zaterdag 26 september 2009

Nog meer reacties Blog Sterzoeker over De Temple of Starlight

Inmiddels is het 26 september en de reacties blijven maar binnenkomen op de blog, van Sterzoeker, van vrijdag 4 september 2009. In deze bolg werd aandacht besteed aan de Temple of Starlight, opgricht door Ina Custers van Bergen. Blijkbaar heeft deze blog het een en ander wakker gemaakt. Inmiddels krijgen we naast opbouwende en informatieve ook hele boze reacties binnen, ook uit lala-land.

Sterzoeker begint nu dus zelfs hele boze en emotionele reacties te krijgen. Sommige mensen zien de bewuste blog van vrijdag 4 september 2009, blijkbaar als een persoonlijke aanval tegen een bepaalde orde, terwijl er steeds over de werkwijze van ordes, groepen en Magische Loges, in zijn algemeenheid spreek, waarbij een orde mogelijk iets duidelijker naar is voren gekomen, doordat een kritische onderzoeker hiervan wat feiten heeft nagetrokken en dit als reactie op mijn blog heeft geplaatst. Naar mijns inzien is dit ook door deze persoon niet bedoeld als een persoonlijke aanval op wie dan ook. Dit is iemand die zijn huiswerk heeft gedaan! Bravo Arnold Klok!

De blogs van Sterzoeker zijn zeker niet bedoeld als een persoonlijke aanval of heksenjacht op Ina Custers of op de Temple of Starlight, maar spitsen zich toe op onderzoek naar de achtergronden, om te willen weten hoe dingen in elkaar steken. Dat dit zoveel reacties op kan roepen, bedenkend dat dit onderwerp zeker wel leeft onder de vele lezers.

De blog 4 september 2009 is geschreven vanuit een (kritische) beschouwing en analyse van een website van de magische orde Temple of Starlight. Deze beschouwing is zich verder gaan ontwikkelen door recaties van lezers van Sterzoeker, o.a. met aanvullingen van een aantal persoonlijke ervaringen en reacties van lezers, tot wat het tot nu toe is. Sterzoeker heeft dit van te voren ook niet kunnen bedenken dat er zoveel reacties zouden volgen op de blog over The temple of Starlight.

De vraag die nu opkomt is leggen wij hier wellicht toch iets gevoeligs bloot, wat te groot voor ons is, waarvan sommige luitjes willen dat we het niet weten? Anders hoeft er immers niet zo hoop oplopend geregeerd te worden.

Naast opbouwende kritische en aanvullende reacties, op de hierboven beschreven blog, beginnen de reacties zo langzamerhand wel heel erg emotioneel te worden en een persoon begint nu zelf in te hakken op een tikfoutje. De redactie van Sterzoeker hoopt dat wel dat we het met zijn allen netjes kunnen houden.

Het gaat nu dus blijkbaar al niet meer om een inhoudelijk opbouwende of kritische reactie, over wat er te lezen valt op sterzoeker, maar om het vinden van een stok, om er mee te slaan, op Sterzoeker.

Opmerkelijk dat mensen zo boos kunnen worden als je simpel iets schrijft over belastingtechnische zaken en hoe hier mee om wordt omgegaan in magisch Nederland. Sterzoeker wordt zelf uitgemaakt voor een moderne heksenjager. Natuurlijk is mijn blog geen heksenjacht en is hij in zijn opzet ook niet zo bedoeld. Het gaat slecht over hoe een aantal zaken in elkaar steken. Het gaat over hoe mensen hun "zaken" doen en hoe spirituele zakenmensen hun geld zo voordeelig mogelijk "wegzetten".

Wordt vervolgt dus maar! Morgen weten we meer!

vrijdag 25 september 2009

Reacties op Blog over The Temple of Starlight

Op vier september is door Sterzoeker een blog geschreven over de Temple of Starlight van Ina Custers-van Bergen, op; http://sterzoeker.blogspot.com/2009/09/de-temple-of-starlight.html Deze blog was geschreven als een van de stukjes in een reeks van blog-artikelen over magische ordes in Nederland. Deze blog heeft tot nu toe een opvallend groot aantal reacties opgeleverd, waarvoor Sterzoeker iedereen wil danken die tot nu toe heeft gereageerd. Er zijn ook veel reacties op deze blog binnengekomen via het mailadres van Sterzoeker. Het onderwerp magische ordes leeft dus in Nederland!

Op een latere tijdstip volgt het resultaat van het verdere onderzoek, naar de gang van zaken binnen Magisch Nederland en de verbanden tussen de verschillende, ordes, verenigingen en groepen.

Zo veel reacties stimuleren Sterzoeker om dit onderwerp, over verschillende magische ordes in Nederland, weer verder op te pakken en te onderzoeken. Het lijkt er op alsof dit onderzoek nog wel even door kan gaan. Want als je op zonderzoek uit gaat blijkt dat Nederland rijk is aan orders en kleine groepjes die zich bezighouden met magie en andere occulte kennis. Soms betreft het een enkele persoon, die en orde is begonnen, en soms zit er een hele organisatie achter de orde. Er zit dus nog veel uit te zoeken voor Sterzoeker met betrekking tot deze magische ordes.

Soms zijn er (ver)banden te vinden tussen de verschillende ordes en groeperingen. Zo wist Sterzoeker niet dat er banden waren tussen The Temple of Starlight en de Pagan Federation Nederland, heel interessant dat deze informatie via een lezers reactie tot ons komt. Daarvoor onze dank. Inmiddels ben is Sterzoeker weer verder gegaan in haar onderzoek in de stijl van de AIVD ;-)

De tijd is blijkbaar rijp om de achtergronden en motivatie- mechanismen van de oprichters van de hier bovengenoemde groepen (en ander ordes) zichtbaar te (mogen) maken. Sterzoeker zal het dan ook niet schuwen om hierover feiten naar buiten te brengen, of (ervarings)deskundigen aan het woord te laten, als er meer informatie aan het licht komen.

Kwa persoonlijke ervaringen is Sterzoeker afhankelijk van de reacties die op deze blog binnenkomen. De schrijvers achter sterzoeker oriënteren zich alleen op de (geschreven) harde feiten. daar niemand van het Sterzoeker-team lid is van een dergelijk groepering, of (magische)orde.

In nog te verschijnen blogjes zal Sterzoker nader toegelichten wat er zoal te vinden is aan verschillende ordes en Magische groepen in Nederland, en eventueel over de (ver)banden tussen de verschillende magische ordes in Nederland.

Bij The Temple of Starlight blijkt bijvoorbeeld dat er naast een connectie met Duitsland (Goos) en de Pagan Federation, dat er nog een derde interessante groep in verband staat met The Temple of Starlight. Het betreft hier een orde van niet geringe grote en aanzien. Welke tevens de moeite van het bestuderen waard is. De Temple of Starlight houdt namelijk al geruime tijd haar rituele-bijeenkomsten in een tempel van de Vrijmetselarij, te Dordrecht. Ze komen tezamen in het Loge-gebouw genaamd; "la Flamboyante".

De vraag die hier uit voortkomt, is dan ook; Is er een verband tussen de Tempel of Starlight en de Vrijmetselarij? Wat zijn deze verbanden? Of is het verband, slecht de huur van het gebouw van de Vrijmetselaren, La flamboyante, te Dordrecht. Een andere vraag die we kunnen stellen is; Weten de Heren van het Groot Oosten, wel precies waar de rituelen van de Temple of Starlight inhoudelijk over gaan? Het ondezoek van Sterzoeker begint soms bijna op een novel van Dan Brown te lijken.

Deze verbanden zijn niet gebaseerd op interpretatie of speculatie, maar zijn bewijsbaar bloot te leggen. Alleen is het de vraag welke conclusies we hier uit kunnen en mogen trekken. Zijn deze groepen een onzichtbaar netwerk aan het vormen? Of is het slechts een toevallige samenwerkingsverband door bijvoorbeeld huur en gezamenlijk gebruik van gebouwen en tempel ruimtes? In ieder geval kan men na enig onderzoek de banden tussen de verschillende groepen zichtbaar maken. Iedereen die hier in Geïnteresseerd is kan dit ook zelf natrekken> Het betreft dus puur feiten materiaal en Sterzoeket kan zich op deze wijze zuiveren van conspirici gedachten

Lezers van Sterzoeker die meer weten of persoonlijke ervaringen hebben, met de Pagan Federation Nederland of met de Temple of Starlight, vrijmetselarij, of met andere magische of occulte orders, worden door Sterzoeker dan ook van harte uitgenodigt om (eventueel anoniem) te reageren of om hun zegje te doen.

Als u wel wil reageren maar u wilt niet dat u (E-mail) reactie wordt gepubliceerd, dan zal de schrijver van Sterzoeker deze in vertrouwen behandelen.

Wellicht kunnen we met deze reacties het plaatje over magisch Nederland nog meer compleet maken.

Sterzoeker zou ook graag reacties vernemen van mensen die kunnen vertellen waarom de zaken zo gaan zoals wij ze waarnemen, waarom lijkt geld hier de hoofdrol te spelen? Of moeten we de leiders achter deze orders gewoon zien als zelfstandige ondernemers met middenstandsbedrijven?

Zowel positieve als wel negatieve ervaringen zijn daarom van harte zijn welkom. We kunnen immers van alle erveringen en reacties, als lezer, iets leren. Zaken in het volle daglicht brengen kunnen we door het (zelf) te onderzoeken of door te vernemen wat anderen hebben meegemaakt, hebben ervaren, of want men na onderzoek heeft gevonden aan feiten materiaal.

Mocht na onderzoek, of ervaring blijken dat het nobele doelstellingen beterft, binnen deze ordes, verenigingen en groepen, dan is Sterzoeker de eerst die hier graag een groot blog-artikel aan wil wijden. Het liefst in samenwerking met de oprichters van deze groepen of ordes.

U krijgt van Sterzoeker de volle ruimte om de motivatie uit te spreken van uw orde, loge, groep of leerschool. Hij of zij, de opricht(st)er, Magister Templi, Meester, lid, deelnemer, kan ons namelijk precies vertellen hoe de (tover)stok in de bezem steekt.

Reactie kunnen gemaild worden naar het E-mail adres van sterzoeker:
info.sterzoeker@gmail.com

woensdag 23 september 2009

Symbolen uit The Lost Symbol van Dan brown (3)

Hoofdstuk 79:
Het beeld Luke Skywalker’s dark father, in de Washington National Cathedral.Hoodsrtuk 127

Kryptos, James Sanborn

zondag 20 september 2009

Symbolen uit The Lost Symbol van Dan brown. (2)

In het boek van Dan Bown : The Lost Symbol, worden heel veel symbolen besproken. In deel twee van deze blog-serie ga ik verder met het bespreken van een aantal van deze symbolen en locaties.

In Hoofdstuk 38 komt de kamer van overpijnzing te sprake. Deze wordt ook wel de donkere kamer genoemd. Laten we nu een aantal symbolen met betrekking tot deze kamer eens nadere gaan bekijken.

De profaan (kandidaat vrijmetselaar) die op het punt staat tot vrijmetselaar te worden ingewijd gaat als vorens hij wordt ingewijd eerst de donkere kamer in. Dit is kamer van overdenking.

Voor dat het rituaal een aanvang neemt de kandidaat -vrijmetselaar plaats in deze de donkere kamer. Voordat hij dat doet moet de hij al dus al zijn metalen afleggen. Alchemistische gezien corresponderen metalen met de planeten en met de eigenschappen van de mens. Door het afleggen van de metalen wordt de Kandidaat geplaatst in zijn natuurstaat en ontkoppeld van de betreffende planeet invloeden van de afgelegde metalen.

Het afleggen van de metalen is alchemistisch gezien ook het reinigen van de grondstof voor de bewerking. In een alchemistisch proces brengt de Alchemist allereerst de grondstof ( prima materia) in een kolf ( Filosofisch ei of hermetisch vat) die dan hermetisch wordt afgesloten. Er wordt een zwarte stof verkregen. Dit zien we in het leerlingen rituaal uitgebeeld doordat de Kandidaat de donkere kamer in gaat ter overdenking. Hier sterft zijn verleden.

De symbolische dood gaat vooraf aan een geboorte van de nieuwe Mens die de Ingewijde is. Hij gaat reizen maken, waarbij obstakels en tegenwerkende krachten in hem zelf moeten worden opgeruimd, een reiniging dus.

Het afleggen van metalen krijgt nog een wijdere betekenis als we dit zien als een symboliek van de bewerking van metalen in de alchemistische praktijk: geen stoffelijk edele metalen mogen worden binnengesmokkeld in het alchemistische laboratorium (Letterlijk: werkplaats.) Slecht onze ‘Prima materia’. Onze onvolmaakte persoonlijkheid mag worden gebruikt als grondstof voor de bereiding van het geestelijk goud.


-In de donkere kamer staat op de tafel, een bakje met zout, dit staat in de alchemie symbool voor het lichaam. Het is het symbool van de mens op de aarde, drager van wijsheid en het vernuft van de geest. Oorspronkelijk hoort er in de kamer ook een bakje met zwavel te staan. Zwavel is het principe voor het inwendige vuur.

-Er staat een afbeelding van een ‘haan’. De haan is de aankondiger van een nieuw dag en kondigt aldus het licht aan. Ook Hermes wordt uitgebeeld door het zinnebeeld van de haan. Hermes is dezelfde persoon als Toth. In de rol van Toth was hij de geleider van de zielen en was de inwijder in de ongeziene werelden. Hij was het die de twee werelden met elkaar verbond. Hermes is ook Mercurius, dus het alchemistische kwik. Het staat symbool voor datgene wat naar binnen gaat.

-In de kamer zijn ook de 4 elementen, aarde, water, lucht en vuur te vinden.

-Brood staat voor het alchemistische element aarde. Brood is ook het symbool voor broederlijk welkom.

-De kruik met water vertegenwoordigt water. Water in het reinigende principe en het oplossend vermogen.

-De spreuken die de kandidaat vrijmetselaar in de kamer vindt vertegenwordingen het denken. Denken valt onder het element lucht. Hier kunneen verschillende spreuken te vinden zijn. Zoals: Ken U zelfe, of b.v. Waakzaamheid en Volharding.

-De kaarsvlam staat symbool voor het element vuur.

-Verder vindt de kandidaat-vrijmetselaar hier symbolen voor het zuiveringsproces, zoals het doodshoofd met de doodsbeenderen en een zandlopen. De zandloper is het symbool voor het wegvleitende leven, symbool van tijd en het leven dat achterblijft. Zij symboliseren beide de dood van de profaan, welke herboren zal worden in het geestelijke leven.

-Soms wordt de afkorting V.I.T.R.I. O.L. op de muur afgebeeld. Dit staat voor: Vista Interiora Terra, Rectificando, Invenies Occultum Lapidum. Wat wil zeggen zoek het inwendige der aarde, onderga een zuivering, en gij zult de verborgen steen vinden.

De donkere kamer leert de vrijmetselaar meer dan de weg uit de duisternis naar het licht. De kamer staat ook symbool voor de duistere grot, waar bescherming wordt gevonden. Of voor de baarmoeder, waarin nieuwe leven kan ontstaan. De duistere kamer laat zien duisternis ook goed kanten heeft.

Het evenwicht tussen licht en luisternis wordt symbolisch hersteld door het samen brengen van de 4 elementen en van het licht en de duisternis, wat resulteert in wat de alchemisten de steen der wijzen noemen, of het ‘filosofisch huwelijk’. Dit is het samenbrengen van het mannelijke, de passer en het vrouwelijke, de winkelhaak, maar ook het samen brengen van Wijsheid en Kracht, tot schoonheid.

In hoofdstuk 39 wordt gesproken over de niet afgemaakte pyramide, welke afgebeeld staat op het dollarbiljet.

In hoofdstuk 68 komt de gravure uit 1514, met de titel, Melancholia I, van Albrecht Dürer ter sprake.

Klik op deze afbeelding om de details in groot formaat te zien:
1514, Albrecht Dürer, Melancholia I

zaterdag 19 september 2009

Symbolen uit The Lost Symbol van Dan brown. (1)

In het boek van Dan Bown : The Lost Symbol, worden heel veel symbolen besproken. Het verhaal speelt zich af op verschillende locaties in Washington. In deze blog zal ik trachten een aantal van deze symbolen en locaties onder de loep te nemen.

In hoofdstuk 11 wordt wordt gesproken over de Hand van de Mysteriën. Een afbeelding van de hand van de Mysteriën werd, in oude tijden, overhandigt aan zij die een uitnodiging kregen om toe te treden tot een geheim genootschap.

In de alchemie staat de hand symbool voor de formule van de voorbereiding van de tinctuur physicorum. De vis is het symbool voor kwik en de vlam-begrensde zee waarin hij zwemt is zwavel. Elk van de vingers draagt het embleem van een Goddelijke principe, middels een combinatie van deze principes, wordt het grote werk volbracht.

Er wordt wel gezegd dat de wijzen hun eed aflegden door deze hand, opdat zijn hun Kunst niet zouden onderrichten zonder gelijkenissen te maken.

Voor de Kabbalist is deze hand het symbool van de werking van de Ene Goddelijke Kracht. Dit wordt gesymboliseerd door Gekroonde duim en de Vier Werelden (de vingers met hun emblemen).

Naast alchemistische en kabbalistische betekenissen symboliseert de hand ook het symbool van een Meester Vrijmetselaar, het is de hand waarmee hij Hiram Abiff, Bouwheer van de Goddelijke Huis, middels de leeuwengreep 'opheft' uit de marteldood.

Filosofisch, symboliseert de sleutel het mysteriën zelf,zonder wier steun men niet de vele kamers van zijn eigen wezen kan ontgrendelen.

De lantaarn is de menselijk kennis, want het is de vonk van de Universele vuur, gevangen in een "kunstmatige voorwerp" de lantaarn. het is het licht van degenen die wonen in de lagere universum en met behulp waarvan zij trachten te volgen in de voetsporen van de Waarheid.

De zon, die kan worden aangeduid als het "licht van de wereld", vertegenwoordigt de luminescentie van de schepping, waardoor de mens kan leren van de mysterie van alle schepselen die zich uitdrukken door vorm en aantal.

De ster is de Universal Licht die Kosmische en Hemelse Waarheden onthult.

In hoofdstuk 21 komt -The Apotheosis of Washington— (1865 Constantino Brumidi) ter sprake. Klik op de afbeelding hier onder om deze in super formaat te bekijken.

Op de freso zien we George Washington in het midden afgebeeld staan, op een wolk verheven, boven de gewonen stervelingen. Hij wordt omringd door dertien maagden.

In een ring daarom heen zien we een aantal Goden uit de oudheid, welke de Amerikaanse voorvaderen kennis en wetenschappen aanbieden. We zien Minerva die Ben Franklin, Robert Fulton, en Samuel Morse, technische inspiratie aanbiedt. Vulcan helpt om de stoommachine te ontwikkelen. Neptunes leert ze de trans-Atlantische kabel te leggen. Ceres geeft de kennis over graan en voedsel, zodat Amerika werelds grootste voedsel producent kan worden.

In hoofdstuk 21 worden drie schilderijen van Leonardo da Vinci genoemd, waarop het symbool van de hand van de Mysteriën staat afgebeeld.

Leonardo da Vinci’s, Laatste Avondmaal

Leonardo da Vinci’s, Aanbidding van de Magi

Leonardo da Vinci’s, Johannes de Dooper

Hoodstuk 21, George Washington Zeus:
George Washington uit gebeeld als Zeus. Zijn rechterhand is het symbool van de hand van de Mysteriën.

Hoofdstuk 30, De ring van een drieëndertigste graad Vrijmetselaar.
In het boek word gesproken over een ring met een dubbel koppige adelaar, met het getal 33 en de opschrift; Ordo Ab Chao.

Er bestaan verschillende ontwerpen van de drieëndertigste graad ring. Hieronder volgen twee voorbeelden. Het eenvoudige ontwerp (onderste afbeelding), met de drie ringen, waarop in een zwarte driehoek, het getal 33 staat, wordt het meest gedragen door leden van de drieëndertigste graad. Deze ring wordt meestal aan de pink gedragen


.:._______________________________________________________.:.
Lees reacties, of laat uw reactie, vraag of opmerking achter, door dubbel te klikken op het woord reacties in onderstaande regel:

UIl

De uil is het symbool van de nacht en de dood. De uil heeft immers het vermogen om in het donker te zien en geruisloos te vliegen. Door dit vermogen en zijn angstaanjagende kreet ging men er vroeger vanuit, dat als de uil kraste in de nacht, er spoedig een dode zou volgen

Uil: attribuut van Godin Pallas Athena, staat voor wijsheid. Uilen waken ‘s nachts en worden als symbool gezien van de waakzame soldaten en van hen die moeten studeren. In het volksgeloof speelt de uil echter een negatieve rol. Jeroen Bosch vereenzelvigde de uil met verlokking en misleiding. De uil is lichtschuwend en houdt van de duisternis. Zo wordt de uil een metafoor voor alles wat het licht niet mag zien zoals zonde en duistere praktijken

De uilen nemen niet alleen in het dierenrijk een belangrijke plaats in maar ook in vele kulturen kreeg de uil een voorname rol toebedeeld. Nochtans schuilt er een grote tweeslachtigheid in de uilensymboliek. Enerzijds is hij het symbool van de wijsheid het doorzicht het goede, anderzijds symboliseert hij onheil, angst, het kwade. Dat dit alles te maken heeft met zijn nachtelijke en verborgen levenswijze hoeft geen betoog.

dinsdag 15 september 2009

Anubis Hondenbrokken
.:._______________________________________________________.:.
Lees reacties of laat uw reactie, vraag of opmerking achter, door dubbel te klikken op het woord reacties in onderstaande regel:

zondag 13 september 2009

De Geschiedenis van Wicca

Heel lang geleden was er opeens Wicca. Het was in de jaren zeventig dat Wicca in de belangstelling kwam, daarvoor had bijna niemand er van gehoord. In die tijd waren verschillende van mijn vrienden op de een of andere manier met Wicca bezig. We vormden daarom samen een soort “hekserij-studie-groepje”, met de bedoeling om ons serieus te verdiepen in Wicca en ons eventueel aan te sluiten bij een bestaande coven, machten we het echt wat vinden. Dit aansluiten bij een bestaande coven heeft echter nooit plaatsgevonden, om verschillende redenen. Uit deze ”studie” groep is uiteindelijk wel een echte coven ontstaan, welke heden ten dagen trouwens nog steeds bestaat.

Persoonlijk had ik echter al snel ontdekt dat Wicca niet helemaal mijn weg was. Ik ben er alleen zijdelings in geïnteresseerd en dat zal denk ik ook altijd wel zo blijven. Wel heb ik nog steeds vriendschap met de mensen van ons oude “sudiegroepje” en ben ik soms op bijeenkomsten, van deze groep aanwezig.

Onze interesse ontstond in de begin periode, toen het nog allemaal niet was begonnen, met de Wicca, in Nederland. Wij waren literatuur aan het bestuderen en rituelen aan het uitproberen, dat allemaal op eigen houtje. Daarna leek het wel alsof wicca opeens gemeen goed aan het worden was, want plotseling verschenen de eerste artikelen over wicca in populaire tijdschriften en er werd aandacht op tv, aan Wicca besteed, door Willem Duys.

Het was in de tijd dat Elsie Kloeg en Jetske Dumais met haar Maurice Giezen, hun intrede deden in de Wicca-wereld en er de media mee opzochten. Meestal verschenen ze in de media onder een pseudoniem. Wicca was in die dagen, toch blijkbaar nog iets om je voor te schamen. Stel je eens voor dat je collega’s, je familie of je buren er achter zouden komen dat je een heks was. Het moest dus allemaal geheim blijven wie in Nederland werkelijk met Wicca bezig waren. Wat dit laatste betreft is er trouwens niet zo heel verandert.

Noch steeds gebruiken heksen in interviews, op internet-forums, in publicaties, niet hun echte namen maar verschuilen ze zich achter mythische namen of nemen ze namen aan die lijken op hele normale bestaande mensennamen. Blijkbaar durven de meeste heksen of Wicca geïnteresseerden nog steeds hun ware gezicht niet te tonen.

De oude garde.

Het was ook de tijd dat het tijdschriftje Wiccanrede, van de coven Silver circle, van Dennis Sythove voor het eerst verscheen. Jetske Dumais gaf in die dagen een van de eerste wicca-workshop in Nederland. Georganiseerd door het tijdschrift Onkruid. Het tijdschrijftje Wiccanrede bestaat trouwens nog steeds en het is door de jaren heen uitgegroeid tot een mooi tijdschrift.

In de allereerste jaren verscheen Wiccanrede op A4 formaat, gemaakt op de stencilmachine, met een rode kaft met een tekening van een pentagram er op. Daarna verscheen Wiccanrede op A5 formaat. Inmiddels is het een modern ogend tijdschrift geworden, in kleurdruk. Ik heb nog een stapel eerste jaargangen, van Wicanrede, in mijn kast liggen. Af en toe neus ik ze nog wel eens door . Vanaf het begin stonden er interessante artikelen in Wiccanrede. Ook dat is altijd zo gebleven.

Wat ik eigenlijk nooit van Wiccanrede begrepen heb, is waarom het vanaf het begin voor de helft in het Engels en voor de andere helft in het Nederlands werd geschreven. Was dat om dat er een connectie was met Engeland, of waren er Engelse lezers, of werd de kopie aangeleverd in het Engels en was het te veel moeite om het te vertalen, aangezien iedereen toch wel het Engels beheerste?

Omdat wij als zelfstandig groepje een start hadden gemaakt met Wicca, was er voor sommigen binnen onze groep behoefte om contacten te leggen met andere Wicca belangstellende, dat was in die dagen minder eenvoudig dan nu, althans het contact leggen. Een internet-forum bestond nog niet en je moest het dus hebben van publicaties of van tips van mensen die ook met Wicca bezig waren.

Denk nu niet dat er toen veel openheid was. Sommigen van ons kwamen echt van de koude kermis thuis, omdat ze verwacht hadden opgenomen te worden in een coven. Niets van dat alles. Het was toe al het geval dat de wereld van de Wicca een gesloten, kille en egoïstische wereld was. Je kwam wel met mensen in contact, maar het kwam vaak niet verder dan dat. Geen gezamenlijk feesten vieren of opgenomen worden in een al reeds bestaande, goed draaiende groep. De vraag was dan ook of er toen al wel goed draaiende covens bestonden. Dit kan een zoekende heks zich eigenlijk vandaag de dag nog steeds afvragen.

Iemand kan wel beweren dat hij een coven heeft, maar is het ook zo? Als die uitnodiging nooit komt, voor de serieus geïnteresseerde, zou het goed kunnen zijn dat het verhaal over een coven een mooi verhaal is, waar je niet te veel waarde aan moet hechten. Als we het bovenstaande verhaal in beschouwing nemen is er dus in dertig jaar tijd niet zo heel veel verandert. Nog steeds lees ik op forums dat het moeilijk is, om aansluiting te vinden bij een coven, voor zij die zoeken naar een coven. Het is nog steeds een probleem om een coven te vinden en om zich ergens bij aan te kunnen sluiten. De wicca-deuren zijn nog steeds hermetisch gesloten.
Eigenlijk is dit heel vreemd, voor een mensvriendelijke geloof, als wat Wicca op het eerste oog lijkt zijn.

Op het moment dat je tot Wicca aangetrokken voelt dien je er terdege rekening mee te houden dat het eenzame weg kan worden, waarbij je grote risico loopt dat je buiten wordt gesloten, of op zijn minst dat je regens niet echt welkom bent. Verwacht dus geen uitnodigingen. Tegen betaling ben je vaak wel welkom in het “voorportaal”, van een coven, al waar je verschillende cursussen kunt volgen. Voor veel mensen houdt de toegang daar dus op. Zolang je blijft betalen ben ja natuurlijk welkom in heel veel “Wicca voorportalen”, want het stikt van de Wicca gerelateerde cursussen en workshops in Nederland.

Vreemd ook dat er na dertig jaar nog steeds geen openbare rituele- Wicca-bijeenkomsten zijn, of dat er geen ” Wicca-temple-gebouw “ is aangekocht, van de gelden welke verdient zijn met alle cursussen die op dit gebied zijn gegeven.
Ik had verwacht dat er na dertig jaar wel een dag zou komen waarop je iedere maand een openbare rituele–Wicca-bijeenkomst zou kunnen bijwonen. Dat dit nog steeds niet het geval is zou te maken kunnen hebben met het feit dat de meeste Wicca-mensen toch wel zeer individuele wezens zijn en er mogelijk niet bij nadenken, dat hier in, in het gezamenlijk delen, wel eens een behoefte zou kunnen liggen.

Gelukkig zijn er nog genoeg creatievelingen in ons midden die in staat zijn een eigen coven te vormen, zoals een aantal van mijn dappere en magische vrienden.

.:._______________________________________________________.:.
Lees reacties of laat uw reactie, vraag of opmerking achter, door dubbel te klikken op het woord reacties in onderstaande regel:

zaterdag 12 september 2009

Boeken shoppen en Margaret Murray

Een keer in de zoveel tijd ga ik op pad, op boekenjacht in Arnhem of Enschede wel te verstaan en vandaag was het weer zo’n dag. Dan snuffel ik alle obscure tweede hands(boeken)zaakjes, in de buurt, af op zoek naar iets over oude mysteriën, oude culturen, magie, new age ( mits niet te zweverig). Soms heb dan een echte geluksdaggie. Vandaag was het zo’n dag!

Op snuffelpad in obscure tweedehands(boeken)winkeltjes

Mijn dag kan niet meer stuk als ik leuks iets vind, wat ik nog niet in mijn rariteitencollectie heb. Vandaag had ik een grote-reuze-mazzel. Ik vond een aantal leuke boeken over het oude Egypte. Onder anderen twee boeken van E.A. Wallis budge, deze had ik weliswaar al wel digitaal, maar een stoffelijk exemplaar is altijd nog leuker dan een digiboek.

Daarnaast vond ik nog een interessant boek, over Egypte. Het boek is getiteld: The Splendour That Was Egypt (1949). De auteur van dit boek is Margaret Murray. Zij is heel erg bekend geworden door haar antropologische werk over heksen en in Europa getiteld: The Witch Cult in Western Europe. Ik was dan ook blij verast dat ik nu een boek van haar heb over het oude Egypte. Zij heeft een groot aantal boeken geschreven.

Hieronder een lijstje met de werken van haar hand:

• Saqqara Mastabas (1904)
• Elementary Egyptian Grammar (1905)
• Elementary Coptic Grammar (1911)
• The Witch-cult in Western Europe (1921)
• Excavations in Malta, vol. 1-3 (1923, 1925, 1929)
• Egyptian Sculpture (1930)
• Egyptian Temples (1931)
• Cambridge Excavations in Minorca, vol. 1-3 (1932, 1934, 1938)
• God of the Witches (1933)
• Petra, the rock city of Edom (1939)
• A Street in Petra (1940)
• The Splendour That Was Egypt (1949)
• The Divine King in England (1954)
• The Genesis of Religion (1963)
• My First Hundred Years (1963)

Margaret Murray studeerde in Londen antropologie, een ongewone studie voor een vrouw in die tijd. Ze werd in 1899 docente aan het University College in Londen en specialiseerde zich daar in de egyptologie. Tot 1935 was ze assistent hoogleraar egyptologie aan deze universiteit. Ze deed ondermeer opgravingen in Egypte.

In 1921 zorgde ze voor controverse toen ze het boek The Witch Cult in Western Europe publiceerde. Daarin verkondigde ze de theorie dat de oude Europese hekserij geen vorm van satansverering was, maar evenmin een verzinsel, zoals sommige historici hadden beweerd. Murray geloofde dat er in werkelijkheid een paganistische religie had bestaan, die haar oorsprong vond in het paleolithische Europa en tijdens de christelijke overheersing ondergronds was blijven voortbestaan. Het idee dat de hekserij oorspronkelijk een georganiseerde geheime religie was, werd haar ingefluisterd door iemand die steeds onbekend is gebleven. Murray ging op zoek in de oude verslagen van de heksenprocessen en meende daarmee haar theorie te kunnen bewijzen.

Murray noemde de hekserij een Dianische cultus omdat heksen de Godin Diana vereerden. Volgens de antropologe waren de heksen georganiseerd in covens van twaalf personen onder leiding van een man, die in de heksenprocessen steeds de Duivel werd genoemd. volgens Murray was het echter een priester in een rituele vermomming. De hoorns die hij droeg, verwezen niet naar Satan, maar naar een oude Gehoornde God. In haar tweede boek The God of the Witches uit 1933, ging ze dieper in op de figuur van de Gehoornde God. Aanvankelijk hechtte de academische wereld geloof aan haar theorie, maar stilaan groeide de kritiek.

Murray's theorie was inderdaad slechts gebaseerd op beperkt bronnenmateriaal, dat weinig historische bewijskracht had en waarmee slordig was omgesprongen. Vooral door haar derde boek, The Divine King in England uit 1954, verloor ze haar wetenschappelijke geloofwaardigheid volledig. In dit boek trachtte Murray aan te tonen dat alle Britse koningen, vanaf William de Veroveraar in de elfde eeuw tot en met James I in de zeventiende eeuw, heksenleiders waren geweest en dat nogal wat koningen tijdens een ritueel mensenoffer om het leven waren gekomen.

Alhoewel Margaret Murray nooit een ingewijde heks is geweest, zou de moderne Wicca nooit bestaan hebben, mocht zij in het begin van deze eeuw niet gepubliceerd hebben over de Europese hekserij. Murray werd geboren op 13 juli 1863 in Calcutta. Zij vierde haar eeuwfeest in 1963 met de publikatie van haar boek My First Hundred Years en stierf enkele maanden later op 13 november van dat jaar in Londen.

Murray's studies worden vandaag niet meer ernstig genomen, maar de antropologe wordt wel gewaardeerd voor de nieuwe visie die ze ontwikkelde, namelijk dat er wel degelijk paganistische cultussen het christendom hadden overleefd. Die visie werd verder uitgewerkt door de historicus Carlo Ginsburgh in zijn boek De Benandanti uit 1966, waarin hij het bestaan van georganiseerde groepen heksen in het Italië van de zestiende eeuw overtuigend aantoont.

Murray's boeken lagen ook aan de basis van de ontwikkeling van de moderne Wicca door Gerald Gardner. In zijn eerste boek, Witchcraft Today uit 1954, verzorgde zij het woord vooraf.

Zo is een dagje boeken shoppen altijd leuk en geeft het niet alleen lees plezier, maar ook stof tot nadenken. Margaret Murray herinnert me eraan dat ik eigenlijk helemaal nog niets over wicca heb geschreven. Wellicht is dit een leuke aanleiding om daar later nog een blog aan te wijden….wat in de heksenketel zit verzuurt immers niet…

.:._______________________________________________________.:.
Lees reacties of laat uw reactie, vraag of opmerking achter, door dubbel te klikken op het woord reacties in onderstaande regel:

zondag 6 september 2009

De Hogere Graden binnen de Vrijmetselarij

Vanmiddag realiseerde ik me opeens dat vrijwel niemand iets weet te vertellen over de hogere graden, binnen de vrijmetselarij, tenzij je er zelf in zit natuurlijk. Ik kwam op deze gedachte omdat er nog steeds geruchten gaan, dat het nog te verschijnen nieuwe boek van Dan brown, over de Hogere graden van de vrijmetselarij zal gaan. Mocht dit het thema zijn van Browns nieuwste boek, dan wordt het de hoogste tijd voor een snelle bijscholing.

Tijd dus om een lichtje op te werpen op deze materie. Over de eerste drie graden is nog wel het een en ander terug te vinden, maar daarna houdt het voor de buitenstaander zo'n beetje op. Ik zal in deze blog trachten om een tipje van deze sluier op te lichten, over de gebruikte symbolieken binnen de hogere graden van de vrijmetselarij.


Binnen de vrijmetselarij is met het toetreden tot de derde graad een cyclus af. In deze drie graden zit alles. De graden die hier opvolgen zijn een verdieping van deze eerste drie graden.

De Vierde Graad.

In de vierde graad van de vrijmetselarij ligt symbolisch de nadruk op loutering, die vooraf moet gaan aan het betreden van de heilige grond. Deze loutering wijst erop dat het naderen van het heilige der Heiligen slechts mogelijk is "in ootmoedig en eerbiedig stilzwijgen". Dit was ook het geval in de leerlingen graad en wordt dit nogmaals benadrukt, ditmaal met verwijzingen naar de kabbalistische symboliek.

In de eerste graad is de tempel, in zijn opbouw van de tempelopbouw, gebaseerd op de kabbalistische levensboom, maar daar wordt niet meer naar deze symboliek verwezen dan dat het geheel zich afspeelt in de tempel van koning Salomon.

In de vierde graad gaat het zoeken naar de onuitsprekelijke naam een rol spelen. Dat verloren woord blijft dan tot en met de viertiende datgene waar alles om draait:
het woord is verloren gegaan door de ontijdige dood van Meester Hiram Abiff. Dit wordt reeds uitgebeeld in de derde graad. Dit is dus het ware geheim van de vrijmetselarij: De zoektocht en het vinden van het geheime woord.

Van de drie wetende is er dus een door bruut geweld, door "gebrek aan eerbied en respect" kunnen we zeggen omgebracht. Het veloren gaan van dit woord staat symbool voor het verstoorde contact met de hoogste driehoek in de kabbalistische levensboom. Dit wordt uitgedrukt als de abbys of afgrond. Dit wordt ook symbolisch uitgedrukt in de leerlingen-eed. Hier wordt gezegd: dat het "hoofd van de romp" zal worden geschieden, indien een vrijmetselaar de door hem afgelegde eed zal schenden. Deze ramp, het afgeschieden zijn van het allerhoogste is door toedoen van een boze gezel ontstaan

De vierde graad leert de vrijmetselaar; "wel mogen wij de dood van zulk een groot mens betreuren". En het vierde ritueel leert dat rouw om dat verlies op zijn plaats is, maar dat onlangs alles het wezen van de vermoorde, zijn hart onaantastbaar is en dat slechts de diepste eerbied past tegenover dit onschendbaar wezen.

De Vijfde Graad.

De opdracht van de vijfde graad van de vrijmetselarij is: de herinnering aan dit ware wezen levendig te houden. Er wordt een begrafenisplechtigheid georganiseerd en een grafmonument opgericht, bestaande uit een zwart marmeren kubus met daarop een wit marmeren driekante obelisk. Waarmee dus het onderscheid geaccentueerd wordt tussen stof en geest.

Vervolgens wordt er gewezen op nog een andere gevolg van het uitvallen van Hiram Abiff: de twee die met hem door belofte gebonden waren geweest, blijken zonder no 3. niet meer met elkaar over weg te kunnen. Dit toont aan, dat er bij gemis van een factor uit een drie-eenheid alles uit zijn verband raakt.

Als we goed en wel kijken kunnen we binnen de esoterische leer, de gedacht waarnemen, dat als we uit een trits als ; Wijsheid, Kracht, Schoonheid, of als Kennen, het Gekende, en de Kennis, of als Schepping, het Geschapene, De Scheppingsdaad, of als These, Antithese en Synthese, er eentje van de drie weglaten, tegelijk met het verband ook de zin verloren gaat. Zo werkt de menselijke geest nu eenmaal.

Wanneer bijvoorbeeld alleen These en Antithese overblijven, blijft de tegenstelling bestaan en wordt deze niet door een Synthese opgeheven. Zo ook raakte na Hiram Abiff's dood koning Salomon slaags met Koning Hiram van Tyrus. Dit is het verhaal van de zesde graad van de vrijmetselarij. Daarin komt Koning Hiram van Tyrus onverwachts en onbesuisd de toegang forceren tot koning Salomo’s audiëntiezaal, om zich te beklagen over de geringe vergoeding die Salomo hem had gegeven, voor al Hiram's leveranties ten behoeve van de bouw van de Tempel. De toegezegde steden en landerijen bleken verwaarloosd en arm te zijn, in plaats van welvarend, zoals afgesproken.

Een heftige woordenwisseling tussen beide vorsten is het gevolg. Een lid van Salomo's lijfwacht, Joabert, die buiten de deur, dit gekijf binnen hoort, schiet toe om de naar zijn indruk bedreigde meester te hulp te komen en Koning Hiram van Tyrus te lijf te gaan. Door tussenkomst van een andere dienaar van Salomo, wordt deze nog net niet gedood, maar wel moet hij zich over zijn onbescheiden binnendringen in het vertrek, tegenover zijn meester Koning Salomo, verantwoorden. deze zegt namelijk dat Joabert blijkbaar aan de deur het gesprek heeft staan afluisteren.

Joabert's uitleg dat het slechts bezorgdheid, over zijn meester was geweest, die hem aldus had doen handelen, en dus geen nieuwsgierigheid, blijkt tenslotte Koning Salomo te voldoen. Nu kunnen dan Salomo en Koning Hiram van Tyrus tot rustig overleg en de hel zaak wordt in de minne geschikt. Zelfs wordt Joabert als beloning voor zijn grote zorg tot geheimschrijver benoemd, om het nieuwe contract tussen beide vorsten op te maken.

zesde Graad

Symbolisch gezien zou deze episode tussen Salomo en Hiram van Tyrus uitgelegd kunnen worden als een plotseling doorbreken van het verwaarloosde Gevoel (Hiram) tot het terrein van de Rede (Salomo).


Juist dat onbeduisde binnenrennen en forceren van de toegang door Hiram van Tyrus is daar een treffend beeld van. Joabert, waarmee de kandidaat zich in deze graad mee moet vereenzelvigen, is de wel ondoordachte, maar vurige en goedbedoelende held ervan. Daarom wordt hij dus tot slot verheven tot “geheimschrijver”.

Zevende graad

Hiermee is dus de vrede aan de top weer getekend, maar nog blijkt door de ontstentenis van Hiram Abiff zo en dan gekibbel onder de arbeiders te ontstaan. In de zevende graad stelt Koning Salomo zoveel honderd “Harodim” als opzichters over hen aan. Dit was bij het leven van Hiram Abiff niet nodig geweest .

Achtste graad

Tenslotte worden in de achtste graad alle arbeiders ingedeeld in vijf groepen, welk onder een “Intendant der Gebouwen”

Hiermee is een episode afgesloten. De arbeid is nu van bovenaf geordend en de volgende stap wordt dan . Het opsporen van de moordenaars van Hiram Abiff en hun bestraffing. Dit gebeurd in de zogenaamde ELU- graden, negen tien en elf.
Het blijkt weer dat de mythe van de derde graad in de onuitsprekelijke graden, in detalis wordt uitgewerkt; want dit gedeelte wordt in het kort al in de derde graad van de vrijmetselarij verteld, maar nu nog eens uitgewerkt in de ELU graden.

In de negende graad komt een herder, een eenvoudige man dus aan koning Salomo en vele van diens metselaren vertellen, dat hij in een grot aan de kust bij Joppe 3 personen, die aan het signalement beantwoorden, heeft ontdekt. Salomo wijst bij loting negen van zijn mensen aan om met de herder als gids naar de aangewezen plaats te gaan. De meest enthousiaste , alweer Joabert, snelt vooruit, treft in een grot een van de moordenaars slapend aan, met een dolk aan zijn voeten. Jaobert pakt de dolk en steekt die eerst in ’s mans hoofd, dan in zijn hart.

Aan zijn acht metgezellen vertelt Joabert (en er wordt bijgezegd “nadat hij eerst zijn dorst aan de bron gelest heeft”) “Ik heb de moordenaar van onze Grote Meester gedood en heb daarmee een daad verricht te ere van de Koninklijke Kunst, waarvoor ik beloond hoop te worden”. Dan scheidt hij het hoofd van de romp en keert met hoofd en dolk, samen met de acht anderen naar Jeruzalem terug. Echter hij heeft zo’n haast om het nieuws te melden, dat hij niet op de wachters aan de deur van Koning Salomo’s palies let en zich rechtstreeks naar de Koning spoed.

Salomo is eigenlijk beledigd dat zijn favoriet, de enthousiaste Joabert, hem niet in de gelegenheid heeft gesteld tot wraakneming, en wil hem door zijn lijfwachten laten doden. Maar op voorspraak van de andere arbeiders Schenkt hij hem vergiffenis voor zijn overgrote ijver; Hier heeft dus een verzoening plaats tussen Wijsheid en Enthousiasme. Alle 9 uitgezonden arbeiders krijgen tot slot de bij die gelegenheid ingestelde graad van : Uitverkoren van Negen. Dit is de negende graad in de vrijmetselarij.

In de tiende graad ( of uitverkoren meester van vijftien) wordt naar beide , ontsnapte “Boze gezellen” gezocht; dit maal worden er behalve de negen oorspronkelijke nog 6 andere uitgezonden. Op aanwijzing van de koning van Gath, Maaka , vinden 3 van hen ze in de steengroeve van Bendakar. Geketend worden ze meegevoerd naar Jeruzalem en na een dag gevangen hebben gezeten in de toren van Achizar, terecht gesteld. Deze twee gezellen worden beschouwd als symbolen voor 2 speciale vijanden van de vrijheid van ziel en lichaam , namelijk eerzucht en fanatisme, die leiden tot vervolging en onverdraagzaamheid. De speciale opdracht van de tiende graad is dan ook “het bepleiten van de zaak der verdrukten, en verdraagzaanheid”. Na de terecht stelling der beide moordenaars is toen door Koning Salomo voor 12 van de uitgezonden Uitverkoren Meesters de graad van “Uitverkoren Verheven Meester” (dit is de elfde graad) ingesteld, als heren over twaalf stammen van Israel.

Na deze afstraffing en verdeling van de Macht over twaalf, benoemt Salomo Adoniram tot vervanger van Hiram Abiff en dus tot gelijke van de Koningen Salomo en Hiram van Tyrus. Later werd deze graad ook toebedeeld aan de anderen. De titel is Groot Meester Architect. Dit is de twaalfde graad.

Nu na het herstel van de drievoudige heerschappij is blijkbaar de baan vrij voor het vinden van Heilige naam. Henoch, afstammeling van Adam in de zesde generatie, heeft volgens de overlevering een visioen gehad, waarin hem beloofd werd, dat hij de Ware naam zou leren kennen. Zoals hij in het visioen gezien heeft . graaft hij, in Kanaan, geholpen door zijn zoon Methusalem, negen ruimtes onder elkaar uit, die elk met een boog afgedekt zijn; aan de top van elke boog was een kleine opening, met een vierkante steen bedekt. De onderste ruimte was in de rots uitgehouwen, en boven de bovenste bouwde henoch een bescheiden tempel zonder dak, uit enorme onbehouwen stenen, voor de Oper Bouwheer des Heelal.

Onderin vond hij in, in een agaten kubus gelaten, een driehoekige gouden plaat met de Onuitsprekelijke Naam . Henoch zorgde ervoor dat die nooit ontdekt zou worden, door de opening te bedekken met een steen waaraan een grote ijzeren ring en over dit alles heen de granieten vloer van zijn primitieve tempel , te leggen.


Deze blog is nog niet af. Ook komen er nog meer plaatjes bij. Hier wordt nog aan gewerkt, maar nu heb ik even geen zin meer! Later volgt dus nog meer wetenswaardigheden met betrekking tot de vrijmetselarij.

Reactie op Vadertje Waakzaamheid

Vadertje Waakzaamheid had een reactie gegeven op mijn vorige blogje Droomvrienden. De reactie die Sterzoeker heeft geschreven is echter zo lang geworden dat deze reactie opgenomen wordt als zelfstandige blogje. Wat op Sterzoeker.blogzpot.com geschreven is gaat dus niet perse over Droomvienden van Mike Bais, of over The Temple of Starlight van Ina Custers-van Bergen. Deze reactie is meer een kritische uiteenzetting, na aanleiding van wat je zo al tegen komt achter de (financiele) schermen van Magische groepen en ordes. Er volgen dus nog een groot aantal blogjes over verschillende ordes in Nederland

Vadertje Waakzaamheid, Het lijkt er soms zeer zeker op of het binnenhalen van grote sommen geld een doel is van dergelijke magische ordes, gezien het prijskaart welke hangt aan de te volgen lessen, workshops, weekenden en zo meer. Ook gezien het feit dat leden totaal geen inzicht krijgen in de kasboeken, maakt dat het verdacht veel lijkt op het verwerven van macht en persoonlijk geldelijk gewin van de oprichter van de club.

Dat het ook anders kan zien we in het geval van de Vrijmetselarij. Zij kennen een verenigingsvorm en leggen dus financieel rekenschap af aan alle leden. De leden kunnen de kasboeken in zien en al dus zien wat er met het geld gebeurd is, welke zij als contributie aan de vereniging hebben betaald.

In het onderzoek zoals die van sterzoeker, Zult u ontdekken en constateren dat de meeste ordes, echter een stichtingsvorm kennen. Vaak staan ze geregistreerd als kerkgenootschap, waarvan de stichter dan ook nog eens volledig is gevolwaardigt, om over de kas te beschikken. In een bepaald geval kun je dus tegengekomen dat de hele familie, broer, moeder en vader het bestuur van de stichting vormen. Een kerkgenootschap is belastingtechnisch zeer voordelig. De volledig geloofwaardige persoon heeft easy access tot de kas van de orde.

Het financiële plaatje dat aan het volgen van lessen bij een dergelijke orde hangt kan soms zeer hoog oplopen, van 120 euro voor een cursus van een 5 tal lessen tot aan 85 euro of meer per lesdag. Het is in ieder geval duidelijk dat we hier niet met een ideale instellingen te doen hebben. Het smoesje dat deze hoge lesgelden te maken hebben met de huur van het gebouw, lesmateriaal en het postpapier, kennen we allemaal.

De medwerkers Achter sterzoeker zijn van mening, dat als je een dergelijke opzet aantreft van een orde, of magische leerschool, waarin je geïnteresseerd bent, dat je dan op je hoede moet zijn. Diegene(n) die aan het hoofd staat van een dergelijke school, heeft mogelijk een andere (verborgen) agenda dan welke wordt gepresenteerd naar de buitenwereld. Als de oprichter(s) achter zo'n dure orde of school, heel eerlijk zou(den) zijn dan zou hij of zij moeten toegeven, dat het toch ook wel een beetje gaat om het verwerven van een leuk zakcentje.

Op zich is het normaal dat mensen geld willen verdienen met het geven van cursussen. Als het geld gewoon verdient wordt en er normaal belasting over betaald zou worden en hij of zij eerlijk zou zeggen dat het hier om een middenstandsbedrijf gaat, dan is er helmaal niets aan de hand. Anders wordt het als het cursusgroepje in de vorm van een kerkgenootschap wordt gegoten, waarbij de leden geen inspraak hebben in de financiële handel of wandel van de orde. Trouwens, vaak zijn de leden of cursisten niet eens op de hoogte gebracht, van het feit dat ze door het volgen van een cursus of opleiding bij een magische orde in feite geld pompen in een stichting die geregistreerd staat als een kerkgenootschap.

Dat het in een dergelijke geval niet om een geestelijke instelling gaat, maar om een geld generator, is duidelijk. Anders zou een weekendje les geven immers geen 4.000 euries hoeven op te leveren.

Je ziet bij dit soort luitjes, als regel 1, onder aan hun website een privacy en disclaimer en een copyrights restricties staan. Je mag van hun website niets overnemen. Van hun lesmateriaal mag je ook niets overnemen of naar buiten brengen, omdat het zogenaamd om geheime kennis gaat, wat "onder de roos" moet blijven. Dit terwijl ze zelf overal en nergens hun lesmateriaal vandaan hebben geroofd, zonder vermeldingen van enige voetnoot, dus bepaald niet wetenschappelijk.

Oprichters van magische ordes zijn oh zo bang dat een andere ook een Magische-toko begint. De concurrentie in lala land is blijkbaar moordend.

.:._______________________________________________________.:.
Lees reacties of laat uw reactie, vraag of opmerking achter, door dubbel te klikken op het woord reacties in onderstaande regel:

vrijdag 4 september 2009

Droomvrienden

Net nadat ik het stukje had geschreven over de Temple of starlight kwam ik wederom bij toeval op een site terecht, van iemand die net als Ina Custers-van Bergen aangeeft opgeleid te zijn door S.O.L. De betreffende website heet: droomvrienden.nl. De persoon, op deze website, die klaarblijkelijk ook een magische-school in nederland heeft heet: Mike Bais. De naam van de zijn groep of orde wordt op de site verder niet genoemd.

Op de website van droomvrienden kunnen we het volgende lezen over Mike Bais:
Sinds jaren is Mike Bais getraind op de Engelse bodem vanuit de esoterische scholen als “the Inner Light “ van Dion Fortune, en S.O.L. (Servants of the Light). In Nederland heeft hij jarenlang een groep geformeerd, die gebaseerd is op het “Golden Dawn” curriculum en heeft daarmee ervaring op ceremonieel gebied en de occulte leer.
Parallel aan deze stromingen binnen de ceremoniële magie in de westerse traditie, is zijn persoonlijke voorkeur altijd blijven uitgaan naar de Kabbalistische filosofie en de beoefening daarvan.
Onderwezen door voornamelijk de Kabbalistische meester Warren Kenton (London) is hij een trouwe aanhanger van de zogenaamde “Toledaanse traditie”, die zeer praktisch- filosofisch van inhoud is, en veel werkt met diagrammen als de “Boom des Levens” en de “Jacobs Ladder”.
Tevens is Mike een gewijde priester in een kerk in Engeland (voormalige Liberal Catholic Church) sinds 2002 en nu (sinds 2008) actief als priester binnen de Vrij-Katholieke kerk Nederland.

Ik vraag de dus af of hij een connectie heeft met de Tempel of Starlight, of werken zij geheel zelfstandig langs elkaar heen? Ook is hier wederom niet duidelijk of hij nog steeds verbonden is met S.O.L. of de Golden Dawn, of dat hij werkt in de stijl van deze ordes.

Wat erg intressant is dat Mike vermeldt dat hij Priester in de Vrij katholieke kerk. Nu wil het toeval dat ik een Priester van deze kerk vanuit mijn kennisenkring ken. Dit stukje krijgt dus nog een vervolg, want deze priester, die ik inmiddels vaak bij vrienden thuis ontmoet heb is een zeer wel opmerkelijke persoonlijkheid. In een van onze gesprekken liet hij me weten dat hij, naast zijn functie als priester van de Vrij Katholieke kerk, ook nog lid is van een geheime orde, waarvan hij de naam niet wilde en mocht noemen. Hij beweerd dat hij hier een eed over had gezworen.

Op de website van de Vrij Katholieke kerk :http://www.vkk.nl/den_haag/stukjes-uit-maandbericht.htm. Is het volgende over Mike Bais te lezen:
Mike is in 2002 in Engeland tot priester gewijd.
Sinds februari 2009 is hij als priester actief in de VKK in Nederland. Mike is 38 jaar oud en daarmee meteen de jongste priester in onze kerk.
Hij is in mei 2009 getrouwd met Claudia Herrera volgens de ritus van
de VKK. Samen hebben zij twee kleine kinderen.
De gedachten die bij Mike leven over christendom en spiritualiteit sluiten
goed aan bij het gedachtegoed van de VKK.Op het spirituele vlak is hij graag grensverleggend bezig. Mike heeft zich vergaand verdiept in de Kaballah en geeft daarin les in zijn vrije tijd. Overdag is hij actief als fysiotherapeut.
Hieronder de link naar de praktijk van Mike: http://www.huisartspauwenkamp.nl/

Op de site van de vrijkatholieke kerk wordt niet genoemd dat Mike Bais naast zijn priester en intressse in de Kaballah ook nog bezig is met magie. Zij ze dit domweg vergeten te noemen, of is de VKK daar toch niet zo gelukkig mee?

Met dit verhaal in mijn achterhoofd, wordt de opmerking van Mike Bais, op de website van Droomvrienden, over het feit dat hij opgeleid is door SOL en een eigen groep, had of heeft, geformeerd en priester is van de Vrij Katholieke kerk, opeens wel heel erg intressant. Zou mijn Priester-vriend net als Mike Bais een lid zijn van de SOL of van de Golden dawn? Worden met deze gegevens mijn vermoedens in een klap bevestigd? U snapt het al dit vraagt om nadere onderzoek.

.:._______________________________________________________.:.
Lees reaties of laat uw reactie, vraag of opmerking achter, door dubbel te klikken op het woord reacties in onderstaande regel:

woensdag 2 september 2009

De Zeven Hermetische Wetten

Occulte wetten zijn wetten (wetmatigheden), die overal en onveranderd gelden in het heelal. Deze wetten zijn door alle tijden heen overgeleverd van generatie op generatie. Vermoedelijk zijn ze opgesteld door Imhotep, de architect van farao Zoser uit de eerste dynastie van het oude rijk in Egypte. Naast voorloper van de moderne geneeskunde, was Imhotep een rechtskundige. In latere eeuwen werd hij vereenzelvigd met Hermes, de grote. De occulte wetten vormen de basis van het radarwerk van het heelal. In het oude Egypte werden die wetten door wijze vrouwen, die priesteressen van de Godin waren, onderwezen aan de leerlingen van de kleine mysteriën. Ook de oude Kelten waren zeer vertrouwd met de Zeven Hermetische Wetten.
Ze luiden kort samengevat:1. De Wet van het Mentalisme

De hele schepping is doortrokken van een goddelijke geest of universeel bewustzijn. Het bestaan van het universum manifesteert zich in de zich ontwikkelende geestelijke schepping van het Al. De wetenschap heeft ontdekt dat alles in het universum, eigenlijk uit informatie (lees energie) bestaat.

Onze hersenen filteren, blokkeren en verwerken informatie van de goddelijke geest, maar we zijn elk in zekere zin de som van onze gedachten en ideeën.

2. De Wet van de Correspondentie

"Zo boven, zo beneden; zo beneden, zo boven."

Fysici en mystici weten al lang dat wij leven in een tijd- en ruimtegebonden wereld, en ook in een tijd-en ruimteloze wereld. Deze werelden zijn onafhankelijk van elkaar, maar toch verbonden. Wat wij in de ene wereld tewerkstellen, zal zijn effect hebben in de andere.

Binnen in ons bestaat een natuurwereld die weerspiegeld wordt in de grotere natuurwereld buiten ons. Denk maar eens aan zo’n serie in elkaar passende houten popjes, elk een complete maar kleinere eenheid. Met andere woorden, wij leven in de fysieke wereld, maar bestaan ook in een rijk waarin geen sprake is van de begrippen ‘ruimte’ of ‘tijd’, dat het fysieke universum weerspiegelt maar er onafhankelijk van is.
De wet van de correspondentie wijst heksen ook de weg: bv kleuren. Gele bloemen staan onder invloed van de zon, rood en roze onder Mars, ... Juist omdat ze corresponderen, kunnen wij ze gebruiken in onze rituelen en hebben ze een bepaalde betekenis.

3. De Wet van de Vibratie

In het universum is alles in beweging, en vibreert alles in zijn eigen tempo en ritme.
Alles stuurt trillingen uit, en het zijn die trillingen die we met de Kirlianfotografie kunnen onderzoeken. Een fysiek voorwerp, laat zijn energiestempel achter op het veld rondom hem. Ook emotionele trillingen kan men terugvinden. De trillingen blijven er voor eeuwig.

4. De Wet van de Polariteit

Alles in het universum is dualistisch van aard en bevat zijn eigen tegendeel. Om een volledig beeld van de werkelijkheid te kunnen bevatten, moeten wij leren overeenkomsten te zien in de verschillen en verschillen in de overeenkomsten.
Niets is vast en onveranderlijk. En daarom is het zo belangrijk om in evenwicht te blijven.
Heksen streven ernaar een evenwicht tot stand te brengen tussen de goddelijke vrouwelijke en goddelijke mannelijke aspecten van hun wezen. Door tegengestelden met elkaar te verzoenen vergroten we onze kracht. We hoeven nooit alleen maar het ene of het andere uiterste te zijn, omdat uitersten alleen maar twee verschillende kanten van hetzelfde zijn. Het is bevrijdend en troostrijk om te weten dat ieder van ons zowel van binnen als van buiten het door ons nagestreefde evenwicht tot stand kan brengen door tegengestelden met elkaar te verzoenen.

5. De Wet van het Ritme

Het ritme van het universum beweegt zich in een kring. Op het eerste gezicht bewegen we ons naar binnen en naar buiten, omhoog en omlaag, heen en weer, maar binnen die ogenschijnlijk lineaire beweging draaien wij in werkelijkheid in een kring en in spiralen rond.
Alles beweegt zich in cirkels, in cycli. Denk maar aan de bloedstroom in ons lichaam, onze ademhaling, het Wiel van het Jaar, het Wiel des Levens,...
Heksen hebben een rituele viering voor het Wiel van het Jaar, dat in feite het Wiel van het Leven is, dat altijd triomfeert, en altijd een cyclus voltooit.

6. De Wet van het Geslacht

Alle mensen en dingen bevatten mannelijke en vrouwelijke elementen. Geen enkele mens is voor honderd procent een man of een vrouw. We hebben eigenschappen van beide geslachten
Het succes van je paranormale arbeid en magie berust op je inzicht dat hiervoor de energieën van beide geslachten nodig zijn.

7. De Wet van Oorzaak en Gevolg

Alles heeft een oorzaak en is zelf ook weer de oorzaak van iets anders. De wet van oorzaak en gevolg illustreert hoe alles met elkaar verbonden is. Wat gevolgen heeft voor de een, heeft gevolgen voor velen, of voor allen. We staan niet alleen, los van anderen, maar zijn een stukje van de puzzel dat invloed heeft op het geheel.
Wij zijn geen individuen als we spreken over oorzaak en gevolg in termen van de macrokosmos, we zijn eerder een kaartenhuis. Als een schakel in dit proces hebben we zowel macht, als dat we schade kunnen ondervinden. En dat is iets dat wij allen, en zeker mensen die bezig zijn met magie, goed moeten beseffen. Ieder van ons heeft de macht om veranderingen teweeg te brengen, maar besef dat daar een grote verantwoordelijkheid mee gemoeid gaat..:._______________________________________________________.:.
Laat uw reactie, vraag of opmerking achter, door dubbel te klikken op het woord reacties in onderstaande regel:

Vergelijkbare Blogs

Related Posts with Thumbnails