zaterdag 18 februari 2012

De ceremonie van de Mondopening

De ceremonie van de mondopening is één der meest sacrale handelingen die de oude Egyptenaren kenden. De ceremonie bestond uit 75 handelingen en diende er uiteindelijk toe de overledene tot leven te brengen. Deze ceremonie werd echter niet alleen bij mummies uitgevoerd, maar eveneens bij Godenbeelden, maar ook bij reliëfs. We vonden onderstaande video over de mondopeningsceremonieDe handelingen van het mondopeningsritueel bestonden onder meer uit reinigingen, bewieroking, het brengen van plengoffers en het offeren van dieren. Ook het aanraken van diverse lichaamsdelen speelde een belangrijke rol. In de teksten, die horen bij deze handelingen, wordt vaak verwezen naar de Osirismythe, waarbij de ledematen van het dode lichaam van de god Osiris werden verenigd en weer tot leven gewekt. Het reciteren van magische spreuken en gebeden door de voorleespriester, terwijl hij de neus, mond, ogen, oren en borst van de mummie aanraakte, was bedoeld om de zintuigen van de overledene te herstellen.

Hier onder volgen wat voorbeelden van teksten die gebruikt werden in de mondopeningsceremonie:
SPREUK BIJ DE MONDOPENING VAN HET GODENBEELD.
De priester raakt de mond van het godenbeeld met een dissel aan, hij reciteert;
Uw mond wordt geopend door Ptah.
Thoth komt, volledig voorzien van magische spreuken.
Uw spraak wordt U gegeven, Uw mond wordt voor U geopend door Ptah met behulp van deze beitel uit meteorietijzer waarmee Hij de monden der Goden heeft Geopend, de Eerste Keer.
Gij zijt de Grote God (maam van de god), die in Uw stad heerst, Gij zijt de opdrachtgever der werken, te midden van Uw dienaren.
Wat betreft alle magische teksten, alle magische spreuken die tegen U uitgesproken worden, moge de Goden zich tegen hen verheffen, evenals de volledige Pesdjet.

SPREUK BIJ HET TOT LEVEN WEKKEN VAN DE GOD.
De priester giet een plengoffer van gewijd water uit over het Godenbeeld en raakt de mond van de God aan met een struisvogelveer, hij reciteert:
Maat, komt tot U in gerechtigheid, Gij neemt bezit van Uw gestalte, zoals een koning van zijn troon.
Een levende verschijning wordt Gij op aarde, wanneer uw geest nederdaalt over Uw beeltenis.
Heil U, Grote God (maam van de god), moge Gij wonen in Uw beeld, dat door Uw dienaren geëerd wordt.
Gij zijt waarlijk de Grote God, die levend is op aarde, als in de hemel en die regeert over hetgeen geschapen is.

SPREUK OM HET GODENBEELD ZIJN SPRAAK TE SCHENKEN.
De priester brandt wierook voor het Godenbeeld, hij reciteert:
Heil U Heer van het Licht, Chef van het Grote Kasteel, Heerser over de dingen die geschapen zijn.
Ik ben tot U gekomen die stralend en rein is.
Gij wiens beeltenis op aarde staat en wiens geest in de hemel troont.
Moge Gij spreken door Uw mond.
Moge Gij leiden in het uur van gevaar door Uw spraak die machtig is via Uw mond.

SPREUK OM DE LEDEMATEN EN ZINTUIGEN TE WEKKEN.
De priester brandt wierook voor het Godenbeeld, de priester raakt de verschillende zintuigen en ledematen met een dissel aan, hij reciteert:
Uw neus zij U gegeven om te ruiken, laat U de geur van wierook opsnuiven en tot leven komen.
Uw ogen zijn U gegeven om te zien, laat U de schepping aanschouwen en vervolmaken.
Uw oren zijn U gegeven om te horen, laat U de magische spreuken horen die U kracht schenken.
Uw armen zijn U gegeven om te werken, laat U de werken vervolmaken en de schepping in stand houden.
Uw benen zijn U gegeven om te lopen, laat U verplaatsen en Uw bestemmingen bereiken

Het Egyptische dodenboek bevat ook spreuken voor dit proces:
Mijn mond is geopend door Ptah,
De ketens van mijn mond zijn losgemaakt door mijn stadsgod.
Thoth is gekomen volledig uitgerust met spreuken,
Hij maakt de ketens los van Seth van mijn mond.
Atum heeft mij mijn handen gegeven,
Ze zijn geplaatst als bewakers.
Mijn mond is mij gegeven,
Mijn mond is geopend door Ptah,
Met die beitel van metaal
Waarmee hij de mond van de goden opende.
Ik ben Sekhmet-Wadjet die woont in het westen van de hemel,
Ik ben Sahyt onder de zielen van On

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Vergelijkbare Blogs

Related Posts with Thumbnails