vrijdag 25 september 2009

Reacties op Blog over The Temple of Starlight

Op vier september is door Sterzoeker een blog geschreven over de Temple of Starlight van Ina Custers-van Bergen, op; http://sterzoeker.blogspot.com/2009/09/de-temple-of-starlight.html Deze blog was geschreven als een van de stukjes in een reeks van blog-artikelen over magische ordes in Nederland. Deze blog heeft tot nu toe een opvallend groot aantal reacties opgeleverd, waarvoor Sterzoeker iedereen wil danken die tot nu toe heeft gereageerd. Er zijn ook veel reacties op deze blog binnengekomen via het mailadres van Sterzoeker. Het onderwerp magische ordes leeft dus in Nederland!

Op een latere tijdstip volgt het resultaat van het verdere onderzoek, naar de gang van zaken binnen Magisch Nederland en de verbanden tussen de verschillende, ordes, verenigingen en groepen.

Zo veel reacties stimuleren Sterzoeker om dit onderwerp, over verschillende magische ordes in Nederland, weer verder op te pakken en te onderzoeken. Het lijkt er op alsof dit onderzoek nog wel even door kan gaan. Want als je op zonderzoek uit gaat blijkt dat Nederland rijk is aan orders en kleine groepjes die zich bezighouden met magie en andere occulte kennis. Soms betreft het een enkele persoon, die en orde is begonnen, en soms zit er een hele organisatie achter de orde. Er zit dus nog veel uit te zoeken voor Sterzoeker met betrekking tot deze magische ordes.

Soms zijn er (ver)banden te vinden tussen de verschillende ordes en groeperingen. Zo wist Sterzoeker niet dat er banden waren tussen The Temple of Starlight en de Pagan Federation Nederland, heel interessant dat deze informatie via een lezers reactie tot ons komt. Daarvoor onze dank. Inmiddels ben is Sterzoeker weer verder gegaan in haar onderzoek in de stijl van de AIVD ;-)

De tijd is blijkbaar rijp om de achtergronden en motivatie- mechanismen van de oprichters van de hier bovengenoemde groepen (en ander ordes) zichtbaar te (mogen) maken. Sterzoeker zal het dan ook niet schuwen om hierover feiten naar buiten te brengen, of (ervarings)deskundigen aan het woord te laten, als er meer informatie aan het licht komen.

Kwa persoonlijke ervaringen is Sterzoeker afhankelijk van de reacties die op deze blog binnenkomen. De schrijvers achter sterzoeker oriënteren zich alleen op de (geschreven) harde feiten. daar niemand van het Sterzoeker-team lid is van een dergelijk groepering, of (magische)orde.

In nog te verschijnen blogjes zal Sterzoker nader toegelichten wat er zoal te vinden is aan verschillende ordes en Magische groepen in Nederland, en eventueel over de (ver)banden tussen de verschillende magische ordes in Nederland.

Bij The Temple of Starlight blijkt bijvoorbeeld dat er naast een connectie met Duitsland (Goos) en de Pagan Federation, dat er nog een derde interessante groep in verband staat met The Temple of Starlight. Het betreft hier een orde van niet geringe grote en aanzien. Welke tevens de moeite van het bestuderen waard is. De Temple of Starlight houdt namelijk al geruime tijd haar rituele-bijeenkomsten in een tempel van de Vrijmetselarij, te Dordrecht. Ze komen tezamen in het Loge-gebouw genaamd; "la Flamboyante".

De vraag die hier uit voortkomt, is dan ook; Is er een verband tussen de Tempel of Starlight en de Vrijmetselarij? Wat zijn deze verbanden? Of is het verband, slecht de huur van het gebouw van de Vrijmetselaren, La flamboyante, te Dordrecht. Een andere vraag die we kunnen stellen is; Weten de Heren van het Groot Oosten, wel precies waar de rituelen van de Temple of Starlight inhoudelijk over gaan? Het ondezoek van Sterzoeker begint soms bijna op een novel van Dan Brown te lijken.

Deze verbanden zijn niet gebaseerd op interpretatie of speculatie, maar zijn bewijsbaar bloot te leggen. Alleen is het de vraag welke conclusies we hier uit kunnen en mogen trekken. Zijn deze groepen een onzichtbaar netwerk aan het vormen? Of is het slechts een toevallige samenwerkingsverband door bijvoorbeeld huur en gezamenlijk gebruik van gebouwen en tempel ruimtes? In ieder geval kan men na enig onderzoek de banden tussen de verschillende groepen zichtbaar maken. Iedereen die hier in Geïnteresseerd is kan dit ook zelf natrekken> Het betreft dus puur feiten materiaal en Sterzoeket kan zich op deze wijze zuiveren van conspirici gedachten

Lezers van Sterzoeker die meer weten of persoonlijke ervaringen hebben, met de Pagan Federation Nederland of met de Temple of Starlight, vrijmetselarij, of met andere magische of occulte orders, worden door Sterzoeker dan ook van harte uitgenodigt om (eventueel anoniem) te reageren of om hun zegje te doen.

Als u wel wil reageren maar u wilt niet dat u (E-mail) reactie wordt gepubliceerd, dan zal de schrijver van Sterzoeker deze in vertrouwen behandelen.

Wellicht kunnen we met deze reacties het plaatje over magisch Nederland nog meer compleet maken.

Sterzoeker zou ook graag reacties vernemen van mensen die kunnen vertellen waarom de zaken zo gaan zoals wij ze waarnemen, waarom lijkt geld hier de hoofdrol te spelen? Of moeten we de leiders achter deze orders gewoon zien als zelfstandige ondernemers met middenstandsbedrijven?

Zowel positieve als wel negatieve ervaringen zijn daarom van harte zijn welkom. We kunnen immers van alle erveringen en reacties, als lezer, iets leren. Zaken in het volle daglicht brengen kunnen we door het (zelf) te onderzoeken of door te vernemen wat anderen hebben meegemaakt, hebben ervaren, of want men na onderzoek heeft gevonden aan feiten materiaal.

Mocht na onderzoek, of ervaring blijken dat het nobele doelstellingen beterft, binnen deze ordes, verenigingen en groepen, dan is Sterzoeker de eerst die hier graag een groot blog-artikel aan wil wijden. Het liefst in samenwerking met de oprichters van deze groepen of ordes.

U krijgt van Sterzoeker de volle ruimte om de motivatie uit te spreken van uw orde, loge, groep of leerschool. Hij of zij, de opricht(st)er, Magister Templi, Meester, lid, deelnemer, kan ons namelijk precies vertellen hoe de (tover)stok in de bezem steekt.

Reactie kunnen gemaild worden naar het E-mail adres van sterzoeker:
info.sterzoeker@gmail.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Vergelijkbare Blogs

Related Posts with Thumbnails