zondag 3 oktober 2010

De Muur van de Magus

Kennis is macht. Er zijn helaas docenten die graag misbruik maken van dit gegeven. Ze houden hun kennis het liefst alleen voor zichzelf. Ze houden informatie voor je achter. Ze werpen als het ware een muur op waartegen je oploopt, op het moment dat je een vraagt stelt, die dieper gaat dan dat wat er wordt aangeboden. Je bent als leerling op zoek naar het antwoord, welke je verder op weg kan helpen. Een goede docent zou dus blij zijn met al je vragen. Als de wet "kennis is macht" heerst, binnen een school, krijg je echter geen antwoorden. Het enige wat een dergelijke docent van zichzelf laat zien, is een hoge, oude en smerige muur van weerstand. Meer valt er niet weg te geven. Je stuit dan op de muur welke hieronder is afgebeeld.

De Muur van de Magus

Al zou je het niet vermoeden maar deze muur van weerstand kom je vaak tegen bij mensen die les geven. Speciaal daar waar geheimen en geheimhouding een rol spelen is hij het hoogst. Als iemand les geeft ga je er van uit dat zij/hij kennis doceert en niet dat er kennis voor je wordt achtergehouden, zeker niet binnen de betrouwbare muren van de (magische) school.

Deze muur van weerstand kom je zeer zeker tegen bij leiders van religieuze groeperingen. Niet alleen tref je het aan bij de grote religies, maar ook in het klein, bij roepingen als wicca en bij de magister templi van een magische opleiding. In deze blog zal Sterzoeker uiteenzetten waar we op moeten letten als we ons verbinden aan een docent en aan een school.

Kennis die gedoceerd wordt door een leraar, met een opgetrokken muur, wordt dan ook maar mondjesmaat versterkt, want het is natuurlijk wel de bedoeling, dat jij als leerling zo lang mogelijk verbonden blijft aan de docent en de school. Het grootste geheim van wat er zich achter de muur van weerstand van de magus bevindt is dan ook; Zolang er kennis wordt achter gehouden, kom jij wel om het te halen. Het is een vorm van klantenbinding, waarbij de leerling afhankelijk gemaakt wordt door de docent, doordat zijn/haar honger naar kennis niet gevoed wordt.

Hierbij zien we ook vaak het beeld van de leraar /magus die zich verheft boven de gewone sterveling. Die zijn kennis mede ontleend aan het feit dat hij op speciale wijze informatie heeft ontvangen. Waardoor deze docent op een hogere positie wordt geplaatst ten aan zien van haar/zijn leerlingen. De docent kan je bijvoorbeeld doen geloven, dat zij/hij een bepaald opleiding gevolgd heeft,daar heel ver voor heeft moeten reizen, een hoog ingewijde is, of dat zij/hij al van af de geboorte af aan over speciale gaven beschikte. In plaats van de hierdoor verkregen informatie door te geven, aan zijn leerlingen en aan een ieder die hier ook belangstelling voor heeft, zal een docent die uit is op macht deze kennis duur aan je verkopen. Dit soort docenten hebben ze zichzelf het jasje van belangrijheid aangetrokken, of in het geval dat het gaat om een religieuze of ritueel gebeuren; het gewaad aangetrokken.

Dit type docent/magus kent naar eigen zeggen bepaalde geheimen en de leerling kan deze niet zomaar ( ver)krijgen of bevatten. Daar moet je als leerling dus iets speciaals voor doen, om dit te verdienen. Een leraar die macht uitoefent over zijn leerlingen geeft niets cadeau, waar zij/hij zelf niet beter van wordt. Als leerling wordt je na vele jaren van loyalteit deelgenoot van de geheime kennis. Het geheel zal je nooit kunnen bevatten, dat is slecht weggelegd voor de docent of magus.

Geheimhouding speelt hierin een grote rol. Niet alleen de magus heeft een muur opgebouwd. Ook jij als leerling heb vanaf de start, bij dit soort docent of magus, de taak om een eigen muur op te werpen. Je hebt te werken aan je eigen onoverkomelijke muur. Je bent namelijk deelgenoot van het geheim van de school en je hebt nu geheimen te verbergen achter je eigen muur:geheimen voor de wereld buiten de school, je familie, je vrienden, en de voor jongere leerlingen van de school.

Geheimhouding van kennis is gekoppeld aan het formaat van een samenleving. In een kleine samenleving is het moeilijk en ook niet nodig, mensen zijn grotendeels hetzelfde. Echter, in een grote samenleving is geheimhouding makkelijker en ook meer nodig, mensen zijn hier veel verschillender. Een docent die veel geheimen op na houdt, heeft in feite dus veel voor je te verbergen. niet alleen houdt hij kennis achter, maar ook laat zij/hij niet zien wie zij/hij in werkelijkheid is. Dat blijft verborgen, achter het geheim wat jij (nog) niet mag weten.

In de moderne samenleving wordt vertrouwen steeds belangrijker- echter van veel van de mensen waar we mee omgaan weten we niet veel Een soort associatievorm zijn kennissen- we kennen ze, maar weten geen intieme info. Daar hoef je dus ook niet alles mee te delen. Hierin speelt natuurlijk het belang van discretie, we durven als het ware niet meer om het geheim van de docent of magus, of om de geheime kennis, of om het geheim van de inwijding, te vragen, omdat dat niet binnen de regels van de school hoort en het de docent niet past.

Een dergelijke docent zal van uit haar/zijn machtspositie dan ook geen vriendschappen aangaan met zijn leerlingen. Hiervoor heeft de docent te veel te verbergen. Vriendschap is gebaseerd op dingen die men deelt, zoals een geloof of ervaringen en dat delen is nu iets wat hij/ zij nu juist niet wil.

Een geheim is op zich geen slecht ding en het geheim is een van de beste dingen die de mens bereikt heeft - een geheim geeft een sterk wij-gevoel, zeker als meer mensen het geheim kennen. Daarom dient een goede docent of magiër het geheim ( van zijn kunde met zijn leerlingen) te delen.

De menselijke interactie binnen een groep waarbij een docent of magus kennis verborgen houdt of geheimen heeft, is dan ook gevormd door zowel geheimhouding als haar natuurlijke tegenpool verraad - zowel intern (zelf vertellen aan anderen) als extern ( iemand anders ontdekt het geheim) en vroeg of laat zullen leerlingen hierdoor afhaken, omdat ze teleurgesteld raken, want er is geen geheim, of de leraar blijkt helemaal niet over de beloofde diepgaande kennis te beschikken, of de trouwe leerling verkrijgt nooit de beloofde inwijding, waardoor hij op nooit hetzelfde niveau kan komen als de docent.

Al deze teleurstellingen kunnen resulteren in veraard, althans zo zal de docent het op vatten. De tegenstelling heeft echter bij de leerlingen de ogen geopend en deze verlaten de leraar, de school en de cursus. Met als resultaat dat ze de geheimen, die eerder zo belangrijk waren binnen de groep, naar buiten brengen. ze zijn zelfstandig geworden en ze gaan zelf een manier zoeken om het geleerde met anderen te delen. Dit kan resulteren in dat de leerling totaal geen respect meer heeft voor zijn docent /magus en het lesmateriaal, wat eerder alleen binnen de school of cursus gebuikt mocht worden naar buiten brengt. De ex-leerling geeft en verspreid deze kennis aan andere belangstellende.

Soms zie je dus dat een leraar zichzelf belangrijker maakt door een bericht uit te laten gaan. dat bepaalde informatie alleen bij haar/hem kan worden verkregen, in plaats van de informatie gewoon te delen, verspreiden of op het intranet te plaatsen. Zaak is het om waakzaam te zijn bij het vinden van een goede docent of magus. Ga nooit hier in op uiterlijkheden af, maar op dat wat er aan kennis te delen valt en op (mede) menselijkheid. De docent of magister templi zal ook in jouw als mens geïnteresseerd zijn. Als dat niet het geval is heb jij niets te delen.

Als je op zoek bent naar een docent of een magister templi en je constateert dat je op een muur van weerstand stuit op het moment dat jij naar gerichte kennis vraagt. Dan is het zaak in actie te komen. Iemand die zijn kennis voor zichzelf houdt is een gevaar voor je groei en je ontwikkeling. Ook is dit soort van docent vaak een gevaar voor je portemonnee. Iemand die informatie achterhoudt belemmert je ontwikkeling en groei. je zult immers lang moeten blijven, wil je het pakket aan lessen compleet doorwerken.

In eerste instantie kun je als je merkt dat je docent/ magus informatie voor je achter houdt haar/hem gewoon vragen of zeggen dat jij meer uit de les zou willen halen. Maak kenbaar dat je achtergrond informatie wil. Een goede docent/magus zal dit altijd stimuleren en je vertellen hoe en waar je meer informatie over een bepaalde onderwerp kan vinden. Waak voor het feit dat de docent je na aanleiding van je vraag geen extra cursus of schriftelijke lessen gaat aansmeren. Doet zij/hij dat wel, dan heb je geen antwoord op je vraag ontvangen, maar een aanslag op je portemonnee.

Als de docent je wel de gevraagde informatie geeft, dan zit je goed en de docent kan dan besluiten om bepaalde kennis te spreiden of informatie door te spelen aan de hele groep. Als een docent tegen je vraag in blijft volharden, dat je er nog niet aan toe bent, of dat pas hoort als je verder op bent in de les of dat je extra lessen moet volgen, dan is het zaak haar/hem aan te spreken op haar/zijn gedrag.

Stuur de betrokkene docent naast je mondelinge verzoek een eenvoudige e-mail waarin je bepaalde informatie opvraagt, zonder je te verontschuldigen of aan te geven waar je het voor nodig hebt. Geef in de e-mail wel een termijn aan waarbinnen je de informatie nodig hebt.

Als je te weten komt dat bepaalde essentiële informatie jou niet heeft bereikt of dat de docent je dit niet wil geven, om onduidelijke of oneigenlijke redenen, dan kun je overwegen om op te stappen, weg te gaan bij de school. Wijs er gewoon op dat je bepaalde informatie voor jou niet voldoende is en dat je je graag wilt verdiepen in de volledige materie. Geeft je docent geen gehoor dan wordt het tijd om ergens elders te gaan leren. Je kwam naar de school om je kennis te verbreden. je kwam zeker niet om aan de onoverwinnelijke muur van je docent/magus te metselen.

Mocht je bij een docent/magus op een dergelijke muur stuiten, doe dan vooral geen moeite om het af te breken. Dit heeft totaal geen zin. Die muur is immers door de docent/magus opgeworpen om je uit te sluiten. Je kunt maar beter op zoek gaan naar iemand met een mooie open poort, die je binnen laat en de vruchten uit zijn tuin in liefde met je wil delen ;-)

3 opmerkingen:

 1. Enge schaduw trouwens, daar op de muur van de magus. Het lijkt wel de dood die je daar aankijkt.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Deze muur is nu officieel tot klaagmuur uitgeroepen en hij staat onder het huis van Custers!

  HAHAHA!

  BeantwoordenVerwijderen
 3. jansen & jansen14 oktober, 2010 11:58

  Ja, en aan de overkant van de klaagmuur huist iets wat waarschijnlijk in het "komplot" zit. Het staat zelfs in kapitale letter boven het raam geschreven; KOMPLOT bv

  BeantwoordenVerwijderen

Vergelijkbare Blogs

Related Posts with Thumbnails