donderdag 28 oktober 2010

Egyptische Magie in het RMO

Sinds zaterdag 16 oktober is 'Egyptische Magie' open, een grote tentoonstelling in het Rijksmuseum van Oudheden over de magische wereld van de oude Egyptenaren. Magie speelde een belangrijke het dagelijks leven van de Egyptenaren. De tentoonstelling omvat meer dan 300 objecten, waarvan 60 in bruiklenen van o.a. het Louvre en het British Museum. U ziet er indrukwekkende godenbeelden, magische teksten, offerbeeldjes, toverboeken en amuletten.

Magie was voor de Egyptenaren heel gewoon. Het was onlosmakelijk verbonden met hun godsdienst. Ze geloofden in de absolute macht van de goden over hemel en aarde. Het enige middel waarmee mensen hun eigen lot konden beïnvloeden, was magie. Op allerlei manieren probeerden ze de goden gunstig te stemmen. Dat deden ze bijvoorbeeld door te offeren, of geluksamuletten te dragen. Zo konden ze de kleine dingen in het dagelijks leven de goede kant op sturen. Om het hele land en volk te beschermen voerden priesters uitgebreide tempelrituelen uit. Ook na de dood waren rituelen een grafgiften belangrijk. Magie was zodoende 24 uur per dag en op elke hoek van de straat aanwezig

Egyptische magie wordt vaak aangeduid met het woor Heka. Heka was een god uit de Egyptische Mythologie die de magie (toverkunst) personifieert. Ook wordt Heka ook wel de schepende levenskracht genoemd.

Volgens het Joodse wetboek, de talmoet, staat dat er tien doses Magie ter wereld kwamen. Negen daarvan kwamen terecht in Egypte, het restant werd verdeeld over de rest van de Wereld. Heka is de naam van de Universele scheppende kracht der Egyptische magie. Het is een kracht die aangewend kan worden die ons kan bijstaan in dit leven en het hiernamaals.

Er zijn 3 kenmerken van Heka:

- Heka in mensen en voorwerpen
- Heka wordt zichtbaar door speciale handelingen
- Heka kan worden aangeroepen door woorden.

In het Egyptisch pantheon staat Isis ook wel bekend als Weret Hekau wat betekend Groot in Magie. Zij heeft deze gave kunnen vergroten door een list. Zij heeft de ware naam van Atum (Re) weten te bemachtigen en zodoende alle Magie der wereld eigen kunnen maken.

Heka is de kracht der schepping en zo werd het ook worden gebruikt. Volgens de oude geschriften is de kracht van Heka het sterks vertegenwoordig in zeldzame en exotische voorwerpen. Wanneer je men amulet maakte van een zeldzame stof of een afbeelding van een zeldzaam dier, dan was de Magische werking sterker zijn dan wanneer men een niet zeldzame stof of afbeelding gebruikt.

Door een afbeelding van een dier te gebruiken nam men desgewenste eigenschappen over van de dier en/of ben je beschermd tegen dat dier. Volgens de oude egyptenaren was het zo, dat wanneer je de ware naam van iets of iemand wist dat je ook die kracht tot je kon nemen wanneer je deze naam gericht uitsprak.

Met 'Egyptische Magie' presenteert het Rijksmuseum van Oudheden een unieke tentoonstelling over de magische wereld van de oude Egyptenaren. U ziet ruim 300 amuletten, scarabeeën, magische beelden en teksten, tovermessen, godenbeelden en toverboeken op papyrus. Samen geven ze een compleet beeld van de belangrijke rol van magie in het oude Egypte. De voorwerpen op de tentoonstelling komen uit topcollecties uit binnen- en buitenland. De basis vormt uiteraard de eigen collectie, die gerekend wordt tot de top-10 van de wereld op dit gebied. Speciaal voor deze tentoonstelling zijn bovendien objecten geleend van gerenommeerde buitenlandse musea, waaronder het Louvre en het British Museum.

zondag 24 oktober 2010

Gratis Reclame voor de PFI

Na aanleiding van het “gedoe” over de PFI (Pagan Federation Nederland) op het het forum van Silver Circle, kwam bij Sterzoeker een E-mail binnen met het verzoek om het onderstaande op de bolg te plaatsen. Voor deze ene keer dan hier gratis reclame voor de PFI.

Naar aanleiding van de Sterzoekerblogs is er een flinke discussie ontstaan over de Pagan Federation Nederland.
Eerst verscheen er een defensief artikel op het PFI forum van de hand van Morgana. Zij plaatste dit artikel op het Silver Circle forum en daar sleepte zich de discussie voort.
Er werden terechte vragen gesteld over de gesloten bestuursvorm van de PFI, over de samenstelling en de benoeming van de bestuursleden, over de omvang van de achterban van de PFI, over de richting van de geldstroom enz. Kortom, allemaal vragen die in een ledenvergadering van een vereniging ondervangen worden door behoorlijke statuten.

Echter: GEEN VAN DEZE VRAGEN WERD BEANTWOORD!! Noch door Morgana, noch door Merlin.
Wel een boel gehuil over het feit dat er nu eindelijk eens vragen gesteld werden. Vragen aan een onduidelijke club die zegt de paganisten te vertegenwoordigen maar dat niet doet. En al huilt Morgana nou nog zo hard en verongelijkt, feit blijft dat de achterban nooit om een mening gevraagd werd zolang de stichting PFI bestaat.

Morgana laat het voorkomen alsof zij niet goed door de notaris voorgelicht zou zijn bij de keuze van de bestuursvorm. Kletskoek! Zij heeft daar bij de oprichting van de stichting niet alleen gezeten, Merlin en Bara zijn het Nederlands beter machtig dan Morgana, dus een taalkwestie kan het niet geweest zijn. ER IS BEWUST GEKOZEN VOOR EEN STICHTINGSVORM!
Niettemin heeft men al die jaren de schijn hooggehouden dat men een open vereniging was. Men heeft de aanhangers van de PFI opzettelijk misleid!

Met de pluimstrijkers en de hielenlikkers die op SC forum en PFI forum zo ruim vertegenwoordigd zijn schiet niemand wat op. Van deze mensen komt de verbetering niet, wel van de mensen die de scherpe vragen stellen. Het is ook door deze vragen dat de stichting PFI besloten heeft (...gedwongen werd) een bijeenkomst te houden.

Let op: dit is geen ledenvergadering (want dat kan niet), het is een discussiemiddag!!

www.forum.paganfederation.org/viewtopic.php?t=2496&highlight=6th+november+2010

De bijeenkomst is vrij toegankelijk, dus voor iedereen.

Zaterdag 6 november 2010 van 12.30 uur tot 17.00 uur, in het Wijkcentrum te Lunteren,
Dorpsstraat 28.
Een toegangsprijs staat niet vermeld en we mogen hopen dat de toegang vrij is.

Er is geen enkele reden om dit stichtingsbestuur het voordeel van de twijfel te geven. Hieronder volgen de punten waarom.

1. Men heeft jarenlang de achterban misleid.
2. Men heeft nooit enige inzage gegeven in het financiële reilen en zeilen van de stichting terwijl men dat op vrijwillige basis had kunnen doen.
3. Men heeft de statuten nooit openbaar gemaakt.
4. Men heeft nooit ondersteuning van de bestuurstaken gevraagd van een commissie of raad van paganisten uit de verschillende stromingen.
5. Van de z.g. “Heathen Round Table” is alleen bekend dat deze door Morgana wordt samengesteld. Dit is daarom iets anders dan een commissie ter ondersteuning van het bestuur en het beleid van de PFI.
6. Dat het bestuur autocratisch werkt is een keuze van het bestuur: het kan maar hoeft niet. Ook een stichting kan openheid van zaken bieden.
7. Dat men nu jeremiëert over het vele werk dat Morgana gedaan heeft is een nare psychologische truc die vaak wordt toegepast door mensen die veel te lang op een bestuursstoel hebben gezeten. De mogelijkheden van actieve participatie en beleidsadvisering zijn immers niet benut.
8. Nergens spreekt de bereidheid uit om te democratiseren. De site van de PFI laat zien dat men zich kan voegen bij de “Vrienden van de PFI”. Er wordt nu ook gesproken over donaties, het bedrag is een soort adviesprijs. Men mag nog wel betalen als “vriend” van de PFI. Er verandert echter niets aan de bestuursvorm dus wat heet vriend?

Het stichtingsbestuur heeft nog steeds niets geleerd. Al de kritiek op hen komt voort uit de behoefte aan openheid. Ook komt veel kritiek voort uit de troebele samenwerkingsverbanden die de PFI er op na houdt. Die zijn helemaal niet zo vrijblijvend als Morgana het voorstelt in haar verweer op het PFI forum en de PFI site. Of is het toeval dat Ina Cüsters ineens in Roemenie – waar Morgana nogal wat contacten heeft opgebouwd – les gaat geven bij een soort magische school aldaar? De herinnering aan de meet and greet ligt nog vers in het geheugen omdat ook daar de aanhang van de PFI potentiële klandizie voor Ina Cüsters was. Hoe staat het met die interkerkelijke contacten waar de vertegenwoordigers van de gevestigde religies zitten? Willen de paganisten dat wel?

De handel in adresbestanden is booming dezer dagen want het vormt een welkome aanvulling van de kas. Wordt het adressenbestand van de stichting PFI ook verhandeld?
Privacyvragen zijn zeer terecht. Ook internationaal is dit een item.
En dan hebben we nog de vraag over de clubpolitieke correctheid van de PFI. De vraag is immers of dit stichtingsbestuur handelt in overeenstemming met de eigen nobele doelstellingen die – naar vermoed mag worden – in de oprichtingsakte vervat zijn en daarmee de bestaansbasis van de stichting PFI vormen. Zoals eerder is aangetoond op Sterzoeker handelt men helemaal niet conform de eigen doelstellingen. Dat is een reden voor een motie van wantrouwen, voor het vertrek van dit bestuur. Helaas kan dat niet want het is een stichting. U heeft dus niets in te brengen, laat dat duidelijk zijn.

KOMT ALLEN NAAR LUNTEREN EN VOEL DE SHIT!! LAAT JE BIJ DE NEUS NEMEN DOOR MORGANA, LADY BARA EN DE MYSTERIE GUEST (het onzichtbare derde bestuurslid) op 6 november a.s.
WAARSCHIJNLIJK MET MEDEWERKING VAN KERMIS van BERGEN-CŨSTERS.

Het is te hopen dat dit bestuur eindelijk de stichtingsakte meebrengt en openbaar maakt.
Het is ook te hopen dat zij eindelijk de terechte vragen zullen beantwoorden en geen voorrang zullen geven aan de hielenlikkers en pluimstrijkers die er voor hun eigen belangen zullen zitten (dat is namelijk voorspelbaar).

Mocht dit bestuur hierna nog niet de koers verleggen dan rest slechts een ding: WEG MET DE PFI!

LAAT VAN JE HOREN IN LUNTEREN!

donderdag 21 oktober 2010

Tsadi is de Sterren

In de synagoge in Parijs aan de la rue Moufle kwam Sterzoeker dit bijzondere raam tegen met 70 Tsaddiqim

Dit is de 18e letter uit het Hebreeuwse alfabet.

De Tsadi is een Noen met een Jod

Tsadi betekend ook vishaak

De getalswaarde 90:
De Gematria van de Tsáde is 90. Pirké Awot zegt dat iemand die de 90 bereikt heeft, voorover gebogen is (lasjoeach). Fysiek gezien is hij zwak en spiritueel is hij niet meer onafhankelijk individu, maar een tsaddiek, een verlengstuk van God Zelf. Dit uit zich in gebeden, want volgens de Midrasj Shmuel kan iemand wel rechtstreeks tot God bidden, maar soms worden zijn gebeden door zonden en ego verworpen. Maar gebeden van een tsaddiek dringen door alle poorten van de Hemel heen. Vandaar dat lasjoeach "constant bidden" betekent. De tsaddiek leeft niet (meer) voor zijn ego, maar voor God.

Dit getal duidt op de totaliteit van het bewustzijn van een mens. Wie 90 jaar oud wordt, behoord tot de zeer sterken. Sara was 90 jaar oud bij de geboorte van Izaäk.

De vormbetekenis= vishaak, die de “lichtkern” van de mens naar boven haalt.

De creatie van de Tsadi:
Alle letters van het Alef Bet stonden voor God:
"God, creëer de wereld door mij". Eerst kwam de Tav met dit verzoek, dan de Sjien, enz. Toen de Tsadi voor Zijn Troon stond en zei dat hij de tsaddiek is, zei God dat Hij de wereld juist niet met de tsaddiek, de Tsadi, wilde creëren omdat rechtvaardigheid verborgen moest blijven. Anderzijds zouden wij een perfecte wereld leven zonder het streven het leven en de wereld zelf te perfectioneren. Met de Goddelijkheid van de Jod kunnen wij de ona'ah van de Noen overwinnen. Tsadi moet verborgen blijven zodat iedereen een persoonlijke streven heeft tsaddiek te zijn (Zohar III.)

De naam is direct verbonden met het woord tsadiek, dat rechtvaardige betekent. De Tsadiek is de mens die door zijn of haar integere levenshouding in anderen de “verloren vonken van de oorsprong” weet op te sporen. Hij of zij vist als het ware de goddelijke vonk, het goede als een soort “lichtkern” in mensen naar boven en verbindt die mens weer met zijn of haar goddelijke oorsprong. Hij geeft hun kracht en moed door zijn levenshouding, waarbij spreken en handelen een eenheid vormen.

De meester helpt de leerlingen zichzelf te worden en in ogenblikken van inzinking helpen de leerlingen de meester zichzelf te hervinden. De meester ontsteekt de zielen der leerlingen, nu omgeven zij hem en verlichten hem.

De letter Tsadi kent twee vormen. De gewone en de slot Tsadi. De eerste is dus de gebogen Noen met een Jod en de slot Tsadi, die aan het einde van een woord wordt geplaatst, is recht. De slot Tsadi staat voor de Ba'al Tesjoevah. De Ba'al Tesjoevah is iemand die er hard voor gewerkt heeft om zijn relatie met God te verbeteren en is teruggekeerd (tesjoevah) naar de essentie van het Goddelijke natuur. Hij heeft zijn hele leven gezondigd, maar besloot tot in keer te komen. God zegt dan ook: ‘Mijn beste kind, jij bevindt je hoger dan een tsaddiek."

In de joodse mystiek geloofd men dat wanneer een kind geboren is, dan krijgt het een teken: "wees een tsaddiek, wees niet onrechtvaardig" Iedereen krijgt bij zijn geboorte de capaciteiten van een tsaddiek. Echter iedere mens draagt Gods essentie in zich (nesjomme). Tsadi is de Sterren.
Iedere man en vrouw is een Ster!

woensdag 20 oktober 2010

De 7e Graad


Voor de ingewijden onder ons, zij weten wat te gebruiken in de 7e graad.

maandag 18 oktober 2010

De Cirkel van Licht en Liefde

Op het internet zijn veel websites te vinden waar cursussen worden aangeboden waarin u beloofd wordt om ingewijd te worden. Ingewijd in wat kunt u zich daarbij afvragen? Om te weten waarin u zich begeeft, als u een cursus of inwijdingsweg wilt volgen, kan u om te beginnen de website eerst eens goed lezen. Hier uit valt meestal veel af te lezen. U kan lezen over hoe men met ethiek, kennis, cursus aanbod, geld en (nieuwe)leden omgaat. In deze serie over ordes, bewegingen en groeperingen volgt hier dan ook een analyse van de website van Cirkel van Licht en Liefde.

De website van de Cirkel van Licht en liefde begint met een betoog over het feit dat de eigenaar van deze pagina zich in de jaren 90 te veel heeft gegeven en dat mensen hem te weinig teruggaven. Als gevolg hiervan ging in 2000 de knop om. We weten nog steeds niet wie hier spreekt, want vermelde naam van de eigennaar van de pagina; "Andreas Firewolf" is geen echte naam, maar een zogenaamde "magische naam".

Nadere onderzoek via domeinregistratie, leert dat deze pagina eigendom is van Andreas van der Wal. Op de nederlandse-hoofdpagina van de Cirkel van licht en liefde lezen we; "Nadat het slecht ging met Andreas Firewolf ging hij weer werken en geld verdienen. Hij kocht een huis in Finsterwolde". We lezen verder ; "Nu is de tijd dan ook aan gebroken, om zich weer open te stellen en weer te geven, maar wel met mate en wordt het tijd voor Andreas om zich weer met mensen te verbinden en inwijdingen te geven. Daartoe worden mensen gezocht die ook willen geven of die willen leren geven. Allen dat soort mensen past namelijk in de Cirkel van Licht en Liefde", aldus de openingstekst op de web pagina van de Cirkel van Licht en Liefde van Andreas van der Wal.

De schrijver van deze tekst vraagt zich of dit geen utopie is. We nemen aan dat hij het geven zichzelf hiermee bedoelt, dit blijkt geen utopie, we lezen namelijk; " dat er al twee Cirkel van Licht en Liefde zijn, waar leden zich met lichaam, geest en ziel aan elkaar geven, maar dat vereist wel werk".

"Hiervoor dienen de leden heel hard aan zich zelf te werken". Daarom heeft Andraes "TRANCE-FORMATIE cd's" gemaakt. Hiermee kunnen we ons zelf onderzoeken en transformeren. "Door iedere dag een TRANCE-FORMATIE te doen worden we steeds betere mensen. Dat is noodzakelijk voor een goede Cirkel van Licht en Liefde".
Dan komt Andreas met een waarschuwing over "The Dark Site"; "Iedere mens heeft een duistere kant, maar spirituele groepen ontkennen dit". Hieruit ontstaat volgens Andreas een splitsing: "De illusie van dualiteit. Daarom gaat men werken met engelen en wijst men demonen af". Hij geeft een tip: "Willen we gezonden mensen worden, dan dienen we de twee kanten te integreren en moeten we van de duister kant gaan houden".

Met zijn Cirkel van Licht en Liefde streeft Andreas ernaar om betere mensen te worden. "We zijn beschadigd. Om te herstellen, hebben we healing nodig. We dienen onszelf en elkaar te helen". Hiervoor betaan zeer geavanceerde technieken, die ook wordt gegeven door Andreas. "Tijdens de meester-opleiding, kan men deze technieken leren".

In het betoog lezen we in de laatste alinea wat de oorzaak is van wat ons nog in de weg staat, we nemen aan dat hier wederom op het "delen" wordt gezinspeeld; "Allerlei apenstreken, die in de loop der evolutie zijn ontstaan", zitten ons volgens Andreas nu nog steeds in de weg. Ook hier wordt weer een gepaste oplossing voor geboden; U raad het al bijna! Er moet iets gekocht worden; namelijk de" TRANCE-FORMATIE CD".

Omdat sterzoeker hier meteen commercie ruikt, wat in fiete helemaal niets met het "spirituele delen" van doen heeft klikken we maar meteen op kostenpagina-link, want we willen wel weten wat de transformatie van apenstreken tot mensenstreken ons gaat komsten.

Op de kostenpagina zien we het aanbod om persoonlijk ingewijd te worden. Hoe kan het ook anders, hier zijn hoge kosten aan verbonden. Andreas gaf ons al een waarschuwing op de home-pagina; hij was opgehouden met geven en dat blijkt. Hij zit nu in een andere levensfase; het nemen en wel uit uw portemonnee. We klikken dan ook snel door naar de eerste inwijding.

De eerste-graads inwijding "Deze bestaat uit twee sessies van drie tot vijf uur. De kosten bedragen 111,00 euro inclusief BTW. Dit is vooral een eerste kennismaking met de Cirkel van Licht en Liefde".

"De tweede-graads inwijding "Deze bestaat uit zes sessies van drie tot vijf uur. De kosten bedragen 555,00 euro inclusief BTW. In deze zes sessies leer je je chakra's te ontwikkelen. De inwijder opent je chakra's en reinigt je aura".

De meester inwijding of derde graads inwijding "Deze bestaat uit negen sessies van drie tot vijf uur. De kosten bedragen 888,00 euro inclusief BTW. In deze negen sessies leer je met je chakra's te helen". Dit noemt Andreas; "Spiritueel Genezen. Je leert ook blokkades te helen en op te ruimen. En je leert hoe je zelf een Cirkel van Licht en Liefde kunt beginnen".

We klikken op de pagina over inwijdingen de hyperlink naar de graden aan om te bestuderen wat deze precies inhouden:
"De 1e graad "Deze bestaat uit twee sessie. Deze opent de cirkel met een sjamanistisch ritueel en onze oude identiteit wordt opgeruimd en scheppen we een nieuwe. Hier gooi je al je kleding, al je sierraden en al je bezittingen in het vuur, dat brandt onder een heksenketel".

De pagina vermeld verder: "De Grote Moeder slacht je lichaam van klei. Je wordt in stukken gehakt en gaar gekookt in een grote heksenketel". We mogen aannemen en hopen dat Andreas dit niet letterlijk tot uitvoering brengttijdens zijn inwijdingen. Nu ligt Finsterwolde wel akelig dicht bij Ganzedijk, en is woensdag daar nog altijd gehaktdag volgens Richard Klinkhamer. Leg deze gedachten sprong van Sterzoeker maar even ter zijde.

Het inwijdingsverhaal in de eerste graad gaat verder: "De Grote Moeder de Grote Vader en zij paart met hem in de cirkel. Je wordt wedergeboren en krijgt een nieuwe identiteit."
Daarna begint de 2e TRANCE-FORMATIE: "De opstand tegen de Grote Vader en de worsteling begint om opnieuw tot het Licht en de Liefde te komen".
Als je dit overleefd hebt begint de 2e sessie van de eerste graad. "Hier leer je jezelf besturen en open te stellen met twee TRANCE-FORMATIES".

Op de pagina over de tweede graad lezen we dat deze bestaat uit 6 sessies. "centraal hierin staat het werken met 9 chakra's De eerste vier sessies en een deel van de vijfde sessie zijn hieraan gewijd. Het tweede deel van de vijfde sessie is gewijd aan samenvlechten van deze krachten en het ontwikkelen van kundalini".
Tot slot wordt er in de 2e graad; "In de zes sessie gewerkt aan de Leverchakra, de Miltchakra, de handchakra's en de voetchakra's".

Hoe dit werken aan deze chakra's plaatsvindt staat niet op de webpagina vermeld. Het is dus totaal niet duidelijk waarom deze tweede inwijding 555,00 euro moet kosten en wat u hier allemaal voor krijgt wordt ook niet vermeld. De kosten m.bt. de verschillend graden worden ook niet nader gespecificeerd. Vermoedelijk zijn de gekozen geldbedragen, die voor deze inwijding staan symbolische bedragen, welke gekozen zijn om hun nummerlogische en symbolisch waarde; We lezen 111 voor de 1e graad, 555 euro voor de 2e graad e 888 euro voor 3e graad.

Deze symbolisch gekozen getallen houden echter niet in dat u niet hoeft te betalen, want dat moet u wel degelijk om ingewijd te worden en deel te willen uitmaken van de Cirkel van Licht en Liefde. Het totale kostenplaatje voor deze inwijdingen is hoog. Hiermee komen de totale kosten voor de drie inwijdingen op 1.554,00 euro. Dat is veel geld en hiermee lijkt Andreas de realiteit te zijn verloren, want wie wil er nu zoveel geld uit geven om ingewijd te worden in een leer waarvan totaal niet duidelijk valt op te maken op wat voor traditie de beloofde inwijding stoelt? Wat we zien op de website doet in iedergeval germaans aan.

Kijken we echter alleen naar de doelstelling van het willen behalen van drie graden van inwijding, dan blijkt de cirkel van licht en liefde helemaal niet zo duur te zijn, als we dit vergelijk met andere magische ordes en scholen.

Als we een vergelijk maken met bijvoorbeeld The Hermetic Order of the Temple of Starlight van Ina Custers-van Bergen, waar men om de eerste graad te behalen 50 lessen moet volgen, van 75,00 euro per les. Dat wil dus zeggen dat men bij The Hermetic Order of the Temple of Starlight alleen al 3.750,00 euro kwijt is voor het behalen van de eerste graad. Bovendien is men daar 5 jaar een dag in de maand mee onder de pannen. Over The Tempel of Starlight of heeft Sterzoeker eerder al een artikel geschreven. Deze kunt u vinden op de Pagina : http://sterzoeker.blogspot.com/2009/09/de-temple-of-starlight.html

Als bij The Tempel of Starlight de 2e en de 3e graad ook uit 50 lessen bestaan, dan zijn de totale inwijdingskosten hier 11.250,00 euro. Dan doet u in totaal 15 jaar over de drie inwijdingen. In vergelijk met The Temple of Starlight is de Cirkel van Licht en Liefde voor mensen met : inwijdings-haast" dus een echte aanrader. Vergeleken met Ina Custers-van Bergen zijn de inwijding bij Andreas van der Wal ook nog eens koopje.

Openen we de pagina van de derde graad van de Cirkel van Licht en Liefde lezen we; "In deze inwijding leren we Spiritueel te Genezen". Ook hier geldt weer dat blokkades opgeruimd moeten worden en "je moet geloven".

Hier bestaat de graad ook weer uit een aantal sessies; "sessies twee tot en met vijf en een deel van de zesde sessie zijn gewijd aan de negen lagen van de werkelijkheid, maar dan van je medemens> Het gaat hierbij om de intentie".
dan volgt er een zevende sessie; "Deze is gewijd aan het genezen van de relaties met het moeder-principe en het vader-principe". het mode-ding "familie-opstellingen" wordt hier door andreas uit zijn rariteitenkabinet getrokken.
"n de achtste sessie volgt; "Het genezen van de anima of vrouwelijke kant en van de animus of mannelijke kant, die onderdrukt is".
"De negende sessie van de 3e graad is gewijd aan het meesterschap. hier leert men een eigen Cirkel van Licht en Liefde te scheppen en om de juiste mensen aan te trekken".

Hier op volgt de allerlaatste wijze les van Andreas, waar het allemaal om te doen is; waar hij zelf zo lang heeft gedaan. Andreas laat ons weten: "Ten slotte kijken we naar je houding tegenover geld. Men leert geld te vragen voor het werk".
Andreas leert ons "dat als we niets durven te vragen, we onszelf wegcijferen. Ook geeft men hier de boodschap, dat je niets van je leerlingen nodig hebt". Dat werpt volgens Andrea blokkades op. "Men is echter niet verplicht om geld te vragen voor inwijdingen". Andreas laat ons als laatst wijze les weten: "Misschien zijn er andere dingen die jij nodig hebt. Het is wel essentieel dat je leerlingen iets terug doen voor jou. Anders ontstaat er onbalans".

Onderaan de pagina beidt Andreas zijn ICT diensten aan; "Voor 140 is al heel veel mogelijk en voor 70 euro maakt hij een domein en pagina aan voor u aan".
Blijkbaar leveren de inwijdingen niet voldoende geld op en moet er ook nog op reguliere wijze geld verdient worden. Daar kan niemand bezwaar tegen maken, dachte wij zo. Hij richt zich specifiek op de alternatieve markt: "Wil je een webpagina als alternatieve genezer, sjamaan , helderziende, of Astroloog, dan ben je welkom".
Klikken we door op de pagina waar Adreas zijn internet diensten aanbied, dan zien we aan de linker zijkant een overzicht van de webpagina's de hij Host. Het betreft een aantal pagina's van hem zelf en een van zijn vrouw. Ze gaan allemaal over het werk van Andreas van der Wal.

We zien o.a :
*http://www.andreas333.com/Een reclame pagina over Andreas zijn shamanistischewerk.
http://nebc.w3diensten.com/ Een reclame pagina met een scala aan cursus aanbod; allemaal geven voor Andreas, met titels als: "Houden van anderen", "betere relaties met vrouwen", "stoppen met roken", "accepteer je seksualiteit", "accepteer je spritualteit". en nog veel meer moois.
*http://www.w3diensten.com/spirsex/ Dit is een pagina van Andreas over seksualiteit. Blijkbaar Andreas biedt dus niet alleen zijn spirituele en ICT diensten aan, maar ook zijn seksuele diensten. Nu is sterzoeker wel wat gewend en beslist niet preuts, maar dit zouden wij u echt niet adviseren om uit te testen.
Onderaan deze pagina vinden we een wederom reclame boodschap "Dat een vergelijkbare pagina 500,00 euro kost", dat is dus andere koek dan de 70 euro die op een eerder pagina als bedrag voor de ICT diensten werd gevraagd.

Wat opvallend is bij al dit soort inwijdingsscholen en hetzelfde geldt met name ook voor The Temple of Starlight, dat er bijna standaard door de docent vanuit wordt gegaan dat de potentiële cursisten niets weten, geen zelfkennis hebben, problemen hebben, totaal geen kennis over magie in huis hebben, of het allemaal nog niet weten. Wil het echt wat met ons worden, pretenderen dit soort scholen, dan moeten we genezen, een magische persoonlijkheid opbouwen, blokkades opheffen, onze angsten overwinnen, we moeten de mystiek integreren in ons leven, want daar waren we blijkbaar nog niet zelfstandig toe in staat geweest, voordat we lid werden van Cirkel van Licht en liefde of van andere vergelijkbare inwijdingsscholen waren we nergens en waren we niemand.

Ook beloven dit soort scholen ons bijna standaard dat we meer leren, dan wat we elders al opgedaan hebben of kunnen leren aan kennis, omdat zij de ene uniek weg bieden tot kennisverbreding. Zij bieden de soelaas voor het vraagstuk waarin u elders bent blijven steken of geven antwoorden waar de andere scholen in gebreke zijn gebleven.

Wederom een standpunt dus die er vanuit gaat dat u nog niet okay bent en waar u tegen betaling aan kan werken. Ben u dus op zoek naar gelijkwaardige partners, of wil u voor vol worden aangezien, dan moet u zeker niet bij dit soort scholen aankloppen, want men wordt behandelt als een onmondig en dom kind.

Om even weer terug te komen op de webpagina van de circle van ciefde; We gaan verder met het tabblad: Webwinkel. Hier vinden we twaalf CD's voor 95,00 euro en een boek geheel gewijd TRANCE-FORMATIE. Twee CD's van twaalf zijn wonderwel niet aan problemen gewijd, dat beidt perspectief. Deze handelen over: "je totemdier (je poweranimal, je instincten) en je totemvogel (je intuïtie). En de laatste CD brengt je in contact met je spiritualiteit, je innerlijke gids en met de godin van de zee".

Na dit alles gelezen te hebben willen we natuurlijk weten hoe we lid kunnen worden van de Cirkel van Licht en Liefde en wil Sterzoeker weten wat we daar voor moeten doen. Daarvoor gaan we naar de linkerzijde van de pagina. hier lezen we op de pagina: Hoe kan je je aanluiten,
"dat lidmaatschap een actief proces is. Men dient zelf aansluiting te zoeken met de cirkel". Zolang je dat niet kunt of wilt, blijf je volgens Andreas een buitenstaander. "Pas als je echt aansluiting zoekt bij de Cirkel van Licht en Liefde krijg je werkelijk contact".

Hoe we ons in praktische zin kunnen aansluiten bij de Cirkel vermeld de pagina niet, waarschijnlijk is dat door te betalen voor de inwijdingen.
wat we wel lezen is: "Om jezelf te kunnen aansluiten;
*dien je bereid zijn te geven
*dien je bereid te zijn jezelf te transformeren
*dien je werkelijk en bewust te kiezen voor een beter leven"

En ja hoor, we vroegen ons al af waar die bleef: "We dienen offers te brengen". Als het u al niet duidelijk was dat u niets kon en tot niet in staat was, dat u eerst uw "apenstreken moest verleren" en uw "blokkades" moet opruimen dan wordt u dat wel door Andreas op deze pagina duidelijk gemaakt; "dat je je ego kleiner moet maken, te leren geven en te leren TRANCE-FORMEREN".

Dat "TRANCE-FORMEREN" schijnt heel belangrijk te zijn binnen de Circle van Liefde en Licht, want dat kunnen we overal terug lezen. Het bevestigd dat we helemaal niet in orde zijn, als we zijn wie we zijn.

Wat Andreas ons vooral op het hart wil drukken op de pagina; "de Cirkel van Licht en liefde is geen sekte: is dat de Cirkel vooral geen sekte is, "Aansluiting is namelijk vrijwillig en duurt zolang we dat zelf willen, maar wil je blijven, wil je in de Cirkel van Licht en Liefde blijven? Dan dien je je aan de regels te houden". Uiteraad worden deze regels door niemand anders dan door Andreas zelf bepaald;
We lezen: maar waar we verwachten iets te lezen over de regels komt Anreas met een lang betoog van 5 pagina's over dat de Cirkel van Licht en Liefde geen sekte is.

Blijkbaar gaan er geruchten op het internet en wordt de Cirkel van Licht en Liefde beschreven als zijnde een sekte. We lezen "Op internet staan zeer kwaadaardige en tot haat aanhitsende artikelen over Firewolf". Firewolf is de magische naam van Andreas van der Wal. Ook krijgt hij per e-mail veel vragen of hij "racistisch" is en of hij "extreem-rechts" is. Natuurlijk heeft Andreas geen zin om al deze lastige vragen te beantwoorden, ook daarin verschilt hij niet met een PFI, of The Temple of Starlight.

Andreas vervolgt met een betoog over wat nu wel een sekte is. Hij bekent en ontkent daar in de aspecten waar een sekte of sekteleider aan voldoet. Hij geeft bijvoorbeeld toe dat hij een "dominante leider" is, maar "verering" staat hij niet toe. Hij eindigt onderaan de pagina met een citaat van Aleister Crowley;

"Doe wat gij wilt is de gehele wet,
liefde is de wet,
liefde onder de wet".

Waarom deze spreuk hier staat wordt niet duidelijk. Of Andreas daarmee bedoelt dat hij als "dominante leider" alles mag doen of dat zijn "volgelingen" alles mogen doen , dat vermeldt de pagina niet.
Er zijn in totaal 5 pagina's gewijd aan het begrip sekte, waarin o.a uitleg wordt gegeven over: "verlossing, mist men het juiste pad volgt". maar let op schrijft Andreas: "Dit 'pad' is niet het juiste pad. TRANCE-FORMATIE is in ontwikkeling". Andreas vraagt zich dan ook af; "Klinkt dit als de leer van een sekte?" en hij gaat nog een drietal pagina's door met de verdediging van zijn school als zijnde geen sekte.

Typerend is dat deze vraag "zijn wij een sekte" ook uitvoerig op de FAQ-pagina van The Temple of Starlight uit de doeken wordt gedaan. Ook Ina Custers komt tot de conclusie dat haar orde geen sekte of kerkgenootschap is. Als hier in beide gevallen geen sprake van is, dan rest ons de vraag, waarom men deze vraag "Zijn wij een sekte" aan zich zelf gaat stellen? Waarom gaat een orde of organisatie zich verdedigen ten opzichte van de lezer?
Een bakker vraag zich toch ook niet af of hij een slager is?

Wees dus op uw hoede als een orde of school u wil vertelen dat het geen sekte of kerkgenootscap is. Nader onderzoek in de papierwinkel van de Kamer van Koophandel kan wel degelijk uitmaken dat zeker een van beide waar blijk te zijn. In het geval van Ina Custers heeft u met een heuze kerkgenootschap van doen.

Nu willen we natuurlijk nog weten hoe de Cirkel van Licht en liefde organisatorisch is opgebouwd; Daarover is niets concreets te vinden op de pagina zelf en dit verlangt nadere onderzoek. We lezen wel op de pagina Organisatie: "Een Cirkel van Licht en Liefde bestaat uit een aantal leden onder leiding van een 'meester' die speciaal is opgeleid. De meester geeft leiding maar bepaalt niet in zijn eentje de regels. Uiteindelijk bepalen alle leden gezamenlijk hoe de Cirkel van Licht en Liefde er uit gaat zien. Het woord 'meester' dien je te lezen zoals in 'meester in de rechten' of 'master of science".

Dat er weinig democratie in de cirkel van Andreas te vinden is, lezen we in het volgende citaat; "De meester kan met een groep mensen bepaalde regels overeenkomen, met een mandaat om deze regels dwingend op te leggen. Dan is de meester een coach die mensen met een zwakkere wil helpt de overeengekomen regels na te leven. Hiermee kan de meester de anderen helpen om remmingen te overwinnen".

Ook dit stemt weer geheel overeen met de hier al eerder genoemde magische orde. Ook deze laat haar leden een contract tekenen waarin zaken die magister worden bepaald aan haar leden worden opgelegd, zonder dat er inspraak is van de leden over de inhoud van dit mandaat. Hieruit blijkt dat verschillende groeperingen, ordes en sektes zich allemaal van vergelijkbaar technieken bedienen.

De vraag is dan ook of het wel verstandig is om toe te treden tot een organisatie die dergelijke contracten hanteert. Van te voren weet u vaak niet wat de juridische gevolgen kunnen zijn, want waar tekende men nu eigenlijk voor? Een bekend voorbeeld is dat mensen tekenen en na verloop van tijd weer weggaan en hun lidmaatschap wensen op te zeggen. Vervolgens blijkt dan dat er nog voor een bepaalde periode lesgelden betaalt moeten worden. Dit kan gezien de hoge lesgelden die door magische ordes of organisaties worden verlangt aardig voor u in de papieren lopen. U kan hier dan wel een rechtszaak van maken, maar de ervaring leert dat men dit meestal verliest, omdat men een contract getekend heeft, welke rechtgeldig blijkt te zijn, ook al leek dat contractje niet meer te zijn dan een papiertje van trouw aan de (magische) school.

Als men gaat toetreden tot een magische orde, inwijdingsschool, coven, of organisatie, of men gaat een cursus volgen op het gebied van spirituele ontwikkeling, dan bestaat er dus wel degelijk een reële kans dat men in een sekte verzeild raakt, ondanks dat de website van de betreffend orde of organisatie ons iets anders wil doen geloven.

Zoek dus voor dat u ergens lid wordt naar informatie over de school, of over de orde. Hiermee kan u een hoop elende voorkomen. Met informatie zoeken, daarmee bedoelen we niet de informatie versterkt door school of orde zelf, want hier zult u alleen maar lezen of horen waarom u vooral wel moet toetreden. Google bv eens op internet of er iets te vinden valt. Nu hoeft natuurlijk niet alles waar te zijn wat u op internet vindt, maar gedegen onderzoek kan nooit kwaad.

Om te voorkomen dat men in een sekte of cultus verzeild raakt zou men een "sektarische waardenschaal", moeten hanteren. Waarbij ieder van de sektarische kenmerken in deze waardeschaal geplaatst kan worden, mist aanwezig natuurlijk. Hierdoor kan men gemakkelijk de toegepaste sektarische strategieën en technieken van de orde, cursus, organisatie, of groepering erkennen en onderkennen.

Over de "sektarische waardenschaal" zal Sterzoeker binnenkort een uitgebreide artikel schrijven. De aandachtspunten op de “sektarische waardenschaal” kunnen bv. de volgende zijn:
*collectivistische beleving zonder eigen inbreng
* vaste, nagenoeg onveranderlijke structuur
* veeleisend ten opzichte van de volgelingen
* intolerant en missionerend
* exclusivistisch * stabiel
* duidelijk omschreven grenzen
* vaste geloofssystemen en denkbeelden
* vaste, en goed uitgebouwde organisatie
* voortbestaande over tijd
* alles en iedereen dominerende charismatische leidersfiguur
* uitbuiting van goedkope arbeidskrachten
* psychisch en fysiek misbruik

Het blijft dus vooral een zaak om goed op te letten als u een ingewijde wilt worden. De Cirkel van Licht en Liefde zien wij dan ook niet als een aanradertje, maar als een uitwas van wat u zoals kan tegenkomen op uw zoektocht naar verlichting. Tot zover dan ook de analyse van de web pagina van de cirkel van licht en liefde.

zaterdag 16 oktober 2010

De Noodzaak van Openheid

Wie de ontstaansgeschiedenis van de Stichting Pagan Federation International onder de loep neemt, zal ontdekken dat er een vreemde twist zit in de aanloop naar de oprichting.
Nu de bestuursvorm van de PFI ter discussie is gesteld op het PFI forum, het Silver Circle forum en op Sterzoeker, komt er een lijk uit de kast. Aan de ontstaansgeschiedenis van de PFI is namelijk de discussie verbonden over neo-paganisme en de politieke voorkeuren van afzonderlijke paganistische groeperingen.door Virilius

Het is erg jammer dat Merlin het topic alweer van zijn Sc forum heeft verwijderd want daarop was te lezen dat de reden van de huidige bestuursvorm (stichting) te maken had met het feit dat sommige neo-paganisten hun levensstijl goed konden combineren met extreem-rechtse opvattingen.

Nu was dit al genoegzaam bekend. Het internet is een rijke informatiebron voor degene die geen genoegen wil nemen met geruchten. We vinden verslagen, blogs, briefwisselingen, propaganda en kritieken over dit gevoelige onderwerp. Inderdaad, er zijn neo-paganisten die geen moeite hebben met het rechts-politieke opvattingen.
Eind jaren negentig was dit al voldoende om iedereen de gordijnen in te jagen. Anno 2010 zijn we – dankzij brede discussies en een belangrijke verschuiving in het politieke landschap - in staat om beter dan voorheen te kunnen vaststellen that there is more then meets the eye., De vraag wat “goed” en wat “fout” is verlangt een innerlijke check op het eigen denken en navenant ook het eigen handelen en de gevolgen daarvan.

De inhoud van een politiek correcte boekenkast zegt nog niet alles over de eigenaar van die kast. Om de lijn naar de actualiteit door te trekken: edele doelstellingen, gekoesterd gedachtegoed en hoge idealen zeggen nog niet alles over de aanhangers en sympathisanten. Het is niet meer mogelijk om een snel oordeel te vellen over correct en incorrect, over goed en fout, over rechts en links. De laatste verkiezingsuitslag toont dit aan. Het is te hopen dat het nieuwe kabinet op dit punt een extra sensortje ontwikkelt zodat niet te snel de pragmatische kant gekozen wordt. Voor alles wat er gebeurt is er een basis om dit te kunnen laten gebeuren.

Deze tijd doet een hard beroep op intelligent inzicht in onderliggende motieven en afwegingen die aan het nieuwe handelen ten grondslag liggen. Het nieuwe handelen zal meer nog dan voorheen iedereen afzonder confronteren met de vraag of men zelf de edele doelstellingen en de hoge idealen ook in de praktijk brengt.

De tijd van de knuffelcultuur en het zwelgen in eigen welzijn lijkt voorbij. Dat is geen verlies als we bedenken hoe makkelijk men wegzakt in het comfort van het New Age denken. Ongemakkelijk werd het pas als die boze buitenwereld zich opdrong. Betalen New Agers of paganisten dan geen belasting? Natuurlijk wel en daar worden milieu-onvriendelijke projecten mee gefinancierd, net zo goed als milieuvriendelijke. Te lang werden de lastige vragen verdrongen in een cursus mediteren of in de knusheid van een coven. Te vaak werd er vanuit gegaan dat “we” wel wisten waar het over ging. Te veel werd het feest der exclusiviteit gevierd. Zo werd de rest van de wereld buitengesloten. Maar dat was nou juist niet de wereld die verbeterd moest worden, de Moeder Aarde die gekoesterd moest worden?

New Age is de stroming van de uitsluiting. Dat wreekt zich helemaal vanzelf. Het nieuwe denken is inclusief. Inclusief de rest van de mensheid die niet altijd in ons straatje praat, inclusief de uitkomst van het eigen handelen dat soms gevolgen heeft die de exclusieve denker als “onbedoeld” bestempeld wanneer “ongewenst” dichterbij de gevoelstemperatuur komt. De inclusieve denker zal die gevolgen – inderdaad – als een logische uitkomst zien van de eigen houding.

Het is daarom dat de discussie over de bestuursvorm van de PFI nu opduikt. Het is dus niet intelligent om die discussie als afvalligheid of afwijking (van het knusse wij-gevoel)
in de hoek te zetten. Er is moed en originaliteit voor nodig om diep in de kritiek te gaan en juist daar de bron te ontdekken waar het verlangen naar openheid vandaan komt: vertrouwen.

Een standpunt als “wie niet voor mij is, is tegen mij” is niet intelligent als dat betekent dat we het prachtige gedachtegoed van het neo-paganisme in een soort leider vertegenwoordigd moeten zien. Het charismatisch leiderschap bestaat bij de gratie van de gemakzucht die het snel en makkelijk wil, zonder zelf te hoeven nadenken.
Autoritair gedrag maakt zichzelf belachelijk, besturen is geen betuttelen.

Het gedachtegoed van de stichting PFI is bedoeld voor alle paganisten, als we hun site mogen geloven. Er kan dus niet aan de deur geselecteerd worden op wat een paganist verder nog is of doet. Sterker, het probleem ligt helemaal niet bij de aanhang van de stichting PFI, maar bij de bestuurders.

Rechtse sympathie, een makkelijk label voor degene die zich tot de good guys willen rekenen. Wie hierin echter de uitingsvormen van exclusief denken herkent, kan er niet omheen dat de huidige PFI (inclusief Silver Circle) niet vrij is van dezelfde smetten. Dat is op het SC forum te zien en in de reacties te merken .... wie niet voor ons is, is tegen
ons ....

Toch kan daarmee niet de hele aanhang over een kam te geschoren worden. Er zijn – op het forum te zien - deelnemers die communicatie willen, die openheid en gedachtewisseling zoeken. Het is deze behoefte aan communicatie en openheid waaruit vertrouwen spreekt. Het is dit vertrouwen dat de verbinding naar de “boze” wereld vormt en zich weg beweegt van de exclusiviteit van de eigen kring. Dit vertrouwen kan alleen tot uitdrukking komen in openheid, deze openheid is een noodzaak.

Het zou de huidige bestuursleden van de stichting PFI op de gedachte moeten brengen dat het voortbestaan van de PFI van deze openheid afhankelijk is. Een check op de eigen motieven en de gevolgen van het eigen handelen is al voldoende. Moge dit tot het intelligente inzicht leiden dat vertrouwen alleen gewonnen kan worden door vertrouwen te tonen, in openheid.

Bovenstaande filosofische blog, geschreven door Virilius, kwam bij sterzoeker op de E-mail binnen, met het verzoek of wij dit op Sterzoeker wilden plaatsen.

Heeft u ook iets geschreven waarvan u denkt;"Dat zou ik graag op sterzoeker willen zien", of wilt u uw mening geven, over de discussie die is ontstaan over de PFI, wicca en aanverwante onderwerpen. Sterzoeker verneemt graag u mening of standpunt.
Op Sterzoeker worden uitsluiten artikelen, standpunten of meningen geplaats op verzoek van de schrijver zelf. Ook beantwoorden wij graag u vragen. wij plubiceren nooit ongevraagd de bij ons binnengekomen E-mails. Ons E-mailadres is: info.sterzoeker@gmail.com

Samhain

Samhain (Samhuinn) en uitgesproken als souwin.De oude naam is ‘Oidhche Shamna’, de Wake van Samhain Dit Keltische feest duurde van 31 oktober tot 2 november en was een tijd van "geen tijd", een tijd waarin de dagelijkse orde en structuur werden verlaten, en een tijd waarin de chaos kon regeren.

Samhain vinden we tegenover Beltain op het wiel van het jaar. Rond deze tijd vinden we nog meer feesten zoals Halloween, allerheiligen (1 november), allerzielen (2 november) en Dia de los Muertos (Mexicaanse dag van de doden). Allemaal feesten met eenzelfde thema, namelijk de dood. De viering van Samhain begint traditioneel bij zonsondergang op de avond van 31 oktober. Veel feesten beginnen s’avonds. Dit is afkomstig van de kelten, die de dag met de avond in plaats van de ochtend begonnen.

Tijdens dit feest is de scheiding tussen de dodenwereld en onze wereld flinterdun. Er wordt dan ook geloofd dat de doden tijdens Samhain weer op deze wereld aanwezig zijn. Het is het ‘feest der doden’. Dit maakt Samhain tot een geschikt moment om de overledenen te herdenken en te eren. Op Samhain wordt de tafel weer gedekt voor overleden gezinsleden. Symbolische wijze kan er voedsel op het altaar worden geplaatst (evenals bijvoorbeeld een bord met servet om aan te geven dat de overledene welkom is om ‘aan te schuiven’). Ook buiten kan er voedsel achter worden gelaten voor de doden.

De Godin wordt zowel vereerd als schepper van nieuw leven als degene die levens neemt. Deze ‘donkere’ zijde van de Godin staat op Samhain centraal. Bij de ‘donkere’ zijde van de Godin kun je denken aan namen als Hecate & Kali.

Veel paganisten zien Samhain als een nieuwjaarsfeest. Samhain was namelijk het keltische nieuwjaar.

Samhain staat bekend als een geschikt moment voor divinatie. Vooral het schouwen (bijvoorbeeld met behulp van een glazen bol of een spiegel) en kaartlezen zijn rond Samhain erg populair. Voor de mensen die Samhain zien als het begin van een nieuw jaar, is het dus erg toepasselijk om voorspellingen te doen die iets zeggen over het komende jaar.

Tips en ideeën voor Samhain

Op het altaar
- foto’s van overleden die je wilt herdenken en eren. (hier kun je ook creatief in zijn, door bijvoorbeeld foto’s aan een dromenvanger te hangen, of ze op een andere creatieve manier op of bij je altaar te plaatsen)
- voedsel, wijn en een bord met bestek en servetje om de overledenen symbolisch uit te nodigen. (neem als voedsel bijvoorbeeld koek of snoep, dit kun je langere tijd laten liggen zonder dat het kapot gaat)
- doodskopjes (ik houd er persoonlijk niet zo van, maar het hoort wel echt bij Samhain)

Activiteiten
- divineren
- pompoenen uitsnijden en pompoenensoep maken en eten.
- brieven schrijven aan overledenen die je nog graag iets zou willen vertellen (je kunt de brief bijvoorbeeld in een enveloppe op je altaar zetten gedurende een aantal dagen om hem tijdens een Samhain ritueel voor te lezen en daarna te verbranden of te begraven)
- vereren van ‘donkere’ Godinnen, of de donkere kant in de Godin. (bijvoorbeeld d.m.v rituelen, offers in de vorm van voedsel of iets dergelijks etc.)
- het bezoeken van graven van overledenen (neem bijvoorbeeld wat koek of ander voedsel mee om het daar achter te laten)

Traditioneel wordt rond deze tijd ook het holoween feest gevrierd, wij kennen hier de moderene versie, waarbij mensen zich verkleden en "griezelige verzieringen" in en rond het huis ophangen. Vroeger vierde men dit ook door gekke streken en rare dingen uit te halen. Dit vinden we nog een klein beetje terug in het afschrikken de effect van de verkleed partijen gedurende holoween. We verkleden ons in iets wat de ander moet laten schrikken, heks, geraamte, of griezel.

Gedurende de drie dagen van het feest stond de tijd als het ware stil en mensen deden vreemde, rare dingen. Hekken van hun plek gehaald en elders neergegooid, paarden werden in een ander weiland gezet en de kinderen klopten bij de dorpsgenoten aan de deur om iets "lekkers" te vragen. [Dit is de oorsprong van Halloween in de Angelsaksische landen en st. Maarten -11 november- in Nederland. In het Noorden van Nederland is het ook nu nog zo dat mensen met Oud en Nieuw nog rare dingen doen, brievenbussen bij woningen weg halen en op een andere plek neergooien, karren in een sloot rijden, fietsen aan een lantaarn hangen of onder een brug vastbinden etc. De katholieke invulling van dit feest is er ook op 1 en 2 november in de vorm van Allerheiligen en Allerzielen]

Achter dit krankzinnig gedrag van de Kelten ligt echter een dieper mysterie.

Philip Carr Comm beschrijft het als volgt:

Druïden meenden dat deze periode in het jaar bijzonder was. De plantenwereld sterft grotendeels uit voordat de winter haar intrede doet. En als de nachten langer worden dan wordt de sluier die ons scheidt van de Andere Wereld, de wereld van onze voorouders, tijdelijk opgelicht. Degenen die hierop zijn voorbereid kunnen in deze tijd veilig naar de "andere kant" reizen. De rite van het Samhain van de Druïden, gaat om deze reden, om het contact maken met de geesten van de overledenen, die als bronnen van begeleiding en inspiratie worden gezien in plaats van bronnen van droefenis.

De donkere Maan, dit is de tijd dat de Maan overdag aan de lucht kan worden gezien, is de fase van de Maan die deze viering regeert. Het geeft de tijd aan dat ons sterfelijk zicht moet worden verduisterd om het mogelijk te maken om in de Andere Wereld te kunnen zien. De doden worden geëerd en bejubeld, niet als doden maar als levende geesten van geliefden of als wachters die de kern van de wijsheid van de stam bewaken.

Samhain is van oudsher ook een oogstfeest.
Begin november, werd het vee, waarvoor onvoldoende voedsel beschikbaar was, geslacht zodat de stam de winter door kon komen en het overige vee wel voldoende voedsel had. Het vlees werd vervolgens gezouten en daarmee geconserveerd voor de komende winter.


Samhain in deze tijd.

Dit is een tijd van overdenking en een tijd om je te verbinden met je voorouders.

Bezoek eens een graf van een of meer van je voorouders en neem iets voor ze mee.

Overdenk eens waar je eigen wortels liggen en waar je vandaan komt

Samhain viering

Hieronder staat alleen de ceremonie, niet de voorbereidingen, de benodigdheden en het feest na de ceremonie
Ook staat een deel van de tekst nog in het engels i.p.v. het Nederlands.

De Opening
Heraut:
Met de kracht van ster en steen,
Met de kracht van het land buiten en binnen in ons,
Met alles dat vrij en oprecht is,
Heten wij je welkom bij dit ritueel van Samhuinn

West:
Wij zijn uit het Oosten en het Westen, het Noorden en het Zuiden gekomen om hier vandaag samen te zijn. (Iedereen houdt elkaars hand vast in een cirkel.)

Druide 2:
Laten we driemaal in en uitademen...
met de Aarde onder ons...
met het water om ons heen...
Met de hemel boven ons...

Noord:
Moge de ceremonie beginnen met de zegeningen van de Aarde, de Zee en de Lucht.
(Allen laten de handen los.)

Druide 1:
(Groet het Oosten met het gezicht naar het Oosten gekeerd.)
O Spirit/ Geest/ Grote Geest/ God(en) Godin(nen)(Kiest een term die hem/haar aanspreekt.)
Wij groeten u, wij eren u en wij vragen uw zegen voor deze ceremonie. Keert zich naar het midden van de cirkel.

O, Geest van deze plaats, O, Geest van deze cirkel wij vragen uw zegen, uw ondersteuning en uw inspiratie bij deze ceremonie.

Druide 2:
Laat ons beginnen om onze vredeswensen te brengen aan de vier windstreken omdat er zonder vrede niets tot stand kan worden gebracht.

Oost:
Moge er Vrede zijn in het Oosten

Zuid:
Moge er Vrede zijn in het Zuiden

West:
Moge er Vrede zijn in het Westen

Noord:
Moge er Vrede zijn in het Noorden

Allen:
Moge er Vrede zijn in de hele wereld.

Druide 1:
Laten wij het gebed uitspreken dat alle druïden verenigt.

Allen:
Spirit geeft bescherming
En in bescherming kracht
En in kracht begrip
En in begrip kennis
En in kennis rechtvaardigheid
En in rechtvaardigheid de liefde
En in de liefde liefde voor alles wat is
En in liefde voor alles wat is de liefde voor het goddelijke

Allen:
AWEN (3x ‘chanten’)

Druide 1:
Laat alle storende gedachten varen.

(De Cirkel wordt getrokken door druïde 2, startend vanuit het Oosten – met de zon mee, terwijl Druide 2 spreekt.)

Druide 2:
De cirkel van onze horizon ‑ ons leven en ons land, van de tijd en van het jaar, van de seizoenen en van het goede, van geboorte en van groei, van dood en wedergeboorte.

(De cirkel kan gemarkeerd worden met symbolen van het seizoen: bloemen, bladeren, bloemblaadjes of zaden.)

Druide 2:
Terwijl de cirkel wordt getrokken vervaagt de betovering van de zichtbare wereld. Wij zijn hier bij elkaar in het licht van de zon, de sterren, hier en nu, tussen het verleden en de toekomst. De aarde onder ons en de hemel boven ons en de cirkel/stenen/bomen/zee om ons heen.

Dit is heilige tijd... Dit is heilige ruimte.

Druide 1:
Laten we nu onze cirkel zegenen met Water en Vuur.

West:
(Gaat, met de zon mee, met water rond.)
Moge onze cirkel worden gezuiverd en gezegend met het element Water.

Zuid:
(Gaat, met de zon mee, met een kaars of wierook rond.)
Moge onze cirkel worden gezuiverd en gezegend met het element Vuur.

Druide 1:
Wij komen bij elkaar als gelijken in onze fysieke vorm hier op aarde. Ieders aanwezigheid is een zegen en met iedere ademhaling, ademen wij licht en leven in deze cirkel.

Druide 2:
Laten wij eer betonen aan de vier windrichtingen en laten wij de poorten naar de windrichtingen openen, zodat hun kracht en uitstraling onze cirkel binnen kan komen voor het welzijn van een ieder.

Oost:
(Draait het gezicht naar het oosten.)
Met de zegen van de Havik van de dageraad die vliegt in de heldere, zuivere lucht, roep ik de krachten van het Oosten op. (Keert zich dan weer naar het midden van de cirkel.)

Zuid:
(Draait het gezicht naar het zuiden.)

Met de zegen van het grote Hert in de roes van de achtervolging, en het innerlijke vuur van de zon roep ik de krachten van het Zuiden op.(Keert zich dan weer naar het midden van de cirkel.)

West:
(Draait het gezicht naar het westen.)
Met de zegen van de Zalm van wijsheid die verblijft in de heilige wateren van het meer, roep ik de krachten van het Westen op.(Keert zich dan weer naar het midden van de cirkel.)

Noord:
(Draait het gezicht naar het noorden.)Met de zegen van de grote Beer van de sterrenhemel en de diepe vruchtbare aarde roep ik de krachten van het Noorden op. (Keert zich dan weer naar het midden van de cirkel.)

Allen:
Moge de harmonie binnen de cirkel volmaakt zijn.
Het ritueel
(Noord brengt de taxus naar de Oude Wijze die het inwijdt (met water) en naast het vuur in het midden van de cirkel neerlegt. Dan zegt hij/zij:)

De Oude Wijze:
Het ritueel van Samhuinn staat in het teken van de Taxus, de boom van de doden. We leggen hier een tak van de Taxus, waarvan het eeuwige groen de eeuwigheid van het spirituele leven voorstelt.

West:
Als de Taxus de boom van de doden is, dan is het ook de boom van de Ovaten. In dit Samhuinn ritueel is de Taxus dan ook de speciale offergave van de Ovaten aan de wijzen die zijn overgegaan.

(Toelichting: In het volgende deel presenteert De Ridder (Zuid) het zwaard aan de Oude Wijze die het inwijdt met water. De Ridder legt het dan in het Noord‑Oosten. De Hamer wordt na de wijding in het zuid‑oosten neergelegd en het brood en zout in het Noorden, de wijn in het Westen en de honing in het Zuiden. Zo wordt er een vijfpuntige ster gemaakt met de Taxus en de vuurschaal in het midden. De rituele voorwerpen kunnen vlakbij het midden neergelegd worden, in de vorm van een klein pentagram, of in de buurt van de omtrek van de cirkel.)

Zuid:
Het zwaard is het symbolische wapen van de strijders. We offeren daarom dit zwaard aan de overleden helden.

(Zuid (de Ridder) brengt het zwaard naar de Oude Wijze die het inwijdt. Zuid legt het zwaard daarna in het noord‑oosten. )

West:
De Hamer is het symbolische gereedschap van de bouwers en makers. We offeren daarom deze Hamer aan de overleden arbeiders.

(West brengt de Hamer naar de Oude Wijze die het inwijdt. West legt het zwaard daarna in het noord‑oosten.)

Noord:
Wat voor werk zij ook op aarde deden, de overledenen aten honing, brood en zout en dronken wijn. We zullen daarom brood, zout, honing en wijn aan hen offeren, zodat zij zich in geest kunnen verkwikken, zoals in de tijd van hun aardse feesten.

Noord brengt brood en zout naar de Oude Wijze die het inwijdt. Noord plaatst brood en zout in het Noorden.)

(Zuid brengt honing naar de Oude Wijze die het inwijdt. Zuid plaatst de honing in het Zuiden.)

(West brengt de wijn naar de Oude Wijze die het inwijdt. West plaatst de wijn in het Westen.)

(Wanneer het ritueel binnen plaatsvindt worden kaarsen en lichten uitgedaan, de ramen geopend en knoflook op de vensterbanken gelegd. Iedereen richt zicht naar het open raam.
Als het ritueel in de open lucht plaatsvindt, kan de knoflook bij de Westelijke Poort neergelegd worden. Alle lichten worden gedoofd en iedereen richt zich tot het Westen.)

(Een bel of een ander instrument kan geluid worden als dat op dat moment goed voelt.)

De Oude Wijze:
O Voorvaderen, bekend en onbekend, voorouders van onze lichamen, voorouders van onze geesten, al diegenen die onze levens hebben vormgegeven, die ons hebben gemaakt tot diegenen die we nu zijn, lichaam en ziel. Moeders van ons! Vaders van ons! Leraren! Gidsen! Genezers! Diegenen die ons gevoed en gekoesterd hebben!

Aanwijzers van het te bewandelen pad... en van de wegen die we beter niet kunnen gaan!

Al diegenen van wie Vuur in ons is, van wie Water in ons is, van wie Lucht in ons is... van wie Aarde in ons is... al diegenen waarvan geest in ons is!

We voelen jullie nabijheid tijdens deze Samhuinn avond. In deze tijd van Geen tijd roepen wij jullie aan. Kom dierbare geesten! We heten een ieder van jullie welkom, die in liefde en vriendschap komt en onze zoektocht naar de Waarheid deelt. Terwijl jullie hier onder ons zijn, gedenken we de overledenen die ons het meeste dierbaar zijn.

(Lange pauze om tijd te geven voor individuele communicatie met de overledenen, of zeg: Iedereen die dat wil kan naar voren komen en de namen uitspreken van diegenen die ze vanavond in onze cirkel willen herdenken en eren.)

Druide 2:
O dierbare Geesten, jullie die onze voorgangers waren, onze vrienden, onze gidsen. Kom de mensen helpen die zich zo ijverig inspannen op het pad; begeleid hen op hun zoektocht naar het licht, ondersteun hen in moeilijke tijden. Vraag steun voor hen van de Hogere machten en ontvang voor hen, als het kan, de almachtige zegen van de Onkenbaren. We groeten U als broeders en zusters tijdens Uw korte verblijf in onze wereld.

West:
De zon van al onze levens gaat in het Westen onder; maar de sterren van de Zeven zusters zijn opgekomen. Dierbare Geesten, we nodigen jullie uit om de wijn van de liefde met ons te delen. (Werpt wat wijn in het vuur.)

Noord:
De middernachtelijke sluier onthult de sterren. O Voorouders, deel in wijsheid het zout van de Aarde. (Werpt wat zout in het vuur.)

Zuid:
In het licht van de dag vinden we inzicht; schaduwen zijn klein. Ware Geesten, deel uw heldere visie terwijl wij de zoetheid van de honing op de tong der waarheid delen. (Druppelt een beetje honing op het vuur.)

De Oude Wijze:
De Zon wordt in de ondergaande sterren van de dageraad herboren. Mogen de zielen van onze geliefden weer delen in het brood en de levensadem. (Werpt wat brood in het vuur.)

Moge het vuur de spirituele essentie van deze offers loslaten, zodat jullie, geliefde voorouders, in het gezelschap van de mensen in deze wereld, mee mogen doen aan het feest.

(Er kunnen kaarsen aangestoken worden.

Er wordt een symbolisch maal van brood, zout, honing en wijn aan de deelnemers aangeboden.
)

Noord loopt rond met het zout,
Oost met het brood,
Zuid met de honing en West met de wijn.


Zorg ervoor dat er van alles een klein beetje overblijft. Nadat iedereen gegeten heeft, wordt het restant op het vuur geworpen.

Als de Oude Wijze dit op het vuur werpt, kan hij/zij uitspreken: PEZH A ZO RET BEZON A VO (Bretonse uitspraak: Pej Ah Zo Ret Bee‑Zon A Voh)

Moge het ontwerp van het goede bewaarheid worden!

(Je kan één van beiden of allebei uitspreken. Het betekent: “moge het allerbeste werkelijkheid worden – wat zal zijn, zal zijn – alles is goed”.)
...

(Twee deelnemers vormen dan een poort in het Noordwesten.De Cailleach stapt, met een ketel in haar handen, door de poort heen. Ze draagt zwarte kleren en een sluier. Als ze in de cirkel verschijnt spreekt het Noorden.)

Noord: De Cailleach is hier! Wees niet bang, vrienden. Eén van de gezichten van de grote Godin is de Cailleach, de Heks. Haar werk wordt versluierd en weinig begrepen. Maar zonder haar werk van verval en vernietiging, zou de Aarde één dorre, levenloze vlakte zijn. Zij is het die de wintersneeuw brengt om het herfst afval schoon te spoelen, waardoor de bodem weer bevrucht kan worden met de resten van de oogst. Zij is het die de grond hard maakt met ijs en vorst, zodat de slapende zaden in de schoot van de aarde, wakker gemaakt worden. Net zoals de Noordenwind, jaagt zij over de aarde, de bladeren van de bomen in een wervelwind met zich meenemend. Zonder het werk van de Cailleach, zou het nieuwe leven niet gevoed kunnen worden tijdens de lange winterslaap in de diepten van de Aarde.

De Oude Wijze:
De Cailleach roept ons. Ze gaat als een storm door de grot van onze zielen. Ze ruimt alles op wat afgesloten en niet langer nodig is. Niets onwaardigs kan aan haar uitdaging ontkomen. Zij is hier, tijdens Samhuinn, aanwezig, om ons het geschenk van zuivering aan te bieden. Ze helpt ons alle gedachten, gevoelens en gewoonten op te ruimen, die we niet langer nodig hebben.

(Je kan nu, als je dat wilt, in gezelschap van de Voorouders, alles wat je los wilt laten, aan de transformerende ketel van de Cailleach offeren.Terwijl de Cailleach tegen de zon in, zonder woorden of geluid langs de cirkel loopt, geven alle deelnemers het papiertje aan haar waarop ze die dingen hebben beschreven waar ze afscheid van willen nemen. De Cailleach loopt dan naar het midden van de cirkel.)

De Oude Wijze:
O Grote Geest, O Caileach, O Voorouders, mogen wij bevrijd worden van alles wat ons belemmerd.

(De Cailleach gooit de papiertjes in het vuur.)

PEZH A ZO RET BEZON A VO – moge het ontwerp van het goede gemanifesteerd worden – wat zal zijn, zal zijn – alles is goed.

Oost:
(Stapt naar het midden.)
In deze tijd van het grootste licht (houdt zwaard omhoog), hef ik het zwaard dat in vuur geboren is als een brug tussen hemel en aarde.

De Cailleach verlaat de cirkel via de Noordwestelijke Poort. (als er geen vuur brandt in het midden van de cirkel, neemt de Cailleach alle papiertjes in de ketel mee en worden ze direct na de ceremonie verbrand.)

De Oude Wijze: O Voorouders, O Geesten, we hebben elkaar op deze Samhuinnavond ontmoet en herdacht. Ga nu in vrede, in respect en liefde. (Richt zich naar het Westen (buiten) of opent het raam (Binnen) met een gebaar van vaarwel. Iedereen maakt eenzelfde gebaar.)

De Oude Wijze:
(Draait weer naar de cirkel, allen doen hetzelfde.)
Laten we feestvieren want er begint een nieuwe Tijd. Moge deze tijd ons dat brengen wat nodig is, onze lichamen ondersteunen, onze zielen voeden en onze spirits verlichten. Moge het aan iedere van ons, onze ware Weg tonen, in het licht van de Eik, de Taxus en de Zilverberk. (Iedereen krijgt een klein takje van de Taxus.)

De sluiting
Druide 2:
Het is tijd om terug te keren. Moge het vuur dat hier uitgedoofd wordt weer oplaaien in ons hart. Moge in dat, wat je oren hebben gehoord en je ogen hebben gezien bewaard blijven in je hart.(Allen geven elkaar weer een hand in de cirkel.)

Allen:
We swear, by peace and love to stand,
Heart to heart and hand in hand.
Mark, O spirit, and hear us now,
Confirming this, our sacred vow.(3x)

Allen:
AWEN (meermalen doorelkaar)

Druide 1:
Wij danken de geesten van de vier windrichtingen voor hun zegeningen.

Noord:
(Keert zich naar het noorden.)
In de naam van de grote Beer van de sterrenhemel en het element Aarde, danken wij de krachten van het Noorden.
(Keert zich terug naar de cirkel.)

West:
(Keert zich naar het westen.)
In de naam van de Zalm van wijsheid en het element Water danken wij de krachten van het Westen.
(Keert zich terug naar de cirkel.)

Zuid:
(Keert zich naar het zuiden.)
In de naam van het grote Hert en het element Vuur dank ik de krachten van het Zuiden.
Keert zich terug naar de cirkel.)

Oost:
(Keert zich naar het oosten.)
In de naam van de Havik van de dageraad en het element Lucht dank ik de krachten van het Oosten.
Keert zich terug naar de cirkel.)

Allen:
Moge de harmonie van de natuur volmaakt zijn.
(De cirkel wordt door Druïde 2 opgeheven tegen de richting van de zon in.)

Druide 1:
Moge de zegen van de Spirit/ Geest/ Grote Geest/ God(en) Godin(nen) voor altijd bij ons zijn.

Ik verklaar deze Samhuinn ceremonie voor gesloten in de zichtbare wereld.

Moge haar inspiratie voort leven in onze zielen.

woensdag 13 oktober 2010

PFI op de Schopstoel

Paganisme is een woord als een container, er past van alles in. De Pagan Federation werd ooit opgericht voor mensen die klaar waren met de christelijkheden waarmee de Westerse cultuur tot barstens toe gevuld was. Niet dat de bijbel een verwerpelijk boek was, nee, vooral de christelijke moraal was verwerpelijk. In de zeventiger jaren ontdekte men de natuur en zo kwam men ook de voorchristelijke religies op het spoor. Het stof werd eraf geklopt en kijk... natuurreligies! Zo goed als nieuw!

Door Ypsus

De mens heeft een natuurlijke neiging tot samenklonteren met andere mensen en dat zijn vanzelfsprekend geestverwanten. Daar begint het gedonder al. Welicht werden de nieuwe heidenen hier en daar op de mestkar rondgereden door een dorp, uitgescholden en gediscrimineerd (heel gewoon in die tijd), dus men organiseerde zich in de Pagan Federation die van oorsprong een Engelse vereniging is.

De mens heeft ook een natuurlijke neiging tot afsplitsen van de klont, en zo vormden zich weer subgroepen. De ene pagan is immers de andere niet. Geestverwantschap bleek toch meer een kwestie van perspectief dan van realiteit.

Aan deze zijde van het water had de Pagan Federation vanzelfsprekend ook een vertegenwoordiging in de personen van het paar Lesley en Dennis Sythove, alias Morgana en Merlin. Beide waren het nieuwe Paganisme zeer toegewijd en hielden als terriërs vast aan de edele doelstellingen van de Pagan Federation: het bevorderen en verdedigen van de rechten van alle Paganisten (aanhangers van de pan- of polytheïstisch natuurreligies) ongeacht hun ras, sekse, nationaliteit en culturele achtergrond.
Deze Nederlandse vestiging splitste zich in 2006 af van de PF en werd den Pagan Federation International. De oorspronkelijke PF bestaat nog steeds als vereniging, de PFI van Morgana werd een stichting.

Merlin had inmiddels zijn eigen koers bepaald in het bonte landschap van de natuurreligies en had de Silver Circle onder zijn hoede als Gardnerian wicca. De verbinding met de PFI bleef echter op allerlei gebieden bestaan.

Nu dreigt er grote onenigheid in de container. Morgana heeft het altijd laten voorkomen alsof haar PFI een vereniging was waarvan je lid kon worden. Er werd contributie gevraagd, leden kregen ergens korting op, aan het lidmaatschap kon een abonnement verbonden worden op een saai blad uit Engeland, dat soort dingen. De site van de PFI laat echter zien dat men een stichting is. Een stichting kent geen leden maar donateurs, het bestuur wordt niet langs democratische weg gekozen, donateurs hebben geen rechtstreekse invloed in beleidszaken, er wordt geen financiële rekenschap afgelegd.

Dat zou nog tot daaraan toe zijn als Morgana zo goed geweest was om bij verschillende gelegenheden haar achterban te raadplegen. Maar zo is Morgana niet. En hier ging het mis, eerst langzaam en nu snel.

Misschien om moeilijkheden voor te zijn werpt Morgana op haar PFI forum de pootjes omhoog en schrijft over recente kritiek die op haar PFI afkomt. De PFI zou niet democratisch zijn, het bestuur zou niet benaderbaar zijn, kortom men mag wel betalen en verder moet men niet zeuren. Morgana rechtvaardigt zichzelf en heeft daar een lang en hol verhaal over. Vervolgens mikt ze het op het Silver Circle forum en toen was de boot aan.

Het was al een poos geleden op Sterzoeker te lezen: de PFI is een stichting, niemand is lid maar donateur, je kunt met voorstellen komen tot je een ons weegt maar Morgana veegt het naar believen van tafel. De enige die gehoord en gezien wil worden is Morgana.

Het bestuur zou wel benaderbaar zijn volgens Morgana? Ja, je mag een mailtje naar haar sturen en dat komt dan tussen de sterren terecht. Heel misschien krijg je over een jaar antwoord dat ze het niks vindt en dat je maar naar een “pubmoot” moet komen. Je kunt ook iets op het forum zetten, maar als het niet in het pulletje valt dan wordt het meteen weg gemodereerd. Lekker open ook en zo benaderbaar.

De vragen verschijnen op het SC forum, maar Dennis/Merlin weet ineens van niks. Iemand vraagt wat de reden was om een stichtingsvorm te kiezen in plaats van een vereniging. Merlin komt met een verhaal over de bescherming van gedachtegoed. Dat brengt de volgende vraag voort: werd dat dan bedreigd? Een zinvolle vraag omdat de doelstelling van het Paganisme zeer ruim is en geen enkele Paganist uitsluit, immers “ongeacht ras, sekse, nationaliteit of culturele achtergrond”. Nou dan.... waar komt dan de bedreiging vandaan?

Wie wilde er dan ten tijde van de oprichting die edele doelstellingen vernietigen?
Iemand schreef dat dat zou kunnen komen (10x voorbehoud) omdat sommige paganisten hun overtuiging goed konden combineren met ultra-rechtse opvattingen.
Dan steek ik mijn vingertje op en zeg “maar mevrouw de voorzitter, u bent er toch voor alle Paganisten, ongeacht ras, sekse, nationaliteit of culturele achtergrond ...?”

Wie niet van natuur houdt die zal geen lid worden van bijvoorbeeld Natuurbescherming. Zou iemand lid worden van de Bomenstichting om hun gedachtegoed met de grond gelijk te willen maken als de boom van de buren hinder veroorzaakt? Dat lijkt me toch teveel moeite voor te weinig opbrengst. Dan zul je eerder een Anti-Natuurstichting oprichten met eigen doelstellingen en principes, lijkt mij.

Zolang je paganist bent onderschrijf je volgens de definities van de PFI ook de doelstellingen en daarmee het gedachtegoed. Volgen we de redenering van Dennis dan breekt de PFI haar eigen gedachtegoed af door bepaalde Paganisten buiten te sluiten om hun ja, wat? Culturele achtergrond? Hun ras? Hun nationaliteit? Politieke voorkeur?

Dat riekt naar discriminatie! Dat het politieke landschap haast tien jaar geleden anders was, zal niemand tegenspreken. Dat Morgana en Dennis bezorgd waren om het voortbestaan van hun heerlijke stichting, is wel voor te stellen. Maar dat hun gedachtegoed van eeuwigdurende geldigheid was, was minimaal een misvatting. In feite is er dus gehandeld tegen het eigen kostelijke gedachtegoed in. Merlin kletst dus uit zijn nek of die van Morgana.

Er moet dus iets anders aan de hand zijn geweest. Mag ik een voorzichtige suggestie doen? Er was geld in het spel. Waar stichtingen zijn daar is geld, dat weet iedereen. Dat een stichtingsbestuur zichzelf benoemt is een gegeven, dat het uit vriendjes en familie bestaat ook. Het derde zwijgende bestuurslid van de PFI is Lady Bara, die zul je niet horen. Dat Dennis Sythove in het stichtingsbestuur zit, samen met zijn Morgana, is een wilde suggestie van mij maar ik verwed er een dubbeltje om. Kom maar op met die stichtingsakte en laat zien.

Laat ook zien hoe de geldstroom loopt. Sythove heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij de huisman was en Morgana de boterhammen verdiende. Ik wil niet suggereren dat er lukraak uit de stichtingskas genomen werd, maar dat neemt niet weg dat je wel geld kunt krijgen als vergoeding voor verleende diensten, dat mag.
Pijnlijk worden deze vragen alleen als er geen openheid is. De tijden zijn inderdaad veranderd en openheid ligt in elke democratische structuur verankerd. Welkom in Nederland.

Worden wij geacht ons blind te staren op de edele doelstellingen van de PFI? Of moeten wij Dennis en Morgana blindelings geloven als zij beweren alleen het gedachtegoed te willen beschermen? Dat zou betekenen dat wij (die buitengesloten zijn als lid) de argumenten moeten aandragen voor de kortzichtigheid, de burgerlijkheid en het conservatisme van het stichtingsbestuur van de PFI.

Het meest pijnlijk vind ik dat uit de houding van Lesley/Morgana en Dennis/Merlin een minachting voor hun paganistische achterban spreekt. Hun houding, die ze verwoorden in dat slappe betoog over zichzelf, laat een totale onderschatting zien van hen die dit bestuur zo lang en in goed vertrouwen in het zadel gehouden heeft. Ik vind het schandelijk dat zij hun “leden” al die jaren misleid hebben. Weg met hen. Dat is de enige conclusie die getrokken kan worden als we het dierbare gedachtegoed van de Paganisten willen behouden EN in de praktijk willen brengen.


Ypsus

Ja, 'k ben Belazerd!

Op sterzoeker is al veel geschreven over de het gegraai van mensen die zich uitgeven in het wonderlijke landschap van alternatieve cursussen en spirituele scholingen, als zijnde hoofd van een organisatie, school of overkoepelende organisatie. Binnen deze groep van mensen, die gemerkt hebben dat er heel veel geld valt te verdienen doormiddel van spirituele zaken doen, zijn er een aantal die dit grootser aangepakt hebben en maar meteen hun toko ondergebracht hebben in een stichting.

Dit onderbrengen van deze werkzaamheden in een stichtingsvorm heeft natuurlijk zijn redenen. Een van de voornaamste redenen is natuurlijk om het geld wat verdient wordt op een zo gunstige mogelijk manier weg te zetten. Zodat er zo weinig mogelijk belasting over het vergaard goed betaald hoeft te worden.

De hele slimme onder deze club van spirituele zakkenvullers pakt het zo mogelijk nog beter en slimmer aan, door de activiteiten van stichting te boek te laten stellen als zijnde een stichting met religieuze activiteiten. Dit kan makkelijk geregeld worden, want men is immers met spirituele zaken bezig. Reden genoeg dus voor een magische orde of een coven hoofd om op deze wijze inkomstenbelasting te ontduiken. Met andere woorden; men laat zich registeren als zijnde een kerkgenootschap.

Nu is iedereen natuurlijk vrij om te kiezen of je een cursus of opleiding wilt volgen bij iemand die op deze wijze zijn zakken vult, met jouw zuur verdiende centjes, door de belasting te ontduiken. Als je weet dat dit op deze wijze geschied zou je wellicht kiezen om elders naar verlichting te zoeken.

In een aantal gevallen echter is de club waar je lid van bent, de persoon waar je een cursus volgt, de magus die je in magie onderricht zo link, dat je helemaal niet te horen krijgt dat er een stichting achter de school, club of cursus zit. Dit wordt je namelijk helemaal niet verteld op het moment dat je "lid" wordt of toe treed tot de magische orde. Zo is er nu op het SC forum een heftige discussie ontstaan over het PFI, mensen dachten hier lid van te zijn, maar de werkelijkheid blijkt anders. Een pracht voorbeeld in deze dus.

Ook Ina Custers van de Tempel of Starlight maakt gebruik van de stichtingsvorm en houdt haar leden voor dat ze lid kunnen worden van haar magische orde. Dit lidmaatschap is dus niet meer dan een wassenneus en de het zogenaamde lidmaatschpscontract die ze mensen voor lidmaatschap van de Temple of starlight laat teknenen zijn daarhalve een lachterje en rechtsongeldig.

Dat deze informatie wordt achtergehouden wordt pas een kwalijke zaak als je al die tijd is voorgehouden dat je terdege ergens lid van bent. De desillusie is dan ook groot als je er echter komt dat je helemaal nergens lid van blijkt te zijn. De belofte van inspraak was alleen maar een loze kreet en dus eigenlijk een grove leugen.

Sommige clubjes doen dan ook beloftes die te mooi zijn om waar te kunnen zijn. Daarbij verzinnen ze sprekende kretologieën om je dit lidmaatschap aan te smeren. Je moet wel heel erg helderziende zijn wil je de onderstaande valse voorwendselen doorzien. Nu weten deze spiri goeroes, hogepriesters en magisters maar al te goed dat jij geen helderziende bent, anders had je zelf wellicht zo'n toko of stichting gerund.

Mooie voorbeelden van het soort instinkers die je geboden worden zijn:
* Het lidmaatschap staat open voor iedereen die 18 jaar of ouder is, en die zich in de volgende levenshouding herkent:
* Liefde en verwantschap met de natuur, eerbied voor de levenskrachten en de cycli van leven en dood;
* Een positieve moraliteit, dat uitdrukking geeft aan de individuele verantwoordelijkheid om de eigen ware natuur te leren kennen en deze in harmonie met de gemeenschap te ontwikkelen. Dit wordt vaak uitgedrukt met de woorden "Als het niemand schaadt, doe wat je wilt".
* Eerbied voor de volledige goddelijke realiteit, die het mannelijke en vrouwelijke overstijgt, zonder ofwel het mannelijke ofwel het vrouwelijke aspect van het Goddelijke te ontkennen.

Maar zoals iedereen weet; van een stichting kun je geen lid worden, maar als je niet eerlijk verteld wordt dat je met een stichting van doen hebt dan weet je immers niet beter dan dat je lid bent.

Dan krijg je dat als de zogenaamde leden er achter komen dat er al die tijd gelogen is vele reacties. Er ontstaat discussie en worden vragen gesteld, waarop door de oplichters soms hele domme antwoorden worden geven. Antwoorden zoals:
* Dat mensen bepaalde kritiek hebben, maar dat ze de mogelijkheden die er wél zijn, niet benutten.
*De kritiek niet besproken zou moeten worden want dat is niet zo zinvol.
* dat de club een stichting blijft, simpelweg omdat sommige mensen niet willen dat het een stichting is punt.
*Dat je prima mee kunt denken, b.v. door deel te nemen op het PFI forum
* Dat je mee kunt wérken als je dat wilt door dingen te willen organiseren, enzovoort. Inspraak in de zin dat jouw stem gehoord wordt, die is er.

Dan komt natuurlijk het puur pragmatisch om de hoek, en de hoofd van het clubje , cursus of magische school probeert zijn volgelingen wijs te maken dat het aantal mensen dat ook daadwerkelijk tijd in dergelijke groeperingen wil steken, beperkt is.

Oh ja en een democratische organisatie zoals een vereniging vréét tijd en resources die niet aan het eigenlijke werk besteed kunnen worden. Vergaderingen, memo's, stemmen, lobbyen, overleggen, echt heel verschrikkelijk . Verder zal je wijs gemaakt worden dat een verenigingsvorm dan ook door een heel snelle en vooral pijnlijke dood zal sterven door onoverbrugbare meningsverschillen.

Dan is er nog een prachtige "infiltratie" reden, welke wordt aangedragen. Een reden waarom de geldstromen absoluut in deze winstbehoudende stichtingsvorm gehandhaafd moet worden. Stel namelijk hoe reëel een bedreiging is, dit valt natuurlijk altijd moeilijk in te schatten maar het is een feit dat de cusrusleider, magus aka oprichter van de stichting hier wel rekening mee dient te houden.

Omdat de stichting als kergenootschap te boek staat, niet christelijk maar paganisme is, of in een andere geval; er het gedachtegoed zoals in het oude Egypte onderwezen nastreeft wordt. Wat ook wel wordt samengevat door de magus onder het motto" Het verenigen van de twee Landen". Hierdoor vormt deze stichtngen een klein en weinig uniform deel van het religieuze landschap. Het zou bij een paganistische of op Egyptische-magische leest gestoelde vereniging dus, in elk geval in theorie, mogelijk zijn dat een ultrachristelijke beweging ineens besluit met z'n allen lid te worden en vervolgens op de ledenvergadering met meerderheid van stemmen er door drukt dat de leden van deze paganistische of magische vereniging hun heidense praktijken afzweren en Jezus in hun hart sluiten.

Dan kun je er als lid natuurlijk uitstappen maar je bent wel je vereniging kwijt, inclusief website en wat er verder aan mag hangen. Deze infiltratie dreiging is dan ook zeker een reden, voor de spirituele geldgenerator om van zijn of haar club geen vereniging te maken.

Of een infiltratie ooit een serieuze bedreiging is geweest, dat kan jij als buitenstander natuurlijk moeilijk beoordelen, maar het is geen geheim dat er personen waren en mogelijk nog altijd zijn die hun paganistische geloofsovertuigingen prima vinden aansluiten bij hun extreemrechtse ideeën.

Het is dan niet vreemd dat het hoofd van het clubje, waar je dacht lid van te zijn, als voorbeeld aangeeft dat men het risico dat dergelijke lieden met hun hele club jouw vereniging komen overnemen, beslist zou hebben willen uitsluiten, hoe miniem dat risico misschien ook mag zijn (geweest); en dan men om die reden dus voor een stichting heeft gekozen. Dat het is omdat hij of zijn op handig niet al te opzichtige wijze geld aan het wegsluizen is, dat is dus zeer beslist een grove leugen.

Maar ja, dan komt de dag dat de oogjes van de leden op gaan, omdat ze zien dat ze eigenlijk nergens lid van zijn en, dan komen de vragen en de stellingen. Dan gaat men zeggen;

Maar dit kopt niet, sorry. Ben duidelijk en eerlijk in wat je bent, en wie er in het stichtingsbestuur zitten. En een stukje uitleg over het waarom van een stichting zou ook prettig zijn.

Men vindt het heel vervelend dat men in een stichting bezig is, met onduidelijke bestuursleden die op onduidelijke wijze daarin gekomen zijn en dat er een website is waarop gewoon staat dat je lid kunt worden.

De leden zullen zich uiten met woord als:
Het zal vast helemaal niet verkeerd bedoeld zijn, maar ik vind het heel vervelend dat de magische school de cursus, de overkoepelende organisatie, niet langer een democratisch orgaan blijkt te zijn. En wat ik nog vervelender vindt is dat in het bericht van de oprichters gesproken wordt over members terwijl memberschip helemaal niet mogelijk is.

de enige hoop die je nog rest de bedreigers in deze en vergelijkbare zaken weergeven wat ze werkelijk zijn. Want wat er nu verteld is pretendeert iets heel anders dan de werkelijkheid en dat is voor buitenstaanders en zoekers, die meestal de weg om deze vorm van oplichting te voorkomen niet weten, niet bepaald netjes.

Wim Sonneveld zou het als volgt verwoord hebben:

Je hebt me belazerd
Je hebt me bedonderd
En wat me nu na al die jaren nog verwonderd
Dat ik dat nooit vergeten zal al word ik honderd
Je hebt me belazerd
Je hebt me bedonderd

dinsdag 12 oktober 2010

De Sprituele Markt

Het cursusaanbod op de spirituele markt is enorm. Er komt een dag dat er meer cursusbieders dan cursisten zijn. Kan niet lang meer duren.Voor wie gewoon een paar avondjes onder de pannen wil zijn is er een bonbondoos vol heerlijkheden. Chakra-buikdansen, Zen-kleien, Sjamanistische trommeltrance, godinnenworkshops, auracommunicatie, noem het en het is er.

Voorbeeld van een spirituele marktadvertentie

door de Kritische Magier

Veel schiet je er niet mee op voor de spirituele ontwikkeling, maar het is leuk en je ontmoet er zulke fijne mensen. Dat hoor ik vaak van deelnemers die natuurlijk bladen als Happinez en Paravisie lezen.
Deze mensen zijn makkelijk te herkennen aan die wezenloze glimlach die nergens mee te maken heeft.

Er is meer. We hebben een aantal magische scholen en men kan voor Wicca gaan. Maar wil je nog meer natuur in je leven dan is het Sjamanisme misschien wel wat. Het jaarlijkse Sjamanistisch Festival trekt zeer veel bezoekers, met en zonder wezenloze glimlach. Toch moet je al iets meer gemotiveerd zijn om zo’n tak van sport te kiezen.

Er zijn heel behoorlijke Sjamanistische trainingen. Dat komt vooral omdat de cursusbieders veel fantasie hebben en boeiende vertellers zijn. Maar zonder wrijving is deze sector niet. Hoe het duizenden jaren geleden toeging bij Sjamanen dat weet geen hond, om maar eens een gidsdier te noemen. De Sjamanisten in dit land hebben het ook van horen zeggen. Dat neemt niet weg dat er onder de Nederlandse Sjamanisten toch een strijd gaande is over de vraag wie nou het meest authentiek is. Als je het mij vraagt heb ik wel een antwoord: niemand.

Toch kun je hier leuk bezig zijn want er valt een boel te knutselen. De kruidenbuideltjes en kettingen zijn niet van de lucht. Wie wat dieper in de geldbuidel tast kan een trommel of een didgeriedoe maken die zo leuk aan de muur staan. Gebruik die dingen vooral niet als je maatjes met je buren wilt blijven. De ware Sjamanist struint de snelwegen af op zoek naar dode dieren en doet die vervolgens in de vriezer. Dan blijven ze lekker vers tot het moment dat de onderdelen van de verkeersslachtoffers verwerkt kunnen worden in Sjamanistisch instrumentarium. Kortom, je bent leuk bezig in het Sjamanisme en het is vrij onschuldig. Misschien wat luidruchtig soms, maar wel lekker dicht bij de natuur.

Wie in Wicca wil investeren heeft het moeilijker. Zoals Sterzoeker al vaker schreef is het in Nederland truttigheid troef want je kunt niet gewoon een coven naar keuze zoeken op het internet. Duitse, Belgische of Engelse covens staan zo met naam en toenaam op je scherm, maar in Nederland niet. Hier zitten de wicca’s nog lekker in de kast en persoonlijk hoop ik dat ze daar ook blijven.

In principe kost een opleiding niet veel. Het is een oud principe dat gemaakte kosten hoofdelijk worden omgeslagen of een bijdrage in natura geleverd wordt. Waar die covens dan zijn en waar je die opleiding dan kunt krijgen is dan wel geheim maar in heksencafe’s kom je nog wel eens namen op het spoor en men kan eens informeren bij het ouwbakken koepeltje Silver Circle. Veel wijzer word je daar echter niet van. Wie niet in de georganiseerde vormen van Wicca terecht wil komen die wordt gewoon een solitaire heks. Boeken genoeg over dit onderwerp, een bezempje, wat wierook en kaarsen, het koperen keteltje waar die verlepte varen in stond, een flodderjurkje erbij en je bent al goed bezig. Rituelen kun je op het internet vinden, maar de boeken van Scott Cunningham zijn nog steeds een prima bron van informatie hierover. Het geeft wat structuur aan het bestaan door de seizoensfeesten te vieren. Vooral het jongvolk is hier dol op. Wicca is in principe voor elke beurs want je kunt het zo duur maken als je zelf wilt. Vergeet de opleidingen, covens zijn wespennesten met een massa gerotzooi en ruzie. Koop dus gewoon een goed boek, doe je eigen inwijding.

Magische scholen is een ander verhaal. We hebben er tegenwoordig een paar in Nederland. Zo hebben we de school van Alruin, beter bekend als het komisch duo Sjors en Sander. Blijf daar weg, dat is mijn dringende advies. Het zijn een stel nare ventjes die alles doen wat geld opbrengt. Ze zijn ook bijzonder milieu-onvriendelijk bezig want ze geven niks om de schadelijke gevolgen van hun “alchemistische” producten. Een fatsoenlijk boek hebben ze nog nooit gelezen, maar ze hebben het sprekerstalent van een autoverkoper, dat wel. Alles is duur. Van hun troebele producten tot de feesten en idiote rituelen die ze organiseren (vrij toegankelijk voor iedereen die betalen wil). Links laten liggen, dat is mijn advies.

Een absolute afrader is ook de school van Ina Custers, de Temple of Starlight. Wie daaraan wil deelnemen kan beter eerst een tweede hypotheek op zijn huis nemen want het kost bakken geld. En wat leert men daar? Helemaal niks. Bij binnenkomst mag je wel een omvangrijk contract tekenen waarin je verklaart dat je braaf doet wat Custers voorkauwt, alles geheim houdt, niks mee naar huis neemt en vooral “tegen de Duistere Krachten vecht”. Mevrouw Custers is namelijk erg bang voor de duivel, daar gelooft ze heilig in.
Men wordt dus niks wijzer van deze school. Het LIJKT alsof je er iets opsteekt omdat het arsenaal moeilijke namen en nodeloos ingewikkelde rituelen onuitputtelijk is. In feite zijn het niet meer dan toneelstukjes, maar dan met andere namen en slechte acteurs. Dat kun je goedkoper krijgen bij de videotheek om de hoek.

Wie zich echt aangetrokken voelt tot mystiek kan beter een goeie cursus Moderne Kabbala volgen voor een frisse kijk op een oud thema. Niks religie, wel veel kennis. De prijs is een lachertje omdat de cursusbieder het principe van toegankelijkheid handhaaft: kennis voor iedereen want de kosten mogen geen belemmering zijn voor talent. Anders dan bij Ina Custers moet je hier wel je hersens meebrengen want het is serieus denkwerk. Geen website, geen Twitter, geen Facebook of Hyves, alleen mond tot mond reclame. Een echte aanrader want deze cursus biedt al wat de ware zoeker wil. En wie zoekt zal vinden.

Er is niks mis met een middagje wierook maken of een ander knutselclubje dat een goed gevoel oplevert. Verwar dat echter niet met het serieuze werk en omgekeerd. Zo is bijvoorbeeld de schrijver Geert Kimpen geen Kabbalist maar wel een goed verteller. Dat zijn vrouw (redactrice van Happinez) zijn boek heeft gepromoot, heeft hen geen windeieren gelegd. Tegenwoordig organiseert het echtpaar peperdure reizen naar Israel. Die zijn bedoeld voor ouwe dames die kwijlend achter de beroemde schrijver aanhobbelen maar niks van Kabbala snappen. Dat bedoel ik nou. Dus laat je geen (woestijn)zand in de ogen strooien op de spirituele markt.


De Kritische Magier

Vergelijkbare Blogs

Related Posts with Thumbnails