dat van april tot in juli wordt geroepen vanaf een hoge zitplaats. De menselijke parasiet roept wat hij vertegenwoordigt op dezelfde wijze als de koekoeks-man. Om aan te geven dat een bepaald terrein van kennis uitsluitend of per uitsluiting is verkregen door de parasiet. Dit geeft per definitie een hogere status aan de parasiet.

Ook het gezang van de koekoek klink wonderwel zoals het geluid van de menselijke broedparasiet. De koekoek roept dus zijn steeds eigen naam. Echter in de vlucht zingt de koekoek lager en ook de interval is dan kleiner omdat het door de vlieginspanning te vermoeiend is de hoge noot te treffen.

Als een parasiet zich ergens in wil voegen zal hij dit ook doen gelijk een koekoek. Eerst zal hij je van zijn hoge, zelf opgerichte, stoel toezingen en vertellen wat zijn naam en titel is. Hij zal vertellen dat hij van een hoge hoogten komt/ Daarna zal hij zachter en achter gaan praten, om vertrouwen te winnen en om een sfeer van intimiteit te creëren. Hij kan hierdoor gemakkelijk zijn gastheer in overeenstemming brengen met zijn gestelde doel.

Echter zodra de koekoek-vogel gaat zitten zingt hij eerst een tijdje vals en corrigeert dan geleidelijk de toonhoogte van de hogere noot. De toonhoogte tussen de twee noten varieert tussen minder dan een kleine terts tot bijna een kwart.
Ook dit komt verassend overeen met de menselijke parasiet. Als je heel goed luistert en goed oplet, nadat de parasiet een poosje zit en gepraat heeft, dan hoor je wat de werkelijke bedoelingen zijn en ontdek je hun ware aard.

Pas dus altijd goed op wie u binnen laat in uw huis, kantoor, gebouw, kerk, of tempel. Voor u het weet heeft een broedparasiet binnen uw deuren, welke uit is op geestelijke, geldelijke of wereldlijke macht!

Een gewaarschuwd gastheer telt voor twee!

zaterdag 16 mei 2009

Goden, Godinnen, Demonen & Monsters (2)

Dit is deel 2 in de serie Goden, godinnen, Demons & Monsters

In deze serie besteed Sterzoeker aandacht aan de Mesopotamische goden en natuurkrachten. De hier onder afgebeelde goden vormen de bakermat van onze religeuze wortels.

Stier-Man

De Bull-Man is een demon. Hij is een man boven de taille en een stier onder de taille. Hij heeft ook de hoorns en de oren van een stier. De Stier-Man helpt mensen bij het bestrijden van het kwaad en de chaos. Hij is houdt de poorten van de dageraad open voor de zonnegod Shamash en ondersteunt de zonne-schijf. Hij wordt vaak afgebeeld op cilinder-zegels.
_____________________________________________________


Stier des Hemels

De Stier des Hemels is wat wij het sterrenbeeld Stier noemen. Hij wordt aangestuurd door de hemel god Anu. De Stier van de Hemel verschijnt in het epos van Gilgamesh. Nadat Gilgamesh de godin Ishtar afwijst, overtuigt ze haar vader Anu om de stier van de Hemel naar de aarde te sturen, voor het vernietiging van de gewassen en het vermoorden van mensen. Echter, Gilgamesh en Enkidu doden de Hemelse stier. De goden zijn boos dat de Stier des Hemels is gedood. De goden besluiten dat iemand gestraft moet worden voor de dood van de Stier, namelijk Enkidu. Hij wordt ziek en als hij op zijn sterfbed ligt beschrijft hij hoe de hel eruit ziet.

Ishtar probeert Gilgamesh en Enkidute stoppen met het doden Stier des Hemels.
_____________________________________________________

Dumuzi

Dumuzi is een Herder-God en hij vertegenwoordigt het oogst seizoen, maar werd ook een God van de onderwereld, dankzij de Godin Ishtar. Dumuzi was de man van Ishtar. Ze besloot om naar haar zus Ereshkigal te gaan, Koningin van de onderwereld. Echter iedereen die naar de onderwereld ging kon deze niet meer verlaten. Zelfs Goden moesten blijven. Ishtar ging door de zeven poorten die leiden tot de onderwereld en bemerkte dat ze niet kon ontsnappen. De andere goden werden ongerust toen Ishtar niet terugkeren. De god van de wijsheid Ea misleid Ereshkigal, om Ishtar leven terug te krijgen, maar om haar terug te krijgen, zal iemand haar plaats in de onderwereld moeten innemen. Ishtar verkoos in haar plaats, haar man, de herder Dumuzi. Demonen voerden hem af naar de onderwereld. Maar hij mocht echter de helft van ieder jaar, van zijn verdere leven, op aarde verblijven. Dit is de waarom hij de jaarlijkse cyclus van dood en wedergeboorte van de gewassen op aarde vertegenwoordigt.

Dumuzi als een gevangene in de onderwereld
_____________________________________________________

Ea (Enki) Heilig getal: 40

Ea is de god van de zoete wateren bekend als 'apsu' waarop de de Aarde drijft. Hij is een god van de wijsheid, de landbouw, de bouw, de magie en de kunst en kunstnijverheid. Ea wordt weergegeven als een bebaarde man omringd door stromend water. Ea wordt bijgewoond door een god met twee gezichten genoemd Usmu (Isimud). Ea's symbolen zijn de geit-vis en een scepter met een ramskop. Veel Mesopotamische mythen benadrukken de grappige-liefdevolle en ondeugende karakter van EA.

Er is een Soemerische mythe gevonden genaamd 'Inanna en Enki' (de Soemerische namen voor Ishtar en EA). In het begin van dit verhaal bestuurd Enki de 'me', dat zijn de regels van het universum. De Sumerische term 'me' is een essentieel concept in de Sumerische /Mesopotamische religie. De 'me' zijn eigendommen en krachten/machten van de goden, die ervoor zorgen dat beschaving in al zijn glorie kan plaatsvinden. Het is als het ware het zaad, patronen waar duidelijk in staat omschreven wat de onderdelen van die beschaving inhouden, hoe ze kunnen worden bewerkstelligd en hoe ze kunnen worden gehandhaafd. De 'me' zijn van altijd, eeuwigdurend, heilig en kostbaar. In de voorvloedse tijd werden de 'me' aan de mensen geschonken om alzo beschaving te realiseren. Zo herkennen we 'me': het schrift, graven en onderhouden van dijken en greppels, het koningsschap (welke activiteiten moet een koning vervullen), ... tot zelfs het maken van een tempeltrommel (symbolisch het uitvoeren van rituele muziek). In slechte tijden zijn de 'me' verstrooid, verspreid, vergeten,...

Foto van een cylinder-rolzegel, met afbeelding van Ea.

In het gedicht 'Inanna en Enki', voert Inanna haar vader Enki dronken en Inanna haalt een streek met hem uit door hem de haar 'me' te laten geven. Ze wint met het dobbelen al de 'me'. Nadat Enki zich realiseert dat hij heeft de 'me' weg heeft gegeven probeert hij dit te terug te halen van Inanna. Maar Inanna neemt de 'me' terug naar haar stad. Het is te laat voor Enki om hen te achterhalen. Ze vervoert de 'me' met de boot naar haar stad Uruk, ondanks al de pogingen van Enki om de 'me' terug te winnen. Afdruk van bovenstaande cylinder-rolzegel in klei. Ea staat in zijn waterige huis, de apsu

vrijdag 15 mei 2009

Goden, Godinnen, Demonen & Monsters (1)

Vroeger kenden mensen vele goden. Tegenwoordig bidden de meeste mensen nog maar tot een god. Ondanks dit feit erkennen veel mensen toch wel het bestaan van verschillende krachten in de natuur. Dit geld zeker voor mensen die bezig zijn met magie. Zij kunnen nog steeds contact maken met de oude goden, als zij dat wensen.

In deze blog wil ik aandacht besteden aan de Mesopotamische goden en natuurkrachten. Deze goden zijn bij de meeste mensen veel onbekender dan b.v. de Griekse of Egyptische goden en godinnen. De hier onder afgebeelde goden vormen de bakermat van onze religeuze wortels en in de bijbel zijn hier vergeten sporen van terug te vinden.

De Mesopotamische schriftgeleerden hadden lange lijsten van hun goden. Er waren honderden goden die verantwoordelijk waren voor elk ding in de wereld De goden waren bekend onder verschillende benamingen, afhankelijk van de vraag of de schriftgeleerden schreef in het Soemerische schrift of in het Akkadisch.

Hieronder volgt een lijst van de belangrijkste Mesopotamische goden.


Adad (Ishkur) Heilig getal: 6

Adad is de god van de stormen. Hij wordt meestal afgebeeld met een bliksemende gaffel, symbool van zijn macht over de storm-krachten van de natuur. De Babylonische en Assyrische god Adad was bekend bij de Sumerians als Ishkur, en wordt vaak afgebeeld met een leeuw, draak of stier. Adad de vrouw was de godin Shala.
_____________________________________________________


Amurru (Martu)

Amurru is de god van de nomadische volkeren en hun stammen. Zijn symbolen zijn een gazelle en een herdersstaf. Hij werd belangrijk nadat nomadenvolken, genaamd de Amorieten, zich verplaatsten naar Babylonia rond 2100 voor Christus
_____________________________________________________

Anu (An) Heilig getal:60

Anu is de hemel god. Hij is de opperste heerser van alle goden. Zijn symbool is de gehoornde Fes. Mesopotamische mythen vertelt het verhaal van hoe de aarde is gescheiden van de hemel aan het begin van de tijd. In deze mythen, wordt de hemel Anu's thuis. Anu is heerser over de vallende sterren. De zogenaamde 'kishru'. Anu is ook belast met de Stier van de Hemel. Deze kan naar de aarde gezonden worden, om de goden te wreken.
_____________________________________________________

Anzu (Imdugud)

Anzu is een reusachtige vogel met een leeuwenkop. De vogel is zo enorm dat tornado's en stormen worden veroorzaakt wanneer hij klappert met zijn vleugels. Anzu steelt de tablet van het lot, waarop de hoogste god de bestemming van het healal schrijft. Anzu is uiteindelijk vermoord door de god Ninurta, deze geeft het tablet terug aan de rechtmatige eigenaar
_____________________________________________________

Apkallu Vis

Dit is een 'wijze man' of 'sage'. De Babylonische traditie verhaald dat er zeven Apkallu zijn, die leefde aan het begin van de tijd, van vóór de overstroming. Zij werden door de god Ea uitgezonden om wijsheid aan de mensheid te onderrichten.
Ze worden weergegeven als een mens met vleugels. Sommigen hebben het hoofd van een vogel, terwijl anderen geen vleugels hebben en zijn gekleed in de huid van een vis.
Ze beschermde de mensen. Soms staan ze agebeeld met een emmer en kegel, welke symbool staan voor zuiveren.
_____________________________________________________

Apkallu griffioen

Dit is een weergave van een Apkallu griffioen. Hij heeft de kop van een vogel en draagt vleugels. In zijn hand een emmer en een kegel om te zuiveren.
_____________________________________________________

Apkallu Mens

Dit is de Apakallu mens. Hij heeft een mensengedaante met vleugels.
_____________________________________________________

Apsu (Abzu)

Apsu was een van de oudste goden, samen met zijn vrouw Tiamat. Hij werd uitgezonden om te slapen door de god Ea en hij werd de zoetwater-oceaan, waarvan geloofd werd dat de aarde hier op dreef. Apsu werd het huis van EA.
_____________________________________________________

Ashur

Ashur is de belangrijkste Assyrische god. Hij ziet eruit als een man draagt een gehoornde fes. Ashur is de belangrijkste god van de eerste Assyrische hoofdstad, tevens genaamd Ashur. Hij werd nog belangrijker toen de Assyriërs Mesopotamië veroverden. Ashur staat soms afgebeeld rijden op een slange-draak. Hij is vaak afgebeeld op Assyrische monumenten, klif-reliëfs en cilinder-zegels.
_____________________________________________________


Deze afdruk van een cilinder-zegels is een mogelijke weergave van Ashur met zijn vrouw achter hem.
:._____________________________________________________.:

Dit de eerste pagina in een serie over goden, godinnen, Demonen en monsters er volgen dus nog meer!!!

dinsdag 12 mei 2009

Trouw, Stichting Caros en persoonlijke ervaringen.

Op 8 juli 2005 stond er een artikel over Stichting Caros in het dagblad Trouw.
Hierdoor ben ik nieuwsgierig geworden naar uw ervaring, zowel met Caros, als wel met andere (magische) leerscholen.


Het artikel in Trouw ging over de Stichting Caros. Het artikel beschrijft dat Caros een bijzondere en niet alledaags hobbyclubje is, welke zich bezighoudt met occulte wetenschappen en de leer en het ritueel der Hogere Magie en de authentieke Heksenkennis. Het artikel verteld verder dat Stichting Caros bestaat uit verschillende loges die in Amsterdam bijeenkomsten houden en dat er mystiek die rond de bijeenkomsten van de stichting wordt gecreëerd. Zo zouden studenten van Caros verplicht zijn een ‘eed van geheimhouding inzake de methode van lering der Caros-loges' af te leggen. Ook moeten ze inzage geven in hun gezondheidssituatie en medicijngebruik. Dit alles ten behoeven van een opleiding tot de ‘Caros-Wicca-Heks': Een opleiding die in het teken staat van onzijdig Al-bewustzijn, dat zich voedt met bewustwordingsprocessen die ontkiemd zijn met de hulp van positieve en negatieve krachten‘‘.

Volgens het artikel dragen de leden van deze loge speciale kleding: zo dragen de eerstejaars een bruin gewaad. Bruin, - omdat deze tint een absorberende en niet-storende eigenschap bezit op gebieden van de occulte wetenschap’‘. Nieuwelingen beginnen uiteraard onderaan in de hiërarchie en krijgen de rang van Roedi, occults voor leek. Wie slaagt voor het Roedi-examen, ondergaat de eerste inwijding en mag zich vervolgens Neofiet (nieuwe twijg) noemen. Dan mogen alle rituele diensten van de loge worden bijgewoond. Zoals bij alle geheime genootschappen heeft een buitenstaander dus geen toegang tot deze bijeenkomsten. En niemand behalve de leden weet wat er precies binnen de deuren van de loge plaatsvindt.

Het artikel in Trouw verteld verder dat de Aspirant-leden van de loge in elk geval van tevoren niet alles verteld wordt en dat niet alles wat ze te doen krijgen van te voren bekend wordt gemaakt. In ieder geval wordt er tachtig uur per jaar, per loge besteed aan ‘het bestuderen én aan het in de praktijk beoefenen van de occulte wetenschappen'. Studenten houden zich bezig met het maken van helende zalven, oliën en extracten, met astrale reizen, tarot, uittredingen, psychische zelfverdediging, kruidenkunde en noem maar op.

Bij het lezen van een dergelijk artikel, als deze in Trouw, wordt ik meteen nieuwsgierig, niet alleen naar de stichting Caros, maar ook naar de redenen waarom Trouw dit artikel heeft gepubliceerd. Was dit artikel geschreven omdat men onderzoek heeft gedaan had naar de handel en wandel van Caros? Of was het dat een journalist al googlend per ongeluk op de website van Caros terecht kwam? Inhoudelijk zegt het artikel in trouw namelijk niet meer dan dat we al op de site van caros kunnen lezen. Het geeft dus niets weer van een gedegen onderzoek. Het artikel heeft een beetje een kritische teneur, alsof de auteur van het artikel tegen de stichtig Caros is en het in een kwaaddaglicht wil stellen, maar het draagt verder ook niets bij waaruit blijkt dat er binnen Caros vreemde handelingen plaatsvinden, welke het daglicht niet kunnen velen. Ook verteld het niet dat mensen persoonlijk schade door de praktijken Caros hebben ondervonden. Het geeft alleen aan het een vreemd clubje is. Echter daardoor maakt het artikel de lezer alleen maar meer nieuwsgierig naar wat de Schiting Caros nu eigenlijk precies is en wat er binnen haar tempelmuren plaatsvindt. In het artikel komen geen leden, (ervarings)deskundigen, voorstanders of tegenstanders van Caros, aan het woord. De doestelling van het artikel is dus uitermate vaag.

Of zou Dit artikel bedoeld zijn als een stiekeme publiciteit-actie van deze Trouw-journalist. Is deze journalist lid van Caros? Was dit artikel een mooie gelegenheid om niet al te negatief, de stichting landelijke bekendheid te geven? We zullen helaas nooit weten wat de uitgangspunten waren van deze Jounalist. Feit is dat de landelijke aandacht even werd gevestigd op deze stichting, die daarvoor volledig onbekned was bij de meeste lezers van Trouw.

Persoonlijk ken ik geen leden van Caros en kan ik geen oordeel geven over de gang van zaken binnen deze orde. Het lijkt zoals bij zoveel magische orders, een orde met een duidelijke hiearchische structuur te zijn. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat dit negatief is. Toch zou ik ook graag meer willen weten over de Stichting Caros. Wellicht zijn er lezers die meer weten over de Stichting Caros en hoppelijk wilt u uw ervaringen kennis of persoonlijk ervaring met mij willen delen.

Ook ben ik geïnteresseerd naar uw ervaringen binnen of met andere magische scholen, ordes, geheime genootschappen, Wicca coven, enz. Ik ben benieuwd naar uw ervaring, zowel negatief al wel positief. Ik zou bijvoorbeeld graag vernemen waarom u lid bent, wat geeft het u voor meer waarde, of waarom bent u teleurgesteld in het geen u geboden werd? Mocht u een lang verhaal hebben en dit willen delen, laat het me weten, middels een reactie op deze blog. Ik neem uw verhaal graag (eventueel anoniem) op als gast-blog op deze blogwebsite.

zaterdag 9 mei 2009

Hoe wordt ik Magister Templi

Welkom in deze kleine cursus 'Hoe word ik hoofd van mijn eigen magische orde?'. U zet hiermee een goede stap. Gefeliciteerd! Want uw grootste wens gaat in vervulling: ook ú gaat Magister Templi en Ipsissimus worden. Snel en simpel. Ik leer u daarvoor een eenvoudig stappenplan. Doorloop het pad en u verwerft het Ipsissimus-schap. Het is een doortimmerde methode, omdat hij gebaseerd is op eeuwenoude praktijkervaring van vele magiers en aspirant-Magiërs. Toveren kun je leren.

Voordat u met de stappen begint eerst wat basiskennis. Een Magister templi of een Ipsissimus (vrouwelijk: Ipsissima) is iemand die met gebakken lucht minimaal 1.000 euro per dagdeel verdient. Het motto van onze cursus is niet voor niets: met hoop verdien je een hoop. Magisters en Ipsissmussen hebben volgelingen en leerlingen. U gaat dus school maken. En dat kan overal. Want Magiërs zijn werkzaam in de 'spirituele' wereld maar ook overdags in die van de managementconsultants en de bedrijfsadviseurs. U heeft dus keuze uit een breed werkterrein. Eigenlijk kunt u overal aan de slag, overal waar onzekerheid heerst. Want wat u biedt, is redding.

De tien stappen
Wie Magister Templi wil worden, moet tien stappen zetten. Eigenlijk negen, omdat de laatste stap, de 'wow-stap', permanent is. Het is van belang dat u elke stap in rust neemt en met vol bewustzijn. U krijgt het hoogste rendement als u veel oefent. En wanneer u weerstand ervaart bij een stap – u bent het er niet mee eens of u vindt het flauwekul – bedenk dan dat u écht op de goede weg bent. Weerstand is een oefening in overgave en loslaten, een fase in uw eigen proces. Succes!

Stap 1: turning point
U zult als een authentieke Ipsissimus / magister bij uw leerlingen en volgelingen moeten overkomen. Dat betekent dat u afscheid moet nemen van uw gewone bestaan. Veel Magiërs hebben een breuk in hun leven ervaren: een zware depressie, een overlijden, een verloren liefde. Dat is hun keerpunt geweest. Gelukkig hebben de meeste mensen elke 2,7 jaar wel een life-event, een ingrijpende gebeurtenis in hun leven. Dus een beetje dertiger en veertiger heeft al zo'n 10 tot 14 turning points meegemaakt. U heeft dus keus! Kies er een uit die veel voor u betekend heeft en maak deze tot úw
keerpunt. En mocht u niks vinden, zoek dan wat in vorige levens of verzin desnoods wat.

Stap 2: Beproeving!
De naarste stap is vroeg in deze methode. U moet herboren worden en uw eigenste autonomie ontdekken. U gaat de verleidingen van het leven te boven komen. Pas in stap 10 mag u weer vallen voor de hebzucht, de geilheid en de ijdelheid. Maar niet nu als leerling. Er zijn diverse praktijkopdrachten mogelijk. Een zeer bekende oefening is om veertig dagen in een woestijn te gaan zitten. Moet u eens zien wat voor duivels en demonen u tegen komt! Of als u het wat eigentijdser wilt aanpakken, ga dan een half jaar in aandelen handelen op de technobeurs. Kortom, kies uw hel en stel u op de proef. Geef u leerlingen gecompliceerde meditatie oefeningen en druk ze op het hart dat de weg naar ware verlichting lang zal duren en dat ze vele offers moeten laten. De eerste echte toegangsstap op het pad der verlichting duurt minstens 5 jaar! Neem niet alle hoop bij U volgelingen weg, ze moeten wel gemotiveerd blijven om te willen investeren in uw onderneming.

Stap 3: Het licht
U moet in uw rol als Magister Templi hoop bieden, niets meer en niets minder: hoop op een betere wereld, hoop op verlossing, hoop op succes, hoop op geluk, hoop op... – You name it, babe!
Want niets werft zo goed onder angstige mensen als een wenkend perspectief. Een handige oefening is het maken van een 'mood board'. Neem een stuk karton, een stapel tijdschriften en maak een collage van de magische persoonlijkheid op het karton. Zorg vooral dat u zonder veel na te denken foto's en teksten uit de tijdschriften knipt die u met 'Het Licht' associeert. En kijk wat uw 'mood board' u zegt.

Stap 4: Het verhaal
U bent na uw mood board toe om uw 'verhaal' te maken. U gaat uw belangrijkste 'buzzwords' ontwerpen. Dit is een belangrijke fase omdat uw leerlingen en volgelingen hun ervaringen hiermee gaan ordenen. Een aantal klassiekers zijn: ziel, kern en groei. Meer recente buzzwords zijn: trilgetal, kernkwaliteit, Circle of Excellent, communicatieve zelfsturing, evidence based. De beste concepten geven een positief gevoel: Hoop! Schrijf in deze stap uw boek, uw bestseller.

Stap 5: De claim
De ware Magister Templi is onschendbaar. U gaat zich indekken tegen kritiek. Want er liggen veel sceptische mensen op de loer die u willen affakkelen. Als u dus een halvegare professor op de kop kunt tikken, heeft u een buitenkansje. Het front ligt dan niet meer tussen u en de wetenschappelijke wereld maar tussen die prof en die wereld. Laat hem of haar maar vechten. Ook is het handig om kritiek en weerstand tot onderdeel van uw methode te maken. Wie uw methode ontkent, bewijst de waarheid ervan. Een voorbeeld: weerstand tegen de freudiaanse theorie wordt verklaard door diezelfde theorie en ondersteunt daarmee de juistheid. Daarnaast kunt u uw magische kwaliteiten inzetten om samen met u volgelingen een kunstmatige intelligentie op rituele wijze te creëren, om U en uw tempel te beschermen tegen aanvallen van buitenaf. Ten slotte kunt u ook nog beweren dat uw boodschap gewoon van boven komt en dat je deze alleen kunt horen als je de rationele kritiek loslaat. Simpel.

Stap 6: Het ritueel
U zult regelmatig moeten optreden. Uw volgelingen willen u zien, horen en voelen. Maak er een mooi hocus-pocus-event van, vol magie en rituelen, en laat ze smullen. Rituelen zijn daar uitermate geschikt voor. Zij hebben hun wortels immers in die magie. Een paar suggesties: leg rollen vast, leg teksten vast, maar geef zo weinig mogelijk van uw geschreven materiaal aan uw leerlingen, ze zouden er mee aan de haal kunnen gaan. Daarnaast is zo dat hoe minder compleet u bent met het verstrekken van kennis, des te gulziger uw leerlingen zullen worden, om vele cursussen en workshops bij te wonen. Wordt nooit persoonlijk met uw volgelingen, want als ze alles van uw weten is er geen mysterie meer. Mysterie maakt ook dat volgelingen getrouw terugkomen omdat ze blijven trachten u dicht te naderen. Deze technieken zijn vormen van klantenbinding. Klantenbinding betekend geld in het laatje.

Laat u goed adviseren over uw kleding. Werk met speldjes of symbolen, voor op de revers of gebruik kralenkettinkjes. U doet uw leerlingen daar een groot plezier mee. Zij gaan zich immers een gemeenschap voelen. Goodies doen het ook goed;Een T-shirt of tas met het tenpel logo, wordt gretig door uw volgelingen afgenomen. schrijf rituelen waarin iedereen op zijn minst een kleine rol heeft. Zodat al uw volgelingen het gevoel hebben dat ze belangrijk zijn en gekend worden. Geef mensen met een sterke persoonlijkheid, of zij die al veel weten, steeds de kleinste rol, want u moet muiterij zien te voorkomen.

Stap 7: Het pad
Om uw leerlingen daadwerkelijk te helpen, ontwikkelt u in deze zevende stap een 'stappenplan'. Daarmee krijgen ze het gevoel dat ook zij 'Het Licht' kunnen bereiken – uiteraard onder uw begeleiding en die van uw eventuele eerste medewerkers. Inmiddels weten we de eigenschappen van succesvolle paden. Zorg dat de eerste stap altijd de uitgangssituatie van de leerlingen weergeeft. Dus als u met uitgebluste mensen werkt, is stap één altijd: uitgeblust zijn. Dat geeft de burger moed. Want ze weten dan dat zij met alle onzekerheid en sores gewoon samen op weg zijn. Kies een aantal mooie heilige getallen als drie, vijf, zeven, tien of twaalf. Dan blijft u in aloude tradities. En lukt het u om een stappenplan van materie naar geest te maken, dan zit u gebeiteld. Want veel mensen willen niets liever dan ontsnappen aan het alledaagse materiële tranendal.

Stap 8: Het imago
Het wordt langzamerhand tijd om het verlangen van de leerling naar u te vergroten. U zult in deze stap hard werken aan uw imago en charisma. U kunt verschillende kanten op. Enkele traditionele imago's zijn: de Healer, de Magiër, de hoge-priester, de Wijze, Liefde. Maar u kunt zich ook een nieuw imago's aanmeten, zoals Magus of Eternity, Inspirerend Leider, Natuurlijk Ondernemer, Volhardend Sporter. Essentieel is dat de mensen hun verlangens op u kunnen projecteren en in u zien wat ze eigenlijk willen. Zo maakt u uw leerlingen op een doeltreffende manier van u afhankelijk.

Stap 9: De leerling
De mooiste stap en ook de moeilijkste is om ware macht uit te oefenen op uw volgelingen. Dat doet u door ze onzeker te maken en u aan te bieden als redder. Deze stap heet ook wel de Jezus-stap. Iedereen (op zeer kleine uitzonderingen na) wordt geregeerd door angst: faalangst, afwijzingsangst en doodsangst. Uw taak is om de aanwezige angst te vergroten en de controle op de reductie ervan over te nemen. Dat gaat in gesprekken. U zegt bijvoorbeeld tegen een faalangstig typje: 'je vindt het moeilijk, hè, dit werk. Want er kan veel mis gaan.' U zult zien, dat zo iemand direct de angst voelt opkomen. Dan moet u hoop geven, u zegt dan iets als: 'Maar jij kan stappen maken. Dat zie ik!' De leerling kijkt verwachtingsvol naar u op. Maak het dan af met: 'en dat gaan we samen doen. Jij en ik. Jij gaat stappen zetten!' Dit voorbeeld laat zien dat u uw empathische vermogens aanwendt om de leerling er onder te houden.

Stap 10: Wow!
Yes, mmm, ohhh, wow. U bent Magister Templi. U heeft alle stappen gezet en bent begonnen aan de eeuwigdurende fase van het 'Wow'. Wanneer u elke stap met voldoende resultaat afsluit, krijgt u uw certificaat en wordt u ingeschreven in het register van Meester Magiërs.

Na de stappen:
Zijn er nog mogelijkheden na deze cursus? Ja, die zijn er. U kunt bijvoorbeeld lid worden van de beroepsvereniging, de NGGM: Nederlands Genootschap van Geregistreerde
Magiërs. Deze biedt u vele voordelen zoals na- en bijscholing, tempelproducten met korting (astrale reistickets voor beginnende Magiërs nu met 15 procent discount), het internationale vakblad The Magician Gazette, master classes, energetische uitwisselingsprogramma's, korting bij de aanschaf van kristallen bollen, en niet te vergeten het pas opgerichte Personal Starlight Finance Service Center om uw verdiensten uitstekend te laten renderen.

Succes met Toveren!

Bron:(Vrij bewerk naar verhaal welke eerder verschenen is in een tijdschrift voor en van sceptici:.)

vrijdag 8 mei 2009

Wat is magie?

Middels het woord magie wordt de geheime kennis van bovenzinnelijke zaken aangeduid, hoewel ze in verschillende soorten of klassen moet verdeeld worden. De magie omvatte oorspronkelijk dan ook de kennis van alle zichtbare en onzichtbare krachten van het universum. In haar lag de verklaring van de gehele natuur, en van de onderlinge verhouding en betrekkingen van alle verschijnselen in het natuurlijke en geestelijke leven.

De oude magie werd in drie klassen verdeeld: de fysische of natuurlijke, de mathematische of hemelse, en de theologische of ceremoniële. Het fysische gedeelte omvatte de leer der natuur in al haar verschijnselen en de onderlinge verhoudingen van deze, waaraan een buitengewone betekenis werd gehecht; het mathematische hield zich bezig met de hemellichamen en hun loop en beweging, en de invloed die deze op de aardse dingen uitoefenen; het derde of theologisch deel handelde over de Godheid, de menselijke ziel, de goede en kwade geesten, de wonderen, de heilige gebruiken en mysteriën enz. Ook werd er onderscheid gemaakt tussen witte en zwarte magie, of tussen de werkelijke magie en goetie, of de zogenaamde zwarte kunst. Bij de eerste maakte men gebruik van de goede, bij de tweede van de boze geesten. Bij de kerkvaders gold de eerste dan ook vaak als een voorrecht aan de gunstelingen der Godheid verleend

Magie steunt op de overtuiging dat de mens, krachtens zijn hogere en goddelijke oorsprong, geschikt is voor een hogere werkzaamheid, die hem in betrekking kan brengen met de bovenzinnelijke wereld, en hem tot de beheerser maakt van zijn eigen- en van de zinnelijke natuur.

Magie is geen geloof, maar een kunde en dit wil zeggen dat iedereen die er genoeg tijd en moeite in steekt kan magie leren.
De energie wat in magie zit, zit overal om ons heen en in ons en omdat het overal om ons heen zit, verbindt magie alles in het universum.

Magie is het menselijk handelen dat erop gericht is de werkelijkheid te begrijpen, te beheersen of minstens te beïnvloeden door inschakeling van al dan niet persoonlijke, boven- of prerationele krachten. Een magiër is een man van actie, die zijn wil d.m.v. het bovengenoemde aan dingen en mensen wilt opleggen. Het draait in de magie om het verkrijgen en uitoefenen van paranormale macht

De vraag van wat is magie nu werkelijk is heeft velen bezig gehouden, en er bestaan verschillende definities. De meeste van deze luiden ongeveer als volgt: “Het veranderen van dingen in overeenstemming met de wil van de magiër”.

In het boek “Moderne heksen” verwoord Claudia v.d. Sluis het als volgt: “Magie is het gebruiken van je eigen geestelijke energie en het beïnvloeden van de energie om je heen”. Weer een andere definitie luid; “Door middel van gedachten en handelingen energieën sturen om veranderingen te bewerkstelligen”.
Zo’n definitie zegt natuurlijk niet zoveel alles, want vele andere beroepen zouden ook onder deze definitie kunnen vallen, een architect, een arts, of een huisvrouw. Het blijkt erg moeilijk om uit te leggen wat magie precies is.

Magie wordt door de meeste magiërs gezien als het gebruiken van een stelsel van natuurwetten en natuurlijke processen. De magiër gaat er van uit dat er meer is dan de materiële wereld. In feite werkt de magiër met de ongeziene werelden, die ook wel omschreven kunnen worden als lagen van bewustzijn. Deze werelden zijn zeer intiem met elkaar en met de fysieke wereld verweven, en hebben elk hun eigen wetten. Ook de relatie tussen deze ongeziene werelden of bewustzijnsniveaus wordt door wetten beheerst.

Onze westerse wetenschap heeft zich tot nu toe uitsluitend bezig gehouden met de fysieke wereld. Alleen de psychologie heeft iets van een van de drie andere werelden durven verkennen, al hoewel de psychologie zich heeft moeten beperken tot de bestudering van de uitwerking van het bewustzijn op het fysiek waarneembare gebied. De magiër probeert door gebruik te maken van de kennis van deze ongeziene werelden en hun wetten, invloed uit te oefenen op de wereld van alledag, zoals we die om ons heen zien.

Het gebruik van natuurwetten dus om veranderingen te bewerkstelligen. Zo geformuleerd is er niets vreemds aan te ontdekken: een magiër probeert hetzelfde als ieder mens: het herscheppen van zijn of haar omgeving totdat die overeenstemt met het beeld dat hij of zij van de wereld heeft. Een arts probeert een wereld op te bouwen met gezonde mensen; een automonteur werkt aan een wereld met perfect werkende auto’s; en een metselaar werkt aan een wereld waar iedereen een dak boven zijn hoofd heeft. Wat de magie zo ondoorgrondelijk maakt is het feit dat magiërs hun activiteiten niet, zoals de meesten van ons, tot het fysieke niveau beperken, maar allerlei ‘onzichtbare’ dingen doen om zo resultaten te krijgen!

Magie zonder tranen

Welkom, nieuwe student in de mysteriën. U bent geïnteresseerd in het leren van magie, en wellicht wilt u zelfs magiër worden. Bereid u voor op een lange en moeilijke weg. Een complete opleiding in magie en mysteriën kost jaren.


Op deze wijze zou een boek of een cursus over magie en westerse mysterie tradities kunnen beginnen. Echter wil ik niet op deze manier beginnen. Westerse mysterietradities zijn niet ondoorgrondelijke en magie is niet moeilijk en het kost geen jaren om het te leren. Magie is van iedere dag en voor iedereen die dat wil is het beschikbaar en bereikbaar. Ook hoeft het leren van magie geen honderden euro's te kosten.

Omdat deze blog site over bijzonder mensen en zaken gaat, wil ik hier aan aandacht besteden aan de Westerse mysterietradities en wil ik uitlegen wat magie is en hoe magie werkt en wat Westerse mysterie tradities zijn en hoe ze werken.
Deze blogjes zijn een soort mini-cursus, in magie en in de Westerse mysterie traditie, zonder tranen. Ze volgen elkaar niet altijd op, maar de magie-blogjes verschijnen tussen de andere blogjes. Als u geïnterneerd bent in magie houdt dan deze blogspot site in de gaten!

Om dit te volgen hoeft U geen moeilijke dingen te doen, tenminste als U dat niet wilt. Ik ga u ook geen moeilijke magische oefeningen, meditaties of ingewikkelde rituelen opdragen. Wellicht ga ik ze wel besperken, omdat dit in sommige tradities voorkomt. Uren mediteren om de geest te trainen is alleen leuk al men dat lekker vindt. Anders is het een oponthoudt. Met een opgelaten gevoel Hebreeuwse namen van Goden aanroepen, heeft geen zin, als u geen Hebreeuws spreekt. Als U niet weet wat het betekend, wat u aan het doen bent, heeft een soortgelijke actie maar weinig zin, of is de einduitkomst geheel anders dan u had verwacht. Hiervoor in de plaats zijn veel betere alternatieven te vinden. U hoeft voor magie ook geen speciale telenten te ontwikkelen, want die heeft u al. Eigenlijk bent U al een magiër, en misschien bent u zich daar reeds bewust van.

Hier ga ik schrijven over dingen die door sommigen als geheim worden beschouwd en aldus worden behandeld en gepresenteerd in moderne magische en Westerse mysterie scholen. Op deze blogjes worden kennis en wetenschap van technieken, tradities, mysteriën, achtergronden en rituelen besproken, die normaal verkregen worden in mysteriescholen, of in geheime magische genootschappen.

Mijn mening is dat er eigenlijke geen geheimen (meer) zijn . Een (moderne) mysterieschool zou zijn cursusmartiaal compleet op het internet moeten publiceren, het liefst in PDF file formaat, zodat mensen het kunnen downloaden. Het geheim van de magie en van een mysterieschool zit namelijk helemaal niet in de theoretische kennis, maar in de beleving van de het geleerde, of in de beleving van het gezamenlijk ondergaan van een ritueel.

Dit geldt nog sterker voor een inwijdingsweg. Een inwijdingsritueel lezen is iets anders dan een inwijdingsritueel ondergaan. Je kan het ritueel lezen, maar meestal zijn inwijdingsscholen er heel erg op gebrand dat hun novicen van te voren de rituelen niet te lezen krijgen. Soms, wordt er zelfs een eed voor afgelegd en houden oudere leden nauwlettend in de gaten dat er geen materiaal door jongere leerlingen wordt gelezen, over hogere graden. Mijn ervaring is dat het allemaal niet uitmaakt of U het van te voren leest en dat U dit zelf moet bepalen. Wilt U het wel lezen dan moet U dat gewoon doen. U hoeft immers niet alles te vertellen wat u in uw eigen vrije tijd doet. Wilt u uw netjes aan de regels van een orde houden dan is dat ook prima. U moet altijd doen waar u uzelf het beste bij voelt. Alles wat tegen U innerlijk gevoel in gaat moet U trachten te vermijden.

Persoonlijk ben ik niet verbonden aan een magische school, een magische orde of een mysterie school, geheim genootschap, of een bepaalde magische leer, en ben ik dus vrij om over verschillende orden, scholen, inwijdingswegen, technieken, oefeningen, materiaal en te schrijven. Ook zit er geen copyright op deze kennis en op wat ik schrijf. Sterker nog, als u wilt mag u het verspreiden, copieren, uw eigen cursus er mee gaan geven. Er rijk mee worden. Kortom doe er mee wat u wilt. Ik zou het wel leuk vinden om eens te horen wat u van deze blog vindt, wat u er aan gehad heeft, of wat u gemist heeft.

Ik ben van mening dat in de huidige tijd de bronnen open dienen te zijn. Wie ben ik om mensen te verbieden gebruikt te maken van wat ik heb geschreven. Als ik dat zou willen voorkomen moet ik immers niet gaan schrijven. Bovendien is veel aangeboden materiaal binnen magische leerscholen een kopie van een kopie. Bijna niets is origineel. Alles is al een keer geschreven of beschreven. De kunst is echter om uit de brij aan informatie datgene te halen wat nuttig is. Om uit bronnen te putten waar u echt iets aan heeft. Veel bronnen zijn al open en toegangkelijk. Er is een schat aan boeken te vinden op het internet en er zijn vele sites te vinden waarop je mensen treft die ook bezig zijn met magie. Een mailtje is voldoen om met de webmaster c.q. magiër in contact te treden. Ik moet hier bij zeggen, dat als deze personen beweren dat magie niet eenvoudig is en dat het jaren van moeite en inspanning kost. Als ze daarnaast ook nog geldbedragen vragen, waarvan u hoogtevrees krijg, onthoudt dan dat u niet te doen hebt met een magiër, maar met een tovenaarslering, die probeert op deze wijze een hoop geld te genereren.

Zeggen dat iets lang gaat duren is een middel om mensen aan je te binden voor een langere periode. Een zeer lange bindingsweg aangaan en veel geld moeten investeren is een gevaarlijk combi voor de portemonnee en voor u emoties. Dat wil natuurlijk niet altijd zeggen dat datgene wat u aangeboden wordt, door deze personen kwalitatief slecht is. Het tegendeel kan waar zijn. Maar het is een keuze die u maakt. Als u wilt geloven dat u een zeer moeilijke en lange weg te gaan hebt en dat magie veel moeite en geld gaat kosten is dat ook een prima keuze. Het is immers uw keuze.

Op verschillende blogs ga ik ook tips geven waar men interessante boeken en studie materiaal kan vinden, of kan downloaden middels download-links, op deze blog.
Heeft u vragen, dan mag u altijd reageren op de blogjes. Wellicht zijn er ook lezers die iets in de praktijk zouden willen doen, of van gedachtenw illen wlisselen. Zij zijn van harte welkom. Hieraan zijn geen kosten aan verbonden het enige wat men mee moeten meenemen is zichzelf, een goede intentie en een slagroomtaart. Die taart gaan we samen delen, want ik ben gek op van die hoge slagroom taarten. Dat is het enige wat ik verlang in ruil voor mijn kennis.

maandag 4 mei 2009

De verleiding van praktische magie.

Hoewel praktische magie niet specifiek is ontworpen om de wereld om ons heen naar onze hand te zetten, kan magie wel toegepast worden om veranderingen te bewerkstelligen in onze omgeving, al gelang naar wat we nodig hebben of wat we wensen. We zijn allemaal mens, en allen streven we in onze imperfectie naar een perfecte wereld om ons heen. Dit immers kan een van de motieven zijn waarom we ons bezighouden met magie.

Als we gewend zijn aan het gebruik van magie om zaken voor ons zelf te winnen, bijvoorbeeld als hulpmotor bij het verkrijgen van een baan, het verkopen van onze huizen, het beschermen van ons huis, tempel etc, dan is het maar al te gemakkelijk om de grenzen van de toeppassing van het gebruik van magie steeds verder te verleggen. Als we zijn gekwetst, mishandeld of aangevallen zijn (zoals we zullen worden, in het leven) en middels onze natuurlijke gevoelens van wraak en woede hier iets in willen keren, kan magie gemakkelijk worden gekanaliseerd, soms zelfs zonder het te weten. Of het kan bewust worden toegepast om zaken af te wenden, te veranderen of te beïnvloeden of als bestraffing van het ons ogen ons aangedane kwaad.

Als we praktische magie constant gebruiken is het heel verleidelijke om het op van alles en nog wat toe te passen. Als we nooit magie gebruiken, is er veel minder kans dat de gevoelens zo worden gekanaliseerd, dat we magie te pas en te onpas gaan toepassen.

Een ander gevaar van het toepassen van praktische magie zijn de "ontbrekende stukken". De meeste boeken over magie en over de toepassing van magie, geven slechts gedeeltelijk weer wat de gevolgen en eindresultaten zijn, van de toegepaste rituelen of van de magische handelingen, ondanks de intense inspanningen van verschillende auteurs, die getracht hebben zo volledig mogelijk de werking van magie weer te geven, in hun boeken. De innerlijke werking en het uiteindelijke resultaat in buitenwereld en nog aantal andere aspecten zijn vaak niet beschreven. Daardoor vullen de beoefenaars van magie deze "lacunes" voor zichzelf in, dat is natuurlijk prijzenswaardig in motief, maar niet noodzakelijkerwijs overeenkomstig met het uiteindelijke beoogde resultaat, van de magische handeling of ritueel.

veel van wat mensen gebruiken voor het vullen van deze lacunes, is afkomstig uit hun eigen innerlijke wezens. Sommige van deze invullingen kunnen correct zijn, maar veelal blijkt dat de eindresultaten anders uitpakken dan de verwachtingen en soms kan het resultaat domweg teleurstellend, onverwacht of zelfs schadelijk zijn.

Soms pakken de resultaten van toepaste magie uit als toegepaste brooddeeg inplaats van cement. Brooddeeg toegepast tussen de bouwstenen van de zelf gemetselde muur, van het nieuwe hogere zelf. Brooddeeg wat verbrokkeld na de eerste nachtvorst. Als de winter dan streng doorzet en het gaat ook nog stormen, dan kun je er van verzekerd zijn dat de muur van zelf perfectie naar beneden komt.

Magie de kunst van veranderingen

Magie is de kunst van de verandering. In de magie verandert het hogerezelf het lagerezelf. Het gereedschap welke we gebruiken om ons zelf te veranderen is dus ons zelf. Wij vormen een nieuwe ik uit de oude persoonlijkheid, via veranderingen in het wezen zelf. Binnen de magischescholen worden er verschillende methoden aangereikt om dit proces van verandering te bespoedigen.

Terwijl wij meestal denken onze reguliere lagerezelf te kunnen besturen door het "hogere" is deze verandering eigenlijke alleen te bewerkstelligen door de juiste oefeningen, begeleiding van een daarin gespecialiseerde persoon, een magiër of persoon met een hoge ontwikkeling van het bewustzijn. In ieder geval vereist het veranderen van het lagerezelf acties en keuzes aangestuurd door het hogerezelf. Wij zelf alleen zijn de kunstenaar die dit kan bewerkstelligen. (Hopelijk geregisseerd door een goede meester) Wij zijn zelf het doek en de verf en de meester waarmee een nieuw schilderij gemaakt wordt.

Eventuele fouten die we maken in deze onderneming kunnen catastrofische resultaten tot gevolg hebben - want dit is niet zoals bij het maken van een echt schilderij, dat we gewoon verder kunnen gaan met aanschaffen van een nieuw doek, zoals we dat kunnen met een fysiek schilderijen.

We hebben in ons leven te maken, met de successen en mislukkingen, van onze zelftransformatie. Nu hoeft u zich hierdoor niet te laten afschikken, of bang te maken. We maken immers allemaal wel eens fouten of verkeerde keuzes. Het is een onderdeel van het mens zijn en we hebben vele onvolkomenheden, zelfs indien we geleid worden door hogere motieven.

Twee benaderingen minimaliseren deze gevaren: de ene is de praktijk van het beoefenen van een traditie, waarbinnen het proces van transformatie is vastgelegd, duidelijk omschreven en geleid wordt, door een oudere of leraar. De andere is de overgave aan hogere, goed af te stemmen en te luisteren en gehoorzaam te zijn aan datgene wat het je intuïtie je ingeeft.

Toegepaste magie, om dit proces te versnellen, kan er echter ook toe leiden dat het ego wordt opgeblazen, als het een aantal successen heeft behaald. Het kleine 'ik' dat is van mening dat het centrum en auteur van het(eigen)universum is geworden. Bewijzen hiervan zijn gemakkelijk te vinden op het internet. Waar ze zich figuren aanbieden als zijnde templi magisters of magiërs, al waar je zelf(s)tegen forse betaling opgeleid kan worden tot magiër.

Nu is het eenvoudig te zeggen dat zulke gevallen van opgeblazen ego problematiek, als gevolg van toegepaste magie zeldzaam zijn, en dat de meeste leraren zuiver zijn en weten hoe hiermee om te gaan. Waarschijnlijk denk je dat je dergelijke magiërs of leraren nooit tegen zult komen, maar deze toegepaste opgeblazen ego´s zijn even goed in ons midden als de zuivere meesters. Vaak zijn diegene met het opgeblazen ego juist diegenen die zich aandienen als meestersmagiër of magister templi van een orde, van een zuivere leer, gestoeld in een oude traditie en ingewijd door een belangrijke persoon uit de geschiedenis van een magische traditie of school. Vaak vertellen ze je dat ze verbonden zijn met het licht en dat waar zij mee werken onder contract staat van de Meester van `the inner planes´.

Door hun eigen ego-manie zijn dit soort magiërs niet gemakkelijk te genezen van hun egoïsme en zullen ze leerlingen blijven aantrekken, die mee willen varen op de koers van hun grootsheid. Dergelijke leraren kunnen helaas ook schade brokkenen aan oprechte studenten, zo wel geestelijk, fysiek, als wel financieel, voordat ze instorten onder hun eigen gewicht als een neutronenster

Dergelijke ego verstoringen ontstaan niet alleen vanwege de uiterlijke dingen, welke magisch werken aantrekkelijk voor ze maken. Zoals de titels en rangen, maar ook door innerlijke problemen of overtuigingen. Deze verstoringen zijn voornamelijk toegespitst op de ongelooflijke sterkte en kracht van de magie, welke op onjuiste wijze wordt toegepast.

Hoewel deze waarschuwingen vaker worden beschreven, en bekend zijn bij dit type magiërs, blijkt het op een of andere manier dat zij denken dat een dergelijke waarschuwing niet van toepassing is ten aanzien van hun eigen persoonlijkheid, daar deze magiërs zichzelf verheven vinden boven het lagere bewustzijn en boven hun leerlingen. De magie die ze op zichzelf toepassen is de magie van het onveranderlijke, daar ze zelf reeds (bijna) de staat van perfectie bereikt hebben.

Vergelijkbare Blogs

Related Posts with Thumbnails