maandag 28 augustus 2017

Custers geëxcommuniceerd door magisch publiek.

Er weer opmerkelijke ontwikkelingen in lala land.  Lees hieronder het verslag.


Juist als we denken dat het niet gekker kan, wordt het nog gekker. Mevrouw Ina Custers- van Bergen van The Temple of Starlight was helemaal gek geworden. Blijkbaar voelde zij zich buitengesloten en geëxcommuniceerd door haar "magisch publiek". Hierdoor ging Custers op Facebook plots als een dolle te keer, door al haar oude vijanden te benaderen. Custers deed dit door persoonlijke berichten via Messenger te zenden. Custers sommeerde haar denkbeeldig vijanden, om vooral niet vijandig over haar te spreken, niet over haar te posten of te schrijven. Volgens Custers was er al jaren een hetze tegen haar aan de gang. Daar wilde Custers met haar Messenger-berichtgeving per direct een eind aan maken. Custers liet haar vijanden weten dat zij met de hulp van een advocaat en politie een dossier aan het vormen was. Ze zou hiermee snel rechtszaak starten. Ze ging daarbij nogal al bruut te werk, door op Facebook iedereen, ook vrienden van vrienden te benaderen. Hierdoor kwam ze natuurlijk al heel rap uit bij mensen die haar helemaal niet kenden. Ook deze voor haar onbekende mensen kregen er van langs, en werden geïntimideerd met de komende rechtszaak.

Waarom Custers deze publieksactie was begonnen, dat weten we niet. Blijkbaar was er aanleiding toe. Wellicht zat ze in een angst-Psychose, wat haar niet geheel onbekend is. Of was er iets gebeurd waardoor ze de collectieve strijdbijl ter hand nam. Het kan ook zijn dat het enkel was omdat Custers zich achter haar oor had gekrabd en zich realiseerde, dat haar ex-leden, of Sterzoeker debet zijn aan de gigantisch tegenvallende inkomsten en de terugloop van het ledenaantal in haar tempel. Aangezien Custers niet weet wie wel en wie niet voor Sterzoeker is en haar tegenwerkt en wat haar ex-leden doen, is een ieder die ook maar ergens iets schrijft of zegt over of tegen haar bij voorbaat een Sterzoeker. Daarmee dus Custers-vijand. Aldus kwam de olifant-Custers in de porseleinkast terecht, die Facebook heet en begon ze deze onbezonnen actie.

Als men Ina Custers er op Messenger vraagt hoest ze met gulzige graagte een lijstje met namen van haar vermaarde vijanden op. Het verbaasde natuurlijk niemand dat bovenaan het lijstje een aantal namen van oud leerlingen prijkt. Wie bij Ina Custers op les heeft gezeten en ooit kritische geluiden heeft laten horen, zal met zekerheid op het vijanden-lijstje scoren.

Het gevolg was dat Ina Custers, die al niet rete-populair is in bepaalde kringen, zwaar de deksel op haar neus kreeg. Dit soort stupide acties gaan op Facebook als een lopend vuurtje. Ook al was Custers haar communicatie, op Messenger onder water, boven water gonsde het. Een aantal mensen poste spontaan openbaar, wat Custers bij hen privé schreef. Puur omdat het bovenmatig absurd was. Hierdoor werden nog meer mensen gewaar waar Custers mee bezig was. Ons kent ons en al gauw was de Pagan en Wicca-community geheel op de hoogte van Custers haar gekte. Niet geheel ten onrechte, want dit waren de doelgroepen waar mevrouw Custers het al tijden op gemunt heeft. Het zijn volgens Custers de Pagans en de Wiccans, die haar al jaren zwart maken. Door de Pagans en de Wiccans kon zij nu haar dingetje niet doen. 

De Pagans en de Wiccans kregen van mevrouw Custers nog even een sneer na. In een aantal van haar anti- Pagan blogjes deed ze verslag over hoe verrot deze community is. Uiteraad volgde hoe goed zij het doet met haar magische-orde. Voor een ex-leerling had Custers een persoonlijk blogje in petto.  Custers schroomde niet om deze persoon te vergelijken met een kikker. Deze ex-leerling werd af geserveerd als iemand die opzettelijk, boven haar inspanningen, het foute pad van de zwarte magie had verkozen.

Het is overigens niet de eerste keer dat Custers, als een kat in het nauw, rare sprongen maakte. We hebben haar dit al vaker zien doen. Het loopt steevast uit op twee dingen:
A. Ze maakt mensen, (ook die niets op haar tegen hebben) tot vijanden.
B. Custer brengt zoveel mogelijk anderen op de hoogte, over wie haar vijanden zijn.
Daarnaast kent Custers altijd wel vijanden, waarmee zich na verloop van tijd weer wil verzoenen. Deze kunnen op een telefoontje rekenen. Dit doet Custers met de gedachte de tot vrienden benoemde ex-vijanden het gezamenlijk opnemen tegen de actuele vijanden. Dit heeft Custers bijvoorbeeld gedaan met Andy Cooper. Na aanleiding van een blog over Dolores Ashcroft-Nowicki, zocht Custers Contact met Andy Cooper. In deze blog werd geschreven over de laconieke houding van de SOL, ten aanzien van Ina Custers haar misstappen. Custers vond hierin een slimme ingang om Andy Cooper voor haar karretje te spannen, om hernieuwd contact te leggen met Dolores Ashcroft-Nowicki. Vervolgens werd Sterzoeker door dit illuster trio aangewezen als gemeenschappelijke vijand. Custers haar missie van contact zoeken met Doroles was geslaagd.  Haar hereniging met Dolores was nog bijna gelukt ook.

Custers haar actie resulteerde echter in een zwaktebod van de zijde Dolores. Dolores nam het op haar website in een persoonlijke blog op voor Custers. Een enorme flater van Dolores. Ook omdat Dolores allang volledig op de hoogte was gebracht van het gekonkel van Custers. Custers maakte op haar beurt meteen weer gebruik van Dolores haar blog, door overal met een printscreen van deze Blog te koketteren. Custers gaf deze de titel mee: “With a littele help of some good old friends”. Het moest voor de hele wereld duidelijk zijn dat Dolores het vriendschappelijk voor Custers had opgenomen. Het moest suggereren dat oude banden met SOL volledig hersteld waren. In feite als je goed leest, en dan moet je ook wel  heel goed lezen, schrijft Dolores niet veel meer dan dat ze afstand van de hele circus neemt, incluis Ina Custers.

Een inschattingsfoutje van Sterzoeker, ook. Wij hadden Dolores namelijk veel wijzer ingeschat. Wij hadden verwacht dat Dolores haar hand in eigenboezem zou steken en Custers eindelijk een zou terugfluiten, zeker toen ze met Any Cooper op de proppen kwam. Niets van dit alles. Wat op Sterzoeker was geschreven ging Dolores persoonlijk ook aan, dat ze ernstig gefaald had door Custers zo lang de worst van het uitzicht op de hoge stoel voor te houden, haar te dumpen en dit niet officieel te maken. Custers is een oud SOL-leerling, net aĺs Cooper. Dolores heeft haar destijds zwaar overschat, net als dat ze dat met Cooper deed. Waardoor Ina Custers geworden is tot wat ze nu is.  Fouten toegeven is blijkbaar ook voor Dolores not done. 

Uiteraad zal Custers deze keer ook niet verzuimd hebben om Dolores van het debacle, met haar vijanden, op de hoogte te brengen. Custers koesterde nog steeds de stille hoop dat dit soort acties haar terug in de armen van Dolores zullen drijven. Custers zou graag zien dat Dolores haar terug opneemt in de SOL gelederen. De vreemde vogel, die in het verleden uit het nest is geworpen, kent blijkbaar nog steeds een groot dramatisch verlangen naar verzoening en veiligheid bij haar geestelijke moeder Dolores.

Van de recente Custers-Facebook-actie zal Dolores Ashcroft-Nowicki ongetwijfeld op de hoogte zijn gebracht. Is het niet door Custers dan wel door anderen. Dit gezien het feit dat Custers deze keer ook SOL leden benaderde. En Dolores houdt ook nu weer strak haar bek dicht. Het zou Dolores gesierd hebben als ze dit alles opgepakt had, om zich openlijk (op haar website) voor eens en voor altijd van Custers & Co te distantiëren. Dolores had haar publiek kunnen afraden in zee te gaan met The Temple of Starlight, door er vere van  In Custers- van Bergen te blijven. Dolores had kunnen aangeven vooral niet mee te gaan in de hetze van Custers. Zeker gezien het aantal klachten, over Custers, die over de jaren heen al bij Dolores zijn binnengekomen. 

Opmerkelijk was het wel, van Ina Custers, om oude vijanden te benaderen. Aan de andere kant heeft Custers de strategie dat wie eenmaal tot haar vijand gerekend mag worden dat deze niet meer te woord te wil staan. Geen wezensvreemd gedrag voor Custers, omdat ze dit persoonlijk bij de SOL heeft ondervonden. Dolores Ashcroft-Nowicki heeft alle communicatie met Custers verbroken, nadat ze Geroyeerd was bij de SOL.  Door deze manier van handelen geeft Custers haar ex-leden een zelfde behandeling als Dolores bij haar deed. Dwz geen enkele omgang meer.  De boot wordt door beide magisters opzettelijk en doelbewust afgehouden, bij “lastige” mensen. Dit is bepaald geen goede manier van omgaan met ex-leden. Het siert een docent bepaald niet, als deze iemand die jaren lang ter goeder trouw lid was niet meer te woord wil staan. 

Custers heeft nooit kunnen verwerken en accepteren dat bij de SOL deze tragedie haar persoonlijk is overkomen. Custers zit er blijkbaar totaal niet mee om hetzelfde kunstje een ander aan te doen. Ze imiteert het gedrag van Dolores Dit inschattende, moet het voor Custers ook als een soort van zoete wraak voelen om iemand hetzelfde leed aan te kunnen doen.

Zo kennen wij een voorbeeld van een ex-lid. 8 jaar lang had deze man bij Custers op cursus gezeten. In al die jaren was er nooit wat bijzonder voorgevallen. Nu ligt hij zwaar in onmin met Custers, omdat hij opbouwende kritiek had. Vele verwoede pogingen heeft hij gedaan om tot een  gesprek te komen. Madam Custers houdt de deur hermetisch gesloten. Custers reageerde niet op zijn PB, E- mail en ze neemt de telefoon niet op. 

Een andere ex-leerling heeft recent een blog geschreven. Hij schrijft dat lesmethode van Custers voor geen meter deugt. De lessen worden als simpel en oppervlakkig omschreven. Haar boeken zijn het betere knip en plak werk, vol met fouten. We lezen ook dat er door Custers teveel geld wordt gerekend en dat ze zeer manipulatief te werk gaat. Er wordt ook verslag gedaan over het feit dat Custers voornamelijk NLP en hypnose-technieken gebruikt, om mensen aan haar groepen te binden. Allemaal zaken die al eerder geconstateerd zijn (o.a door Sterzoeker). Deze beschrijving staat dus niet op zichzelf. Het zijn feiten waarvan Custers liever niet heeft dat ze bevestig en gedeeld worden via internet en op social-media. Met deze verslaggeving, van dit ex-lid, zal Custers dan ook niet blij geweest zijn. Deze blog is ook nog eens in het Engels geschreven. Het blijft dus niet binnen de landsgrenzen. Bijkomend punt is dat de schrijver veel contacten  in “het wereldje” heeft en zeer actief is op Facebook. 

Veel heeft Ina Custers niet bereikt met haar gekke Facebook-actie, behalve dat mensen die haar nog niet kenden in een klap duidelijk kregen hoe paranoide ze is. Ze liet zien hoe manipuleren en stoken in zijn werk gaat. Custers haar manier van denken werd zichtbaar en dat is een hele nare gebleken, namelijk het paranoïde vijand-denken. 

Na de Facebook-storm volgde de stilte. Custers liet weken niets meer van zich horen, behalve wat facebook-oppervlakkigheden.  Er werden geen PBtjes meer naar haar vijanden verzonden. Ze zal haar wonden aan het likken zijn. Deze herstellen in de regel redelijk rap. Met het korten van de dagen kunnen we gegarandeerd  nieuwe PR-acties en ook het gebedel verwachten om ledenaanwas, voor haar Temple of Starlight. Opgeven en tot inzicht komen, van waar ze nu eigenlijk mee bezig is, dat zal Ina Custers nooit doen.

Een tijd geleden had Custers een soortgelijke haat-oprisping. behalve PBtjes, ging er toen een brief naar alle ex-leden. Ook nam ze persoonlijk contact op met een enkele, die voor haar van groot belang was. Elodie Hunting was er zo eentje. Elodie kent heel veel mensen, zeker vanuit haar werk als Astrologe voor het AD. Custers beseft ook wel dat ze iemand die veel mensen kent beter tot vriend dat tot vijand kan rekenen.

Zodoende kwam hoofd-Sterzoeker- en Custers vijand nummer 1:  Elodie Hunting weer terug op het oude Custers-nest. Hier begrijpt werkelijk niemand iets van; Custers die gezellig social-talk houdt met haar gezworen Sterzoeker-aardsvijand. Mevrouw Elodie Hunting was altijd haar vijand nummer 1.  Dat moet een heel hard gelach geweest zijn, toen die twee bij elkaar op de thee gingen. Van Elodie Hunting begrijpen we het wel. Dit samen gezellig doen, heeft er voor gezorgd dat Custers haar eindelijk met rust liet. Custers hield haar valse bek en Elodie Hunting werd niet meer als pispaaltje gebruikt.

In het verleden werd Elodie Hunting door Ina Custers tot op op het bot afgebrand. Dat heeft Custers jaren lang zo volgehouden. Tot in den treure werd en ieder die het maar wilde horen op de hoogte gebracht van het feit dat Elodie Hunting niet deugde en dat Hunting een zwaar labiele persoonlijkheid bezat. Hunting was de initiatiefneemster van Sterzoeker. Ze had het uit jaloezie zwaar op Custers voorzien. Hunting had nooit haar inwijding mogen ontvangen en meer van zulks. 

Elodie Hunting deed zich na de verzoening met graagte voor als makke schaap, door gezellig en zalvend antwoord en commentaar te geven, op wat Custers op Facebook poste. Kijk, dat Custers gestopt is met het beschimpen en valselijk beledigen van Elodie Hunting, dat is natuurlijk mooi meegenomen, zeker voor Hunting. Daar hadden ze het beide bij kunnen laten. Echter toont Custers haar facebook nu voor de eeuwigheid, dat Elodie Hunting en Ina Custers verenigd zijn in Binah. Of is Ina Custers hier het schaap en lacht Sterzoeker_Elodie Hunting zich nu helemaal een kromme? Sterzoekerster Hunting heeft hiermee immers weer toegang tot haar oude Temple of Starlight_nest. U mag het zelf bedenken, want in de wereld van de magie is niets wat het lijkt. Wij vertellen u niets nieuws.

Daar had Custers trouwens eerder toch een wel punt; toen ze overal rondbazuinde, dat we met Hunting met een zeer labiel figuur van doen hadden. Labiel moest Elodie Hunting voor de buitenwereld wel lijken, anders zou Custers zich immers nooit vrijwillig een dergelijk hernieuwd contact met Hunting laten aanleunen en dit posten op facebook. Hoe kan je dit beter wereldkundig maken, dan door het te posten op Facebook?  Daar heeft ze Elodie Hunting opnieuw flink mee te pakken. Zo vals zit het in elkaar. Ja, en hier wordt  zeker over gesproken ook in Lala- Land. Aanleunen gaat immers altijd twee kanten op. Niemand neemt deze dames hierdoor nog serieus. Domweg om het feit dat iemand als heult met de vijand niet te vertrouwen is.

Normaliter zou Elodie Hunting zeer zeker niet in communicatie zijn gegaan met Ina Custers, als hier geen hogere belangen hadden gespeeld. Sterzoeker-Hunting weet immers uit ervaring, net zo goed als u en wij dat weten, dat ze morgen, nadat Custers deze blog heeft gelezen zo maar weer door Custers benoemd kan worden tot hoofd-geitenbreier van de Sterzoeker-club. Sterzoeker is een geuzennaam, waar Elodie Hunting met recht trots op is, kan en mag zijn. :-)

Tot slot willen wij u uitnodigen om vooral te blijven verhalen, over wat u al van plan was. Laat u niet van de wijs brengen door een met een rechtszaak raaskallende magiër....en mocht u nieuws te melden hebben, met betrekking tot het bovenstaande, dan bent u hier zeker op het juiste nest...euhh adres.

donderdag 27 oktober 2016

Temple of Starlight/ WestenMystery School en haar Algemene Voorwaarden.


Sinds 10-09-2017 is de webpagina van de Temple of starlight op de schop en vernieuwd. Veel van wat  in het onderstaande artikel is geschreven is niet meer terug te vinden op de webpagina.  Ina Custers heeft meerder sites samengevoegd tot een site. Dit betreft echter een uitgeklede versie van de eerder Temple of Starlight site. Custers heeft nu: templeofstralight.org en Westernmysteryschool.nl
Haar algemene voorwaarden zijn nog steeds onderaan deze pagina's te vinden.  

Sterzoeker wil de "kleine lettertjes" van de Algemene Voorwaarden van de Temple of Starlight, van Ina Custers van Bergen haar "Disclaimer"onder de loep nemen. De Disclaimer geeft inzicht in de financieel verplichtingen, die de Temple of Starlight haar leden oplegt.

Mocht u lid willen worden van Ina Custers haar magische orde "The Temple of Starlight", raden wij u aan de disclaimer eerst even heel erg goed te lezen. U verplicht uzelf namelijk tot het (door)betalen van deze dure opleiding, ook als besluit om halverwege het cursusjaar te stoppen. Als u niet op tijd bent met uw afzegging wordt u lidmaastchap, bij The Temple of Starlight, automatische verlengt . De originele tekst van de disclaimer is in deze blog in het rood opgenomen. De zwarte tekst er tussenin is ons commentaar.

Een nieuwe student kan slechts drie keer vrijblijvend deelnemen aan een lesdag. Alleen de gevolgde lessen worden dan in rekening gebracht. Daarna wordt verdere deelname automatisch beschouwd als inschrijving voor de gehele opleiding.

Dit wil zeggen dat u na deelname aan drie lesdagen zeker moet zijn of u lid wilt wordt of niet. Blijven wil zeggen: dat u een lid bent van de orde of The Temple of Starlight en dat u voortaan dient te betalen, conform algemene voorwaarden.

Dubbelklik op deze afbeelding om deze in groot formaat te lezen.

Gaat u door met de lessen, dan bent vanaf dat moment volwaardig-lid van een "magische orde", of "geheim genootschap". De TOS staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven als stichting, met de kenmerk: "religieuse organisatie". (Zie  bovenstaande afbeelding)  Zonder dat u van op de hoogte bent gebracht bent u lid geworden van iets wat in de volksmond een "kerkgenootschap" heet.

Ook laat Ina Custers haar cursisten niet weten dat ze na aanvang van het lidmaatschap voor minstens een jaar finacieel verplicht zijn om voor een heel jaar te betalen. Op de rekening die het lid ontvangt, wordt deze verplichting niet vermeld. Men ontvangt een rekening voor 5 lessen. Halverwege het jaar volgt dan een tweede rekening van 375 euro.

Bij inschrijving verbindt u zich voor een lesjaar. U gaat hiermee akkoord met de algemene voorwaarden. De inschrijving wordt automatisch verlengd naar de volgende cursusjaren. Lesgeld is in beginsel verschuldigd per semester, waarvoor de volgende regels gelden:

Hierboven leest u het; Als u lid wordt, voor 1 semester: (5 lessen), dat het u verplicht de resterende 5 lessen ook te betalen. Dat wil dus zeggen dat u 2x 375 euro moet betalen.  (Huidige prijs sinds 2015, betreft 450 euro. In dit artikel staan afbeeldingen met prijzen van eerdere datum. We houden dit aan in het artikel.)

Voor aanmeldingen tijdens het semester geldt:
• starters in het voorjaar zijn lesgeld verschuldigd vanaf 1 februari van dat jaar.
• starters in het najaar zijn lesgeld verschuldigd vanaf 1 september van dat jaar.
Voor afmeldingen tijdens het stichtingsjaar geldt dat het lesgeld over een geheel semester verschuldigd blijft.


As u op vakantie gaat en er vallen een of twee lessen in uw vakantie dan bent u uw geld van de gemiste lessen kwijt. Dit geldt  bij afwezigheid door ziekte en ook als u onverwacht niet naar les kan. Bij de Temple of Starlight kent men geen genade en men dient te alle tijden het volledige bedrag te betalen.

Een  voorbeeld rekening van de Temple of Starligt. Om privacy redenen is de naam van de cursist door XXXXXX XXXXXXX vervangen.

De verschuldigde lesgelden wordt geïnd in 1 jaarlijkse termijn, twee halfjaarlijkse termijnen (in overleg is een betaling in 12 maandelijkse termijnen in principe mogelijk). Reeds verstreken termijnen worden bij tussentijdse aanmelding met terugwerkende kracht geïnd. De termijnbetalingen zijn aan het begin van de termijn verschuldigd.

De rekening wordt door Ina Custers van Bergen, twee keer per jaar verzonden. Het bedrag is 2x 375 euro. Daarbij komt nog 7 euro administratiekosten. Een extra les, bij de Temple of Starlight, zal ook "extra" in rekening worden gebracht. In zo'n geval betaald men niet het "vaste" ledentarief van 85 euro + 7 euro administratie kosten, maar men betaald dan 95 euro plus 7 euro administratiekosten. Ook blijkt uit de praktijk dat men bij de Temple of Starlight alert moet op zijn op "foutjes", dat er bv niet meer aan tussentijdse lessen in rekening zijn gebracht, dan de werkelijk gevolgde lessen.

Bij tussentijds opzeggen is restitutie van lesgeld niet mogelijk Ter beoordeling van het stichtingsbestuur is in uitzonderlijke gevallen annulering met restitutie van het lesgeld mogelijk (langdurige ziekte). Een verzoek tot annulering dient schriftelijk aan het stichtingsbestuur te worden voorgelegd.

Hier leest u het zelf; als u halverwege het jaar opzegt, volgt automatisch een rekening van nogmaals 450 euro.

Bij het bestuur aankloppen voor eventuele klachten heeft weinig zin. Het bestuur achter de stichting the Temple of Starlight bestaat immers (op papier) in zijn geheel uit de familie Custers; Ina Custers, haar echtgenoot en haar moeder. Hier heeft Sterzoeker eerder al eerder over geschreven. Zie ook: The Temple of Starlight van Ina Custers- van Bergen

Custers zal zelf het besluit nemen en niet een bestuur,  dat u het resterende lesgeld dient te betalen, indien u hier over een klacht zou indienen.

Als u weigert te betalen ontvangt u een brief met het verzoek om alsnog binnen 14 dagen te betalen, anders komt de deurwaarder langs. U krijgt dat een dwangbrief waarin zij niet schroomt om een verzonnen financiele-personage op te vroegen. Custers doet voorkomen dat deze haar adminstarie doet en zal als u niet betaald een avocaat zal inschakelen. De financiele medewerker bestaat niet en voor een advocaat hoeft u niet te vrezen. Mevrouw Custerszal geen advocaat niet inschakelen. Dat gaat haar immers geld kosten. Na een aantal "dwangbevelen" houdt het dan ook op. Wij bevelen aan, mocht u in dit pakket geraakt zijn, de extra lessen zeker niet te betalen.

Stichting Temple of Starlight behoudt zich het recht voor, bij onvoldoende deelname de opleiding geen doorgang te laten vinden.
Stichting Temple of Starlight informeert hier omtrent zo spoedig mogelijk. In geval van annulering wordt reeds betaald opleidingsgeld volledig gerestitueerd.
In het geval het door overmacht niet mogelijk is om een les in de ‘eigen’ groep bij te wonen, kan in overleg een gastles in een parallel groep worden gevolgd.


Dat wil zeggen dat u alleen nog terecht kan in Dordrecht. De les locaties Dordrecht, bevindt zich in een Anti kraakpand, alwaar ze haar pop-up tempel gevestig heeft. De leslokaties Haarlem en Eindhoven zijn inmiddels opgedoekt wegens gebrek aan leden. Custers heeft sinds kort haar tempel ondergebracht in kantoorpand op de Spuiboulevard 100 te Dordrecht. Hiervoor heeft ze ruim een jaar in een antie kraakpand in Rotterdam gezeten, op de Kleiweg 14-16.

Custers heeft ook geprobeerd op exclusieve locaties les te geven. Bijvoorbeeld in Scheveningen bij lacaldera. De twee aangekondigde cursussen, hadden zeer hoge lesgelden, van 750 euro.

Naast deze cursussen geeft Ina Custers allerlei korte meditatie avonden en lezingen. Voor 50 euro of 20 euro kunnen belangstellende op deze wijze kennis maken met de TOS.

Op de web-pagina van de Temple of Starlight staan vaak ook lessen en cursussen vermeldt die niet gegeven worden of niet doorgaan wegens te weinig deelnemers.

Informatie bijenkomsten of avonden, die elders gegeven worden, zijn in feite bedoeld om mensen te lokken en te hersenspoelen, zodat ze doorgesluisd kunnen worden naar de tempellessen die in Rotterdam, op de Spuiboulevard 100 te Dordrecht gegeven worden. Momenteel  zijn de kosten 375 euro per 5 lessen.

Het lesgeld dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van de opleiding volledig te zijn voldaan.
Annuleringsvoorwaarden
Iedere student heeft na inschrijving nog 7 werkdagen bedenktijd.
Hierna treden de annuleringsvoorwaarden in werking.
In geval van annulering tussen 12 weken en 6 weken voor aanvang van de Temple Training, is de cursist 50% van het volledige lesgeld verschuldigd aan de Stichting Temple of Starlight, plus € 100,00 organisatie- en administratiekosten.
In geval van annulering binnen 6 weken voor aanvang van de opleiding, is de cursist 100% van het lesgeld verschuldigd aan de Stichting Temple of Starlight.


Wie zich aanmeld binnen 6 weken voor aanvang van de cursus, valt niet onder die onder de 7 dagen bedenktijd. Wie binnen 12 tot 6 weken annuleert dient de helft van 375 euro, dat is 187,50 + 100 euro administratie kosten te betalen. U betaald dan maar liefst 287,50. Waar die 100 euro organisatie- en administratiekosten op gebaseerd zijn is Sterzoeker een raadsel. Op de reguliere rekeningen van de Ina Custers wordt namelijk 7 euro administratie kosten in rekening gebracht, wat pure winst is. Met 100 euro extra maakt Ina Custers het helemaal bont.

Tussentijdse opzegging
Teruggave van een gedeelte van het opleidingsgeld is alleen mogelijk wanneer een tussentijdse beëindiging van de opleiding het gevolg is van ernstige ziekte of calamiteit. Een en ander geschiedt na wederzijdse overeenstemming.


Met andere woorden; U bent in (bijna) alle gevallen uw geld kwijt!

Algemene voorwaarden voor de Temple Retreats en Seminars
Inschrijving voor de Temple Retreats en Seminars geschiedt schriftelijk of via email. U ontvangt hierna een nota voor het volledige bedrag van het seminar.
Iedere student heeft na inschrijving nog 7 werkdagen bedenktijd. Hierna treden de annuleringsvoorwaarden in werking.
U dient dit bedrag binnen 14 dagen na dagtekening van de nota te voldoen.
In geval van annulering tussen 12 weken en 6 weken voor aanvang van de opleiding, is de cursist 50% van de prijs van het volledige seminar verschuldigd aan de Stichting Temple of Starlight, plus € 100,00 organisatie- en administratiekosten.
In geval van annulering binnen 6 weken voor aanvang van de opleiding, is de cursist 100% van het lesgeld verschuldigd aan de Stichting Temple of Starlight. Gezien de aard de organisatie van weekend-retreats is het niet mogelijk gelden te restitueren in geval van calamiteiten (zoals bv ziekte).


Bij de Temple of Starlight betaal je 450,00 voor een wekend workshop.

Algemene voorwaarden voor de Solo Magical Trainingen
Inschrijving is op elk moment mogelijk, en geldt per half jaar. Lesgeld dient na acceptatie van de inschrijving te worden betaald. Daarna worden de lessen digitaal ter beschikking gesteld, en heeft de student de mogelijkheid om gebruik te maken van de supervisie. Restitutie van lesgelden is niet mogelijk.


De kosten voor de Solo Magical Trainingen, bij de Temple of Starlight, bedragen op dit moment 285,00. Dat kan ook zomaar weer veranderen. Eerdere kosten voor deze training waren 420 euro, maar dit is recent verlaagd naar 285, aangezien niemand zich meer inschreef wegens deze hoge kostprijs.

Wilt een schriftelijke cursus magie, dan raden wij u aan om eens bij The Servants of Light (SOL) te gaan kijken. U krijgt dan precies dezelfde lessen, en u betaalt een stuk minder.

Sterzoeker raadt u aan; Bezint eer ge aan een magische opleiding begint. Het zou namelijk 100X jammer zijn dat u uw zuur verdiende centjes kwijt raakt aan iets wat u wellicht op een gegeven moment helemaal niet meer wilt volgen.

Wij zouden gezien de vage algemene voorwaarden al helemaal niet aan een cursus bij The Temple of Starlight beginnen, want stel dat de Magus uw brief met opzegbericht zogenaamd niet heeft ontvangen, dan kan u nog jaren de rekeningen van Ina Custers- van Bergen in uw brievenbus verwachten en dat moet u niet willen

Hier volgt enige toegevoegde informatie over de huidige werkwijze van Ina Custers- van Bergen:
Naast de webpagina Temple of Starlight  beschikt Ina Custers-van Bergen sinds 2012-02-21 over meerdere webpagina's. De webpagina's zijn in beheer bij Dima Support. Custers wil middels verschillende webpagina's haar cursussen en haar Temple of Starlihgt aan de man en vrouw te brengen.

Er is door Custers zeer waarschijnlijk bewust gekozen voor een afwijkende stijl, ten opzichte van de hoofdpagina, van The Temple of Starlight. De strategie achter de totaal verschillende pagina's is dat Custers hier mee verschillende doelgroepen kan bereiken. Ook weet Ina Custers zodoende, de negatieve naam, die The Temple of Starlight inmiddels opgebouwd heeft te omzeilen.

We hebben de volgende webpagina's gevonden:
http://www.vavivre.nl/
http://www.axismundiacademy.nl/
http://www.cerebration.nl/
http://www.spirituelevaardigheden.com/
http://www.senseandstrength.com/
 http://www.westernmysteryschool.com

dinsdag 25 oktober 2016

Temple of Starlight/ Western Mystery School; Orde van de Oplicht-Ster

Het is algemeen bekend dat de mens geneigd is tot zelfoverschatting, of om een over-positief beeld van zich naar buiten toe te profileren. Mensen doen dit om er voordeel van te hebben. We denken bijna allemaal dat we beter zijn dan gemiddeld. Een opvatting die op zijn zachtst gezegd indruist tegen de basis van de statistiek.
Charter Vrijmetselarij

U hoeft maar  voor de tv te gaan zitten en naar de voorrondes van een talentenshow te kijken, om te beseffen dat mensen hun talenten wel eens te hoog inschatten. En deelnemers aan talentenjachten zijn niet de enige die zichzelf door een roze bril bekijken.

Overschatting treft niet alleen artiesten. We hebben er allemaal last van. Het is ook te constateren bij manager, hulpverleners, docenten, politici en geestelijke leiders. Over het algemeen dient het zich aan bij mensen die zich sterk naar buiten toe profileren. Tussen zelfoverschatting en het beeld welke mensen van zichzelf naar buiten brengen, om beter over te komen, zit dan ook maar een heel dunne scheidslijntje, wat samengevat kan worden onder de noemer; over-profilering.

Mooie voorbeelden van hoe mensen trachten zichzelf beter voor doen, dan dan werkelijk komen we tegen tijdens sollicitatieprocedures. Op een CV, of in sollicitatiebrieven, wordt zonder schroom de werkelijkheid positief bijgekleurd. Meestal wordt dit gedaan om de baan  te verkrijgen die men begeert, of om indruk te maken op de persoon die het interview afneemt. Er zijn zelfs sollicitanten die zo ver gaan, in dit proces van zelfoverschatting en over-profilering, dat ze zich eigenschappen, werkervaring of diploma’s toekennen, die ze in werkelijkheid helemaal niet bezitten. Dit alles om die fel begeerde baan of positie te verwerven. Het wordt afgedaan als een leugentje om bestwil.

Het kan dus grote voordelen hebben om een beter beeld van onszelf te schetsen. Zolang men niet door de mand valt, zijn hier geen geschreven regels voor of tegen.
Pansophic charter

Mensen die PR maken, voor hun eigen zaak of praktijk, zijn hier ook zeer in bedreven. Ook zij hebben vaak ook een handje van over-profilering. Dit is meestal gemakkelijk te herkennen, in het zelfbeeld waarmee een persoon, die lijdt aan zelfoverschatting, zich naar buiten toe profileert.

Wat is er nu aantrekkelijker dan te zeggen dat je aan die ene speciale school heb gestudeerd, les hebt gehad van een erudiete docent, dat je binnen een uniek vakgebied werkt, dat je heel veel jaren werkervaring hebt, of dat je beschik over een superspecialisatie, waardoor je ver uitstijgt boven je concurrenten. Nog mooier is natuurlijk als hier eigenschappen bij zitten die je heel speciaal maken, die je onderscheiden van het alledaagse, zoals mediumschap, helderziendheid, mentale of magische vermogens.
Charter OTO

Niet alleen mensen in het bedrijfsleven hebben last van zelfoverschatting. In het alternatieve circuit komen we dit ook met grote regelmaat tegen. Mensen die zich als super-hulpverlener profileren, of als super-medium. Zij komen met een mooi verhaal waarin beschreven staat waarom u bij hen in de praktijk moet komen. Ze omschrijven waarom ze antwoorden op al uw levensvragen kunnen geven, of waarmee ze u van uw klachten af kunnen helpen.

Leiders van spirituele of geestes-scholen of magische ordes, zoals Ina Custers, hebben in meeste gevallen ook sterk de neiging om zichzelf als buitengewone persoonlijkheden te profileren. Een gewoon en simpel leven is immers voor geen enkele volgeling interessant. Ze kennen zichzelf een bijzonder levensweg en een buitengewoon hoge geestelijke kwaliteiten toe. Iets waarvan de meeste mensen alleen maar kunnen dromen.Vanzelf dat hierdoor volgeling aangetrokken worden. Iedereen wil immers succesvol zijn en een succesvol voorbeeld doet volgen. "The Secret",  is om die reden zonder meer een verkoopsucces geworden in lala land.


Geef mij het recept van uw succes, met deze vraag komen volgelingen meestal bij een geestelijk leider of goeroe binnen. Soms adverteren deze scholen letterlijk onbeschaamd, dat het eindresultaat, van het volgen van het aangeboden leertraject resulteert in het feit dat u net zo begaafd, succesvol of bijzonder zult worden als de docent. Met dit gegeven in ogenschouw genomen zijn veel mensen bereid om gretig hun portemonnee te trekken. Voor wat hoort immers wat. Zo zit onze maatschappij nu een keer in elkaar. Ook spiritualiteit moet duur worden betaald. Kortom veel stichters van geestesscholen zijn in staat zichzelf bijzonder aantrekkelijk te maken in de ogen van de spirituele zoeker. De geschiedenis kent hier vele mooie voorbeelden van.

Echter topstukjes van zelfoverschatting zijn te vinden we bij Ina Custers. Zij verstaat de kunst van het over-profileren, om zich zelf als zeer bijzonder voor te doen, maar al te goed. Dit kent een lange geschiedenis.

Zo doet ze natuurlijk een beroep op de geschiedenis van haar voorgangers. Door zich te verbinden met de bijzondere verhalen en kleurrijke magische ordes als de Golden Dawn, worden de cursussen, welke de moderne magiër wil verkopen, aan potentiële volgelingen, opeens een stuk interessanter. Het krijgt zogezegd een historische meerwaarde.
Charter Rose X

Een andere voorbeeld waarmee Ina Custers zich over-profileert, is met een afstammingslijn van beruchte voorgangers. Ze schermt veelvuldig dat haar leer of school "The Temple of Starlight" een afstamming of rechtstreekse lineage /lijn heeft met de Order of the Golden Dawn. Welke op zijn beurt weer verder terug te voeren is naar bijvoorbeeld de priesters van het oude Egypte. Datgene wat door de Temple of Stralight wordt onderwezen zou aldus vanuit de oudheid van mond-tot-oor zijn doorgegeven. The Temple of Starlight is op internet ook onder de naam Western Mystery School te vinden. Verkoop het ene niet, dan komen mensen wel via het andere, moet hierbij de gedachte van Custers geweest zijn.

Onder deze oude lineage wordt  door Ina Custers verstaan: de inwijdingslijn waarbij de hoge ingewijden van de ene generatie, hun opvolgers van de volgende generatie lesgeven en inwijden. Zo zou er voor gezorgd worden dat de kwaliteit van de leraren ten allen tijden aan de hoogste normen voldoet.

Nu kan je je afvragen wat wil Ina Custers- van Bergen ons eigenlijk doen geloven? Daar is het antwoord snel op gevonden; door het schermen met deze oude lineage, wil Custers zich belangrijk maken dan ze in werkelijkheid is. Het is een opzetje waardoor u gaat geloven dat oud, beter en betrouwbaar betekent, zodat u en ik gulzige zoekers worden en lid willen worden van deze nieuwe orde in de zogenaamde oude magische lijn.

Ina Custers bedient zich van een sluwe wijze van het mooie reclame maken. Zo presenteert ze haar reclamepraatje in verschillende jasjes. De ene keer is Custers een magiër en in een andere advertentie is ze coach,  of spiritueel engelen healer. Ze past zich aan, al naar gelang haar doelgroep en publiek. Op een zakelijk-forum zal Custers het woord "magiër en magie" niet bezigen. Daar gebruikt ze coach en bewustzijnstrainer. Wij zouden het liever een publieksmanipulator willen noemen.

Ook op facebook is Ina Custers zeer actief. In verschillende  facebook groepen is Custers, met een aantal van haar volgelingen, druk bezig met ronselen van leden. Ze doen dit door mensen persoonlijk, via de Messenger,  aan te spreken en vragen te stellen die persoonlijk gericht te zijn. Postings op Custers haar persoonlijke pages eindigen steevast in een reclame praatje over de aangeboden cursussen.

Het zichzelf boven de doorsnee mens verheffen is de ultieme lokker van Ina Custers om zoekende of onzekere mensen naar haar cursussen te lokken.
Het is een verkooptruck waarmee zij zoekers naar wijsheid over de streep wil trekken. Het doel is dat de de magiër/ coach/engelen healer/ spiritueel begeleider/, of hoe Custers zich ook maar betiteld, leden binnen die betalen voor een cursus.

Oud wil als kwaliteitskenmerk natuurlijk niet altijd zeggen dat het beter is dan nieuw. U heeft vast ook liever nieuwe schoenen dan oude schoenen. Met kennis over mysteriën en magie schijnt dit anders te zijn. Dit in tegenstelling tot de wetenschap, die voornamelijk gericht is op vernieuwing en groei.

Zeker waar het magische of occulte kennis betreft, wil de magiër ons doen geloven; hoeveel te ouder de bron, hoeveel te beter. Een oude leerstelling kan intussen echter allang achterhaald of verouderd zijn. Toch zien we maar zelden magiërs die adverteren met nieuwe leerstellingen.
Charter Rites de Misriam

Met oude kennis wordt waarschijnlijk gedoeld op een traditie die wordt doorgegeven. Doorgegeven door wie kan je je dan afvragen? Magie was vroeger een duur goed en werd vrijwel uitsluitend bedreven door de adel aan de hoven. Als gewone man of vrouw kwam je hier niet mee in aanraking. De kans dat u een echte gelinieerde magiër in wild tegen komt is dus zeer klein. Van deze adellijke afstammelingen zult u zeker ook geen advertenties, voor het volgen van cursussen, op het internet tegenkomen.

De meeste kennis die heden ten dage, op magisch gebied wordt aangeboden en overgedragen, is dan ook uitsluiten en alleen afkomstig uit de lineage van boekenkennis. Het is geschreven aan het begin van de vorig eeuw en nagekauwd door opvolgende magiërs, schrijvers en lezers. Meestal betreft het kennis die iemand zich door zelfstudie, of een men heeft het zich eigen gemaakt door een paar lessen bij een andere magische school te volgen.

Als er gesproken word over een oude lineage gaat het negen van de tien keer niet over iets letterlijks, wat is doorgegeven van magiër tot magiër, maar over het idee dat wordt doorgegeven, dat er vroeger ook al grote geesten met magie en mysteriën bezig waren. Hiermee voelt de moderne magiër zich in de geest sterk verbonden. De linage is in feite aldus niet meer een soort geestelijk of symbolische verbond.

Iedereen kan zondemeer, net zoals ina Custers doet, claimen dat hij of zij van een oude lineage van Magiërs afstamt, zonder dat dit te weerleggen is. Als u een boek leest over de Golden Dawn of een cursus heeft gevolgd, bij een afstammeling, of bij iemand die zich verbonden voelt met een oud-lid van de Golden Dawn, dan behoort u zonder meer ook tot deze oude lineage. Meer is er immers niet voor nodig. Zo simpel is het. Er is ook niemand die u tegenhoudt om te roepen dat u uit een oude lineage stamt. Een keurmerk voor magiërs en magische scholen bestaat immers niet en de spiritueel zoekende mens is lichtgelovig. U kan dus straffeloos u eigen magische orde beginnen in de zogenaamde lineage van de oude Meesters.
Voorbeeld van een Charter

Nu bestaat er binnen magische orders en (geheime) genootschappen echter wel een eeuwenoude traditie, waardoor het enigszins mogelijk is om het kaf van het koren te scheiden. Dit onderscheid is duidelijk te maken door middel van een charter. Een charter is ander woord voor oorkonde. Een charter is te beschouwen als een soort certificaat, een constitutioneel keurmerk, of toetsing van de voorgangers tot het stichten van een onderafdeling of een nieuwe (magische) school in de lijn van de traditie van de oude school.

Voor informatie over Charters, zie ook o.a pagina 16 van het boek van: Marcel Roggemans, getiteld: Geschiedenis van de occulte en mystieke broederschappen

Aan het Charter kan u aldus aflezen van waar uit deze nieuwe school, of orde van de moderne magiër, is ontsproten. Een magische school met een zogenaamde oude lineage, moet dus op zijn minst in het bezit zijn van een Charter, welke aan de school of orde is verstrekt door de voorgangers. Door middel van een charter wordt toestemming verleend aan de nieuwe school om de oude leer voort te zetten in deze nieuw gevormde school of afdeling.

Als u een magische school of orde treft, zoals bijvoorbeeld The Temple of Starlight, die beweerd van een oude lineage afkomstig te zijn, staat u slechts een ding te doen; Vraag aan de docent of Magister Templi, of u het Charter van de school of de orde mag zien. U wilt namelijk van het oude immers wel het beste. Een Charter is niet alleen een bewijsstuk, maar vooral een wegwijzer naar het verleden van een orde.
Is er geen Charter, of wordt het Charter u om wat voor redenen dan ook niet getoond. In dat geval heeft u met zelfoverschatting, over-profilering, een fantast, een wanabee Magister Templi of magiër, of met een oplichtster van doen. .....WOW wat een mooi woordspeling in dit verband: OpLichtSter

Hier volgt wat toegevoegde informatie over de huidige werkwijze van Ina Custers- van Bergen:
Sinds 10-09-2017 de webpagina's van de Temple of starlight zijn de schop en vernieuwd. Veel van wat  in het onderstaande is niet meer terug te vinden op internet; Ina Custers heeft meerder sites samengevoegd tot een site. Het is een uitgeklede versie van de eerder Temple of Starlight website geworden. Custers heeft nu: templeofstralight.org en Westernmysteryschool.nlSinds 10-09-2017 is de webpagina van de Temple of starlight op de schop en vernieuwd. Veel van wat  in het onderstaande artikel is geschreven is niet meer terug te vinden op de webpagina.  Ina Custers heeft meerder sites samengevoegd tot een site. Dit betreft echter een uitgeklede versie van de eerder Temple of Starlight site. Custers heeft nu: templeofstralight.org en Westernmysteryschool.nl

De onderstaande pagian's zijn niet meer in gebruik sinds 10-09-2017:
Naast de webpagina Temple of Starlight beschikt Ina Custers-van Bergen sinds 2012-02-21 over meerdere webpagina's. De webpagina's zijn in beheer bij Dima Support. Custers wil middels verschillende webpagina's haar cursussen en haar Temple of Starlihgt aan de man en vrouw brengen.


Er is door Custers zeer waarschijnlijk bewust gekozen voor een afwijkende stijl, ten opzichte van de hoofdpagina, van The Temple of Starlight. De strategie achter de totaal verschillende pagina's is dat Custers hier mee verschillende doelgroepen kan bereiken. Ook weet Ina Custers zodoende, de negatieve naam, die The Temple of Starlight inmiddels opgebouwd heeft te omzeilen.

We hebben de volgende webpagina's gevonden:
http://www.vavivre.nl/
http://www.axismundiacademy.nl/
http://www.cerebration.nl/
http://www.spirituelevaardigheden.com/
http://www.senseandstrength.com/

maandag 24 oktober 2016

Star Pupil Syndrome

Waar de naam Star Pupil Syndrome vandaan komt kunnen we niet precies achterhalen. Het wordt soms in films of boeken gebruikt. We hebben sterke de neiging om het terug te voeren naar een denkbeeld van J.W. Butler. Hij gebruikte het begrip voor leerlingen van zijn school (Inner Light Society), alhoewel het begrip in de loop der tijd veranderingen heeft ondergaan. Het was de mysterieschool waaraan Dolores Ashcroft een leerling was en waar zijn na de dood van Butler zelfs aan het hoofd stond.Butler kende zijn Pappenheimers. Een leerling die zich extreem inspande om de beste van de klas te zijn, die het gedrag van de leraar bovenmate imiteerde, en zich de lieveling van de leraar waande, leed volgens Butler aan het Star Pupil Syndrome.
Het is dus minder erg dan sterallures, maar het leunt er tegenaan.

Butler had dit verschijnsel scherp geobserveerd. Dolores Ashcroft was er later ook steeds op bedacht. Niet omdat zij zich als hoofd van haar school beconcurreerd zou kunnen voelen, maar uit oprechte bezorgdheid en altijd gespitst op correctie van dit gedrag, in het belang van een leerling. Iemand die aan deze kwaal leed kon namelijk makkelijk de eenheid van een groep verstoren. Bovendien is zo’n leerling makkelijk geneigd meer magisch hooi op de vork te nemen dan bevorderlijk is op dat moment. Temperen en begeleiden, dat was het devies.

Prachtig, hoor ik de lezer denken. Maar er schuilt een akelig addertje onder het gras. Dolores Ashcroft was er goed van doordrongen dat zij zelf dit Star Pupil Sydrome kon uitlokken en bevorderen. Hoe behoedzaam zij ook met haar verantwoordelijkheden omsprong, ze is er ook blind voor geweest.

Haar voortreffelijke kwaliteiten en talenten maakten haar niet alleen tot een voorbeeldig leraar, maar wekten ook ambities die aardser waren dan magisch leuk is. Wie wilde er niet haar opvolger zijn? Iedereen natuurlijk. Aan de ene kant heeft de school van Dolores dus zeer getalenteerde magiërs voortgebracht, aan de andere kant wekte haar positie als hoofd van haar school grote ambities.

Op dit punt gleed het uit haar vingers. Wat zijzelf in werking had gezet, kreeg bij tijd en wijle een vervolg dat zij niet meer onder controle had. Dolores had namelijk de neiging om getalenteerde leerlingen het gevoel te geven dat die haar opvolger zouden worden.

Dit is een aantal keren gebeurd in de geschiedenis van Dolores en het heeft ernstige gevolgen gehad, zowel voor haar als voor deze sterleerlingen. De eerste ramp speelde zich in familiekring af. Alleen de grote lijnen van het verhaal zijn bekend en komen overeen met latere rampen. De tweede was David Goddard, uiterst begaafd, kundig en ter zake.

Toen hij vernam dat hij bij nader inzien toch niet de opvolger van Dolores werd is hij zo kwaad geworden dat hij haar zwaard stal en in een dichtbij zijnde rivier gegooid heeft. Goddard heeft jaren nodig gehad om de teleurstelling te boven te komen maar hij heeft het wel verwerkt en is zijn eigen school begonnen: The Rising Phoenix Foundation. Die bestaat nog steeds, biedt zeer goede – gratis – lessen in de Westerse mysterie traditie. Hij heeft een aantal zeer goede boeken gepubliceerd en zijn naam was voorgoed gevestigd. Goddard is inmiddels een groot leraar.

Het derde debacle loopt nog. Ina Custers was ook een leerling van Dolores. Custers leed in hoge mate aan het Star Pupil Syndrome. In de loop van de 90-er jaren begon zij zich de opvolgster van Dolores te wanen. In die tijd had zij een nevenvestiging van de school, van Dolores – The Servants of the Light – en Custers was supervisor voor de leerlingen aan deze kant van het water.

De SOL bood namelijk een correspondentiecursus aan over rituele magie. Het is steeds het streven van Ina Custers geweest om van haar Temple of Starlight een zusterschool van de SOL te maken. Dat was natuurlijk aantrekkelijk voor de inmiddels bejaarde Dolores Ashcroft.

Er kwamen echter bij Dolores steeds meer klachten binnen, over de manier waarop The Temple of Starlight, onder aanvoering van Ina Custers, te werk ging. Dolores kreeg haar twijfels, maar toen was het al te laat.

Er werden leerlingen van de SOL zwaar over de hekel gehaald, beklad en geboycot. Er kwamen klachten binnen over de Temple of Starlight hoewel Dolores met die leerlingen strikt genomen geen binding had. Dolores heeft dat te lang naast zich neergelegd, want zij is geen mens voor persoonlijke vetes. Maar toen kwam de 3e graads inwijding van Ina Custers (dat was opportuun gezien de aanstaande vestiging van de zuster- school).

De eigenlijke inwijding, van Ina Custers, is niet op een bijeenkomst met haar leden erbij gebeurd want Ina was te bang voor haar concurrenten (die overigens ooit vrienden van haar waren). Plots kwam Custers op een weekend workshop binnen, in haar 3e graads outfit en iedereen wist toen hoe laat het was. Deze grote wekend bijeenkomst, die als "Angelic Workshop" werd aangediend, werd een catastrofe. Deze gebeurtenis heeft tot de val van de eerste Temple of Starlight gevoerd, want ruim 20 van de 25 leerlingen trokken zich terug.

Maar ook hier herrees de phoenix, zei het kreupel. De Temple of Starlight werd na een paar jaar heropend en Ina Custers haar Star Pupil Syndrome was tot volle wasdom gekomen. Waar dit uiteindelijk toe geleid heeft kunnen we allemaal waarnemen. Dat Dolores Ashcroft haar fout heeft ingezien, door niet tijdig orde op zaken te stellen, is duidelijk geworden door de breuk met de Temple of Starlight.

Dolores heeft Ina en haar Temple de deur uitgezet. Vervolgens heeft zij ook meteen de deur richting Ina Custers dichtgetrokken. Ina haar poging om tot een nader gesprek te komen werden door Dolores niet geaccepteerd. Mail werd niet beantwoord en de telefoon niet beantwoord. Jaren later zou Custers hetzelfde doen met leerling, waarmee ze in conflict kwam; niet thuis geven als er om een nader uitleg wordt gevraagd. Voor Ina Custers was dit een harde leerschool, wat ook maakte dat ze nooit meer een persoonlijke band aan zou gaan met enig leerling, want Custers heeft nooit kunnen verkroppen dat Dolores haar als een baksteen liet vallen. Custers heeft did harde afschied van Dolores ook nooit kunnen verwerken. Ze beschouwde Dolores als haar "moeder". Tot op heden heeft ze meerdere poging gedaan, om terug in contact te met Dolores. Dolores houdt, overigens niet geheel ontrecht, de deur voor Custers stevig dicht. Dolores is mag dan oud zijn, maar ze is zeker niet seniel. Die heeft allang gezien hoe megalomaan Custers te werk ging.

Of er nog een zwaard in de Maas terecht gekomen is, is niet bekend maar het zou ons niet verbazen. Alle de leerlingen die ooit in kwaad daglicht zijn gezet door de magus van de Temple of Starlight zijn volledig gerehaliliteerd en kunnen vrij toetreden tot de SOL of gelieerde scholen van Dolores.

Het Star Pupil Syndrome kan kwade gevolgen hebben, zowel voor de leerling als de leraar. Het is echter de leraar op wie de verantwoordelijkheid rust om een oog op het welzijn van de leerling te houden en een oog op de gevolgen voor de school. Het is immers de leraar zelf die dit gedrag oproept. Krijg dan de geest maar weer terug in de fles. Zelfs een wijze leraar als Dolores is dat niet gelukt.

De Kritische Magier

vrijdag 30 oktober 2015

Ina Custers- van Bergen: verkoopster van paardenpis.

Nu de particuliere zweefmarkt zowat is uitgemolken, moet er wel op verschillende wijze en onder meerdere namen en stijlen reclame gemaakt worden. Ina Custers- van Bergen, met haar Temple of Starlight, blijkt daar zeer bedreven in. Ze begeeft al een tijdje op de markt van de spirituele cursus- aanbieders voor het bedrijfsleven, maar even makkelijk trekt ze ook de huid aan van engelen healer, train the trainer, deep Imaginary trainer, spiritueel coach, magiër, en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Door: De Kritische Magiër

Ina Custers-van heeft vele webpagina’s. Wie haar naam of "waterwerk 80" in google intypt, krijgt een groot aantal pagina’s te zien, waarmee ze zeer verschillende doelgroepen wil bedienen. Waar we eerder op haar visitekaartje "magiër" en "magister templi" lazen, zien we daar nu een aan aantal modernismen staan als: "Spiritual Coaching,  Spiritual Training, Spiritual Retreats, Deep Imaginaire Training,  Train the Trainer".

Sinds 10-09-2017 is de webpagina van de Temple of starlight op de schop en vernieuwd. Veel van wat  in het onderstaande artikel is geschreven is niet meer terug te vinden op de webpagina.  Ina Custers heeft meerder sites samengevoegd tot een site. Dit betreft echter een uitgeklede versie van de eerder Temple of Starlight site. Custers heeft nu: templeofstralight.org en Westernmysteryschool.nl

De rol magiër is door Custers dus aan de wilgen gehangen, omwille van de populariteit van deze moderne cursus dingetjes. Academisch publiek heeft het niet zo op met de magische verkleed poppenkast, dus kiest ze nu voor een koele zakelijke aanpak, met een groene inslag en ze maakt daarbij misbruik van de hulp Diana den Held haar expertise, die universitair C2C deskundige is. Custers wil onder al deze verschillende namen meerdere partijen bedienen. Een kniesoor die geëntertaind wil, die er op let, dat mevrouw zich zelf als een soort spirituele kameleon of kwakzalver aan de man brengt.

Custers moet haar inspiratie tot het zich aanpassen aan een bepaald publiek in de oudheid hebben opgedaan. In de oude dagen van Olim kwam de huifkar, met de kwakzalver, het dorp in rijden, om flesjes paardenpies te verkopen als levenselixer. De levens elixer paste zijn werking aan  bij iedere kwaal. In Moderne tijden komt "magiër" Ina Custers-van bergen, specialist in spirituele lezingen, betoverende zelfontwikkeling, retraites, spirituele trainingen evenementen, met haar opgeklopt verhaal over: "Energy Follows Thought".  "Enchanting Self -defelopment" lezen wij ook op haar
visitekaartje en dat is precies wat ze doet: haar cursisten betoveren met hoogdravende  kwakzalverachtige  spirituele beloftes, tot aan verlichting toe,  om ze vervolgens langzaam aan financieel leeg te zuigen en te vergiftigen, met haar verstikkende sektarische gedachtengoed.

In feite zet Ina Custers dezelfde rotzooi, als de al oude kwakzalver op tafel, alleen dan met andere etiketjes erop. De paardenpies heet nu "denkmodel voor het bedrijfsleven", "Law of Attraction", "sleutels tot succes",  "Deep imaginaire training" of  "personal empowerment". Hoe Custers het ook noemt, het blijft paardenpies. Paardenpies wordt duur betaald.

Maar zagen we ook dat  Custers een lezing gaf voor 5 euro? Ja, dat klopt, maar dat heeft een reden. Custers heeft zich in haar eigen voet geschoten, door haar hoge leskosten . Veel van haar cursisten kunnen het lesgeld niet meer opbrengen en haken dus af. De TOS tempel in Dordrecht kent momenteel een ernstige leegloop en er moet dus flink wat reclame gemaakt worden, om nieuwe zieltjes aan te trekken. Dat doet Custers dus door lezingen en mediatie lessen te geven, overal in den Lande te geven, voor een schijnprijsje. Maar owee, als je het als deelnemer het leuk gaat vinden, dan wordt je binnengeloodst in de wondere wereld van Custers haar tempeltraining en daar gelden uiteraard hele andere prijzen. Dat moet schrikken zijn, als je dacht dat je deze mevrouw met 5 euro gerust hebt kunnen stellen. Custers denkt: als ik ze eenmaal over de drempel heb, dan heb ik ze binnen, maar ze vergeet dat de meeste mensen dan nog steeds geen 95 euro voor een cursusles over hebben. Vandaar ook dat Custers zich nu op het academisch publiek wil richten. Onder de C2C studenten zit het potentiële geld.

Ina Custers-van Bergen  is de mevrouw die van haar troebele stichting een kerkgenootschap heeft gemaakt omdat dat zo lekker ligt bij de fiscus. Belasting hoeft Custers er dus niet afgedragen. Zij haalt vette inkomsten uit haar groepen, waarin ze les geeft met materiaal dat ze voor een aanzienlijk deel geleend heeft (zullen we het zo even noemen?) van Dolores Ashcroft.

Deze bron droogt echter snel op, dus ze moet wat; "Nou, dan word je gewoon Spiritueel Specialist in spirituele lezingen, retraites, spirituele trainingen evenementen Spreker", moet Custers gedacht hebben. Daarom komt Ina Custers iedere keer weer met een nieuw verkooppraatje. Zo zagen wij ook al eens de: "Kabbalistische boom als denkmodel voor het bedrijfsleven". Rrecent zagen wij haar ook paraderen op een aantal wetenschappelijk congressen en nu dus bij de C2C chair. Bij Paul de Blot, en met Wouter Haanegraaff, een academicus en Joos Ritman, bekent van de hermetische bibliotheek, koketteert ze op facebook, dat ze vrienden zijn.

De Blot en Haanegraaff  hebben waarschijnlijk geen flauw benul van het feit dat Custers niet tot de wetenschappelijke wereld behoort en al helemaal geen academische titel bezit. Wat zij in al deze zeer verschillende wetenschappelijke kringen te zoeken heeft is ons een groot raadsel, want mevrouw Custers heeft geen graad in Godsdienstwetenschappen of Hermetica of milleukunde. Vandaar ook, dat er steeds iemand, als Julia Richter, of Diana den Held, is die haar introduceert op deze congressen. Deze dames zijn leden van Ina Custers haar magische sekte en bezitten dus wel een academische titel bezit. Diane den Held heeft, Custers geïntroduceerd aan de universiteit waar ze werkt en zodoende dat zij een uitnodiging heeft gekregen om een lezing te geven aan de C2C stoel aan Erasmus universiteit te Rotterdam. Julia Richter werkt aan de Universiteit in Utrecht en van uit haar studie Atrhuriaanse literatuur, meent Custers raakvlakken met Richter te hebben.

Custers heeft gezien vanuit haar achtergrond helemaal niets met Cradle to Cradle en Atrhuriaanse literatuur.  Cradle to Cradle is enkel van toepassing op producten die van wieg tot graf milieu vriendelijke geproduceerd worden. Het is dan ook niet te begrijpen wat zij de jongens en de meisjes in de collegezaal meent te komen vertellen,vanuit haar magische specialisatie.  

Ach, op de universiteiten van Rotterdam kwam Custers, op het spreekgestoelte met een kletspraatje, over het verbreden van "groene bewustzijn". En natuurlijk was daar Diana den Held daar, die haar een tekst ingaf. Dat kon immers ook niet anders, als je nooit eerder kaas het gegeten van de C2C materie. Je moet wel handige binnenkomers hebben, wil je daar spreken, of wil als nitwit facebookvriend met Haanegraaf worden. Dapper trouwens, om een spreekbeurt te geven over een vakgebied, waar je totaal niets mee van doen hebt. We moeten het toegeven; wat dat betreft is Custers oprecht grensverleggend bezig.

Je kan dus wel je CV opleuken met opleidingen die je nooit gedaan hebt en materiaal bij elkaar jatten, of een geschrift van een academicus voordragen. Wat Custers echter niet beheerst is omdat gejatte of geleende materiaal over te brengen op de meisjes en de jongens van de universiteit of uit het bedrijfsleven. Gewoon omdat Custers daar de universitaire opleiding niet voor heeft en daarvoor ook het inzicht bij haar ontbreekt.

Wil je wat worden in de academische wereld of het bedrijfsleven, of wil je les geven aan academici, of voor een C2C deskundige publiek spreken, en dat geldt ook voor de zogenaamde "Spirituele Sprekers", dan dien je wel hun taal te spreken.

In werkelijkheid is Ina Custers niet meer dan een hulpje zorgverlening, zonder bull, uit de psychiatrische inrichting. Op magische gebied heeft ze slechts een papiertje van een schriftelijke SOL cursus in rituele magie. Dat is  alles wat Custers op haar naam kan schrijven, meer is er niet. Daar zitten de hoog opgeleiden of hermetica-studenten niet op te wachten. De rest, op haar CV, heeft ze zich aangemeten.

In termen van magie zou we kunnen zeggen;"Custers daagt een geleend koninklijk gewaad van gebakken lucht"

zaterdag 1 augustus 2015

Noodkreet van moeder tegen sekte, Ina Custers- van Bergen


Sinds 10-09-2017 is de webpagina van de Temple of starlight op de schop.  Ina Custers heeft meerder sites samengevoegd tot een site. Dit betreft echter een uitgeklede versie van de eerder Temple of Starlight stie. Custers heeft nu als websites: templeofstralight.org en Westernmysteryschool.nlRecent is er op sterzoeker een zeer ernstige noodkreet geplaats, waar wij van geschrokken zijn. De noodkreet is geschreven door een wanhopige moeder.  Het is te vinden onder de blog: http://sterzoeker.blogspot.nl/2009/09/de-temple-of-starlight.html.  De dochter van deze moeder is in handen gevallen van de magische sekte:  The Temple of Starlight.  Ina Custers – van Bergen staat aan het hoofd van deze sekte. De moeder beschijft wat ze met haar familie doormaakt, sinds haar dochter lid is geworden van The Temple of Starlight.  We lezen dat er in The Temple of Starlight zeer ernstige dingen  gebeuren. Het is al lang bekend dat Ina Custers van Bergen kwalijke dingen doet die niet deugen.

Sterzoeker wil dan ook vragen of deze anonieme schrijfster het asjeblieft niet bij haar reactie op onze blog wil laten zitten. Neem aub contact op met het sekte meldpunt "www.sektesignaal.nl"  , van de rijksoverheid, desnoods anoniem maar meld dit. Er liggen daar al meerdere klachten over The Temple of Starlight. Als dit niet gemeld wordt kan men ook niets voor u en uw familie oen. Of  neem desnoods contact op  met de politie.

Ina Custers moet echt serieus gestopt worden met het kapot maken van mensen. Als dit soort praktijken niet kenbaar gemaakt worden gebeurt er er niets tegen. Ina Custers van Bergen gewoon doorgaan met haar kwalijke sektarische praktijken, als er niet wordt ingegerpen.

Wij willen deze anonieme schrijfster dan ook vragen of ze contact wil opnemen met Sterzoeker, zodat een van onze medewerkers haar te woord kan staan en haar verder kan helpen, om te voorkomen dat haar dierbare familie niet verder de vernieling wordt ingeholpen. Ons E-mail adres is:  info.sterzoeker@gmail.com

Deze mevrouw staat er helaas niet alleen voor. Er zijn inmiddels meerdere mensen die slachtoffer zijn geworden van de praktijken van Ina Custers- van Bergen en haar Temple of Starlight. Het enige wat we voor en met de slachtoffers kunnen doen is om de klachten te verzamelen en onze krachten te bundelen, zodat er aangifte tegen Ina Custers gedaan kan worden.

Hier volgt de noodkreet van de anonieme schrijfster, welke zij geplaats heeft onder de blog : The Temple of Starlight van Ina Custers- van Bergen 

..dat mens Custers gaat zover, dat ze doet wat ze wil.........wat de eerste en enige regel is van de satanskerk do what thy will ! zonder ook maar aan enig gevoel van haar medemens te denken, en brengt dit over op een paar zwakbegaafde volgelingen, althans haar hersenspoeling maakt je vanzelf wel zwakbegaafd, volgens mij heeft ze een cursus hoe wek ik het oerbrein op bij mijn volgelingen gevolgd.....................mijn dochter is slachtoffer van die heks dus ik heb reden genoeg en weet genoeg om dit te schrijven, en iedereen bezit overigens magie ! Maar ja niet iedereen zet zichzelf op een troon compleet met scepter !

de nachtmerrie is er nog steeds, en nu met een nieuwe methode, als je een verliefd stel erin luist dan heb je dubbel zoveel macht en geld..............(mijn dochter via haar vriend die overigens verliefd/onder de indruk is op de ouwe taart ook) met totale controle over hun doen en laten, met een houding alsof ze zo uit de meest lugubere satanskerk komen gelopen........privéleven van mijn dierbaren is weg en alles moet gemeld worden aan Custers

Met prachtige woorden helaas ben je goed de weg kwijt als je niet ziet wat ze werkelijk is; een kwakzalver / bedriegster die een show opvoert met de occulte "kennis" van anderen ! slechts met 1 doel het vullen van eigen zak.....via jouw dikke betalingen.....en ik kan het weten ze palmt mijn dochter in want zelf heeft ze er blijkbaar nooit eentje kunnen krijgen .............en ze schuwt hierbij zelfs niet om haar geaborteerde kindje (mijn kleinzoon) ten tonele te voeren in een steenmaterialisatie en her begraving op tempelterrein om zo mijn dochter er voorgoed in te luizen...............over heks gesproken dit is wel een hele erge zwarte heks die haar showtjes zelfs leent uit de psychotherapie waarbij rouwverwerking ook op deze wijze gaat, ik verdenk haar ervan dat ze meer griezeligs uithaalt dan dat wij ons hier

goed, helaas heeft ze mijn dochter nu in haar smerige web gevangen......................via haar vriend en geaborteerde foetus nog wel ! hoe gek kan je zijn als zwarte heks?

Custers is raving mad................en haar volgelingen verblind door mind control technieken

ze schaadt mensen, ze vergiftigt de band tussen mij en mijn dochter door middel van smerige manipulaties

Als ik waarschuw dat het een sekte betreft die geldbelust is (ik had dit artikel niet eens gelezen om dat al door te hebben), is de reactie zeer fel....de reactie spreekt al boekdelen. Ondertussen heeft mijn naaste familielid een zeer vreemde zwarte blik in de ogen gekregen en denkt alleen nog maar in termen die ingeprent zijn via de workshop die hij gevolgd heeft waarbij het antwoord al direkt klaarstaat, de lesmethodes slaan duidelijk goed aan. Het is pure hersenspoeling. Er is mijn familielid ook persoonlijke info ontfutselt door Ina Custers zelf wat ze weer gebruikt om geliefden van mijn familielid in haar smerige geldmachine te lokken. Ze nodigt geliefden "gratis" uit bij haar "magisch rituele" oplossingspraktijken, geleerd uit de psychotherapie bij bijv. rouwverwerking. Ik snap niet dat het geoorloofd is in dit land. Als ik het zo bekijk is mijn familielid al 20.000 euro lichter gemaakt in zeer korte tijd, en worden geliefden erbij gelokt , waarbij ze gratis aanwezig mogen zijn (later klopt ze hun zak alsnog wel leeg) via magische rituelen waarbij de hele groep getuige is. Dit geeft dan weer meer binding.....zo doorzichtig. Maar helaas zijn psychisch zwakkeren hiervoor te vangen wat zij als geen ander weet met haar semi psychisch/sociale achtergrond ! Ook probeert ze netwerken op te bouwen door mensen persoonlijk kapitaal in vastgoed te laten steken, en hierin allerhande aan haar gerelateerde "kennis" te prediken.....tegen hoge vergoedingen uiteraard. Deze figuur met haar man en moeder als handlanger zou per direkt gestopt dienen te worden !

Ondertussen staat iedereen machteloos toe te kijken hoe Ina Custers binnen de mazen der wet pretendeert het complete universum te beheersen en brengt dit ook zo over op haar discipelen. Het enige doel is geld voor Ina zodat ze haar zelfverheerlijking voort kan zetten en een heel dik inkomen genereert. Ze voert idiote toneelstukken op met nog idiotere rituelen die dan magisch invloed moeten hebben op de leefwereld. Ze zet mensen op tegen overige familieleden die machteloos moeten toezien hoe hun geliefden veranderen in zombies waar geen zinnig woord meer mee valt te converseren. Allemaal voor het vullen van haar eigen bankrekening, het is even smerig als welke haatprediker dan ook. Haar bemoeienis met het privéleven van sekteleden is oneindig groot. De sekteleden zien dit onterecht aan voor, liefde toewijding en aandacht. Dat er nog meer familieleden zijn die pijn ondervinden van haar rituele gekkigheid, daaraan gaat mevrouw Miep Dobbelsteen Custers gewoon aan voorbij. Ze is laten we zeggen, op zijn Jan boerenfluitjes bezig om daarvoor vatbare mensen geld uit de zak te halen. Ondertussen stuurt ze je bij sexuele problemen ook nog door naar vriendjes van haar, zodat het een ontzettend leuke entertainment achtige vertoning is van toneelstukjes over Isis, Baphomet en de duivel, en laten we niet vergeten de fairy queen die zij oproept ! Met een saus van vrije tantra sex, lokt ze een schare jongemannen in haar fuik, die er een bak met geld achterlaten !

Ook jonge vrouwen lokt ze in haar fuik. Dit begint al aardig op een netwerk te lijken van de gemiddelde ordinaire pooier. Jonge mannen en ook jonge vrouwen laten zich voor haar karretje spannen, want voor je godin doe je immers alles tot aan het prostitueren van jezelf toe ! Zeer zeer boos zijn wij op deze sekte, want onze eigen familielid dreigt erin mee te gaan als het al niet zover is, want geheimhouding wordt erin gestampt daar. Er is niets meer over van de persoon die het voorheen was, en er is door de sekte karaktermoord uitgevoerd, wie weet wat ze er nog uitvreten ! (ik vermoed dat ze ook satanische rituelen uitvreten maar kan dit nog niet hard maken maar als dat wel zo is, dan kan de sekte rekenen op een weerstand die zijn weerga niet zal kennen)

Laatste nieuws van Custers.........als ik met mijn buurvrouw over de bezorgdheid over deze "belastingvrije opleiding" lees sekte praat ....weet zij dat binnen een half uur...........over controle van een gek gesproken, wie stalkt wie ??? Ze verbiedt (geeft advies jajaja) familieleden ook al het contact met hun moeder via haar discipelen die verliefd op deze ouwe heks zijn, tja ...............ze zal zelf gefrustreerd zijn omdat ze geen kinderen zelf heeft (Custers), zodat ze de onze maar moet gaan vangen !

vrijdag 24 oktober 2014

Over het winkeljuf-bewustzijn en te dure winkeltasjes

Omdat deze sterzoeker het Tarotlabyrint wilde kopen voor een gezellig en interessant avondje met vrienden, kwamen we in een spirituele winkel terecht, waar we al eens eerder iemand over gehoord hadden, tijdens een cursus hogere magie. In een eerdere blog hebben we al een aandacht besteed aan deze mentaliteit. Hier volgt een nieuw winkel avontuur.

Deze winkel heeft een goed assortiment. Ik vond er een interessant astrologisch set kaarten en een mooi 3D tarotspel. Ik kon het niet laten liggen en rekende alles bij de kassa af; op 5 cent na was het bedrag 71 euro. Omdat het een stapel was geworden, vroeg ik om een plastic tasje. De mevrouw achter de kassa keek me aan. Leesbril op het puntje van haar neus, strakke smalle lipjes gestift met donkerrode lippenstift en ongeverfd haar op een paardenstaart. Ze zei: “We hebben tasjes van 10 en van 25 cent”. Ik was verbaasd en wees naar de groen verlichte letters van de kassa. ”Maar ik heb hier net bijna 71 euro uitgegeven. Dan kan er toch wel een tasje af?”
“Nee. Bewustzijn hè.”
“Maar, 71 euro!”
“Zodra mensen moeten gaan betalen, gaan ze nadenken en komt er bewustzijn”.
Ik was met stomheid geslagen en voelde mijn verontwaardiging toenemen. Dit kon toch niet waar zijn? Pikant detail is dat de duurdere tasjes van 25 cent overduidelijk voorzien waren van de naam van de winkel. De spirituele winkel die bewustzijn denkt te genereren door mensen voor hun reclame te laten betalen. De verwarring en de verontwaardiging werden groter en groter.
Wil je bewustzijn mét reclame, dan betaal je 25 cent en zonder ‘maar’ 10 cent. Het plastic tasje van 25 cent kun je vaker gebruiken en gaat veel langer mee. Duurzaam, zou je zeggen ook al is het dan van milieuvervuilend plastic. Ik vraag me dan eigenlijk wel af, welk bewustzijn zou zich gaan openbaren als ik dat tasje had gekocht. Want dat ik dat niet gedaan heb is evident. Mijn verontwaardiging was te groot om te negeren.
Welk bewustzijn de dame met de donkerrode lipjes mij wilde verkopen is me niet duidelijk. En dat hoef ik ook niet te weten. Dergelijke dogma zijn net zo moraliserend als die van een strenge geloofsgemeenschap (of regering) waar meer niet dan wel mag. Waar voorgeschreven wordt hoe je je moet voelen en wat er allemaal wel niet zondig is. Waar je onvrij bent en moet dansen naar de pijpen van mensen die beweren dat god via hen spreekt en ondertussen iedereen aan de ketting van de duivel leggen.
De mevrouw met de donkerrode lipjes mag trots zijn op haar geslaagde minipreek. Want er is bewustzijn gekomen! En ik heb het lekker gratis gekregen. Ik heb mijn stapeltje gepakt en ben de winkel uit gestapt zonder te groeten.
Ze mag zichzelf met recht een guru noemen en misschien moet ze voor de herkenbaarheid een plastic zak aantrekken. Met 5 gaten erin, voor armen, benen en hoofd zodat ze zelfs in de regen door de stad kan lopen. Zonder muts zodat als er een boodschap van boven komt, die toch tenminste binnen kan komen. Die 5 gaten mogen niet door het logo van de winkel geknipt worden, dat zou nou pas echt zonde zijn.
Ik heb zo’n vermoeden dat de mevrouw met de donkerrode lipjes de tas tegen inkoopsprijs kan krijgen. Maar dat gun ik haar van harte.

Uw aller van ouds bekende Opper_Sterzoeker

Vergelijkbare Blogs

Related Posts with Thumbnails