donderdag 27 oktober 2016

Temple of Starlight en haar Algemene Voorwaarden.

De "kleine lettertjes" van de Algemene Voorwaarden van de Temple of Starlight, van Ina Custers van Bergen, staan onderaan op deze website onder de kop "Disclaimer" Sterzoeker wil deze Disclaimer eens nader onder de loep nemen. De Disclaimer geeft inzicht in de methode van financieel verplichtingen, die de Temple of Starlight haar leden oplegt.


Mocht u lid willen worden van Ina Custers haar magische orde "The Temple of Starlight". Dan raden wij u aan deze disclaimer eerst even heel erg goed te lezen. U verplicht uzelf namelijk tot het (door)betalen van deze dure opleiding, ook als besluit om halverwege het cursusjaar te stoppen. Het lidmaatschap van de Tempel of Starlight wordt namelijk automatische verlengt als u niet op tijd bent met uw afzegging. De originele tekst van de disclaimer is in deze blog in het rood opgenomen. De zwarte tekst er tussenin is ons commentaar.


Een nieuwe student kan slechts drie keer vrijblijvend deelnemen aan een lesdag. Alleen de gevolgde lessen worden dan in rekening gebracht. Daarna wordt verdere deelname automatisch beschouwd als inschrijving voor de gehele opleiding.

Dit wil zeggen dat u na deelname aan drie lesdagen, zeker moet zijn of u lid wilt wordt of niet. Blijven wil zeggen dat u een lid bent van de orde of The Temple of Starlight en dat u voortaan dient te betalen, conform de hier onder beschreven algemene voorwaarden.

Dubbelklik op deze afbeelding om deze in groot formaat te lezen.

Gaat u door met de lessen dan bent vanaf dat moment volwaardig-lid van een "magische orde", of "geheim genootschap". De TOS staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven als stichting met de kenmerk: "religieuse organisatie". (Zie  bovenstaande afbeelding)  Zonder dat u weet bent u lid geworden van iets wat in de volksmond "kerkgenootschap" heet.

Ina Custers laat haar cursisten niet weten dat ze na aanvang van het lidmaatschap voor minstens een jaar finacieel verplicht zijn aan haar tempel. Op de rekening die het lid ontvangt, wordt deze verplichting niet vermeld. Men ontvangt een rekening voor 5 lessen, halverwege het jaar volgt dan een tweede rekening van 375 euro. Op deelname aan meerdere groepen, binnen de Temple of Starlight geeft Custers ook geen korting.

Bij inschrijving verbindt u zich voor een lesjaar. U gaat hiermee akkoord met de algemene voorwaarden. De inschrijving wordt automatisch verlengd naar de volgende cursusjaren. Lesgeld is in beginsel verschuldigd per semester, waarvoor de volgende regels gelden:

Hierboven leest u dus; Als u lid wordt, voor 1 semester: (5 lessen), dat het u verplicht de resterende 5 lessen ook te betalen. Dat wil dus zeggen dat u 2x 375 euro moet betalen.  (Huidige prijs sinds 2015, betreft 450 euro. In dit artikel staan afbeeldingen met prijzen van eerdere datum. We houden dit aan in het artikel.)

Voor aanmeldingen tijdens het semester geldt:
• starters in het voorjaar zijn lesgeld verschuldigd vanaf 1 februari van dat jaar.
• starters in het najaar zijn lesgeld verschuldigd vanaf 1 september van dat jaar.
Voor afmeldingen tijdens het stichtingsjaar geldt dat het lesgeld over een geheel semester verschuldigd blijft.


As u op vakantie gaat en er vallen een of twee lessen in uw vakantie dan bent u uw geld van de niet gevolgde lessen domweg kwijt. Dit geldt ook als u ziek bent of als u onverwacht niet naar les kan. Bij de Temple of Starlight kent men geen genade em dient metn altijd het volledige bedrag te betalen.

Een rekening van de Temple of Starligt, om privacy redenen is de naam van de cursist door XXXXXX XXXXXXX vervangen.

De verschuldigde lesgelden wordt geïnd in 1 jaarlijkse termijn, twee halfjaarlijkse termijnen (in overleg is een betaling in 12 maandelijkse termijnen in principe mogelijk). Reeds verstreken termijnen worden bij tussentijdse aanmelding met terugwerkende kracht geïnd. De termijnbetalingen zijn aan het begin van de termijn verschuldigd.

De rekening wordt door Ina Custers van Bergen, twee keer per jaar verzonden. Het bedrag is 2x 375 euro. (Let wel sinds 2015 bedraagt dit bedrag vanaf januarie 2X 450 euro.) ( Op afbeelding van deze rekening staat een oud bedrag.) Daarbij komt nog 7 euro administratiekosten. Een extra les, bij de Temple of Starlight,  zal ook "extra" in rekening worden gebracht. In zo'n geval betaald men niet het "vaste" ledentarief van 85 euro + 7 euro administratie kosten, maar men betaald dan 95 euro plus 7 euro administratiekosten. Ook blijkt uit de praktijk dat men bij de Temple of Starlight alert moet op zijn voor "foutjes" dat er bv niet meer aan tussentijdse lessen in rekening zijn gebracht, dan werkelijk gevolgde lessen.

Bij tussentijds opzeggen is restitutie van lesgeld niet mogelijk Ter beoordeling van het stichtingsbestuur is in uitzonderlijke gevallen annulering met restitutie van het lesgeld mogelijk (langdurige ziekte). Een verzoek tot annulering dient schriftelijk aan het stichtingsbestuur te worden voorgelegd.

Hier leest u het zelf; als u halverwege het jaar opzegt volgt automatisch een rekening van nogmaals 450 euro.

Bij het bestuur aankloppen voor eventuele klachten heeft weinig zin. Het bestuur achter de stichting the Temple of Sartlight bestaat in zijn gegeel uit de familie Custers; Ina Custers, haar echtgenoot en haar moeder. Hier heeft Sterzoeker eerder al over geschreven. Zie ook: The Temple of Starlight van Ina Custers- van Bergen

Custers zal zelf het besluit neemt dat u het resterende lesgeld dient te betalen, indien u hier over een klacht zou indienen.

Als u weigert te betalen ontvangt u een brief met het verzoek om alsnog binnen 14 dagen te betalen, anders komt de deurwaarder langs.

Stichting Temple of Starlight behoudt zich het recht voor, bij onvoldoende deelname de opleiding geen doorgang te laten vinden.
Stichting Temple of Starlight informeert hier omtrent zo spoedig mogelijk. In geval van annulering wordt reeds betaald opleidingsgeld volledig gerestitueerd.
In het geval het door overmacht niet mogelijk is om een les in de ‘eigen’ groep bij te wonen, kan in overleg een gastles in een parallel groep worden gevolgd.


Dat wil zeggen dat u alleen nog terecht kan in Rotterdam. De les locaties: Dordrecht,  Haarlem en Eindhoven zijn inmiddels wegens gebrek aan leden opgedoekt. Custers heeft sinds kort haar tempel ondergebracht in oud winkelpand op Kleiweg 14-16 in Rotterdam.

Niet alles wat u op de web-pagina van de Temple of Starlight aan lessen en cursussen vermeldt staat wordt ook daadwerkelijk gegeven.

Op de website van The Temple of Starlight staat vermeld ook dat er ook les wordt gegeven in Scheveningen bij lacaldera. De twee aangekondigde cursussen, hebben zee hoge lesgelden, van 750 euro.

Naast deze cursussen geeft Ina Custers allerlei korte zogenaamde meditatie avonden en lezingen. Voor 50 euro of 20 euro kunnen belangstellende kennis maken met de TOS.

Deze avonden zijn in feite bedoeld om mensen te lokken en te hersenspoelen, zodat ze doorgesluisd kunnen worden naar de tempellessen die in Rotterdam, op de Kleiweg 14-16 gegeven worden en momenteel 450 euro per 5 lessen kosten.

Het lesgeld dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van de opleiding volledig te zijn voldaan.
Annuleringsvoorwaarden
Iedere student heeft na inschrijving nog 7 werkdagen bedenktijd.
Hierna treden de annuleringsvoorwaarden in werking.
In geval van annulering tussen 12 weken en 6 weken voor aanvang van de Temple Training, is de cursist 50% van het volledige lesgeld verschuldigd aan de Stichting Temple of Starlight, plus € 100,00 organisatie- en administratiekosten.
In geval van annulering binnen 6 weken voor aanvang van de opleiding, is de cursist 100% van het lesgeld verschuldigd aan de Stichting Temple of Starlight.


Wie zich aanmeld binnen 6 weken voor aanvang van de cursus valt niet onder die onder de 7 dagen bedenktijd. Wie binnen 12 tot 6 weken annuleert dient de helft van 450 euro, dat is 225 + 100 euro administratie kosten te betalen. U betaald dan maar liefst 550. Waar die 100 euro organisatie- en administratiekosten op gebaseerd zijn is Sterzoeker een raadsel. Op de reguliere rekeningen van de Ina Custers wordt namelijk 7 euro administratie kosten in rekening gebracht, wat pure winst is.  Met 100 euro extra maakt Ina Custers het helemaal bont.

Tussentijdse opzegging
Teruggave van een gedeelte van het opleidingsgeld is alleen mogelijk wanneer een tussentijdse beëindiging van de opleiding het gevolg is van ernstige ziekte of calamiteit. Een en ander geschiedt na wederzijdse overeenstemming.


Met andere woorden; U bent in (bijna) alle gevallen uw geld kwijt!

Algemene voorwaarden voor de Temple Retreats en Seminars
Inschrijving voor de Temple Retreats en Seminars geschiedt schriftelijk of via email. U ontvangt hierna een nota voor het volledige bedrag van het seminar.
Iedere student heeft na inschrijving nog 7 werkdagen bedenktijd. Hierna treden de annuleringsvoorwaarden in werking.
U dient dit bedrag binnen 14 dagen na dagtekening van de nota te voldoen.
In geval van annulering tussen 12 weken en 6 weken voor aanvang van de opleiding, is de cursist 50% van de prijs van het volledige seminar verschuldigd aan de Stichting Temple of Starlight, plus € 100,00 organisatie- en administratiekosten.
In geval van annulering binnen 6 weken voor aanvang van de opleiding, is de cursist 100% van het lesgeld verschuldigd aan de Stichting Temple of Starlight. Gezien de aard de organisatie van weekend-retreats is het niet mogelijk gelden te restitueren in geval van calamiteiten (zoals bv ziekte).


Bij de Temple of Starlight betaal je 450,00 voor een wekend workshop. Wilt u een eenpersoons kamer, dam komt daar nog 25 euro bij.

Algemene voorwaarden voor de Solo Magical Trainingen
Inschrijving is op elk moment mogelijk, en geldt per half jaar. Lesgeld dient na acceptatie van de inschrijving te worden betaald. Daarna worden de lessen digitaal ter beschikking gesteld, en heeft de student de mogelijkheid om gebruik te maken van de supervisie. Restitutie van lesgelden is niet mogelijk.


De kosten voor de Solo Magical Trainingen, bij de Temple of Starlight, bedragen op dit moment 285,00. Dat kan ook zomaar weer veranderen. Eerdere kosten voor deze training waren 420 euro, maar dit is recent verlaagd naar 285, aangezien niemand zich meer inschreef wegens deze hoge kostprijs.

Wilt een schriftelijke cursus magie, dan raden wij u aan om eens bij The Servants of Light (SOL) te gaan kijken. U krijgt dan precies dezelfde lessen, en u betaalt een stuk minder.

Sterzoeker raadt u aan; Bezint eer ge aan een magische opleiding begint. Het zou namelijk 100X jammer zijn dat u uw zuur verdiende centjes kwijt raakt aan iets wat u wellicht op een gegeven moment helemaal niet meer wilt volgen.

Wij zouden gezien de vage algemene voorwaarden al helemaal niet aan een cursus bij The Temple of Starlight beginnen, want stel dat de Magus uw brief met opzegbericht zogenaamd niet heeft ontvangen, dan kan u nog jaren de rekeningen van Ina Custers- van Bergen in uw brievenbus verwachten en dat moet u niet willen

Hier volgt enige toegevoegde informatie over de huidige werkwijze van Ina Custers- van Bergen:
Naast de webpagina Temple of Starlight  beschikt Ina Custers-van Bergen sinds 2012-02-21 over meerdere webpagina's. De webpagina's zijn in beheer bij Dima Support. Custers wil middels verschillende webpagina's haar cursussen en haar Temple of Starlihgt aan de man en vrouw te brengen.

Er is door Custers zeer waarschijnlijk bewust gekozen voor een afwijkende stijl, ten opzichte van de hoofdpagina, van The Temple of Starlight. De strategie achter de totaal verschillende pagina's is dat Custers hier mee verschillende doelgroepen kan bereiken. Ook weet Ina Custers zodoende, de negatieve naam, die The Temple of Starlight inmiddels opgebouwd heeft te omzeilen.

We hebben de volgende webpagina's gevonden:
http://www.vavivre.nl/
http://www.axismundiacademy.nl/
http://www.cerebration.nl/
http://www.spirituelevaardigheden.com/
http://www.senseandstrength.com/
 http://www.westernmysteryschool.com

dinsdag 25 oktober 2016

Temple of Starlight; Orde van de Oplicht-Ster

Het is algemeen bekend dat de mens geneigd is tot zelfoverschatting, of om een over-positief beeld van zich naar buiten toe te profileren. Mensen doen dit om er voordeel van te hebben. We denken bijna allemaal dat we beter zijn dan gemiddeld. Een opvatting die op zijn zachtst gezegd indruist tegen de basis van de statistiek.

Charter Vrijmetselarij

U hoeft maar  voor de tv te gaan zitten ennaar de voorrondes van een talenten show te kijken om te beseffen dat mensen hun talenten wel eens te hoog inschatten. En deelnemers aan talentenjachten zijn niet de enige die zichzelf door een roze bril bekijken.

Overschatting treft niet alleen artiesten. We hebben er allemaal last van. Het is ook te constateren bij manager, hulpverleners, docenten, politici en geestelijke leiders. Over het algemeen dient het zich aan bij mensen die zich sterk naar buiten toe profileren. Tussen zelfoverschatting en het beeld welke mensen van zichzelf naar buiten brengen, om beter over te komen, zit dan ook maar een heel dunne scheidslijntje, wat samengevat kan worden onder de noemer; over-profilering.

Mooie voorbeelden van hoe mensen trachten zichzelf beter voor doen, dan dan werkelijk komen we tegen tijdens sollicitatieprocedures. Op een CV, of in sollicitatiebrieven, wordt zonder schroom de werkelijkheid positief bijgekleurd. Meestal wordt dit gedaan omde baan  te verkrijgen die men begeert, of om indruk te maken op de persoon die het interview afneemt. Er zijn zelfs sollicitanten die zo ver gaan, in dit proces van zelfoverschatting en over-profilering, dat ze zich eigenschappen, werkervaring of diploma’s toekennen, die ze in werkelijkheid helemaal niet bezitten. Dit alles om die fel begeerde baan of positie te verwerven. Het wordt afgedaan als een leugentje om bestwil.

Het kan dus grote voordelen hebben om een beter beeld van onszelf te schetsen. Zolang men niet door de mand valt, zijn hier geen geschreven regels voor of tegen.

Pansophic charter

Mensen die PR maken, voor hun eigen zaak of praktijk, zijn hier ook zeer in bedreven. Ook zij hebben vaak ook een handje van over-profilering. Dit is meestal gemakkelijk te herkennen, in het zelfbeeld waarmee een persoon, die lijdt aan zelfoverschatting, zich naar buiten toe profileert.

Wat is er nu aantrekkelijker dan te zeggen dat je aan die ene speciale school heb gestudeerd, les hebt gehad van een erudiete docent, dat je binnen een uniek vakgebied werkt, dat je heel veel jaren werkervaring hebt, of dat je beschik over een superspecialisatie waardoor je ver uitstijgt boven je concurrenten. Nog mooier is natuurlijk als hier eigenschappen bij zitten die je heel speciaal maken, die je onderscheiden van het alledaagse, zoals mediumschap, helderziendheid, mentale of magische vermogens.

Charter OTO

Niet alleen mensen in het bedrijfsleven hebben last van zelfoverschatting. In het alternatieve circuit komen we dit ook met grote regelmaat tegen. Mensen die zich als super-hulpverlener profileren, of als super-medium. Zij komen met een mooi verhaal waarin beschreven staat waarom u bij hen in de praktijk moet komen. Ze omschrijven waarom ze antwoorden op al uw levensvragen kunnen geven, of waarmee ze u van uw klachten af kunnen helpen.

Leiders van spirituele of geestes-scholen of magische ordes, zoals Ina Custers,  hebben in meeste gevallen ook sterk de neiging om zichzelf als buitengewone persoonlijkheden te profileren. Een gewoon en simpel leven is immers voor geen enkele volgeling interessant. Ze kennen zichzelf een bijzonder levensweg en een buitengewoon hoge geestelijke kwaliteiten toe. Iets waarvan de meeste mensen alleen maar kunnen dromen.Vanzelf dat hierdoor volgeling aangetrokken worden. Iedereen wil immers succesvol zijn en een succesvol voorbeeld doet volgen. "The Secret",  is om die reden zonder meer een verkoopsucces geworden in lala land.Geef mij het recept van uw succes, met deze vraag komen volgelingen meestal bij een geestelijk leider of goeroe binnen. Soms adverteren deze scholen letterlijk onbeschaamd, dat het eindresultaat, van het volgen van het aangeboden leertraject resulteert in het feit dat u net zo begaafd, succesvol of bijzonder zult worden als de docent. Met dit gegeven in ogenschouw genomen zijn veel mensen bereid om gretig hun portemonnee te trekken. Voor wat hoort immers wat. Zo zit onze maatschappij nu een keer in elkaar. Ook spiritualiteit moet duur worden betaald. Kortom veel stichters van geestesscholen zijn in staat zichzelf bijzonder aantrekkelijk te maken in de ogen van de spirituele zoeker. De geschiedenis kent hier vele mooie voorbeelden van.

Echter topstukjes van zelfoverschatting zijn te vinden we bij Ina Custers. Zij verstaat de kunst van het over-profileren, om zich zelf als zeer bijzonder voor te doen maar al te goed. Dit kent een lange geschiedenis.

Zo doet ze natuurlijk een beroep op de geschiedenis van haar voorgangers. Door zich te verbinden met de bijzondere verhalen en kleurrijke magische ordes als de Golden Dawn, worden de cursussen, welke de moderne magiër wil verkopen, aan potentiële volgelingen, opeens een stuk interessanter. Het krijgt zogezegd een historische meerwaarde.Charter Rose X

Een andere voorbeeld waarmee Ina Custers zich over-profileert is met een afstammingslijn van beruchte voorgangers. Ze schermt veelvuldig dat haar leer of school "The Temple of Starlight" een afstamming of rechtstreekse lineage /lijn heeft met de Order of the Golden Dawn. Welke op zijn beurt weer verder terug te voeren is naar bijvoorbeeld de priesters van het oude Egypte. Datgene wat door de Temple of Stralight wordt onderwezen zou aldus vanuit de oudheid van mond-tot-oor zijn doorgegeven.

Onder deze oude lineage wordt  door Ina Custers verstaan: de inwijdingslijn waarbij de hoge ingewijden van de ene generatie, hun opvolgers van de volgende generatie lesgeven en inwijden. Zo zou er voor gezorgd worden dat de kwaliteit van de leraren ten allen tijden aan de hoogste normen voldoet.

Nu kan je je afvragen wat wil Ina Custers- van Bergen ons eigenlijk doen geloven? Daar is het antwoord snel op gevonden; door het schermen met deze oude lineage, wil Custers zich belangrijk maken dan ze in werkelijkheid is. Het is een opzetje waardoor u gaat geloven dat oud, beter en betrouwbaar betekent, zodat u en ik gulzige zoekers worden en lid willen worden van deze nieuwe orde in de zogenaamde oude magische lijn.

Ina Custers bedient zich van een sluwe wijze van reclame maken. Zo presenteert ze haar reclamepraatje in verschillende jasjes. De ene keer is Custers een magiër en in een andere advertentie is ze coach,  of spiritueel engelen healer. Ze past zich aan, al naar gelang haar doelgroep en publiek. Op een zakelijk-forum zal Custers het woord "magiër en magie" niet bezigen, daar gebruikt ze coach en bewustzijnstrainer. Wij zouden het liever een publieksmanipulator willen noemen.

Ook op facebook is Ina Custers zeer actief. In verschillede  facebook groepen is Custers met een aantal van haar volgelingen druk bezig met ronselen van leden. Ze doen dit door mensen persoonlijk aan te spreken en vragen te stellen die persoonlijk gericht te zijn. Postings op Custers haar persoonlijke pages leiden steevast tot een reclame praatje over de aangeboden cursussen.

Het zichzelf boven de doorsnee mens verheffen is de ultieme lokker van Ina Custers om zoekende of onzekere mensen in haar cursussen te lokken.
Het is een verkoop truck waaraan zijj zoekers naar wijsheid over de streep wil trekken, opdat deze vervolgens door de magiër/ coach/engelen healer/ spiritueel begeleider/ of hoe Custers zich ook maar betiteld, dokken voor een cursus.

Oud wil als kwaliteitskenmerk natuurlijk niet altijd zeggen dat het beter is dan nieuw. U heeft vast ook liever nieuwe schoenen dan oude schoenen. Met kennis over mysteriën en magie schijnt dit anders te zijn. Dit in tegenstelling tot de wetenschap, die voornamelijk gericht is op vernieuwing en groei.

Zeker waar het magische of occulte kennis betreft wil de magiër ons doen geloven; hoeveel te ouder de bron, hoeveel te beter. Een oude leerstelling kan intussen echter allang achterhaald of verouderd zijn. Toch zien we maar zelden magiërs die adverteren met nieuwe leerstellingen.

Charter Rites de Misriam

Met oude kennis wordt waarschijnlijk gedoeld op een traditie die wordt doorgegeven. Doorgegeven door wie kan je je dan afvragen? Magie was vroeger een duur goed en werd vrijwel uitsluitend bedreven door de adel aan de hoven. Als gewone man of vrouw kwam je hier niet mee in aanraking. De kans dat u een echte gelinieerde magiër in wild tegen komt is dus zeer klein. Van deze adellijke afstammelingen zult u zeker ook geen advertenties, voor het volgen van cursussen, op het internet tegenkomen.

De meeste kennis die heden ten dage op magisch gebied wordt aangeboden en overgedragen is dan ook uitsluiten en alleen afkomstig uit de lineage van boekenkennis, geschreven aan het begin van de vorig eeuw en nagekauwd door opvolgende magiërs, schrijvers en lezers. Het betreft meestal kennis die iemand zich door zelfstudie of een paar lessen bij een andere magische school eigen heeft gemaakt.

Als er gesproken word over een oude lineage gaat het negen van de tien keer niet over iets letterlijks wat is doorgegeven van magiër op magiër, maar over het idee dat wordt doorgegeven, dat er vroeger ook al grote geesten met magie en mysteriën bezig waren. Hiermee voelt de moderne magiër zich in de geest sterk verbonden. De linage is in feite aldus niet meer een soort geestelijk of symbolische verbond.

Iedereen kan zondemeer, net zoals ina Custers doet, claimen, dat hij of zij van een oude lineage van Magiërs afstamt, zonder dat dit te weerleggen is. Als u een boek leest over de Golden Dawn of een cursus heeft gevolgd, bij een afstammeling, of bij iemand die zich verbonden voelt met een oud-lid van de Golden Dawn, dan behoort u zonder meer ook tot deze oude lineage. Meer is er immers niet voor nodig. Zo simpel is het. Er is ook niemand die u tegenhoudt om te roepen dat u uit een oude lineage stamt. Een keurmerk voor magiërs en magische scholen bestaat immers niet en de spiritueel zoekende mens is lichtgelovig. U kan dus straffeloos u eigen magische orde beginnen in de zogenaamde lineage van de oude Meesters.

Voorbeeld van een Charter

Nu bestaat er binnen magische orders en (geheime) genootschappen echter wel een eeuwenoude traditie, waardoor het enigszins mogelijk is om het kaf van het koren te scheiden. Dit onderscheid is duidelijk te maken door middel van een charter. Een charter is ander woord voor oorkonde. Een charter is te beschouwen als een soort certificaat, constitutioneel keurmerk, of toetsing van de voorgangers tot het stichten van een onderafdeling of een nieuwe (magische) school in de lijn van de traditie van de oude school.

Voor informatie over Charters, zie ook o.a pagina 16 van het boek van: Marcel Roggemans, getiteld: Geschiedenis van de occulte en mystieke broederschappen

Aan het Charter kan u aldus aflezen van waar uit deze nieuwe school, of orde van de moderne magiër, is ontsproten. Een magische school met een zogenaamde oude lineage, moet dus op zijn minst in het bezit zijn van een Charter, welke aan de school of orde is verstrekt door de voorgangers. Door middel van een charter wordt toestemming verleend aan de nieuwe school om de oude leer voort te zetten in deze nieuw gevormde school of afdeling.

Als u een magische school of orde treft, zoals bijvoorbeeld The Temple of Starlight, die beweerd van een oude lineage afkomstig te zijn, staat u slechts een ding te doen; Vraag aan de docent of Magister Templi of u het Charter van de school of de orde mag zien. U wilt namelijk van het oude immers wel het beste. Een Charter is niet alleen een bewijsstuk, maar vooral een wegwijzer naar het verleden van een orde.

Is er geen Charter, of wordt het Charter u om wat voor redenen dan ook niet getoond, in dat geval heeft u met zelfoverschatting, over-profilering, een fantast, een wanabee Magister Templi of magiër, of met een oplichtster van doen. .....WOW wat een mooi woordspeling in dit verband: OpLicht Ster

Hier volgt enige toegevoegde informatie over de huidige werkwijze van Ina Custers- van Bergen:
Naast de webpagina Temple of Starlight beschikt Ina Custers-van Bergen sinds 2012-02-21 over meerdere webpagina's. De webpagina's zijn in beheer bij Dima Support. Custers wil middels verschillende webpagina's haar cursussen en haar Temple of Starlihgt aan de man en vrouw brengen.

Er is door Custers zeer waarschijnlijk bewust gekozen voor een afwijkende stijl, ten opzichte van de hoofdpagina, van The Temple of Starlight. De strategie achter de totaal verschillende pagina's is dat Custers hier mee verschillende doelgroepen kan bereiken. Ook weet Ina Custers zodoende, de negatieve naam, die The Temple of Starlight inmiddels opgebouwd heeft te omzeilen.

We hebben de volgende webpagina's gevonden:
http://www.vavivre.nl/
http://www.axismundiacademy.nl/
http://www.cerebration.nl/
http://www.spirituelevaardigheden.com/
http://www.senseandstrength.com/

maandag 24 oktober 2016

Star Pupil Syndrome

Waar het naam Star Pupil Syndrome vandaan komt kan ik niet precies achterhalen. Het wordt soms in films of boeken gebruikt, maar ik heb de sterke neiging om het op een denkbeeld van J.W. Butler terug te voeren. Hij gebruikte dit begrip voor leerlingen van zijn school (Inner Light Society), alhoewel de naam veranderingen heeft ondergaan). Het was de mysterieschool waarvan Dolores Ashcroft een leerling was en na de dood van Butler zelfs aan het hoofd stond.Butler kende zijn Pappenheimers. Een leerling die zich extreem inspande om de beste van de klas te zijn, die het gedrag van de leraar bovenmate imiteerde, en zich de lieveling van de leraar waande, leed volgens Butler aan het Star Pupil Syndrome.
Het is dus minder erg dan sterallures, maar het leunt er tegenaan.

Butler had dit verschijnsel scherp geobserveerd. Dolores Ashcroft was er later ook steeds op bedacht. Niet omdat zij zich als hoofd van haar school beconcurreerd zou kunnen voelen, maar uit oprechte bezorgdheid en altijd gespitst op correctie van dit gedrag, in het belang van een leerling. Iemand die aan deze kwaal leed kon namelijk makkelijk de eenheid van een groep verstoren. Bovendien is zo’n leerling makkelijk geneigd meer magisch hooi op de vork te nemen dan bevorderlijk is op dat moment. Temperen en begeleiden, dat was het devies.

Prachtig, hoor ik de lezer denken. Maar er schuilt een akelig addertje onder het gras. Dolores Ashcroft was er goed van doordrongen dat zij zelf dit Star Pupil Sydrome kon uitlokken en bevorderen. Hoe behoedzaam zij ook met haar verantwoordelijkheden omsprong, ze is er ook blind voor geweest.

Haar voortreffelijke kwaliteiten en talenten maakten haar niet alleen tot een voorbeeldig leraar, maar wekten ook ambities die aardser waren dan magisch leuk is. Wie wilde er niet haar opvolger zijn? Iedereen natuurlijk. Aan de ene kant heeft de school van Dolores dus zeer getalenteerde magiërs voortgebracht, aan de andere kant wekte haar positie als hoofd van haar school grote ambities.

Op dit punt gleed het uit haar vingers. Wat zijzelf in werking had gezet, kreeg bij tijd en wijle een vervolg dat zij niet meer onder controle had. Dolores had namelijk de neiging om getalenteerde leerlingen het gevoel te geven dat die haar opvolger zouden worden.

Dit is een aantal keren gebeurd in de geschiedenis van Dolores en het heeft ernstige gevolgen gehad, zowel voor haar als voor deze sterleerlingen. De eerste ramp speelde zich in familiekring af. Alleen de grote lijnen van het verhaal zijn bekend en komen overeen met latere rampen. De tweede was David Goddard, uiterst begaafd, kundig en ter zake.

Toen hij vernam dat hij bij nader inzien toch niet de opvolger van Dolores werd is hij zo kwaad geworden dat hij haar zwaard stal en in een dichtbij zijnde rivier gegooid heeft. Goddard heeft jaren nodig gehad om de teleurstelling te boven te komen maar hij heeft het wel verwerkt en is zijn eigen school begonnen: The Rising Phoenix Foundation. Die bestaat nog steeds, biedt zeer goede – gratis – lessen in de Westerse mysterie traditie, heeft een aantal zeer goede boeken gepubliceerd en zijn naam was voorgoed gevestigd. Goddard is inmiddels een groot leraar.

Het derde debacle loopt nog. Ina Custers was ook een leerling van Dolores en leed in hoge mate aan het Star Pupil Syndrome. In de loop van de 90-er jaren begon zij zich de opvolgster van Dolores te wanen. In die tijd had zij een nevenvestiging van de school van Dolores – The Servants of the Light – en was supervisor voor de leerlingen aan deze kant van het water.

De SOL bood namelijk een correspondentiecursus rituele magie. Het is steeds het streven van Ina Custers geweest om van haar Temple of Starlight een zusterschool van de SOL te maken en dat was natuurlijk aantrekkelijk voor de inmiddels bejaarde Dolores Ashcroft.

Er kwamen echter bij Dolores steeds meer klachten binnen over de manier waarop de Temple of Starlight, onder aanvoering van Ina Custers, te werk ging. Dolores kreeg haar twijfels, maar toen was het al te laat.

Er werden leerlingen van de SOL zwaar over de hekel gehaald, beklad en geboycot. Er kwamen klachten binnen over de Temple of Starlight hoewel Dolores met die leerlingen strikt genomen geen binding had. Dolores heeft dat te lang naast zich neergelegd want zij is geen mens voor persoonlijke vetes. Maar toen kwam de 3e graads inwijding van Ina Custers (dat was opportuun gezien de aanstaande vestiging van de zuster- school).

De eigenlijke inwijding, van Ina Custers, is niet op een bijeenkomst met haar leden erbij gebeurd want Ina was te bang voor haar concurrenten (die overigens ooit vrienden van haar waren). Plots kwam Custers op een weekend workshop binnen in haar 3e graads outfit en iedereen wist toen hoe laat het was. Deze grote wekend bijeenkomst die als "Angelic Workshop" werd aangediend, werd een catastrofe. Deze gebeurtenis heeft tot de val van de eerste Temple of Starlight gevoerd, want ruim 20 van de 25 leerlingen trokken zich terug.

Maar ook hier herrees de phoenix, zei het kreupel. De Temple of Starlight werd na een paar jaar heropend en Ina Custers haar Star Pupil Syndrome was tot volle wasdom gekomen. Waar dit uiteindelijk toe geleid heeft kunnen we allemaal waarnemen. Dat Dolores Ashcroft haar fout heeft ingezien, door niet tijdig orde op zaken te stellen, is duidelijk geworden door de breuk met de Temple of Starlight.

Dolores heeft Ina en haar Temple de deur uitgezet. Vervolgens heeft zij ook meteen de deur richting Ina Custers dichtgetrokken. Ina haar poging om tot een nader gesprek te komen werden door Dolores niet geaccepteerd. Mail werd niet beantwoord en de telefoon niet beantwoord. Jaren later zou Custers hetzelfde doen met leerling, waarmee ze in conflict kwam; niet thuis geven als er om een nader uitleg wordt gevraagd. Voor Ina Custers was dit een harde leerschool, wat ook maakte dat ze nooit meer een persoonlijke band aan zou gaan met enig leerling, want Custers heeft nooit kunnen verkroppen dat Dolores haar als een baksteen liet vallen.

Of er nog een zwaard in de Maas terecht gekomen is, is niet bekend maar het zou ons niet verbazen. Alle de leerlingen die ooit in kwaad daglicht zijn gezet door de magus van de Temple of Starlight zijn volledig gerehaliliteerd en kunnen vrij toetreden tot de SOL of gelieerde scholen van Dolores.

Het Star Pupil Syndrome kan kwade gevolgen hebben, zowel voor de leerling als de leraar. Het is echter de leraar op wie de verantwoordelijkheid rust om een oog op het welzijn van de leerling te houden en een oog op de gevolgen voor de school. Het is immers de leraar zelf die dit gedrag oproept. Krijg dan de geest maar weer terug in de fles. Zelfs een wijze leraar als Dolores is dat niet gelukt.

De Kritische Magier

vrijdag 30 oktober 2015

Ina Custers- van Bergen: verkoopster van paardenpis.

Nu de particuliere zweefmarkt zowat is uitgemolken, moet er wel op verschillende wijze en onder meerdere namen en stijlen reclame gemaakt worden. Ina Custers- van Bergen, met haar Temple of Starlight, blijkt daar zeer bedreven in. Ze begeeft al een tijdje op de markt van de spirituele cursus- aanbieders voor het bedrijfsleven, maar even makkelijk trekt ze ook de huid aan van engelen healer, train the trainer, deep Imaginary trainer, spiritueel coach, magiër, en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Door: De Kritische Magiër

Ina Custers-van heeft vele webpagina’s. Wie haar naam of "waterwerk 80" in google intypt, krijgt een groot aantal pagina’s te zien, waarmee ze zeer verschillende doelgroepen wil bedienen. Waar we eerder op haar visitekaartje "magiër" en "magister templi" lazen, zien we daar nu een aan aantal modernismen staan als: "Spiritual Coaching,  Spiritual Training, Spiritual Retreats, Deep Imaginaire Training,  Train the Trainer".  De rol magiër is door Custers dus aan de wilgen gehangen, omwille van de populariteit van deze moderne cursus dingetjes. Academisch publiek heeft het niet zo op met de magische verkleed poppenkast, dus kiest ze nu voor een koele zakelijke aanpak, met een groene inslag en ze maakt daarbij misbruik van de hulp Diana den Held haar expertise, die universitair C2C deskundige is. Custers wil onder al deze verschillende namen meerdere partijen bedienen. Een kniesoor die geëntertaind wil, die er op let, dat mevrouw zich zelf als een soort spirituele kameleon of kwakzalver aan de man brengt.

Custers moet haar inspiratie tot het zich aanpassen aan een bepaald publiek in de oudheid hebben opgedaan. In de oude dagen van Olim kwam de huifkar, met de kwakzalver, het dorp in rijden, om flesjes paardenpies te verkopen als levenselixer. De levens elixer paste zijn werking aan  bij iedere kwaal. In Moderne tijden komt "magiër" Ina Custers-van bergen, specialist in spirituele lezingen, betoverende zelfontwikkeling, retraites, spirituele trainingen evenementen, met haar opgeklopt verhaal over: "Energy Follows Thought".  "Enchanting Self -defelopment" lezen wij ook op haar
visitekaartje en dat is precies wat ze doet: haar cursisten betoveren met hoogdravende  kwakzalverachtige  spirituele beloftes, tot aan verlichting toe,  om ze vervolgens langzaam aan financieel leeg te zuigen en te vergiftigen, met haar verstikkende sektarische gedachtengoed.

In feite zet Ina Custers dezelfde rotzooi, als de al oude kwakzalver op tafel, alleen dan met andere etiketjes erop. De paardenpies heet nu "denkmodel voor het bedrijfsleven", "Law of Attraction", "sleutels tot succes",  "Deep imaginaire training" of  "personal empowerment". Hoe Custers het ook noemt, het blijft paardenpies. Paardenpies wordt duur betaald.

Maar zagen we ook dat  Custers een lezing gaf voor 5 euro? Ja, dat klopt, maar dat heeft een reden. Custers heeft zich in haar eigen voet geschoten, door haar hoge leskosten . Veel van haar cursisten kunnen het lesgeld niet meer opbrengen en haken dus af. De TOS tempel in Dordrecht kent momenteel een ernstige leegloop en er moet dus flink wat reclame gemaakt worden, om nieuwe zieltjes aan te trekken. Dat doet Custers dus door lezingen en mediatie lessen te geven, overal in den Lande te geven, voor een schijnprijsje. Maar owee, als je het als deelnemer het leuk gaat vinden, dan wordt je binnengeloodst in de wondere wereld van Custers haar tempeltraining en daar gelden uiteraard hele andere prijzen. Dat moet schrikken zijn,  als je dacht dat je deze mevrouw met 5 euro gerust hebt kunnen stellen. Custers denkt: als ik ze eenmaal over de drempel heb, dan heb ik ze binnen, maar ze vergeet dat de meeste mensen dan nog steeds geen 95 euro voor een cursusles over hebben.

Ina Custers haar tempeltraining cursus doen momenteel 95 euro per les. Daar krijg je verder niets voor, behalve een praatje en het opvoeren van een kitscherig ritueeltje. De Gemiddelde prijs die Ina Custers van Bergen voor een paar uur gebakken lucht, voor een lezing aan mensen uit het bedrijfsleven hanteert bedraagt maar liefst: 2000 euro. Wie u haar in wil huren voor meer, moet rekening houden dat dan ook de prijzen verdubbelen. Haar cursus magie kost momenteel 412,50 Euro. Daar schuilt nu juist het probleem voor haar trouwe cursisten, die niet over die academische droombaan beschikken. Het bedrijfsleven, of iemand met een goed betaalde baan, kan de gevraagde prijs met gemak ophoesten, maar hier verliest ze de minder bedeelden. Waar Ina Custers op haar facebook schrijft, dat het een geweldige start van het nieuwe cursus seizoen betreft, weten wij dat er voor haar cursisten een zware dobber financiële drijft. Er zijn, zoals wij hierboven al schreven, die de last van de cursusprijs niet meer opbrengen. Door de recente prijsverhoging al het niet storm gaan lopen bij de TOS. Een leegloop van cursisten en minder deelnemers aan de workshops is reeds een feit. Dat wordt binnenkort dus weer een prijsverlaging. Daar kunt u op wachten, want de kachel moet wel blijven roken en de ritueel verslavind dient gevoed te worden. Vandaar ook dat Custers zich nu op het academisch publiek wil richten. Onder de C2C studenten zit het potentiële geld.

Ina Custers-van Bergen heeft geen moeite met het doorvoeren van een fikse prijsverhoging, waar het goed betalende publiek betreft. Zij is de mevrouw die van haar troebele stichting een kerkgenootschap heeft gemaakt omdat dat zo lekker ligt bij de fiscus. Belasting hoeft Custers er dus niet afgedragen. Zij haalt vette inkomsten uit haar groepen, waarin ze les geeft in materiaal dat ze voor een aanzienlijk deel geleend heeft (zullen we het zo even noemen?) van Dolores Ashcroft.

Deze bron droogt echter snel op dus je moet wat; "Nou, dan word je gewoon Spiritueel Specialist in spirituele lezingen, retraites, spirituele trainingen evenementen Spreker", moet Custers gedacht hebben.

Daarom komt Ina Custers iedere keer weer met een nieuw verkooppraatje. Zo zagen wij ook al eens de: "Kabbalistische boom als denkmodel voor het bedrijfsleven". Rrecent zagen wij haar ook paraderen op een aantal wetenschappelijk congressen en nu dus bij de C2C chair. Met Wouter Haanegraaff, een academicus en Joos Ritman, bekent van de hermetische bibliotheek, koketteert ze op facebook, dat ze vrienden zijn. Haanegraaff  heeft waarschijnlijk geen flauw benul van het feit dat Custers niet tot de wetenschappelijke wereld behoort en al helemaal geen academische titel bezit. Wat zij in al deze zeer verschillende wetenschappelijke kringen te zoeken heeft is ons een groot raadsel, want mevrouw Custers heeft geen graad in Godsdienstwetenschappen of Hermetica of milleukunde. Vandaar ook, dat er steeds iemand, als Julia Richter, of Diana den Held, is die haar introduceert op deze congressen, Deze dames zijn leden van Ina Custers haar magische sekte en bezitten dus wel een academische titel bezit. Zij bebben Custers geïntroduceerd aan de universiteit waar ze werken en zodoende dat zij een uitnodiging heeft gekregen om een lezing te geven aan de C2C stoel aan Erasmus universiteit te Rotterdam. Custers heeft gezien vanuit haar achtergrond helemaal niets met Cradle to Cradle, want dat is enkel van toepassing op producten die van wieg tot graf milieu vriendelijke geproduceerd worden. Het is dan ook niet te begrijpen wat zij de jingens en de meisjes in de collegezaal komt vertellen vanuit haar magische specialisatie.   Ach, daar komt ze met een kletspraatje over het verbreden van "groene bewustzijn", op het spreekgestoelte. Anders is er altijd nog Diana den Held die haar een tekst ingeeft,  kan immers niet anders als je nooit eerder kaas het gegeten van de C2C materie.  Je moet immers een handige binnenkomers hebben, wil je  daar spreken, of als nitwit op facebook vriend met Haanegraaf worden. Wel knap trouwens om een spreekbeurt te geven over een vakgebied, waar je totaal niets mee van doen hebt. We moeten het toegeven; wat dat betreft is Custers oprecht grensverleggend bezig.

Je kan dus wel je CV opleuken met opleidingen die je nooit gedaan hebt en materiaal bij elkaar jatten, of een geschift van een academicus voordragen,  want dat doet Custers en denken dat je nou toch wat hebt, maar wat mevrouw Custers niet beheerst is omdat gejatte of geleende materiaal over te brengen op de meisjes en de jongens van de universiteit of uit het bedrijfsleven. Gewoon omdat Custers daar de universitaire opleiding niet voor heeft en daarvoor ook het inzicht bij haar ontbreekt.

Wil je wat worden in de academische wereld of het bedrijfsleven, of wil je les geven aan academici, of voor een C2C deskundige publiek spreken, en dat geldt ook voor de zogenaamde "Spirituele Sprekers", dan dien je hun taal te spreken. Op een hulpje, zonder bull, uit de psychiatrische inrichting, met niet meer dan een schriftelijke cursus Rituele Magie. Dat is ook alles wat Custers op haar naam kan schrijven, meer is er niet. Daar zitten de hoog opgeleiden of hermetica-studenten niet op te wachten. De rest heeft ze zich aangemeten. In termen van magie zou we kunnen zeggen;"Custers daagt een geleend koninklijk gewaad van gebakken lucht"

zaterdag 1 augustus 2015

Noodkreet van moeder tegen sekte, Ina Custers- van Bergen

 Recent is er op sterzoeker een zeer ernstige noodkreet geplaats. De noodkreet, in meerdere delen,  is geschreven door een wanhopige moeder.  Het is te vinden onder de blog: http://sterzoeker.blogspot.nl/2009/09/de-temple-of-starlight.html.  De dochter van deze moeder is in handen gevallen van de magische sekte:  The Temple of Starlight.  Ina Custers – van Bergen staat aan het hoofd van deze sekte. Custers noemt zichzelf de Magistra Templi, wat hoofd van de  tempel betekend. De moeder beschijft wat ze met haar familie doormaakt, sinds  haar dochter lid is geworden van The Temple of Starlight.  We lezen dat er in The Temple of Starlight zeer ernstige dingen  gebeuren. Het is al lang bekend dat Ina Custers van Bergen kwalijke dingen doet die niet deugen. Dit is echter zo’n ernstige noodkreet, dat zelf wij hier behoorlijk van zijn geschrokken. 

Sterzoeker wil dan ook vragen of deze anonieme schrijfster het asjeblieft niet bij haar reactie op onze blog wil laten zitten. Neem aub contact op met het sekte meldpunt "www.sektesignaal.nl"  , van de rijksoverheid, desnoods anoniem maar meld dit. Er liggen daar al meerdere klachten over The Temple of Starlight. Als dit niet gemeld wordt kan men ook niets voor u en uw familie oen. Of  neem desnoods contact op  met de politie.

Ina Custers moet echt serieus gestopt worden,  met het kapot maken van mensen. Als dit soort praktijken niet kenbaar worden gemaakt, gebeurd er nooit wat en kan Ina Custers van Bergen gewoon doorgaan met haar kwalijke sektarische praktijken.

Wij willen  deze anonieme schrijfster dan ook vragen of ze contact wil opnemen met Sterzoeker, zodat een van onze medewerkers haar te woord kan staan en haar verder kan helpen, om te voorkomen dat haar dierbare familie niet verder de vernieling wordt in geholpen. Ons E-mail adres is:  info.sterzoeker@gmail.com

Deze mevrouw staat er helaas niet alleen voor. Er zijn inmiddels meerdere mensen die slachtoffer zijn geworden van de praktijken van Ina Custers- van Bergen en haar Temple of Starlight. Het enige wat we voor en met de slachtoffers kunnen doen is om de klachten te verzamelen en onze krachten te bundelen,  zodat er aangifte gedaan kan worden,  waardoor Ina Custers met deze kwalijke praktijken gestopt gaat worden. Dit moet rap gebeuren voordat er nog meer mensen de dupe worden van deze sekte. 

Hier volgt de noodkreet van de anonieme schrijfster, welke zij geplaats heeft onder de blog : The Temple of Starlight van Ina Custers- van Bergen 

..dat mens Custers gaat zover, dat ze doet wat ze wil.........wat de eerste en enige regel is van de satanskerk do what thy will ! zonder ook maar aan enig gevoel van haar medemens te denken, en brengt dit over op een paar zwakbegaafde volgelingen, althans haar hersenspoeling maakt je vanzelf wel zwakbegaafd, volgens mij heeft ze een cursus hoe wek ik het oerbrein op bij mijn volgelingen gevolgd.....................mijn dochter is slachtoffer van die heks dus ik heb reden genoeg en weet genoeg om dit te schrijven, en iedereen bezit overigens magie ! Maar ja niet iedereen zet zichzelf op een troon compleet met scepter !

de nachtmerrie is er nog steeds, en nu met een nieuwe methode, als je een verliefd stel erin luist dan heb je dubbel zoveel macht en geld..............(mijn dochter via haar vriend die overigens verliefd/onder de indruk is op de ouwe taart ook) met totale controle over hun doen en laten, met een houding alsof ze zo uit de meest lugubere satanskerk komen gelopen........privéleven van mijn dierbaren is weg en alles moet gemeld worden aan Custers

Met prachtige woorden helaas ben je goed de weg kwijt als je niet ziet wat ze werkelijk is; een kwakzalver / bedriegster die een show opvoert met de occulte "kennis" van anderen ! slechts met 1 doel het vullen van eigen zak.....via jouw dikke betalingen.....en ik kan het weten ze palmt mijn dochter in want zelf heeft ze er blijkbaar nooit eentje kunnen krijgen .............en ze schuwt hierbij zelfs niet om haar geaborteerde kindje (mijn kleinzoon) ten tonele te voeren in een steenmaterialisatie en her begraving op tempelterrein om zo mijn dochter er voorgoed in te luizen...............over heks gesproken dit is wel een hele erge zwarte heks die haar showtjes zelfs leent uit de psychotherapie waarbij rouwverwerking ook op deze wijze gaat, ik verdenk haar ervan dat ze meer griezeligs uithaalt dan dat wij ons hier

goed, helaas heeft ze mijn dochter nu in haar smerige web gevangen......................via haar vriend en geaborteerde foetus nog wel ! hoe gek kan je zijn als zwarte heks?

Custers is raving mad................en haar volgelingen verblind door mind control technieken

ze schaadt mensen, ze vergiftigt de band tussen mij en mijn dochter door middel van smerige manipulaties

Als ik waarschuw dat het een sekte betreft die geldbelust is (ik had dit artikel niet eens gelezen om dat al door te hebben), is de reactie zeer fel....de reactie spreekt al boekdelen. Ondertussen heeft mijn naaste familielid een zeer vreemde zwarte blik in de ogen gekregen en denkt alleen nog maar in termen die ingeprent zijn via de workshop die hij gevolgd heeft waarbij het antwoord al direkt klaarstaat, de lesmethodes slaan duidelijk goed aan. Het is pure hersenspoeling. Er is mijn familielid ook persoonlijke info ontfutselt door Ina Custers zelf wat ze weer gebruikt om geliefden van mijn familielid in haar smerige geldmachine te lokken. Ze nodigt geliefden "gratis" uit bij haar "magisch rituele" oplossingspraktijken, geleerd uit de psychotherapie bij bijv. rouwverwerking. Ik snap niet dat het geoorloofd is in dit land. Als ik het zo bekijk is mijn familielid al 20.000 euro lichter gemaakt in zeer korte tijd, en worden geliefden erbij gelokt , waarbij ze gratis aanwezig mogen zijn (later klopt ze hun zak alsnog wel leeg) via magische rituelen waarbij de hele groep getuige is. Dit geeft dan weer meer binding.....zo doorzichtig. Maar helaas zijn psychisch zwakkeren hiervoor te vangen wat zij als geen ander weet met haar semi psychisch/sociale achtergrond ! Ook probeert ze netwerken op te bouwen door mensen persoonlijk kapitaal in vastgoed te laten steken, en hierin allerhande aan haar gerelateerde "kennis" te prediken.....tegen hoge vergoedingen uiteraard. Deze figuur met haar man en moeder als handlanger zou per direkt gestopt dienen te worden !

Ondertussen staat iedereen machteloos toe te kijken hoe Ina Custers binnen de mazen der wet pretendeert het complete universum te beheersen en brengt dit ook zo over op haar discipelen. Het enige doel is geld voor Ina zodat ze haar zelfverheerlijking voort kan zetten en een heel dik inkomen genereert. Ze voert idiote toneelstukken op met nog idiotere rituelen die dan magisch invloed moeten hebben op de leefwereld. Ze zet mensen op tegen overige familieleden die machteloos moeten toezien hoe hun geliefden veranderen in zombies waar geen zinnig woord meer mee valt te converseren. Allemaal voor het vullen van haar eigen bankrekening, het is even smerig als welke haatprediker dan ook. Haar bemoeienis met het privéleven van sekteleden is oneindig groot. De sekteleden zien dit onterecht aan voor, liefde toewijding en aandacht. Dat er nog meer familieleden zijn die pijn ondervinden van haar rituele gekkigheid, daaraan gaat mevrouw Miep Dobbelsteen Custers gewoon aan voorbij. Ze is laten we zeggen, op zijn Jan boerenfluitjes bezig om daarvoor vatbare mensen geld uit de zak te halen. Ondertussen stuurt ze je bij sexuele problemen ook nog door naar vriendjes van haar, zodat het een ontzettend leuke entertainment achtige vertoning is van toneelstukjes over Isis, Baphomet en de duivel, en laten we niet vergeten de fairy queen die zij oproept ! Met een saus van vrije tantra sex, lokt ze een schare jongemannen in haar fuik, die er een bak met geld achterlaten !

Ook jonge vrouwen lokt ze in haar fuik. Dit begint al aardig op een netwerk te lijken van de gemiddelde ordinaire pooier. Jonge mannen en ook jonge vrouwen laten zich voor haar karretje spannen, want voor je godin doe je immers alles tot aan het prostitueren van jezelf toe ! Zeer zeer boos zijn wij op deze sekte, want onze eigen familielid dreigt erin mee te gaan als het al niet zover is, want geheimhouding wordt erin gestampt daar. Er is niets meer over van de persoon die het voorheen was, en er is door de sekte karaktermoord uitgevoerd, wie weet wat ze er nog uitvreten ! (ik vermoed dat ze ook satanische rituelen uitvreten maar kan dit nog niet hard maken maar als dat wel zo is, dan kan de sekte rekenen op een weerstand die zijn weerga niet zal kennen)

Laatste nieuws van Custers.........als ik met mijn buurvrouw over de bezorgdheid over deze "belastingvrije opleiding" lees sekte praat ....weet zij dat binnen een half uur...........over controle van een gek gesproken, wie stalkt wie ??? Ze verbiedt (geeft advies jajaja) familieleden ook al het contact met hun moeder via haar discipelen die verliefd op deze ouwe heks zijn, tja ...............ze zal zelf gefrustreerd zijn omdat ze geen kinderen zelf heeft (Custers), zodat ze de onze maar moet gaan vangen !

vrijdag 24 oktober 2014

Over het winkeljuf-bewustzijn en te dure winkeltasjes

Omdat deze sterzoeker het Tarotlabyrint wilde kopen voor een gezellig en interessant avondje met vrienden, kwamen we in een spirituele winkel terecht, waar we al eens eerder iemand over gehoord hadden, tijdens een cursus hogere magie. In een eerdere blog hebben we al een aandacht besteed aan deze mentaliteit. Hier volgt een nieuw winkel avontuur.

Deze winkel heeft een goed assortiment. Ik vond er een interessant astrologisch set kaarten en een mooi 3D tarotspel. Ik kon het niet laten liggen en rekende alles bij de kassa af; op 5 cent na was het bedrag 71 euro. Omdat het een stapel was geworden, vroeg ik om een plastic tasje. De mevrouw achter de kassa keek me aan. Leesbril op het puntje van haar neus, strakke smalle lipjes gestift met donkerrode lippenstift en ongeverfd haar op een paardenstaart. Ze zei: “We hebben tasjes van 10 en van 25 cent”. Ik was verbaasd en wees naar de groen verlichte letters van de kassa. ”Maar ik heb hier net bijna 71 euro uitgegeven. Dan kan er toch wel een tasje af?”
“Nee. Bewustzijn hè.”
“Maar, 71 euro!”
“Zodra mensen moeten gaan betalen, gaan ze nadenken en komt er bewustzijn”.
Ik was met stomheid geslagen en voelde mijn verontwaardiging toenemen. Dit kon toch niet waar zijn? Pikant detail is dat de duurdere tasjes van 25 cent overduidelijk voorzien waren van de naam van de winkel. De spirituele winkel die bewustzijn denkt te genereren door mensen voor hun reclame te laten betalen. De verwarring en de verontwaardiging werden groter en groter.
Wil je bewustzijn mét reclame, dan betaal je 25 cent en zonder ‘maar’ 10 cent. Het plastic tasje van 25 cent kun je vaker gebruiken en gaat veel langer mee. Duurzaam, zou je zeggen ook al is het dan van milieuvervuilend plastic. Ik vraag me dan eigenlijk wel af, welk bewustzijn zou zich gaan openbaren als ik dat tasje had gekocht. Want dat ik dat niet gedaan heb is evident. Mijn verontwaardiging was te groot om te negeren.
Welk bewustzijn de dame met de donkerrode lipjes mij wilde verkopen is me niet duidelijk. En dat hoef ik ook niet te weten. Dergelijke dogma zijn net zo moraliserend als die van een strenge geloofsgemeenschap (of regering) waar meer niet dan wel mag. Waar voorgeschreven wordt hoe je je moet voelen en wat er allemaal wel niet zondig is. Waar je onvrij bent en moet dansen naar de pijpen van mensen die beweren dat god via hen spreekt en ondertussen iedereen aan de ketting van de duivel leggen.
De mevrouw met de donkerrode lipjes mag trots zijn op haar geslaagde minipreek. Want er is bewustzijn gekomen! En ik heb het lekker gratis gekregen. Ik heb mijn stapeltje gepakt en ben de winkel uit gestapt zonder te groeten.
Ze mag zichzelf met recht een guru noemen en misschien moet ze voor de herkenbaarheid een plastic zak aantrekken. Met 5 gaten erin, voor armen, benen en hoofd zodat ze zelfs in de regen door de stad kan lopen. Zonder muts zodat als er een boodschap van boven komt, die toch tenminste binnen kan komen. Die 5 gaten mogen niet door het logo van de winkel geknipt worden, dat zou nou pas echt zonde zijn.
Ik heb zo’n vermoeden dat de mevrouw met de donkerrode lipjes de tas tegen inkoopsprijs kan krijgen. Maar dat gun ik haar van harte.

Uw aller van ouds bekende Opper_Sterzoeker

zondag 7 september 2014

Over J.H.W. Eldermans zijn Werken en Sammlung Schmidtke

Eerder schreef Sterzoeker al een over J.H.W. Eldermans, maar nu zijn we er helemaal uit met Eldermans. Dit na aanleidingen van een vraag of wij de "Sammlung Schmidtke" kennen. Al een tijdje vroegen wij ons namelijk af hoe Bob Richel toch bij het Museum of Witchcraft terecht kwam. Waar hij dat van kende want het bestaat sinds 1951. 


Nou, dat zit zo. De eerste eigenaar van MoW was Cecil Williamson. die kwam na wat omwegen bij de MI6 terecht, de geheime dienst van Engeland, zoals u weet. Hij kreeg uiteindelijk de speciale opdracht om de occulte activiteiten van de nazi's te volgen. Dat is natuurlijk niet uit de lucht komen vallen want deze man rapporteerde - denk we zo - al lang over occulte groeperingen.

Nu begrijpen we ook dat de Sammlung Schmidtke niet bij Eldermans uit de lucht kwam vallen. Het riekt er sterk naar dat deze verbanden niet schier toevallig zijn. Wat Eldermans deed bij het ministerie van Justitie is wat troebel, maar het laat zich raden dat hij ongeveer hetzelfde werk deed als Williamson, maar dan voor de BvD. Zo kenden die twee elkaar dus. Ze waren ook van dezelfde leeftijd ongeveer. En het verklaart ook waarom Eldermans zo'n moeite heeft gedaan om zijn archief weg te werken.

Het kabouterarchief was natuurlijk een persoonlijk liefhebberijtje van de onschuldige soort. Daar ging het niet om. Dan is daar nog de Sammlung Schmidtke, waar Eldermans informatie uit putte. Het verhaal wil dat deze verzameling tussen 1909 en 1913 privé werd gedrukt door Otto Schmidtke en het ging waarschijnlijk rond in de tovenaarskringen. De verzameling bevat beschrijvingen van magische objecten en methoden.

Het bestaan van dit werk is echter enkel gebaseerd op informatie die Gorter in haar boek Kabouters zien? Anders kijken! geeft. De werkelijke collectie Schmidtke is nooit gevonden. Interessant wel in deze is dat de naam Otto Schmidtke genoemd wordt. Als dit dezelfde Otto Schmidtke is dan hebben we te maken met een Duitse Politicus die lid was van de NSDAP. Schmidtke was ook auteur. Hij heeft een aantal boeken op zijn naam staan over de NSDAP. In die zin zou hij als schrijver even goed over het occulte hebben kunnen schrijven. Het is algemeen bekend dat men in die Nazi kringen niet geheel afwijzend stond tegen over een interesse in het occulte.

Van J.H.W.  Eldermans wordt gezegd dat hij magister was van de M.M.M. dat staat op de site van MoW. Wij denken denken dat dat een broodje aap is, iets dat Bob Richel verteld heeft. Wel kan het zijn dat hij de A.A groepen bijwoonde, voor observaties, snap U. Als magister moet je een andere motivatie hebben en bovendien zou het zijn positie gecompromitteerd hebben als hij actief magister was geweest. Niet logisch dus. Dikdoenerij van Richel.

Richel zelf was een wat onbeduidende man was die dobberde op de bedenkelijke roem van zijn schoonvader (waar hij zo tegenop zag). Maar tekenen kon hij wel, net als zijn schoonvader. Er zitten heel mooie tekeningen bij.

Over de relatie tussen vader een schoonzoon leren wij van Jeannet Richel, de kleindochter en dochter van J.H.W. Eldermans en Bob Richel leren uit een mail-correspondentie, die Sterzoeker met haar had het volgende: "Ik had ook veel contact met mijn vader die de (de inhoud van) de collectie goed kende en ik meen toch echt dat het vernietigde deel voornamelijk aantekeningen waren. Overigens was het helemaal niet zo dat mijn vader en mijn grootvader 'geen nauwe banden onderhielden' Ze hadden een redelijk gewone schoonvader-schoonzoon relatie, waarin alleen de gespreksonderwerpen misschien niet doorsnee waren en waarbij JHWE zichzelf duidelijk meer deskundig achtte, en dat ook duidelijk liet merken Wij begrijpen ook dat een dochter heel anders tegen een eigen familie aankijkt dan de onderzoekers.

In  M. hofstede haar scriptie schijnt een beeld door dat Bob Richel geen nauwe band met zijn schoonvader had Eldermans. Eldermans wordt beschreven als een superieure man die neerkeek op zijn schoonzoon. En omgekeerd: een schoonzoon die tegen zijn superieure schoonvader opkeek.

De term fallusobsessie hebben wij eerder gebruikten voor het werk van Eldermans Dat hoeft men niet als beledigend te beschouwen omdat dit in het beeld van de A.A. (beide A.A.'s) past. En de A.A's passen op hun beurt weer in het tijdsbeeld. Rol en functie van de vrouw waren object en als zodanig ondergeschikt aan rol en functie van de man. Dat is in deze tijd wat moeilijk voor te stellen, doch dit is slechts een aspect. De sexuele magie van Crowley grijpt op het eerste gezicht terug op de fallus als antiek vruchtbaarheidssymbool van de man-gedomineerde culturen.

Er waren ook culturen die de nona als prominent vruchtbaarheidssymbool hadden. Dat zijn de culturen die - naar het zich laat aanzien - van oudsher een matriarchale lijn volgden.De patriarchale lijn is al heel lang dominant. De Academia Pan Sofia kan u hierover veel informatie geven als u dat wenst.

Tegenwoordig kan men kiezen uit een ruim aanbod van esoterische en/of magische genootschappen. Men heeft geleerd vorm te geven aan de tegenstrijdigheid. Dit was een kwestie van tijd en we mogen wel stellen dat dit echte vooruitgang is. De moderne mens hoeft zich niet meer te laten gijzelen door zijn twijfels. Zoekers als Eldermans en Richel zouden het in deze tijd minder moeilijk gehad hebben, schatten wij zo in.

De generatie van onze grootvaders was gewend om het mannelijke als dominant te beschouwen, Bob Richel zat net in een overgangsgeneratie. Tegenwoordig wordt in de magie het mannelijke en het vrouwelijke aspect als twee gelijkwaardige vormen van dezelfde scheppingskracht gezien. Dit kan alleen wanneer sexualiteit naar een metafysisch niveau is opgetrokken en zo staan de zaken er nu voor. Met die ogen kijken we dezer dagen naar het verleden (en schudden soms het hoofd).

Beide kanten van de overgangsgeneratie zijn wel te begrijpen. Enerzijds was daar opvoeding, cultuur en traditie (vlakken wij vooral de ervaring niet uit zoals die van zijn misdienaarschap en de schokkende gewelddadigheid van een oorlog). Anderzijds stond deze generatie met een been in de tijd van de seksuele revolutie. Juist die overgangsgeneratie had het moeilijk om aan tegenstrijdige verlangens vorm te geven. Laat we het anders zeggen: de woorden voor de tegenstrijdigheid waren nog niet uitgevonden. Men zat vast aan vaste patronen en wilde zich tegelijk daarvan losmaken. Dat was een strijd tussen wil en vrees.

Van Jeannet Richel, correspondendeerde hierover: “Over mijn vaders tekeningen (waarvan u er slechts een of enkele kent) kan ik kort zijn: de oorlog en vooral het meemaken van het bombardement van Rotterdam speelt daarin een grote rol, als ook een interesse in rituelen en een weerzin tegen hoogwaardigheidsbekleders uit de kerk en het geloof in zijn algemeenheid (RK achtergrond). Daarnaast is ook 'occulte' symboliek vaak aanwezig. Een derde, belangrijk, onderwerp zijn inderdaad de fallussen, waarvan ik vermoed/vrees (maar dat vertel ik u in vertrouwen, hij liet daarover nooit iets los) dat mogelijk zijn tijd als misdienaartje daarvoor als 'inspiratie' heeft gediend. Ik weet dat mijn vader inderdaad wel de wens had om toe te treden (en dan bedoel ik niet het klooster). Hij heeft me daarover echter nooit iets verteld”.

Interessant aspect wel, die rebellie tegen de RK kerk in combinatie met dat misdienaarschap. Nee, we weten niks. Maar wat we niet weten dat kunnen we wel raden. Eldermans lijkt hiermee een getormenteerde geest. Aan de ene kant de beschaafde onderdrukking en aan de andere kant de geheime losbolligheid, en dan ook nog terecht komen bij troebele genootschappen in plaats van een keurig gezelschap van Vrijmetselaars of piskijkers. 't Is toch wat, daar blijf je niet heel bij. En dan ook nog eens je vrouw niks vertellen van je geheime leven... stsss. Ja hoor, een product van de muffe moraal. De vraag is dan ook was het rebellie of was Eldermans gewoon een gluiperd, een dameszadelruiker? Ook die overheidsfunctie van hem was van de sneaky soort. Dat hing ergens tussen Justitie en de BVD in. De groeten met die Eldermans zullen velen zeggen.

Bob Richel heeft meer weg van die vrijheid-blijheid losbandigheid van de 60-er jaren. Ook daar hebben we genoeg van gezien. Jammer voor zijn keurige dochter. De man woonde lang in Amsterdam, wicca bestond nog niet, maar de Satanisten waren toen al behoorlijk in opkomst. Ook daar weten we genoeg van. Nee, dat is helemaal niet zo'n lekker dier geweest. Als hij een weerzin tegen het materiaal van zijn schoonvader had gehad, of al was het maar uit kunstzinnige interesse om dat archief in goeie handen te geven, dan had hij dat archief al eerder de deur uitgewerkt. Nee, hij heeft het gehouden tot zijn laatste dagen. Nou dan, smullen maar. Je had inderdaad lef nodig om "toe te treden" in die tijd. Hij was dus ook nog van de bescheten soort.

Eldermans, hij heeft zijn verzameling aan Bob Richel overgedaan. Die wist niks beters (en niks slechters) te verzinnen dan het af te staan aan het eerste heksenmuseum, toen nog een unicum. Had Richel het niet in handen gekregen dan was het materiaal vernietigd. Eigenlijk was dat ook de opdracht die Eldermans had gegeven. Het moest allemaal in de versnipperaar, daar had hij zelf al eens een bedrijf voor ingehuurd. Kun je nagaan hoeveel het moet zijn geweest. Wat overbleef was een alruinverzameling, magische attributen, tekeningen, manuscripten en aantekeningen.

Mogelijk dat het deel wat andere personen betrof vernietigd is, maar het kan ook pornografisch materiaal zijn geweest. Het deel dat bewaard is gebleven kan simpel worden gerangschikt onder persoonlijk hobbymateriaal en was niet compromitterend voor zijn vrouw. Nou ja, erg leuk stond ze nou ook weer niet in de kijker, maar het bleef in het bewoonde gebied zullen we maar zeggen.

Echter, volgens Jeannet Richel was dit in feite was precies andersom: “Het was inderdaad de bedoeling dat de gehele collectie vernietigd zou worden; maar Bob Richel heeft (met moeite) een deel kunnen redden. Uit eigen interesse voor het onderwerp en het respect voor het werk van JHW Eldermans. Hij heeft het dan ook jarenlang met veel plezier bij zich gehouden. Pas toen hij zijn einde voelde naderen kon hij- en dan nog met moeite- afstand doen. Het was juist het deel met de aantekeningen, en geen afbeeldingen of 'pornografisch materiaal' wat reeds vernietigd was. Het ontbreken van deze aantekeningen, die de tekeningen en objecten in een onderzoekskader zetten, maakt nog niet dat het materiaal zomaar even onder het kopje 'persoonlijk hobbymateriaal' kan worden geschaard. Degene die dat beweerd heeft geen weet van de uitgebreidheid en diepgang -en dus het belang- van het werk”. Daar heeft Jeannet Richel zeker een punt, juist door de vernietiging weten we of het vernietigde deel meer was dan hobbywerk.

Geplaatst in de context van zijn tijd en zijn achtergrond is daarom een term als fallusobsessie wel terecht omdat de drijvende kracht achter de beelden/tekeningen uit onderdrukking van de menselijke driften leek voort te komen. Zouden de tekeningen in deze tijd gemaakt zijn dan konden we niet zo makkelijk meer van obsessie spreken en de artistieke kwaliteit prijzen. Die zijn er namelijk ongetwijfeld.

In deze tijd is het besmuikte en gefrustreerde karakter van een tekening niet meer actueel, de artistieke kwaliteiten komen dan tot hun recht. Het zou de moeite waard zijn om deze tekeningen op deze manier te analyseren en in een nieuw licht te plaatsen. De overgangsgeneratie zou hun twijfels en de gespletenheid makkelijk kunnen herkennen. Dat zou zowel de kunstenaar als zijn werk eindelijk recht doen.

De tekeningen van uw Eldermans zouden deze benadering ondersteunen want in zijn tijd was er van twijfel aan de mannelijke superioriteit nauwelijks sprake. Even afgezien van een bepaalde elite dan. Eigenlijk is het een beetje jammer dat al dit werk in het Museum of Witchcraft terecht is gekomen als een soort rariteit. Men doet er daar niet veel mee en krijgt de lachers op z'n hand.

Wij zijn van mening dat hier een zeer interessant tijdsbeeld ligt. Hedendaagse wicca's zien dat nogal eens over het hoofd en denken te snel dat het altijd geweest is zoals het nu is. De strijd die vooraf ging aan de verheffing van een tijdsgebonden moraal wordt te snel vergeten. Eldermans heeft deze strijd in stilte en eenzaamheid gestreden, met slechts zijn tekentalent als uitingsvorm. Corrigeert u ons als we het mis hebben.

Zowel Bauduin als Terhofstede hebben in hun onderzoek wat ons betreft te snel de ietwat sensationele kant gekozen hebben. Van Bauduin kunnen dat wel begrijpen in het kader van de oude volksmagie, bij Terhofstede trek ik hier en daar de wenkbrauwen op omdat de persoonlijke informatie buiten het onderwerp lijkt te vallen. De talenten blijven onbelicht. Ook de historische context en historische bronnen blijven wat ons betreft onbelicht.

Wij hopen dat een jongere generatie onderzoekers dit onderwerp nog eens grondig oppakt. Gezien de mail die wij recent ontvingen staat er iets te gebeuren. Mmm, of sterzoeker moet maar eens weer op onderzoek uitgaan bijvoorbeeld naar de Sammlung Schmidtke, die nog nooit is gevonden. Mocht u deze Sammlung bezitten dan vernemen we dat graag. Dat zou een doorbraak in de dit onderzoek kunnen betekenen.

Vergelijkbare Blogs

Related Posts with Thumbnails