woensdag 18 januari 2012

Kaph, de Hand in Beweging

Deze letter begon als een hiëroglief dat een hand voorstelde, een geopende hand: één van de elementen (ka) waaruit een mens was opgebouwd. Bij de Foeniciërs heette het kaph en bij de Grieken kappa. In zijn bestaan werd het meerdere malen gespiegeld. De letter Kaph is dubbel en duidt op ontvankelijkheid. Kaph betekent handpalm, "Gesloten" of "grijpende" hand en heeft de getalswaarde waarde 20, of 500 als het de laatste letter is. Kaph komt overeen met onze letter K.

De “kaph”heeft als betekenis “de hand, die zich beweging zet”. Het is een bewegende hand, die iets vast gaat pakken. De vorm van de “kaph” is aan de rechtkant afgesloten. Deze letter heeft een opening naar links, naar het westen. Hij omsluit hetgeen hij vastpakt. Dit duidt op “veiligheid” en “bescherming”. De vorm van de Kaph is als het ware een pijp die op twee plaatsen omgebogen wordt. De bogen vertegenwoordigen het onderwerpen aan een grotere kracht en entiteit van de Koning der Koningen, de Almachtige God.

Het Hebreeuwse woord “kaph” wordt wel met “handpalm”{het binnenste van de hand} vertaald. Nauwkeuriger vertaald is het: “de handpalm”, “de holle hand”. Daar men uit iemands handlijnen zijn lot kan afleiden, staat kaph voor de in de handpalm getrokken lotslijnen als afspiegeling van de innerlijke zielspatronen.

Vanuit het Hebreeuwse denken introduceert de “kaph” een nieuwe wereld. De “kaph”, “de hand in beweging”, is de doende hand, daardoor is de “kaph”een nieuw begrip, een nieuwe wereld wordt geïntroduceerd, er gaat iets gebeuren. Die “hand in beweging”, ontstaat er een beweging, dat wij kennen als tijd en ruimte. De wereld daarvoor kende die beweging niet. Het waren vaste dingen, “het hoofd van de stier” {alef}, het “huis” {beeth}, “kameel” {gimel}, de “deur” {daleth}, die stonden vast, bij wijze van spreken, er wordt niet van die kameel gezegd dat hij liep, het “venster” {hee}, de “haak” {waw}, het “wapen” {zajien}.

Allemaal dingen waar de hand of de voet nog bij moet komen om te doen. Maar nu met de “kaph” begint de tweede reeks, daar gaan nieuwe begrippen ontstaan. Want nu komt er een toestand waarin een daad ook een tegenkant kan oproepen. Er komt bij de daad een rechtse en een linkse toestand. Daarom hebben we een tweede “kaph”, die alleen gebruikt wordt als hij aan de het einde van een woord staat. Hij heet daarom een “sluit-kaph” { ךּ }aan het einde van een woord komt nooit de rechtse “kaph” { כ }voor, alleen de linkse. Het wil zeggen dat daarmee een woord besloten wordt, dat daarmee een totaliteit afgesloten wordt met het begrip “daad”, maar dat een daad als afsluiting iets anders is dan een daad in de zin van ergens mee bezig zijn.

De “kaph” is de eerste van de vijf zgn “sluitletters”. Deze letters hebben, wanneer zij aan het einde van een woord staan, een andere vorm. De sluit-letters zijn de “kaph” { ךּ }, de “meem” { ם }, de “noen” { ן }, de “pee” { ף }, en de “tzaddeej”{ ץ }. De “sluit-kaph” drukt het einde van iets uit, omdat hij aan het einde van een woord staat. De gewone “kaph” drukt beweging uit.

De “kaph” is gelijk aan het getal 20. Het getal twintig is het getal dat “verwachting “ uitdrukt. Dit houdt aan de ene kant verband met “hoop”, maar omdat het nog niet verwezenlijkt is, bergt het ook iets van “uitstel” in zich. Pas wanneer de “kaph” de “lamed” vastgepakt heeft, is de hoop of verwachting vervuld en is er geen uitstel meer. Een mooi beeld is ook dat de “kaph” de volgende letter pakt, de “lamed”. De betekenis van de “lamed”is: “osseprikstok”. De hand zet zich in beweging, om de osseprikstok vast te pakken

Kaph hoort in de tarot thuis bij de kaart het ‘Rad van Fortuin’. Hij correspondeert met de hebreeuwse letter Kaph, wat letterlijk ‘vuist’ betekent. Het symboliseert begrip, de voltooiing van een activiteit en het sluiten van een cirkel. het hieraan gekoppelde symbool is het wiel van Ezekiel, dat het probleem van de kwadratuur van de cirkel oplost en de correspondenties tussen letters, cijfers en emblemen laat zien. Wordt doorgaans geïnterpreteerd als een zeer voorspoedig symbool. Een waarzegger zou een volle bankrekening in het verschiet zien, maar zo ziet Sterzoeker dat niet. Hierover later meer.....

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Vergelijkbare Blogs

Related Posts with Thumbnails