zaterdag 28 januari 2012

Imbolc, aankondiging van de Lente

Imbolc is de eerste aankondiging van de lentevieringen. Gemarkeerd door de puurheid van sneeuw, het heldere van de resten van de winter, het eerste ploegen en zaaien. Soms wordt imbolc vertaald als “in de buik”. De buik van moeder aarde bolt en vanbinnen schopt het nieuwe leven tegen de wand. Het vuur van de lente wordt voelbaar, een kracht die tot nu heeft liggen sluimeren in de schoot van moeder aarde.

Nu verschijnen de eerste sneeuwklokjes, de boodschappers met een belofte. De lente komt eraan, niet alleen buiten in de natuur, maar ook in onze harten.

Imbolc of Oimelc is het feest rond de geboorte van de eerste lammeren, waardoor er weer schapenmelk beschikbaar kwam. Vaak in vroegere tijden de redding voor kinderen en oude mensen, omdat nu de wintervoorraden bijna opgebruikt waren. Het licht verschijnt nu vanuit de creatieve vrouwelijke wateren.

Deze speciale ontmoeting van tijd en ruimte rond 2 februari is een opmerkelijke gebeurtenis, die in vele culturen bekend is. Niet alleen de Kelten & de Druïden vieren en vierden nu feest, maar ook de Azteken, Tibetanen en oude Grieken.

In Tibet is dit het feest van het nieuwe jaar, dan wordt er een soort kerstmispudding gegeten, de festiviteiten duren wel drie dagen.In Mexico is dit ook het nieuwjaar van de Azteken, gevierd met vuur en feesten.

In het klassieke Rome noemde men het feest LUPERCALIA. 15 februari het feest van faunus de oude latijnse god van de wilde natuur. De luperci “priesters van faunus” brachten eerst dierenoffers en liepen dan slechts in een geitenvel rond, sloegen iedereen zie ze ontmoetten met riemen gesneden uit de huid van de geofferde dieren. Dit deden ze om hen te reinigen en bij vrouwen vooral om hen vruchtbaarheid te schenken. Ook Persephone keerde bij de Grieken nu terug tot het licht (Eleusiniaanse Mysteriën).

In noordelijker streken vroegen de boeren, om zich van vruchtbaarheid te verzekeren, de bescherming van de godin. Voordat de boeren gingen ploegen werd er een beeld van de moedergodin nerthus of brigitta op een ossenkar rond de akkers gereden. Zo werden de akkers gezuiverd voordat ze nieuwe vruchten zouden dragen. In de Christelijke traditie is het de tijd van de Kaarsenmis, Maria Lichtmis. De presentatie van Jezus in de Tempel.

Februari is een vrouwelijke maand. Sneeuwklokjes worden ook wel "zuiverende bloemen", "de mooie meisjes van februari", "Christus-bloemen" en "kaarsenmisbellen" genoemd.

Februari maand van rituele zuivering. Om je voor te bereiden op een nieuwe lente is het goed om extra kracht op te doen. Ook de natuur reinigt zichzelf, bomen verliezen hun dode takken.

Februari is de sprokkelmaand, Sprokkelen staat voor de laatste restjes winterenergie verzamelen, uitwisselen en feesten. Feesten wekt energie op om een nieuwe lente tegemoet te gaan, een lente vol uitdagingen en nieuwe mogelijkheden. Maar voordat het zover is moeten we even stilstaan en tot inkeer komen.

Imbolc nodigt ons uit om koersterend en zorgzaam om te gaan met alles wat jong en teer is in onszelf, met alles wat kwetsbaar en zorgbehoevend is. Een feest van het innerlijke kind in onszelf. We koesteren het kind in onszelf met al z’n kwetsuren en z’n gaven en bieden het een warme, veilige plek, van waaruit het sterk en veerkrachtig kan worden.

Een typisch gerecht voor dit feest zijn pannenkoeken of graankoeken.

Rollen:
DRUIDE (geeft richting aan het ritueel), De wachters voor de vier windrichtingen: het OOSTEN, ZUIDEN, WESTEN en NOORDEN. KINDEREN.

Attributen en voorbereidingen:
Naast het centrale vuur, dat al voor het ritueel door het zuiden is aangestoken, staat een schaal met water met 8 drijfkaarsen.
Om het vuur staan 11 kaarsen.
Het ZUIDEN heeft een kaars met lucifers.
Het OOSTEN en het NOORDEN dragen sneeuwklokjes of andere bloemen als voorjaarsbode.
Het WESTEN heeft een ketel en bronwater.
Een bloem voor elke deelnemer aan de viering. Melk en kruiden.
KIND(EREN): met schapenkaas, symbool van Imbolc/Oimelc (de melk van het schaap).

Viering
Nadat wij onze voorbereidingen inclusief begeleidde meditatie hebben afgerond, gaan wij in stilte op weg naar de cirkel van bomen, de grove.
Vanuit het westen lopen wij de grove binnen en vervolgens met de zon mee de cirkel rond totdat wij bij de voor ons geschikte plaats langs de cirkel aan gekomen zijn.
Als laatsten gaan de wachters van de windrichtingen op hun plaats in de grove staan.

Het OOSTEN komt als laatste de cirkel binnen en heet iedereen welkom in de grove:
Gegeven door de krachten van ster en steen, van het land binnen en buiten ons zijn, vanuit alles wat onaangetast en ongebonden is, heet ik jullie allen welkom bij deze Imbolc viering in de Colour Grove.

Daarna komt de DRUIDE de cirkel binnen, bevestigt deze cirkel en groet naar het oosten:
O, grote geest, GODIN
Wij vragen om jouw zegen voor dit imbolc-ritueel

De DRUIDE draait zich terug en kijkt nu naar het centrum:
O geest van deze cirkel, wij vragen om je zegeningen, je aanwezigheid, bescherming en inspiratie bij deze ceremonie.

OOSTEN
Laat ons beginnen met vrede te brengen aan de 4 windrichtingen, want zonder vrede kunnen wij niet werken

ZUIDEN
Mag er vrede zijn in het zuiden ( en in de landen in het zuiden ...)

WESTEN
Mag er vrede zijn in het westen ( en in...)

NOORDEN
Mag er vrede zijn in het noorden ( en in ...)

OOSTEN
Mag er vrede zijn in het oosten ( en in de.....)

ALLEN
Mag er vrede zijn in de hele wereld

DRUIDE
Laten wij alle verontrustende gedachten aan de kant zetten.
De cirkel is gesloten.
Maar wij hebben nog tijd om een ieder (uit welke werkelijkheid dan ook) die bij dit ritueel aanwezig wil zijn, in onze cirkel welkom te heten.

NOORDEN
Mag Brigid deze cirkel zegenen met haar elementen van vuur en water.
Brigid als maagd van nieuw ontluikend leven.

OOSTEN
Brigid kennen wij niet alleen als ontluikende vrouw, maar ook als moeder en als oude wijze vrouw.
In haar zien wij ons aller moeder: de Aarde. En de overvloed en vruchtbaarheid waar wij zo van kunnen genieten.
"De natuur heeft nooit het hart verraden, dat haar bemint". Alleen daarom is het soms zinvol even stil te staan bij haar vrijgevigheid.
Laten wij daarom nu de ketel verwarmen en vullen met verse melk en kruiden van Brigid.
Laten wij deze drank aan de aarde teruggeven als dank voor het vele dat wij mochten ontvangen en nog zullen ontvangen.

Uit de ketel worden door het oosten, zuiden en westen, drie bekers gevuld. Uit deze bekers wordt de cirkel rond de aarde gevoed.

ZUIDEN
Drie bekers om van de nippen: de beker van de jonge ontluikende vrouw, de beker van de vruchtbarende moeder, de beker van de oude wijze vrouw.
Zij voeden de drie vuren van Brigid: het vuur van inspiratie, smeedkunst en heling.

De drie bekers worden opnieuw gevuld, nu gaan de drie wachters weer de cirkel rond en geven alle deelnemers een slok uit elk van de bekers eerst het Oosten voor de jonge vrouw, dan het zuiden voor de moeder en als laatste het westen voor de oude wijze vrouw.
Naar eigen invulling kan er een wens worden uitgesproken zowel door de gever als door de ontvanger.

WESTEN
Door te delen en samen te werken bedanken wij steeds weer Brigid en moeder aarde.

NOORDEN
Als drager van het element Aarde wil ik jullie bedanken voor al wat ons aller moeder aarde van jullie terug ontvangt.
Melk en zout wordt kaas zo blijft de cyclus gevoed.

KIND(EREN) deelt/delen samen met het Noorden de stukjes schapenkaas uit.

WESTEN
Met het water van de diepe bron van het leven mag onze cirkel gereinigd en gezegend worden.
wijdt de cirkel met water

ZUIDEN
Met het heilige vuur van de eeuwigdurende vlam, wijden wij deze cirkel in.
de kaars wordt aangestoken en brandend rondgedragen de cirkel wijdend

DRUIDE
Laten wij het goddelijke en in het bijzonder nu de godin aanroepen volgens eeuwenoude (druïden-)traditie

ALLEN DRUIDE ZEGT EERST DE ZIN, ALLEN VOLGEN

Godin, geef bescherming
En in bescherming: kracht
En in kracht: begrip
En in begrip: kennis
En in kennis: rechtvaardigheid
En in rechtvaardigheid: de liefde
En in de liefde: liefde voor al watleeft
En in liefde voor al wat leeft de liefde voor het goddelijke.

Trommelen bij het aanroepen van de windrichtingen, bij elke windrichting richten wij ons allen naar de betreffende windrichting.

DRUIDE
Laten de vier windrichtingen geëerd zijn.
Dat de kracht en uitstraling deze cirkel binnenkomen en dat het goed is voor allen die hier zijn, in lichaam en gedachten, in deze werkelijkheid en in alle andere werkelijkheden

OOSTEN
Met de zegen van de havik, die vliegt in de heldere ochtendhemel roepen wij opnieuw de krachten van het oosten en het element lucht op.

ZUIDEN
Met de zegen van het grote hert in het heetst van de jacht en het innerlijke vuur van de zon roepen wij opnieuw de krachten van het zuiden en het element vuur op.

WESTEN
Met de zegen van de zalm van wijsheid, die zwemt in het heilige water van de oerbron roepen wij opnieuw de krachten van het westen en het element water op.

NOORDEN
Met de zegen van de grote beer van de sterrenhemel en de diepe vruchtrijke en fruitvolle aarde roepen wij opnieuw de krachten van het noorden en het element aarde op.

DRUIDE Mag de harmonie van ons land compleet zijn.

Stilte, wij wenden ons allen naar binnen.

DRUIDE
In deze cirkel en in de verschijnende wereld verklaar ik dit feest van imbolc voor geopend.

Het NOORDEN en het OOSTEN stappen naar voren met sneeuwklokjes o.i.d.

NOORDEN en OOSTEN
Welkom Brigid, mooie vrouw. Badend in de witte melk van de verzorging.
Het vuur van de geest schijnt door jouw ogen.
Zegen ons met de adem van leven.

Samen lopen deze naar het ZUIDEN die een kaars in de hand heeft en gaan hiernaast staan.

ZUIDEN
Welkom Brigid, koningin van het Zuiden, wiens innerlijk vuur de zon aanraakt.
Mag de stralende warmte van jouw liefde gevoeld worden in onze harten.
Zegen ons met jouw inspiratie.

Samen met het NOORDEN & OOSTEN loopt het ZUIDEN naar het WESTEN en gaan daarnaast staan.

WESTEN
Welkom, Brigid, ziener en gids, leidt ons veilig door de heilige mazen naar het centrum van de spiraal.
Laat het licht van de ‘ene jonge’ ons zegenen met heling.

Alle vier lopen spiraalsgewijs naar het centrum, het WESTEN leidt.

Het NOORDEN en OOSTEN plaatsen de sneeuwklokjes in het water.
Het ZUIDEN steekt de acht drijfkaarsen aan en vervolgens de andere 11 kaarsen.
( volgens de richting van de zon om de schaal water).

Allen anderen lopen spiraalvormig naar het centrum, tijdens het
aansteken van de kaarsen.
Als alle kaarsen branden of gebrand hebben.

ZUIDEN
19 kaarsen branden voor Brigid.

NOORDEN & WESTEN
Brigid bewaak dit vuur, dit is jouw nacht

Allen keren spiraalvormig weer terug naar hun plaats rond de cirkel.

OOSTEN geeft met kind(eren) aan elke deelnemer een bloem.

DRUIDE Nu is het vuur van Imbolc ontstoken.
Het is nu tijd om de stilte in ons zelf te vinden.

Wij geven elkaar de hand, een gevende hand en een ontvangende hand

STILTE

En spreken vervolgens samen de volgende tekst driemaal!!!

We swear by peace and love to stand
Heart to heart and hand in hand
Mark O Spirit and hear us now
Confirming this our sacred Vow

DRUIDE
Nu is het moment om te eindigen.
Als het vuur van de kaarsen gedoofd is, zal het voortbranden in onze harten.
Mogen onze herinneringen vasthouden, wat onze ogen hebben gezien en onze harten hebben gevoeld.

Door de Kelten wordt de universele, goddelijke levens energie aangeduid als AWEN.
Wij kunnen dit woord zingen, ter ere van de steeds terug kerende levenskracht.

Mantra ‘Aaaa Ooooh WEN’ in drievoud.

DRUIDE
Laten wij de vier windrichtingen en hun bewakers bedanken voor hun zegen

NOORDEN
In de naam van de grote beer aan de sterrenhemel en het element aarde bedanken wij de krachten van het Noorden.
Het is nu het moment om het noorden en het element aarde te bedanken voor de kracht voor de nieuwe geboorte, zo kunnen wij zaden voor toekomstige plannen en ideeën zaaien.
We verwelkomen de natuurgeesten, die nu langzamerhand uit hun winterslaap ontwaken, maar vergeten niet ook de duisternis dank te zeggen voor zijn koestering.

WESTEN
In de naam van de zalm van wijsheid en het element water bedanken wij de krachten van het Westen.
Wij bedanken het Westen en het element water voor het levenswater, dat steeds in ruime mate beschikbaar is.
Waarvan wij steeds weer opnieuw onze dorst naar levenskracht kunnen lessen.
Moge onze handelingen gebaseerd zijn op reflectie en op ons gevoel, door dit water gevoed.
Dat wij het pad van ons hart volgen, zeker als wij ons laten leiden door onze dromen en onze diepste wensen, in de wetenschap dat liefde de grootste genezer en leidende kracht is.

ZUIDEN
In de naam van het grote hert en het element vuur bedanken wij de krachten van het Zuiden.
Wij bedanken het zuiden en het element vuur voor het vuur waarmee ons innerlijke vuur gevoed wordt.
Laat de spirit wedergeboren worden in deze werkelijkheid en voel wat voor energie de spirit met zich mee draagt.
Gevuld met deze vonk vol levensenergie, deze vonk van scheppingskracht, zijn wij instaat om onze visioenen in de komende tijd neer te zetten, door transformatie en door creativiteit.

OOSTEN
In de naam van de havik, die vliegt in de heldere hemel en het element lucht bedanken wij de krachten van het Oosten. Wij spreken ons dank uit aan de krachten van het Oosten en het element vuur.
Wij gedenken nu de intuïtie, de inspiratie, de bewust en onbewust ontvangen boodschappen, die wij vanuit onze dromen en meditaties in de afgelopen duisternis hebben ontvangen.
Mogen wij onbelemmerd volgens deze boodschappen handelen, wetend dat de spiraal van lichtenergie, vanuit de duisternis begint en steeds weer nieuwe ideeën en richtingen geeft.

DRUIDE
Wij bedanken de spirit voor zijn oneindige bezieling.
Zo kunnen wij naar de bron binnen in ons reiken, en zo sturing ontvangen.
Zo raken wij het stiltepunt vol kracht binnen in ons aan.
Zo zijn wij een deel van al het leven op aarde en worden heden, verleden & toekomst met elkaar verbonden.

PAUZE Allen kijken de cirkel in

WESTEN
Mag de harmonie van onze landen nu compleet zijn

DRUIDE
Laat ons allen uitstralen:
Het licht in onze harten
In onze handen en in ons leven.
Ik verklaar hierbij dit feest van imbolc voor gesloten
en het ritueel is ten einde in alle werelden.

Het is geëindigd.

NOORDEN Niets eindigt

Allen brengen een groet naar het oosten verlaten tegen de richting van de zon in de cirkel.

DRUIDE heft de cirkel op.

Wij gaan nu naar binnen waar de viering wordt voortgezet door eerst een toost uit te brengen voor Brigid.

Dan is het tijd voor de Eistedfodd......

Zang, dans, klank, heling,
en nog meer eten & drinken en ander vermaak.

Door: Promoterre

woensdag 18 januari 2012

Kaph, de Hand in Beweging

Deze letter begon als een hiëroglief dat een hand voorstelde, een geopende hand: één van de elementen (ka) waaruit een mens was opgebouwd. Bij de Foeniciërs heette het kaph en bij de Grieken kappa. In zijn bestaan werd het meerdere malen gespiegeld. De letter Kaph is dubbel en duidt op ontvankelijkheid. Kaph betekent handpalm, "Gesloten" of "grijpende" hand en heeft de getalswaarde waarde 20, of 500 als het de laatste letter is. Kaph komt overeen met onze letter K.

De “kaph”heeft als betekenis “de hand, die zich beweging zet”. Het is een bewegende hand, die iets vast gaat pakken. De vorm van de “kaph” is aan de rechtkant afgesloten. Deze letter heeft een opening naar links, naar het westen. Hij omsluit hetgeen hij vastpakt. Dit duidt op “veiligheid” en “bescherming”. De vorm van de Kaph is als het ware een pijp die op twee plaatsen omgebogen wordt. De bogen vertegenwoordigen het onderwerpen aan een grotere kracht en entiteit van de Koning der Koningen, de Almachtige God.

Het Hebreeuwse woord “kaph” wordt wel met “handpalm”{het binnenste van de hand} vertaald. Nauwkeuriger vertaald is het: “de handpalm”, “de holle hand”. Daar men uit iemands handlijnen zijn lot kan afleiden, staat kaph voor de in de handpalm getrokken lotslijnen als afspiegeling van de innerlijke zielspatronen.

Vanuit het Hebreeuwse denken introduceert de “kaph” een nieuwe wereld. De “kaph”, “de hand in beweging”, is de doende hand, daardoor is de “kaph”een nieuw begrip, een nieuwe wereld wordt geïntroduceerd, er gaat iets gebeuren. Die “hand in beweging”, ontstaat er een beweging, dat wij kennen als tijd en ruimte. De wereld daarvoor kende die beweging niet. Het waren vaste dingen, “het hoofd van de stier” {alef}, het “huis” {beeth}, “kameel” {gimel}, de “deur” {daleth}, die stonden vast, bij wijze van spreken, er wordt niet van die kameel gezegd dat hij liep, het “venster” {hee}, de “haak” {waw}, het “wapen” {zajien}.

Allemaal dingen waar de hand of de voet nog bij moet komen om te doen. Maar nu met de “kaph” begint de tweede reeks, daar gaan nieuwe begrippen ontstaan. Want nu komt er een toestand waarin een daad ook een tegenkant kan oproepen. Er komt bij de daad een rechtse en een linkse toestand. Daarom hebben we een tweede “kaph”, die alleen gebruikt wordt als hij aan de het einde van een woord staat. Hij heet daarom een “sluit-kaph” { ךּ }aan het einde van een woord komt nooit de rechtse “kaph” { כ }voor, alleen de linkse. Het wil zeggen dat daarmee een woord besloten wordt, dat daarmee een totaliteit afgesloten wordt met het begrip “daad”, maar dat een daad als afsluiting iets anders is dan een daad in de zin van ergens mee bezig zijn.

De “kaph” is de eerste van de vijf zgn “sluitletters”. Deze letters hebben, wanneer zij aan het einde van een woord staan, een andere vorm. De sluit-letters zijn de “kaph” { ךּ }, de “meem” { ם }, de “noen” { ן }, de “pee” { ף }, en de “tzaddeej”{ ץ }. De “sluit-kaph” drukt het einde van iets uit, omdat hij aan het einde van een woord staat. De gewone “kaph” drukt beweging uit.

De “kaph” is gelijk aan het getal 20. Het getal twintig is het getal dat “verwachting “ uitdrukt. Dit houdt aan de ene kant verband met “hoop”, maar omdat het nog niet verwezenlijkt is, bergt het ook iets van “uitstel” in zich. Pas wanneer de “kaph” de “lamed” vastgepakt heeft, is de hoop of verwachting vervuld en is er geen uitstel meer. Een mooi beeld is ook dat de “kaph” de volgende letter pakt, de “lamed”. De betekenis van de “lamed”is: “osseprikstok”. De hand zet zich in beweging, om de osseprikstok vast te pakken

Kaph hoort in de tarot thuis bij de kaart het ‘Rad van Fortuin’. Hij correspondeert met de hebreeuwse letter Kaph, wat letterlijk ‘vuist’ betekent. Het symboliseert begrip, de voltooiing van een activiteit en het sluiten van een cirkel. het hieraan gekoppelde symbool is het wiel van Ezekiel, dat het probleem van de kwadratuur van de cirkel oplost en de correspondenties tussen letters, cijfers en emblemen laat zien. Wordt doorgaans geïnterpreteerd als een zeer voorspoedig symbool. Een waarzegger zou een volle bankrekening in het verschiet zien, maar zo ziet Sterzoeker dat niet. Hierover later meer.....

Hymn van de Zeven Hathors

We spelen de tamboerijn voor uw Ka,
We dansen voor Uwe Majesteit,
Wij verheerlijken U
Om de hoogte van de hemel.
U bent de Meesteres van Sekem,
De Menat en de sistrum,
De Meesteres van de muziek,
Voor wiens Ka speelt.

Wij prijzen Uwe Majesteit elke dag,
Vanaf de schemering tot de aarde groeit in licht,
Wij verheugen ons in Uw aangezicht, o Meesteres in Dendera!
Wij prijzen U met gezang.
U bent de Vrouwe van Toejuiching, de Meesteres van de IBA-dans,
de Vrouwe van Muziek, de Meesteres van het Harp-spel,
De Vrouwe van de Dans, de Meesteres van het binden van bloemenslingers,
De Vrouwe van Mirre, en de Meesteres van springdans.

Wij verheerlijken Uw Majesteit,
We geven prijzen u voor uw aangezicht.
Wij verheerlijken Uw Vermogen,
over Goden en de Godinnen.
U bent de Vrouwe van Hymns,
De Meesteres van de bibliotheek,
De Grote Seshat
Aan het hoofd van de al wat verslagen wordt.

We verzoenen Uwe Majesteit elke dag.
Uw hart verheugt zich bij het horen van onze gezangen.
Wij verheugen ons als wij U, van dag tot dag.
Onze harten jubelen, wanneer we zien, Uwe Majesteit.
U bent de Vrouwe van bloemenslingers, de Meesteres van Dance,
De Vrouwe van oneindige dronkenschap.
Wij verheugen ons voor Uw aangezicht, we spelen voor uw Ka.
Uw hart verheugt zich over onze prestaties.

woensdag 11 januari 2012

Het Verlies van Inanna

De mythe vruchtbaarheidsgodin Inanna ismeer dan 4000 jaar geleden ontstaan in het oude Sumerië en het is een onderdeel van het beroemde Gilgamesj-epos. Dat we deze mythe kennen is doordat hij opgeschreven, in spijkerschrift op kleitabletten. Pas in 1963 zijn die kleitabletten vertaald.

Inanna heeft veel titels en kwaliteiten. Ze is de godin van het leven, godin van hemel en aarde, vruchtbaarheidsgodin, maangodin, hogepriesteres. Ze is de koningin van de dieren, de planten, de bloemen. Ze laat geboren worden en tot bloei komen. Ze is de koningin van alles wat aangenaam en vrolijk is. Ze is de koningin van de Bovenwereld. Ze heeft een tweelingzuster; Ereshkigal. Zij is de godin van de dood en de duisternis, de koningin van de Onderwereld.

Er is geen contact tussen de twee zusters. Inanna wil in eerste instantie niets te maken hebben met duisternis en dood. Maar naarmate ze tot volle glorie komt, groeit ook het besef dat er iets ontbreekt aan het leven en ze wordt meer geïnteresseerd in de duistere kant. Ze aarzelt nog, maar als ze bericht krijgt van de dood van haar schoonbroer en ze wordt uitgenodigd voor de uitvaart, dan besluit ze daar gehoor aan te geven.

Ze kleedt zich heel zorgvuldig voor die uitvaart. Haar kleding, sieraden, make-up en haar kapsel vertegenwoordigen de “heilige mee”, d.w.z. de verworvenheden van ontwikkeling en beschaving. Ze vertegenwoordigen haar goddelijkheid, koningschap en hogepriesterschap.

Inanna, de godin, met al haar kwaliteiten, staat eigenlijk voor alle psychologische processen die zich binnen de mens afspelen. Inanna gaat dus, helemaal opgetut, naar de poort van de onderwereld. Maar ze is toch een beetje bang. En ze zegt tegen Ninshubur, haar trouwe bediende, dat ze de goden om hulp moet vragen als ze niet binnen 3 dagen terug is. Dan zendt ze Ninschubur weg en gaat op weg naar de onderwereld en klopt aan.

Inanna gaat door 7 poorten om af te dalen in de Onderwereld. Aan elke poort moet ze iets afleggen. Als Inanna na 3 dagen en 3 nachten niet teruggekomen is, wordt Ninshubur bang en slaat alarm. Allen Vader Enki, de god van de Wijsheid, stuurt kleine schepselen met levenswater en levensvoedsel naar de onderwereld.

Ereschkigal ligt daar te kermen alsof ze in barensnood ligt. Want ondanks haar tegenstelling ten aanzien van Inanna, is ze ook een deel van Inanna, en ze lijdt onder Inanna’s pijn. Ze geeft de kleine schepselen toestemming om het lijk van Inanna te besprenkelen met levenswater en het krijgt levensvoedsel.

En dan herrijst Inanna. Het is niet dezelfde Inanna als voorheen. Ze is herboren met een grotere wijsheid. Met de hulp van de schepsels keert Inanna terug naar de bovenwereld. En haar glorie is groter dan ooit. Want buiten alle kennis en kwaliteiten, die ze toch al had van de Bovenwereld, heeft ze nu ook nog haar duistere kant leren kennen. Dat maakt dat ze volmaakter is dan voorheen.

De “heilige mee”, de verworvenheden van ontwikkeling en beschaving, die ze verloor bij het passeren van de 7 poorten is een interessant gegeven. Hierin kunnen we aantal psychische kwaliteiten herkennen.

-Bij de eerste poort verloor ze de Kroon van de Steppe. Het verlies van die Kroon betekent voor Inanna het verlies van goddelijkheid. De Kroon geeft de plaats aan van autonomie en spiritualiteit.

-Daarna verliest Inanna allerlei versierselen, deze hebben te maken met onze ego-opbouw. Inanna verliest het hogepriesterschap als ze het sieraad van haar voorhoofd moet afleggen. Het sieraad op het voorhoofd, staat symbool voor het 3e oog,het centrum waar visionair denken en schouwen gezeteld is.

Dan worden de kralen van Inanna’s nek genomen. Dit is het centrum voor creativiteit.

-Inanna’s borstsieraad wordt afgenomen. Daaronder zit het hart, het centrum voor
liefdesenergie.

-Inanna moet haar meettouw en meetlint afgeven. Dit zijn de attributen die grenzen aangeven. De plexus Solaris staat voor hetgeen kracht geeft en dat we onze grenzen stellen, en keuzes maken.

-Dan verliest Inanna de versiering rond haar heupen. Als wij dat verliezen, kunnen we nergens plezier meer in hebben, we kunnen nergens meer van genieten.

-Ten slotte raakt Inanna haar koninklijk kleed kwijt. Dat kleed is het teken van haar koningschap. Een ander teken van koningschap is de troon. Als je de troon kwijt raakt verlies je je bodem, je identiteit.

Ereshkigal kijkt naar Inanna met het oog van de dood. Als je op sterven-na-dood bent is de ego-afbraak compleet. Men hoeft dan geen stand meer op te houden. Heel belangrijk is dan dat men genoeg mildheid naar zichzelf heeft om volstrekt eerlijk te kijken. Bij het oog van de dood helpen geen smoesjes en manipulaties. Als je naar jezelf kan kijken, dwars door alles heen en onverbiddelijk, dan kun je ook zo ver komen

Na haar herrijzenis uit de onder wereld is Inanna niet meer de zoals ze was. De nieuwe Ik van Inanna is wijzer en rijker aan ervaring dan het oude Ik. Het heeft meer kennis van het Zelf en weet beter hoe dat Zelf bezield wordt.

De Mythe wil ons leren dat als je de weg van de Ziel echt tot het eind toe gaat, dan levert het ook succes op, maar het is niet een materieel succes.

Een belangrijk punt in deze mythe is het moment van overgave. Dat is de echte dood van het Ego. Maar er is meteen al een wedergeboorte. Een nieuw Ik is dan al ontstaan, en krabbelt weer omhoog. In vorm van Inanna die de nieuwe inzichten over leven en dood in zich draagt. Dat is de energie van de ziel over het Zelf.

vrijdag 6 januari 2012

Engelen Magie; Oorlog in de Hemel

"De Engelen, daar gaan we mee werken", sprak de magiër vol trots. Op dat moment verplaatste er zich een schokgolf, richting hemel. Het bericht van de magiër arriveerde in de hemel, met een luide krijs. Het werd gehoord tot in de zevende sfeer. De engelen schrokken allen. "Nee, he´ niet weer", sprak Michaël, de leider van de Aartsengelen. Zeer verontrust keek hij de andere aanwezige Engelen aan. Ze wisten waar hij op doelde; dit was al eens eerder vertoont door de magier. Nu werd het dus wederom oorlog in de hemel. "Laten we hopen dat het geluid, van de magiër, nog niet gereikt heeft tot aan Metraton", sprak Gabriël, de boodschapper van God. "Nee, zo ver is het gelukkig nog niet. De magier heeft slecht uitgesproken dat er met Engelen gewerkt gaat worden. Er wordt op dit moment dus nog niet gewerkt met Engelen. Als het wel zo ver komt, dan neem ik de schuld op me", sprak Uriël. "Laten we beter de boel zien te helen, voordat het zo ver komt." voegde de wijze Rafaël er aan toe.

Ooit werden de engelen slechts in gedachten genomen door de bescheiden zoeker, die verteld was dat de waarheid in de hemel gevonden zou kunnen worden, zich afvragende of het wellicht dwaas was om de bron van oorsprong te willen bereiken.

Hoe anders is het tegenwoordig gesteld. De Engel Michaël dacht terug aan de grove inbraak, op de hemel, die eerder door de magiër was gepleegd, in een mysteriespel.

De magiër had een leerling, die haar trouw was, als zoeker naar de Engelen uitgezonden, deze was weliswaar verkleed als nederige zoeker uitgezonden; maar met in de hand een afbeelding van de Boom des Levens, en een kaart, met daarop de 49 poorten van de Hemel, ondertekend met “Uriel”. Bovendien was deze zoeker in werkelijk helemaal niet zo nederig en bescheiden, als de rol die hij, in dit spel, vertolkte. Nee, deze zoeker was geen Enoch, Noach, Moses, Dante, of Dee. Hij toonde zich aan de Engelen als een zoeker die reeds gevonden had. Dat deed de Engelen alarm slaan.

Zelf koost de onbescheiden magiër om de rol van Shekinah in te vullen. Dit was echter een rol die de magiër onmogelijk kon vervullen, want Shekinah is er:
-Als twee mensen samen zijn in Gods naam, als ze bidden of bezig zijn met de Merkaba is de Shekinah aanwezig.
-Shekinah is ook het vrouwelijke aspect van God. Soms wordt ze als een afzonderlijke Godin voorgesteld.
-Shekinah is een zichtbaar licht dat een schakel is tussen God en mens.
-Shekinah is daarmee een synoniem voor de Heilige Geest, die zelf ook die verbinding uitdrukt. De Shekinah tinkelde als een klok en de Heilige Geest manifesteerde zich via de zintuigen als licht en geluid.
-Shekinah woont in de tempel, dat "Huis van Shekinah" wordt genoemd.
-Shekinah woont, om precies te zijn, in het Heilige der heiligen, boven de Ark van het verbond, tussen de cherubijnen.
-In Aramese talen wordt Shekinah aangegeven met "Memra", dat "Logos", "woord" betekent; en met "Yekara", dat "glorie roem, eer" betekent, en steeds met "uitstraling" geassocieerd wordt.

De magiër had wel degelijk, uitstraling, dat was de Engelen ook opgevallen, maar deze was van geheel andere aard dan Shekinah en dan de Engelen lief was. Daarbij gaat het om de uitstraling, het ‘charisma’. Dit maakt de magiër tot een bijzonder iemand, een opvallend persoon. Zo iemand is op de een of andere manier sterk aanwezig. Je merkt dat vooral aan het gevoel dat zo iemand je geeft. Dat gevoel wordt overgebracht door die uitstraling. Dat roept associaties op met "licht". In feite is het een energie met een bepaalde, hoge frequentie, of in het geval van deze magiër; een uitstraling van duisterheid.

Door de luide krijs, die Engelen verstoorden, werd aan de duistere, andere kant, van licht-spectrum wel degelijk de lokroep van de zoeker verhoord. De magiër was zich hier wel bewust van. Een oud kabbalistisch motto immers stelde; Demon est Deus inversus, "de duivel is de omgekeerde God", ofwel "de duivel is een aanvulling op God".

De magiër zelf, had als moto; "verbinden van de twee landen", dus zag deze er geen bezwaar in om dienaar te zijn van beide krachten. Door het ene te doen, een ritueel op te dragen aan de engelen, die de meer subtiele etherische krachten vertegenwoordigen, kon er aan de andere kant een ruimte gecreëerd worden, om dingen in de dichte stof te bewerkstelligen. Daar deed de magiër het voor.

De magiër was meester in het creëren van leegte, van behoeften. Zo had de magiër, vijftien personen, voor dit spel om zich heen verzameld. Zij hopen zich te kunnen kunnen vullen met de volle wijsheid van de magiër, wat in werkelijkheid niet meer was dan een kille leegte.

Sommige van de intelligente krachten of engelen, zoals wij ook wel de scheppende krachten in de kosmos noemen, werken samen om de substantie van het universum te verdichten, om bewustzijn in materie onder te dompelen en om het afgescheiden individuele bestaan te isoleren. De magiër werkte met deze krachten. Deze krachten die gewijd zijn aan dichtheid, onbewustheid en afgescheidenheid zijn de duistere engelen wiens doel is het voortkomen van het vele vanuit het Ene, de involutie van materie, leven en geest. Zij zijn de centrifugale, scheppende krachten die het vele voortbrengen uit het Ene.

Langs de fysieke of substantiële ontwikkelingslijn wordt materie door deze magiër aangetrokken. Aanvankelijk steeds meer verdicht totdat het een zeker dieptepunt van dichtheid bereikt, een bepaalde staat van onbegrijpelijke dichtheid, zoals in één van de zwarte gaten van het universum waar de fysieke wet zoals wij die kennen, niet geldt. Vanuit dat punt van maximale dichtheid ontwikkelt zich materie tot complexe maar ook tot ijlere toestanden – waar de materie die wij kennen meer lege ruimte is dan substantie en daarom al heel subtiel. Op deze wijze bindt de magiër mensen aan zich en vult zich de portemonnee.

Ondanks dat de magiër het doet voorkomen dat ze de Engelen van het licht dient gaat het werk van de duistere engelen gaat wel door: zwarte gaten verdichten zich tot materie; bewustzijn vloeit in de minerale vormen binnen, in een steen die in het midden van de tempel van magiër is geplaatst en "zaadsteen" wordt genoemd, en wordt zo beperkt; De leerlingen van de magiër bewegen zich in de richting van de spirituele afgescheidenheid van individualiteit. De impuls van de duistere engelen – de involutie van materie, bewustzijn en geest – is overal rondom ons. Het magische-menselijk pad ligt in feite in een andere richting, en dus is voor zoekers van het ware licht, het werk van deze magiër kwalijk geworden – De magiër is niet slecht op zichzelf, niet malum in se, maar kwalijk in verhouding tot de richting die haar leerlingen dienen op te gaan.

Om die reden ontvlamde er een oorlog in de Hemel.

woensdag 4 januari 2012

Vaarwel Dennis Sythove

Sterzoeker maakt aan haar lezers bekend dat Dennis Sythove is overleden op 03-01-2012. Dennis is o.a. ook bekend als Merlin van het Silver Circle forum.
Aan een lang en zwaar ziekbed is een eind gekomen. Moge hij in vrede rusten.
Sterzoeker wenst allen die hem dierbaar waren sterkte toe in de komende tijd.

Merlin zal gemist worden, dat is zeker.

Het Sterzoekerteam

zondag 1 januari 2012

De Vleugelen van Icarus

wild en zwierig
was zijn reis
op weg naar de zon

vergeten was hij
alle goede raad
en dat het blauw van de hemel
hem beschermen zou

nooit meer zal hij
in vrijheid kunnen vliegen,
zijn vleugels zijn verbrand

Te hoog gegrepen,
te diep gevallen.
Icarus. o Icarus.

Vergelijkbare Blogs

Related Posts with Thumbnails