donderdag 27 oktober 2016

Temple of Starlight/ WestenMystery School en haar Algemene Voorwaarden.


Sinds 10-09-2017 is de webpagina van de Temple of starlight op de schop en vernieuwd. Veel van wat  in het onderstaande artikel is geschreven is niet meer terug te vinden op de webpagina.  Ina Custers heeft meerder sites samengevoegd tot een site. Dit betreft echter een uitgeklede versie van de eerder Temple of Starlight site. Custers heeft nu: templeofstralight.org en Westernmysteryschool.nl
Haar algemene voorwaarden zijn nog steeds onderaan deze pagina's te vinden.  

Sterzoeker wil de "kleine lettertjes" van de Algemene Voorwaarden van de Temple of Starlight, van Ina Custers van Bergen haar "Disclaimer"onder de loep nemen. De Disclaimer geeft inzicht in de financieel verplichtingen, die de Temple of Starlight haar leden oplegt.

Mocht u lid willen worden van Ina Custers haar magische orde "The Temple of Starlight", raden wij u aan de disclaimer eerst even heel erg goed te lezen. U verplicht uzelf namelijk tot het (door)betalen van deze dure opleiding, ook als besluit om halverwege het cursusjaar te stoppen. Als u niet op tijd bent met uw afzegging wordt u lidmaastchap, bij The Temple of Starlight, automatische verlengt . De originele tekst van de disclaimer is in deze blog in het rood opgenomen. De zwarte tekst er tussenin is ons commentaar.

Een nieuwe student kan slechts drie keer vrijblijvend deelnemen aan een lesdag. Alleen de gevolgde lessen worden dan in rekening gebracht. Daarna wordt verdere deelname automatisch beschouwd als inschrijving voor de gehele opleiding.

Dit wil zeggen dat u na deelname aan drie lesdagen zeker moet zijn of u lid wilt wordt of niet. Blijven wil zeggen: dat u een lid bent van de orde of The Temple of Starlight en dat u voortaan dient te betalen, conform algemene voorwaarden.

Dubbelklik op deze afbeelding om deze in groot formaat te lezen.

Gaat u door met de lessen, dan bent vanaf dat moment volwaardig-lid van een "magische orde", of "geheim genootschap". De TOS staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven als stichting, met de kenmerk: "religieuse organisatie". (Zie  bovenstaande afbeelding)  Zonder dat u van op de hoogte bent gebracht bent u lid geworden van iets wat in de volksmond een "kerkgenootschap" heet.

Ook laat Ina Custers haar cursisten niet weten dat ze na aanvang van het lidmaatschap voor minstens een jaar finacieel verplicht zijn om voor een heel jaar te betalen. Op de rekening die het lid ontvangt, wordt deze verplichting niet vermeld. Men ontvangt een rekening voor 5 lessen. Halverwege het jaar volgt dan een tweede rekening van 375 euro.

Bij inschrijving verbindt u zich voor een lesjaar. U gaat hiermee akkoord met de algemene voorwaarden. De inschrijving wordt automatisch verlengd naar de volgende cursusjaren. Lesgeld is in beginsel verschuldigd per semester, waarvoor de volgende regels gelden:

Hierboven leest u het; Als u lid wordt, voor 1 semester: (5 lessen), dat het u verplicht de resterende 5 lessen ook te betalen. Dat wil dus zeggen dat u 2x 375 euro moet betalen.  (Huidige prijs sinds 2015, betreft 450 euro. In dit artikel staan afbeeldingen met prijzen van eerdere datum. We houden dit aan in het artikel.)

Voor aanmeldingen tijdens het semester geldt:
• starters in het voorjaar zijn lesgeld verschuldigd vanaf 1 februari van dat jaar.
• starters in het najaar zijn lesgeld verschuldigd vanaf 1 september van dat jaar.
Voor afmeldingen tijdens het stichtingsjaar geldt dat het lesgeld over een geheel semester verschuldigd blijft.


As u op vakantie gaat en er vallen een of twee lessen in uw vakantie dan bent u uw geld van de gemiste lessen kwijt. Dit geldt  bij afwezigheid door ziekte en ook als u onverwacht niet naar les kan. Bij de Temple of Starlight kent men geen genade en men dient te alle tijden het volledige bedrag te betalen.

Een  voorbeeld rekening van de Temple of Starligt. Om privacy redenen is de naam van de cursist door XXXXXX XXXXXXX vervangen.

De verschuldigde lesgelden wordt geïnd in 1 jaarlijkse termijn, twee halfjaarlijkse termijnen (in overleg is een betaling in 12 maandelijkse termijnen in principe mogelijk). Reeds verstreken termijnen worden bij tussentijdse aanmelding met terugwerkende kracht geïnd. De termijnbetalingen zijn aan het begin van de termijn verschuldigd.

De rekening wordt door Ina Custers van Bergen, twee keer per jaar verzonden. Het bedrag is 2x 375 euro. Daarbij komt nog 7 euro administratiekosten. Een extra les, bij de Temple of Starlight, zal ook "extra" in rekening worden gebracht. In zo'n geval betaald men niet het "vaste" ledentarief van 85 euro + 7 euro administratie kosten, maar men betaald dan 95 euro plus 7 euro administratiekosten. Ook blijkt uit de praktijk dat men bij de Temple of Starlight alert moet op zijn op "foutjes", dat er bv niet meer aan tussentijdse lessen in rekening zijn gebracht, dan de werkelijk gevolgde lessen.

Bij tussentijds opzeggen is restitutie van lesgeld niet mogelijk Ter beoordeling van het stichtingsbestuur is in uitzonderlijke gevallen annulering met restitutie van het lesgeld mogelijk (langdurige ziekte). Een verzoek tot annulering dient schriftelijk aan het stichtingsbestuur te worden voorgelegd.

Hier leest u het zelf; als u halverwege het jaar opzegt, volgt automatisch een rekening van nogmaals 450 euro.

Bij het bestuur aankloppen voor eventuele klachten heeft weinig zin. Het bestuur achter de stichting the Temple of Starlight bestaat immers (op papier) in zijn geheel uit de familie Custers; Ina Custers, haar echtgenoot en haar moeder. Hier heeft Sterzoeker eerder al eerder over geschreven. Zie ook: The Temple of Starlight van Ina Custers- van Bergen

Custers zal zelf het besluit nemen en niet een bestuur,  dat u het resterende lesgeld dient te betalen, indien u hier over een klacht zou indienen.

Als u weigert te betalen ontvangt u een brief met het verzoek om alsnog binnen 14 dagen te betalen, anders komt de deurwaarder langs. U krijgt dat een dwangbrief waarin zij niet schroomt om een verzonnen financiele-personage op te vroegen. Custers doet voorkomen dat deze haar adminstarie doet en zal als u niet betaald een avocaat zal inschakelen. De financiele medewerker bestaat niet en voor een advocaat hoeft u niet te vrezen. Mevrouw Custerszal geen advocaat niet inschakelen. Dat gaat haar immers geld kosten. Na een aantal "dwangbevelen" houdt het dan ook op. Wij bevelen aan, mocht u in dit pakket geraakt zijn, de extra lessen zeker niet te betalen.

Stichting Temple of Starlight behoudt zich het recht voor, bij onvoldoende deelname de opleiding geen doorgang te laten vinden.
Stichting Temple of Starlight informeert hier omtrent zo spoedig mogelijk. In geval van annulering wordt reeds betaald opleidingsgeld volledig gerestitueerd.
In het geval het door overmacht niet mogelijk is om een les in de ‘eigen’ groep bij te wonen, kan in overleg een gastles in een parallel groep worden gevolgd.


Dat wil zeggen dat u alleen nog terecht kan in Dordrecht. De les locaties Dordrecht, bevindt zich in een Anti kraakpand, alwaar ze haar pop-up tempel gevestig heeft. De leslokaties Haarlem en Eindhoven zijn inmiddels opgedoekt wegens gebrek aan leden. Custers heeft sinds kort haar tempel ondergebracht in kantoorpand op de Spuiboulevard 100 te Dordrecht. Hiervoor heeft ze ruim een jaar in een antie kraakpand in Rotterdam gezeten, op de Kleiweg 14-16.

Custers heeft ook geprobeerd op exclusieve locaties les te geven. Bijvoorbeeld in Scheveningen bij lacaldera. De twee aangekondigde cursussen, hadden zeer hoge lesgelden, van 750 euro.

Naast deze cursussen geeft Ina Custers allerlei korte meditatie avonden en lezingen. Voor 50 euro of 20 euro kunnen belangstellende op deze wijze kennis maken met de TOS.

Op de web-pagina van de Temple of Starlight staan vaak ook lessen en cursussen vermeldt die niet gegeven worden of niet doorgaan wegens te weinig deelnemers.

Informatie bijenkomsten of avonden, die elders gegeven worden, zijn in feite bedoeld om mensen te lokken en te hersenspoelen, zodat ze doorgesluisd kunnen worden naar de tempellessen die in Rotterdam, op de Spuiboulevard 100 te Dordrecht gegeven worden. Momenteel  zijn de kosten 375 euro per 5 lessen.

Het lesgeld dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van de opleiding volledig te zijn voldaan.
Annuleringsvoorwaarden
Iedere student heeft na inschrijving nog 7 werkdagen bedenktijd.
Hierna treden de annuleringsvoorwaarden in werking.
In geval van annulering tussen 12 weken en 6 weken voor aanvang van de Temple Training, is de cursist 50% van het volledige lesgeld verschuldigd aan de Stichting Temple of Starlight, plus € 100,00 organisatie- en administratiekosten.
In geval van annulering binnen 6 weken voor aanvang van de opleiding, is de cursist 100% van het lesgeld verschuldigd aan de Stichting Temple of Starlight.


Wie zich aanmeld binnen 6 weken voor aanvang van de cursus, valt niet onder die onder de 7 dagen bedenktijd. Wie binnen 12 tot 6 weken annuleert dient de helft van 375 euro, dat is 187,50 + 100 euro administratie kosten te betalen. U betaald dan maar liefst 287,50. Waar die 100 euro organisatie- en administratiekosten op gebaseerd zijn is Sterzoeker een raadsel. Op de reguliere rekeningen van de Ina Custers wordt namelijk 7 euro administratie kosten in rekening gebracht, wat pure winst is. Met 100 euro extra maakt Ina Custers het helemaal bont.

Tussentijdse opzegging
Teruggave van een gedeelte van het opleidingsgeld is alleen mogelijk wanneer een tussentijdse beëindiging van de opleiding het gevolg is van ernstige ziekte of calamiteit. Een en ander geschiedt na wederzijdse overeenstemming.


Met andere woorden; U bent in (bijna) alle gevallen uw geld kwijt!

Algemene voorwaarden voor de Temple Retreats en Seminars
Inschrijving voor de Temple Retreats en Seminars geschiedt schriftelijk of via email. U ontvangt hierna een nota voor het volledige bedrag van het seminar.
Iedere student heeft na inschrijving nog 7 werkdagen bedenktijd. Hierna treden de annuleringsvoorwaarden in werking.
U dient dit bedrag binnen 14 dagen na dagtekening van de nota te voldoen.
In geval van annulering tussen 12 weken en 6 weken voor aanvang van de opleiding, is de cursist 50% van de prijs van het volledige seminar verschuldigd aan de Stichting Temple of Starlight, plus € 100,00 organisatie- en administratiekosten.
In geval van annulering binnen 6 weken voor aanvang van de opleiding, is de cursist 100% van het lesgeld verschuldigd aan de Stichting Temple of Starlight. Gezien de aard de organisatie van weekend-retreats is het niet mogelijk gelden te restitueren in geval van calamiteiten (zoals bv ziekte).


Bij de Temple of Starlight betaal je 450,00 voor een wekend workshop.

Algemene voorwaarden voor de Solo Magical Trainingen
Inschrijving is op elk moment mogelijk, en geldt per half jaar. Lesgeld dient na acceptatie van de inschrijving te worden betaald. Daarna worden de lessen digitaal ter beschikking gesteld, en heeft de student de mogelijkheid om gebruik te maken van de supervisie. Restitutie van lesgelden is niet mogelijk.


De kosten voor de Solo Magical Trainingen, bij de Temple of Starlight, bedragen op dit moment 285,00. Dat kan ook zomaar weer veranderen. Eerdere kosten voor deze training waren 420 euro, maar dit is recent verlaagd naar 285, aangezien niemand zich meer inschreef wegens deze hoge kostprijs.

Wilt een schriftelijke cursus magie, dan raden wij u aan om eens bij The Servants of Light (SOL) te gaan kijken. U krijgt dan precies dezelfde lessen, en u betaalt een stuk minder.

Sterzoeker raadt u aan; Bezint eer ge aan een magische opleiding begint. Het zou namelijk 100X jammer zijn dat u uw zuur verdiende centjes kwijt raakt aan iets wat u wellicht op een gegeven moment helemaal niet meer wilt volgen.

Wij zouden gezien de vage algemene voorwaarden al helemaal niet aan een cursus bij The Temple of Starlight beginnen, want stel dat de Magus uw brief met opzegbericht zogenaamd niet heeft ontvangen, dan kan u nog jaren de rekeningen van Ina Custers- van Bergen in uw brievenbus verwachten en dat moet u niet willen

Hier volgt enige toegevoegde informatie over de huidige werkwijze van Ina Custers- van Bergen:
Naast de webpagina Temple of Starlight  beschikt Ina Custers-van Bergen sinds 2012-02-21 over meerdere webpagina's. De webpagina's zijn in beheer bij Dima Support. Custers wil middels verschillende webpagina's haar cursussen en haar Temple of Starlihgt aan de man en vrouw te brengen.

Er is door Custers zeer waarschijnlijk bewust gekozen voor een afwijkende stijl, ten opzichte van de hoofdpagina, van The Temple of Starlight. De strategie achter de totaal verschillende pagina's is dat Custers hier mee verschillende doelgroepen kan bereiken. Ook weet Ina Custers zodoende, de negatieve naam, die The Temple of Starlight inmiddels opgebouwd heeft te omzeilen.

We hebben de volgende webpagina's gevonden:
http://www.vavivre.nl/
http://www.axismundiacademy.nl/
http://www.cerebration.nl/
http://www.spirituelevaardigheden.com/
http://www.senseandstrength.com/
 http://www.westernmysteryschool.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Vergelijkbare Blogs

Related Posts with Thumbnails