Disclaimer

http://sterzoeker.blogspot.com/ kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de inhoud van artikelen, of reacties ingestuurd of toegevoegd, door bezoekers.

Artikelen strijdig met de goede zeden en/of met een discriminerende, extremistische of haatzaaiende inslag zullen niet worden geplaatst. Reacties strijdig met de goede zeden en/of met een discriminerende extremistische, of haatzaaiende inslag worden zo snel als mogelijk verwijderd worden, mits kenbaar bij de redactie.

Als er sprake is van schending van auteursrecht, kan http://sterzoeker.blogspot.com/ niet verantwoordelijk of aansprakelijk gehouden worden voor deze onwettelijke gebeurtenis.

Beweringen en meningen geuit in artikelen, mededelingen en reacties, op de pagina’s van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, http://sterzoeker.blogspot.com/ kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe en indirecte schade die mogelijk voorvloeit uit de betreffende uitingen.

Vergelijkbare Blogs

Related Posts with Thumbnails