zaterdag 18 februari 2012

Temple of Starlight en de Engelen Magie

Demon est Deus inversus, daar moet Ina Custers van Bergen beslist aan gedacht hebben, toen ze de filmopname voor de YouTube video “Angels of the halls of Heaven” ging bewerken. We zien in het onderstaande filmpje in letterlijke zin negatieve beelden van de Temple of Starlight. Sterzoeker zou willen zeggen; Kijk, luister en huiver en lees daarna verder.Dat demon = deus inversus is op zich echt niks bijzonders. Het is in feite de achterkant van de engelen. Als je Michael aanroept krijg je Lucifer erbij cadeau. Het hangt er helemaal vanaf welk aspect van het vuurkwartier je wilt activeren. Er bestaat geen scheiding tussen witte en zwarte magie, echt niet. Ook de "omgekeerde" engel kan met devotie benaderd worden en in een devoot ritueel betrokken worden. Alleen de intentie telt en die is menselijk. Dat weet Custers maar al te goed. Toont Ina Custers- van bergen daarom hier haar duistere kant, met haar "Engelen magie"?

Kracht en tegenkracht zitten onlosmakelijk aan elkaar vast, daar is dan ook niks engs aan. Ina Custers presteert het in deze video wederom; de kunst om wat mooi zou moeten zijn lelijk te maken. Zou het met deze reden zijn dat ze de beelden in deze video negatief en behoorlijk eng maakt?

Haar engelen-workshops kondigt Custers aan met de volgende woorden: "Opgeleid binnen een lineage van leraren, zijn aan mij de sleutels overhandigd, die toegang geven tot de engelenmagie. Op mijn schouders werd de taak gelegd om deze kennis door te geven. De heilige magie der engelen is een godsgeschenk". We verwachten in de video dus een glimp van het goddelijke engelenlicht op te vangen, maar bij Custes en haar Temple of Starlight, is er niets wat lijkt op wat ze belooft en de kijkers zien dat in de video dat de zwaartekracht op de "zwarte" engelen ligt. Voor wie dit alles nog niet wist; deze beelden maken op grafineerde wijze duidelijk vanuit welke intentie Custers werkt.

Wat we zien is dan ook geen ritueel, maar Ina Custers wil ons dit wel doen geloven, met haar Youtube filmpje “Angels of the halls of Heaven”, Kijkers denken dat ze naar een magische ritueel van The Temple of Starlight kijken. In werkelijkheid is deze video na afloop van de echte engelen-rituelen in scene gezet ten behoeve van Custers haar PR doeleinden. Er gebeurt op de video dus niets ritueels. In feite zien we geen echt ritueel, maar een nagespeelde processie-rondgang door de tempel, waarbij de deelnemers is aangeven mooi te lopen. Aan het eind worden de magische wapens boven het altaar getoond, meer is het niet..

De deelnemers aan de video bestaan voornamelijk uit de bekende Custers-adepten, die we ook al op de TOS-foto's van de verschillende TOS_workshops konden bewonderen.

Negatief gemaakt beeld uit: "Angels of the Halls of Heaven".

Het "magische effect" van de video wordt verkregen door wat technische kunst en vliegwerk. Een analyse van het bewuste filmpje maakt al snel duidelijk dat er van magie en het van oproepen van krachten totaal geen enkele sprake is.

Hetzelfde beeld als bovenstaande afbeelding, maar nu door een video- bewerkingsprogramma gehaald en weer teruggezet naar het oorspronkelijke positieve beeld.

In het begin van het filmpje worden negatieve beelden gevormd, waarmee de illusie gecreëerd wordt dat er zich onbekende entiteiten in de buurt van Ina Custers bevinden. Dit negatieve beeld-effect wat door Custers gebruikt wordt is niets meer dan een grafisch filter met de naam “Invert” om positieve beelden in een negatieve beeldvorming om te zetten. Overigens zit het beeld effect “Invert” standaard in alle vormen van video editing software. Enkele voorbeelden zijn Magix Video Studio, Corel Videostudio, Pinnacle Studio en ga nog zo maar even door. Ook in standaard Tekenprogramma software zoals; Paintshop Pro, Adobe Photoshop, Neopaint enz. zit de functie “Invert”standaard in de software.

Een nagatief beeld die tevens met belichtingsoptie is bewerkt uit: "Angels of the Halls of Heaven". Let vooral op het effect van de "verschijning" achter Ina Custers.

Het lijkt soms alsof er zich entiteiten vertonen in de vage mysterieuze negatieve beelden, echter dit kan het worden afgedaan als een illusie. Dit effect ontstaat doordat het beeldmateriaal 2 keer over en door elkaar is heen gemonteerd, in 2 lagen, waarmee een spookachtig effect is gegenereerd. (dit is gedaan met video bewerking software functie “Chroma Key.”) Deze chroma key functie word in de tv en video wereld toegepast om met bluescreen of met greenscreen achtergronden te kunnen vervangen, in elke vorm die men wenst te gebruiken.

Het mixen van de dubbele beelden gaat gepaard met lichtverlies en dat maakt het noodzakelijk om bij de eerste en tweede beeldlaag, de voor en achtergrond belichting aan te passen. In dit geval zijn de beelden niet alleen over elkaar heen gemonteerd; het is een duidelijk verhaal dat tijdens de montage de tweede beeldlaag iets uit sync is gebracht, zodat er een vreemd beeld-effect ontstaat, en het er op lijkt dat er zich een mysterieuze kracht in de tempel bevind, in de vorm van vage verschijningen. Dit maakt helder dat de beelden niet synchrone met elkaar lopen waarmee het mysterie van de "geestverschijningen" meteen is opgelost.

Beeld van "geest verschijning" teruggezet naar positief beeld. Aan de dubbele letters is te zien dat er met meerdere beeldlagen is gewerkt. Van de "geestverschijning" achter Custers, is nu weinig meer over gebleven dan en natuurlijk schaduw veroorzaakt door de belichting

Opvallend is dat we op de video zien dat de tempelramen zijn dicht geplakt, waarschijnlijk om de ruimte te verduisteren, zodat het beter mogelijk was om (later) extra belichting in de opnames toe te passen en overbelichting tijdens de opnames van het filmpje te kunnen voorkomen. Het is natuurlijk gek om te moeten constateren, dat Custers die het geestelijke engelen-licht wil binnenlaten, de ramen dichtplakt, om het licht buiten te sluiten. Behalve om technische redenen, maakt het de kijkers ook duidelijk dat er hier dus magische werk verricht wordt vanuit het duister.

Het vreemde geluid van het filmpje is simpelweg te verklaren dat door het "over elkaar heen mixen" van het filmpje, waardoor er twee geluidssporen zijn ontstaan en waarmee de dubbele stemmen zijn ontstaan. Ook kunnen die dubbele stemmen vrij simpel worden aangemaakt door muzieksoftware te gebruiken zoals Magix Music Maker, waarin enorm veel functies en stem effecten kunnen worden toegepast om een mysterieuze sfeer te scheppen.

Deze YouTube video van Ina Custers zit vol gemanipuleerde beeld en geluidtruckjes, die uit de magische beeld en geluid software "toverdoos" zijn gegenereerd, daar komt dus niet iets van een magisch engelenkracht aan te pas.

Behalve de video, heeft Sterzoeker ook de tekst die we Ina Custers horen reciteren, voor u uitgerafeld. Custers zegt de 1e Sleutel van de Enochiaanse invocaties op. Kijkt u hier maar eens;
http://www.rahoorkhuit.net/library/enochian/enochian_keys.html
Het is vreemd om Ina Custers een Crowliaanse tekst te horen opzeggen.

Eerder beweerde zij bij monde van The Temple of Starlight, met stelligheid, geen band te hebben met de OTO. Custers zegt wel connecties met de OTA te hebben, trouwens ook allemaal chaos-magiërs van de zelfingenomen soort. Niks nieuws onder de zon, want volgt men gewoon de route van Crowley’s magie en dan kom je vanzelf al bij de TOS uit.

Al begrijpen wij met de beste wil van de wereld niet waarom Custers opeens Crowley en zijn Henochiaanse magie in haar rituelen betrekt. Dat zal de betrokkenheid van de deelnemers niet ten goede komen, die zijn niet onderwezen in Crowley's magie dus; what the F…..?

Hebben deze magische bokkensprong uitsluitend met het image van Custers zelf te maken, zult u zich afvragen? ja, natuurlijk heeft ze de rituelen en de leer van de Servants of the Light van Dolores Ashcroft-Nowicki al uitgemolken, dus dan moet je wat anders verzinnen. Het Henochiaans begrijpt geen hond, hoe het uitgesproken moet worden is altijd al een raadsel geweest, want zelfs Crowley wist het niet.

Dit ritueel (gehouden in het klooster van Ossendrecht) heeft helemaal niks te maken met de devotie die inherent is aan de rituelen voor de aartsengelen. Het gaat hier ook helemaal niet over aartsengelen in de zin van Engelen van het Licht, maar om de Gevallen Engelen of de duistere kant van de aartsengelen. Dit wordt, zoals wij hier boven al schreven, wonderwel mooi uitgebeeld door de wijze waarop Ina Custers, de beelden met haar bewerking als het ware heeft gecodeerd; Wat wit is laat zich zien als zwart.

Op het filmpje zien we een prosessie entree en een opening van een ritueel. De beelden hebben op zich niets van doen met de begeleidende geschreven tekst, die in beeld verschijnt, noch met de Henochiaanse geluiden die Custers maakt (nou min of meer vibreert dan). Het geluid is zo bewerkt dat het een angst aanjagende satanisch klank heeft gekregen, alsof Ina Custers vanuit de diepste diepten van Qlippoth tot de luisteraars spreekt, ook nog eens met haar hoofd in een emmer zo te horen. Lekker geheimzinnig doen, daar gaat Custers het om. En dat is zoals u weet; dat is kassa!

Het is duidelijk dat Custers haar rituelen spoedig alleen of noch slechts met een piepklein groepje ritueelverslaafden zal uitvoeren, want dit doet helemaal niks voor de gemiddelde zoeker, die Custers in regel aantrekt. Het grote publiek zal ze hier mee afschikken, want zoals een Sterzoeker-lezer al eens elders schreef; "Dit filmpje gaat tegen alles in waar een mens in willen geloven". De deelnemers zullen, hoe dan ook, vrij snel afhaken omdat dit soort rituelen eerder afstoot dan aantrekt.

Het gekke is dat Custers vroeger mordicus tegen Crowley was en zijn rituelen absoluut naar het zwarte gebied verwees. Wie daaraan meedeed werd uit de Temple of Starlight gemikert. Dan zijn tegenwoordig dan wel heeeel anders bezig bij de Temple of Starlight; Dan zijn ze zelfs in het diep-zwarte gebied beland. Daar weet Custers tenminste nog de blits mee maken. Met die Zoete-Lieve-Gerritje -rituelen van vroeger is blijkbaar geen stuiver meer te verdienen, moet Custers gedacht hebben, want die kent iedereen tegenwoordig al.

Wij zien het helemaal gebeuren; de Temple of Starlight gaat binnenkort een fusie aan met de OTO (Ordo Templi Orientis, door Crowley gesticht), een orde die vroeger verfoeid werd door Custers. De OTO gaat namelijk helemaal niet zo lekker tegenwoordig, waarschijnlijk omdat het ze aan een autocratische leidersfiguur als Custers ontbreekt.

De OTO kan zelf geen orde houden, en net als bij Custers zijn de rituelen een rommeltje, hun structuur is naadje. Men doet maar wat onder het motto "We doen maar wat". Crowley was een specialist in snoepgoed voor de neus en per injectable.
Misschien trekt Custers met deze enge-engelen-video mensen aan die tijdelijk de koers in het leven kwijt zijn, of die een aanleg hebben voor verslavingen.

Als we goed kijken zien we dat deelnemers gedrogeerd zijn, zeer waarschijnlijk niet door coke of hasj. Ze zijn gedrogeerd door het gebeuren, door de entourage en door de veelvuldig en langdurige deelname aan rituelen, die vooraf zijn gegaan aan deze video-opname. Dit is geen toevallig effect. Ina Custers is zich hier wel degelijk bewust van en ze maakt dankbaar gebruik van deze effecten. Ze werkt met haar rituelen in op de geestesgesteldheid van haar cursisten. Op haar blog pagina in het artikel over "Waarom gewaden" schrijft Ina Custers het volgende:"De tempel wordt een decor voor een mysteriespel, waardoor mensen heel diep in de energie komen".

Met "heel diep in de energie komen" doelt Custers op een veranderde geestestoestand, verkregen door de rituelen en alles wat daar omheen plaatsheeft. Hierbij komen de stoffen endorfine en oxytocine vrij. Die stoffen zorgen voor een gevoel van geluk, euforie en genot. Dit echter, kan bij mensen die voordurend rituelen praktiseren, verslavend werken.

Het is dus zeer wel mogelijk dat Ina Custers zelf ook een endorfine verslaafd is en dat haar verslaving haar aanzet tot praktijken die in onze ogen steeds vreemder lijken. Als dit het geval blijkt te zijn, verklaard dit het zakelijke, onverschillige en onpersoonlijke gedrag van Custers richting haar cursisten.

Custers heeft, als zij zelf slachtoffer van ritueelverslaving is, haar leden en cursisten nodig om haar eigen geluksgevoel te genereren en in stand te houden. Symptomen van een dergelijk verslaving zijn dan ook; onverschilligheid, hebzucht en egocentrisme en de drang om telkens de grenzen te willen verleggen om het gevoel te intensiveren en te vergroten.

Het gaat een dolle boel worden bij de Temple of OTO Starlight, let maar op. En het hoge lesgeld is natuurlijk exclusief het dure snoepgoed want Ina Custers- van Bergen moet de Temple of Starlight- winkel draaiende houden.
_____
19-02-2012 Update: Een lezer attendeerde ons op de volgende pagina: http://jezus-redt.blogspot.com/2012/02/enge-engelen.html Hier is de engelen video te zien zonder de negatief gemaakte beelden.

Hier volgt enige toegevoegde informatie over de huidige werkwijze van Ina Custers- van Bergen:
Naast de webpagina Temple of Starlight beschikt Ina Custers-van Bergen sinds 2012-02-21 over meerdere webpagina's. De webpagina's zijn in beheer bij Dima Support. Custers wil middels verschillende webpagina's haar cursussen en haar Temple of Starlihgt aan de man en vrouw brengen.

Er is door Custers zeer waarschijnlijk bewust gekozen voor een afwijkende stijl, ten opzichte van de hoofdpagina, van The Temple of Starlight. De strategie achter de totaal verschillende pagina's is dat Custers hier mee verschillende doelgroepen kan bereiken. Ook weet Ina Custers zodoende, de negatieve naam, die The Temple of Starlight inmiddels opgebouwd heeft te omzeilen.

We hebben de volgende webpagina's gevonden:
http://www.vavivre.nl/
http://www.axismundiacademy.nl/
http://www.cerebration.nl/
http://www.spirituelevaardigheden.com/
http://www.senseandstrength.com/

60 opmerkingen:

 1. Wat er eigenlijk, dit was dus ook al geen echte eigen werk van Ina Custers.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Heeft Custers opeens contact met engelen? Heeft Anubis, haar geliefde Egyptische God, haar verlaten?

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Alles draait bij Custers om geld en om aanbeden te worden. Nu door dit soort amateur video,s te genereren toont Custers aan dat haar intentie bezig is om zich aan de duistere energetische kant aan te sluiten. Wat is er nu eigenlijk wel echt in het leven? In ieder geval is er bij Custers helemaal niets echt en is het een helder duidelijk verhaal dat ze geen enkel gevoel voor magie heeft en wel het het talent van de eerste orde in zicht heeft om alles met bedrog flink te manipuleren om goed gelovige zieltjes op geraffineerde wijze met open ogen te bedrigen en de zakken van haar cursisten flink leeg te halen. Kortom bezint eer gij aan een manipulatieve gebakkenlucht cursus van Custers en haar TOS waar ieder normaal mens met enig verstand wel heel ver vandaan wil blijven. Het ego van Custers wil ook wat, vooral om als een duistere gevallen engel aanbeden te worden.

  .::.
  ......
  .::.
  93,93,93

  BeantwoordenVerwijderen
 4. In het begin van het filmpje zie custers in trance lopen
  en je ziet een witte gedaante achter custers,het lijkt net of custers word overgenomen door die witte gedaante, maar dat is film truckage.
  Zo moet het lijken of ze speciale krachten bezit, voor de kijker en de volgingen die in haar geloven.
  En het moet zo eruit zien net of ze verlicht is.
  De verlichte engel die blijkt een gevallen engel te zijn.
  Ze loopt in trance zegt een soort op de enochiaanse engelen taal, die als een hypnose over komt.
  Wat opvallend is dat custers vrijmetselarij elementen heeft gekopieerd, dat is een kwalijke zaak wat niet ten goede komt voor de vrijmetselarij.
  Behalve de vrijmetselarij, zitten er ook satanisch elementen in de rituelen. Haar voorbeeld is dan ook aleister crowley, die een magier en een satanist was.
  Het filmpje komt over als dat haar volgelingen haar als een godin of opper engel moeten zien, ze zijn onderdadig aan haar.
  Ze straalt een zelfzuchtige en een enorm ego uit. Custers doet mij denken aan een meesteres die haar volgelingen als haar slaafjes ziet

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Flauwekulmagier nog steeds op rancunejacht... stel je ook nog niets voor als magier

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Inderdaad @anoniem, daar heb je een punt; Custers is de grote flauwekulmagiër, die helemaal niet het recht heeft om zich, in de lijn van Golden Dawn, magiër te noemen,. Er is daar bij de TOS niets wat daarmee van doen heeft, dat ze recht heeft op de titel “Magiër”, aangezien Custers door Dolores uit de SOL is verwijdert. Iedereen mag zich natuurlijk magiër noemen daar kan niemand tegen in gaan, maar flauwekul magiër, zou in dit geval een heel passende titel voor Custers zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. He, maar de mevrouw van "Heksenpad", is zij dat, die ik daar ook op deze video zie lopen? Ik om ff niet op haar naam. Die wilde toch niet in het openbaar met TOS in verband gebracht worden, dit omdat ze Christelijke werkgevers had die haar dan niet meer moesten? Of zie ik dat niet goed?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Diana van Held ofzo. Die met dat louche publiciteitsbureau.

   Verwijderen
  2. Dat is Diana van Den Held, die heeft destijds Heksenpad van het internet afgehaald, omdat ze niet wilde dat haar werkgevers wisten dat ze bij The Temple of Starlight zat, dat zou haar in problemen brengen, waardoor ze geen werkopdrachten meer zou krijgen en moest vrezen voor haar baan. Heksenpad was een website over Diana haar persoonlijke belevingen in de Wicca en er stond ook regelmatig reclame op voor de TOS. Diana weet dus wel degelijk dat de TOS een zeer slecht naam heeft, anders had ze immers niet hoven verzen voor haar werk. Het is alleen niet te begrijpen waarom ze nu dus wel duidelijk herkenbaar op dit filmpje van de TOS meedoet. Zou ze soms geen werk meer hebben? Of denk ze dat ze niet herkent wordt op deze video. Diana is de PR -vrouw achter de temple of Starlight.

   Verwijderen
 8. Je ziet inderdaad veel mensen bij de Tos die psychische problemen hebben, of privé problemen, mensen met een minder waardigheidscomplex en dat soort zaken. Iedereen met een gezond verstand en gedrag zal er misschien wel eens gaan kijken, maar rent na verloop van tijd gillend weg van al deze deprimerende mensen. Als ik dit weer zie, heb ik een goede keuze gemaakt. Dit heeft niets te maken met hogere magie, maar met indoctrinatie, vind het enge praktijken worden.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. De volgende logische stap voor Ina Custers zou zijn: magie waarin sexualiteit (Sex Magick) een belangrijke rol speelt. De spanning tussen man en vrouw en de geslachtsdaad creëren energieën die voor andere zaken aangewend kunnen worden. Ook meteen een heel leuk onderwerp voor een video filmpje op Youtube. Nergens lees je trouwens iets over deze vorm van magie op de webpagina van The Temple of Stralight. Een mooiere publieks trekken kan Custers zich niet indenken, zou ik willen zeggen :-)

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Seksmagie met Ina? en dat zou dan mensen trekken

   Verwijderen
 10. Ze profileert zich nu ook graag als 'vrouw in de media?'

  http://www.vrouwenindemedia.nl/profiel.php?pid=1581#nav

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Wat een media gek is Custers. Het is werkelijk te erg voor woorden. Ze laat geen gelegenheid ongebruikt om zich op te dringen aan potentiële klanten, want daar gaat het Custers, zo te lezen alleen maar om. Op dit soort pagina;s staat ze niet om ons wijze kennis te brengen, maar om klanten te werveb voor haar cursus aanbod of voor haar lezingen/workghops. Ina Custers schroomt niet om haar product iedere keer in andere woorden te verpakken, daar waar ze een doel groep denkt te treffen. Nu dus weer voor vouw & media. Het moge duidelijk zijn: Custers wil zo veel mogelijk klanten en leden voor haar orde. Maar wat wil ze eigenlijk? Is het Custers alleen maar te doen om geld en macht? Wil ze een wereld religie worden? Wat is de hogere doel van al haar PR werk en van haar Orde? Of wil ze de geschiedenis boeken in als Magiër, met haar temple of Starlight? Ze doet aardig haar best, want er staan inmiddels verschillende verhaaltjes, van haar hand op het internet dat ze een afstammeling is van Dion Fortune en dat ze vanuit SOL de toestemming heeft gehad om in Nederland een orde op te zetten. Een mooi verhaal die dus voor geen meter klopt want Custers heeft helemaal nergens toestemming voor gehad. Ze is uit de SOL gegooid wegens wangedrag, dat prachtige verhaal van Ina Custers dat ze uit de lineage van de Servants of Light komt is dus niet meer dan een grove leugen.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. nee, Ina niet te vergelijken met het gangbare beeld van de heks die tovert, aldus Ina.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Ik zag op google books ook nog een "advertentie" van Ina Custers:

  http://books.google.nl/books/about/Werken_met_stemmen.html?id=h6ctAwEACAAJ&redir_esc=y

  Ik vroeg mij heeft Ina Custers aan dit boek over stemmen horen meegewerkt als deskundige of ervaringsdeskundige? Vandaar dat contact van Ina Custers met Anubis, die haar lesmateriaal influistert?

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Oh, vandaar "het ik zie wat jij niet ziet en ik hoor wat jij niet hoort", PR verhaal van Custers. Dat is wat Ina Custers ons in al die advertenties eigenlijk wil aansmeren; dat we bij haar in de orde op cursus gaan, zodat we ook gaan horen en zien wat anderen niet horen en zien. Vandaar ook dat Ina magiër is geworden. Vandaar ook dat Ina iets heel anders vertelt dan wat ze heeft gehoord, over haar lineage vanuit the Servants of light. Ina's versie van het verhaal klopt namelijk voor geen meter. Het zijn vast deze stemmen die Ina influisteren dat ze van de golden Dawn afkomstig is.

  In werkelijkheid heeft Dolores (oprichter) van The Servants of light uitgesproken, dat Ina Custers haar biezen moest pakken en dat zij geen vertegenwoordiger van de SOL in Nederland mocht zijn.

  Ina Custers is 2004 door Dolores geroyeerd. Dolores Ina Custers heeft wegens hebzucht, manipulatief gedrag en machtsmisbruik uit de SOL gezet.

  Ina Custers is doordat ze officieel geroyeerd is uit de SOL, nog voor dat ze The Temple of Starlight begon, dus helemaal geen afstammeling van Dion Fortune, the Golden Dawn of wat voor magische orde dan ook.

  De Tempel of Starlight is niets meer dan een zelfmade eenpersoonsonderneming, waar verder helemaal niets achter zit of staat behalve Ina Custers en haar familie.

  kwa organistie of historische banden heeft The Temple of Starlight dus geen lineage met enig magische orde.

  Dat de school "gecontracteerd" is klopt dus voor geen meter.

  Iedereen die een beetje op de hoogte is van de geschiedenis van de moderne magie weet dit. Voor wie nu nog sceptisch is zou ik willen zeggen; ga zelf eens op onderzoek uit.
  Als je meer wilt weten of het niet wil geloven dat Custers geroyeerd is en dat er daardoor geen lineage is, vraag het eens na bij de SOL (leden).

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Custers is een oplicht-ster!

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Custers is geen oplichtster rutger van sterzoeker is een bashingheld tjonge jonge. Als er wat te zeiken valt over stomme dingen dan is Zijn gezeik wel.

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Ina geeft gewoon hele leuke cursussen, dat is een feit. Ina is daarin ongeëvenaard. Er is verder ook niemand anders die dit op zulk een hoog niveau doet of kan, in Nederland. Men kan zeggen wat men wil , Ina is ook de enige die hier internationaal naam mee heeft gemaakt. Dat komt niet zomaar aangewaaid, maar komt omdat ze gewoon goed is. Daar kan niemand omheen. Rutger niet, en alle andere sterzoekers ook niet. Nu jullie weer!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Het is maar wat je leuk vindt. Er valt daar niks te lachen. Het niveau van Dolores Ashcroft heeft ze nooit gehaald en Dolores is internationaal een grotere naam van Ina op het gebied van de rituele magie. Brian moet de poep eens uit zijn ogen halen. En wie is Rutger nou weer? Ik zie hier geen Rutger genoemd.

   Verwijderen
  2. Arme Brian. Heeft zo te horen nog nooit een echte magier aan het werk gezien. De enige naam die Ina heeft gemaakt is die van persona non grata.

   Verwijderen
 18. Dolores heeft aan Ina haar kennis over gedragen en op termijn zal Ina groter zijn dan Dolores, dat is een kwestie van tijd.

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Rutger is een medewerker achter de schermen net als; Ewald, Elodie, Carla, Ellen, Helena en Sylvia.

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Oh man, wat dramatisch naïef. Er zijn duizenden leerlingen waaraan Dolores haar kennis heeft overgedragen. Mocht je de inner circle bedoelen, dan zijn er nou al een flink aantal derdegraads van Dolores die vele malen meer in hun mars hebben dan Ina. En naam gemaakt hebben ook.

  Ina is zo dom als een deur, dat weten ze zelfs al in het buitenland. Ze is een lachertje geworden. Dat krijg je ervan als je je eigen beperkingen niet onderkent. Ze is niet voor niks door Dolores de deur uit geknikkerd.

  Ewald, Elodie en de hele reut, zijn dat medewerkers van Ina???

  BeantwoordenVerwijderen
 21. anti sektenspray01 maart, 2012 11:51

  @Dorian

  Ewald, Elodie, Carla, Ellen, Helena, Sylvia en Rutger hebben niks met Ina Custers en haar tempel te maken. Ze hebben hoogstens eens iets geschreven wat die paranoia griet van Custers niet welgevallig is, hier op Sterzoeker. En omdat ze zelf te bang is om hier iets te schrijven stuurt ze een van haar slaafjes (BajorRon, die naam alleen al!) om hier te posten. Snap je?

  BeantwoordenVerwijderen
 22. hahah ja die BojorRon, zat samen met Mirjam (Isthar) ook het Silver Circle forum te vervuilen, met hun reclame postings van The Temple of Starlight. Het was Ina Custers die er bij haar leerlingen op hamerde, dat zij zo vaak mogelijk haar of de TOS moesten noemen, zodat als mensen googelende, op haar TOS zouden uitkomen. Gelukkig had Merlin, van het SC forum, op tijd in de gaten wat Ina Custers aan het doen was. Ina Custers is destijds dan ook door Merlin gebanish van het forum, omdat ze alleen maar recalme boodschappen aan het posten was. Haar leerlingen doen dat dus nog steeds, en niet alleen op het SC forum. De Custers-slaafjes struinen nu hele internet af in opdracht van Ina Custers. Hoe gek kunnen mensen zijn?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Best een beetje kierewiet als je je bedenkt dat reclame moeten maken om leerlingen te trekken eigenlijk betekend dat je een behoorlijk slechte school bent.
   Anders zouden die leerlingen vanzelf wel komen. Zo gaat dat tenminste bij echte gecontacteerde scholen. Maar bij Custers moeten ze kennelijk worden gelokt.

   Verwijderen
 23. anti sektenspray01 maart, 2012 18:18

  Komen ze hun vieze geluiden daarom op Sterzoeker maken? Eet Custers inmiddels droog brood dan?

  BeantwoordenVerwijderen
 24. Nee, Custers eet beslist geen droog brood, met een man die hoofd personeelszaken van een jeugdpsychiatrische inrichting is, komt daar aardig wat in de maand binnen. Dan heeft ze haar vaste inkomsten uit de temple of stralight. Daarnaast geeft ze nog losse workshop. Zo heeft mevrouw afgelopen wekend hier in België een workshop gegeven. Daar vroeg ze 135 euro voor. Stel dat daar 21 deelnemers waren, dan heeft mevrouw Custers mooi weer 2835 euro in de pocket. Belasting hoeft ze er trouwens niet over weg te dragen want The Temple of Starlight staat bij de KVK geregistreerd als kerkgenootschap. Zo slecht heeft Custers het dus nog niet.

  BeantwoordenVerwijderen
 25. Hè, Janick jijn bent toch ook ooit lid geweest van de TOS? Vertel eens hoe was dat?

  BeantwoordenVerwijderen
 26. Ina heeft zich weer eens andermans veren aangemeten. Niet alleen die kippenveren, maar ook dat haar van haar. Dat zijn extensions, haar schedel kent van nature deze weldergheid niet. Vandaar ook dat in de welbekende kringen niet Ina wordt genoemd maar Boldie. Boldie is haar geuzennaam.

  BeantwoordenVerwijderen
 27. Jeetje, na een paar minuten uitgezet, krijg er direct koppijn van.......
  Mensen zien er uit als robots die haar volgen.... doet mij denken aan dat nieuwste stukje over sektes.... is dit wel een mooi voorbeeld van....

  Heb een paar jaar meegedaan met deze 'orde' ....... ben blij dat ik er nu van een afstand naar kan kijken en nu werkelijk zie wat het is..... brrrrrrr... wegwezen daar!!! laat je niet hersenspoelen door allerlei onzin en bakken geld uitgeven aan deze onzin.

  BeantwoordenVerwijderen
 28. Bah, The temple of starlight heeft alle kenmerken van een sekte. Wat in de blog http://sterzoeker.blogspot.com/2012/03/leer-van-de-sektes.html staat is 100% van toepassing op Ina Custers en op haar orde.

  Ik hoop van harte dat leden en ex-leden dit artikel van A tot Z lezen. Men zal er alles in herkennen.

  Ook hoop ik dat mensen die bij Custers op les geen op dit eerst even lezen, in de hoop da deze ellende hen bespaard mag blijven.

  BeantwoordenVerwijderen
 29. Het is niet begrijpen dat intelligente en hoog opgeleide mensen hier lid van zijn. Hoe is dat mogelijk, waarom herkennen deze mensen niet dat deel uitmaken van een sekte?

  BeantwoordenVerwijderen
 30. Ik las Ster zoeker en ik heb een vraagje; Richten figuren als Ina Custers bewust een sekte op, of sluipt de "sekte" langzaam aan de orde binnen? Ik bedoel was het van meet af In Custers haar opzet om het zo aan te pakken, dat je het etiket sekte op haar orde kan plakken, of heeft haar orde zich langzaam aan deze richting uit ontwikkeld? Wie het weet mag het zeggen.

  BeantwoordenVerwijderen
 31. Deels zal the temple of starlight vooraf opzet zijn en deels heeft het zich ontwikkeld tot wat het geworden is. Een uitgangspunt zal geweest zijn om geld te vragen voor de cursussen, toen het bleek dat er belangstelling voor was en mensen bereid waren te betalen heeft Ina de prijs van een les van 40 euro naar 85 euro verhoogd. Ina had/heeft natuurlijk belangstelling in magie, dat wil ze laten zien en daar heeft ze publiek voor nodig. In de eerste plaatst is een dergelijke orde er dus altijd daar om iemand zich wil profileren en daarvoor publiek nodig heeft. Toen bleek dat mensen Ina als een autoriteit wilden zien gaf haar dat wel een goed gevoel en heef tIna allerlei zaken bedacht die dit beeld nog versterken, zoals orde regels, rituele onderscheidingen, functies en graden en inwijdingen. Allemaal om het Ina haar gevoel en het gevoel van haar cursisten, dat ze met een "orde" bezig zijn kracht bij te zetten. Het is dus vraag en aanbod en vanuit deze wisselwerking versterkt en ontwikkeld zich het gebeuren binnen the temple of starlight.

  BeantwoordenVerwijderen
 32. Het is natuurlijk ook zo dat Custers alleen staat. Ze is weg gebonjoured bij de sol. Haar oude magische vrienden hebben haar de rug toegekeerd en dus is er ook niemand meer als klankbord, die meekijkt, meedenkt, en in de gaten houdt of alles wel loopt zoals zou moeten. Dat maakt dat Custers volledig kan ontsporen zonder dat iets of iemand ingrijpt en zo kan het dus gebeuren dat die zogenaamde orde van d'r alleen nog maar draait om geld en macht en aanzien ter meerdere ere en glorie van alleen Custers zelf.

  BeantwoordenVerwijderen
 33. Sorror U:.H:.A:. Speculeer er maar lekker op los. Jullie zijn gewoon jaloers! De OTLA is in kringen van magiërs alom gerespecteerd!

  BeantwoordenVerwijderen
 34. En deze opmerking laat al fijntjes zien hoe ontwikkeld en uitgebalnceerd Custers aanhangers kennelijk zijn. Het onstijgt amper het niveau van een kleuterschool, maar goed dat valt wellicht te verwachten, gezien de ontwikkelingsgraad van de school waar ze zich mee in hebben gelaten.

  BeantwoordenVerwijderen
 35. @ Anoniem

  Sorror U:.H:.A:. is Ina Custers zelf. Dit is de afkorting van haar magische naam.

  Die "kringen van magiërs" bestaan ook helemaal niet. Of ze zou misschien die zg. congres van magiërs moeten bedoelen dat een tijd geleden in Roemenië gehouden werd (daar had een van haar cursisten dan weer de hand in). Custers was daar als spreker genoemd maar ze is niet komen opdagen omdat die lui het geld niet hadden wat ze vroeg voor haar optreden daar. Heeft Custers toch even in haar eigen voet geschoten, haha.

  De Temple of Starlight blijft een zielige vertoning, maar niet zonder risico. Want het is en blijft een sekte.

  BeantwoordenVerwijderen
 36. Waar staan die letter U:.H:.A:. eigenlijk voor? Is dat een soort van toverspreuk?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Het is geen toverspreuk, maar een magische naam zoals hierboven al vermeld. Ik kan die naam wel voluit schrijven maar de goede smaak verbiedt mij dat. Sommige grenzen respecteer zelfs ik. Niet om Ina Custers, maar om de naam van Sterzoeker.

   Verwijderen
 37. Custers heeft wel al drie keer in Roemenië een workshop gegeven.

  Alleen haar lezing op het hermetische congres in Roemenië ging niet door, omdat Custers daar 2000 euro voor wilde hebben. Zoveel geld had de organistatie niet, dus ging dat feest niet door.

  Dit wekend zit Custers werderom in Roemenië. Ze geeft daar zo'n zelfde duivels enge-engelen workshop, als we hier boven zien in het video filmpje zien.

  De reden waarom dat dit soort worksops wel doorgang vinden in Roemenië is dat de deelnemers per persoon betalen, en niet een iemand het hele bedrag hoeft op te hoesten.

  Beetje vreemd trouwens dat er in Roemenië mensen zijn die dit soort dure cursussen kunnen volgen, aangezien de bevolking daar voor het overgrote deel zo arm is ze nog geen beleg op hun braad kunnen kopen.

  Het wordt vast gedaan door deze Roemeenen onder het mom van; Help u naaste op magische wijze en spek de kas van Custers.

  BeantwoordenVerwijderen
 38. Of het kan betekenen dat ze in Nederland geen nieuwe mensen meer aantrekt en haar heil elders zoekt.

  BeantwoordenVerwijderen
 39. Recent heeft Ina Custers ook die engelen workshop in Belgie gegeven. Ina gaat daar waar mensen haar willen betalen en die workshops zijn voor haar routine geworden. Hier boven lazen we al dat ze niet komt opdagen voor bedragen lager dan 2000 euro. Er valt in het buitenland voor Ina Custers geld te halen.

  Ina is geen vrijwilliger van haar eigen stichting, de TOS, zoals ze ons wil doen geloven. In het buitenland kent men de ware toedracht van de TOS en van Ina nog niet en wordt ze hartelijk ontvangen.

  In Nederland begint men zo onderwijl wel in te zien dat we hier met een sekte van doen hebben en is stroom aan nieuwe cursisten nagenoeg op gedroogt. Mede om die reden richt Ina Custers zich op het buitenland. Daarnaast wil ze haar ster natuurlijk zo breed mogelijk laten schijnen.

  BeantwoordenVerwijderen
 40. Laat ons raden naar de magische naam van Custers. Wie het goed heeft verdient gratis toverles. De A: staat voor Anubis.

  BeantwoordenVerwijderen
 41. Bijna goed. Het is Ur Hekau Anubis. Ur Hekau is oud Egyptisch en staat voor; magiër, meester van machtige woorden en gebaren. Deze naam wil dus zeggen ; Meester magiër in dienst van Anubis. De naam geeft dus weer wat Ina ons wil doen geloven. Ina verteld ook aan haar leerlingen dat ze boodschappen van Anubis doorkrijgt en dat hij de meester is achter de Temple of Starlight. Vandaar Ina haar keuze voor de naam Ur Hekau Anubis.

  BeantwoordenVerwijderen
 42. Aan hoogheidswaanzin heeft het haar nooit ontbroken!

  BeantwoordenVerwijderen
 43. Waarom zou Anubis achter de TOS staan vraag ik me af. Anubis dat is toch de god van de mummificatie? Wat Is zijn dan in de TOS , daar hoeft toch niets gemummificeerd te worden? Dat het Custers haar persoonlijke godje is dat snappen we. Zij is het oude lijk wat goed geconserveerd gebleven, dankzij Anubis dus.

  BeantwoordenVerwijderen
 44. Ik ervaar Ina Custers als onalles, onaardig, onetisch, onzalig, onaantrekkelijk, onzinnig, ongewassen, onbevallig, ongeschoren, ongevaarlijk, maar ook; ongemanierd, ongefundeerd, ongepast, ongeloofwaardig, onfortuinlijk en onfris.

  ik

  BeantwoordenVerwijderen
 45. Jammer alleen dat Ina Custers dat zelf niet weet, van die onkundigheid. Ina haar zelfbeeld is dat ze zeer deskundig is, zo verkoopt ze haar cursussen en lezingen namelijk ook. Ze vindt zich zelf zeer deskundig, op welk gebied dan ook. Ze kan namelijk ook alles; channelen met de oude goden, glazenbol lezen, tarot, magie, kabbala, praten met engelen, lezingen geven voor het bedrijfsleven, rituelen opvoeren en begeleiden, maar ook mensen met hun diepere zelf in contact brengen of ze dingen laten ervaren die ze elders niet kunnen verkrijgen, bv mensen van Anorexia genezen, zeg maar gerust dat zichzelf ziet als een super genius. Zelfoverschatting is Ina niet vreemd.

  BeantwoordenVerwijderen
 46. Op vrouw in de media (http://www.vrouwenindemedia.nl/profiel.php?pid=1581&detail=werk#nav) lezen we over Ina haar "kunde" een nieuwe toevoeging. Deze kende we nog niet:

  Van carriereswitch naar de westese mysterietraditie.

  hahahah, ja dat is oprecht een mooie omschrijving van mevrouw Custers: carriereswitch

  BeantwoordenVerwijderen
 47. Ik had bovenstaande bericht geplaatst. Ik lees het opeens heel anders, hahaha ik las dus al die tijd carrière-witch in plaats van switch. Ik vond het als zo gek, want Custers gaf toch zo af op de Wicca?

  BeantwoordenVerwijderen
 48. Het is goed dat de mensen haar laten zien voor de gek die ze is en haar uitlachen, maar ondertussen zit ik met mensen zeer na in mijn familie die door die heks zijn ingepalmd c.q. gemanipuleerd. Je herkent ze niet meer en ze zijn veranderd in egotrippers die puur nog hedonistisch ingesteld zijn en denken dat ze boven elke vorm van fatsoen en wet staan. Ze programmeert ze ondertussen wel lekker en kleinere groepen die meer betalen leveren net zoveel zo niet meer geld op in het laatje. Ik verdenkt haar ervan ook foetussen van ongeboren kinderen te gebruiken voor haar bedenkelijke doelen maar kan dit niet hard maken, in ieder geval duiden de signalen die ik ontvang wel op die richting. Dit gaat wel heel erg ver in het land der hekserij en duivels opwekking. Ik denk dat mevr. Custers de dark side aanhangt en volledig de weg kwijt is. Als ze van regeringswege niet gestopt wordt gaat ze door, en als ze hier wordt gestopt heeft ze al genoeg geld om elders ter wereld haar duistere praktijk voort te kunnen gaan zetten. Ze zal ook al geld weggesluisd hebben zo clever is madamme Mikmak wel.

  BeantwoordenVerwijderen
 49. Ze bestuderen alles in die tempel, ook wicca, alle geloven, dus ook satanisme. Daarvan maakt madamme Mikmak Custers (ze lijkt er zelfs op ! mikmak) een eigen ritueel toneelstukje dat indruk wekt op psychisch zwakkeren die eigenlijk veel beter af zouden zijn bij een goede psychiater die ze zonder al te hoge kosten beter maakt. Maar dit doet ze af als "ja maar die zien jullie als ziek !" ook hiervoor heeft de "orde" al een woordje klaar. Volgens mij is Mikmak zelf knettergek gedraaid door haar eigen toebedeelde macht. Ondertussen maakt ze moeders , vaders en familieleden van haar "discipelen" uiterst bezorgd, wat is er met mijn zoon aan de hand???? Onder invloed van een geldgeile heks die heel heel ver gaat ! Ik weet niet of ze zelf kinderen heeft maar ze is bezig met een zeer smerig zaakje.

  BeantwoordenVerwijderen

Vergelijkbare Blogs

Related Posts with Thumbnails