vrijdag 15 mei 2009

Goden, Godinnen, Demonen & Monsters (1)

Vroeger kenden mensen vele goden. Tegenwoordig bidden de meeste mensen nog maar tot een god. Ondanks dit feit erkennen veel mensen toch wel het bestaan van verschillende krachten in de natuur. Dit geld zeker voor mensen die bezig zijn met magie. Zij kunnen nog steeds contact maken met de oude goden, als zij dat wensen.

In deze blog wil ik aandacht besteden aan de Mesopotamische goden en natuurkrachten. Deze goden zijn bij de meeste mensen veel onbekender dan b.v. de Griekse of Egyptische goden en godinnen. De hier onder afgebeelde goden vormen de bakermat van onze religeuze wortels en in de bijbel zijn hier vergeten sporen van terug te vinden.

De Mesopotamische schriftgeleerden hadden lange lijsten van hun goden. Er waren honderden goden die verantwoordelijk waren voor elk ding in de wereld De goden waren bekend onder verschillende benamingen, afhankelijk van de vraag of de schriftgeleerden schreef in het Soemerische schrift of in het Akkadisch.

Hieronder volgt een lijst van de belangrijkste Mesopotamische goden.


Adad (Ishkur) Heilig getal: 6

Adad is de god van de stormen. Hij wordt meestal afgebeeld met een bliksemende gaffel, symbool van zijn macht over de storm-krachten van de natuur. De Babylonische en Assyrische god Adad was bekend bij de Sumerians als Ishkur, en wordt vaak afgebeeld met een leeuw, draak of stier. Adad de vrouw was de godin Shala.
_____________________________________________________


Amurru (Martu)

Amurru is de god van de nomadische volkeren en hun stammen. Zijn symbolen zijn een gazelle en een herdersstaf. Hij werd belangrijk nadat nomadenvolken, genaamd de Amorieten, zich verplaatsten naar Babylonia rond 2100 voor Christus
_____________________________________________________

Anu (An) Heilig getal:60

Anu is de hemel god. Hij is de opperste heerser van alle goden. Zijn symbool is de gehoornde Fes. Mesopotamische mythen vertelt het verhaal van hoe de aarde is gescheiden van de hemel aan het begin van de tijd. In deze mythen, wordt de hemel Anu's thuis. Anu is heerser over de vallende sterren. De zogenaamde 'kishru'. Anu is ook belast met de Stier van de Hemel. Deze kan naar de aarde gezonden worden, om de goden te wreken.
_____________________________________________________

Anzu (Imdugud)

Anzu is een reusachtige vogel met een leeuwenkop. De vogel is zo enorm dat tornado's en stormen worden veroorzaakt wanneer hij klappert met zijn vleugels. Anzu steelt de tablet van het lot, waarop de hoogste god de bestemming van het healal schrijft. Anzu is uiteindelijk vermoord door de god Ninurta, deze geeft het tablet terug aan de rechtmatige eigenaar
_____________________________________________________

Apkallu Vis

Dit is een 'wijze man' of 'sage'. De Babylonische traditie verhaald dat er zeven Apkallu zijn, die leefde aan het begin van de tijd, van vóór de overstroming. Zij werden door de god Ea uitgezonden om wijsheid aan de mensheid te onderrichten.
Ze worden weergegeven als een mens met vleugels. Sommigen hebben het hoofd van een vogel, terwijl anderen geen vleugels hebben en zijn gekleed in de huid van een vis.
Ze beschermde de mensen. Soms staan ze agebeeld met een emmer en kegel, welke symbool staan voor zuiveren.
_____________________________________________________

Apkallu griffioen

Dit is een weergave van een Apkallu griffioen. Hij heeft de kop van een vogel en draagt vleugels. In zijn hand een emmer en een kegel om te zuiveren.
_____________________________________________________

Apkallu Mens

Dit is de Apakallu mens. Hij heeft een mensengedaante met vleugels.
_____________________________________________________

Apsu (Abzu)

Apsu was een van de oudste goden, samen met zijn vrouw Tiamat. Hij werd uitgezonden om te slapen door de god Ea en hij werd de zoetwater-oceaan, waarvan geloofd werd dat de aarde hier op dreef. Apsu werd het huis van EA.
_____________________________________________________

Ashur

Ashur is de belangrijkste Assyrische god. Hij ziet eruit als een man draagt een gehoornde fes. Ashur is de belangrijkste god van de eerste Assyrische hoofdstad, tevens genaamd Ashur. Hij werd nog belangrijker toen de Assyriërs Mesopotamië veroverden. Ashur staat soms afgebeeld rijden op een slange-draak. Hij is vaak afgebeeld op Assyrische monumenten, klif-reliëfs en cilinder-zegels.
_____________________________________________________


Deze afdruk van een cilinder-zegels is een mogelijke weergave van Ashur met zijn vrouw achter hem.
:._____________________________________________________.:

Dit de eerste pagina in een serie over goden, godinnen, Demonen en monsters er volgen dus nog meer!!!

1 opmerking:

  1. Hallo Sterzoeker, heb het verhaal aandachtig doorgenomen en is prachtig omschreven!

    Mefisto wonder Illuminati.

    BeantwoordenVerwijderen

Vergelijkbare Blogs

Related Posts with Thumbnails