zaterdag 19 september 2009

UIl

De uil is het symbool van de nacht en de dood. De uil heeft immers het vermogen om in het donker te zien en geruisloos te vliegen. Door dit vermogen en zijn angstaanjagende kreet ging men er vroeger vanuit, dat als de uil kraste in de nacht, er spoedig een dode zou volgen

Uil: attribuut van Godin Pallas Athena, staat voor wijsheid. Uilen waken ‘s nachts en worden als symbool gezien van de waakzame soldaten en van hen die moeten studeren. In het volksgeloof speelt de uil echter een negatieve rol. Jeroen Bosch vereenzelvigde de uil met verlokking en misleiding. De uil is lichtschuwend en houdt van de duisternis. Zo wordt de uil een metafoor voor alles wat het licht niet mag zien zoals zonde en duistere praktijken

De uilen nemen niet alleen in het dierenrijk een belangrijke plaats in maar ook in vele kulturen kreeg de uil een voorname rol toebedeeld. Nochtans schuilt er een grote tweeslachtigheid in de uilensymboliek. Enerzijds is hij het symbool van de wijsheid het doorzicht het goede, anderzijds symboliseert hij onheil, angst, het kwade. Dat dit alles te maken heeft met zijn nachtelijke en verborgen levenswijze hoeft geen betoog.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Vergelijkbare Blogs

Related Posts with Thumbnails