woensdag 13 oktober 2010

Ja, 'k ben Belazerd!

Op sterzoeker is al veel geschreven over de het gegraai van mensen die zich uitgeven in het wonderlijke landschap van alternatieve cursussen en spirituele scholingen, als zijnde hoofd van een organisatie, school of overkoepelende organisatie. Binnen deze groep van mensen, die gemerkt hebben dat er heel veel geld valt te verdienen doormiddel van spirituele zaken doen, zijn er een aantal die dit grootser aangepakt hebben en maar meteen hun toko ondergebracht hebben in een stichting.

Dit onderbrengen van deze werkzaamheden in een stichtingsvorm heeft natuurlijk zijn redenen. Een van de voornaamste redenen is natuurlijk om het geld wat verdient wordt op een zo gunstige mogelijk manier weg te zetten. Zodat er zo weinig mogelijk belasting over het vergaard goed betaald hoeft te worden.

De hele slimme onder deze club van spirituele zakkenvullers pakt het zo mogelijk nog beter en slimmer aan, door de activiteiten van stichting te boek te laten stellen als zijnde een stichting met religieuze activiteiten. Dit kan makkelijk geregeld worden, want men is immers met spirituele zaken bezig. Reden genoeg dus voor een magische orde of een coven hoofd om op deze wijze inkomstenbelasting te ontduiken. Met andere woorden; men laat zich registeren als zijnde een kerkgenootschap.

Nu is iedereen natuurlijk vrij om te kiezen of je een cursus of opleiding wilt volgen bij iemand die op deze wijze zijn zakken vult, met jouw zuur verdiende centjes, door de belasting te ontduiken. Als je weet dat dit op deze wijze geschied zou je wellicht kiezen om elders naar verlichting te zoeken.

In een aantal gevallen echter is de club waar je lid van bent, de persoon waar je een cursus volgt, de magus die je in magie onderricht zo link, dat je helemaal niet te horen krijgt dat er een stichting achter de school, club of cursus zit. Dit wordt je namelijk helemaal niet verteld op het moment dat je "lid" wordt of toe treed tot de magische orde. Zo is er nu op het SC forum een heftige discussie ontstaan over het PFI, mensen dachten hier lid van te zijn, maar de werkelijkheid blijkt anders. Een pracht voorbeeld in deze dus.

Ook Ina Custers van de Tempel of Starlight maakt gebruik van de stichtingsvorm en houdt haar leden voor dat ze lid kunnen worden van haar magische orde. Dit lidmaatschap is dus niet meer dan een wassenneus en de het zogenaamde lidmaatschpscontract die ze mensen voor lidmaatschap van de Temple of starlight laat teknenen zijn daarhalve een lachterje en rechtsongeldig.

Dat deze informatie wordt achtergehouden wordt pas een kwalijke zaak als je al die tijd is voorgehouden dat je terdege ergens lid van bent. De desillusie is dan ook groot als je er echter komt dat je helemaal nergens lid van blijkt te zijn. De belofte van inspraak was alleen maar een loze kreet en dus eigenlijk een grove leugen.

Sommige clubjes doen dan ook beloftes die te mooi zijn om waar te kunnen zijn. Daarbij verzinnen ze sprekende kretologieën om je dit lidmaatschap aan te smeren. Je moet wel heel erg helderziende zijn wil je de onderstaande valse voorwendselen doorzien. Nu weten deze spiri goeroes, hogepriesters en magisters maar al te goed dat jij geen helderziende bent, anders had je zelf wellicht zo'n toko of stichting gerund.

Mooie voorbeelden van het soort instinkers die je geboden worden zijn:
* Het lidmaatschap staat open voor iedereen die 18 jaar of ouder is, en die zich in de volgende levenshouding herkent:
* Liefde en verwantschap met de natuur, eerbied voor de levenskrachten en de cycli van leven en dood;
* Een positieve moraliteit, dat uitdrukking geeft aan de individuele verantwoordelijkheid om de eigen ware natuur te leren kennen en deze in harmonie met de gemeenschap te ontwikkelen. Dit wordt vaak uitgedrukt met de woorden "Als het niemand schaadt, doe wat je wilt".
* Eerbied voor de volledige goddelijke realiteit, die het mannelijke en vrouwelijke overstijgt, zonder ofwel het mannelijke ofwel het vrouwelijke aspect van het Goddelijke te ontkennen.

Maar zoals iedereen weet; van een stichting kun je geen lid worden, maar als je niet eerlijk verteld wordt dat je met een stichting van doen hebt dan weet je immers niet beter dan dat je lid bent.

Dan krijg je dat als de zogenaamde leden er achter komen dat er al die tijd gelogen is vele reacties. Er ontstaat discussie en worden vragen gesteld, waarop door de oplichters soms hele domme antwoorden worden geven. Antwoorden zoals:
* Dat mensen bepaalde kritiek hebben, maar dat ze de mogelijkheden die er wél zijn, niet benutten.
*De kritiek niet besproken zou moeten worden want dat is niet zo zinvol.
* dat de club een stichting blijft, simpelweg omdat sommige mensen niet willen dat het een stichting is punt.
*Dat je prima mee kunt denken, b.v. door deel te nemen op het PFI forum
* Dat je mee kunt wérken als je dat wilt door dingen te willen organiseren, enzovoort. Inspraak in de zin dat jouw stem gehoord wordt, die is er.

Dan komt natuurlijk het puur pragmatisch om de hoek, en de hoofd van het clubje , cursus of magische school probeert zijn volgelingen wijs te maken dat het aantal mensen dat ook daadwerkelijk tijd in dergelijke groeperingen wil steken, beperkt is.

Oh ja en een democratische organisatie zoals een vereniging vréét tijd en resources die niet aan het eigenlijke werk besteed kunnen worden. Vergaderingen, memo's, stemmen, lobbyen, overleggen, echt heel verschrikkelijk . Verder zal je wijs gemaakt worden dat een verenigingsvorm dan ook door een heel snelle en vooral pijnlijke dood zal sterven door onoverbrugbare meningsverschillen.

Dan is er nog een prachtige "infiltratie" reden, welke wordt aangedragen. Een reden waarom de geldstromen absoluut in deze winstbehoudende stichtingsvorm gehandhaafd moet worden. Stel namelijk hoe reëel een bedreiging is, dit valt natuurlijk altijd moeilijk in te schatten maar het is een feit dat de cusrusleider, magus aka oprichter van de stichting hier wel rekening mee dient te houden.

Omdat de stichting als kergenootschap te boek staat, niet christelijk maar paganisme is, of in een andere geval; er het gedachtegoed zoals in het oude Egypte onderwezen nastreeft wordt. Wat ook wel wordt samengevat door de magus onder het motto" Het verenigen van de twee Landen". Hierdoor vormt deze stichtngen een klein en weinig uniform deel van het religieuze landschap. Het zou bij een paganistische of op Egyptische-magische leest gestoelde vereniging dus, in elk geval in theorie, mogelijk zijn dat een ultrachristelijke beweging ineens besluit met z'n allen lid te worden en vervolgens op de ledenvergadering met meerderheid van stemmen er door drukt dat de leden van deze paganistische of magische vereniging hun heidense praktijken afzweren en Jezus in hun hart sluiten.

Dan kun je er als lid natuurlijk uitstappen maar je bent wel je vereniging kwijt, inclusief website en wat er verder aan mag hangen. Deze infiltratie dreiging is dan ook zeker een reden, voor de spirituele geldgenerator om van zijn of haar club geen vereniging te maken.

Of een infiltratie ooit een serieuze bedreiging is geweest, dat kan jij als buitenstander natuurlijk moeilijk beoordelen, maar het is geen geheim dat er personen waren en mogelijk nog altijd zijn die hun paganistische geloofsovertuigingen prima vinden aansluiten bij hun extreemrechtse ideeën.

Het is dan niet vreemd dat het hoofd van het clubje, waar je dacht lid van te zijn, als voorbeeld aangeeft dat men het risico dat dergelijke lieden met hun hele club jouw vereniging komen overnemen, beslist zou hebben willen uitsluiten, hoe miniem dat risico misschien ook mag zijn (geweest); en dan men om die reden dus voor een stichting heeft gekozen. Dat het is omdat hij of zijn op handig niet al te opzichtige wijze geld aan het wegsluizen is, dat is dus zeer beslist een grove leugen.

Maar ja, dan komt de dag dat de oogjes van de leden op gaan, omdat ze zien dat ze eigenlijk nergens lid van zijn en, dan komen de vragen en de stellingen. Dan gaat men zeggen;

Maar dit kopt niet, sorry. Ben duidelijk en eerlijk in wat je bent, en wie er in het stichtingsbestuur zitten. En een stukje uitleg over het waarom van een stichting zou ook prettig zijn.

Men vindt het heel vervelend dat men in een stichting bezig is, met onduidelijke bestuursleden die op onduidelijke wijze daarin gekomen zijn en dat er een website is waarop gewoon staat dat je lid kunt worden.

De leden zullen zich uiten met woord als:
Het zal vast helemaal niet verkeerd bedoeld zijn, maar ik vind het heel vervelend dat de magische school de cursus, de overkoepelende organisatie, niet langer een democratisch orgaan blijkt te zijn. En wat ik nog vervelender vindt is dat in het bericht van de oprichters gesproken wordt over members terwijl memberschip helemaal niet mogelijk is.

de enige hoop die je nog rest de bedreigers in deze en vergelijkbare zaken weergeven wat ze werkelijk zijn. Want wat er nu verteld is pretendeert iets heel anders dan de werkelijkheid en dat is voor buitenstaanders en zoekers, die meestal de weg om deze vorm van oplichting te voorkomen niet weten, niet bepaald netjes.

Wim Sonneveld zou het als volgt verwoord hebben:

Je hebt me belazerd
Je hebt me bedonderd
En wat me nu na al die jaren nog verwonderd
Dat ik dat nooit vergeten zal al word ik honderd
Je hebt me belazerd
Je hebt me bedonderd

9 opmerkingen:

 1. oh, dat wist ik niet. weet stichting scepsis dit al? is de telegraaf al gebeld? het TV programma opgelicht al geinformeerd?

  Ik vraag me af dit zo maar allemaal kan in nederland, oppassen dus als je ergens lid van denkt te zijn!

  Thanks Sterzoeker voor deze info!!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Bravo, Sterzoeker! Scherp neergezet.
  "Ze" doen hun uiterste best om het zo voor te stellen dat er geen vuiltje aan de lucht is.
  De PFI/SC haast zich om recht te kletsen wat zo krom als een hoepel is. Ik noem de club maar in een adem want het is natuurlijk handjeklap, er loopt vast geen prikkeldraad door huize Sythove.
  Dit wordt er zo ongeveer gezegd door deze lui:

  * Je bent dan wel geen lid, maar je mag altijd
  de vuile werkjes opknappen;
  * Je verbindt jezelf met prachtige idealen, maar
  als puntje bij paaltje komt telt je stem niet;
  * We zijn wel soort van democratisch, maar als
  je je mening laat zien op de fora dan word je
  weggemodereerd.

  Wat het koppel van PFI/Silver Circle maar niet wil begrijpen is dat hun "leden" niet op hun achterhoofd gevallen zijn. Ja, ze zijn jarenlang bedonderd. Dat staat vast.

  De vraag kwam voorbij waarom er voor een stichting gekozen is en niet voor een vereniging. Merlin vertikt het om daar antwoord op te geven. Zal ik het dan maar doen? Men was bang dat de rechtse paganisten de PF (die toen nog wel een vereniging was) de club/afsplitsing van Morgana zouden overnemen. Dat was in 2005/2006, als ik me goed herinner. Dit was het moment dat Morgana een cryptofascist genoemd werd. O bibber, juist voor dit stukje geschiedenis zijn ze zo bang en terecht. Maar gebeurd = gebeurd dus sta dan ook voor je daden.

  Lezers, het is dus zo dat je wel de werkjes mag doen voor de PFI/SC en dat je geld mag storten in de pot, maar verder niks. Wie een goed idee heeft of activiteiten wil ontplooien hoort nooit meer wat van dit illustere duo ZOLANG JE NIET TOT DE INTIEME VRIENDENKRING VAN DIE TWEE HOORT.
  Je moet dus gewoon tot de kudde blinde volgelingen van die twee behoren, anders lig je eruit en is alleen je geld welkom. Geen wonder dat Ina Custers zo dikke maatjes is met die twee, zelfde laken een pak.

  Mensen, laat je niks wijs maken. Het stinkt bij Silver Circle net zo hard als bij de PFI en de TOS. Openheid is altijd hun zwakke kant geweest.
  Dat blijkt ook nou weer.

  Sterzoeker heeft al een hele tijd geleden op deze verlakkerij gewezen. Hoe hard "ze" ook hun best doen om Sterzoeker verdacht te maken of als rancuneuze blog voor te stellen, dat gaat niet lukken. Alles wat Sterzoeker tot nu toe heeft aangekaart als misstand is waar. Laat iedereen het vooral zelf natrekken dan kom je tot dezelfde conclusie. Sterzoeker is vaak open en hard, maar liegt niet. Dat is weer gebleken.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Het leuke vind ik dat Ina Cüsters zich op het forum van Silver Circle weer probeert te presenteren als een integer persoon. Ik ken echter meer dan genoeg ex-leden van haar "school" die daarover een heel ander verhaal te vertellen hebben. Met een dergelijk ledenverloop kan je ook moeilijk spreken van een stabiele organisatie. Maar ik twijfel of haar dat wat kan schelen, zolang er nieuwe leden zijn die hun (meer dan flink) duitje in de zak doen is alles prima. Zelf zal ze dit waarschijnlijk weer afdoen als kwaadsprekerij, maar uit ervaring weet ik dat het waar is.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Je brengt me op een idee. Het lijkt wel alsof die lui van de PFI nog maar 1 stap verwijderd waren van die constructie van Custers. Die is heeft niet alleen een stichting maar die stichting is deel van het kerkgenootschap Temple of Starlight. Daarom deed Morgana haar best om erkenning te krijgen bij die internationale religieuze koepels. Hehe, het muntje is gevallen bij mij.
  Als ik nog eens zwart geld heb om weg te loodsen ga ik bij Custers om advies. Zo, wat een link zootje.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Heeft iemand al cvan jullie eens bij de KVK geïnformeerd en de gegevens opgevraagd van de TOS en het PFI? Dit om te zien hoe ze geregistreerd staan. Het zou me totaal niet verbazen, dat het PFI net zoals de Custers club geregistreerd staan als zijnde “religieuze activiteit” dwz kerkgenootschap. Kunnen we meteen zien wie er in zitten. Wellicht zit er zelf een overlapping van dezelfde mensen die in verschillende stichtingen actief zijn. Net als dat een groot aantal websites o.a die van custers en een aantal wicca gerelateerde sites allemaal gehost worden door de zelfde profider : Gunivortus Goos. Gewoon even wat onderzoek doen dus! Dan kom je tot leuke inzichten. Het is onder de aandacht!

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Ha, dat is Guus Goos, de knuffel-asatru van Morgana en Ina Custers. Ook bekend onder de naam Boudicca en Gardenstone. Hij schrijft ook boeken die niemand wil lezen. Hij noemt Custers een "vriend" en dat betekent dat er dienst en wederdienst verleend wordt. Alweer een stukje van de puzzel!
  Heel goeie suggestie, Jansen + Jansen. Aan het werk!

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Bedankt voor deze informatie, Sterzoeker. Het gaat steeds harder stinken bij SC en PFI.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. >> Wat het koppel van PFI/Silver Circle maar niet wil begrijpen is dat hun "leden" niet op hun achterhoofd gevallen zijn. Ja, ze zijn jarenlang bedonderd. Dat staat vast. <<

  Hmmm, grappig dat als je niet op je achterhoofd gevallen bent, dat je je dan toch jarenlang bij de neus laat nemen. Dat lijkt me toch een tegenstelling... :grinnik:

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Guus Goosis de knuffel druide van Custers is de man met sites Boudicca's Bard (Duitsland), Boudicca (Nederland) en Heksenkring + Pagan Federation International en Temple of Starlight. Deze sites hebben ook vaak dezefde links naar andere sites bijv. over Wicca.
  Dat is op zichzelf wel interessant. Guus is een Asatruan. Dat is de harde kant van het paganisme, de Noorse kant. Deze stroming heeft al heel wat kritiek over zich heen gekregen, vooral vanwege het vaak gesloten, radicale karakter. Ligt niet echt lekker in Duitsland en dat is goed te begrijpen. Guus is van oudsher een "vriend" van Ina. Dat zet ik tussen aanhalingstekens omdat daar een speciaal kantje aan zit. Asatru kent twee vormen van binding: de ene is familie de andere is vrienden. Familie is aangeboren, vriend kun je worden als je een belangrijke dienst bewijst. Doe je dat dan ben je ook familie, wederdienst volgt dan ook. Dienst en wederdienst geldt in principe alleen voor familie. Kort door de bocht, maar hier komt het op neer. Ina is dus familie van Guus.
  Guus/Gardenstone/Boudicca/Heksenkring/Gunivortus is een Hollander die met een Duitse vrouw getrouwd is en in Duitsland woont. Hij heeft een paar boeken over de Noordse traditie op zijn naam staan. In 2003 kwam hij naar Rotterdam om een lezing te houden in Ina's groep Zijn verhaal was niet okee.

  BeantwoordenVerwijderen

Vergelijkbare Blogs

Related Posts with Thumbnails