vrijdag 30 april 2010

Op Zoek naar de Wan Orde

Als U in google het woord orde intikt dan komen er 31.600.000 resultaten. Leuk om vervolgen eens uit te zoeken wat zich allemaal orde noemt en waar ordes zich in de religieuze zin van het woord allemaal mee bezig houden. Niet alles wat zich orde noemt heeft echter iets te maken met spiritualiteit of religie.

Behalve een groepering kan het woord orde ook een heel andere betekenissen hebben: Orde kan verwijzen naar iets wat we uit het dagelijkse leven kenen, zo betekend orde ook: opgeruimd, gestructureerd, of wijst het naar iets met een structuur, waarbinnen chaos ontbreekt. Het is een toestand waarin alles netjes volgens de regels verloopt. Wanorde echter geeft aan dat er iets scheef zit of dat er iets omgevallen is of door elkaar ligt.

Ook binnen sommige religieuze ordes kan men spreken van wanorde, als bijvoorbeeld de machtverhoudingen scheef komen te liggen, of als er sekteachtige toestanden ontstaan. Of als men na jaren van lidmaatschap kan concluderen dat men er eigenlijk weinig geleerd heeft.

In de biologie komen we het woord orde tegen als aanduiding van een rang die families van soorten samenbindt of als een rang onder Klasse, die verbonden van plantengemeenschappen samenbindt, zie.

Vroeger op school bent het woord ook orde ook vast en zeker tegengekomen in de wiskunde les of in de rekenkunde les. Hier duid orde op de aard van een bewerking, zie. In de algebra, geeft orde het aantal elementen van een eindig lichaam aan of een een orderelatie. De orde van een bewerking of matrix. in de scheikunde : de orde van de reactie.

In de bouwkunst wordt met het woord orde een bouwstijl aangeduid, zoals de Dorische of Ionische orde.

Orde wordt ook gebruikt als aanduiding voor een organisatie van een groep mensen die zich aan dezelfde regels hebben gebonden. Zo kennen we de adellijke organisatie vorm, b.v. een ridderorde; er zijn ook pseudo-orden.
In een en beroepsorganisatie wordt het woord orde ook gebruikt, bijvoorbeeld de Orde van geneesheren of de Orde van Advocaten.

in religie kennen we de Kloosterorde: een gemeenschap van religieuzen die een gemeenschappelijke kloosterregel volgen en plechtige en eeuwige geloften afleggen, doorgaans van pauselijk recht. Orden hangen van Rome af.

Daarnaast als seculiere broederschap: b.v. De orde der Vrijmetselarij, Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden. Of de De Independent Order of Odd Fellows. Zo kunnen we nog wel een poosje doorgaan het definiëren van het woord orde.

Allemaal interessante zaken, sterzoeker houdt zich echter bezig met bijzonder zaken en , mensen en is dus regelmatig aan het googelen op zoek naar bijzonder (wan) orde(s).

Zo kan er hier makkelijk een opsoming gemaakt van orders die moeite van het nadere onderzoeken waard zijn;

http://www.ordevanweefsters.nl/
http://www.ordevanmalta.nl/
http://www.johanniter.nl/
http://www.ordedertransformanten.nl/
http://www.orde-der-verdraagzamen.nl/
http://www.ridderlijkeduitscheorde.nl/
http://www.klassiekerozenkruis.nl/
https://www.amorc.nl/
http://www.augustijnen.nl/
http://www.dominicanen.nl/
http://www.ofsnederland.nl/
http://www.karmelleven.nl/
http://www.abdijsion.nl/
http://utopia.knoware.nl/users/pvlt/nlindex.htm
http://www.aandacht.net/orde-van-interzijn
http://www.vrijmetselarij.nl/Organisatie/Orde/tabid/60/Default.aspx
http://www.vinculumverum.nl/
http://www.st-jacob.nl/
http://www.obod.dds.nl/
http://www.aurumsolis.nl/overas.html

Zo kunnen we nog we even door gaan. Sommige ordes zijn de moeite van het onderzoeken waard, juist omdat het vrij ondoorzichtig is wat er op de website wordt geboden of omdat het juist reuze interessant is wat ze schrijven. Maar denk nu niet dat orders er zijn om u verder op weg te helpen in uw zoektocht nar kennis. Van de meeste ordes moet je eerst lid worden, wil je er welkom zijn, of wil je er wijzer van worden. Bij een aantal bestaat dit lidmaatschap alleen op papier. U gaat dan een zogenaamde thuisstudie volgen en u zult zelden of nooit mede ordeleden ontmoeten.

Van sommige orders kunt u geen lid worden, omdat deze alleen mensen van adel toelaten en van anderen kan je alleen maar lid worden als gevraagd wordt of je intreed in het klooster.

Jammer dat juist van de ordes waar je wel gewoon lid van kan aan het lidmaatschap een prijskaartje hangen. Je kan zelf niet bepalen hoeveel je zou willen betalen voor het lidmaatschap er word ook niet bij stil gestaan dat sommige mensen onder ons van een klein maanbedrag rond komen en zich op deze wijze geen ordelidmaatschap kunnen permitteren.

Zo kost het lidmaatschap van de klassiekerozenkruis u 22 euro in de maand. Amorc kost u 240,00 euro voor een heel jaar. De spirituele zoeker moet dus wederom dokken voor het delen van zijn geestesbehoeften. Toch gek dat forser naar kennis iedere keer weer zijn portemonnee moet trekken wil hij gelijkgestemden ontmoeten. Bestaat er dan geen enkele orde of serieuze groep, waar slechts de kosten gezamenlijk worden gedeeld, of waar de minder bedeelden onder ons naar toe kunnen met een vrijwillige bijdrage?

Vergeten deze ordes dat serieuze zoekers ook nog wat meer te bieden en in te brengen hebben, in een andere vorm, dan geld. Nee, wij hebben het nog niet kunnen vinden. Spiritualiteit en geesteswerk schijnt, zoals Sterzoeker al eerder geconstateerd heeft, zwaar op u portemonnee te drukken. Een reden waarom kennis in deze orders ook met mondjesmaat onderwezen wordt. In een orde als AMORC doet u er jaren over om de basis esoterische kennis te verwerven. U mag niet zelf te rade gaan in de documenten en lessen die nog komen. Per maand wordt u schriftelijk een les aangeboden en de orde bepaald wat er aan u wordt onderwezen.

Nee in een orde moeten we het niet naar kennis gaan zoeken, als we kennis of inzichten willen verwerven, dan gaan we maar beter googelen in de digitale chaotische informatie-wan-orde op het internet.

vrijdag 23 april 2010

Seth het vervolg

Enige tijd geleden was sterzoeker begonnen om de verschillende aspecten van Seth te belichten. Het wordt tijd om dit weer eens op te pakken. Vandaag een klein stukje, maandag meer!
Seth blijft ook voor de Egyptologen een mysterieuze god. Zo is het niet geheel duidelijk wat voor een dier Seth nu eigenlijk is. Het zou een aardvarken kunnen, maar even goed een ezel. Hier is geen eenduidige mening over.


Het Seth dier zou dus even wel een mythische wezen kunnen zijn gelijk de draak en de griffioen, soms zien we deze drie wezens ook gezamenlijk afgebeeld. Hij is afgebeeld in de Beni Hassan graven, in het dier-catalogi naast de griffioen en de slang-leeuw.

Onderstaande afbeelding in ogenschouw genomen, dan lijken de afbeeldingen van Seth wel heel erg veel op een aardvarken.


cartouches met Seth in tempel van karnak.

Afbeelding van Thutmosis III met Seth in de tempel van Karnak

Hier nog een afbeelding van Seth uit de tempel van Karnak

Karnak Tempel, blok van een voormalige Tempel van Seti I.

vrijdag 16 april 2010

filmpje: De Donkere Uren van de Zon

The Dark Hours of the Sun Dit is een lange documentaire, dus ga er maar even voorzitten. We wensen u veel kijkplezier!

vrijdag 9 april 2010

De Reizen van de Pelgrim

“De weg zelf moet ieder alleen gaan.
Wat weet ik van jouw pelgrimstocht,
wat weet jij van de mijne?
Is dit niet juist het kernpunt
van onze overtuiging
dat ieder voor zich
in eigen wezen God leert kennen?”


Uit: Hella Haasse, De scharlaken stad, Querido, 1952, blz. 81.

Dit artikel (bouwstuk) is ons toegezonden door een Br:. uit de vrijmetselarij en deze wenst verder anoniem te blijven. Dank voor deze mooie uit eenzetting over de weg van de plegrim en de opgang naar het geestelijke licht.

Het leven is een reis. Dit is een mooie metafoor. Een reis van hier naar daar, van een beginpunt naar een eindpunt. Zo maak ik ieder dag een tocht, als ik naar mijn werk ga. In de trein vergezellen me vele reisgenoten. Sommige reizigers krijgen nooit genoeg van de schoonheid van de verschillende landschappen waar we doorheen rijden. Andere zitten heel tevreden een boek of een krant te lezen, verloren of verdiept in wat ze lezen en kijken alleen zo nu en dan op wanneer ze merken dat er een station nadert. Op de terugreis lezen ze weer hetzelfde boek als op de heenreis. Reizigers lijken hun reis te maken de op hun geheel eigen wijze.

De vele kleine reizen die ik heb gemaakt hebben mij uiteindelijke geleidt naar een geestelijk pad die ik heel bewust heb verkozen. Het is een heel bijzondere pad, een pad van inwijding. Het is een pad welke ik met eerbied en voorzichtigheid van een pelgrim wil betreden. Het is de het pad van de Vrijmetselaar.

Wat mij bijzonder is bijgebleven van mijn inwijding is dat ik dit pad letterlijk mocht gaan als pelgrim. Wat een mooi en rijk symbool. Waar deze weg mij ook naar toebrengt, dit beeld zal mij altijd voor ogen blijven staan, dat wij allen pelgrims zijn en dat we allemaal op weg zijn.

In het inwijdingsritueel van de leerling vrijmetselaar leggen wij onze dagelijkse kleding en sieraden af en trekken we het kleed van pelgrim aan, omdat we geestelijke reizigers zijn. We gaan geblinddoekt op reis, ons nog onbewust van onze omgeving. Maar, wat is nu eigenlijk een pelgrim, en waarom gaan wij op reis als pelgrim.
Het prototype van de middeleeuwse reiziger was de pelgrim. Hij reisde om God te ontmoeten in de heilige (bedevaart)plaatsen. Zijn beweegredenen waren religieus van aard. Hij ging niet op reis om het genoegen van de reis zelf, maar om getuigenis af te leggen van het verschil tussen een profane en sacrale ruimte. Zijn tocht door de wereld stond in het teken van de hemel; zijn lichamelijke inspanningen kregen betekenis in het licht van zijn zielenheil dat hem op de plekken van het geloof ten deel zou vallen.Paradoxaal genoeg bestond de wereld voor de gelovige reiziger uit een aantal religieuze centra die hem eraan herinnerden dat niet hij en de wereld het centrum vormden, maar God.

Net als deze middeleeuwse pelgrim ging ik in de inwijding op reis. Drie symbolische reizen ging ik. De reizen gingen langs een vierkant welke symbool zou kunnen staan voor de stoffelijke schepping, een heilige plaats. Ik ging deze reizen naar het “oosten” geblinddoekt. De reizen eindigden op het middelpunt voor het altaar, daar werd mijn blinddoek af gedaan en zag ik het licht. Deze reizen waren niet zomaar. Ieder reis bracht zijn eigen symboliek mee en voerde mij langs de elementen aarde water lucht en vuur.

Voor de middeleeuwse pelgrim was reizen een serieuze zaak, dé manier om te leren en zichzelf te ontplooien. Idealiter bracht de reis de pelgrim in contact met andere culturen en leefwijzen, andere ideeën en gewoontes. Door zich hiervoor open te stellen, kon hij zich bevrijden van eigen vooroordelen. Zelfkennis kwam aldus in een ruimer perspectief te staan: de diversiteit van maatschappijen, mensen en meningen vormde een spiegel waarin de pelgrim zichzelf, zijn eigen leven en cultuur op een nieuwe wijze kon gaan zien. In de loge worden we regelmatig met kennis en wijsheid in contact gebracht middels bouwstukken, waardoor we verschillende onderwerpen in ruimer perspectief kunnen gaan zien. Gelijk de middeleeuwse pelgrim kunnen wij ons spiegelen aan de anderen en ons zelf hierdoor verrijken.

De pelgrim of kluizenaar is in vele religies een bekende figuur. Hij/zij symboliseert de nood om zich van tijd tot tijd terug te trekken uit de alledaagse wereld en zich te wijden aan zelfreflectie en contemplatie. Door zich af te zonderen kan hij/zij zich volledig richten op de vereniging met het goddelijke.Een Kluizenaar kiest hiervoor meestal een afgelegen plek in het woud uit of een eenzame bergtop of grot.

De contemplatie begint in ons inwijdingsritueel natuurlijk in de kamer van ontvangst. De spreuken die ik in deze kamer aantrof gaven mij de eerste aanzet tot een geestelijke verdieping. Mijn reis nam hier een aanvang. Hier werd ik teruggeworpen op mijn gevoelskant en hier werd het pelgrimskleed aangetrokken en afstand gedaan van profane zaken. Hier werden mij drie hele belangrijke vragen gesteld o.a. welke indruk ik wil nalaten als ik dit aardse bestaan heb verlaten. Een vraag die diepe indruk op mij heeft gemaakt. Ik realiseerde me dat dit een heel belangrijke vraag is, waar ik niet vaak genoeg bij stil kan blijven staan. Dit is de vraag die ik heb meegenomen op mijn reis en ik steeds weer in overweging wil nemen.

De afgelegen plek of grot van de pelgrim zie ik terugkomen in de symboliek van de kamer van overpeinzing. Hier werd ik getroffen door mooie symbolen van het vergankelijke van mijn aards bestaan. Ook hier weer de eenvoud van de pelgrim, die slechts met weinig tevreden is; een korenaar, een snede brood, wat zout en een kaars om de donkerte verdrijven. Tevens lag hier het heilige boek opengeslagen op het Evangelie van Johannes. Ook een beeldje van een haan, waarin ik het symbool erkende van een naderende dageraad. De haan kraait als de dageraad aanbreekt. De dageraad staat voor het ontluikende licht. Er lag een doodshoofd, symbool van mijn eigen sterfelijkheid en er stond een zandloper, symbool van tijd.

Het woord 'pelgrim' staat ook voor synoniem vreemdeling. Pelgrimeren heeft voor mij de betekenis gekregen van onderweg zijn en het onbekende ontmoeten. Vanuit deze optiek is pelgrimeren al zo oud als de mensheid zelf. Zowel in het verleden als nu zijn de mensen op zoek naar de zin en betekenis van hun leven hier en nu. Laten mensen zich raken en troosten door de schoonheid en de kracht van een plek op aarde. Zo is voor mij de loge een plek van rust van contemplatie geworden, waar ik met mijn broeders en zusters, deze schoonheid en kracht kan ervaren. Het leven na een pelgrimsreis altijd anders dan het leven ervoor. Op tarotprenten draagt de Kluizenaar traditioneel een lamp of lantaarn met zich mee die het licht van het innerlijk vuur symboliseert, de spirituele zoektocht naar kennis, inzicht en heelheid.

De pelgrim is het in zijn reizen aldus niet zozeer te doen om de hoeveelheid als om de kwaliteit. Bij een pelgrimstocht gaat het niet om het aantal plaatsen dat men heeft bezocht maar om de kwaliteit van de ervaring, om de diepere betekenis en waarde ervan, om een nieuwe kijk op alles te ontwikkelen, een nieuwe wijze van in de wereld staan. Zo ervaar ik ook het werk in de loge er is geen haast, deze weg is voor mij een weg voor het leven.

Pelgrims zijn ook zoekers. Dit werpt bij mij de vraag op wat het betekend zoekers of pelgrims te zijn op deze reis die wij allen aan het maken zijn.De aard van ons zoeken is afhankelijk van wat ertoe aanleiding gaf’. De eerste ‘regel’ op het pad is het zoeken naar de weg, het ontdekken van wat ons eigen pad is. Als we niet zoeken, als we ons niet realiseren dat we zoekers zijn op deze existentiële reis, dat we pelgrims zijn, dan is er ook geen richting, geen pad, geen weg. Er is geen weg totdat onze voeten het betreden hebben. Wat van het grootste belang is voor het vinden van zo’n weg, is het zoeken, het vragen. Misschien leren we, als we echte pelgrims zijn, met vragen te leven omdat we ons realiseren dat de pelgrimstocht zelf het antwoord vormt. Vragen brengen ons slechts op weg.

De magie van de pelgrimstocht, is de magie van de specifiek menselijke daad van zelfonderzoek – van voor de vraag staan wie of wat men eigenlijk is’. Dit is wat werkelijk met zoeken wordt bedoeld. Het is voor de vraag te staan wie men zelf is – dat is ons authentieke Zelf herinneren.

Dit zoeken wordt in de V\M \uitgedrukt in het ‘ken U zelve’. Dit treffen we aan als spreuk in de kamer van overpeinzing. Het is de naar binnen gerichte impuls van de ziel waaraan je dan gehoor moet geven. Vanuit het zoeken, vanuit het vragen, het onderzoeken, komt de weg te voorschijn – een weg die zowel een pad is als geen pad. Soms is het een weg ‘steil en doornig’. Voor hen die werkelijk zoeken opent zich, ‘het mysterie van de nieuwe weg’. Echt zoeken heeft dus te maken met een vraag verborgen in ons diepste wezen, dat nooit tevreden is met makkelijke antwoorden, maar die ons uiterlijk zowel als innerlijk leidt tot werkelijk weten.

Inwijding

De weg die wij gaan als vrijmetselaar is een inwijdingsweg. Een inwijding tracht een middel te zijn om de individueel zoekende mens behulpzaam te zijn op zijn levensweg, de moeilijke weg voor hen die uit innerlijke drang zelfstandig en oprecht bevredigende antwoorden trachten te vinden op hun levensvragen. Gedurende onze inwijding wordt ons dan ook gevraagd of het verlangen om ingewijd te worden echt vanuit onszelf komt.

Een inwijdingsweg geeft nergens antwoord op. De functie van een inwijdingsweg in het menselijk leven is de mens te helpen herinneren. Vaak is er gedacht dat een inwijdingsweg een antwoord geeft op alle levensvragen, maar in werkelijkheid geeft het geen antwoord op enige vraag en lost het geen enkel probleem op. Wij zelf geven antwoorden op de vragen; inwijding helpt ons alleen om te herinneren – het wekt ons op om het juiste te herinneren. Maar om wakker geschud te worden moeten wij de juiste vragen stellen, moeten we zoeken, zaken diepgaand verkennen. Wij zijn inderdaad iets vergeten. En het leven doet een beroep op ons om het ons weer in herinnering te brengen – te herinneren wie we zijn, omdat wanneer we ons herinneren wie we zijn we dan ook de weg gevonden hebben.

Heel de menselijke geschiedenis door vindt men rituelen die te maken hebben met een toetreding tot een bepaalde gemeenschap en de overgang naar een nieuwe bestaanswijze.Inwijdingsrituelen zijn van alle tijden en zijn aldus universeel. Het gaat om de inwijding in het leven door geboorterituelen, maar evengoed om het op rituele wijze voltrekken van de overgang naar het bestaan van kind, puber en volwassene, en naar een nieuwe gemeenschap.

Opmerkelijk is dat alle inwijdingsriten met elkaar verwant zijn, doordat ze handelen over een scheiding of een symbolische dood gevolgd door een wedergeboorte. Dit zinnebeeld van een hiernamaals zie ik ook duidelijk in ons ritueel: geblinddoekt trad ik de tempel binnen, symbool van onwetendheid. De eerste reis tegemoet gaande. De eerste en de tweede reis versymboliseerde de gang door de lagere werelden. Tenslotte na de derde reis, werd mij voor het altaar de blinddoek afgenomen, opdat ik het volle licht mocht aanschouwen. Deze derde reis voltrok zich in tegenstelling tot de eerste twee reizen in een volkomen stilte.

Inwijdingsrituelen zijn rituelen die uitdrukken dat men de oude levensfase achterlaat en wordt opgenomen in een nieuwe. Een persoon kan dan ook maar één keer dezelfde initiatie ondergaan: er is geen weg terug. Het kind (of de volwassene) laat het oude leven achter en wordt opgenomen in de gemeenschap van de ingewijden. Dit heb ik duidelijk ervaren op het moment ik opgenomen werd in de broederketen. Ik heb dit ervaren als een heel bijzonder warm moment. Een waarlijk welkom in de loge.

De machtige gloed van de inwijding heeft zijn weerkaatsing op veel niveaus en in veel aspecten. Het maakt de rijkdom aan betekenis van de inwijding mooi en vaak zo tastbaar. Op verschillende manieren kunnen wij dit benaderen en steeds, afhankelijk van ons bevattingsvermogen, is onze microkosmos doortrokken van de werkzaamheid van de macrokosmos. In de inwijding wordt een eerste stap van een mens van licht zichtbaar.

Het stadium wordt bereikt waarop de mens “in de wereld, maar niet van de wereld” is. Inwijding is de grote stap in de evolutie waarbij een nieuw begin wordt gemaakt. De plechtige eed van de gehele toewijding aan en het werken voor het welzijn van de wereld kenmerkt deze stap. Door toe te treden in de gelederen van hen die op het pad van zuivering en verlichting staan, wordt de verantwoordelijkheid voor het welzijn van de wereld op een bijzondere wijze gedragen. De ster van de inwijding straalt boven de mens die in zijn leven dit keerpunt bereikt, die de queeste op een nieuwe wijze voortzet en die geboren wordt in de gemeenschap van hen die reeds hun “gewaden” wit gewassen hebben.

Het inwijdingsmysterie herhaalt zich op steeds verder reikende punten, het is tevens een voortdurend gebeuren. Elke afronding is een nieuw begin, elke inwijding opent een ruimer voortgaan, waarbij op het juiste moment weer een volgende stap zal plaatsvinden.

Wanneer wij de betekenis van inwijding zo bekijken, zien wij hierin de markeringspunten die de keerpunten zijn op de weg die wij gaan. Het is een steeds wijkende horizon van verruimende groei.Uit de oudheid is het gebruik bekend dat de inwijdeling verscheidene beproevingen moest doorstaan om de inwijding te ontvangen.
De spirituele groei, de inwijding wordt zichtbaar in de toename van het goddelijk licht, de “Splendor Solis” in de mens.

De groei is een voortdurend proces, niet gesitueerd op slechts enkele momenten gedurende de omkeringen in het bestaan door de grote inwijdingen. Wanneer wij het gehele leven als een voortdurende inwijding benaderen, wanneer inwijding een mystiek en universeel gegeven is dat permanent op een bepaalde wijze functioneert, dan krijgt de esoterische lering die hierin besloten ligt kracht en inspirerende werking.

Wanneer wij treden in de heilige tijd, zoals deze in mysteriën en in ritualen voorkomt, maar die ook in ons bewustzijn die verbinding weergeeft waarbij de scheidswanden van de fysieke wereld verdwijnen en de mystieke realiteit naar voren treedt, is elke handeling een inwijdingshandeling, is elke daad een heilige daad en is het in de inwijding gesymboliseerde proces een universeel en voortdurend proces. Het is de toename van onze zuiverheid en inzicht waardoor het Hoger Zelf zich kan manifesteren. Alle stappen en aanzichten zijn voortdurend aanwezig. In deze machtige stroom vallen dan de bijzondere momenten waar de grote omkering plaatsvindt, waar de overgang is naar de nieuwe orde. De weg van inwijding is een voortdurend proces in het evenwicht van sterven en geboren worden. In het klein bestaat wat in het groot ook is. Zo boven, zo beneden.

Licht

In de inwijding is mij de zegen van het licht gegeven, maar wat is nu eigenlijk licht. Door licht kunnen we dingen zien en de dagelijkse dingen om ons heen onderscheiden. Dit ontstaat door weerkaatsing van specifieke lichtfrequenties, welke we waarnemen als kleuren. Licht dat door de ruimte reist zonder te worden weerkaatst, is onzichtbaar. Het is een paradox dat het meeste licht onzichtbaar is en daarom in feite duisternis is. Licht wordt dus pas waarneembaar voor het menselijk oog als het door een stoffelijk voorwerp wordt weerkaatst. Door deze weerkaatsing wordt het door onze zintuigen opgevangen en door ons bewustzijn waargenomen.Wanneer licht in aanraking komt met doorzichtige materie van verschillende dikte – bijvoorbeeld een prisma of een regendruppel – wordt wit licht gedifferentieerd in de bekende kleuren van het spectrum.

Als geestelijk of goddelijk licht zich net zo zou gedragen als fysiek licht zou dit impliceren dat het onzichtbaar is, in duisternis is, tot het door de stof wordt weerkaatst. Het goddelijk licht zou dan ook onzichtbaar zijn tot het door de stof wordt weerkaatst. De stof die het licht weerspiegeld is het noodzakelijke voertuig of de drager ervan. Het lijkt erop dat licht per definitie een wezen zoekt dat ermee kan omgaan en het kan transformeren om het zichtbaar te maken.De stoffelijke mens blijkt dan opeens een noodzakelijk voertuig of drager van geestelijk licht zijn. Zelfs goddelijk licht kan niet worden weerkaatst, tenzij er een wezen is dat ermee kan omgaan en het kan transformeren om het zichtbaar te maken.

Licht is misschien meer dan alleen vibrerende straling – licht is mogelijk een eigenschap of kenmerk dat eigen is aan bewustzijn. Licht kan dus op meer dan alleen het fysieke gebied bestaan en erop inwerken. Metafysisch gesproken is ‘licht de manifestatie van de levenskracht van een god’ Dit suggereert dat het fysieke verschijnsel‘licht’ niet zelf een oorzaak is, maar zijn oorsprong heeft in een hoger gebied – dat voor onze zintuigen en ons denken duisternis is, maar niet voor onze goddelijke natuur.

We kunnen erover speculeren of licht zijn oorsprong vindt op gebieden die ver verheven zijn boven het fysieke gebied waartoe onze zintuigen gewoonlijk zijn beperkt. Misschien is licht een uiting van een of andere graad van bewustzijn – van goddelijke of elementale aard. Ieder gebied beïnvloedt de aangrenzende gebieden; en wanneer aan de fysieke omstandigheden en voorwaarden is voldaan, kan licht zich manifesteren – door het aanstrijken van een lucifer of door het drukken op een lichtschakelaar. Of misschien door een flits van inzicht of een daad van mededogen. Misschien zijn we in meer letterlijke zin ‘lichtbrengers’ dan we wel denken.

Goddelijk licht

In alle culturen wordt het woord licht in overdrachtelijke zin gebruikt voor de aanwezigheid van een nieuw bewustzijn. Soms gaat het om een alledaags nieuw inzicht zoals in de zin: ‘Dit werpt een nieuw licht op deze zaak’; maar veel vaker betreft het een wezenlijke, allesomvattende bewustzijns-verandering, zoals in de term ‘een verlichte leraar’. Geestelijke verlichting is het intreden in een nieuwe wereld, waarin alles een nieuw perspectief krijgt. Geestelijk licht is vrijwel synoniem met wijsheid, want de verlichte mens ziet alles in een wijd en universeel perspectief. Licht is een prachtige metafoor om bewustzijn en wijsheid te beschrijven.

Maar licht en bewustzijn maken wel alle stoffelijke dingen zichtbaar en transcenderen alle vormen. Tegenover licht staat duisternis. In overdrachtelijke zin is duisternis niet het kwade, maar onwetendheid. Dit betekent letterlijk het niet-weten, het niet-zien van de werkelijkheid. En dit houdt in dat de weg naar het licht in eerste en laatste instantie het oplossen is van de eigen onwetendheid. Deze weg naar het licht staat los van uiterlijke factoren zoals andere mensen of organisaties en heeft nooit te maken met uiterlijke ambitie of status; de weg naar het licht is niet anders dan een innerlijke opgave.

Het Licht waar de V:.M:.over spreekt is een universeel Licht. Dit licht wordt verzinnebeeld in de wat de drie grote lichten wordt genoemd; het B:.v:.d:.H:.K:., de W:. en de P:>
Het is het licht van waarheid, dat schijnt uit ‘een wereld waar alle schaduwen onbekend zijn’, een licht dat niemand persoonlijk toebehoort. Iedere weg naar het licht is dus een weg naar binnen en impliceert het oplossen van onze eigen onwetendheid. Omdat ieder een andere innerlijke structuur bezit, zal ook iedere mens een andere weg naar het licht gaan.

Daarom verdienen alle grote religieuze geschriften der wereld onze ernstige aandacht en kan zowel de Koran als de bijbel of welke andere heilige geschrift op het altaar liggen. De V:.M:. respecteert ieders individuele weg maar vraagt tegelijk te erkennen dat er slechts één universeel Licht, één universeel Leven bestaat, welke weg iemand ook heeft gekozen. Het straalt in de harten van alle mensen. Het is geen specifiek christelijk of boeddhistisch licht, maar het is wel het licht dat al duizenden jaren via de Christus, de Boeddha en vele anderen op de mensheid straalt.

Tot slot wil ik gaarne een aanhalingen uit De Stem van de Stilte voordragen:
'Het is ‘de stralende essentie van de wereldziel’, een ‘licht dat geen wind kan uitdoven, dat brandt zonder pit of olie’, ‘een wervelend gouden licht’, ‘een licht dat de onpeilbare geestelijke diepten vervult en waaruit de “Stem van de gehele natuur”opstijgt’.

donderdag 8 april 2010

The Temple of Starlight by Ina Custers-van Bergen

In this blog follows a closer analysis of The Temple of Starlight. This article was original written in Dutch language. We have decided to translate it into English because of the many responses on this blog.

In The Netherlands there is magical order, named: The Hermetic Order of the Temple of Starlight, or OTLA (Ordo Templi Lucis Asterum). The Order was founded by a dutch woman: Maria Catherine Angelina Custers-van Bergen (date of birth: 05-04-1957 Roermond)

Those who Google on the Internet, and search for particular topics, such as magic and mystery-plays, will find the website of The Temple of Starlight.

That seekers for magick end up on the website of the Temple of Starlight. This website is a result of very good PR teamwork work behind Custers. She puts a lot of energy into promoting her order and activities and she has a huge PR team helping her. Custers has ensured that her site is linked on almost every single page or link page, regarding the spiritual or new age courses, so she is easy to find. In addition, for promotion her,there are a large number of articles published in various magazines. All about Ina Custers and her temple of Starlight.

The website of the Temple of Starlight is a fascinating website with lots of information about courses, workshops and weekends, about magick and Western mystery traditions. It also offers the opportunity to join en become a member of Custer's Magical order. This membership is not for free.

The purpose of the Order of The Temple of Starlight is to train people, through initiation, to become a Priest-Magician. The training that the Temple of Starlight offers is based on the works and grades of the Golden Dawn. Custers her magical school has a three degrees initiation system, which she has divide in several in-between stages. Per degree the student goes through an education-training courses which is crowned with an initiation. The road to the first stage takes more than five years.

An analysis of the website of The Temple of Starlight shows us the following facts: The background of the site gives an appearance of a mysterious nocturnal sea. On the web-page Custers frequently used the color purple. The color of the highest spiritual ideal.

The sea is the symbol of the esoteric doctrine of the subconscious, or what is invisibly present under the surface. Above this sea is a sky visible, with in the middle an image of an unknown planet. Or is it the moon? This "star" on top is probably the Sun behind the Sun, the so-called spiritual light. On the right side in the sky, the constellation Ursa Minor is depicted. This star is also known as the Little Dipper.

For ancient Egypt the constellation Ursa Minor was associated with Anubis. Anubis was the god of mummification and conductor between the two worlds. We can ask ourselves is this image in the top of right corner of Custers website a coincident, or is Anubis part of the “energy field " and is Anubis what Custers calls her Innerplane contact? Is Anubis the teacher, the Secret Chief or "The Hidden Master" behind her school? Is this one of the reasons why Custers also speaks, just like the ancient Egyptians did, about; " The unification of the two lands”?

Custers has written a article called "the Fenisk rises again from the Ashes" herein she is talking about the contact behind the school which behaves like a phoenix. Within each generation, it acts in a way, so that he renewed the doctrine as best will be adapted to the times, which is just like the Egyptians themselves described this process.

On Custers website you would expect extensive information about magick and ancient mysteries. And you hope to find texts and books on magick rituals or an explanation about how to use magic. Unfortunaly this is not the case. Custers her site does not provide extensive information about magick or about the ancient mysteries.

On Custers her web site you will find just a small number of short and shallow articles on Magick. These can be found under 'knowledge'. In the menu on the left. You will find also files in PDF format, on magick and related topics. You can download these files. To receive these PDF files, the reader can also register by e-mail, you will get informed by Custers as a new article is published. This PDF articles are short presentations about what is offered in the training program. Manly written to recruit members or new students.

On Custers webpages there are also small pieces of texts, written by students and members of The Temple of Starlight. These can be found under "Photos" in the left menu. These members only write about their very positive experiences with Custers and about their great experiences in the Temple of Starlight. They are also very enthusiastic about Ina Custers Ina and her methods of teaching.

Under 'Photos' there is a very interesting glimpse into the ritual practice of this order. You can see what is happening during the rituals. These pictures are showing what kind of stuff and symbols Custers is using during those rituals. We see a lot of black goods, pentagrams, candles, statues and altars, and some people in dark robes. Black and red and gold seem to be the favorite color which she mainly uses during the rituals .

dubble click on this image to get a glimpse in to the dark rituals of the Temple of Stralight.

Black, red and gold are also the colors used for the paintings, sashes and banners, which are above, or hanging on the altars. This color gives the impression that Custers, deliberately or not, is associated with black or dark forces. It looks as if the Masters of the dark are in charge in this magical order. A visitor who stumbles on this photo page, would easy think that he has bumped into the photo pages of the church of Satan.

On the page you will find information about the study program (a correspondence courses is also possible.), course, or weekend workshop of Custers, and you can learn how to become a payed member of the Order the Temple of Starlight. A membership will cost you a big amount of money. A simple course day will does 95 Euros.

Custers is getting lot of money out of this activities.

How many members or students Custers order counts is nowhere to be found. The Temple of Starlight it is is founded and established by only by Ina Custers.

About the history and the establishment of The Temple of Starlight you could find some information on the Dutch section of Wikipedia and on the web pages of the Temple of Starlight it zelf.

Wikipedia has removed the article because of the commercial content. This article was written by a member of the TOS, Diana den Held. She is also webmaster of the site http://www.Gevleugeldewoorden.nl. In daily life, she works as an Internet strategist.

The article on Wikipedia was a cleverly written advertisementto promote the Temple of Starlight.

About the establisment of the "Hermetic Order of the Temple of Starlight" Wikipedia stated the following: The Order of the Temple of Starlight by Ina Custers-van Bergen is established in November 2003 in parallel with the former Lodge Auset Hekau.
On the Internet you will find no information about Lodge Auset Hekau except a link on the Web: http://www.servantsofthelight.org/aboutSOL/lodges.html. Under the heading Full SOL Lodges. This is strange because the Temple of Starlight doesn’t operate under SOL and here the TOS is regarded as a full SOL Lodge. This link reverences however to http://www.templeofstarlight.nl/

On the same page under the headline Daughter Schools we find relating texts about the Temple of Starlight:
"Within a school Lodges are the" children "or That school and, like children They grow, change, and beginning to express Their Own Individual styles and ways of working. This Is to Be Expected and was applauded by the 'Mother' school. If the teaching Has Been assimilated well the next stage is reached and a Lodge in effect breaks away from ITS matrix and Becomes a school in ITS own right. " - Dolores Ashcroft-Nowicki
* Temple of Starlight (Rotterdam, Netherlands)

Under the headline:
Affiliated Lodges are two lodges in the Netherlands listed. These have no URL to a Web reference. If these two lodges have any connection or partnership with The Temple of starlight is unknown.:
The following lodges are not formally a part of SOL, but are affiliated independent Lodges.
Netherlands:
Lodge Frau Holle (a womens-lodge) - Amsterdam
Lodge Stella Maris - Amsterdam
About these lodges is also nothing to find on the Internet. This is something which need a deeper look inside to complete the information about history of the Temple of starlight.

This is what the Dutch Wikipedia wedpages are telling us about the founder of The Starlight:
Ina Custers-van Bergen (Roermond, 1957) is a Dutch Magister Templi, occultist, mystica and a writer. Ina Custers-van Bergen devoted herself from early childhood to her spiritual development. At the age of seventeen she started yoga and Zen Buddhism, worked with the material of Fritz Perls, Eva Pierrakos and practiced the bio-energetics of Alexander Lowen. The search led her through a variety of Eastern and Western traditions until she came in contact with the work of Dolores Ashcroft-Nowicki of the Servants of the Light , School of Occult Sciences (SOL). After she had once signed up for the curriculum she developed first to supervisor, then later she became the European coordinator of the SOL.

On the webpage of The Temple of Starlight stated that Ina Custers-van Bergen worked as a psychiatric nurse, social therapist and that she has worked as a department manager in psychiatric care. She is also a certified NLP Practitioner.
It is not listed on the site or she still works healthcare sector, whether she is fulltime busy with her order: The Temple of Starlight. It is also not mentioned on het web pages whether she is married or if she has any children. Her personal situation is completely ignored in her publications and on various websites, where attention is paid to Ina Custers or The Temple of Starlight.

Custers web page only a summary is given of her career and her work within The Temple of Starlight. Enumerating a list of careers is likely done, to aim a solid and sound image. Properly to this profiling is used to strengthen the image of Ina Custers-van Bergen herself and her order. With her resume she wants to make us believe that she is both in the occult field as on civic matters on top. She also shows in her resume that she also has therapeutic qualities. if the right profile is given, followed by the actual training she claims, her extraordinary work, experience and her obtained (magical) degrees, we can’t check anywhere if truth is written on Ina Custers her webpages.

Wikipedia tells us the following about Custers career: she began her business career as an artist, and she made a start in that time with her spiritual development through yoga and Zen Buddhism. At her 30th, she made a professional switch because she became intrigued by the spiritual work and special abilities of the human spirit. As a result, she began working as a psychiatric nurse in open and closed sections, and later worked as a social therapist and department manager. She has worked as sociotherapist including such programs as 'coping with hearing voices', developed by Professor Marius Romme.
Over her career as an artist, and her work as sociotherapist, and about Rommer program is nothing to be found on the Internet.

She specify herself on its web page in the flowing way: At this moment Ina has focused herself completely on teaching, she writes lessons, rituals, lectures, gives workshops for students from different countries. Her goal is to make the ancient Mystery texts and techniques accessible for modern people who are interested in practical esoterics

Ina Custers-van Bergen is the self-appointed - Magister Templi and Director of Studies of her own formed magic order Ordo Templi Lucis Asterum. This order was founded by her in 2003. Ina says more about herself on her website that she is a Cosmic Mediator and an Initiation Third Grade. She is head (Magister Templi) of Ordo Templi Lucis Asterum. She tells us that she is a very experienced ritual magician and she has an extensive experience in organizing lectures, courses, trainings and weekend workshops

Her initiation line comes from Mathers and Moina J.W. Brody-Innes from the Alpha et Omega Lodge of the Stella Matutina Temple of the Golden Dawn, by Dr.. Theodore Moriarty to Dion Fortune, the founder of the Society of the Inner Light, and by WE Dolores Ashcroft-Nowicki and Butler of the Servants of the Light.

After the training by Dolores Ashcroft-Nowicki, she broke away from the Dolores Ashcroft-Nowicki (servants of Light) lodge and as an result of that Custers has independently founded her own order, of which she is also only the head.
The Dutch wikipedia states: That Ina Custers has been authorized by Dolores Ashcroft-Nowicki to found a European Daughter school in the Western Mystery School Tradition and Ceremonial Magic: The Hermetic Order of the Temple of Starlight.

There is no proof whether the The Temple of Starlight is an official consent and Daughter School from Dolores Ashcroft-Nowicki, magick school Servants of Light, this is probably not the case. Again, nothing can be found on the Internet.

Ordo Templi Lucis Asterum is a foundation and is registries at the Dutch Chamber of Commerce registered as a religious organization. This way of registering a company has many advantages. This registration construction results in paying less tax ant it is technically very attractive. This is in contrast to other orders and secret societies, since they usually form an association. Freemasonry has such an association form. Because Ordo Templi Lucis Asterum is not an association, the members of Ordo Templi Lucis Asterum therefore, have no in site in voice in the organisation affairs or financial affairs of the Order.

The data and training courses at The Temple of Starlight are paid per item. There is no set year membership fee or annual subscription. This gives the impression that this is a commercial institution, whether Custers is a sole trader, under the name of a Mystery School, which shall not result in the club's, but the fill the pockets with money of the Magister Templi? Who knows it may say!

W do not know if the purpose of this school are as noble as web page of The Temple of Starlight would have us believe, it is untraceable.

On the methods of training at The Temple of Starlight the webpage states the folowing: Ina has all training modules of the Hermetic Order Temple of Starlight ® designed so that they, through psychotherapeutic systems, hypnosis, NLP, Reiki, Kabbalah and ceremonial magic a support system is intertwined. This system generates emotional, mental and spiritual health and growth in a person.

Books and publications of The Temple of Starlight:
Ina Custers-van Bergen is the author of the book “ De weg naar de oude Mysterien”. This book is translated into English and titled "The Temple of High Magic.

Ina has published many rituals and writings. Check out ISBN Agency. A complete list of her publications can be found at: https: / / www5.cbonline.nl/pls/apexcop/f? P = 130:1010:2576145777405522: SEARCH: NO: RP:: & cs = 38D75BBEAA6176ABE6981A38C7212729D

It concerns a lot of material translated and edited by other writers like Dolores Ashcroft-Nowicki.

Wikipedia mentions that Ina Custers-van Bergen various magical rituals wrote in German, English and Dutch. O.a. titles are:

* Once Upon a Time in Heaven, based on ritual Enuma Elish. (2004, Servants of the Light)
* Sekhmet as she dances. (2004, Temple of Starlight)
* Mother Bird. (2004, Temple of Starlight)
* Immaculate Conception. Plant the Seed of Life of Life. (2004, Temple of Starlight)
* The Wheel Of The Seven Fates, Dance of the Seven Hathors. (2004, Temple of Starlight)
* Have The Sed Festival of King Unas, a series or Rituals based on the Egyptian Pyramid Texts. (2005, Temple of Starlight)
* Preparing the Boat for the Flood, Gilgamesh Epic ritual based on the. (2005, Temple of Starlight)
* Paradiso, ritual based on La Divina Comedia of Dante. (2005, Servants of the Light)
* Light in Exelcis, eröffnungsritual Pagan Federation International of Germany. (2005, PFI)
* The Festival of the Lights, The Jewel of Innanah. (2006, Temple of Starlight)
* This Reise des Jesters. (2006, Temple of Starlight)
* The Great Horizon. The night of reckoning the Spirits. (2006, Temple of Starlight).

Pathworkings note on Wikipedia:

Ina wrote several magical meditations and exercises in German, English and Dutch. Titles o.a.

* Nut eats her children. (2006, Temple of Starlight)
* The Taming of the sea serpent. (2006, Temple of Starlight)
* Der Wächter des West. (2006, Temple of Starlight)
* The White City. (2006, Temple of Starlight)
* The Temple of the Crystal. (2007, Temple of Starlight)
* The Tower of Silence. (2007, Temple of Starlight)
* The Spiral Path. (2007, Temple of Starlight)

Workshops on Wikipedia mentions

* The Twelve Hours of the Night, Introduction to the Egyptian, Part 1. (2005, Servants of the Light)
* The Twelve Hours of the Night, Part 2 Introduction to the Egyptian. (2005, Servants of the Light)
* Einführung in that Westliche Mystery Tradition. (2006, Temple of Starlight)
* Return of the Goddess. (2007, Temple of Starlight)
* Moon Magic (2007, PFI)
* Anubis, Shamans Guide Through the 'Gate (2007, Hermetic Order Temple of Starlight)
* The Magus of Eternity (2008, Hermetic Order Temple of Starlight)
* Atlantis, the Sea Mysteries (2008, Hermetic Order Temple of Starlight)
* The Sword in the Stone (2009, Hermetic Order Temple of Starlight)
* The Way of the Wise, Procession Road - (Ritual Magic I Hermetic Order Temple of Starlight)
* The Gateway to the Gods Procession Road - (Ritual Magic II Hermetic Order Temple of Starlight)
* The Winding Waterway, Procession Road - (Ritual Magic III Hermetic Order Temple of Starlight)


The webpage of the Temple of Starlight tells us that:
Ina Custers-van Bergen is currently working on the study of the so-called second order of the Hermetic Order Temple of Starlight ®, entitled: The Builders of the Temple.

Finally:
The creators of this blog site (Sterzoeker) doesn’t have any personal experience with The Temple of Starlight and unfortunately we don’t know anyone personally who is a member of this order. Therefore, Sterzoeker would like to hear other peoples opinion or experience with Ina Custers and the Temple of Stralight. We would like to learn and hear the personal meaning about this magical order from people who are members, or have been participating in courses, workshops or weekends, at The Temple of starlight. To ascertain whether this school is interesting enough to see it as an school which is recommendable or advised against it.

Sterzoeker likes hear to hear your opinion!

Sterzoeker would also like to make a study of the rituals preformed and written by The Temple of Starlight. Perhaps there are people out there who knows those facts and have the backgrounds and facts on this issue and properly some readers of this blog know this order much better than we do and could give information which a broader in site and can be added to this blog.

woensdag 7 april 2010

Tegen Kracht

Klik op de afbeelding om deze in groot formaat te zien.

dinsdag 6 april 2010

Magie van de Angst (3)

De gedachte dat je gemanipuleerd wordt is voor ieder mens onverdraaglijk. Dit gevoel is een automatische reactie op het intuïtieve besef van de autonomie van de geest en de onaantastbaarheid van de vrije wil. Dat weten we, dat voelen we. Manipulatie gaat rechtstreeks in tegen dat gevoel. Heeft u dat nou ook altijd? Dan is er niks mis met uw gevoel voor balans en juistheid.

Deze blog is geschreven door De Kritische Magiër en is het derde deel in een reeks over de werking van magie. De Kritische Magiër is van de vaste bezoekers van Sterzoeker. Onze dank voor deze helder uiteenzetting over de werking van magie met betrekking tot angst

Angst is een uitstekend zeer scherp afgesteld metertje. Mensen die panisch zijn voor spinnen “voelen” de aanwezigheid van een spin eerder dan ze hem zien. Angst is geen blok beton dat er is of niet is. Het is een fijn mechanisme, een waarschuwingssysteem, een beveiligingsbedrijf.
Het reageert haarscherp op alles wat de balans in ons bestaan en ons welbevinden bedreigt. En nu komt de verrassing: de dreiging komt altijd van buiten onszelf.

Er zijn een massa angsten waar we dagelijks mee leven en er verder geen last van hebben omdat we weten wat we moeten doen in het geval van gevaar.
Maar wat te doen als de angst wordt opgeroepen door een beeld dat zich in onze geest vastgezet heeft en daar een eigen leven is gaan leiden? Wat kun je doen wanneer je je eigen zintuigen niet meer durft te vertrouwen? Hoe zit dat als iemand je vertelt dat je partner of je beste vriend niet te vertrouwen is? Dan begint het beveiligingsbedrijfje dat “Angst” heet een eigen leven te leiden.

Het hele menselijke systeem is op overleving gericht, angst is een belangrijk programma van dat systeem en het verbruikt ook energie. Wanneer de angst wordt aangewakkerd door een gevoel van gevaar dat uit onze eigen geest lijkt voort te komen, dan keert dit programma zich tegen het overlevingsmechanisme. Dan neemt de angst het over, op ieder gebied. De angst wordt dan het mechanisme dat de boventoon voert, dat bepaalt op welke manier we kunnen (over)leven, wie we wel en wie we niet kunnen vertrouwen, wat we moeten doen om overeind te blijven en wat we daarvoor nodig hebben. Dan regeert de angst het lichaam en de geest.

Op dit punt lijkt het net alsof we onszelf bestrijden wanneer we de angst te lijf willen gaan. Maar voor het zover is gekomen is hebben we een heleboel waarschuwingsborden langs de weg genegeerd. “Valt wel mee” of “het is toch logisch dat we die of die vertrouwen..”. Al rinkelen de alarmbellen nog zo hard, er wordt niet naar geluisterd want er is iets dat onze aandacht heeft afgeleid van het echte gevaar. Het maakt geen verschil of we verblind zijn door verlangen of opzettelijk door iemand op het verkeerde been gezet zijn want we hebben de waarschuwingen links laten liggen.....terwijl we toch echt diep van binnen nattigheid voelden.

Opzettelijke manipulatie van de geest is een boos ding. In oude tijden werd dat tot het gebied van de magie gerekend. Tegenwoordig is dit het terrein van de psychologie. Dan heet het bijvoorbeeld beinvloedingstechniek, public relations of heeft het een andere naam die op hetzelfde neerkomt. Je kunt het meestal wel zien aan de buitenkant want er is altijd een lachende derde in het spel. Iemand die de inhoud van de kassa telt wanneer de anderen vechtend over de stoep rollen of devoot op de knietjes liggen. Daarom worden deze manipulatietechnieken ook gemaskeerd. Tegenwoordig wordt er zelfs ingespeeld op de morele basis van groepen. Nee, niet de ethische basis van de technieken zelf, dat zou immers het einde van zulke praktijken betekenen (einde van de geldbron dus).

Deze “morele basis” techniek richt zich op bepaald gedrag dat laat zien wat ons onderling verbindt. Men spreek dus van een moreel doel in deze strategie.
Met de morele basis wordt bedoeld: dat ons-kent-ons-gevoel, dat waar we het allemaal over eens zijn (politiek correct, schoon straatje, euro in de collectebus voor de arme mensjes, braaf en vooral gehoorzaam en gezagsgetrouw). Tja, wie wil daar niet bij horen, toch?

Op zichzelf niks nieuws, maar wat doe je nou als je buiten het morele bootje van een organisatie dreigt te vallen? Juist, uit angst dat je je baan en je contacten zou verliezen pas je je aan. Dit komt ons toch bekend voor, gruwelijk bekend zelfs.
Kijk, dat kan de moderne PR doen. Maar echt nieuw is dat toch niet. De geschiedenisboeken laten zien dat er altijd een vette markt was voor zulke praktijken. In alle tijden. Als je alarmsysteem nu op tilt springt dan is dat heel terecht.

Deze goed uitgedokterde strategie komt uit de communicatiepsychologie. Deze strategie geeft geen cent voor de autonomie van de geest en de onaantastbaarheid van de vrije wil. Integendeel, deze strategie wil juist dat de vrije wil ingeleverd wordt voor het gevoel “erbij te horen”. Dat kunnen we zien aan de gezagsgetrouwheid en de gehoorzaamheid die de harde kern vormen voor het gedrag dat daaruit voort moet komen (en ook inderdaad doet). Uw vrije wil is dus goud waard. Alleen is ‘ie dan niet meer vrij.

Het wordt nog kwalijker wanneer een noodlijdende z.g. magische school zo’n strateeg inhuurt om geld in het laatje te brengen.
Wat doet zo’n strateeg? Die presenteert zich herkenbaar als “een van ons”. Zoiets als “de dokter geeft het zijn eigen kinderen” (een reclameslogan van lang geleden). Deze strateeg is dan ook een internetstrateeg. Dat betekent dat de site van de magische school nieuw ingericht wordt en dat de strateeg – natuurlijk onder een andere naam – een blog heeft. En vanzelfsprekend kan iedereen zich daarin herkennen want tja, wat is daar nou mis mee? Er staat hoe geweldig de magische school is, je kunt er jubelende stukjes vinden over de magus van die school, allerlei leuke links die altijd weer bij de school uitkomen, je kunt zelfs zien hoe milieubewust en natuurminnend de strateeg is. Natuurlijk is er ook een babbelhoekje voor degene die er zo graag bij wil horen. Allemaal potentiele klanten van de magische school, die inmiddels op de site vermeldt waar de magus allemaal deskundig in is (zal het iemand verbazen als dat allemaal psychoblubber is?), zelfs de naam van de school is ineens in het Latijn geschreven en ook “Hermetisch” geworden, dat staat zo indrukwekkend.

Klopt dus helemaal met de “moreel doel-strategie” en de doelgroep die aangesproken moet worden. Dat is ... iedereen die stom genoeg is om niet door die charade heen te kijken.
Het kost bakken geld om die opleidingen te volgen, maar je spirituele ontwikkeling is wat waard, nietwaar? Dat je vervolgens stap voor stap afgesneden wordt van je sociale kring, dat je angsten begint te ontwikkelen, dat is gunstig want dat betekent dat de magus greep op je geest heeft en je binnen de poorten kan houden. Gehoorzaam en gezagsgetrouw, zo ziet de magus ze graag. Op deze manier worden de edele principes van de magie misbruikt en verkwanseld voor geld.

Zogenaamde rituelen moeten dienen om de schrik en het ontzag nog meer aan te wakkeren. “Ruisende gewaden” belooft de strateeg op de blog en de bange volgelingen beamen braaf hoe geweldig het ritueel nu weer was.
Magie? Nee, dit is geen magie. De enige magie die zo’n magus beheerst is die van het verzamelen van de energie van de bange volgelingen. En die energie komt ontzettend goed van pas. Men wordt leeggezogen en de angst bezinkt als een overheersend gevoel. Wie durft uit zo’n groep te stappen en een waarschuwend woord tot de potentiele slachtoffers te richten? Wie durft de ballon door te prikken?

Zolang je denkt dat iemand macht heeft over je geest, is dat ook zo. Zo lang zul je je vrije wil in de boeien laten slaan. Daar is een mens niet voor geboren.

DE WEG TERUG

In zekere zin zijn we allemaal ooit ten prooi gevallen aan gewilde geestelijke manipulatie. De onschuldige vormen zullen geen grote angsten hebben achtergelaten. We waren gewoon ons geld kwijt aan iets dat we, achteraf gezien, niet echt nodig hadden. Stom maar soit.
Wie echter ooit het slachtoffer was van diepe vormen van geestelijke manipulatie is nog niet klaar met een wat gegeneerd gevoel. Zo iemand kampt nog lang met angsten die allemaal een andere naam hebben maar uitkomen op hetzelfde: de angst om zwaar gestraft te worden. Men was immers ontrouw aan de groep en de meester die de hogere machten vertegenwoordigde. En dan moet het wel slecht met je aflopen, nietwaar? Panische dromen, achtervolgingswaan, de angst om je ooit weer te binden, diep schuldgevoel dat zich uiteindelijk tegen het slachtoffer keert, dat zijn niet zelden de gevolgen waar professionele hulp voor nodig is om die te overwinnen.
De angst die ooit een waarschuwingsprogramma was om ons te beschermen, is zo groot geworden dat het ons functioneren in gevaar brengt.

Het gevaar komt altijd van buiten.
De interpretatie is echter een product van de eigen geest. Hier is een antwoord op de vraag of iemand werkelijk de magische kracht heeft om op afstand kwaad te doen. Antwoord: zoveel als je zelf toelaat. Als je denkt dat iemand macht heeft over je geest dan is dat echt zo voor jou. Daar speculeert immers elke manipulator m/v op.
Als je weet dat dat niet zo is, dan is de manipulator uitgespeculeerd. Niemand anders is de baas in je brein dan jij zelf. De geest is autonoom, de vrije wil is onaantastbaar. Angst helpt de grens te bewaken die een manipulator altijd wil overschrijden. Let op de waarschuwingssignalen! Die voel je intuïtief.

Is de wereld slecht omdat er manipulatietechnieken bestaan of mensen die deze technieken gebruiken om er beter van te worden? Na lezing van het bovenstaande zou je toch bijna in somberheid en pessimisme vervallen. Niet doen. Dit is van alle tijden en alle landen, dit zit immers gewoon in mensen. Maar wat voor soort mensen? Om dat te kunnen zien hebben we ons kritische vermogen nodig. Het is heel verstandig om even te wachten wanneer het verlangen heel groot wordt (bij voorbeeld om lid te worden van een magische orde) en de vraag te stellen met welke mensen je eigelijk te maken hebt. Hoe zit die organisatie in elkaar, hoe wordt die geleid. Krijg je open en rechtstreeks antwoord op je vragen of word je bij elke vraag weer op jezelf terug geworpen met “heb je wat te verbergen dan?” of “wat denk je zelf?”. Let op kleding, houding, taalgebruik want dit zijn middelen om te imponeren. Wanneer ook nog eens een onevenredige prijs moet worden neergeteld voor iets waar je voorlopig nog niet je voordeel van ziet, denk dan nog eens na.

Aan het kritische vermogen van de geest is het gevoel voor humor verbonden. Een kritische geest “ziet” de belachelijkheid van het niemandsland dat ligt tussen uiterlijk vertoon en gebrek aan inhoud. Humor bevrijdt een mens van geestelijke “plaque”.

Goed, je wilt magier zijn? Wees dan een magier. Regeer dan het innerlijke landschap van je geest zelf en bewaak de grenzen goed. Maak het een land waar je graag bent.
Kritisch vermogen is een bewijs van de autonomie van de geest en de onaantastbaarheid van de vrije wil. Gebruik dit vermogen. Dit is het begin van de ware magie die bedoeld is, voor de bevordering van de spirituele ontwikkeling. Daar is een mens voor geboren!

De Kritische Magier

Heeft u ook iets geschreven over magie of andere bijzonder onderwerpen en U wilt het delen met de lezers van Sterzoeker, dat kan. Sterzoeker is een open podium voor interessante artikelen. Uw mening of blog doet er toe! Ze zijn dan ook van harte welkom

zondag 4 april 2010

De Ezel (Paasgedachte)

Jezus stuurde twee discipelen erop uit om de ezel te halen. (matteüs 21:2) . Al in het Oude testament voorspelt Zacharia: "Zie uw koning komt tot u, hij is rechtvaardig en zegevierend, nederig, en rijdende op een ezel". De mensen, in feeststemming vanwege het Paasfeest, begrepen deze Messiaanse symboliek onmiddellijk. Men legde mantels op de weg. Anderen haalden bloeiende takken van de bomen. Men riep: " Hosanna Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren."De juichkreet "hosanna" komt van het Hebreeuwse "Hosa-na", dat in de Griekse evangelietekst onvertaald is gelaten. Het betekent: geef ons heil.

Dank aan de Ezel

Gij met uw zachtzinnige oren
en uw geduldig gezicht:
ik ben u zeer verplicht.
Dat Gij het hebt aan willen horen
hoe toenmaals het is geschied;
en hoe mij de ander verried.
En dat ge zelfs niet hebt bewogen,
mij slechts getroost met uw ogen.
Dat kunnen de mensen niet.


Aan 't begin van Jezus' leven is er sprake van een ezel, maar ook aan ' einde van zijn leven. De profeet Jesaia (765 v. Chr.) heeft dat voorspeld (1:3), maar ook de profeet Zacharia(520 v.Chr.): "Zie, uw koning komt, hij is heel nederig en hij rijdt op 'n ezel, op een veulen, het jong van een ezelin. Hij is gekomen om vrede te brengen." (9:9). Een ezel wordt vaak gezien als een dom dier. Maar hij is vaak verstandiger dan mensen: hij zal zich nooit tweemaal stoten aan dezelfde steen! Soms zeggen we van onszelf: wat ben ik toch een ezel! Of van anderen: het is een ezel van een vent. Soms maken we gebruik van de ezel als we een ezelsbruggetje nodig hebben om iets te onthouden. Er zijn veel meer spreekwoorden rond de ezel. Zo zeggen we: een gouden zadel maakt van een ezel nog geen paard. Of: als je als een ezel geboren bent, zal je ook als ezel sterven. In de middeleeuwen vierden ze het zogenaamde “Ezelsfeest”: De pastoors en kapelaans kozen dan een ezel als bisschop en als paus. En dat narrenfeest werd gevierd op 1, 6 of 13 januari. Sint Franciscus noemde zichzelf “Broeder Ezel”

De ezel is in het bijbelverhalen over Jezus een belangrijk dier. Juist omdat veel mensen vinden dat hij maar weinig waard is. Maria en Jozef gaan op weg - op een ezel - naar Bethlehem, de plaats waar Jezus geboren zal worden. Een ezel brengt 't jonge gezin in veiligheid - richting Egypte - als Koning Herodes op zoek is naar de nieuwe koning en alle jongetjes onder de twee jaar in en rond Bethlehem om het leven laat brengen. Tenslotte brengt een ezel Jezus als een nieuwe koning Jeruzalem binnen. Daarmee geeft het verhaal aan hoe belangrijk het is om niet hoog te paard te zitten in het leven. Een paard is een edel dier. Zijn lichaam heeft zelfs mensennamen gekregen. We spreken van een paardenhoofd en een ezelskop, van ezelspoten en paardenbenen.

Een ezel is verbonden met dienstbaarheid en lasten dragen. De heilige Ambrosius zei eens: "Pas als je gaat lijken op die ezel van Jezus, weet je dat je Jezus op je schouders draagt en Hij zal bepalen waar de weg loopt die voert naar het Beloofde Land. Dat ezeltje mag wel stom zijn, hij brengt Jezus vandaag Jeruzalem binnen. Via Goede vrijdag zal Jezus daar zijn verrijzenis op Paasmorgen beleven. Daarmee was die ezel wel niet op de gemakkelijkste weg, ook al gooiden de mensen hun mantels voor hem op de grond en zwaaiden voor de nieuwe koning met palmtakken, het ezeltje was wel op de weg die naar het nieuwe leidt, dwars door Goede Vrijdag heen.

Ezeltje met je zoete oren, Jij ben de Vader van alle Rebellen, maar ook de Drager der Verlossing. Daarom heb ik je lief!

Kent U deze nog?

zaterdag 3 april 2010

De Magie van de Angst (2)

Een mens gelooft wat hij geloven wil. De crux zit in het laatste woord. Elke verkoper weet dat, iedereen die zich met PR, reclame of propaganda bezig houdt weet dat. Alle beinvloedingstechnieken richten zich op dat gebied. Kosten noch moeite worden gespaard om mensen te laten geloven dat zij iets willen hebben, iets willen doen of iets willen zijn.. Hoe hoger de prijs, hoe aantrekkelijker het wordt.De psychologie heeft hiervoor vele bewijzen geleverd. Sommige voorbeelden zijn even beschamend als lachwekkend. Het staat vast: men kan iemand laten geloven iets te willen.

Door de Kritische Magier


Klik op deze afbeelding, om in groot formaat te zien. dat angst groot is, en de magie klein .

Deze blog is geschreven door de De Kritische Magiër. Een van de vaste bezoekers van Sterzoeker. Kritische Magiër, onze dank voor deze helder uiteenzetting over de werking van magie met betrekking tot angst

Alle inspanningen om dat te bereiken bewegen zich tussen twee uitersten. Het ene uiterste is verlangen, het andere is angst. Die twee zijn onverbrekelijk verbonden.
Hoe groter het verlangen, hoe groter de angst om iets mis te lopen. Maakt niet uit of het materiele zaken betreft of geestelijk goed zoals kennis.

De autonomie van de geest en de vrije wil zijn onaantastbaar. Daarom zijn beinvloedingstechnieken ook subtiel. Niemand wordt gedwongen. Nee, men brengt mensen zo ver om iets te willen. En dat mag. Je kunt het dus doen, maar je kunt het ook laten. Die vrijheid heeft ieder mens. Daarom is het nodig om de eigen geest goed te kennen en om te begrijpen hoe het komt dat verlangen aangewakkerd wordt. Nog belangrijker is het om onder ogen te zien dat met dat verlangen ook de angst aangewakkerd wordt.

Angst waarvoor? Zonder op details in te gaan komt dit grofweg neer op de angst om buiten de boot te vallen en er niet meer bij te horen.
Ieder is vrij om zich te identificeren met wie of wat hij wil. Wie zich identificeert hangt hart en ziel, verstand en gevoel, beeld (in de geest) en taal aan het object van identificatie.
Wat is daarop uw antwoord? “Ja, ik wil!”

Een kritische geest denkt echter verder en vraagt zich af of de keuze echt uit vrije wil is. Hoe komt het dat iets zo’n grote aantrekkingskracht heeft? Waarom luister ik naar deze woorden? Wil ik dit allemaal wel weten?

Een mens heeft vele soorten intelligentie. De beste vorm van intelligentie is de intuïtie.
Er zit in ieder mens een gevoel voor evenwicht waaraan zuiver wordt aangevoeld of iets klopt of niet. Dat voel je aan je water. Helemaal niet zo gek als je bedenkt dat een mens voor 80% uit water bestaat en dat een gedachtestroom bestaat uit elektrische impulsjes die het “water” waarin onze celkernen zwemmen, laten trillen. Het zijn deze trillingen die door de hersenen worden omgezet in emoties en beelden. We werken er alle dagen mee, dag en nacht. Ook in onze dromen. Zie hier de kern van de magie.

Intuïtie kun je dus maar beter serieus nemen. Het is de intuïtie die laat weten wanneer we de gevarenzone naderen. En natuurlijk is intuïtie aan het gevoel verbonden. Gevoel dat in kennis wordt omgezet. Verlangen en angst, laten we dat nog eens beter bekijken. Wanneer willen we iets? Wanneer wordt iets zo aantrekkelijk dat we het willen, ook al moet de vrije wil daarvoor in de boeien geslagen worden? Antwoord: altijd dan wanneer het verlangen zo enorm aangewakkerd wordt dat het niet meer uit je hoofd wil gaan.

Wie beslist wil dat iets gelezen wordt moet er vooral “GEHEIM” boven zetten. Wie kan dat weerstaan? Niemand. “Oude geheime kennis” ..... ja, dat wil iedereen! Want dat betekent: macht! Macht over al die domoren die niet over die oude geheime kennis beschikken. En dat maakt de weg vrij naar andere begerenswaardige zaken zoals veel geld en bekendheid. De geschiedenis staat bol van gemankeerde geesten die het wereldleiderschap langs deze “magische” weg dachten te verwerven. Onsterfelijkheid, ook zo’n hebbeding. Onsterfelijk belachelijk dan, dat is waarschijnlijker.

Wie een magische school begint begeeft zich op zeer glad ijs want er wordt gepretendeerd dat men iets weet dat zo exclusief en zo duur is dat het alleen met veel moeite, veel tijd en vooral veel geld te verwerven is. Wie zich ook nog eens wil beroepen op een soort gezag van hogere machten, is klaar voor een enorme uitglijder.
Dat die dierbare kennis helemaal niet geheim is, laat staan duur, moet wel verdoezeld worden met de plicht van geheimhouding die een leerling wordt opgelegd. Er wordt vaak een soort hondentrouw afgedwongen bij een leerling. Want anders lig je er uit. Kijk, hier zien we dat andere uiterste van het verlangen: angst om er niet meer bij te mogen horen.

Elke grote naam is ooit klein begonnen. Het is de moeite waard om te bekijken wat of wie die naam groot gemaakt heeft en heel vaak zien we dan de machinerie achter de naam. Die machine heet PR. Je huurt dus iemand in die zich presenteert als deel van je groepje. Die gaat dan vervolgens op het internet vertellen hoe geweldig het daar allemaal is want dat trekt de domoren. Vervolgens linkt zo iemand je op internet aan allerlei kanalen want dan lijkt het net alsof je heel erg beroemd bent. ....Wat? Heb jij nog nooit van hem/haar gehoord? Dan loop je ook achter. IK ben er zelfs lid van....”
Dat krijg je dan.

En dan heb je nog van die ingeslapen verenigingen die nog steeds teren op oude roem en vergeten glorie. Van die – ooit – exclusieve genootschappen waar alleen nog hoogbejaarden komen als alternatief voor de bingo, maar ze hebben nog wel flink wat in kas en leuke gebouwen voor hun bijeenkomsten. Van zulke lieden is makkelijk te winnen. Dan komt de foute magus en vertelt ze wat ze allang wisten maar vergeten waren wegens leeftijd of zelfgenoegzaamheid. Een kind zal begrijpen dat zo’n soort magus als Sinterklaas wordt binnengehaald. Zelfs hun tempel bieden ze aan om daar twijfelachtige rituelen te houden. Tja, dat is dan alweer een streepje aan de balk van de foute magus.

Gaat een slaafse, verblinde leerling nou werkelijk uitpluizen wie die magus nou eigenlijk is? Of wat nou precies een “lineage” inhoudt en wie die mensen waren die daar dan weer hun naam aan gehangen hebben? Nee, dan lopen ze namelijk hun kans op exclusieve kennis mis, kennis die hen boven de massa uit tilt. Denken ze. Daarom geloven ze alles. Daarom begeven ze zich in rituelen waarvan ze niet weten wat daar werkelijk gebeurt. Daarom geven ze hun laatste cent uit aan z.g. lesgeld. Omdat ze geloven wat ze willen geloven. Zonder te zien dat er iemand was die het hen liet geloven voor het eigen gewin. Daarom zullen ze met lege handen en een bang hart weggaan. Zo banaal is het soms.

Wees waakzaam, waak over de onaantastbaarheid van de geest en de vrije wil!

Kritische Magier

Geestelijk Misbruik in de Koorddanser

Sterzoeker werd door een lezeres getipt dat er in de koorddanser van zaterdag 6 februari 2010 een artikel stond over geestelijk misbruik. Dit artikel is van de hand van een Elodie Hunting. Zij is een bekende Astrologe. Ze is o.a. schrijfster van een astrologische rubriek in het Algemeen Dagblad. Behalve dat zij Astrologe is presenteert zij zich ook als een Priester Magiër en priesterasroloog en geeft ze lezingen en workshops in Priester-astrologie. Deze titel Priester-magier ontleent zij zich waarschijnlijk aan haar (ex) lidmaatschap van de magische orde genaamd; The Temple of Starlight. Priester magier is de titel van de eerste graad, binnen de Temple of Starlight, genaamd Order of the Exalted Land. (TOS).

Wie dus denk dat het artikel in de koordanser over geestelijke misbruik bij groeperingen, zomaar uit de lucht is komen vallen heeft het mis. We hebben hier namelijk met een ervaringsdeskundige van doen. Sterker nog u leest een artikel van een ex lid van The Temple of Starlight. Elodie Hunting was lid en medeoprichter van de Tempel of Stalight

Mevrouw Elodie Elisabeth Everdina HUNTING staat vermeld, bij de Kamer van Koophandel, als mede bestuurslid in de oprichtingstatuten van de Temple of Starlight. Elodie Hunting is aldus intiatiatiefnemer er medeoprichter van de Stichting temple of Starlight te Rotterdam. Deze Statuten zijn gedateerd; vijftiende juni twee duizend en vier. Iedereen die dit zelf wil inzien, kan dit opvragen bij de Kamer van Koophandel. Daar is helemaal niets geheimzinnig aan.

Hunting is in totaal ruim 8 jaar lid geweest van the Temple of Starlight en ze had de tweede graad in deze orde en daardoor was ze lid van de innercircle-club van de TOS. Pas heel recent is zij lid-af van de Tempel of Starlight.

U vraagt zich af hoe weet Sterzoeker van dit lidmaatschapgedoe af. Dat is slechts een simpele feit. Elodie Hunting heeft dit zelf, in enigszins verdedigend bewoording, onder een blog op sterzoeker geschreven. Zij vermoede dat deze blog over Starlight ging en wilde dit bevestigd zien.
Daarna was het voor Sterzoeker vrij simpel om verdere gegevens boven tafel te krijgen.

Dit maakt Elodie Hunting artikel over geestelijk misbruik opeens een stuk interessanter. Gezien deze feiten is het heel goed mogelijk dat Hunting zich zowel dader als slachtoffer voelt van deze magische orde. We lezen haar artikel nu opeens met heel andere ogen. Wat Hunting schrijft is hierdoor opeens zeer herkenbaar, als we dit vergelijking met wat elders al is geschreven over de gang van zaken binnen magische orders.

Hunting haar artikel had zoveel rijker kunnen zijn, als zij had geschreven over haar eigen persoonlijke ervaringen binnen de Tempel of starlight.

De lezer kan zich afvragen: Is Elodie Hunting zelf nog niet los van de TOS? Is dat de reden dat er voor deze afstandelijke vorm van schrijven in haar artikel is gekozen? Is Hunting net zoals het voorbeeld waarover zij in het artikel schrijft, zelf ook bang voor een boze sekte leider?

Is het Ina Custers die haar probeert te beïnvloeden of terug wil te halen binnen de orde? Is Hunting zelf wellicht dierbare vrienden kwijt geraakt? Is ze haar vertrouwen in de mens en in god verloren? Is de schaamte bij Hunting net zo goot, als bij andere exleden van de groeperingen waarover ze dit schrijf? Zijn ditde redenen waarom Hunting haar persoonlijke ervaring buiten beschouwing laat.

Reageert bij Hunting hier de angst? Zit zij in het proces waar de Kritische magier, in een blog op sterzoeker, uitleg over gaf? Als dat het geval zou zijn, dat de angst Huntng zich in haar greep houdt, dan zou zij juistbeter moeten weten. Ze beschrijft de mechanismen immers in haar artikel! Of herkent ze de valkuilen niet eens meer bij zich zelf? Wij zouden het graag allemaal weten.

Wat zou er mooier zijn dat Eldie Hunting als ervaringsdeskundige het voortouw zou nemen, om haar ervaringen, integenstelling tot andere exleden van geestelijk misbruik, wel naar buiten zou brengen. Juist zij zou het anders kunnen doen dan al die mensen, die nog steeds in de ban zijn van de groepring waar ze lid van zijn geweest.

Ook zou Hunting in staat moeten zijn om te vertelllen hoe het is om zelf een orde te starten. Ze behoort immers tot de oprichters van de Temple of Starlight. Zij weet om die reden ook heel goed wat leden doormaken onder het juk van een magische orde. Hier in zou voor Hunting een uitdaging en schone taak kunnen liggen, door te beschrijven hoe ze deze twee kanten heeft ervaren. Maar helaas vinden we in Hunting’s artikel ook al niets terug over haar persoonlijke ervaringen met het bestuurs-leiderschap van een orde.

Het artikel van Elodie Hunting opent met de zin; “Wie gelooft komt al snel in een groepssysteem of instituut terecht”. Deze stelling klopt, maar wat hier ontbreekt is dat het natuurlijk niet alleen de gelovige mens gaat die bij een groepssysteem kan terecht komen. Ook de zoekende mens, of de mens die antwoorden wil op persoonlijke vragen of problemen kan in een groepering terecht komen.

Sterzoeker kent reeds een lange geschiedenis van onderzoek naar ordes en groepringen en hieruit blijk dat niet alleen een gelovig mens in een groepssysteem of instituut kan geraken. Meer dan helft van de mensen die lid worden van een orde of groepring, besluiten dit door dat er iets wordt geboden wat binnen het persoonlijke interessegebeid ligt. Dit kan van alles zijn. Interesses in persoonlijke ontwikkeling, spiritualiteit, oude mysteriën, magie, inwijdingen, noem maar op.

Vaak wordt er een belofte gedaan door de groepring of orde, dat lidmaatschap een verbetering van het persoonlijk leven inhoudt. Men komt binnen op iets waardoor men getriggert wordt, om deel te nemen, of kennis te maken met de groepering, dus door iets wat nauw zeer aansluit bij de persoonlijk belangstelling.

Hunting vraagt zich vervolgens af; “Hoe zit het met de vrijheid van denken”.
Sterzoeker kwam tot de volgende conclusie; Het blijkt bijna uit alle studies dat mensen vrijwillige lid worden van een orde of sekte of groeperingen, men maakt daarin zelf de eerste vrijwillige keuze of stap tot toetreding en men is zelf verantwoordelijk voor deze eerste stap. Uitzonderingen daarop zijn mensen die bv gedwongen worden door een partner, kennis of familielid. Als men binnen een degelijke groepsgemeenschap wordt geboren is er natuurlijk weinig keuzevrijheid.

Wij zouden graag lezen wat Hunting destijds zo aantrok in de Temple of Starlight en waarom zij deze orde mede opgericht heeft. Is de TOS wellicht onderhevig (geweest) aan een ontwikkeling die volledig uit de hand is gelopen? Of was het van af het begin al duidelijk inkaderbaar in sektarische tendensen? Helaas niets over dit alles in het artikel.

Vervolgen komt Hunting met een vrij extreem voorbeeld over John Frum. Dit is een beweging die zich gegroepeerd heeft rond een een Amerikaanse soldaat die leefde ten tijde van de Tweede Wereldoorlog, op het eiland Tanna . John Frum zou op wonderbaarlijke wijze tegen de Japanners zou hebben gevochten. De eilandbewoners hebben hem uitgeroepen tot hun Messias. Of dit resulteerde in sekteachtige toestanden, wordt niet duidelijk in haar artikel.

Hunting stelt dat filosofen de volgende verklaringen aan het geloven geven;
1.We willen dingen verklaren.
2.We hebben troost nodig.
3.Het bestaan van het geloof versterkt het groepsleven.

Dit komt ook aardig overeen met de beweegredenen die door Sterzoeker zijn gevonden, over waarom mensen lid worden van (magische) Ordes

Hunting vervolgt met een citaat van Butler waarin hij ons waarschuwt; "tegen
iemand die opschept over zijn positie binnen een spirituele gemeenschap, en schreeuwt: ‘Kijk eens hoe groot ik ben?',en tegen iemand die je zegt in een gemeenschap te zitten waar je de échte lessen leert".

Vervolgens stelt Hunting dat het verbazingwekkend is hoe gemakkelijk veel mensen vallen voor glamour en hielenlikkerei en over de bekende technieken. Hunrting gaat in op de belofte die gedaan wordt aan de regenboog. Ze schrijft verder; "Op deze manier worden zeer intelligente mensen genept met de meest simpele psychologische trucs".
Herkent Huntng zichzelf hier in, vraagt sterzoeker zich af? Is zij zelf genept en gevallen voor de glamour en rituelen van Ina Custers, en voor de beloftes welke door de Temple of starlight worden gedaan aan de leden door het volgen van de opleiding tot magiër? De door Hunting genoemde psycholische spelletjes zouden zeer zeker kunnen slaan op Ina Custers. Custers beweert immers dat zij een gediplomeerd NLP master is. NLPers zijn immers gek op psychologische trucs.

Hunting gaat vervolgens in op de geheimhouding en verdoving binnen spirituele gemeenschap en hier neemt ze Jehovagetuigen en de Jonestown sekte als voorbeeld. vervolgens stelt ze dat dit ook gebeurt op kleinere schaal. en nieuwe groepen als paddenstoelen uit de grond schieten. Ze geeft echter geen voorbeelden van groepen en of ze hier Nederland mee bedoeld of dat dit een wereldwijd fenomeen wordt niet duidelijk. Het zou op de Temple of Starlight kunnen duiden. De TOS is daadwerkelijk een nieuwe groepring, die als een soort paddenstoel uit de grond is geschoten en een snelle groei doormaakt. Hunting had in haar artikel aandacht kunnen besteden aan de situatie in Nederland met betrekking tot het geestelijk en seksuele misbruik binnen de katholieke kerk. Dit is werkelijk een gemiste kans

Hunting gaat verder met: “Zodra er sprake is van een spirituele leer, gegeven door een charismatische, narcistische leider, zijn de volgelingen als makke schapen die tegen fikse betaling de kennis tot zich mogen nemen. En dan meteen maar even hun hele leven omgooien en zo plooien dat het de leider bevalt. Hun autonomie en verantwoordelijkheid schenken zij kritiekloos en bijna willoos aan de leider, want de volgelingen zijn immers onderontwikkelde zielen die nog zoveel te leren hebben. Eenmaal lid van de gemeenschap, blijkt dat hun ontwikkelde, oude ziel nog heel veel moet leren. De positie van de leider of voorganger van zo´n groep is bepalend”. Ook hier weer de vraag, is dit autobiografisch? Sterzoeker hoeft u niet te vertellen waar dit door Hunting geschetste plaatje naadloos in past.

Hunting gaat verder: ”Als dit een alleenheerser is, verschaft dit de leider dictatoriale macht. Want als je niet gehoorzaamd of kritische vragen stelt, word je gestraft en word je afgesloten van het goddelijke. Juist dat goddelijke was de reden om je aan te sluiten ." (Met alleenheerser doelt Hunting mogelijkerwijze indirect op de Magsiter templi van de Tempel of starlight Ina Custers, De TOS word alleen Custers alleen geleid. Naar verluidt duldt Custers weinig tot geen insprak. Hier komt bij ons de vraag op, waarom schrijft Hunting over gestraft en afgestoten worden? Duidt dit er op dat Elodie Hunting onvrijwillig de Temple of Starlight heeft verlaten. Is er een onenigheid ontstaan tussen haar en de Temple of starlight? Je zou het bijna denken dat het artikel in de Koorddanser van Hunting volledig autobiografisch is.

Ze vervolgt: "De macht van een leider kan doordringen in je privéleven en je gebieden bepaalde dingen zo en zo te doen. Anders dan dat je het zelf bedacht had.
Ook dit gaat gepaard met psychologische trucjes (´Je zult er van groeien. Met andere woorden, zoals je nu bent voldoet niet, je móet veranderen in wat ik, de vertegenwoordiger van god, voor je bedacht heb’).
De leider legt teveel nadruk op uiterlijk vertoon, wil aanbeden worden en tolereert geen kritiek, tenzij opbouwend. Een ware leider leert echter door een voorbeeld te zijn. Eigenlijk net zoals een ouder zijn of haar kinderen leert welk mens zij moeten worden ".


Na het lezen van deze twee laatste alinea’s gaan wij ons toch ernstig afvragen: Is Elodie Hunting lezer van Sterzoeker? Of heeft sterzoeker wel heel getrouw weergegeven wat er gebeurt binnen een magische orde zoals The Temple of Sarlight? Wij komen tot deze conclusie, aangezien er in het artikel van Elodie Hunting, in net iets andere bewoording dan van Sterzieker, bijna letterlijk hetzelfde wordt geschreven als reeds elders al op sterzoeker te lezen viel.

BRAVO Elodie!!!! Je heb door hoe deze dingen werken, maar waarom heb je het artikel dan geschreven in deze vorm? Waarom alsof het een ver van je bed show is?

Ook als Hunting geen slachtoffer meer is van geestelijk misbruik, zou het artikel zoveel sterker zijn geweest, als het beestje door haar gewoon bij zijn naam genoemd zou zijn en als er iets persoonlijks in had gestaan.

Hunting had er zelfs nog voor kunnen kiezen om, wel haar persoonlijke ervaringen te beschrijven, en niet de naam van de Temple of Starlight te noemen, de orde waar ze lid en mede oprichter van was, en waar ze ruim acht jaar lid van is geweest.

Vervolgen stelt Hunting dat mensen die zich aansluiten bij een spirituele gemeenschap dit doen dat in goed vertrouwen. Er ze geeft een voorbeeld uit het programma van Dr Phil. Zijn schatting is dat het om ruim 15.000 mensen gaat, die bij groeperingen zijn aangesloten. Dr Phil stelt dat leden zijn geprogrammeerd en niet kritisch naar de gang van zaken kijken binnen zo’n groep. In onze opinie ligt het wel iets genuanceerder dan hoe Phil het hier stelt.

Hunting gaat hierna in op het feit dat er meestal een groot wantrouwen heerst binnen dergelijke groeperingen. Ze stelt “omdat er vele geheimen moeten worden bewaard. Ook geheimen over elkaar, die in het roddelcircuit onder het mom van vertrouwelijke, belangrijke informatie wordt doorverteld. Er is dan volgens haar sprake van een zogenaamde ‘zwijgcultuur’, waarbij er een druk wordt gelegd op de (kritische) leden".
Hunting geeft verder echter geen voorbeelden om wat voor soort geheimen of roddels dit zou kunnen gaan. Bij de magische orde de Temple of Starlight, waar Hunting lid van was, barst het van de geheimen en geheime rituelen. De groepen weten van elkaar vaak niet wat ze doen. Ook kent het een systeem waarbij ouderejaars leden als buddy worden aangesteld voor nieuwe leden, en de schriftelijke lessen nakijken van jongere leerlinge. Daar wordt uiteraard verslag van uitgebracht naar de Magister van deze orde.

Vervolgens stelt Hunting dat we bij geestelijk misbruik niet alleen moeten denken aan of streng religieuze gemeenschappen maar bv aan wat er plaats heeft op de Veluwe in de zogenaamde Bibelbelt. Ze geeft hiervan een extreem voorbeeld.

Hunting stelt verder dat ex leden bang zijn; “Bang om te zeggen waarom ze weg zijn gegaan. Die angst is lekker vet gemest door de groep".Maar hoe zit het met haar eigen angst? Draagt Hunting zelf ook nog de nodige TOS pondjes mee?

Daarna geeft ze aan de hand van het boek Geestelijk Misbruik de criteria weer die daarin naar voren gebracht. Hunting stelt daarna zelf; "Mensen zich schamen voor wat hen is overkomen. De eerste is het durven erkennen dat er geestelijk misbruik heeft plaatsgevonden, omdat de hersenspoelingen niet zomaar uit het systeem zijn verdwenen. Leden zijn niet direct vrij als ze uit de gemeenschap treden. Het werkelijk bevrijden is een lang en vaak pijnlijk proces".

In de laatste alinea, van haar artikel, gaat Hunting in op het wat er gebuerd als je uit een groepering stapt; "Na het verlaten van een spirituele gemeenschap sta je alleen. Mensen waar je ooit innig mee samen was, keren zich tegen je en willen niets meer met je te maken hebben” Spreekt Hunting hier werderom uit persoonlijke ervaring?

Huntng concludeert: "dat je zomaar aansluiten bij welke spirituele groep dan ook is niet verstandig is". Ze adviseert ”Ga eerst eens een paar keer kijken en praat met de leden. Wie zijn de leden in het dagelijks leven? Stel kritische vragen en vaar vooral op je gevoel of intuïtie. Is er sprake van liefde? Voel je een warm bad of prikt er een bestraffende vinger in je lurven?" Dit vindt sterzoeker nogal een domme stelling, gezien het feit dat dit nu juist de werkwijze en grootste valkuil is waardoor mensen lid worden van een groepering.

Potentiële sekte leden worden juist over de streep getrokken door te kijken en te praten me leden. Sekte leden op wervingspad zullen je namelijk altijd met liefde en warmte vertellen hoe geweldig het is wat ze doen binnen de order. Ze zullen je als en een warm bad ontvangen, om te vertellen hoe dit alles doorwerkt, ook in hun dagelijks leven. Niet doen dus, dat praten. Nooit op deze wijze gaan onderzoeken dus. Gaan we nu snappen waar het bij Hunting zelf is misgegaan?

Kijken naar groeperingen en ordes is prima, onderzoek is nog beter, maar niet op de Hunting wijze. Onderzoek bijvoorbeeld op het internet of er iets over de groepering wordt geschreven door niet leden. Kijk of er kritische noten zijn te vinden. Zoek ook uit of de orde een vereniging of stichtingsvorm kent. Dit is belangrijk voor u om te weten, want u wilt wel inspraak en inzicht in wat er met uw centjes gebeurt. Op de website van een groepring met een sekteachtige structuur, zal u geen eerlijke informatie vinden en bij leden al even min objectiviteit. Ogen open houden dus, als u zich op het spirituele pad begeeft!

En natuurlijk Elodie, hier is sterzoeker het helemaal met je eens; "Vraag altijd aan jezelf bij het toetreden tot welke orde of groepering dan ook: “Wat is voor jou de toegevoegde waarde om deel uit te maken van zo’n groep? Zijn de kosten redelijk? En bij twijfel; niet kopen.”

Wij zouden hier aan toe willen voegen en als je uit een groepering of orde stapt en werkelijk vrij bent en je besluit om een artikel te schrijven over geestelijke misbruik, steek dan ook eens de hand en eigen boezem, en schrijf waar het echt over gaat, dan ben je een mooi en open en vrij mens. Daarmee zijn mensen die op de drempel van bevrijding staan immers ook erg geholpen

Vergelijkbare Blogs

Related Posts with Thumbnails