zaterdag 31 maart 2012

PFI Lunteren & Hergroeperen van Wicca

Na zorgvuldige lezing van het programma van de PFI meeting 2012 heb ik het hoofd geschud. Altijd weer dezelfde namen, altijd weer dezelfde nietszeggende workshops en weer de dingen die iedereen nou wel weet. De organisatie is ook nog steeds in handen van een hoogbejaarde die de glorie van vergane tijd gebruikt als kruk. Alleen het buurthuis is dit jaar verwisseld voor een ander buurthuis, wegens verbouwing. Tot buurthuis, neem ik aan.

Door: DE KRITISCHE MAGIER

Wegens mijn redelijk gevorderde leeftijd mag ik iets zeggen over de grijsheidsgraad van dit – helaas – jaarlijks terugkerende circus der paganisten. Laat de lezer niet denken dat het buurthuis bevolkt zal zijn door schilderachtige figuren voorzien van berenvel en gehoornde helm. Nee, de gemiddelde wicca-aanhanger komt daar, bijbelvast als altijd. En voorts al wat tot de slappe zweefcultuur gerekend mag worden.

Oudgediende Marian Green doet de natuur, zoals altijd. Madam Custers die zich sinds enige tijd ook tot de paganisten rekent zal er weer zijn met haar gebruikelijke wartaal en kijk eens aan .... ze heeft zelfs Andy Cooper opgetrommeld. Andy komt oorspronkelijk ook van de school van Dolores Ashcroft maar heeft het over de NLP boeg gegooid. Wie dus nog niet van zichzelf gek is kan dat bij hem worden maar dan wel voor een forse prijs, net als bij Ina Custers. Hoge prijzen lijken deel van de Westerse Mysterie Traditie te zijn. Ik ben er alleen nog niet uit of die prijs onderdeel is van het mysterie of van de traditie. De Asatru noot is niettemin altijd verfrissend vanwege de onconventionaliteit. Toch nog een lichtpuntje.

Waar het verder over zal gaan bij de aangekondigde “Negen Werelden” is mij niet helder en zal, naar ik veronderstel, ook niet helder worden. Ja daar zijn we weer, want ook Gardenstone gaat een verhaal houden. Ook zo iemand die zijn punt niet kan maken, maar zijn boeken liggen in de ramsj dus je moet wat.

Ach, wie deert dit alles nou eigenlijk? Niemand. Een deel van de bezoekers komt gewoon om ruzie te maken met het andere deel, dat is de hoofdzaak. Als komische noot zal er waarschijnlijk weer een wrakke Amerikaanse auto komen voorrijden die een bijbehorend wrak op hoge hakken uitlaadt, maar dat is versiering van de doffe sfeer.

Terzake, er is werk aan de winkel. Merlin Sythove is dit jaar overleden, een van de boegbeelden van de verkokerde Neerlandse wicca. Het Silver Circle Forum is uit de lucht en het lijkt erop dat de kudde zonder herder zit. De oude garde is grimmiger dan ooit, maar ik betwijfel of dit met het overlijden van Merlin te maken heeft. Ook Alzheimer is immers een geduchte naam. Dat die zich laat gelden is duidelijk: zijn we nou al vergeten dat Merlin overleden is? Werk aan de winkel, zou ik zeggen.

Persoonlijk kan ik er met de pet niet bij waarom Lady Bara de gelegenheid niet benut om een flink deel van de tijd (die nu in oninteressante lezingen en onzinnige rituelen gaat zitten) te benutten om eens van gedachte te wisselen over hoe het verder en beter kan met wicca nu Merlin niet meer onder de levenden is.

Ik mag graag de jonge garde aanmoedigen om deze gelegenheid aan te grijpen om te hergroeperen. Wicca kan naar een beter niveau. Als men niet weet hoe dat moet is er altijd informatie in het buitenland te halen. Ga vooral eens zelfbewust met je dierbare overtuiging om en gooi die ouwe garde eruit want die houdt wicca klein en bekrompen. Laat je niet imponeren door verleden en degene die al tot het verleden behoren. Degene die al bij leven een psychologische lijkstijfheid aan de dag leggen vanwege hun onbuigzame opvattingen over “hoe het hoort te zijn”. De toekomst is NU, anders verwatert het wicca geloof tot na-aperij en we weten allemaal wat dat betekent.

Ik schuif al jaren onopvallend tussen het volk van de PFI bijeenkomsten. Ik kijk en luister vooral, trek daarna mijn conclusies. Sinds vorig jaar hoor ik de naam Sterzoeker, dat juich ik toe. Naar aanleiding van een vreemde controverse op Sterzoeker (over een aankondiging van een cursus) heb ik bij wijze van uitzondering contact gezocht met de naam die in het midden van de turbulentie leek te staan: Vesta. Zij kwam mij voor als een liberale, vernieuwingsgezinde dame met een schat aan kennis. Ik hoop haar dit jaar op de PFI aan te treffen, ze had haar toegangsbiljet al klaar staan. Misschien kunnen wij voorgaan in de hergroepering. Zo niet dan zal ik een damestasje laten lezen dat ik speciaal voor de gelegenheid zal aanschaffen. Mocht uit die sessie iets nieuws voortkomen dan laat ik het hier zeker weten.

Tot ziens in Lunteren. Reanimatiepakketten zijn aanwezig voor de fossielen.

DE KRITISCHE MAGIER

donderdag 29 maart 2012

PFI Conferentie Lunteren, 28 april 2012: Custers Versus Cooper

Op de webpagina van de Temple of Starlight las Sterzoeker een berichtje met betrekking tot de sprekerslijst van de komende PFI conferentie in Lunteren, op 28 april 2012. Ina Custers- van Bergen laat ons weten dat ze ons komt verblijden met een lezing en een informatiekraam, natuurlijk om zieltjes te winnen. Tevens laat Custers weten dat zij Andy Cooper, een Engelse magiër, persoonlijk heeft uitgenodigd. Custers schrijft het volgende: "I have asked a collegue to be our guest to come to the PFI conference. Andy Cooper will be our guest this year. Andy is also a Third Degree Adept of the WMT. I have been his supervisor, and he has raised his own school. This is his website http://www.opened-ways.com/"
Dit is een zeer opmerkelijk bericht, omdat in magische kringen, algemeen bekend is dat Custers en Cooper van oudsher bepaald geen vrienden zijn. En nu zou Custers Cooper persoonlijk uitgenodigd hebben? Hebben de twee soms hun magische strijdbijl begraven, vragen wij ons af?


Andy Cooper

Hetzelfde bericht wil ons ook doen geloven dat Andy Cooper een leerling van Ina Custers geweest zou zijn, tenminste als Ina Custers dat bedoelt met: "I have been his supervisor". Dat is wonderlijk nieuws, omdat Cooper zijn derde graad al veel eerder had behaald dan dat Ina Custers deze bezat. Hoe kan Ina Custers dan Supervisor van Andy Cooper zijn geweest? Er doet namelijk een heel andere lezing de rond! Wij waren er niet bij, maar mocht u lezer hier meer over weten, dan vernemen we het graag. Wij zetten wat tot ons gekomen is even voor u op een rijtje.

Ten tijde van de grote Angelic Workshop in Ossendrecht, waar Ina Custers, in 2004 als 3e graads kwam opdraven (omdat ze de avond daarvoor ingewijd was) was Andy Cooper aanwezig. Cooper was toen al 3e graads, dat kon je aan de kleur van het koord zien. Bovendien hadden de Britse leerlingen van Dolores Ashcroft-Nowicki geen Hollandse supervisor, het was Dolores zelf die supervisor was. Misschien soms Elisabeth Fox, maar zeker niet Ina Custers. Dus kan Ina Custers onmogelijk Supervisor Andy Cooper geweest zijn.

Dit bericht van Ina Custers is weer van die vette Custers-bluf want Dolores Ashcroft-Nowicki kwam/komt (?) wel naar de rituelen van Cooper, maar niet naar die van Custers. Nee, dit bericht klopt helemaal niet. Het kan best zijn dat Andy Cooper naar Lunteren komt om zijn school te promoten. Hij heeft het over de NLP boeg gegooid. En zo Open Way is dat ook weer niet.

Andy Cooper en Ina Custers- van Bergen, dat was oorlog. Die Oorlog had betrekking op de overname van de SOL. Ina dacht destijds dat zij de opvolgster van Dolores Ashcroft-Nowicki zou worden, want die wilde afbouwen omdat ze al ver in de 70 was. Dolores hield de schijn behoorlijk op dat Ina goede kans maakte om haar opvolgster te worden.

Dolores wist die ambitie bij Ina Custers behoorlijk aan te aanwakkeren. In die zelfde tijd speelde er ook een ruzie tussen Ina en Daniel McKenzie. Ina had zich beter wat diplomatieker op kunnen stellen, maar ze was ongelofelijk veroordelend en liet dat ook blijken tegenover Dolores. Dat was niet verstanding met het oog op de toekomst van de TOS, want Dolores was goed bevriend met McKenzie. Ina Custers bleef maar door duwen met van die nonsens verhalen dat Daniel McKenzie zwarte magie bedreef en een vriendje van David Goddard was, terwijl Daniel McKenzie nog nooit van die man gehoord had. Die kwestie, plus dat er 18 mensen vertrokken door Ina Custers haar toedoen, deed de deur dicht bij Dolores. Twee meisjes uit de groep van Daniel verhuisden daarna naar Londen en wilde de SOL cursus van Andy Cooper volgen (die bestond toen net). Nee, ze werden geweigerd door Cooper. Dat betekende dus dat Dolores de vieze roddel van Ina gewoon door de SOL had verspreid. Het heeft uiteindelijk nog tot voorjaar 2009 geduurd voor Dolores Custers eruit mikte. Nete regeling? Laonsnietlachen. Dolores heeft Custers administratief uitgepoetst. Maar al die leerlingen van de SOL die behoorlijk geschaad waren door Custers dan? Schijt aan dus, onbelangrijk in de ogen van de queen bee?

Vooral uit Duitsland zijn destijds veel brieven over Ina Custers haar optreden geschreven aan Dolores (die Dolores overigens nooit beantwoord heeft.) Dit alles moest natuurlijk geheim blijven. Custers maakte het al te bont en toen heeft Dolores Cooper tot haar naaste medewerker verheven. Andy Cooper heeft zich gehoorzaam & gezagsgetrouw aan de kant van Dolores geschaard, toen Ina Custers iedereen zwart maakte ze de tent werd uitgooid. Cooper maakte een nieuwe website voor Dolores en meer van die dingen. Ja, daar word je wel populair van natuurlijk.

Dolores heeft Ina daarna langzamerhand langs de zijlijn gemanouvreerd. Tot Ina ontplofte omdat ze door had dat Cooper haar plaatsje had ingenomen. De echte grote manipulator in dit spel was dus Dolores. Ina Custers, in al haar blinde ambitie, had Dolores zelf het mes in handen gegeven. En Dolores heeft het gebruikt. Het kwam tot een breuk tussen Dolores en Ina Custers en Andy Cooper. En toen viel de hele TOS als een kaartenhuis in elkaar. Andy Cooper was de lachende derde.

Het frappante is dat de huidige TOS akelig identiek aan de school van Andy Cooper is. Die school van Andy Cooper is trouwens veel ouder dan die van Ina Custers. Hij begon daar in 2003 mee. Dus ver voor Ina Custers haar school had. Coopers school is echter gekoppeld aan de SOL, die van Ina Custers niet. Om deze clash is Ina Custers destijds dus naar Gareth Knight gegaan voor een voorwoord in dat Engelse boek van haar. Ze kon het niet laten om te zieken want Knight is een ouwe maat van Dolores. Enge man, trouwens deze Knight, een zeer rechts typje. Maar dat is niks bijzonder in die kringen. Aan de prachtige kennis ligt het niet, wel aan de krappe geesten die de kennis gebruiken.

Behalve om het gekonkel is Ina Custers ook de SOL uitgekwakt vanwege haar jatwerk. Daar is Dolores heel gevoelig voor. Kijk, Cooper heeft ook werk van Dolores gebruikt om zijn eigen school mee te stofferen, dat vindt ze okee. Maar platte diefstal? Dolores is niet wraakzuchtig, dat heeft ze zichzelf opgelegd. Echt een magier (grinnik). Dolores heeft niks te winnen bij de activiteiten van Custers, helemaal niks. Ina Custers is ook beslist geen concurrent van Dolores, kan ze helemaal niet worden ook.

Wij vermoeden dat de liefde die er nu tussen Custers en Cooper in Lunteren opgebloeid, is omdat Cooper, net als Custers, zijn klasjes niet meer vol krijgt. Hij heeft ook van die correspondentiecursussen die aan de man gebracht moeten worden. Misschien gaan ze na afloop van de conferentie PR- web-strategieën met elkaar uitwissen, want niet alleen de web- site van Ina Custers lijk op die van Andy Cooper, ook de Thema's van de workshop zijn hetzelfde, alsof ze het materiaal met elkaar uitwisselen, alsof ze allebei uit die kast van Dolores hebben gesnoept. Om echte liefde, daar is het in deze ontmoeting tussen de twee magiërs, in Lunteren, dus niet om te doen. Het zal wel bij een puur zakelijke ontmoeting blijven, want Andy Cooper is een nicht, net als David Goddard. Custers was vroeger zeer homofoob, zoals een goed katholiek betaamt, ahum

Cooper heeft vroeger waarschijnlijk iets van economie gestudeerd heeft, maar misschien hebben wij het mis want "a degree in engineering" kan van alles zijn, ook de hogere landbouwschool. Aan welke universiteit je een Ph.D. in esoteric studies kunt halen is ons een raadsel. NLP practioner kun je overal worden, Reiki-master ook, als je genoeg muntjes op tafel legt. Dus we nemen dit geblaat van hem over zijn "opleidingen" ook met een vette korrel zout. Hierin kunnen Custers en Cooper elkaar zeker vinden.

Cooper is in elk geval een sluwe maar ook wel snuggere vent, daar steekt Custers dus echt bij af als een rommelaar. Rest nog wel de vraag, richting Cooper, dat als je een goedlopend bureau hebt, of een baan die je in beslag neemt, waarom zou je je dan met een tijdverslindende magische school bezig houden, met al de trammelant van dien? Er moet toch al wat mis zijn met je carriere, lijkt ons.

Wat Cooper en Custers betreft zouden we tot slot nog willen zeggen: "Zoek de verschillen". Beide geven ze nagenoeg dezelfde workshops, alleen zijn de titels net een klein beetje anders, maar als je goed kijkt is het hetzelfde. Alleen heeft Custers een PR-dame inplaats van een Voodoo hogepriesterschap. Het effect kan hetzelfde zijn, maar in het verleden behaalde resultaten geven geen garantie voor de toekomst. Ina Custers haar strategie was; eerst Cooper imiteren en als die het zat is (en bij Dolores klaagt) dan pak je een ander lichtend voorbeeld. Fascinerend wel.

Wie heeft bij wie afgekeken? Cooper heeft dat NLP element ingevoerd en het was vrij toegankelijk voor SOL leden. Daar schnabbel je dus wel een graantje van mee, nietwaar? Custers doet inmiddels ook iets met NLP. Het truckje is ons inmiddels geheel duidelijk. Waarschijnlijk gebruiken ze beide als basis de teksten van Dolores. Gewoon het betere jat werk dus. Dit geldt zeker voor Custers. Cooper is nog een officiële dochter school van SOL, die heeft dan mogelijk wel recht hierop. Ina Custers is geen dochterschool van SOL. Het is daarom verbasend dat Dolores mevrouw Custers, met haar rituelen, gewoon haar gang laat gaan. In de "magische wereld" zou dit een aardige oorlogje (hebben) moeten geven.

Hier volgt enige toegevoegde informatie over de huidige werkwijze van Ina Custers- van Bergen:
Naast de webpagina Temple of Starlight beschikt Ina Custers-van Bergen sinds 2012-02-21 over meerdere webpagina's. De webpagina's zijn in beheer bij Dima Support. Custers wil middels verschillende webpagina's haar cursussen en haar Temple of Starlihgt aan de man en vrouw brengen.

Er is door Custers zeer waarschijnlijk bewust gekozen voor een afwijkende stijl, ten opzichte van de hoofdpagina, van The Temple of Starlight. De strategie achter de totaal verschillende pagina's is dat Custers hier mee verschillende doelgroepen kan bereiken. Ook weet Ina Custers zodoende, de negatieve naam, die The Temple of Starlight inmiddels opgebouwd heeft te omzeilen.

We hebben de volgende webpagina's gevonden:
http://www.vavivre.nl/
http://www.axismundiacademy.nl/
http://www.cerebration.nl/
http://www.spirituelevaardigheden.com/
http://www.senseandstrength.com/

maandag 26 maart 2012

De Geboorte van Dionysos en het Offer van de Koning

Alle oude culturen kenden een verhaal van een Gods zoon die geboren werd om de wereld te redden, die stierf, maar die zegevierend uit de dood opstond en daarmee het kwaad en de dood overwonnen had. Deze God Mens werd met een verschillende naam aangeduid. In Egypte werd hij Osiris genoemd, in Griekenland Dionysos, in Klein Azië Attis, in Syrië Adonis, in Italië Bacchus en in Perzië Mithras.

Men zag deze verhalen niet als een historische gebeurtenis, maar als symbolisch voor een proces dat ieder menselijk wezen eens moest ondergaan, wilde men geestelijke verlichting en vereniging met God bereiken. Zij geloofden dat deze Godenzoon in het hart van de mens geboren moest worden, dat hij als in een offer moest sterven om het kwaad te overwinnen, dat hij weer uit de dood zou opstaan, waarbij de dood overwonnen werd.

In de culturen van de Oudheid was het hoogste streven om jezelf in je eigen leven god te maken. Dat deed je door het leven van de god na te bootsen. Mensen wier leven het meest leek op het mythische leven van de godheid werden het hoogst geacht. Anders gezegd was de bestaande mythologie of religie in de oude culturen maatgevend voor de waardering die aan historische gebeurtenissen wordt toegekend. Innovaties, nieuwe ideeën, afwijkende gedragingen werden in de Oudheid nooit gerespecteerd en weggedrukt in de vergetelheid omdat zij niet overeenkwamen met de mythische levens van de goden.

De goden hadden met hun eigen leven de toon gezet voor hoe de mensen dienden te leven en daarom was alleen het leven van de goden navolgenswaardig. Daarom was alleen traditie navolgenswaardig. Iedere koning en iedere priester imiteerde een facet van de godheid, die de eerste priester en de eerste koning was geweest. Iedere vrouw aan het weefgetouw en iedere mandenmaakster imiteerde de godin, die in den beginne het eerste kleed geweven had en de eerste mand gemaakt had.

Wie in staat was zijn hele leven in te richten naar het model van de mysteriegod en zo zijn leven opofferde in de cultus van die god benaderde de godheid nog het meest. Het was dus zeer loffelijk om te proberen de mythe na te leven. De mythe was als het ware een protocol waarin het ideale leven was vastgelegd.

In het Oostelijke Middellandse Zee-gebied wemelde van de mysteriegodsdiensten, waarin de mythen van de mysteriegoden door de inwijdelingen ritueel werden geïmiteerd. Alle Grieken, Egyptenaren of Semieten die ingewijd waren in de mysteriën van de een of andere god waren binnen hun mysteriecultus gestorven en opgestaan uit de dood en konden wonderen verrichten.

In al deze mythes gaat de verhaallijn over de geboorte, (schijnbare) dood en verrijzenis Het basisverhaal luidt als volgt: een profetisch woord wordt gesproken dat er een kind geboren zal worden dat de wereld zal veranderen. Er verschijnt een ster bij zijn geboorte. Wanneer de koning van deze wereld over die geboorte hoort probeert hij de baby te laten doden, maar daarin faalt hij. Het kind voert op jonge leeftijd mirakelen uit. Maar terwijl hij opgroeit begrijpt hij steeds duidelijker dat hij eens zijn aartsvijand zal moeten ontmoeten: bv Satan of seth. Onze held treft voorbereidingen om zich voor de wereld te offeren, en geeft zich zonder verdediging over om een gewisse dood tegemoet te zien. Hij wordt gedood en komt in een onderwereld waarin hij kan kiezen “door te gaan” of terug te keren. Hij komt overwinnend terug als een Meester over de Dood, d.w.z. bekleed met het eeuwige leven, om de wereld van het kwaad te bevrijden.

Eén van de mythes rond Dionysos verhaalt hoe de jeugdige god door gemaskerde Titanen gevangen genomen wordt. Dionysos is de zoon van Zeus en Semele, maar ook van Persephone (als Zagreus). . Hij wordt geassocieerd met Goden zoals Tammuz, Dumuzi en zelfs Osiris, maar ook met Jezus.

De Titanen doden de jonge god, snijden hem in stukken en roosteren hem. Zeus straft de Titanen met een bliksemschicht en Athena doet de god herleven uitgaande van de ledematen die door Demeter of Rhea (de oermoeders, de vruchtbaarheid) weer in elkaar gestoken werden.

Verschillende versies van het verhaal zijn te vinden;
-Uit de as van de vermoorde Dionysos ontsprong de wijnstok. Samen met het brood, een geschenk van Demeter, behoorde de wijn, ‘sangue della vite’ of ‘sangue della terra’ tot de belangrijkste elementen van de beschaving.
- Uit de as van de Titanen werden de mensen gevormd. Op die wijze bestaat de mensheid sinds haar aanvang uit delen van Titanen, tegen de Goden gericht, en uit goddelijke substantie van Dionysos.
- Ook is er een mythe die verhaalt dat oude god Dionysos symbolisch stierf bij het verbrijzelen der druiven, waaruit zijn bloed stroomde, maar daarna herrees als de wijn die gedronken werd op zijn feesten.

Bij de mysteriegoden liggen de tijden waarop ze geacht werden geleefd te hebben altijd ver terug in de geschiedenis. Het zijn altijd legendarische figuren, die aan het begin van de geschiedenis en het begin van de beschaving staan.

Zo werd ook het verhaal van Jezus eenvoudigweg van duizenden jaren oude heidense mythen overgenomen. Voor de Gnostieken was Jezus een mythische held, het prototype van het menselijke wezen dat zich van zijn aardse, sterfelijke zelf heeft gereinigd en de Goddelijke Mens die in zijn hart in slaap verzonken lag opnieuw tot leven heeft gebracht.

Dat de sterkste parallellen met het bijbel verhaal over Jezus juist in het gebied voorkomen waar Jezus zelf vandaan kwam is natuurlijk geen toeval; het is juist een bewijs voor de stelling dat de verhaal lijn over Jezus zijn leven in hoge mate gebaseerd was op een ouder, al bestaande verhaalpatroon dat in het Oostelijke Middellandse Zee-gebied geconcentreerd was.

Voor de vroege kerk was de cultus van Dionysos een belangrijke concurrent. De christelijke kerk was gedwongen elementen van de heidense mysteriën over te nemen: de wijn als cultusdrank, het bloed van Jezus, de lamentaties, de aanbidding van het kind, het geloof in het offer, het eten van het lichaam van god.

We kunnen dus link leggen naar Dionysos, de god van de initiaties, de god van dichters, de god van de roes en de daarbij horende drank, de god van de natuurkrachten? Begeleid door saters, met bokkenpoten en -oren en kwispel- of paardenstaarten trekt hij met zijn extatisch en gemaskerd gevolg door bos en woestenij om de komst van het voorjaar aan te kondigen.

Ook kan er verband worden gelegd met Lammas feest, ook wel Lughnasadh genoemd. Het graan was dan rijp en moest worden geoogst en hierbij stond ook het offer centraal.

De koning die geofferd werd met Lammas is een heel oud thema wat op verschillende manieren werd uitgevoerd, ooit zeer zeker ook letterlijk.

De relatie tussen het graan en de Koning is zo dat hij het brood is wat ervan gebakken wordt. Daar zien we de communie gedachte terug bij de katholieken die in hun hostie het lichaam van Christus zien. Transsubstantiatie heet dat met een moeilijk woord. De Wijn het Bloed en het Brood het Lichaam.

De betekenis was dat hij zich net als Osiris “gaf aan het Land” ( wat Soeverein is en de Godin voorstelt) en zo de voortgang van het leven waarborgde door zich te offeren. Zijn bloed en lichaamsdelen werden dan verspreid over de akkers.
Later werd dit een symbolische daad en werden dieren gebruikt voor dit doel.
De (magische)kracht die uitgaat van dit offer is groot. En de geloofwaardigheid van een Koning die zover ging werd hierdoor aan getoond. Het Land is hier de Godin, zij die zorgt voor de overvloed.

Precies dezelfde thema’s vinden we in oudere verhalen en mythes terug. De thema's die het leven van Jezus en de andere genoemde goden beheersen komen echter voor op alle vijf de continenten, en wel in de folklore en godsdiensten van de meest primitieve volksstammen tot de hoge beschavingen van China en India.

Hieruit zouden we kunnen concluderen dat de thema's in kwestie in oorsprong universeel zijn en dat de groep Voor-Aziatische mysteriegoden - Jezus, Osiris, Tammuz, Adonis, Attis, Dionysus - een gespecialiseerde versie van deze universele mythologie zijn.

Herodotus stelt Osiris gelijk aan Dionysos: hun riten waren sterk aan elkaar gelijk. Osiris sterft jaarlijks en verrijst weer: hij is het goddelijk beeld van het graan dat wordt gezaaid (onder de grond) en weer als nieuw leven ontkiemt.

Ook in de Egyptische mythe van Isis, Osiris en hun zonen Horus en Seth speelt de gedachte van de wedergeboorte. De Griekse geschiedschrijver Plutarchus (±46-120 noj.) verhaalt over Osiris, de god van leven en dood het volgende: Osiris wordt door de fatalistische Seth in een kist gelokt en drijft al stervende op de Nijl naar Byblos, om aldaar te worden gevonden door zijn zus en gemalin Isis. Tijdens haar afwezigheid snijdt Seth het lijk in 14 stukken. Isis die bij haar terugkomst de stukken verzamelt vindt echter de fallus niet terug. Maar Isis, de toverrijke, voorziet hem van een nieuwe oprijzende fallus, en uit het zaad wordt het nieuwe leven, Horus, wedergeboren

Dionysos staat symbool voor de onsterfelijkheid. Als eerstgeborene wordt Dionysos geïdentificeerd met het androgyne oerwezen Phanes: de tijdloze schepper van alles wat bestaat. Hij is zowel de gedode als de weer herrezen god of natuur. Tekenend is de eeuwigdurende jeugd die wordt begrepen als de wereldziel. Als wijngod wordt hij ook wel de Liber pater genoemd, omdat de wijn de geesten vrij maakt. Tevens wordt hij vergeleken met de Bijbelse figuur Mozes en zoals wij al schreven met de Egyptische doden God Osiris. In Bacchus prefigureert zich de latere Christusfiguur die ook met wijn en sterven wordt geassocieerd. De katholieke rituelen weerspiegelen de oude mysteriën.

maandag 12 maart 2012

Ostara het Lente Feest

Ostara, de lente nachtevening, of in de Keltische traditie Alban Eilir "het licht van de wedergeboorte / lente". Ostara duidt het begin van de lente aan. De naam Ostara komt van de Angelsaksische Godin Eostra. Ostara is een Godin van het Lente seizoen. Zij symboliseert de overwinning van het licht en het aanbreken van de vruchtbare periode: Lente. Haar naam slaat dan ook op het Oosten, de richting waar het licht, de zon vandaan komt. Ostara is de Godin van de stralende morgen, het stijgende licht, en ze is een blijmoedige en heilzame verschijning. Ostara is een tijd van vernieuwing. Na Ostara zijn de dagen langer dan de nachten, de zon begint weer te overheersen.

De christenen vieren met deze tijd Pasen. Zij vieren de wederopstandig van Jezus Christus na zijn dood (op Goede Vrijdag). Het christelijke paasfeest kent erg veel tradities die afkomstig zijn van het paganistische feest. Denk hierbij aan het paasei en de paashaas! Ook bij de Christenen is het feest dus een duidelijk moment van vernieuwing en reïncarnatie.

Iedereen kent de symbolen van Ostara: de haas, het lam, het ei. En wat een symbool voor vruchtbaarheid, dat ei. Geen wonder dat de kerk de Ostara-gebruiken niet konden uitwissen. Misschien is Ostara (Easter, Ostern) daarom wel het breedst geaccepteerde paganistische jaarfeest is dat we kennen. Ostara is daarbij zo heerlijk visueel. Planten schieten uit de grond, vogels zijn al bezig nestmateriaal te verzamelen, de eerste blaadjes zitten aan de bomen.

Hier onder volgt een rituaal voor het vieren van het lente feest:

Rollen :
Vrouwelijke Druïde (met staf en trommel)
Manlijke Druïde ( met kompas, staf, trommel)
De 4 wachters van de vier windrichtingen: het Oosten, Zuiden, Westen en Noorden
Mabon
Lentegodin

Attributen :
Oosten: cauldron met hars( houtskool + lucifers)
Zuiden: kaars en lucifers / bloemen wierook(stokjes)
Westen: kelk met bronwater ( 's-morgens geschept uit de bron van de soerense beek/ eventueel te mengen met ander bijzonder water)
Noorden: grote bergkristal of iets dergelijks
Mabon: bloemen en eieren voor elke deelnemer
Vrouwe: zaad en wijn

RITUAAL:
Wij trekken een cirkel van takken rond de Duivelsteen, markeren de vier windrichtingen en maken daarbij een toegangspad in het westen.

Voor het ritueel smudgen de druïden alle deelnemers.
Na de meditatie lopen allen vanuit het westen de cirkel binnen, begroeten het oosten, en lopen vervolgens met de zon mee de cirkel rond totdat wij bij de voor ons geschikte plaats langs de cirkel aan gekomen zijn.
Als laatsten gaan de wachters van de windrichtingen op hun plaats in de cirkel staan.
De lentegodin en mabon blijven aan de westzijde iets buiten de cirkel staan.

Dan komen de twee druïden de cirkel binnen.
De vr. Druïde heet iedereen welkom in de cirkel:
Gegeven door de krachten van ster en steen, van het land binnen en buiten ons zijn, vanuit alles wat onaangetast en ongebonden is, heet ik jullie allen welkom bij deze gezamenlijke lente equinox viering.

De man. druïde: trekt de cirkel en richt zich daarna naar het oosten en brengt een groet aan het oosten:
O grote geest, GODIN
Wij vragen om jouw zegen voor deze Lente-equinox- viering.

De druïden draaien zich terug en kijken nu naar het centrum.
Man. druïde:
O geest van deze cirkel, wij vragen om je zegeningen, je aanwezigheid, bescherming en inspiratie bij deze ceremonie.

vr. Druïde:
Laat ons beginnen met vrede te brengen aan de 4 wind richtingen, want zonder vrede kunnen wij niet werken

NOORDEN: iedereen wendt zich naar het noorden Mag er vrede zijn in het noorden ( en in de landen van het noorden/ of een vergelijkbare tekst)

OOSTEN: iedereen wendt zich naar het oosten Mag er vrede zijn in het oosten ( en in de.....)

ZUIDEN: iedereen wendt zich naar het zuiden Mag er vrede zijn in het zuiden ( en in de ...)

WESTEN: iedereen wendt zich naar het westen Mag er vrede zijn in het westen ( en in...)

ALLEN
Mag er vrede zijn in de hele wereld

Man. Druïde:
Laten wij alle verontrustende gedachten aan de kant zetten.
Besteed er geen aandacht aan als zij zich toch opdringen.
Beschouw ze als wolken, die rustig voorbijdrijven.
Nu kan de cirkel gesloten worden.
Maar nu is er nog tijd om een ieder (uit welke werkelijkheid dan ook) die bij dit ritueel aanwezig wil zijn, in onze cirkel welkom te heten.

Vr. Druïde:
Wij realiseren ons dat de elementen: aarde, vuur, water en lucht deze cirkel vormen, ondersteunen en beschermen, terwijl kracht-, mystieke en andere bijzondere dieren er dynamiek in brengen.
Wij begroeten hen en alle andere positieve krachten in deze cirkel en stellen ons voor hoe hun energie door poorten onze cirkel binnenstroomt.

Man. Druïde:
Laten wij de vier windrichtingen daarom eren in de verwachting, dat hun energie en geestkracht in onze cirkel zullen komen voor het goede van alle dingen.

Iedereen neemt een trommel of ratel en begeleidt hiermee de aanroeping van de krachten.

OOSTEN: wij richten ons naar het oosten
Met de zegen van de havik, die vliegt in de heldere hemel, roepen wij opnieuw de krachten van het oosten op.
Deze rokende hars symboliseert het Element Lucht.

Hars wordt aangestoken en rondgedragen, ieder krijgt zijn deel.
het Oosten spreekt tegen een ieder een zin als zij deel krijgen van dit symbool van lucht.
Daarna wordt de cauldron in het midden gezet.


ZUIDEN:
Met de zegen van het grote hert in het heetst van de jacht en het innerlijke vuur van de zon, roepen wij opnieuw de krachten van het zuiden op.
Deze kaars symboliseert het Element Vuur.

Kaars wordt aangestoken en ieder wordt begroet met vuur.
Ook het zuiden spreekt een tekst bij elke overdracht.
Daarna wordt de kaars brandend in het midden gezet.


WESTEN:
Met de zegen van de zalm van wijsheid, die zwemt in het heilige water van de oerbron, roepen wij opnieuw de krachten van het westen op.
Deze kelk symboliseert het Element Water.

In de kelk doen wij bronwater, ieder krijgt zijn deel.
Ook het westen spreekt een tekst bij het uitdelen van ieders deel van dit symbool.
Daarna wordt de kelk in het midden neergezet.


NOORDEN:
Met de zegen van de grote beer van de sterrenhemel en de diepe vruchtrijke en fruitvolle aarde, roepen wij opnieuw de krachten van het noorden op.
Dit kristal symboliseert het Element Aarde.

Deosil lopend wordt bij ieder het kristal op de hoogte van het hartchakra gehouden.
Ook het noorden spreekt zijn zin.
Daarna wordt de kristal in het midden neergezet.


Man. Druïde:
Er bestaan meerdere werkelijkheden op dezelfde plaats.
Zo spreekt men van boven- midden en onder werelden. Laten wij ons ook naar die werkelijkheden richten.

Trommelen voor eerst de onderwereld(en) dan de bovenwerelden om vervolgens bij de middenwerelden te eindigen.

Vr. Druïde:
Welkom in ons aller wereld. Mag de harmonie compleet zijn.

Stilte, wij wenden ons allen naar binnen.

Man. druïde:
Laten wij het goddelijke en in het bijzonder nu de godin aanroepen volgens eeuwenoude (druïden-)traditie

Druïden zeggen eerst een zin, de anderen volgen:
Godin, geef bescherming
En in bescherming kracht
En in kracht begrip
En in begrip kennis
En in kennis rechtvaardigheid
En in rechtvaardigheid de liefde
En in de liefde liefde voor al wat leeft
En in liefde voor al wat leeft de liefde voor het goddelijke.

Man. Druïde:
In deze cirkel en in de verschijnende wereld verklaar ik dit feest van Alban Eilir voor geopend.

Vr. druïde:
Iemand vraagt toegang tot deze grove.

Man. druïde:
Wie ben je en wat voert je tot ons?

MABON (het zonnekind)
Ik ben het Kind van het licht en ik breng bloemen en eieren, symbolen van dit lentefeest.

WESTEN
Wees welkom met je gaven

Mabon betreedt de cirkel en geeft, met de klok meelopend, iedereen een bloem en een eitje. Neemt vervolgens plaats in het westen.

Vr. Druïde:
Wij danken de Mabon voor zijn geschenken, die de levenskracht symboliseren,
zoals die ontspringt uit de voetsporen van de Godin van het nieuwe begin.

Man. Druïde:
Er nadert een vrouw onze cirkel.

Vr. druïde:
Vraag haar de reden van haar komst

VROUWE:
Ik ben gekomen met offergaven. Maar ook om de voortekenen voor overvloed te brengen aan de houders van deze grove en alle anderen hier aanwezig in deze en alle andere werkelijkheden.
Men noemt mij soms CERIDWEN (Cariadwen), maar ook wel Nehalennia in de streken aan de kust van de lage landen.
In de Anglo-Saksische traditie noemt men mij Eostre ( waarnaar het paasfeest ook genoemd is),
in de Duitse gebieden vroeger ook OSTERA.
Ook als de elvenkoningin Blodeuwedd ( spreek uit blod-oe-ieth) gemaakt van de bloesem van onder andere eik, brem en pinksterbloemen
ontmoet ik velen elk voorjaar opnieuw.

De WACHTERS gezamenlijk:
De lentegodin is in ons midden gekomen

Man. druïde:
Vraag haar binnen te treden, zodat wij haar welkom kunnen heten.

OOSTEN:
Als wachter van het oosten, van de dageraad, de geboorte en elk begin
wil ik U vragen deze cirkel binnen te treden.

Zuiden:
Als wachter van het zuiden, van de vruchtbaarheid, de zon wil ik U vragen deze cirkel binnen te treden.

Westen:
Als wachter van het westen, van de stromingen in het leven binnen & buiten jezelf wil ik U vragen deze cirkel binnen te treden.

Noorden:
Als wachter van het noorden, de aard-energieën en innerlijke wijsheid
wil ik U vragen deze cirkel binnen te treden.

Vr Druïde:
Als madron, wil ik U gegeven de krachten van de spirit verzoeken de cirkel te betreden

VROUWE
Ga voor, zodat ik kan volgen.

Man druïde: begeleidt de Vrouwe naar het Oosten. Zij overhandigt het Oosten zaad en wijn met de woorden:

Als de nacht en dag gelijk zijn geworden breng ik zaad en wijn.
Zaad dat al volgroeid is en wijn die nog moet rijpen.
Het zijn geschenken voor allen die het zaad der kennis en de wijn der wijsheid bewaren en verspreiden over de aarde en onder de mensen.

OOSTEN:
In dank aanvaarden wij de belofte van de aarde en de gaven van U, o Vrouwe.
Wij kunnen zo opnieuw het bouwwerk van de Lichtende poort oprichten.
Zie in dit zaad en deze wijn de wijding van het oude en het nieuwe land.

De beide druïden gaan in het Oosten staan, zij vormen samen een poort;
Zij spreken om beurten de deelnemers bij naam aan.
Deze lopen tussen de druïden door en nemen vervolgens plaats achter de druïden (mannen achter de man. druïde / vrouwen achter de vr. druïde)Elke deelnemer legt zijn/haar hand op de schouder van zijn/haar voorganger.


Nadat alle deelnemers in twee rijen tegenover elkaar staan zegt de Man. druïde:
Ontwaakt en vindt het licht

Vervolgens lopen allen rustig na elkaar weer door de poort de cirkel weer in.
De druïden staan bij voorkeur zo, dat de deelnemers tegen het zonlicht in de cirkel in moeten lopen.


Bij het passeren van de poort zegt de man. druïde (fluisterend):
Vader .... Zon.....Spirit

En de vr. druïde tegelijkertijd ook fluisterend:
Moeder....Maan...Lichaam

Vr. Druïde:
Het licht heeft weer van de duisternis gewonnen. Zie het zonnekind

MABON:
Ik heb voor elk een geschenk van moeder aarde.

En geeft aan ieder wat zaad met de woorden:
neem dit zaad, laat het kiemen, zodat jouw plek weer een vernieuwde plaats van licht op deze aarde wordt.

NOORDEN:
Ik spreek voor de aanbidding van moeder aarde en haar rechten voor nu en altijd: wees wijs.
Denk aan deze woorden als je je zaad op deze aarde uitstrooit.

OOSTEN:
Ik spreek voor het zaad van leven voor nu en altijd: wees vernieuwd.
Denk aan deze woorden als nieuw leven op onze wereld kiemt.

WESTEN:
Ik spreek voor de zegeningen van water, de kracht van liefde voor nu en altijd: wees gezegend.
Denk aan deze woorden als je het leven op deze aarde vult met levenswater.

ZUIDEN:
Mag de warmte en het licht van de groeiende dagen het zaad vruchtbaar maken.
Denk aan deze woorden als de zon het leven laat groeien.

Man. Druïde:
Op dit tijdstip van de equinox vragen en geven wij dank voor de zegeningen van GEARR, de heilige haas.
Wij verwelkomen de belofte van de geboorte, maar zeker ook de zegeningen van de godin en de leiding van onze intuïtie.

WESTEN: gaat de cirkel rond en spreek tegen elke windrichting:
Wij danken voor het leven hier op aarde

(samen met het Noorden)
En wij vragen voor zegeningen voor onszelf en voor diegenen, die wij liefhebben.

(samen met het Oosten)
Vul ons met heilige kracht en zegen ons met wijsheid, zodat wij deze kracht goed kunnen benutten.

(samen met het Zuiden)
Verlicht ons, zodat wij dit licht kunnen uitstralen in de wereld om ons heen.

(samen met het Oosten weer)
Wij vragen dit in de naam van vader ster en moeder aarde, één wezen van licht. AWEN

ZUIDEN:
Ik vraag of deze wierook gezegend en geheiligd mag worden voor het doel van dit ritueel.
Met de zon mee bewierookt het Zuiden de cirkel.

Man. druïde:
Nu kan in deze grove het festival van Alban Eilir voor geopend worden verklaard.
Het is nu tijd voor gedichten, genezing en meditatie.
Maar eerst is het tijd om de stilte in ons zelf te vinden.

Wij geven elkaar de hand: een gevende hand en een ontvangende hand

STILTE

En spreken vervolgens samen de volgende tekst driemaal!!!

We swear by peace and love to stand
Heart to heart and hand in hand
Mark O Spirit and hear us now
Confirming this our sacred Vow

Eistedfodd......

Als eerste activiteit – paaseieren zoeken, kinderen verstoppen, alle volwassen zoeken.

Dan zang, dans, klank, heling, het delen van eten & drinken en ander vermaak.

Vr. Druïde:
Nu is het moment om te eindigen.
Als het vuur gedoofd is, zal het voortbranden in onze harten.

Het ZUIDEN blaast de kaars uit.

Man. druïde:
Mogen onze herinneringen vasthouden, wat onze ogen hebben gezien en onze harten hebben gevoeld.

Man. druïde gaat verder:
Door de Kelten wordt de universele, goddelijke levens- energie aangeduid als AWEN.
Wij kunnen dit woord zingen, ter ere van de steeds terugkerende levenskracht.

Mantra ‘Aaaa Ooooh WEN’ in drievoud.

Vr. druïde:
Laten wij de vier windrichtingen en hun bewakers bedanken voor hun zegen

NOORDEN: wij richten ons naar het noorden
In naam van de grote beer van de sterrenhemel, en het element aarde, bedanken wij de krachten van het Noorden.
Het is het moment om dank uit te spreken aan ons aller moeder, de aarde.
Voor haar vruchtbaarheid, seksualiteit, gebondenheid aan de groei.
Voor de veelheid aan geschenken: de lente bloemen, de levenbrengende eieren, het vruchtbare zaad,
de groene heilzame kruiden en andere gegroeide medicijnen.
Zodat wortels dieper kunnen wortelen, de knoppen aan struik en boom kunnen knotten, gestuurd door de krachten van de natuur, verbeeld in de groene man.
Dat wij zo het pad van draak en slang kunnen volgen, dat inzichten geeft vanuit ieders innerlijk.

WESTEN: wij richten ons naar het Westen
In de naam van de zalm van wijsheid, en het element water, bedanken wij de krachten van het Westen.
Nu kunnen wij dank uitspreken voor het met ons mee leven, verzorgen en voeden.
Voor heet venwicht tussen de emoties, het innerlijke weten en ons groeiend vertouwen in & op onze intuïtie.
Voor het volgen van de stromen in je en buiten je, ieders poëzie, de dromen vol mystiek vooral als wij ons hart volgen.
Daarmee kunnen wij inde spiraal van tijd evenwicht in al onze activiteiten ontvangen.

ZUIDEN: wij richten ons naar het Zuiden
In de naam van het grote hert en het element vuur, bedanken wij de krachten van het Zuiden.
Ook het vuur geeft energie voor vruchtbaarheid, seksualiteit, expansiedrift, nieuwe groei, daarvoor alleen al is het zinvol nu onze dank uit te spreken.
Maar ook de kracht nodig voor het volgen van ons pad in de voetsporen van draak & slang, om evenwicht te bewaren, te kunnen transformeren wordt in de zon geboren, in een veelheid van vormen: vuur binnenin, vuur vanbuiten, expressie & beweging.

OOSTEN: wij richten wij ons naar het Oosten
In de naam van de havik, die vliegt in de heldere hemel, en het element lucht, bedanken wij de krachten van het Oosten en het element lucht.
Het punt van de lente-equinox ligt exact in het oosten, richt je nu vol dank op deze krachten.
Zonder is er geen terugkeer van leven, geen geboorte, geen dageraad vol vogelgezang, geen inspiratie.
In de geuren van de lente voel je iets van de adem van leven op dit punt van de terugkeer van de lente, het evenwicht tussen licht en donker.
Neem ze in dank op.
In de spiralen van ontwaken drijven wolken verder, liggen onze innerlijke stemmen en wijsheid, het evenwicht in denken, het bewust & onbewust zijn.
Door dit te communiceren kunnen wij onze dank voor zoveel uitspreken.

Man. Druïde: wij richten ons naar het midden, de duivelssteen
Net zoals velen voor deze steen op hun hoede waren, die niet voor niets de duivelssteen wordt genoemd, en in verwarring worden gebracht, brengt de spirit ons in verwarring.
En net zoals deze steen is het eigenlijk zo simpel.
In onvoorwaardelijke liefde ligt dat waar wij al lang naar op zoek zijn.
Reik naar de krachten van deze steen en je zult naar de spirit in je en buiten je reiken, als je je zelf onvoorwaardelijk verbindt met de bron van zijn en de gidsen binnen in jezelf.
Raak het stille punt van kracht aan in het centrum van je zijn. Voel dat je deel
uitmaakt van al het leven wat bestaat.

PAUZE

Allen blijven kijken naar binnen, de cirkel in

WESTEN:
Mag de harmonie van onze landen nu compleet zijn.

Vr. Druïde:
Laat ons allen uitstralen:

Het licht in onze harten
In onze handen en in ons leven.
Ik verklaar hierbij dit feest van EOSTRE voor gesloten
en het ritueel is ten einde
in alle werelden.

Het is geëindigd.

Man. Druïde: Niets Eindigt

Allen brengen een groet naar het oosten, en verlaten tegen de zon inlopend de cirkel.

De vr. Druïde: heft de cirkel op.

--------------------------------------------------
Verdere mogelijke punten ter uitwerking en/of verrijking:

* de teksten van de wachters wanneer zij de vrouwe welkom heten
vanuit de speciale kwaliteiten van de windrichting met het daarbij horende element.

* de bedank-teksten, idem voor de wachters

* Lente-equinox: "Alle slapende zaden wekt de lente, de regenboog is haar symbool"

* Het ophangen van gekleurde linten of linten en/of mooi papier met een wens aan een voor jou belangrijke boom.

* Het bakken van een "margrietbrood", dat is een brood, eigenlijk bestaande uit verschillende broodjes, die aan elkaar vast zitten in de vorm van een bloem/ wiel , bestrooid met zaden.

* Alle traditionele "paas"gebruiken- gekleurde eieren, boterschaapjes, paashaas etc.

* Iedere deelnemer heeft een ei bij zich met een wens erop geschreven, die leggen we in een mandje, waaruit ieder later een ei krijgt.

* De draak en slang als symbolen voor de vruchtbaarheid van de lente.

Door:Promoterre

Bijna Lente!

wat plukjes haar
in bruikleen
gelaten
een andere vogel
zingt het lied
Een leeg nest

in alle kleuren geel
tovert ons aller moeder
nieuw leven
gevangen in een spiraal
van tijd naar tijd

een moment in de verse zon
en ik peins
over oude plannen
die ik nu echt
ga verstoppen

ook dit jaar
peuteren
onze kinderen
uit de aarde
wat ik zo goed
dacht verstopt te hebben

de haas huppelt
opgetogen over de wei
en kleurt
de wereld
alsof het
voor het eerst is

zaterdag 3 maart 2012

Leer van de Sektes

Sterzoeker schreef in de vorige blog al een aantal kenmerken op van sektes. In deze blog gaan we hier dieper op in: hoe werken sektes? We laten zien hoe geraffineerd sektes te werk gaan en dat het absoluut niet van meet af aan duidelijk is, dat de leuke orde of groepering, waarvan men lid is geworden, in feite een sekte is. Voor wie plannen heeft opgevat om een eigen groepering/orde of sekte op te richten, kan hetgeen hier onder geschreven staat als handleiding benut worden. Sommige magiërs, onder ons, zijn u hier al eens in voorgegaan. U kan dus altijd nog ergens in de leer, mocht het onderstaande niet voldoende handreikingen geven. Sterzoeker is u graag van dienst ;-)

Wat is nu eigenlijk een sekte zult u zich afvragen en is die mooie spirituele orde of magische groepering waar u bijna lid van zou worden nu werkelijk een sekte? Op het oog wellicht niet, maar als er strikt gekeken word naar hoe men te werk gaat dan zien we dat men exact dezelfde technieken hanteert als in een sekte. We geven daarom een definitie van een sekte:

• Een sekte is een groep mensen die (meestal als volgelingen om een leider) van de oorspronkelijke groep waaruit hij voortkomt is afgescheiden, omdat hij in bepaalde onderdelen afwijkt van die oorspronkelijke groep.
• De groepering claimt dus voort te komen uit een oorspronkelijke groep, waar waarde aangehecht wordt in historische zin, men benoemt een lineage, maar heeft een nieuw vorm of werkmethode aangenomen. De historische verbinding wordt door de leider gebruikt om de groepering een bepaalde extra waarde te geven. In de wervingsacties/ reclame uitingen wordt deze historische lijn vermeld om aan te tonen dat dit een extra waarde is voor de leden.
• Een sekte is een groep mensen die, voornamelijk uit begeerte naar zuiverheid en verabsolutering van een deelwaarheid, de solidariteit met het grote geheel van de groep verbreekt, en die deze breuk niet meer als smart ervaart
• Een sekte is een groep die zich structureert rond het geloof in een motto of een goddelijk beginsel (of in een menselijke mythe die tot op die hoogte wordt getild) en waarvan de mythologie (haar geïdealiseerde voorstelling van de toestand der mensheid in een fictief verleden of toekomst) en/of de dogma’s (een doctrine die wordt opgesteld en beschouwd als een fundamentele en onbetwistbare waarheid) de leden ertoe aanzetten zich van de wereld af te keren door in hun dagelijks leven geheel of gedeeltelijk de natrekbare, toetsbare realiteit te negeren. Die realiteit kan medisch, wetenschappelijk, sociaal, economisch of historisch zijn. Men leert zich bijvoorbeeld meditatie technieken aan om contact met andere realiteiten te maken of men wordt geacht om dagelijks een voorgeschreven ritueel uit te voeren.

Wat drijft iemand er nu toe een groepering of een orde op te richten?
Een eerste reden is eenvoudigweg geld. Sommige groeperingen zijn op z’n zachtst gezegd lucratieve ondernemingen. Er valt heel veel geld te verdienen met het geven van workshops en cursussen en dit is een activiteit die veelvuldig wordt aangeboden als men veel geld wil verdienen.

Om lid te zijn van de orde of groepering dien je dan tegen betaling het lesprogramma te volgen, vaak worden meerdere lesprogramma’s, cursussen of workshops aangeboden en zal het zo veel mogelijk gestimuleerd worden om hier veelvuldig aan deel te nemen.

Geen enkel leider, van welke groepering, beweging of orde dan ook, zal toegeven dat geld een rol speelt in zijn of haar overtuigingen, dat spreekt voor zich. Toch is het eerder regel dan uitzondering: sektes waarbij de leden hoge bedragen moeten neer tellen, terwijl ze het geld in feite niet eens kunnen missen. De leider zal vaak niet zeggen dat hij /zij het geld wat binnen komt voor zichzelf houdt, maar zal als men hier naar vraagt antwoorden dat er niets overblijft, omdat er meer onkosten gemaakt worden gemaakt dan dat er inkomsten zijn, en dat hij/zij er persoonlijk niets aan overhoudt, omdat het vrijwilligerswerk van de leider betreft, dit terwijl de leider soms in grote luxe leeft.

Ook willen sommige leiders vooral macht, en wordt hun ego gestreeld door het hebben van volgelingen die onvoorwaardelijk naar hen opkijken, nooit lastige vragen stellen en blindelings gehoorzamen. Een derde reden is dat de leider van de sektarische beweging er zelf ook echt van overtuigd is dat hij boodschappen ontvangt uit de geestelijke wereld, dat hij/zij een profeet is, of een boodschapper, of een magiër is. (denk aan de magiër die geloofd dat achter de orde een speciale boodschapper of meester staat, bv Anubis en dat Anubis boodschappen doorgeeft aan de leider.) Deze mensen kunnen lijden aan verschillende vormen van geesteswaanzin zoals hallucineren of paranoïde waandenkbeelden.

Hoe gaan groeperingen en sektes te werk:
Het begint met het werven van leden. De werving is de eerste fase van de indoctrinatie. Vanaf het eerste contact met iemand die mogelijk geïnteresseerd zou kunnen zijn, wordt deze persoon psychisch beïnvloed door de informatie de over de orde of groepering verstrekt wordt. Vervolgens wordt iemand uitgenodigd om een informatie bijeenkomst of introductie dag bij te wonen. Door wat er aangeboden wordt in deze informatie bijeenkomst probeert men verlangens op te roepen en de persoon emotioneel onstabiel te maken. Er wordt handig ingespeeld op elk minpuntje dat aan het leven van de geïnteresseerde wordt gevonden, en elke fout wordt uitvergroot. Je gaat geloven dat de groepering of orde je de sleutel kan bieden om gebieden in jezelf te ontsluiten waar je zonder hun hulp geen toegang tot hebt, dat je gaven kan ontwikkelen. Je magische krachten ontvangt en voor je het weet begin je te vinden dat je jeugd toch eigenlijk wel heel ongelukkig was, dat je daardoor niet bent geworden wie je eigenlijk werkelijk bent, je ouders behandelden je "echt niet hoe het hoort", echte vrienden die op het niveau van wat de orde / groepering je beidt over jouw interesses met je kunnen praten, heb je eigenlijk niet, Allen in de orde kan je met "magie" bezig zijn enzovoort.

Emoties worden losgemaakt bij het "slachtoffer", het zelfvertrouwen wordt gekrenkt om het later, eenmaal in de groepering of orde, weer op te bouwen. Zo krijgt hij/zij het idee dat hij alles aan de groep te danken heeft. Vanaf dat deze persoon meer en meer bij de groepering of orde betrokken raakt, krijgt hij/zij de indruk dat het een grote gelukkige gemeenschap is, die alle behoeften (geborgenheid, liefde, veiligheid,..) waar hij/zij naar verlangt, en denkt te missen in het huidige leven, kan waarmaken. Iedereen kampt op een bepaald moment met enkele moeilijke vragen. Waarom zijn wij hier, wat is het doel van het leven? U kent ze wel. De groepering/orde wil laten geloven dat ze op dergelijk vragen antwoorden of inzichten kan geven, die men buiten niet kan verkrijgen.

De groepering/orde biedt op al deze moeilijke vragen een gemakkelijk, aantrekkelijk antwoord. Men wil dit graag geloven, waar of niet. Soms zijn leugens leuker om te horen dan de waarheid. Eenmaal in de groep voelt de nieuweling zich nog wat hulpeloos, maar uiteraard is iedereen erg behulpzaam en proberen de leden hem/haar op het gemak te doen voelen. Om bekend te raken met de leer van de groepering/orde moeten zij zich laten voorlichten door de “oude getrouwen”, waardoor ze zichzelf openstellen aan de indoctrinatie.

De leden vertellen over hun spirituele en magische inzichten of over religieuze ommekeer, over de verlossende inzichten na een leven van zoeken. Door wat ze geleerd hebben in de groepering/ orde zijn zij eindelijk gelukkig geworden en hebben ze een zinvolle levenstaak gevonden, vertellen ze. Al wat je moet doen om ook zo gelukkig te worden en het leven weer zin te geven, is "je hart en geest openstellen” en de lessen en volgen (en meestal ook je bankrekening plunderen, jezelf disciplineren in de bijvoorbeeld de meditaties en rituelen die je in groep geleerd worden, als je eenmaal lid bent wordt er veel aandacht besteed aan hoe als lid van de groepering te werk moet gaan om zieltjes gaan winnen.

Wanneer de leden hem/haar zo ver hebben gekregen om als deelnemer plaats te nemen in de groepering, volgt er meestal een soort ritueel. Het nieuwe lid wordt meegenomen naar een rituele dienst of een lezing of visualisatie, waarbij de groepssfeer de nieuwe aanhanger meesleept en de leider de emoties van de gelovigen beïnvloed of zelfs ophitst. Onder invloed door het massafenomeen, de indringende muziek, het ritueel en de overtuigende speech komen veel mensen in een soort trance. Dit moment, dat soms gepaard gaat met hevige emoties: huilbuien, lachbuien e.d., wordt later vaak gezien als een moment van het allerhoogste geluk. Dit gevoel wordt later door de leden nagejaagd (zoals bij drugs- en andere verslavingen), maar meestal tevergeefs.

Gesprekken en communicatie van leden met buitenstaanders zijn zelden zonder bijbedoelingen, bijna altijd zal het doel zijn nieuwe, argeloze leden te winnen. Ook de communicatie van de leider naar buiten toe, in de media of op internet, interviews in tijdschrift, advertenties op het internet, aankondigen van lezingen of andere activiteiten, zal vaak als enige doel hebben om nieuwe leden te werven voor de aangeboden workshops, cursussen of trainingen die de groepering aanbied.

Introductie in de leer:
In de eerste fase wordt het verlangen van de nieuwelingen gewekt en ze worden tot in de groepering gelokt. Hierna moeten ze worden ingeleid in de fundamentele kenmerken van de leer. Ze moeten zich dus intensief bezighouden met de inhoud van de leer, wat meestal inhoud dat ze geschriften moeten bestuderen, "studiebijeenkomsten" moeten bijwonen, lezingen horen, correspondentie cursussen moeten volgen (afhankelijk van de aard van de groepering)....

Zo probeert het nieuwe lid de kern van de beloofde "waarheid" te ontdekken, het is een geestelijke confrontatie met de openbaring. Men gaat inzien wat men allemaal in de toekomst wel niet kan bereiken als men de al reeds van te voren uitgestippelde lijn van de groepering of orde gaat volgen. Dit moet het nieuwe lid enthousiast en fanatiek maken, en het verlangen dat in de eerste fase werd opgeroepen wordt concreet gemaakt en tegelijk nog verhoogd. Ook persoonlijke gesprekken met leden van de groepering spelen een grote rol;

Al snel krijgt het nieuwe lid een of meerdere vertrouwenspersonen toegewezen, bij de eerste bijeenkomst worden deze toegewezen, wat heel veilig voelt en stimulerend is om in de groep te blijven. Echte vrienden worden dit echter niet, het contact geldt meestal alleen voor binnen de groepering. Het nieuwe lid heeft meestal niet in de gaten dat die vertrouwenspersonen psychisch gemanipuleerd zijn, en al dan niet bewust hetzelfde zijn aan het doen met hem/haar. Tijd om kritisch na te denken is er niet, het nieuwe lid wordt namelijk constant beziggehouden, krijgt geen tijd voor zichzelf en wordt overladen met, dingen die die in het ritueel gebeuren, aandacht en complimenten.

Ook de emotionele verwarring zorgt ervoor dat de nieuwe aanhangers in de beslissende fase geen vragen zullen stellen bij de ideologie. De aanhangers hopen ook echt op de verlossing en op het aangeboden magische inzicht, ze verlangen er naar en sluiten daarom (onbewust) hun kritisch denkvermogen af. Dit kan gepaard gaan met hallucinatie, als gevolg van tegenstellingen en verschuivingen in de waarneming. In de schijnwereld worden de meest waarzinnige religieuze verzinselen waarheid. Dat zal de leider aanpakken en interpreteren als het begin van een opening naar dit magische of hoger bewustzijn.

Het voornaamste doel van deze fase is om de leer te verankeren in het bewustzijn van het nieuwe lid. De vanzelfsprekende manier waarop de meer ervaren leden omgaan met de ideeën en leer van de groepering zorgt ervoor dat het nieuwe lid snel met de utopie en de ideeën binnen de groep vertrouwd raakt.

Het nieuwe lid raakt er van overtuigd dat zijn/haar leven een beslissende wending heeft genomen en dat hij/zij stap voor stap het grote geheim van het leven zal ontrafelen. De leer wordt wel beetje voor beetje geopenbaard, zodat het nieuwe lid een sterke binding met de groepering krijgt en zolang mogelijk lid blijft. Het zoveel mogelijk gedoceerd doceren van kennis levert in dubbele zin ook het hoogste rendement op voor de groepering, zowel financieel als kwa binding. In deze fase is de bewustzijnscontrole namelijk nog niet zo ver gevorderd dat het lid de duidelijk tegenstrijdigheden en onwaarheden binnen de leer slikt.

Na een openbaring of een andere euforische impuls worden de eisen om het absolute heil te bereiken altijd net iets hoger gesteld. Zo blijf je meer willen en meer van jezelf vragen. Het slachtoffer mag zijn doel nooit bereiken, anders verliest de groep /orde zijn functie om dat doel te helpen bereiken. Doordat de verwachtingen steeds hoger worden, beleven de leden al snel enkele teleurstellingen. Dit komt de verslaving aan het euforische gevoel enkel ten goede. Het zelfvertrouwen dat langzaam weer werd opgebouwd na de eerste gesprekken, wordt weer eens afgebroken. Daardoor voelen ze zich gedwongen zich nog intensiever met de ideologie bezig te houden, nog vaker mee te doen met de rituelen en zich nog sterker te onderwerpen aan de groep. De groepsleden peppen de twijfelaars dan weer wat op en maken hen duidelijk dat ze hard moeten werken om het heil of inzicht te bereiken. Ze vertellen over hun eigen problemen in het begin, en over hoe dankbaar ze zijn dat de stichter hen de kracht en studiemateriaal heeft gegeven om moeilijkheden te overwinnen. Beetje bij beetje wordt in deze fase een nieuwe identiteit opgebouwd op basis van de theorie en de behoeften van de groep.

De groeps-identiteit en het oorspronkelijke bewustzijn geraken in een innerlijke strijd verwikkeld, ze sluiten elkaar uit (wat zelfs kan leiden tot schizofrenie in enkele uitzonderlijke gevallen). Dit zorgt er dan weer voor dat het nieuwe lid moeilijk in de omgang wordt, met de nodige gevolgen voor zijn/haar familie en vrienden. Op een gegeven moment moet de persoon dus een kant kiezen, en zijn/haar verlangen naar het heil en de bewustzijnscontrole van de groep zorgen ervoor dat dikwijls de kant van de sektepersoonlijkheid wordt gekozen. Ondertussen zorgt de groepering/ orde er altijd voor dat dat de mentale honger van het nieuwe lid gestimuleerd wordt, zonder dat deze ooit gestild mag worden. Het moment dus waarop iemand besluit om bv die correspondentie cursus alsnog maar te gaan volgen, ook al heeft hij/zij er eigenlijk geen tijd en geld voor.

Wanneer het nieuwe lid goed en wel geïndoctrineerd is, wordt het tijd om hem/haar zover te krijgen om het oude leven achter zich te laten en een nieuw te beginnen als lid. Daarom zijn veel leden eerst sympathisanten en volgen ze slechts enkele een cursus, terwijl de echt gemotiveerde full-time lid zijn of worden en het hele scala aan wat de groepering of orde aanbied gaat volgen; van workshop tot wekelijkse lessen, dagelijkse meditaties, en bijvoorbeeld een correspondentie cursus.

Deze fase houdt in dat het nieuwe lid van de roze wolk afkomt. Hij/zij werd in de watten gelegd, geholpen en kreeg de kans om nieuwe dingen te leren en leven te naar de "enige echte waarheid", maar nu begint het harde streven naar een goed lid zijn. De druk wordt verhoogd en er worden meer eisen gesteld, de persoon moet nu echt in functie van de order of groepering beginnen te leven en in de meeste gevallen ook gewoon hard werken en dingen doen voor de groepering. Dit kan van alles zijn van het vertalen van studiemateriaal voor de groepering, een lezing-avond bijwonen om nieuwe leden aan te spreken, tot het maken van een banier, of het schilderen van decorstukken die gebruikt worden bij de rituelen. Als compensatie voor deze frustrerende dingen, krijgt het sektelid wel een gevoel van geborgenheid, met als voorbeeld de andere leden die ook zo ontzettend bijzonder en begaafd taken verricht hebben. Ze zijn trots lid te zijn van de groep en voelen zich een soort elite binnen de maatschappij.

In deze fase begint het nieuwe lid dikwijls ook al met het missiewerk. Iemand die anderen moet overtuigen van een bepaalde leer, moet de manier van denken en de van de groepering/ orde overnemen en zal zich snel gaan identificeren met de inhoud van de boodschap die hij/zij zelf verkondigt. Nog steeds lijkt iedereen in de groepering voortdurend gelukkig en vrolijk, maar dit is aangeleerd en opzettelijk. Wie uitverkoren is om het heil in de wereld te verspreiden en wie de echte waarheid in pacht heeft, kan toch immers geen slecht humeur meer hebben...

Op deze manier wordt er een kunstmatige groepssfeer gecreëerd, met oppervlakkige contacten. Twijfel en gemis worden niet besproken met andere leden omdat deze worden afgekeurd. Zo is er ook niet echt plaats voor vriendschap binnen een groepering, omdat "echte gevoelens niet naar boven komen". Privé contacten worden afgehouden of zijn verboden en men mag binnen de groep niet over privé zaken praten. Dit dient men buiten de tempelpoort te houden. In de groepering/ orde is het niet geoorloofd om over zaken te praten die binnen groepering/orde in rituele zetting plaats hebben. Men heeft een gemeenschappelijk geheim die men dient te bewaren voor de buitenwereld. Het studiemateriaal mag men niet laten lezen aan niet leden. Dit past perfect in het plaatje van de leider; sterke, gemeenschappelijke gevoelens (zoals twijfel) kunnen de groepering/order doen onder gaan.

Vervreemding van het milieu en isolatie:
pas na de inlijving in de groep komt het echte vervreemdingswerk. Dit gebeurt stap voor stap. De bedoeling is dat het lid niet meer beïnvloed wordt van buitenaf en dat hij/zij volledig beschikbaar is om de doelstellingen van de groep te helpen bereiken. De emotionele controle die de groep uitoefent wordt steeds groter. In deze fase van de indoctrinatie wordt zowat alles wat je kent afgebroken; dit is het devalueren van de waarde van vroegere levenservaringen. Je leven vroeger was niet leuk en tof, je snapte het allemaal niet en was onwetend, de orde heeft alle kennis in huis die je alleen maar kan verkrijgen door je aan te sluiten. Het immers om geheime kennis, die alleen voor ingewijden is. De mensen waar je mee omging waren trouwens ook onwetend, zij zullen nooit het niveau bereiken wat jij door je lidmaatschap van de groepering of de orde gaar bereiken! Anderen die met soortgelijk kennis bezig zijn in vergelijk met de groepering/ orde, zijn maar een stel kleuters.

Nog een middel van isolatie is arbeidsbelasting. Je wordt simpelweg altijd beziggehouden, zodat er niet teveel tijd overblijft. Je moet bv dagelijks mediteren. Je dromen opschrijven een ritueel op voeren, werken aan de decorstukken en aan de gewaden die gebruikt worden voor de tempel-rituelen enz.

Ook een efficiënte isolatietechniek is het orde-jargon. Een eigen taalsysteem zorgt er voor dat buitenstaanders niet goed begrijpen wat je zegt, en het verhoogt het groepsgevoel. Door alledaagse begrippen opnieuw te definiëren wordt ook de verwarring van het bewustzijn gestimuleerd.

Consolidatie van de leer:
Wanneer je ingelijfd of ingewijd bent in de groep, gaat de indoctrinatie onverminderd voort. In deze fase gaat het erom het afhankelijkheidsmechanisme te verfijnen, de bewustzijnscontrole volledig te maken en de orde- identiteit te versterken.Zelfs de leden op hogere posities worden voortdurend geïndoctrineerd (door elkaar en door de eindeloze herhaling van alle rituelen). De groeiende tegenstrijdigheid tussen de na te streven doelen en de bereikte resultaten maken dat leden mogelijk beginnen te twijfelen, en de hoge eisen putten de leden uit. De enige manier om "verzwakking" tegen te gaan is permanente indoctrinatie.

Het is belangrijk voor de groepering/ orde om de echte identiteit van een persoon zo ver mogelijk te verdringen en de groeps/orde-identiteit te blijven versterken. In deze fase wordt dikwijls het dragen van bv eigen sieraden of eigen kleding helemaal verboden, om er zo voor te zorgen dat contact met de buitenwereld zo miniem mogelijk wordt draagt men insignes, orde -onderscheidingen en rituele kleding die aangepast worden aan functie of de graad die de drager bekleed. Het sociale contact van de sekteleden beperkt zich hierdoor tot de groep en de ideologie, waardoor het bewustzijn van de leden nog vernauwd wordt.

Waartoe leidt het lidmaatschap van een groepering of orde?
Leden raken verzeild in een schijnwereld. Ze verlangen naar de perfecte droomwereld, naar de begaafdheid, die hen door hun leiders wordt voorgehouden, maar zitten net als iedereen vast in de "echte" wereld. Om te ontsnappen aan de kwalen van deze wereld beginnen ze mentaal al in hun utopie te leven. Dit is ook waarom veel sekteleden als "naïef" worden beschreven; ze verlangen zo naar een betere wereld dat ze liever proberen te ontsnappen aan iets onontkomelijks dan de realiteit onder ogen te zien. Soms is dit een bewuste keuze, maar meestal kan het lid na verloop van tijd geen onderscheid meer zien tussen de echte wereld en de droomwereld.

Deze vlucht in een schijnwereld leidt tot vervreemding (van vrienden, familie, de realiteit) en tot isolement. Door het heen en weer "gereis" van de echte naar de schijnwereld, een splijting van het bewustzijn, kunnen er psychische storingen ontstaan. Hoe groter de angst voor de realiteit en hoe groter het genot van het mooier maken van de schijnwereld, hoe meer kans op verslaving. Verslaving aan het vluchten van het leven. leden proberen voorgoed in hun onbereikbare wereld, die enkel in hun gedachten bestaat, weg te vluchten. Zo worden de leden ook gerekruteerd; de orde leider en de leden op zendingstocht beloven een betere wereld en kant en klare-antwoorden op alle grote levensvragen.

Grenzenvervaging en hersenspoeling:
Wanneer je constant wordt blootgesteld aan normen die niet overeenkomen met die van de maatschappij, begin je je na een tijdje af te vragen welke nu de juiste zijn. Na indoctrinatie en een lange tijd van het zich eigen maken van de leer van groepering of orde kan je er wel eens van overtuigd raken dat de maatschappij het helemaal fout heeft qua normen en waarden.

Nieuwe leden komen bij kennissen, vrienden en familie vaak over als volledig veranderde mensen. Bizar gedrag, robotachtige manier van doen, stereotiepe en slogan-achtige antwoorden, een kunstmatig lijkende gelukzaligheid. Deze dingen doen denken aan hersenspoeling.

Hersenspoelingsproces:
Het hersenspoelingsproces bestaat. In de eerste plaats worden alle gedachten, gevoelens en bedenkingen van de persoon "weggewassen". Hiervoor zijn er verschillende technieken:
• isolatie; bijvoorbeeld lange cursus dagen wekend workshops, waarbij geen contacten zijn met de buiten wereld, vernedering bv iemand stelt een vraag, maar de leider kapt de persoon af en laat min of meer doorschemeren dat de vraag ongepast of dom is, of iemand buiten laten staan, omdat hij te laat is en niet naar binnen mag, omdat het ritueel reeds is begonnen.
• afwisseling van straf en beloning bv een lid mag een bepaalde functie bekleden of wordt naar een fout van een functie afgehaald, bedreiging bijvoorbeeld dat als men een bepaalde les niet volgt men ook niet in staat zal zijn bepaalde doelen te behalen, valse aanklachten bijvoorbeeld er is iets zoek of er gaat iets mis in het ritueel, een lid krijgt de schuld, suggestie de leider gebruikt posthypnotische suggesties bijvoorbeeld ; "nadat jullie deel hebben genomen aan dit ritueel kan het zijn dat jullie in de komende week plotseling van buiten af inzichten of ingevingen van buiten jezelf krijgen."
• desoriëntatie, wat soms ook letterlijk plaatsvindt; met moet naar een geheime locatie komen die van te voren niet bekend is, of men wordt geblinddoekt in een ritueel.

Het ego van de persoon wordt op deze manieren constant aangevallen tot hij/zij het gevoel krijgt een totaal verkeerd zelfbeeld te hebben opgebouwd en dat het in het verleden helemaal is misgelopen met zijn/haar persoonlijkheid. In dit proces is ook fysieke uitputting een factor die een grote invloed uitoefent.

Door lichamelijke belasting, bijvoorbeeld door het opvoeren van ellenlange rituelen, of door leden uit hun slaap te houden. Men moet bijvoorbeeld een "nachtwake" doen, opeenstapeling van rituelen, wordt het afweermechanisme van de persoon afgebroken. De mentale gezondheid begint te lijden onder de fysieke pijn, uitputting en stress. Het mentale verleden van de persoon wordt uitgewist. Het lichaam heeft de kracht niet meer om iets anders te doen dan enkel overleven, alle andere dingen komen op de tweede plaats. Zo lijden ook het helder denken, het geheugen en andere belangrijke functies van ons brein onder het mentale en fysieke uitputtingsproces. De duur van dit proces hangt af van persoon tot persoon; mensen met sterke overtuigingen die zich verzetten tegen de druk van buitenaf kunnen zich langer verzetten dan een gewillig iemand, maar meestal is dit verzet uitstel en dus geen afstel van ineenstorting.

Wanneer deze toestand, waarbij de persoon in kwestie totaal "op" is, bereikt is, is de persoon ontvankelijk voor de nieuwe persoonlijkheid die hem wordt aangereikt; of om bijvoorbeeld overgehaald te worden om nog meer extra cursussen of lessen te gaan volgen. Deze wordt gezien als een nieuwe kans. Nieuwe denkpatronen en instellingen worden hem/haar aangereikt door de groepering /orde. Bij aarzeling wordt de persoon aangemoedigd en herinnerd aan zijn verleden.

lid door rekrutering:
Dan heb je nog de leden die gerekruteerd worden. Vaak worden deze mensen geheel onwetend "binnengehaald", bijvoorbeeld via een schijnbaar onschuldige lezing (met van die titels als "Waarom ik vind dat spiritualiteit ook materiele effecten dient te genereren!", "Van dromer tot visionair", "Ontwikkel je hooggevoeligheid door een spirituele magische training", "Groeit jouw boom al tot in de hemel?" etc.)

Wanneer je op een of andere manier in contact komt met een groepering, nog voor je weet dat het een sekte of zelfs geloof is, ben je waarschijnlijk gecharmeerd door de vriendelijkheid en behulpzaamheid van de mensen die je ontmoet. De aardige leider/ leidster laat je weten hoe veel er nog te leren valt en dat jij daarvoor een gave heb die je verder kan ontwikkelen met behulp van de lessen. Iedereen lacht en lijkt gelukkig, geen moeite is ze teveel om je een goed gevoel te geven, iedereen lijkt elkaar te helpen, ...

Deze techniek om nieuwe leden te verkrijgen wordt al eens "love bombing" genoemd; overstelpt worden met liefde dus. De gerekruteerden bevonden zich dikwijls in een zwak moment in hun leven, een moeilijke periode. Problemen thuis of met de studies, een stukgelopen relatie, eenzaamheid of men heeft de wens om speciaal te zijn of om bepaalde begaafd heden te bezitten die men binnen de groepering kan ontwikkelen, als het een groepering is die met graden werkt kan het willen verwerven van status ook een rol spelen. Het zijn allemaal dingen die je, nog meer als anders, doen verlangen naar een harmonieuze omgeving met mensen die echt iets kunnen geven.

Lid via vertrouwde personen:
Ook komen veel mensen in contact met een sekte door een vriend, vriendin of familielid of een bekende. Iemand die je kent lijkt opeens een heel ander persoon; gelukkiger, extatisch bijna. Vol enthousiasme komt hij/zij je vertellen over een magische ogen-openende ervaring; een interessante (gratis) lezing, een fantastisch boek, een supertoffe groep mensen. Of deze persoon het bewust doet of niet, hij of zij zal op deze manier een invloed op je uitoefenen om ”het zelf ook eens te "proberen". Omdat het een bekende is, iemand waar je een goed contact mee hebt, zullen zijn/haar verhalen meer indruk op je maken dan wanneer een vreemde ze komt vertellen. Je kan deze persoon immers vertrouwen, hij/zij zou je nooit kwaad willen doen (en dat is waarschijnlijk ook niet de bedoeling, meestal denken ze je echt te helpen). Soms maakt de groepering/ orde ook gebruik van "bekenden" om middels een verhaal over de voordelen van op een webpagina te presenteren. Een lid verteld bijvoorbeeld wat voor persoonlijke voordelen het lidmaatschap van de groepering hem of haar heeft opgeleverd. Door het lidmaatschap hebben ze inzicht gekregen in hun problematieken en levens verlost of ze hebben inzicht verkregen. Dit kan van alles zijn van het verlost zijn van, anorexia, verkrijgen magische inzicht, tot aan het van beter functioneren als manager op het werk. Het lidmaatschap heeft hen iets positiefs gebracht, wat zonder het lidmaatschap en het volgen van de cursussen nooit had plaatsgevonden. De leden die hun verhaal doen vertellen alleen wat het lidmaatschap hun aan voordelen heeft gebracht, over wat ze er voor in hebben moeten leveren zul je ze niet horen. Ze proberen op deze wijze de lezers te overtuigen om ook lid te worden van de groep.

Zelf rekruteren:
Je komt ineens terecht in een groep die ontzettend interessant, en ook gelukkig lijkt, en die helemaal anders wat tot nu toe geleerd had, en anders is dan de familie of vriendenkring die je gewend bent, waarbij het lang niet altijd rozengeur en maneschijn is. Je ziet deze mensen als nieuwe vrienden of kennissen, maar voor hen ben je misschien niet meer dan een simpele prooi of iemand die voor continuïteit zorgt. Voor de leider ben je niet meer dan een product, die de tempel vult en die de orde-portemonnee spekt. Voor je het weet ben je zelf nieuwe leden bij elkaar aan het sprokkelen, ga je een locatie regelen, waar de leider een lezing kan geven voor belangstellenden, ga je folders bij new-age winkels neerleggen, advertenties op internet plaatsen, en op facebook op ad van de groep op "vind ik leuk" en op "delen" kliken.

Maar hoe kan dit nu gebeuren? Het lijkt immers vanzelfsprekend dat vanaf wanneer je zelf leert hoe je leden kan winnen, je begint te begrijpen dat exact hetzelfde bij jou is gebeurd. Dat het dus niet perse je roeping was, het lot, maar simpelweg een succes voor de sekte. Om dit te voorkomen wordt het je ook niet echt aangeleerd hoe je mensen kan overtuigen van de "enige echte waarheid", je leert het door het te doen. "Learning by doing" is dus niet de theoretische manier om iets te leren, maar de pragmatische weg. De leden van de sekte worden zo gevormd dat zij de manipulatiemethoden bij de werving en controle van de groep (die dus ook bij hen zijn gebruikt) zelf gaan toepassen. Als de leden dit via de theoretische weg zouden aanleren, zouden de motieven van de sekte te duidelijk worden. De wervingsleden krijgen wel instructies omtrent hoe zij met de nieuwelingen moeten omgaan. Ze moeten dingen die voor buitenstaanders moeilijk te begrijpen zijn achterhouden en geen insider-kennis verraden. Ook reageren ze snel beledigd; zo krijgen de nieuwelingen de indruk dat ze zich moeten schamen voor hun gebrek aan vertrouwen en worden zo schuldgevoelens opgebouwd. Deze schuldgevoelens komen dan handig van pas als er wat later steeds meer van hen gevraagd wordt.

Naïef?
Wanneer je dit alles leest krijg je misschien al snel de indruk dat mensen die in een groepering of orde zitten wel heel naïef moeten zijn. Een nuchter mens ziet toch meteen dat het allemaal klinkklare onzin is? Toch gebeurt het sneller dan je zou denken. Velen onder ons weten dan ook bijna niks over sekten. Je hebt er al wel eens over gehoord, ze waren eens op het nieuws, er stond eens een Jehova-getuige voor je deur (en toen deed je de deur maar al meteen weer dicht), zo stonden in de krant toen ze zich verscholen in een grot,.. Veel meer dikwijls niet.

Daarom denk je ook niet snel dat die leuke groep, met spirituele mensen, waar je meditatie technieken, magie, of mediamieke gaven kan eigen maken, die je net leert kennen wel eens een sekte zou kunnen zijn. Sekten zijn voor veel mensen een "ver-van-mijn-bed-show", maar ze doen zich naar de buitenwereld niet voor als een dat ze een sekte zijn. Een magische orde, een geheim genoot of een spirituele leerschool zal nooit van zich zelf zeggen; "Wij zijn een sekte" of "Wij hanteren de technieken die sektes ook gebruiken". Op het eerste gezicht ook zal je een dergelijke groepering ook niet meteen herkennen als sekte. Het proses van indoctrinatie wordt heel subtiel toegepast en zelfs mensen die gestudeerd hebben en hoog opgeleid zijn hebben niet in de gaten waarin ze eigenlijk verzeild zijn

Maar zo komt het dat veel mensen zelf in een sekte verzeild raken nog voor ze weten wat dat nu juist is. Als iedereen zou weten hoe sekten nieuwe leden proberen te verleiden, zou het veel gemakkelijker zijn om de technieken en manipulatie te herkennen als je er zelf mee te maken krijgt.

Conclusie:
Wat is een sekte nu eigenlijk? Waarin onderscheidt ze zich van een Godsdienst? En is ze schadelijk? Wat doet ze met haar leden? Dit zijn de vragen die Sterzoeker probeerde te beantwoorden in deze blog; Of een sekte schadelijk is en wat ze doet met haar leden, zijn vragen die niet zo concreet beantwoord kunnen worden. Deze dingen hangen namelijk af van sekte tot sekte en van persoon tot persoon.

Zoals we hierboven beschreven hebben, kan het lid zijn van een sekte enorm schadelijke gevolgen hebben voor de mentale en fysieke toestand van de persoon. Toch willen ook de mogelijkheid niet uitsluiten dat er mensen zijn die zich intens gelukkig voelen in sekteverband, of het, zoals wij gekscherend schreven, gebruiken om te leren hoe ze zelf een sekte kunnen beginnen, en misschien zelfs beter af zijn met hun sekte dan zonder.

Daarom kan Sterzoeker alleen maar concluderen dat wanneer je in contact komt met een sekte (lees orde groepering, spirituele leergroep, new age beweging etc.), je altijd moet oppassen. Ze zijn misschien niet allemaal gevaarlijk, maar de kans is er dat ze dat wel zijn, en dat is genoeg.

De vrijheid van godsdienst en van vereniging zijn rechten die zeker moeten bestaan, maar het is onvermijdelijk dat hiervan ook misbruik wordt gemaakt. Sterzoeker denk dat elke persoon voor zich moet uitmaken hoe hij/zij zijn leven wilt leiden, in wat voor verband en al dan niet met een bepaalde religie. Als u dan toch besluit lid te worden worden van een orde of groepering, dan bent u gewaarschuwd, want voor u het weet loopt u met een koord om middel, met gekleurde fimoklei-kralen!

donderdag 1 maart 2012

Kenmerken van sekte op een rijtje.

Van een lezer kreeg Sterzoeker de vraag wat zo al de kenmerken van een sekte zijn, en waar je voor op moet passen als je lid wordt van een genootschap of orde. Sterzoeker zet een aantal opvallende kenmerken nog even voor u op een rijtje:

• Er heerst een grenzeloze, kritiekloze bewondering voor een leider en zijn geschriften, die onaantastbaar zijn.
• Achter de filosofie, lessen, de meditatietechniek, van de studie zit een
organisatie, maar vragen daarover worden afgewimpeld.
• Kritiek, of vragen naar meer lesstof of achtergronden, wordt afgewezen door te zeggen dat men eerst verder, hoger in de leer moet zijn om het te kunnen begrijpen.
• Alleen de groep is op juist en de buitenwereld is dom en/of slecht of kent niet de juiste methoden om tot de hoogte van ontwikkeling te komen, die de groep of orde aanbied.
• Men wordt aangespoord om steeds meer tijd in de te stoppen in de lessen en activiteiten en zijn lectuur en activiteiten tot die van de groep orde te beperken.
• Inpalming: de mate waarin men een meer of minder belangrijk deel van
zijn leven, denken en handelen door de groep of orde laat bepalen. Men moet bijvoorbeeld beplaade cursussen of workshops volgen om hoger op te komen.
• Groepsvorming: de mate van wederzijdse controle die de groepsleden
op elkaar kunnen uitoefenen.
• Hiërarchie: de mate van macht die de leidende figuren op de volgelingen
kunnen uitoefenen, inclusief de mogelijkheid tot straffen en of het belonen. De leider bepaalt bv wanneer iemand een graad er bij krijgt, of welke functie men mag bekleden. Als men niet voldoet aan bepaalde voorwaarden kan men gestraft worden doordat toegang ontzegt word in bepaalde functies of dat men tegen wordt gehouden in hogere graden.
• Charismatische leider: de macht kan ook volledig in handen zijn van
een figuur die door iedereen als de ’verlichte’, of de ’leider’ wordt
beschouwd.
• Afzondering van de wereld: de mate waarin de handelingen en gebruiken
(bijvoorbeeld voeding, rituele kledij, arbeid) afwijken van die van de
omgeving of van het eigen verleden. Een groep of orde kan bepaalde dergelijk voorschriften hanteren en dit als voorwaarde gebruiken om deel te kunnen uitmaken van de groep of orde.
• Uitverkiezing: de leden van de groep kunnen ervan overtuigd zijn dat
ze ’uitverkorenen’ zijn; ze menen bepaalde informatie te hebben, of
bepaalde dingen te kunnen, waarvan ze menen dat andere mensen die
niet hebben of kunnen.
• Geslotenheid voor informatie: de mate waarin het tegestaan is om de kennis verkregen in de orde naar buiten te brengen. De groep of orde kan een verbod opleggen om kennis te verspreiden. Men mag de geschriften of lessen niet delen met mensen die geen lid zijn van de orde of met leden die lager in de hiërarchie van de orde of groep zitten. .
• Irrationalisme van geloofsovertuigingen: de mate waarin de groepsleden
bepaalde overtuigingen hebben die in strijd zijn met algemeen
aanvaarde of wetenschappelijk onderbouwde opvattingen (bijvoorbeeld
geloof in magische of bovennatuurlijke krachten, niet werkzame
’geneesmethodes’, enzovoort.
• Proselitisme: de mate waarin de leden van de groep intense pogingen
aanwenden om nieuwe leden te werven.
• De neiging tot perfectionisme
• De neiging tot isolatie
• De neiging tot anticipatie op de toekomst
• De neiging tot verabsolutering van een deelwaarheid
• De neiging tot ressentiment
• Financiele afpersing door sociale druk en bedreigingen met bovennatuurlijke
gevolgen
• Leden wordt belet de groep te verlaten, men wordt bv wijsgemaakt dat men de krachten of de kennis die men in de groep of orde heeft verkregen gaat verliezen op het moment dat men weggaat.
• Hun leden in invloedrijke posten trachten te manoeuvreren en politieke
invloed trachten uit te oefenen.
• Wevings-ijver

Zoals u waarschijnlijk al is opgevallen, zijn dit niet altijd objectieve
Criteria en deze criteria zijn niet altijd zo duidelijk herkenbaar als dat ze hier zijn opgesteld.
Veel godsdiensten maken zich hier ook schuldig aan sommige of zelfs de meeste kenmerken die hierboven genoemd worden. Uiteraard zijn er, wegens de negatieve blijklank, ook weinig of geen sektes die zichzelf sekte noemen. Het is dus aan de buitenstaander uit te maken of iets als (al dan niet schadelijke) sekte of simpelweg als, groep, orde, of godsdienst beschouwd moet worden.

Vergelijkbare Blogs

Related Posts with Thumbnails