zaterdag 28 januari 2012

Imbolc, aankondiging van de Lente

Imbolc is de eerste aankondiging van de lentevieringen. Gemarkeerd door de puurheid van sneeuw, het heldere van de resten van de winter, het eerste ploegen en zaaien. Soms wordt imbolc vertaald als “in de buik”. De buik van moeder aarde bolt en vanbinnen schopt het nieuwe leven tegen de wand. Het vuur van de lente wordt voelbaar, een kracht die tot nu heeft liggen sluimeren in de schoot van moeder aarde.

Nu verschijnen de eerste sneeuwklokjes, de boodschappers met een belofte. De lente komt eraan, niet alleen buiten in de natuur, maar ook in onze harten.

Imbolc of Oimelc is het feest rond de geboorte van de eerste lammeren, waardoor er weer schapenmelk beschikbaar kwam. Vaak in vroegere tijden de redding voor kinderen en oude mensen, omdat nu de wintervoorraden bijna opgebruikt waren. Het licht verschijnt nu vanuit de creatieve vrouwelijke wateren.

Deze speciale ontmoeting van tijd en ruimte rond 2 februari is een opmerkelijke gebeurtenis, die in vele culturen bekend is. Niet alleen de Kelten & de Druïden vieren en vierden nu feest, maar ook de Azteken, Tibetanen en oude Grieken.

In Tibet is dit het feest van het nieuwe jaar, dan wordt er een soort kerstmispudding gegeten, de festiviteiten duren wel drie dagen.In Mexico is dit ook het nieuwjaar van de Azteken, gevierd met vuur en feesten.

In het klassieke Rome noemde men het feest LUPERCALIA. 15 februari het feest van faunus de oude latijnse god van de wilde natuur. De luperci “priesters van faunus” brachten eerst dierenoffers en liepen dan slechts in een geitenvel rond, sloegen iedereen zie ze ontmoetten met riemen gesneden uit de huid van de geofferde dieren. Dit deden ze om hen te reinigen en bij vrouwen vooral om hen vruchtbaarheid te schenken. Ook Persephone keerde bij de Grieken nu terug tot het licht (Eleusiniaanse Mysteriën).

In noordelijker streken vroegen de boeren, om zich van vruchtbaarheid te verzekeren, de bescherming van de godin. Voordat de boeren gingen ploegen werd er een beeld van de moedergodin nerthus of brigitta op een ossenkar rond de akkers gereden. Zo werden de akkers gezuiverd voordat ze nieuwe vruchten zouden dragen. In de Christelijke traditie is het de tijd van de Kaarsenmis, Maria Lichtmis. De presentatie van Jezus in de Tempel.

Februari is een vrouwelijke maand. Sneeuwklokjes worden ook wel "zuiverende bloemen", "de mooie meisjes van februari", "Christus-bloemen" en "kaarsenmisbellen" genoemd.

Februari maand van rituele zuivering. Om je voor te bereiden op een nieuwe lente is het goed om extra kracht op te doen. Ook de natuur reinigt zichzelf, bomen verliezen hun dode takken.

Februari is de sprokkelmaand, Sprokkelen staat voor de laatste restjes winterenergie verzamelen, uitwisselen en feesten. Feesten wekt energie op om een nieuwe lente tegemoet te gaan, een lente vol uitdagingen en nieuwe mogelijkheden. Maar voordat het zover is moeten we even stilstaan en tot inkeer komen.

Imbolc nodigt ons uit om koersterend en zorgzaam om te gaan met alles wat jong en teer is in onszelf, met alles wat kwetsbaar en zorgbehoevend is. Een feest van het innerlijke kind in onszelf. We koesteren het kind in onszelf met al z’n kwetsuren en z’n gaven en bieden het een warme, veilige plek, van waaruit het sterk en veerkrachtig kan worden.

Een typisch gerecht voor dit feest zijn pannenkoeken of graankoeken.

Rollen:
DRUIDE (geeft richting aan het ritueel), De wachters voor de vier windrichtingen: het OOSTEN, ZUIDEN, WESTEN en NOORDEN. KINDEREN.

Attributen en voorbereidingen:
Naast het centrale vuur, dat al voor het ritueel door het zuiden is aangestoken, staat een schaal met water met 8 drijfkaarsen.
Om het vuur staan 11 kaarsen.
Het ZUIDEN heeft een kaars met lucifers.
Het OOSTEN en het NOORDEN dragen sneeuwklokjes of andere bloemen als voorjaarsbode.
Het WESTEN heeft een ketel en bronwater.
Een bloem voor elke deelnemer aan de viering. Melk en kruiden.
KIND(EREN): met schapenkaas, symbool van Imbolc/Oimelc (de melk van het schaap).

Viering
Nadat wij onze voorbereidingen inclusief begeleidde meditatie hebben afgerond, gaan wij in stilte op weg naar de cirkel van bomen, de grove.
Vanuit het westen lopen wij de grove binnen en vervolgens met de zon mee de cirkel rond totdat wij bij de voor ons geschikte plaats langs de cirkel aan gekomen zijn.
Als laatsten gaan de wachters van de windrichtingen op hun plaats in de grove staan.

Het OOSTEN komt als laatste de cirkel binnen en heet iedereen welkom in de grove:
Gegeven door de krachten van ster en steen, van het land binnen en buiten ons zijn, vanuit alles wat onaangetast en ongebonden is, heet ik jullie allen welkom bij deze Imbolc viering in de Colour Grove.

Daarna komt de DRUIDE de cirkel binnen, bevestigt deze cirkel en groet naar het oosten:
O, grote geest, GODIN
Wij vragen om jouw zegen voor dit imbolc-ritueel

De DRUIDE draait zich terug en kijkt nu naar het centrum:
O geest van deze cirkel, wij vragen om je zegeningen, je aanwezigheid, bescherming en inspiratie bij deze ceremonie.

OOSTEN
Laat ons beginnen met vrede te brengen aan de 4 windrichtingen, want zonder vrede kunnen wij niet werken

ZUIDEN
Mag er vrede zijn in het zuiden ( en in de landen in het zuiden ...)

WESTEN
Mag er vrede zijn in het westen ( en in...)

NOORDEN
Mag er vrede zijn in het noorden ( en in ...)

OOSTEN
Mag er vrede zijn in het oosten ( en in de.....)

ALLEN
Mag er vrede zijn in de hele wereld

DRUIDE
Laten wij alle verontrustende gedachten aan de kant zetten.
De cirkel is gesloten.
Maar wij hebben nog tijd om een ieder (uit welke werkelijkheid dan ook) die bij dit ritueel aanwezig wil zijn, in onze cirkel welkom te heten.

NOORDEN
Mag Brigid deze cirkel zegenen met haar elementen van vuur en water.
Brigid als maagd van nieuw ontluikend leven.

OOSTEN
Brigid kennen wij niet alleen als ontluikende vrouw, maar ook als moeder en als oude wijze vrouw.
In haar zien wij ons aller moeder: de Aarde. En de overvloed en vruchtbaarheid waar wij zo van kunnen genieten.
"De natuur heeft nooit het hart verraden, dat haar bemint". Alleen daarom is het soms zinvol even stil te staan bij haar vrijgevigheid.
Laten wij daarom nu de ketel verwarmen en vullen met verse melk en kruiden van Brigid.
Laten wij deze drank aan de aarde teruggeven als dank voor het vele dat wij mochten ontvangen en nog zullen ontvangen.

Uit de ketel worden door het oosten, zuiden en westen, drie bekers gevuld. Uit deze bekers wordt de cirkel rond de aarde gevoed.

ZUIDEN
Drie bekers om van de nippen: de beker van de jonge ontluikende vrouw, de beker van de vruchtbarende moeder, de beker van de oude wijze vrouw.
Zij voeden de drie vuren van Brigid: het vuur van inspiratie, smeedkunst en heling.

De drie bekers worden opnieuw gevuld, nu gaan de drie wachters weer de cirkel rond en geven alle deelnemers een slok uit elk van de bekers eerst het Oosten voor de jonge vrouw, dan het zuiden voor de moeder en als laatste het westen voor de oude wijze vrouw.
Naar eigen invulling kan er een wens worden uitgesproken zowel door de gever als door de ontvanger.

WESTEN
Door te delen en samen te werken bedanken wij steeds weer Brigid en moeder aarde.

NOORDEN
Als drager van het element Aarde wil ik jullie bedanken voor al wat ons aller moeder aarde van jullie terug ontvangt.
Melk en zout wordt kaas zo blijft de cyclus gevoed.

KIND(EREN) deelt/delen samen met het Noorden de stukjes schapenkaas uit.

WESTEN
Met het water van de diepe bron van het leven mag onze cirkel gereinigd en gezegend worden.
wijdt de cirkel met water

ZUIDEN
Met het heilige vuur van de eeuwigdurende vlam, wijden wij deze cirkel in.
de kaars wordt aangestoken en brandend rondgedragen de cirkel wijdend

DRUIDE
Laten wij het goddelijke en in het bijzonder nu de godin aanroepen volgens eeuwenoude (druïden-)traditie

ALLEN DRUIDE ZEGT EERST DE ZIN, ALLEN VOLGEN

Godin, geef bescherming
En in bescherming: kracht
En in kracht: begrip
En in begrip: kennis
En in kennis: rechtvaardigheid
En in rechtvaardigheid: de liefde
En in de liefde: liefde voor al watleeft
En in liefde voor al wat leeft de liefde voor het goddelijke.

Trommelen bij het aanroepen van de windrichtingen, bij elke windrichting richten wij ons allen naar de betreffende windrichting.

DRUIDE
Laten de vier windrichtingen geëerd zijn.
Dat de kracht en uitstraling deze cirkel binnenkomen en dat het goed is voor allen die hier zijn, in lichaam en gedachten, in deze werkelijkheid en in alle andere werkelijkheden

OOSTEN
Met de zegen van de havik, die vliegt in de heldere ochtendhemel roepen wij opnieuw de krachten van het oosten en het element lucht op.

ZUIDEN
Met de zegen van het grote hert in het heetst van de jacht en het innerlijke vuur van de zon roepen wij opnieuw de krachten van het zuiden en het element vuur op.

WESTEN
Met de zegen van de zalm van wijsheid, die zwemt in het heilige water van de oerbron roepen wij opnieuw de krachten van het westen en het element water op.

NOORDEN
Met de zegen van de grote beer van de sterrenhemel en de diepe vruchtrijke en fruitvolle aarde roepen wij opnieuw de krachten van het noorden en het element aarde op.

DRUIDE Mag de harmonie van ons land compleet zijn.

Stilte, wij wenden ons allen naar binnen.

DRUIDE
In deze cirkel en in de verschijnende wereld verklaar ik dit feest van imbolc voor geopend.

Het NOORDEN en het OOSTEN stappen naar voren met sneeuwklokjes o.i.d.

NOORDEN en OOSTEN
Welkom Brigid, mooie vrouw. Badend in de witte melk van de verzorging.
Het vuur van de geest schijnt door jouw ogen.
Zegen ons met de adem van leven.

Samen lopen deze naar het ZUIDEN die een kaars in de hand heeft en gaan hiernaast staan.

ZUIDEN
Welkom Brigid, koningin van het Zuiden, wiens innerlijk vuur de zon aanraakt.
Mag de stralende warmte van jouw liefde gevoeld worden in onze harten.
Zegen ons met jouw inspiratie.

Samen met het NOORDEN & OOSTEN loopt het ZUIDEN naar het WESTEN en gaan daarnaast staan.

WESTEN
Welkom, Brigid, ziener en gids, leidt ons veilig door de heilige mazen naar het centrum van de spiraal.
Laat het licht van de ‘ene jonge’ ons zegenen met heling.

Alle vier lopen spiraalsgewijs naar het centrum, het WESTEN leidt.

Het NOORDEN en OOSTEN plaatsen de sneeuwklokjes in het water.
Het ZUIDEN steekt de acht drijfkaarsen aan en vervolgens de andere 11 kaarsen.
( volgens de richting van de zon om de schaal water).

Allen anderen lopen spiraalvormig naar het centrum, tijdens het
aansteken van de kaarsen.
Als alle kaarsen branden of gebrand hebben.

ZUIDEN
19 kaarsen branden voor Brigid.

NOORDEN & WESTEN
Brigid bewaak dit vuur, dit is jouw nacht

Allen keren spiraalvormig weer terug naar hun plaats rond de cirkel.

OOSTEN geeft met kind(eren) aan elke deelnemer een bloem.

DRUIDE Nu is het vuur van Imbolc ontstoken.
Het is nu tijd om de stilte in ons zelf te vinden.

Wij geven elkaar de hand, een gevende hand en een ontvangende hand

STILTE

En spreken vervolgens samen de volgende tekst driemaal!!!

We swear by peace and love to stand
Heart to heart and hand in hand
Mark O Spirit and hear us now
Confirming this our sacred Vow

DRUIDE
Nu is het moment om te eindigen.
Als het vuur van de kaarsen gedoofd is, zal het voortbranden in onze harten.
Mogen onze herinneringen vasthouden, wat onze ogen hebben gezien en onze harten hebben gevoeld.

Door de Kelten wordt de universele, goddelijke levens energie aangeduid als AWEN.
Wij kunnen dit woord zingen, ter ere van de steeds terug kerende levenskracht.

Mantra ‘Aaaa Ooooh WEN’ in drievoud.

DRUIDE
Laten wij de vier windrichtingen en hun bewakers bedanken voor hun zegen

NOORDEN
In de naam van de grote beer aan de sterrenhemel en het element aarde bedanken wij de krachten van het Noorden.
Het is nu het moment om het noorden en het element aarde te bedanken voor de kracht voor de nieuwe geboorte, zo kunnen wij zaden voor toekomstige plannen en ideeën zaaien.
We verwelkomen de natuurgeesten, die nu langzamerhand uit hun winterslaap ontwaken, maar vergeten niet ook de duisternis dank te zeggen voor zijn koestering.

WESTEN
In de naam van de zalm van wijsheid en het element water bedanken wij de krachten van het Westen.
Wij bedanken het Westen en het element water voor het levenswater, dat steeds in ruime mate beschikbaar is.
Waarvan wij steeds weer opnieuw onze dorst naar levenskracht kunnen lessen.
Moge onze handelingen gebaseerd zijn op reflectie en op ons gevoel, door dit water gevoed.
Dat wij het pad van ons hart volgen, zeker als wij ons laten leiden door onze dromen en onze diepste wensen, in de wetenschap dat liefde de grootste genezer en leidende kracht is.

ZUIDEN
In de naam van het grote hert en het element vuur bedanken wij de krachten van het Zuiden.
Wij bedanken het zuiden en het element vuur voor het vuur waarmee ons innerlijke vuur gevoed wordt.
Laat de spirit wedergeboren worden in deze werkelijkheid en voel wat voor energie de spirit met zich mee draagt.
Gevuld met deze vonk vol levensenergie, deze vonk van scheppingskracht, zijn wij instaat om onze visioenen in de komende tijd neer te zetten, door transformatie en door creativiteit.

OOSTEN
In de naam van de havik, die vliegt in de heldere hemel en het element lucht bedanken wij de krachten van het Oosten. Wij spreken ons dank uit aan de krachten van het Oosten en het element vuur.
Wij gedenken nu de intuïtie, de inspiratie, de bewust en onbewust ontvangen boodschappen, die wij vanuit onze dromen en meditaties in de afgelopen duisternis hebben ontvangen.
Mogen wij onbelemmerd volgens deze boodschappen handelen, wetend dat de spiraal van lichtenergie, vanuit de duisternis begint en steeds weer nieuwe ideeën en richtingen geeft.

DRUIDE
Wij bedanken de spirit voor zijn oneindige bezieling.
Zo kunnen wij naar de bron binnen in ons reiken, en zo sturing ontvangen.
Zo raken wij het stiltepunt vol kracht binnen in ons aan.
Zo zijn wij een deel van al het leven op aarde en worden heden, verleden & toekomst met elkaar verbonden.

PAUZE Allen kijken de cirkel in

WESTEN
Mag de harmonie van onze landen nu compleet zijn

DRUIDE
Laat ons allen uitstralen:
Het licht in onze harten
In onze handen en in ons leven.
Ik verklaar hierbij dit feest van imbolc voor gesloten
en het ritueel is ten einde in alle werelden.

Het is geëindigd.

NOORDEN Niets eindigt

Allen brengen een groet naar het oosten verlaten tegen de richting van de zon in de cirkel.

DRUIDE heft de cirkel op.

Wij gaan nu naar binnen waar de viering wordt voortgezet door eerst een toost uit te brengen voor Brigid.

Dan is het tijd voor de Eistedfodd......

Zang, dans, klank, heling,
en nog meer eten & drinken en ander vermaak.

Door: Promoterre

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Vergelijkbare Blogs

Related Posts with Thumbnails