woensdag 13 oktober 2010

PFI op de Schopstoel

Paganisme is een woord als een container, er past van alles in. De Pagan Federation werd ooit opgericht voor mensen die klaar waren met de christelijkheden waarmee de Westerse cultuur tot barstens toe gevuld was. Niet dat de bijbel een verwerpelijk boek was, nee, vooral de christelijke moraal was verwerpelijk. In de zeventiger jaren ontdekte men de natuur en zo kwam men ook de voorchristelijke religies op het spoor. Het stof werd eraf geklopt en kijk... natuurreligies! Zo goed als nieuw!

Door Ypsus

De mens heeft een natuurlijke neiging tot samenklonteren met andere mensen en dat zijn vanzelfsprekend geestverwanten. Daar begint het gedonder al. Welicht werden de nieuwe heidenen hier en daar op de mestkar rondgereden door een dorp, uitgescholden en gediscrimineerd (heel gewoon in die tijd), dus men organiseerde zich in de Pagan Federation die van oorsprong een Engelse vereniging is.

De mens heeft ook een natuurlijke neiging tot afsplitsen van de klont, en zo vormden zich weer subgroepen. De ene pagan is immers de andere niet. Geestverwantschap bleek toch meer een kwestie van perspectief dan van realiteit.

Aan deze zijde van het water had de Pagan Federation vanzelfsprekend ook een vertegenwoordiging in de personen van het paar Lesley en Dennis Sythove, alias Morgana en Merlin. Beide waren het nieuwe Paganisme zeer toegewijd en hielden als terriërs vast aan de edele doelstellingen van de Pagan Federation: het bevorderen en verdedigen van de rechten van alle Paganisten (aanhangers van de pan- of polytheïstisch natuurreligies) ongeacht hun ras, sekse, nationaliteit en culturele achtergrond.
Deze Nederlandse vestiging splitste zich in 2006 af van de PF en werd den Pagan Federation International. De oorspronkelijke PF bestaat nog steeds als vereniging, de PFI van Morgana werd een stichting.

Merlin had inmiddels zijn eigen koers bepaald in het bonte landschap van de natuurreligies en had de Silver Circle onder zijn hoede als Gardnerian wicca. De verbinding met de PFI bleef echter op allerlei gebieden bestaan.

Nu dreigt er grote onenigheid in de container. Morgana heeft het altijd laten voorkomen alsof haar PFI een vereniging was waarvan je lid kon worden. Er werd contributie gevraagd, leden kregen ergens korting op, aan het lidmaatschap kon een abonnement verbonden worden op een saai blad uit Engeland, dat soort dingen. De site van de PFI laat echter zien dat men een stichting is. Een stichting kent geen leden maar donateurs, het bestuur wordt niet langs democratische weg gekozen, donateurs hebben geen rechtstreekse invloed in beleidszaken, er wordt geen financiële rekenschap afgelegd.

Dat zou nog tot daaraan toe zijn als Morgana zo goed geweest was om bij verschillende gelegenheden haar achterban te raadplegen. Maar zo is Morgana niet. En hier ging het mis, eerst langzaam en nu snel.

Misschien om moeilijkheden voor te zijn werpt Morgana op haar PFI forum de pootjes omhoog en schrijft over recente kritiek die op haar PFI afkomt. De PFI zou niet democratisch zijn, het bestuur zou niet benaderbaar zijn, kortom men mag wel betalen en verder moet men niet zeuren. Morgana rechtvaardigt zichzelf en heeft daar een lang en hol verhaal over. Vervolgens mikt ze het op het Silver Circle forum en toen was de boot aan.

Het was al een poos geleden op Sterzoeker te lezen: de PFI is een stichting, niemand is lid maar donateur, je kunt met voorstellen komen tot je een ons weegt maar Morgana veegt het naar believen van tafel. De enige die gehoord en gezien wil worden is Morgana.

Het bestuur zou wel benaderbaar zijn volgens Morgana? Ja, je mag een mailtje naar haar sturen en dat komt dan tussen de sterren terecht. Heel misschien krijg je over een jaar antwoord dat ze het niks vindt en dat je maar naar een “pubmoot” moet komen. Je kunt ook iets op het forum zetten, maar als het niet in het pulletje valt dan wordt het meteen weg gemodereerd. Lekker open ook en zo benaderbaar.

De vragen verschijnen op het SC forum, maar Dennis/Merlin weet ineens van niks. Iemand vraagt wat de reden was om een stichtingsvorm te kiezen in plaats van een vereniging. Merlin komt met een verhaal over de bescherming van gedachtegoed. Dat brengt de volgende vraag voort: werd dat dan bedreigd? Een zinvolle vraag omdat de doelstelling van het Paganisme zeer ruim is en geen enkele Paganist uitsluit, immers “ongeacht ras, sekse, nationaliteit of culturele achtergrond”. Nou dan.... waar komt dan de bedreiging vandaan?

Wie wilde er dan ten tijde van de oprichting die edele doelstellingen vernietigen?
Iemand schreef dat dat zou kunnen komen (10x voorbehoud) omdat sommige paganisten hun overtuiging goed konden combineren met ultra-rechtse opvattingen.
Dan steek ik mijn vingertje op en zeg “maar mevrouw de voorzitter, u bent er toch voor alle Paganisten, ongeacht ras, sekse, nationaliteit of culturele achtergrond ...?”

Wie niet van natuur houdt die zal geen lid worden van bijvoorbeeld Natuurbescherming. Zou iemand lid worden van de Bomenstichting om hun gedachtegoed met de grond gelijk te willen maken als de boom van de buren hinder veroorzaakt? Dat lijkt me toch teveel moeite voor te weinig opbrengst. Dan zul je eerder een Anti-Natuurstichting oprichten met eigen doelstellingen en principes, lijkt mij.

Zolang je paganist bent onderschrijf je volgens de definities van de PFI ook de doelstellingen en daarmee het gedachtegoed. Volgen we de redenering van Dennis dan breekt de PFI haar eigen gedachtegoed af door bepaalde Paganisten buiten te sluiten om hun ja, wat? Culturele achtergrond? Hun ras? Hun nationaliteit? Politieke voorkeur?

Dat riekt naar discriminatie! Dat het politieke landschap haast tien jaar geleden anders was, zal niemand tegenspreken. Dat Morgana en Dennis bezorgd waren om het voortbestaan van hun heerlijke stichting, is wel voor te stellen. Maar dat hun gedachtegoed van eeuwigdurende geldigheid was, was minimaal een misvatting. In feite is er dus gehandeld tegen het eigen kostelijke gedachtegoed in. Merlin kletst dus uit zijn nek of die van Morgana.

Er moet dus iets anders aan de hand zijn geweest. Mag ik een voorzichtige suggestie doen? Er was geld in het spel. Waar stichtingen zijn daar is geld, dat weet iedereen. Dat een stichtingsbestuur zichzelf benoemt is een gegeven, dat het uit vriendjes en familie bestaat ook. Het derde zwijgende bestuurslid van de PFI is Lady Bara, die zul je niet horen. Dat Dennis Sythove in het stichtingsbestuur zit, samen met zijn Morgana, is een wilde suggestie van mij maar ik verwed er een dubbeltje om. Kom maar op met die stichtingsakte en laat zien.

Laat ook zien hoe de geldstroom loopt. Sythove heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij de huisman was en Morgana de boterhammen verdiende. Ik wil niet suggereren dat er lukraak uit de stichtingskas genomen werd, maar dat neemt niet weg dat je wel geld kunt krijgen als vergoeding voor verleende diensten, dat mag.
Pijnlijk worden deze vragen alleen als er geen openheid is. De tijden zijn inderdaad veranderd en openheid ligt in elke democratische structuur verankerd. Welkom in Nederland.

Worden wij geacht ons blind te staren op de edele doelstellingen van de PFI? Of moeten wij Dennis en Morgana blindelings geloven als zij beweren alleen het gedachtegoed te willen beschermen? Dat zou betekenen dat wij (die buitengesloten zijn als lid) de argumenten moeten aandragen voor de kortzichtigheid, de burgerlijkheid en het conservatisme van het stichtingsbestuur van de PFI.

Het meest pijnlijk vind ik dat uit de houding van Lesley/Morgana en Dennis/Merlin een minachting voor hun paganistische achterban spreekt. Hun houding, die ze verwoorden in dat slappe betoog over zichzelf, laat een totale onderschatting zien van hen die dit bestuur zo lang en in goed vertrouwen in het zadel gehouden heeft. Ik vind het schandelijk dat zij hun “leden” al die jaren misleid hebben. Weg met hen. Dat is de enige conclusie die getrokken kan worden als we het dierbare gedachtegoed van de Paganisten willen behouden EN in de praktijk willen brengen.


Ypsus

13 opmerkingen:

 1. Helemaal mee eens, Magier. Men haast zich nu om allerlei fancy namen te bedenken ter vervanging voor het woord "lid". Alsof het probleem daarmee is opgelost.

  Het komt bij Morgana niet op om de missers ruiterlijk toe te geven en eindelijk een echte vereniging te worden. Nee, nou is het ineens een misverstand. Ze zou eindelijk eens behoorlijk Nederlands moeten leren, dan voorkomt misverstanden. Over integratie gesproken.

  Dat de notaris een verkeerd advies gegeven zou hebben is niet geloofwaardig. Die zal het worst wezen of je een stichting of vereniging bent. De vraag welke belangen je veilig wilt stellen telt bij de keuze en die was aan het de lui die die beslissing namen: Morgana, Dennis en Bara.

  Komt Custers ook weer een duit in het zakje doen op het PFI forum. Kunnen we zien hoeveel moeite zij gedaan heeft om iederen op het verkeerde been te zetten. Vindingrijk, hoor.

  Stichtingsbestuur, maak het nou niet nog erger dan het al is. Consulteer je "leden" en ga een vereniging worden. Zo te zien durf je nog steeds niet op de goodwill van je achterban te vertrouwen. Zo de waard is, vertrouwt' ie zijn gasten. Een bestuur dat zijn eigen doelstellingen niet naleeft moet opstappen.

  Er wordt ook weer lekker gecensureerd op het SC forum. Daarom zet ik hier mijn boodschap neer. Ze lezen het toch wel.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Nou, de club is eindelijk wakker. Ik ook.
  Proberen ze zich er nog uit te draaien met geklets over een informele vereniging. Het is en blijft een formele stichting!
  Vertrouwen? Integer? Ik geloof die lui van de PFI en Silver Circle niet meer. En kijk even wie zich er op het SC forum weer tegenaan bemoeit. Custers, die mevrouw met die magie waarmee je zwart geld wit kunt krijgen, de enige magie die ze kent. Die moeten ze echt nodig van het forum daar halen. Maar dat durft vriendje Merlin niet. Wat een zootje.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Beste mensen,
  het is, over het algemeen, een goed gebruik, problemen dáar uit te werken waar ze liggen. Als mensen die donateur zijn van de PFI zich niet kunnen vinden in de wijze waarop hun donatie wordt besteed, twijfels hebben aan de werkwijze van het bestuur, of anderszins last hebben van een gevoel van onvrede, kunnen ze dat prima binnen die stichting kwijt. Dat heb ik zelf nl. ook gehad, en ook gedaan. Een stichting is wat het is - een stichting. Maar als er vanuit de donateurs twijfels rijzen over de besteding van de gelden, en inzicht hierin wordt gevraagd, dan kan dat eenvoudig worden opgevraagd bij het Register van Stichtingen van de Kamer van Koophandel. Alle stichtingen in Nederland dienen nl. een jaarlijkse verantwoording te deponeren.
  Veranderen van een organisatie gaat niet van buitenaf, dat gaat van binnenuit. Als je van buitenaf gaat staan trappen tegen een huis waar je je je welkom en betrokken in wilt voelen, gooi je, letterlijk, je eigen glazen in.
  Als je níet in dat huis wilt verblijven - bemoei je er dan niet mee.
  De smaak die van deze serie "stukkies" bij mij blijft hangen is er éen van mensen (of is het er maar éen, zelfs??) die zich afgewezen voelen. Da's zielig, en boehoehoe voor jou/jullie. Maar eh... volwassen worden misschien?
  Wat let je, als je het zo errrrrug vindt, om zelf een andere stichting op te richten? Of hé, gatsie, een vereniging?? Dan kan je het allemaal beter doen.
  Vanaf de zijlijn katten op mensen die al 20 of meer jaar hun ziel, zaligheid en beste kunnen inzetten voor de paganist in Nederland, vind ik echt zó onvolwassen. Als je dit, wat je zelf schrijft, kritiek noemt, dan moet je eens even naar jezelf kijken. Bevooroordeeld lasteren is een betere benaming.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Ahum, dit is dus het perfekte voorbeeld van "wie niet voor ons is, is tegen ons".

  Er zijn voorbeelden in de geschiedenis te vinden van "mensen die al 20 of meer jaar hun ziel en zaligheid en beste kunnen inzetten". Of ingezet hebben. We kunnen met gemak stellen dat die prachtvolle investering van ziel, zaligheid en beste kunnen in heel veel gevallen de mensheid niet gediend hebben. Ook in onvoltooid tegenwoordige tijd dus. Maak dus maar niet zo'n breed gebaar en neem vooral geen voorschot op de sentimenten. Er liggen op dit moment een paar grote namen op mijn tong maar ik zal ze niet gebruiken. Fantasie heeft iedereen zelf wel genoeg.

  Punt is: de PFI heeft z'n eigen aanhang belazerd. En dan moet je nu op Sterzoeker komen huilen dat je daar de handen niet voor op elkaar krijgt.

  Je bent teveel gewend aan een stel makke schapen die zich van alles aan hun hoofd laten knopen. Dat kon misschien nog toen paganisme net in opkomst was, nu kan dat niet meer.

  Het venijn zit in de wereldgrote pretenties van de PFI. Dat past niet bij dat dorpsdenken van "wie niet voor ons is .... enz."
  Wie beweert DE paganisten te vertegenwoordigen en dat niet waar maakt omdat alleen SOMMIGE paganisten vertegewoordigd worden (ALS er al van vertegenwoordiging sprake is) neemt de mond te vol.
  Wie bluft moet er op rekenen dat er op een dag iemand "zien" zegt. En dan val je door de mand. Zoals de PFI nu.

  Al dat sentimentele gejammer past bij het dorpsdenken. Met de beste wil van de wereld kan ik daar geen toekomst in ontdekken.

  Gewone simpele openheid is voor iedereen te begrijpen, uitzonderingen daargelaten zoals ik zie. Dan jaag je niemand in het harnas en krijg je geen oploop zoals nu het geval is.
  Wat nonsens om te verwijzen naar de Kamer van Koophandel. Hou ieder jaar een beetje ruggespraak en laat zien wat je het afgelopen jaar gedaan hebt, wat je doet en gaat doen. Ondersteun dat met cijfers en een jaaroverzicht. Dat is alles en het voorkomt trammelant.

  Als er dan ook nog eens een beetje toekomstbeeld in gelegd kan worden is iedereen blij.
  Maar als je je clubje lekker exclusief wilt houden en gouden garen spint bij het doodknuffelen van een stel willoze schapen die alleen voor je mogen klappen als je terecht op het matje geroepen wordt, tja, dan schrijf je natuurlijk zoiets als hierboven staat.

  Het is maar net welke toekomst je wilt.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. De Franse revolutie kwam niet van binnenuit.

  Zou de Lunterse revolutie dan wel van binnenuit komen? Dat zou revolutionair zijn.


  HAHAHA!

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Moet erg lachen om de term 'Wiccaleaks'. Maar net als Wikileaks zijn er wel kanttekeningen te maken bij de vorm van eea.

  Even iets ter verdediging van Morgana wat dat betreft. Ik behoor niet tot haar intimi of heb bijster veel weet van het reilen en zeilen van de PFI behalve het mei-bezoek aan Lunteren, en ook geen spectrum-politieke aspiraties. Ik heb wel buiten het paganistische ervaring met vereningen, stichtingen, enz. En weet hoe dat gaat. Daarom reageer ik hierop met een klein tegengeluid.

  Het is in Nederland logischer om voor een stichtingsvorm te kiezen dan voor een verenigingsvorm als je een maatschappelijk relevante organisatie wilt vormgeven. Waarom? Een vereniging mag dan als democratischer gezien worden (in feite egalitair) omdat contributie inspraak betekent, in de praktijk betekent dit niet zoveel omdat iedereen die ooit met anderhalve organisatievorm waar mensen onbezoldigd bezig zijn waar hun hart ligt geldt: Wie het meeste werk verzet, wie de organisatie 'is' heeft het doorgaans voor het zeggen en wie werkelijk inspraak wil, zet zich dan ook maar in die mate in. Stichting of vereniging. Maar het bestuur van een vereniging heeft financieel ook veel meer ruimte, want hier is weinig over vastgelegd. Het was voor hun waarschijnlijk veel makkelijker geweest om een vereniging op te richten dan een stichting, want een stichting moet je oprichten met bij een notaris EN die vervolgens ook melden aan het Stichtingsregister van de KVK, waar je ook jaarlijks je boekhouding van salen en baten opgeeft. Die iedereen in kan zien. Bovendien kan het bestuur van een stichting nooit zichzelf voor wat dan ook uitbetalen, zichzelf in dienst nemen enz. Dus waarom ws voor de 'moeilijkere' stichtingsvorm is gekozen, is om duidelijk te maken dat men bona fide bezig is en wil zijn, en zo geen directe inspraak te bieden, in elk geval de participanten / donateurs aan de PFI er behoorlijk zeker van kunnen zijn dat er niets aan de strijkstok blijft hangen. Daarom richten mensen stichtingen op, en daar zouden de donateurs blij mee kunnen zijn.

  Men kan allerlei bezwaren hebben vanuit de zijlijn op het democratische gehalte van iets, of ideeën gehonoreerd worden, hoe frequent de post beantwoord wordt enzovoorts, maar het komt mij een beetje flauw over als je toch niet kunt ontkennen dat Morgana cs elk jaar hun stinkende best doen om voor die bijdrage aan de stichtingskas een mooie conferentie neer te zetten enz enz. Ik kan me voorstellen dat als je al jaren zo'n kar trekt je misschien niet voor elk geluid en kritiek direct even open staat, en al helemaal niet als dat vergezeld gaat van een nare toon als 'een saai blad uit Engeland' enz. Is wel geestig en columnistisch gesteld, maar niet erg leuk voor diegenen die weer hun best doen om dat blad elke keer weer te maken.

  Er lijken mij volwassenen manieren om conflicten of teleurstellingen zoals in dit stukje voor mij duidelijk proefbaar zijn...

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Beste Sanspareille,

  Ik moet je argumenten toch echt op een paar punten weerleggen.
  Ook een vereniging dient bij een notaris gelegaliseerd te worden en bij de Kamer van Koophandel ingeschreven te zijn. Ja, er dient ook een jaarverslag gedeponeerd te worden bij de KvK, net als bij een stichting. Daarin ontlopen vereniging en stichting elkaar dus niet.

  De motieven die je aanvoert voor de stichtingsvorm van de PFI komen niet overeen met de feiten. Er is indertijd gekozen voor deze vorm omdat men bang was dat de rechtse kant van de asatru de club zouden overnemen. Dat kan als men een vereniging is, niet bij een stichting.
  Hoe je het ook bekijkt, de lijn naar de aanhangers is bij een stichting van een lager democratisch gehalte dan bij een vereniging. Een stichtingsbestuur legt geen verantwoording af aan de leden, een verenigingsbestuur wel.

  Je ziet dat bij een vereniging dus sprake is van een formele democratie. Of aanhangers daar gebruik van maken is een vraag van een andere orde. Inderdaad ontlopen stichting en vereniging elkaar niet op dat punt, er zijn altijd mensen die meer doen dan andere mensen. Kwestie van bindingsgevoel en motivatie. Die dingen zijn nou eenmaal niet gelijk verdeeld onder de mensheid.

  Er spreekt naar een totaal ander aanhangersbeeld uit de twee verschillende rechtsvormen. Bij een open en formeel democratische vereniging geeft een bestuur een signaal van fundamenteel vertrouwen en mondigheid. Een stichtingsbestuur opereert vanuit een veel grotere geslotenheid, een zekere achterdocht (stel je voor dat de foute lui de boel overnemen ....) en ademt een patriarchale sfeer van betutteling uit. Subjectief, okee. Maar ook met het subjectieve kan rekening gehouden worden. Argwaan is ook subjectief maar heeft de keuze van de rechtspersoon bepaalt, nietwaar?

  De meer gesloten vorm van een stichting wreekt zichzelf op den duur omdat er weinig wegen tot vernieuwing zijn. Dat dat zo is getuige het feit dat het PFIbestuur zich van haar achterban heeft vervreemd, belangrijke acties onderneemt zonder last of ruggespraak, alsmede veel te lang op de bestuursstoel zit. Op den duur kijk je dan alleen nog naar de binnenkant van je netvliezen in plaats van naar je aanhangers.
  Een verenigingsvorm kan regenereren en met de tijd meegaan doordat leden hun actieve inbreng kunnen hebben in de jaarlijkse vergadering. Die vergadering is immers meteen een check op de koers die een vereniging vaart. Het beroep dat jaarlijks op de leden gedaan wordt is een teken van hoogachting en dat werkt naar twee kanten. Een bestuur krijgt immers elk jaar weer de goedkeuring, de beoordeling van het beleid is geruststelling en stimulans tegelijk voor bestuur en leden.

  Deel 2 volgt.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Het is belangrijk om in deze kwesties theorie van praktijk te onderscheiden. Wie meer actief is dan anderen kan immers nog geen (formele) rechten aan deze activiteiten ontlenen. Dat zou immers neerkomen op het recht van de sterkste of het recht van de grootste bek. En toch kan dat wel bij een stichting, beslist niet bij een vereniging. De dynamiek is daar totaal anders.

  Al met al hoeft de PFI helemaal niet verbaast te zijn dat er na zoveel jaar kritiek op het bestuur opduikt. Het zou veel gekker zijn als die kritiek NIET opdook. De tijd van het "magister dixit" ligt ver achter ons.

  Dat je een lans breekt voor de persoonlijke gevolgen van de kritiek is wel netjes, maar snijdt geen hout. Het loopt wel los met dat "stinkende best doen". Lunteren is elk jaar weer een verplicht nummer met haast altijd dezelfde gezichten en bovendien is de locatie al jaren een kwestie van behelpen. Daar had allang wat aan gedaan kunnen worden.
  Dat saaie blad uit Engeland is, inderdaad, een saai blad uit Engeland. Leuk voor de Britse aanhang, maar voor de paganisten alhier biedt het niet veel behalve algemeenheden.

  Sorry, maar alle volwassen pogingen om Morgana en Bara tot enige zelfkritiek te bewegen en daarmee teleurstellingen en conflicten voor te zijn, liepen en lopen stuk op botte onwil van de beide dames. Wat kun je dan doen? Je bent paganist, je ziet je club verworden, je ziet activiteiten waar je ernstig je vraagtekens bij zet, maar er is geen mogelijkheid om die te bespreken. Dat vraagt om problemen en als de oren van het stichtingsbestuur dicht zitten, dan maar een steen door de ruiten, bij wijze van spreken.

  Dat Morgana rondjakkert in het buitenland neem ik voor kennisgeving aan. In elk geval is te zien dat die Ina Custers (die zich lekker in de slipstream van Morgana beweegt) goed garen spint bij Morgana's contacten. Morgana heeft leuke bindingen in bijvoorbeeld Bulgarije. Raad nou eens wie er een cursus gaat geven bij een magische school in Bulgarije? Juist, Custers.
  Je hoeft geen wijsgeer te zijn om de verbanden te zien. Die magische school daar is trouwens van een zeer bedenkelijk allooi, maar dat is de Temple of Starlight ook. En dat verft dan weer af op Morgana en haar samenwerking met Custers.

  Er werd bij de oprichting van de PFI gefocust op de politieke voorkeur van de aanwezige paganisten. Maar zijn de nieuwe paganisten gescreend op hun politieke voorkeur? Denk het niet. Wat je ziet is niet altijd wat je krijgt, dat weten we.
  Dan is er nog de kwestie van de drie principes van de PFI. Er was een (lange) tijd dat ieder die zich wilde aansluiten een verklaring moest tekenen waarin die drie principes werd onderschreven. Wat is dat nou voor rariteit? Je bent niet eens lid, hebt niks in te brengen en dan moet je ineens een geloofsverklaring ondertekenen?
  Als het bestuur zich ergens wel mee voor gek gezet hebben dan was het dat wel.

  Dit is wat ik bedoel: er spreekt geen vertrouwen uit de houding van het bestuur, in de verste verte niet.
  Nu is die bijeenkomst in Lunteren geweest want men moest wel wat. Druk was het niet met de tien aanwezigen (waarvan de meesten natuurlijk claques van het bestuur). Ik had toch echt een grotere opkomst verwacht, maar ja, wat wil je als er niet meer dan een kleine 80 Nederlandse leden in je kaartenbak zitten, nietwaar? Kijk, dat is nou de hele PFI ten voeten uit. Veel geblaat en weinig wol.

  Mocht er echter nog eens een ander geluid van die kant komen dan zal ik graag luisteren. Tot dat moment is de PFI precies wat ze hebben neergezet in Lunteren: helemaal niets. Als jij ze wilt knuffelen, ga je gang. Begrijp echter wel dat dat niks te maken heeft met wat dit bestuur met dikke woorden pretendeert.

  Ypsus

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Sanspareille toch,

  Wat een naïviteit om te denken dat een stichting de sales en baten opgeeft aan de KVK. Een stichting is hier helemaal niet toe verplicht. En dat het bestuur van een stichting zichzelf nooit voor wat dan ook kan uitbetalen, of zichzelf niet in dienst nemen is ook niet waar . Een stichting kan wel degelijk iemand uitbetalen voor geleverde diensten of "onkosten".

  Het PFI zal om de redenen die jij hebt opgegeven dan ook voor niet voor wat jij de 'moeilijkere' stichtingsvorm noemt hebben gekozen, en al zeker niet omdat een PFI duidelijk wil maken dat men bona fide bezig is en wil zijn. Als dat het geval was had men juist wel voor een verenigingsvorm gekozen. Daar krijgen alle leden een finaciele jaar opgave en is er inspraak in de besluit vorming.

  Een stichting juist ondoorzichtig. Doorzichtigheid is vooral geen reden waarom mensen voor een stichtingsvorm kiezen. Er zijn heel wat clubjes die juist kiezen voor een stichtingsvorm, omdat dit belastingtechnische heel erg voordeling kan zijn om binnengekomen geld weg te zetten en omdat je het geld op deze wijze gemakkelijk weg kan sluizen, weliswaar in de stichtingkas, maar als in de stichting bv alleen vrienden en familie zitten zal niemand van de betreffende stichting er moeilijk over doen om iemand die de stichting voor eigen doel heeft opgezet te helpen om het binnenkomen geld op deze wijze weg te sluizen.

  Ik wil hier niet mee zeggen dat dit de opzet van het PFI is geweest en dat is hier ook niet de kern van de discussie, maar omdat jij over geld begon wil ik je toch uit de roze droom helpen.

  De naam is hier al eens te sprake gekomen, maar een goed voorbeeld van legale "belasting fraude" is; The Hermetic Orde of The Temple of Starlight van Ina Custers - van Bergen. Dit is een standaard voorbeeld van hoe iemand geld weg sluist via een stichting. Ina Custers heeft haar orde ondergebracht in een stichtingsvorm en de binnengekomen gelden vloeien aldus in een stichtingskas.

  In het bestuur van de TOS stichting, zitten Ina; haar man en haar moeder. Alleen de familie Custers maakt dus deel uit van het bestuur van haar stichting. daarnaast staat de stichting genoteerd als zijnde een stichting met religieuze activiteiten. Dat is hetzelfde als kerkgenootschap, waardoor zij nog minder belasting hoef te betalen over de binnengekomen gelden dan een "normale" stichting.

  Ina zelf beweert dat zij vrijwilliger is van haar eigen stichting en geen geld krijgt uit de stichting, dat is natuurlijk flauwekul, vroeg of laat zal het geld in deze stichting naar haar of haar familie vloeien.

  Stel dat bv de 2e tempel ( de 1e is al eens ter ziele gegaan) van Ina Custers instort, dan kan de stichting beslissen waar het geld, wat nog in de kas zit, naar toegaat. De stichting kan het geld bv verdelen over de bestuursleden of het aan zijn geheel aan Ina Custers overmaken.

  Als Custers nu geld nodig heeft kan ze even goed een beroep doen op de stichtingskas. Ook kan zij als ze wil zich maandelijks laten betalen uit de stichting kas, op bv het maken van "onkosten" hoeveel en waarvoor dat kan ze zelf bepalen.

  Denk nu niet dat zij de enige is die dit belasting truckje toepast, ja zo zijn er vele!

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Nou én?

  Ik snap niet waarom jullie met dat belastingverhaal leuren. Maak je je zorgen over wat de schatkist, en ons land dat toch al onder zo'n groot begrotingstekort gebukt gaat, misloopt vanuit het paganistisch spectrum ofzo? over naief gesproken.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. En het toontje als in 'Als je ze wilt knuffelen enz', wat een 'if you're not for us you're against us' houding spreekt daar wel niet uit. Ik moet de scribenten van dit blog dus echt wel iets met pot en ketel verwijten...

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Welnee, Sanspareille, jouw standpunt verschilt van de mijne, dat is alles. Ik gooi alleen twee dingen uit elkaar: de formele kant en de menselijke kant. Of de theorie en de praktijk, zoals Horas dat ergens anders ook doet.

  Voor de PFI zal de belastingkant veel minder een rol spelen als voor de Temple of Starlight. Als je - pakweg - 80 leden in je bestand hebt en misschien nog wat andere donaties krijgt, dan is je belastingverhaal niet zo lang.
  Neemt niet weg dat een stichting wat meer mogelijkheden biedt voor z.g. handigheidjes dan een vereniging.

  De hele financiele kant is in dit onderwerp meer gelinkt aan persoonlijke ethiek. Die link is het vertrouwen. Het is jammer dat de PFI dat zelf in de schaduw gezet heeft door hun gebrek aan openheid.
  Ik waardeer je inbreng en je argumentatie, ongeacht persoonlijke gevoeligheden (die net zo goed voor mij gelden). Hopelijk kunnen wij verder van gedachten wisselen.

  Ypsus

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Voor Sanspareille wil ik nog iets toevoegen aan de woorden van Ypsus.
  Het is toch juist de spirituele hoek waar de mensen zitten die zo bewust met milieu, dieren en elkaar omgaan, nietwaar? Het Silver Circle forum staat er bol van. Wat ik zelf van deze mensen meemaak is precies hetzelfde nl. men waant zich de betere mens.

  Dat krijg je niet op een lijn met de praktijk want die is precies het omgekeerde.
  De betere mens doet niet aan belastingontduiking, de betere mens toont vertrouwen en is open, haalt een ander niet het vel over de neus met idioot hoge lesgelden voor kennis die van iedereen is. De betere mens is immers mens-, dier- en milieuvriendelijk. Nou, weinig van te merken in de praktijk, Sanspareille. Een toontje lager zingen zou jou en al die "betere mensen" met hun vette oordeel een stuk geloofwaardiger maken. Lalaland is een haaienbak en niks anders.

  BeantwoordenVerwijderen

Vergelijkbare Blogs

Related Posts with Thumbnails