zaterdag 18 februari 2012

De ceremonie van de Mondopening

De ceremonie van de mondopening is één der meest sacrale handelingen die de oude Egyptenaren kenden. De ceremonie bestond uit 75 handelingen en diende er uiteindelijk toe de overledene tot leven te brengen. Deze ceremonie werd echter niet alleen bij mummies uitgevoerd, maar eveneens bij Godenbeelden, maar ook bij reliëfs. We vonden onderstaande video over de mondopeningsceremonieDe handelingen van het mondopeningsritueel bestonden onder meer uit reinigingen, bewieroking, het brengen van plengoffers en het offeren van dieren. Ook het aanraken van diverse lichaamsdelen speelde een belangrijke rol. In de teksten, die horen bij deze handelingen, wordt vaak verwezen naar de Osirismythe, waarbij de ledematen van het dode lichaam van de god Osiris werden verenigd en weer tot leven gewekt. Het reciteren van magische spreuken en gebeden door de voorleespriester, terwijl hij de neus, mond, ogen, oren en borst van de mummie aanraakte, was bedoeld om de zintuigen van de overledene te herstellen.

Hier onder volgen wat voorbeelden van teksten die gebruikt werden in de mondopeningsceremonie:
SPREUK BIJ DE MONDOPENING VAN HET GODENBEELD.
De priester raakt de mond van het godenbeeld met een dissel aan, hij reciteert;
Uw mond wordt geopend door Ptah.
Thoth komt, volledig voorzien van magische spreuken.
Uw spraak wordt U gegeven, Uw mond wordt voor U geopend door Ptah met behulp van deze beitel uit meteorietijzer waarmee Hij de monden der Goden heeft Geopend, de Eerste Keer.
Gij zijt de Grote God (maam van de god), die in Uw stad heerst, Gij zijt de opdrachtgever der werken, te midden van Uw dienaren.
Wat betreft alle magische teksten, alle magische spreuken die tegen U uitgesproken worden, moge de Goden zich tegen hen verheffen, evenals de volledige Pesdjet.

SPREUK BIJ HET TOT LEVEN WEKKEN VAN DE GOD.
De priester giet een plengoffer van gewijd water uit over het Godenbeeld en raakt de mond van de God aan met een struisvogelveer, hij reciteert:
Maat, komt tot U in gerechtigheid, Gij neemt bezit van Uw gestalte, zoals een koning van zijn troon.
Een levende verschijning wordt Gij op aarde, wanneer uw geest nederdaalt over Uw beeltenis.
Heil U, Grote God (maam van de god), moge Gij wonen in Uw beeld, dat door Uw dienaren geëerd wordt.
Gij zijt waarlijk de Grote God, die levend is op aarde, als in de hemel en die regeert over hetgeen geschapen is.

SPREUK OM HET GODENBEELD ZIJN SPRAAK TE SCHENKEN.
De priester brandt wierook voor het Godenbeeld, hij reciteert:
Heil U Heer van het Licht, Chef van het Grote Kasteel, Heerser over de dingen die geschapen zijn.
Ik ben tot U gekomen die stralend en rein is.
Gij wiens beeltenis op aarde staat en wiens geest in de hemel troont.
Moge Gij spreken door Uw mond.
Moge Gij leiden in het uur van gevaar door Uw spraak die machtig is via Uw mond.

SPREUK OM DE LEDEMATEN EN ZINTUIGEN TE WEKKEN.
De priester brandt wierook voor het Godenbeeld, de priester raakt de verschillende zintuigen en ledematen met een dissel aan, hij reciteert:
Uw neus zij U gegeven om te ruiken, laat U de geur van wierook opsnuiven en tot leven komen.
Uw ogen zijn U gegeven om te zien, laat U de schepping aanschouwen en vervolmaken.
Uw oren zijn U gegeven om te horen, laat U de magische spreuken horen die U kracht schenken.
Uw armen zijn U gegeven om te werken, laat U de werken vervolmaken en de schepping in stand houden.
Uw benen zijn U gegeven om te lopen, laat U verplaatsen en Uw bestemmingen bereiken

Het Egyptische dodenboek bevat ook spreuken voor dit proces:
Mijn mond is geopend door Ptah,
De ketens van mijn mond zijn losgemaakt door mijn stadsgod.
Thoth is gekomen volledig uitgerust met spreuken,
Hij maakt de ketens los van Seth van mijn mond.
Atum heeft mij mijn handen gegeven,
Ze zijn geplaatst als bewakers.
Mijn mond is mij gegeven,
Mijn mond is geopend door Ptah,
Met die beitel van metaal
Waarmee hij de mond van de goden opende.
Ik ben Sekhmet-Wadjet die woont in het westen van de hemel,
Ik ben Sahyt onder de zielen van On

Stemmen HorenTemple of Starlight en de Engelen Magie

Demon est Deus inversus, daar moet Ina Custers van Bergen beslist aan gedacht hebben, toen ze de filmopname voor de YouTube video “Angels of the halls of Heaven” ging bewerken. We zien in het onderstaande filmpje in letterlijke zin negatieve beelden van de Temple of Starlight. Sterzoeker zou willen zeggen; Kijk, luister en huiver en lees daarna verder.Dat demon = deus inversus is op zich echt niks bijzonders. Het is in feite de achterkant van de engelen. Als je Michael aanroept krijg je Lucifer erbij cadeau. Het hangt er helemaal vanaf welk aspect van het vuurkwartier je wilt activeren. Er bestaat geen scheiding tussen witte en zwarte magie, echt niet. Ook de "omgekeerde" engel kan met devotie benaderd worden en in een devoot ritueel betrokken worden. Alleen de intentie telt en die is menselijk. Dat weet Custers maar al te goed. Toont Ina Custers- van bergen daarom hier haar duistere kant, met haar "Engelen magie"?

Kracht en tegenkracht zitten onlosmakelijk aan elkaar vast, daar is dan ook niks engs aan. Ina Custers presteert het in deze video wederom; de kunst om wat mooi zou moeten zijn lelijk te maken. Zou het met deze reden zijn dat ze de beelden in deze video negatief en behoorlijk eng maakt?

Haar engelen-workshops kondigt Custers aan met de volgende woorden: "Opgeleid binnen een lineage van leraren, zijn aan mij de sleutels overhandigd, die toegang geven tot de engelenmagie. Op mijn schouders werd de taak gelegd om deze kennis door te geven. De heilige magie der engelen is een godsgeschenk". We verwachten in de video dus een glimp van het goddelijke engelenlicht op te vangen, maar bij Custes en haar Temple of Starlight, is er niets wat lijkt op wat ze belooft en de kijkers zien dat in de video dat de zwaartekracht op de "zwarte" engelen ligt. Voor wie dit alles nog niet wist; deze beelden maken op grafineerde wijze duidelijk vanuit welke intentie Custers werkt.

Wat we zien is dan ook geen ritueel, maar Ina Custers wil ons dit wel doen geloven, met haar Youtube filmpje “Angels of the halls of Heaven”, Kijkers denken dat ze naar een magische ritueel van The Temple of Starlight kijken. In werkelijkheid is deze video na afloop van de echte engelen-rituelen in scene gezet ten behoeve van Custers haar PR doeleinden. Er gebeurt op de video dus niets ritueels. In feite zien we geen echt ritueel, maar een nagespeelde processie-rondgang door de tempel, waarbij de deelnemers is aangeven mooi te lopen. Aan het eind worden de magische wapens boven het altaar getoond, meer is het niet..

De deelnemers aan de video bestaan voornamelijk uit de bekende Custers-adepten, die we ook al op de TOS-foto's van de verschillende TOS_workshops konden bewonderen.

Negatief gemaakt beeld uit: "Angels of the Halls of Heaven".

Het "magische effect" van de video wordt verkregen door wat technische kunst en vliegwerk. Een analyse van het bewuste filmpje maakt al snel duidelijk dat er van magie en het van oproepen van krachten totaal geen enkele sprake is.

Hetzelfde beeld als bovenstaande afbeelding, maar nu door een video- bewerkingsprogramma gehaald en weer teruggezet naar het oorspronkelijke positieve beeld.

In het begin van het filmpje worden negatieve beelden gevormd, waarmee de illusie gecreëerd wordt dat er zich onbekende entiteiten in de buurt van Ina Custers bevinden. Dit negatieve beeld-effect wat door Custers gebruikt wordt is niets meer dan een grafisch filter met de naam “Invert” om positieve beelden in een negatieve beeldvorming om te zetten. Overigens zit het beeld effect “Invert” standaard in alle vormen van video editing software. Enkele voorbeelden zijn Magix Video Studio, Corel Videostudio, Pinnacle Studio en ga nog zo maar even door. Ook in standaard Tekenprogramma software zoals; Paintshop Pro, Adobe Photoshop, Neopaint enz. zit de functie “Invert”standaard in de software.

Een nagatief beeld die tevens met belichtingsoptie is bewerkt uit: "Angels of the Halls of Heaven". Let vooral op het effect van de "verschijning" achter Ina Custers.

Het lijkt soms alsof er zich entiteiten vertonen in de vage mysterieuze negatieve beelden, echter dit kan het worden afgedaan als een illusie. Dit effect ontstaat doordat het beeldmateriaal 2 keer over en door elkaar is heen gemonteerd, in 2 lagen, waarmee een spookachtig effect is gegenereerd. (dit is gedaan met video bewerking software functie “Chroma Key.”) Deze chroma key functie word in de tv en video wereld toegepast om met bluescreen of met greenscreen achtergronden te kunnen vervangen, in elke vorm die men wenst te gebruiken.

Het mixen van de dubbele beelden gaat gepaard met lichtverlies en dat maakt het noodzakelijk om bij de eerste en tweede beeldlaag, de voor en achtergrond belichting aan te passen. In dit geval zijn de beelden niet alleen over elkaar heen gemonteerd; het is een duidelijk verhaal dat tijdens de montage de tweede beeldlaag iets uit sync is gebracht, zodat er een vreemd beeld-effect ontstaat, en het er op lijkt dat er zich een mysterieuze kracht in de tempel bevind, in de vorm van vage verschijningen. Dit maakt helder dat de beelden niet synchrone met elkaar lopen waarmee het mysterie van de "geestverschijningen" meteen is opgelost.

Beeld van "geest verschijning" teruggezet naar positief beeld. Aan de dubbele letters is te zien dat er met meerdere beeldlagen is gewerkt. Van de "geestverschijning" achter Custers, is nu weinig meer over gebleven dan en natuurlijk schaduw veroorzaakt door de belichting

Opvallend is dat we op de video zien dat de tempelramen zijn dicht geplakt, waarschijnlijk om de ruimte te verduisteren, zodat het beter mogelijk was om (later) extra belichting in de opnames toe te passen en overbelichting tijdens de opnames van het filmpje te kunnen voorkomen. Het is natuurlijk gek om te moeten constateren, dat Custers die het geestelijke engelen-licht wil binnenlaten, de ramen dichtplakt, om het licht buiten te sluiten. Behalve om technische redenen, maakt het de kijkers ook duidelijk dat er hier dus magische werk verricht wordt vanuit het duister.

Het vreemde geluid van het filmpje is simpelweg te verklaren dat door het "over elkaar heen mixen" van het filmpje, waardoor er twee geluidssporen zijn ontstaan en waarmee de dubbele stemmen zijn ontstaan. Ook kunnen die dubbele stemmen vrij simpel worden aangemaakt door muzieksoftware te gebruiken zoals Magix Music Maker, waarin enorm veel functies en stem effecten kunnen worden toegepast om een mysterieuze sfeer te scheppen.

Deze YouTube video van Ina Custers zit vol gemanipuleerde beeld en geluidtruckjes, die uit de magische beeld en geluid software "toverdoos" zijn gegenereerd, daar komt dus niet iets van een magisch engelenkracht aan te pas.

Behalve de video, heeft Sterzoeker ook de tekst die we Ina Custers horen reciteren, voor u uitgerafeld. Custers zegt de 1e Sleutel van de Enochiaanse invocaties op. Kijkt u hier maar eens;
http://www.rahoorkhuit.net/library/enochian/enochian_keys.html
Het is vreemd om Ina Custers een Crowliaanse tekst te horen opzeggen.

Eerder beweerde zij bij monde van The Temple of Starlight, met stelligheid, geen band te hebben met de OTO. Custers zegt wel connecties met de OTA te hebben, trouwens ook allemaal chaos-magiërs van de zelfingenomen soort. Niks nieuws onder de zon, want volgt men gewoon de route van Crowley’s magie en dan kom je vanzelf al bij de TOS uit.

Al begrijpen wij met de beste wil van de wereld niet waarom Custers opeens Crowley en zijn Henochiaanse magie in haar rituelen betrekt. Dat zal de betrokkenheid van de deelnemers niet ten goede komen, die zijn niet onderwezen in Crowley's magie dus; what the F…..?

Hebben deze magische bokkensprong uitsluitend met het image van Custers zelf te maken, zult u zich afvragen? ja, natuurlijk heeft ze de rituelen en de leer van de Servants of the Light van Dolores Ashcroft-Nowicki al uitgemolken, dus dan moet je wat anders verzinnen. Het Henochiaans begrijpt geen hond, hoe het uitgesproken moet worden is altijd al een raadsel geweest, want zelfs Crowley wist het niet.

Dit ritueel (gehouden in het klooster van Ossendrecht) heeft helemaal niks te maken met de devotie die inherent is aan de rituelen voor de aartsengelen. Het gaat hier ook helemaal niet over aartsengelen in de zin van Engelen van het Licht, maar om de Gevallen Engelen of de duistere kant van de aartsengelen. Dit wordt, zoals wij hier boven al schreven, wonderwel mooi uitgebeeld door de wijze waarop Ina Custers, de beelden met haar bewerking als het ware heeft gecodeerd; Wat wit is laat zich zien als zwart.

Op het filmpje zien we een prosessie entree en een opening van een ritueel. De beelden hebben op zich niets van doen met de begeleidende geschreven tekst, die in beeld verschijnt, noch met de Henochiaanse geluiden die Custers maakt (nou min of meer vibreert dan). Het geluid is zo bewerkt dat het een angst aanjagende satanisch klank heeft gekregen, alsof Ina Custers vanuit de diepste diepten van Qlippoth tot de luisteraars spreekt, ook nog eens met haar hoofd in een emmer zo te horen. Lekker geheimzinnig doen, daar gaat Custers het om. En dat is zoals u weet; dat is kassa!

Het is duidelijk dat Custers haar rituelen spoedig alleen of noch slechts met een piepklein groepje ritueelverslaafden zal uitvoeren, want dit doet helemaal niks voor de gemiddelde zoeker, die Custers in regel aantrekt. Het grote publiek zal ze hier mee afschikken, want zoals een Sterzoeker-lezer al eens elders schreef; "Dit filmpje gaat tegen alles in waar een mens in willen geloven". De deelnemers zullen, hoe dan ook, vrij snel afhaken omdat dit soort rituelen eerder afstoot dan aantrekt.

Het gekke is dat Custers vroeger mordicus tegen Crowley was en zijn rituelen absoluut naar het zwarte gebied verwees. Wie daaraan meedeed werd uit de Temple of Starlight gemikert. Dan zijn tegenwoordig dan wel heeeel anders bezig bij de Temple of Starlight; Dan zijn ze zelfs in het diep-zwarte gebied beland. Daar weet Custers tenminste nog de blits mee maken. Met die Zoete-Lieve-Gerritje -rituelen van vroeger is blijkbaar geen stuiver meer te verdienen, moet Custers gedacht hebben, want die kent iedereen tegenwoordig al.

Wij zien het helemaal gebeuren; de Temple of Starlight gaat binnenkort een fusie aan met de OTO (Ordo Templi Orientis, door Crowley gesticht), een orde die vroeger verfoeid werd door Custers. De OTO gaat namelijk helemaal niet zo lekker tegenwoordig, waarschijnlijk omdat het ze aan een autocratische leidersfiguur als Custers ontbreekt.

De OTO kan zelf geen orde houden, en net als bij Custers zijn de rituelen een rommeltje, hun structuur is naadje. Men doet maar wat onder het motto "We doen maar wat". Crowley was een specialist in snoepgoed voor de neus en per injectable.
Misschien trekt Custers met deze enge-engelen-video mensen aan die tijdelijk de koers in het leven kwijt zijn, of die een aanleg hebben voor verslavingen.

Als we goed kijken zien we dat deelnemers gedrogeerd zijn, zeer waarschijnlijk niet door coke of hasj. Ze zijn gedrogeerd door het gebeuren, door de entourage en door de veelvuldig en langdurige deelname aan rituelen, die vooraf zijn gegaan aan deze video-opname. Dit is geen toevallig effect. Ina Custers is zich hier wel degelijk bewust van en ze maakt dankbaar gebruik van deze effecten. Ze werkt met haar rituelen in op de geestesgesteldheid van haar cursisten. Op haar blog pagina in het artikel over "Waarom gewaden" schrijft Ina Custers het volgende:"De tempel wordt een decor voor een mysteriespel, waardoor mensen heel diep in de energie komen".

Met "heel diep in de energie komen" doelt Custers op een veranderde geestestoestand, verkregen door de rituelen en alles wat daar omheen plaatsheeft. Hierbij komen de stoffen endorfine en oxytocine vrij. Die stoffen zorgen voor een gevoel van geluk, euforie en genot. Dit echter, kan bij mensen die voordurend rituelen praktiseren, verslavend werken.

Het is dus zeer wel mogelijk dat Ina Custers zelf ook een endorfine verslaafd is en dat haar verslaving haar aanzet tot praktijken die in onze ogen steeds vreemder lijken. Als dit het geval blijkt te zijn, verklaard dit het zakelijke, onverschillige en onpersoonlijke gedrag van Custers richting haar cursisten.

Custers heeft, als zij zelf slachtoffer van ritueelverslaving is, haar leden en cursisten nodig om haar eigen geluksgevoel te genereren en in stand te houden. Symptomen van een dergelijk verslaving zijn dan ook; onverschilligheid, hebzucht en egocentrisme en de drang om telkens de grenzen te willen verleggen om het gevoel te intensiveren en te vergroten.

Het gaat een dolle boel worden bij de Temple of OTO Starlight, let maar op. En het hoge lesgeld is natuurlijk exclusief het dure snoepgoed want Ina Custers- van Bergen moet de Temple of Starlight- winkel draaiende houden.
_____
19-02-2012 Update: Een lezer attendeerde ons op de volgende pagina: http://jezus-redt.blogspot.com/2012/02/enge-engelen.html Hier is de engelen video te zien zonder de negatief gemaakte beelden.

Hier volgt enige toegevoegde informatie over de huidige werkwijze van Ina Custers- van Bergen:
Naast de webpagina Temple of Starlight beschikt Ina Custers-van Bergen sinds 2012-02-21 over meerdere webpagina's. De webpagina's zijn in beheer bij Dima Support. Custers wil middels verschillende webpagina's haar cursussen en haar Temple of Starlihgt aan de man en vrouw brengen.

Er is door Custers zeer waarschijnlijk bewust gekozen voor een afwijkende stijl, ten opzichte van de hoofdpagina, van The Temple of Starlight. De strategie achter de totaal verschillende pagina's is dat Custers hier mee verschillende doelgroepen kan bereiken. Ook weet Ina Custers zodoende, de negatieve naam, die The Temple of Starlight inmiddels opgebouwd heeft te omzeilen.

We hebben de volgende webpagina's gevonden:
http://www.vavivre.nl/
http://www.axismundiacademy.nl/
http://www.cerebration.nl/
http://www.spirituelevaardigheden.com/
http://www.senseandstrength.com/

Het Wereldei

Het Ei werd in de kosmogonie van alle volkeren der Aarde als een heilig symbool gezien en werd zowel op grond van zijn vorm als van zijn innerlijke geheimenis vereerd. Het ei vertegenwoordig het zichtbare mysterie van een wereld of wezen in wording. Het geeft het best de oorsprong en het geheim van het Zijn weer. De geleidelijke ontwikkeling van de onwaarneembare kiem binnen de gesloten schaal; de inwendige werking, zonder enige van buiten blijkende tussenkomst van kracht, die uit een sluimerend niets een `actief iets voortbrengt, waartoe alleen warmte nodig is; en dat, na zich geleidelijk tot een concreet, levend wezen ontwikkeld te hebben,
zijn schaal verbreekt.


Dit alles moet van den beginne af een blijvend wonder geweest zijn. Het ei werd gezien als symbool van de “eerste oorzaak”. Aanvankelijk had de “Eerste Oorzaak" geen naam. Later schilderde de verbeelding der denkers het af als een immer onzichtbare geheimzinnige Vogel, die een Ei legt in de Chaos, welk Ei het '.Heelal wordt.

Daarom werd Brahm genoemd Kalahansa, de „zwaan in (Ruimte en) Tijd". Hij werd de „Zwaan der Eeuwigheid", die bij de aanvang van elk Mahamanvantara een „Gouden Ei" legt. Het stelt de grote cirkel of voor, die zelf een zinnebeeld van het heelal en zijn bolvormige lichamen is.

De tweede reden, waarom het als symbolische voorstelling van het Heelal en van onze aarde gekozen werd, was zijn vorm. Het was een Cirkel en een Sfeer en de eivormige gedaante van onze bol moet van de aanvang der symbologie af bekend geweest zijn, daar het zo algemeen aangenomen werd. In de oudheid was het geloof, dat de eerste openbaring van de Kosmos in de vorm van een ei plaats vond, het algemeenst verbreid. Het symbool symbool van de wereld ei , was door de Grieken, Syriërs, Perzen en Egyptenaren aangenomen. Zo kenden de oude Egyptenaren de mythe van Seb, de Egyptische god van de Tijd en van de Aarde, die een ei of het Heelal gelegd heeft, Men stelde zich voor, dat Ra, in het Ei van het Heelal rijpt. De overledene werd gezien als het “glanzend in het Ei van het land der mysteriën”. Want, het is “het Ei, waaraan leven onder de goden is geschonken’.’Het is het Ei van de grote Kloekhen, het Ei van Seb, die er uit te voorschijn komt als een valk”.

Het ei is een symbool van het oerbegin en van het vrouwelijke principe. Zowel in Griekenland als in Indië woonde het eerste zichtbare mannelijke wezen, dat in zich de natuur van beide geslachten verenigde, in het ei en kwam daaruit te voorschijn. Deze „eerstgeborene der wereld" was voor sommige Grieken (Dionysos, de god, die uit het wereldei voortgekomen is en van wie de stervelingen en de onsterfelijken afkomstig waren. De goden Ptah in Egypte, Pan en Eros in Griekenland en Brahma in India zijn uit een ei voortgekomen. Dit was eveneens het geval bij de eerste mens in China, Helena van Troje, de oerkoning van Korea en de helden Kastor en Pollux uit het zwanenei van Leda.

Bij de Grieken is het Orphische Ei door Aristophanes beschreven, en maakte deel uit van de Dionysische en andere mysteriën, waarbinnen het Wereldei gewijd en zijn betekenis verklaard werd.

Uit het ei ontstaat het nieuwe leven. De daadwerkelijke scheppingskracht is al in het ei aanwezig. Het geheim van het leven is verborgen in de door een schaal omsloten eenheid. Een kosmos, een god, een held of een eerste mens kan eruit tevoorschijn komen. in de mythen van de Griekse orphici, de Kelten en in die van Egypte, India Japan en Polynesië komt het ei als mythisch symbool in de bovengenoemde betekenis voor. Het symbool ei is verwant met dat van de grot. De slang om het ei is een symbool van de tijd, die de dynamiek van de ontwikkeling aangeeft. De slang verwijst ook naar de god van de tijd, Kronos, die het ei heeft geschapen.

Hoe het ook zij, het geloof dat het heelal in het begin in de vorm van een ei bestond, was algemeen.

donderdag 16 februari 2012

Magica; De Dulle Griet

Schreef Sterzoeker eerder al eens dat sommige magiers wel uit de "Donald Duck" geknipt lijken en lieten we Zwarte Magica al eens de revue paseren. Zo onvingen wij onderstaande afbeeldingen in het kader van; "De moderne magiër lijkt op......"

Sterzoeker bekeek de onderstaande afbeeldingen van een personage die uit een schilderij geknipt is; "De Dulle Griet" daarom eens nauwkeurig. We het moeten het volmondg toegeven; verdomd De Dulle lijkt als twee druppels water, dat hadden wij zelf niet gezien. Let vooral op haar hoofddeksel, die zagen we bij de engelen.

De Dulle heeft ook een hebzuchtige karakter, en is net zo gek op macht en geld, vandaar het schatkistje onder haar arm. In haar kistje zit haar fortuin; bolletjes en als ze breken komen er kleine Dulle Grietjes tevoorschijn. Door Lambik valt het kistje en er verschijnen honderden Dulle Grietjes. Jerom komt te hulp, maar de wezentjes zijn erg sterk. Suske en Wiske schieten op één, maar die verdubbelt daarbij. Het lijkt verdomd wel op de leden van een magische orde, die vermeerderen zich ook op onavolgbare wonderbaarlijk wijze en nemen de verdediging van de magus als levensopdracht op zich...

De Dulle griet hanteert haar "magische" zwaard, om al wat ze begeert te verdedigen. Daarnaast beschik De Dulle over een aantal magische trucages. Zoals de kopieën die ze van zichzelf kan inzetten, om de strijd, met die tegen haar zijn, in te zetten. In moderne tijden had ze dus best magister templi van een magische orde kunnen zijn, ware het niet dat De Dulle Groet slechts een karakter is uit een stripverhaal, uit de reeks van Suske en Wiske.

De Dulle Griet kent nog een overeenkomst: ze maakt graag wat wit is zwart: Tante Sidonia krijgt een schoonheidsmiddel, maar blijkt de volgende dag een zwart gezicht te hebben. Pas als Jerom belooft met Dulle Griet te gaan wandelen, krijgt Sidonia iets om het zwarte goedje van haar gezicht te krijgen.

Er is een verschil de Dulle Griet; zij krijgt uiteindelijk spijt van haar daden. Door toedoen van Schanulleke stapt De Dulle Griet vrijwillig terug in het schilderij, waaruit ze was ontsproten. Pieter Bruegel heeft haar geschilderd als symbool voor de dwaasheid van mensen.

Laten we hopen dat er ergens in lala-land een Schanulleke rondloopt en dat er schilderij bestaat met een afbeelding van de dwaasheid van de magiërs.......

Schikgodinnen Humor

Wij zijn schikgodinnen,
wij spelen met stervelingen
een ragfijn spel.
Hier een duwtje, daar een zetje,
we geven hem van jetje.
Dan krijgt iemand angstzweet of kippevel.

Die man moest naar de tandarts,
toog haastig over straat,
passeert twee vuilniszakken
en een roestig ijzerdraad.
Hij valt vlak voor de voeten
van een vrouw uit Zevenaar.
Ze schrikt, maar helpt hem opstaan,
ze trouwen na een jaar.

Dat krijg je dan, dat komt ervan,
de mens denkt dat hij kiezen kan,
neemt een besluit
of maakt een plan,
het maakt niet uit.
Het helpt niet, want wij beslissen
of je de trein haalt of die afspraak straks gaat missen.

Van veel toevalligheden is een van ons de regisseuse.
Jij speelt een rol in het geheel en noemt dat ‘eigen keuze’.

Een vrouw vindt vijftig gulden,
pal voor een seksboetiek.
Die geeft ze aan een zwerver.
Een man die dat net ziet
biedt haar spontaan een baan aan
bij een geldtransportbedrijf,
waar ze directeur wordt
en haar hele leven blijft.

Dat krijg je dan, dat komt ervan,
de mens denkt dat hij kiezen kan,
neemt een besluit
of maakt een plan,
het maakt niet uit.
Het helpt niet, want wij beslissen
of je de trein haalt, ketjoeketjoektjoek,
of die afspraak, ketjoeketjoektjoek,
straks gaat missen.

Door: Henny Vrienten

maandag 6 februari 2012

Het getal 7

Het getal 7 neemt een zeer bijzondere plaats in te midden van de natuur en het menselijke gedrag. In de natuur heerst "de wet van zeven", een archaïsch begrip dat men in allerlei leringen en overleveringen kan tegenkomen en waaraan de gehele schepping, de mens inbegrepen, onderworpen is.

In de natuur vinden wij de zeven regelmatig terug, het spectrum heeft zeven kleuren, de toonladder zeven noten. 7 wereldzeeën. De week heeft zeven dagen. Waarschijnlijk hebben we aan de maan te danken dat onze week zeven dagen duurt. Want de periode tussen twee schijngestalten duurt iets langer dan zeven dagen. Die zeven dagen zijn genoemd naar de zeven planeten die in de klassieke oudheid bekend waren.

Deze "wet van zeven" is ook herkenbaar in in de zeven astrologische planeten die in de oudheid al bekend waren; Zon, Maan, Mars, Mercurius, Jupiter, Venus, Saturnus. In de tijden ver achter ons gelegen waren slechts zeven planeten bekend, deze planeten waren dus met het blote oog zichtbaar. De zeven dagen van de week zijn in veel talen genoemd naar deze planeten. Lange tijd werd aangenomen dat ons zonnestelsel alleen hieruit bestond. Paracelsus spreekt over de geneeskracht van de 7 metalen.

Wiskundig gezien behoort het getal 7 tot de priemgetallen. Dat zijn natuurlijke getallen boven de 1 die alleen deelbaar zijn door 1 en door zichzelf. De reeks priemgetallen (2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17...) is oneindig. Soms wordt deze reeks als een mysterie beschouwd, omdat er tot op heden nog geen wiskundige wetmatigheid in ontdekt is.

Het getal 7 staat voor: het is klaar, het is voltooid.. In het hoofdstuk Genesis in de bijbel staat beschreven dat God op de zevende dag uitrustte, nadat de aarde in zes dagen was geschapen. Onder invloed van de zeven rusten alle dingen, het is een tijd van overpeinzing en bezinning

Ook in de ontwikkeling van de mens, herkennen we het getal zeven. Zo verdwijnt de zevende dag na de geboorte pas het restant van de navelstreng. De veertiende dag kan de baby met zijn ogen een lichtpunt volgen. Na zeven maanden krijgt het zijn eerste tandjes. Onze lichaamscellen vernieuwen zich in de loop van zeven jaar. De hartslag van de mens ligt de zevende dag iets lager dan andere dagen. We vinden zeven in de zevenvoudige stralingskracht van de zon, in de werking van de zeven chakra.

In de plantenwereld komt de zeven ook veelvuldig voor. Bloeiende planten van een zuiver ras hebben zeven buitenste bloemblaadjes, de lotus is zo een zuivere plant. Boeddha wordt vaak zittend in een lotus afgebeeld, omdat de lotus symbool staat voor zijn religie.

Het zeven is het getal van de zelfbespiegeling, de filosofie. Al in een ver verleden dichtte men de 7 mystieke krachten toe en er omheen zijn dan ook kleurrijke legenden ontstaan. Zo zou de zevende zoon van een vader die zelf zes oudere broers had de toekomst kunnen voorzien. De oudheid kende zeven planeten en zeven wijzen er waren 7 eilanden in het mythologische Atlantis en men kende er zijn 7 schoonheden. Verder zijn er 7 deugden: Toewijding, Bescheidenheid, Naastenliefde, Zelfbeheersing, Vriendelijkheid, Gematigdheid en Zuiverheid.

Ook voor de oude Grieken was het getal zeven te vinden in het Griekse alfabet dat zeven klinkers heeft. Zij symboliseren de zeven hemelen en de zeven planeten. Elke klinker kon op zeven manieren worden geuit. De god Hermes spreekt over de zeven bestuurders of geesten die de werking van de natuur leiden. Men kende in het Byzantium zeven geesten, die de zeven talenten van de geest voorstelden; macht, wijsheid, eer, glorie, zegen, rijkdom en kracht.

Rome werd gebouwd op zeven heuvels, had 77 koningen, 77 keizers en werd 77 jaar door de Goten beheerst.

In de Joodse Kabbala, vinden we de zeven sepiroths. In Egypte de zeven geesten. De boom des levens heeft zeven takken, de joodse kandelaar heeft zeven armen.

De Babylonische levensboom, had ook zeven takken met zeven bladeren en Gods hand werd door 7 vingers afgebeeld. In hun geneeskunde werd een zieke of een huis gewijd door zeven besprenkelingen of door het innemen van zeven plantaardige. Ook waren er de 7 demonen die ongeluk over de mensen brachten en de zondvloed veroorzaakten.

Moslims geloven dat er zeven poorten naar het paradijs leiden, evenals zeven profeten, van wie Mohammed de laatste was. In de Islamitische kosmologie werd de aarde als het middelpunt van de zeven planeten gezien, op dezelfde manier als Bahrams naam tussen die van de zeven prinsessen staat in de geheime kamer Khavarnaq.’ In de islam symboliseert het getal zeven perfectie. Er zijn volgens moslims zeven hemelen, aardes, zeeën en hellen en zeven deuren naar het paradijs. Moslimpelgrims lopen zeven keer rond de heilige Kaäba in Mekka. . Er zijn 7 manieren om de Koran te reciteren.

In de Maya symboliek heeft de vrouw het getal 3 als symbool een man het getal 4 samen zeven; de familie.
Veel indianen stammen waaronder de Sioux spreken over zeven geopenbaarde heilige rituelen voor de heilige pijp. In de hindoeïstische traditie heeft de zon zeven stralen. De zevende straal is een symbool van het middelpunt, de macht van God.

Bij de Hindoes de zeven Deva’s. Agni de Hindoegod wordt afgebeeld gezeten op een ram met zeven tongen. In de hindoeïstische traditie heeft de zon zeven stralen. De zevende straal is een symbool van het middelpunt, de macht van God.

In de geheime leer van Blavatsky, vinden we de 7 stralen. Elke straal in zich, is zevenvoudig. Deze oorspronkelijke zeven van de geopenbaarde Logos; Zon, Maan Mars, Venus, Mercurius, Jupiter, en Saturnus of ook de zeven sterren, ook wel genaamd de zeven bollen, de zeven machten, of de zeven zonen voor de troon van God, zijn allen zevenvoudig, ook wel de “zeven oorspronkelijke stralen”, of machten genoemd welke de ‘Christelijke godsdienst’ later als de “zeven engelen voor den troon” aangenomen heeft.

Het beginsel van de zever stralen vinden we bij Blavatsky o.a. terug in de leer van de, chakra’s, deze omschrijft men eveneens als de zeven kleuren van het zonnespectrum, die met de zeven stralen ( hiërarchieën) overeenkomen, zo heeft elke straal haar zeven indelingen, die met dezelfde kleuren overeenkomen. Iedere hiërarchie wordt voorgesteld als een reeks van zeven concentrische kleuren, elke cirkel vertegenwoordigt de prismatische kleuren in haar natuurlijke volgorde. Maar in deze “wielen” zal één cirkel helderder en levendiger van kleur zijn dan de overige en het wiel zal omgeven zijn door een aura van die kleur. Deze kleur zal de kenmerkende kleur zijn van die hiërarchie in haar gehéél.

In de antroposofie wordt het leven in fases van 7 jaren ingedeeld. de oorsprong van deze gedachte ligt in de astrologie; de omwenteling van de planeet Uranus om de zon en die van de maan om de aarde.

De Oudheid kende zeven wereldwonderen, de Zeven Wijzen, de zeven wetenschappen, de zeven poorten van Thebe. Het getal 7 komt dus ook weer terug in het fenomeen van de 7wereldwonderen.

Waarom werd gesproken over een wereldwonder? Het heeft te maken met de grote bewondering van alle bouw en kunstwerken..die met ontzag werden bekeken...en men zich afvroeg...hoe dit toch mogelijk was zoiets te maken. Alle zeven wereldwonderen bevinden zich binnen de veroverde grenzen van het rijk van Alexander de Grote, hoewel twee ervan, de hangende tuinen van Babylon en de Piramide van Cheops, niet door Grieken zijn gebouwd.

Hierbij de opsomming van de 7 wereldwonderen: Tempel van Artemis - Vuurtoren van Alexandrië - Beeld van Zeus - Hangende tuinen van Babylon - Mausoleum te Halikarnassos - Colossus van Rhodos - Piramide van Cheops

In het Oude Testament wordt het getal voor het eerst genoemd in het eerste scheppingsverhaal van Genesis.
Op de zevende dag bracht God het werk dat Hij verricht had tot voltooiing. Hij rustte op de zevende dag van al zijn werk dat Hij verricht had. God zegende de zevende dag en maakte hem heilig, want op die dag rustte God van al het werk dat Hij scheppend tot stand had gebracht “ (Gen.2,2.3).
Deze tekst is een weerslag van de oud-Hebreeuwse tijdsindeling, die hoogstwaarschijnlijk was overgenomen van de Babyloniërs. Zij hadden een zevendaagse week die ze vermoedelijk baseerden op het zevental door hen waargenomen planeten.

Voorbeelden in het Oude Testament:
de zeven vette en de zeven magere jaren (Gen. 41,26); het zevendaagse paasfeest (Ex.12,14), het sabbatsjaar na 6 jaren zaaien en oogsten; het 7e sabbatjaar als jubeljaar (Lev.25); de zevenarmige kandelaar (Num.8,1-4); het feest Sjavoeot, zeven weken na Pesach (Dt.16,9.10); de zeven volken van Kanaän (Joz.3,11); de zeven priesters met de zeven ramshoorns (Joz.6,4); Israël die op de zevende dag zeven keer om Jericho heen trekt (ibid.); het zevental stier- en ramoffers van David (1 Kr.15,26); de zevendaagse rouw over Judit (Jdt.16,24).

In de Evangeliën en de Handelingen wordt het getal matig gebruikt. Zo is er sprake van de zeven broden die Jezus vermenigvuldigde (Mt.15,34), de zeven broers in de huwelijksparabel (Mc.12,20), de zeven demonen die Jezus bij Maria Magdalena had uitgedreven (Lc.8,2) en de zeven eerste diakenen (Hnd.6,3).

Opvallend is het veelvuldig gebruik van het getal zeven in het laatste Bijbelboek, de Apokalyps van Johannes: de zeven christengemeenten van Asia (Ap.1,4); de zeven gouden lampenstandaards (Ap.1) de zeven sterren in Christus' rechterhand (Ap.1); de zeven geesten van God met de zeven horens en de zeven ogen (Ap.3,1); de boekrol met de zeven zegels (Ap.5,1); de zeven engelen die voor Gods aangezicht staan (Ap.8,2); de zeven donderslagen (Ap.10,3); de draak met de zeven koppen (Ap.12,3), symbool voor 7 heuvelen en 7 koningen van Rome (Ap.17,8-10); de zeven laatste plagen (Ap.15,1).

In de katholieke traditie bestaat een veelvoud aan lijstjes van zeven items. Deze zijn vaak uit de Heilige Schrift gedestilleerd.
- de zeven Boetepsalmen
- de zeven Kruiswoorden
- de zeven Sacramenten
- de zeven Gaven van de Heilige Geest
- de zeven Werken van Barmhartigheid
- de zeven Vreugden van Maria
- de zeven Smarten van Maria
- de zeven Hoofddeugden
- de zeven Hoofdzonden (eigenlijk Hoofdondeugden)
- de zeven Pelgrimskerken van Rome

De uitdrukking "in de zevende hemel zijn" betekent "verrukt zijn". Haar oorsprong ligt in het jodendom, waar men zich het bovenaardse voorstelde als een oord van meerdere hemelen. Zo spreekt Paulus van een 'derde hemel' (2 Kor.12,2). In de islamitische traditie wordt het verhaal verteld over de Mi'raj, de nachtelijke reis die de Profeet Mohammed maakte op het hemelse dier Buraq. In Jeruzalem aangekomen steeg hij op en reisde hij samen met de aartsengel Gabriël (Djibriel) naar de zeven hemelen. In elk van die hemelen ontmoetten zij een voorname profeet; in de laatste hemel was dat Abraham (Ibrahim). Daarna zou Mohammed God zelf hebben ontmoet.

De mens is zozeer verbonden met de zeven, die men in de kosmos zowel als in de mens zelf aantreft, dat daaruit in de loop der eeuwen een religieus adoratieve levenshouding is ontstaan waarin de zevenheid de rol van de goddelijkheid overnam.

Vergelijkbare Blogs

Related Posts with Thumbnails