donderdag 21 oktober 2010

Tsadi is de Sterren

In de synagoge in Parijs aan de la rue Moufle kwam Sterzoeker dit bijzondere raam tegen met 70 Tsaddiqim

Dit is de 18e letter uit het Hebreeuwse alfabet.

De Tsadi is een Noen met een Jod

Tsadi betekend ook vishaak

De getalswaarde 90:
De Gematria van de Tsáde is 90. Pirké Awot zegt dat iemand die de 90 bereikt heeft, voorover gebogen is (lasjoeach). Fysiek gezien is hij zwak en spiritueel is hij niet meer onafhankelijk individu, maar een tsaddiek, een verlengstuk van God Zelf. Dit uit zich in gebeden, want volgens de Midrasj Shmuel kan iemand wel rechtstreeks tot God bidden, maar soms worden zijn gebeden door zonden en ego verworpen. Maar gebeden van een tsaddiek dringen door alle poorten van de Hemel heen. Vandaar dat lasjoeach "constant bidden" betekent. De tsaddiek leeft niet (meer) voor zijn ego, maar voor God.

Dit getal duidt op de totaliteit van het bewustzijn van een mens. Wie 90 jaar oud wordt, behoord tot de zeer sterken. Sara was 90 jaar oud bij de geboorte van Izaäk.

De vormbetekenis= vishaak, die de “lichtkern” van de mens naar boven haalt.

De creatie van de Tsadi:
Alle letters van het Alef Bet stonden voor God:
"God, creëer de wereld door mij". Eerst kwam de Tav met dit verzoek, dan de Sjien, enz. Toen de Tsadi voor Zijn Troon stond en zei dat hij de tsaddiek is, zei God dat Hij de wereld juist niet met de tsaddiek, de Tsadi, wilde creëren omdat rechtvaardigheid verborgen moest blijven. Anderzijds zouden wij een perfecte wereld leven zonder het streven het leven en de wereld zelf te perfectioneren. Met de Goddelijkheid van de Jod kunnen wij de ona'ah van de Noen overwinnen. Tsadi moet verborgen blijven zodat iedereen een persoonlijke streven heeft tsaddiek te zijn (Zohar III.)

De naam is direct verbonden met het woord tsadiek, dat rechtvaardige betekent. De Tsadiek is de mens die door zijn of haar integere levenshouding in anderen de “verloren vonken van de oorsprong” weet op te sporen. Hij of zij vist als het ware de goddelijke vonk, het goede als een soort “lichtkern” in mensen naar boven en verbindt die mens weer met zijn of haar goddelijke oorsprong. Hij geeft hun kracht en moed door zijn levenshouding, waarbij spreken en handelen een eenheid vormen.

De meester helpt de leerlingen zichzelf te worden en in ogenblikken van inzinking helpen de leerlingen de meester zichzelf te hervinden. De meester ontsteekt de zielen der leerlingen, nu omgeven zij hem en verlichten hem.

De letter Tsadi kent twee vormen. De gewone en de slot Tsadi. De eerste is dus de gebogen Noen met een Jod en de slot Tsadi, die aan het einde van een woord wordt geplaatst, is recht. De slot Tsadi staat voor de Ba'al Tesjoevah. De Ba'al Tesjoevah is iemand die er hard voor gewerkt heeft om zijn relatie met God te verbeteren en is teruggekeerd (tesjoevah) naar de essentie van het Goddelijke natuur. Hij heeft zijn hele leven gezondigd, maar besloot tot in keer te komen. God zegt dan ook: ‘Mijn beste kind, jij bevindt je hoger dan een tsaddiek."

In de joodse mystiek geloofd men dat wanneer een kind geboren is, dan krijgt het een teken: "wees een tsaddiek, wees niet onrechtvaardig" Iedereen krijgt bij zijn geboorte de capaciteiten van een tsaddiek. Echter iedere mens draagt Gods essentie in zich (nesjomme). Tsadi is de Sterren.
Iedere man en vrouw is een Ster!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Vergelijkbare Blogs

Related Posts with Thumbnails