dinsdag 18 december 2012

Midwinterfeest & het Licht van de Beer

Wanneer het weer meewerkt, gaan wij op de vooravond van de langste nacht naar een heilige plek in onze omgeving waar we de zon zien ondergaan.
Vaak komen daar dan energieën bij ons, die de vorm krijgen van voorouders en bij het ondergaan van de zon in het westen, wordt vervolgens de grote beer in het noorden zichtbaar. Dat is het moment van bezinning, van afscheid nemen, van inkeer en van loslaten. De dag er na begint het feest, de zon komt weer terug!

De kortste dag van het jaar met de langste nacht van het jaar. Dit is een feest van de zonnekalender. Moderne druiden en heksen vieren het als een van de acht jaarfeesten.

Het is de tijd van dood en hergeboorte. De Zon lijkt ons volledig in de steek te laten als de tijd van de langste nacht is gekomen. Om de verbinding van onze innerlijke cyclus te maken met de jaarlijkse cyclus gebruikt Nuinn, die de oorspronkelijke ceremonie heeft geschreven de woorden: ”Doe alles weg wat de komst van het licht in de weg staat”. In het donker gooien we de dingen weg, die symbool staan voor de zaken die ons in ons leven in de weg staan. Vervolgens wordt er een lamp ontstoken bij de Druïde in het oosten. Het jaar wordt herboren en een nieuwe cyclus begint, die haar hoogtepunt bereikt in de tijd van de zomerzonnewende, om daarna weer terug te keren naar de plaats van dood en hergeboorte.

Symbolen:
Maretak
Kaarsen
Haardvuur
De grote beer
Zon
Aarde
Midwinter hoorn
kleur: groen

Bekend onder veel namen:
ollaig; Yuletide, Alban Arthan; Juul; Jiuleis; Joulupukki; Dies Natalis Invicti Solis; Saturnalia; Mid-Winter; Brumalia; Sacaea; Feest van Kronos (Cronos); Dazh Boh; Chaomos; Inti Raymi; Dong Zhi; Soyal; Sada; Touji; Zagmuk; Sacaea

Alban Arthan betekent poëtisch gezien, het licht van Arthur, waarbij Arthur dan gelijk staat aan de zonnegod die sterft en als Keltische zoon van het licht herboren wordt in de Mabon.
In het Welsh betekent de naam "het licht van de Grote Beer", en dat spreekt mij persoonlijk heel sterk aan omdat in de winter vanaf "mijn plek" de grote beer vaak helder aan de hemel te zien is.

Het Ritueel

Rollen : Oosten, Zuiden, Westen, Noorden en Mabon
Attributen : kaarsen, maretak

Wij trekken een cirkel van meel en stellen vast waar het noorden etc. zijn.

Wij lopen de cirkel binnen vanuit het Westen, lopen met de zon mee en begroeten het oosten om vervolgens onze plek langs de cirkel in te nemen. Als laatste komt het oosten de cirkel binnen en begroet het oosten:

OOSTEN
O, grote godin, o, geest van deze cirkel, wij vragen uw zegen voor dit ritueel.

WESTEN
Laat ons beginnen met het geven van vrede voor de vier windrichtingen.
Want zonder vrede kunnen wij niet werken.

ZUIDEN heft de hand op naar het zuiden
Mag er vrede zijn in het zuiden (en in …)

WESTEN heft de hand op naar het westen
Mag er vrede zijn in het westen

NOORDEN heft de hand op naar het noorden
Mag er vrede zijn in het noorden

OOSTEN heft de hand op naar het oosten
Mag er vrede zijn in het oosten

ALLEN
Mag er vrede zijn in heel de wereld

ZUIDEN
Laten wij het goddelijke aanroepen volgens eeuwenoude (druïden-)traditie

Het OOSTEN zegt elke regel voor, allen herhalen de zin.
Godin geeft bescherming
En in bescherming kracht
En in kracht begrip
En in begrip kennis
En in kennis rechtvaardigheid
En in rechtvaardigheid de liefde
En in de liefde liefde voor alles wat is
En in liefde voor alles wat is de liefde voor het goddelijke

(of zo je wilt godin/god/spirit/het onnoembare/de grote geest).

OOSTEN:
In deze cirkel en in de wereld open ik het feest van Alban Arthan

NOORDEN:
Mogen de vier windrichtingen worden geëerd zodat hun kracht en uitstraling de cirkel mag binnenkomen, voor het welzijn van ons allen.

ZUIDEN: met het gezicht naar het zuiden
Met de zegen van het grote hert in de heetst van de jacht en het innerlijke vuur van de zon, roepen wij opnieuw de krachten van het zuiden op.

WESTEN: met het gezicht naar het westenMet de zegen van de zalm van de wijsheid, die zwemt in het heilige water
van de bron, roepen wij opnieuw de krachten van het westen op.

NOORDEN: met het gezicht naar het noorden
Met de zegen van de grote beer van de sterrenhemel en de fruitvolle aarde, roepen wij opnieuw de krachten van het noorden op.

OOSTEN: met het gezicht naar het oosten
Met de zegen van de havik, die vliegt in de heldere ochtendhemel, roepen
wij opnieuw de krachten van het oosten op.

Allen draaien hun gezicht naar het midden.
Pauze

OOSTEN:
Mag de harmonie in ons land compleet zijn.

WESTEN:
We ontmoeten elkaar hier in de duisternis op de langste nacht van het jaar om de geboorte van het nieuwe licht, mabon het zonnekind, te vieren.
We komen samen om een groot mysterie te eren, die leeft in vele culturen
en vele namen kent.
Maar allen vieren het licht van de werkelijke geboorte.

OOSTEN:
De zon die ons verwarmd en belicht heeft, staat nu stil.
Onze voorouders waren bang in deze tijd, een tijd van duisternis.
Ze riepen de zonnegod om terug te komen, om hen licht en warmte te
geven.
Om te helpen het koren te laten groeien.

NOORDEN:
Wij voelen dat deze duisternis doordringt in vele gebieden van ons leven, angst, twijfel, eenzaamheid.
En nu in de stilte van de duisternis worden we bewust van de zon die weer omhoog komt in ons hart.
Door het symbool van de jonge één, de mabon, ook genoemd mithras, christus, arthur, allen die geboren zijn in een tijd van grote duisternis.

ZUIDEN:
Laten wij naar het licht der lichten kijken, zon der zonnen, de eeuwige vlam binnen in ons.
Laat ons mediteren over het licht van ons innerlijk vuur, in deze cirkel, de cirkel van ons hart, de grote cirkel van de wereld.

Laat ons mediteren

Meditatie

NOORDEN:
Laat de zon schijnen op aarde
Laat de zon van licht herboren zijn

WESTEN:
Laat de zon reflecteren op het water en hun zegen vergroten

OOSTEN:
Laat de zo schijnen in de lucht en dat deze adem nieuwe leven mag brengen.

ZUIDEN:
Laat de zon onze gedachten verwarmen, ons hart en ons innerlijk kind

NOORDEN:
Laat ons getuige zijn van de wedergeboorte van de jongste, mabon, die vanuit de baarmoeder van de grote moeder is geboren.
In stilte en zwakheid, als de kleinste van het licht.

WESTEN:
Maar eerst moet er duisternis zijn.

OOSTEN:
Laat de duisternis van de kortste dag vallen

Alle kaarsen worden gedoofd

OOSTEN:
Alleen vanuit de duisternis kan het licht herrijzen

Pauze

ZUIDEN:
Werp weg wat het weerschijnen van het licht in de weg staat.

Pauze

MABON: steekt de kaars aan
Ik kom op deze plek als een kind van vele opvolgende generaties.
Mijn geschenk is een kleine vlam van hoop, hoop dat elk nieuw leven brengt op deze wereld.
Ik, en degenen die mij volgen vragen bescherming voor de vlam die we je geven.

Bescherm de heilige vlam.
Jullie die de aardse wachters zijn van wijsheid, kom samen in vrede en harmonie om deze aarde, ons huis, te beschermen.
Dit vraag ik voor alle kinderen van de wereld.

De kaarsen worden rondgedeeld en mabon loopt de cirkel rond en steekt met haar/zijn kaars elke kaars aan.

NOORDEN:
Zie hoe door de ene bron van al het leven, licht en liefde, onze eigen kaarsen branden.
Voel de kracht van ons gezamenlijke licht.
Laat onze gedachten en activiteiten zich samen voegen bij een ieder die werkt voor vrede in deze wereld, voor nu en de generaties die volgen.

OOSTEN:
Laat ons een moment stilstaan bij de waarheid dat in elke dood het zaad van geboorte gezaaid is.
In de duisternis van de langste nacht verwachten wij de schemering van het groeiende jaar.
Laat ons een tak van de heilige eik van eeuwigheid nemen.
Laat de jongste in onze cirkel ons zaad en hoop van de toekomst brengen.
Mag de zoon van licht voor eeuwig herboren zijn.

Mabon: geeft iedereen mistletoe / maretak

WESTEN:
Tot eer en glorie van de grote moeder die ons leven gaf en haar zoon het kind van licht, mogen we samenwerken voor een sterke toekomst.
Vanuit de zekerheid van onze afkomst kunnen wij toestaan dat de volgende generaties groeien in contact met anderen, zonder onderscheid van ras, grenzen, religie, klasse of gender, maar in licht en waarheid.

OOSTEN:
Laat ons zingen voor het licht en de zon.

ALLEN: A–OH-WEN (AWEN) 3 X

OOSTEN:
De tekst van dit ritueel is uitgesproken en ten einde.
Het woord gaat verder.
Mag het bezield zijn pad volgen.

Pauze

OOSTEN:
Het is het uur van beëindiging

Alle kaarsen worden gedoofd

OOSTEN:
Laat het licht schijnen in ons hart.
Mogen wij ons herinneren wat onze ogen gezien hebben, onze oren gehoord hebben en onze harten gevoeld hebben.

ZUIDEN:
Laten wij de geesten van de vier windrichtingen bedanken voor hun zegeningen.

OOSTEN:
In de naam van de havik van de heldere hemel en het element lucht, danken wij voor de krachten van het oosten.

NOORDEN:
In de naam van de grote beer van de sterrenhemel en het element aarde, danken wij voor de krachten van het noorden.

WESTEN:
In de naam van de zalm van de wijsheid en het element water, danken wij voor de krachten van het westen.

ZUIDEN:
In de naam van het grote hert en het element vuur, danken wij voor de krachten van het zuiden.

Pauze

WESTEN:
Mag de harmonie in ons land compleet zijn.

OOSTEN:
Ik verklaar de viering van ALBAN ARTHAN voor gesloten in de verschijnende wereld en deze cirkel.
Mag de inspiratie ervan altijd bij ons zijn.
Het is beëindigd.

NOORDEN:
Niets eindigt!

Alban Arthan Midwinter viering

De dagen worden nu nog even korter. Steeds meer kunnen wij onszelf in het duister tegenkomen. Dan dit jaar, geloof ik op 20 december, is het de kortste dag. Na de lange nacht worden de dagen weer langer. En wij kunnen op zoek naar licht, licht van leven, een kleine vlam die altijd in ons schittert, al kunnen of willen wij dat niet altijd zien.

Midwinter willen wij zoals vele anderen ook dit jaar vieren met het delen van liefde, hoop, ervaringen, eten & drinken.
Door samen te zijn bij een midwinterfeestmaal en vervolgens door samen dit moment te vieren met een ritueel gebaseerd op traditie van nu en vroeger.

De teruggetrokken natuur en de stilte van deze tijd van het jaar bieden een uitzicht:
De zonnegod gaat dood en wordt wedergeboren op de winterwende: dood en wedergeboorte van zon.

Het markeert een begin, het begin om weer ideeën te hebben, een begin dat rond Samhuinn geboren is en nu zicht- en waarneembaar wordt.
Het gaat om het beëindigen van de donkere periode, van het naar binnen kijken bij jezelf, wegdoen, schoonmaken van je ziel om weer herboren te worden.

Alban Arthan kan en rustige en belangrijke tijd voor ons zijn waarin de stilte, de donkere diepten van ons zijn in contact komen met het oorspronkelijke zonnekind, dat wil groeien tot een schijnend kind van licht als de tijd in de ritme en cycli van de jaren jaar verder gaan.


Rollen DRUÏDE: (geeft sturing aan het ritueel) met staf, trommel en lamp
De vier Wachters van de Windrichtingen: Oosten, Zuiden, Westen, Noorden, elk met een lamp.
Het zonnekind: Mabon

Attributen : kaarsen, maretak

Na de midwintermaaltijd met eistedfodd, maken wij ons klaar voor het midwinterritueel. Wij worden gesmugd.

Het is stil,de teruggetrokken natuur is duidelijk aanwezig. We gaan op pad naar de wintergrove van Midgaard. Wij volgen de klank van de trom.
Wij lopen de grove binnen vanuit het westen, volgens de loop van de zon lopen wijde grove rond tot wij een voor ons passende plek in de cirkel hebben gevonden. Als laatsten lopen de wachters en de Mabon de grove binnen, zij begroeten het oosten en gaan op hun plek in de grove staan..
De druïde treedt als laatste de cirkel binnen, sluit de cirkel en richt zich naar het oosten:

O, grote godin, o, geest van deze cirkel, wij vragen uw zegen voor dit ritueel.

DRUIDE (richt zich naar het midden van de grove)
Laat ons beginnen met het geven van vrede voor de vier windrichtingen.
Want zonder vrede kunnen wij niet werken.
Wij richten ons steeds naar de betreffende windrichting.

ZUIDEN heft de hand op naar het zuiden
Mag er vrede zijn in het zuiden (en in …)

WESTEN heft de hand op naar het westen
Mag er vrede zijn in het westen

NOORDEN heft de hand op naar het noorden
Mag er vrede zijn in het noorden

OOSTEN heft de hand op naar het oosten
Mag er vrede zijn in het oosten

ALLEN
Mag er vrede zijn in heel de wereld

DRUIDE
Laten wij het goddelijke aanroepen volgens eeuwenoude (druïden-)traditie

ALLEN: Druïde zegt een zin, allen herhalen
Goddelijke geeft bescherming
En in bescherming kracht
En in kracht begrip
En in begrip kennis
En in kennis rechtvaardigheid
En in rechtvaardigheid de liefde
En in de liefde liefde voor alles wat is
En in liefde voor alles wat is de liefde voor het goddelijke

DRUIDE
In deze cirkel en in de wereld open ik het feest van Alban Arthan

NOORDEN
Mogen de vier windrichtingen worden geëerd zodat hun kracht en uitstraling de cirkel mag binnenkomen, voor het welzijn van ons allen.

ZUIDEN met het gezicht naar het zuiden
Met de zegen van het grote hert in de heetst van de jacht en het innerlijke vuur van de zon, roepen wij opnieuw de krachten van het zuiden op.

WESTEN met het gezicht naar het westen
Met de zegen van de zalm van de wijsheid, die zwemt in het heilige water
van de bron, roepen wij opnieuw de krachten van het westen op.

NOORDEN met het gezicht naar het noorden
Met de zegen van de grote beer van de sterrenhemel en de fruitvolle aarde, roepen wij opnieuw de krachten van het noorden op.

OOSTEN met het gezicht naar het oosten
Met de zegen van de havik, die vliegt in de heldere ochtendhemel, roepen
wij opnieuw de krachten van het oosten op.

Allen draaien hun gezicht naar het midden.

Pauze

DRUIDE
Mag de harmonie in ons land compleet zijn.
Mogen allen van ons in deze cirkel een stap vooruit doen en delen in dit feest en moge wij allen het beeld van liefde en verbondenheid met ons in ons hart meedragen.

ALLEN
Alle mensen wenden zich tot het centrale vuur. Wij geven elkaar de hand een gevende hand en een ontvangende hand

STILTE

DRUIDE
Op vele plaatsen op deze wereld worden in dit moment van geen tijd rituelen gehouden om het oude af te sluiten en het nieuwe te beginnen. ( of op het zuidelijk halfrond houden sommige tegenvoeters een ritueel om het nieuwe welkom te heten en het oude af te sluiten).

Om ons met hen allen verbonden te voelen wil ik jullie vragen met mij de volgende belofte uit te spreken en wel in het Engels om de binding nog te verstevigen. De energie van allen is meer dan de simpele optelling van de delen en juist daarin schuilt de belangrijkste kracht.

We beloven opnieuw om met anderen in liefde en vrede stand te houden, de handen aangesloten, de harten opengesteld.

ALLEN

We swear by peace and love to stand
Heart to heart and hand in hand
Mark O Spirit and hear us now
Confirming this our sacred Vow

WESTEN

We ontmoeten elkaar hier in de duisternis op de langste nacht van het jaar om de geboorte van het nieuwe licht, mabon het zonnekind, te vieren.
We komen samen om een groot mysterie te eren, die leeft in vele culturen
en vele namen kent.
Maar allen vieren het licht van de werkelijke geboorte.

OOSTEN
De zon die ons verwarmd en belicht heeft, staat nu stil.
Onze voorouders waren bang in deze tijd, een tijd van duisternis.
Ze riepen de zonnegod om terug te komen, om hen licht en warmte te
geven.
Om te helpen het koren te laten groeien.

NOORDEN
Wij voelen dat deze duisternis doordringt in vele gebieden van ons leven, angst, twijfel, eenzaamheid.
En nu in de stilte van de duisternis worden we bewust van de zon die weer omhoog komt in ons hart.
Door het symbool van de jonge één, de mabon, ook genoemd mithras, christus, arthur, allen die geboren zijn in een tijd van grote duisternis.

ZUIDEN
Laten wij naar het licht der lichten kijken, zon der zonnen, de eeuwige vlam binnen in ons.
Laat ons mediteren over het licht van ons innerlijk vuur, in deze cirkel, de cirkel van ons hart, de grote cirkel van de wereld.

DRUIDE
Laat ons mediteren

Meditatie

NOORDEN
Laat de zon schijnen op aarde
Laat de zon van licht herboren zijn

WESTEN
Laat de zon reflecteren op het water en hun zegen vergroten

OOSTEN
Laat de zo schijnen in de lucht en dat deze adem nieuwe leven mag brengen.

ZUIDEN
Laat de zon onze gedachten verwarmen, ons hart en ons innerlijk kind

DRUIDE
Laat ons getuige zijn van de wedergeboorte van de jongste, mabon, die vanuit de baarmoeder van de grote moeder is geboren.
In stilte en zwakheid, als de kleinste van het licht.

WESTEN
Maar eerst moet er duisternis zijn.

DRUIDE
Laat de duisternis van de kortste dag vallen
De lampen worden laaggezet en afgeschermd.
Alleen vanuit de duisternis kan het licht herrijzen

Pauze

ZUIDEN
Werp weg wat het weerschijnen van het licht in de weg staat.

Pauze

MABON steekt een kaars aan
Ik kom op deze plek als een kind van vele opvolgende generaties.
Mijn geschenk is een kleine vlam van hoop, hoop dat elk nieuw leven brengt op deze wereld.
Ik, en degenen die mij volgen vragen bescherming voor de vlam die we je geven.
Bescherm de heilige vlam.
Jullie die de aardse wachters zijn van wijsheid, kom samen in vrede en harmonie om deze aarde, ons huis, te beschermen.
Dit vraag ik voor alle kinderen van de wereld.
De kaarsen worden rondgedeeld en mabon loopt de cirkel rond en steekt met haar/zijn kaars elke kaars aan. Voordat Mabon de kaars voor iemand aansteekt vertelt een ieder wat hij/zij met het toenemende licht nu wil gaan doen.

NOORDEN
Zie hoe door de ene bron van al het leven, licht en liefde, onze eigen kaarsen branden.
Voel de kracht van ons gezamenlijke licht.
Laat onze gedachten en activiteiten zich samen voegen bij een ieder die werkt voor vrede in deze wereld, voor nu en de generaties die volgen.

DRUIDE
Laat ons een moment stilstaan bij de waarheid dat in elke dood het zaad van geboorte gezaaid is.
In de duisternis van de langste nacht verwachten wij de schemering van het groeiende jaar.
Laat ons een tak van de heilige eik van eeuwigheid nemen.
Laat de jongste in onze cirkel ons zaad en hoop van de toekomst brengen.
Mag de zoon van licht voor eeuwig herboren zijn.
Mabon geeft iedereen mistletoe / maretak

WESTEN
Tot eer en glorie van de grote moeder die ons leven gaf en haar zoon het kind van licht, mogen we samenwerken voor een sterke toekomst.
Vanuit de zekerheid van onze afkomst kunnen wij toestaan dat de volgende generaties groeien in contact met anderen, zonder onderscheid van ras, grenzen, religie, klasse of gender, maar in licht en waarheid.

DRUIDE
Laat ons zingen voor het licht en de zon.

ALLEN A – OH - WEN (AWEN) 3 X

DRUIDE
De tekst van dit ritueel is uitgesproken en ten einde.
Het woord gaat verder.
Mag het bezield zijn pad volgen.

Pauze

DRUIDE
Het is het uur van beëindiging

Alle kaarsen worden gedoofd

OOSTEN
Laat het licht schijnen in ons hart.
Mogen wij ons herinneren wat onze ogen gezien hebben, onze oren gehoord hebben en onze harten gevoeld hebben.

DRUIDE
Laten wij de geesten van de vier windrichtingen bedanken voor hun zegeningen.

OOSTEN
In de naam van de havik van de heldere hemel en het element lucht, danken wij voor de krachten van het oosten. In het bijzonder danken wij het Oosten en het element Lucht voor de inspiratie die wij ontvangen, de nieuwe ideeën, het steeds weer nieuwe begin en de innerlijke kennis die wij zo opdoen.

NOORDEN
In de naam van de grote beer van de sterrenhemel en het element aarde, danken wij voor de krachten van het noorden. Speciaal bedanken wij het Noorden en de Aarde voor de periode dat wij in het donker kunnen verblijven en zo bij ons innerlijke kind te kunnen komen. Met de terugkeer van het licht komt er weer een nieuwe fase in ons leven.

WESTEN
In de naam van de zalm van de wijsheid en het element water, danken wij voor de krachten van het westen. Onze aandacht dient nu uit te gaan naar het Westen en het element Water. Voor het contact wat zij ons geven met de diepe mysteriën, de subtiele energie en innerlijke waarneming en diepe emoties. Met de wedergeboorte van de zon kunnen wij onze diepste gedachten naar buiten laten komen en kunnen wij zo ons hart volgen.

ZUIDEN
In de naam van het grote hert en het element vuur, danken wij voor de krachten van het zuiden. Dit is een moment om ook dank uit te spreken aan het element Vuur, zo verbonden met het Zuiden. Door de actieve energie van het vuur zijn wij gereinigd. Getransformeerd door onze contacten met een andere spirituele werkelijkheid en staan wij nu opnieuw klaar voor een nieuwe cyclus van de zon.

Pauze

WESTEN
Mag de harmonie in ons land compleet zijn.

DRUIDE
Ik verklaar de viering van ALBAN ARTHAN voor gesloten in de verschijnende wereld en deze cirkel.
Mag de inspiratie ervan altijd bij ons zijn.
Het is beëindigd.

NOORDEN
Niets eindigt!

vrijdag 26 oktober 2012

Allerzielen

In november laten de bomen hun bladeren vallen en wordt het steeds eerder donker. De vallende bladeren, de kale bomen en het toenemende donker buiten, herinneren ons eraan dat het leven een einde heeft. De novembermaand brengt ons in contact met ons eigen levenseinde en met de dood van mensen die we verloren hebben.
Het is herfst. Bijna alle bladeren zijn rood en oranje geworden. En langzamerhand vallen ze allemaal van de bomen. Voor het eerst in lange tijd zien we kale bomen. De herfst brengt ons in contact met vergankelijkheid, met het einde van het leven. We denken aan de mensen die we verloren hebben en onze rouw daarover. En meer dan in andere jaargetijden denken we aan de mensen die ons zijn voorgegaan, aan onze familievoorouders, hoe hun leven geweest is, en hoe ons leven met het hunne verweven is.

De katholieke kerk kent twee feesten aan het begin van de maand november: Allerheiligen op 1 november en Allerzielen op 2 november. Allerheiligen is de herdenking van de heiligen. Heiligen zijn mensen die heilig verklaard zijn door de katholieke kerk. Van hen weet de katholieke kerk zeker dat ze in de hemel zijn, dicht bij God. Tot de heiligen kan gebeden worden en om voorspraak bij God gevraagd worden.

De eerste heiligen waren martelaren, mensen die vervolgd waren en stierven om hun geloof. Door de vervolging onder Keizer Diocletius (245-313) waren zoveel martelaren dat er niet voldoende dagen waren in het jaar om hen apart te denken. Toen ontstond een feest waarin ze samen herdacht werden, een feest voor alle heiligen. Dat werd gevierd werd op de zondag na Pinksteren.

Eerst werden alleen de martelaren herdacht samen met Johannes de Doper. Later kwamen er andere heiligen bij, mensen die in hun leven getuigd hadden van God, maar niet als martelaar gestorven waren. In de achtste eeuw wijdde Paus Gregorius III (731-741) een kapel in de St. Pieter aan alle heiligen en plaatste de datum van de herdenking op 1 november.

Gregorius IV (827-844) breidde de herdenking uit voor de hele kerk. De protestante traditie kent geen heiligen. Wel is het feest van Allerheiligen opgenomen in het Dienstboek van de Protestantse Kerk Nederland. Het stamt uit de Lutherse traditie. In het gemeenschappelijk leesrooster is de evangelielezing de bergrede met de zaligsprekingen (Matteüs 5:1-12). Andere lezingen staan in het teken van het toekomstige rijk Gods (Jesaja 60:1-11, 17-24, Openbaring 7:2-4, 9-17). Het gaat bij dit feest om de hoop op het komende koninkrijk van God en om wat er voor nodig is om een mens van God te zijn.

Op 2 november gedenkt men in de katholieke kerk alle gestorven gelovigen, de gelovigen die niet heilig verklaard zijn en waarvan het dus niet zeker is dat ze bij God in de hemel zijn. De traditie stamt uit de tiende eeuw toen Abt Odilo van Cluny (962-1048) de overledenen in zijn kloosters ging herdenken. De traditie breidde zich snel uit. De bedoeling van Allerzielen is te bidden voor het heil van de overledenen. Het doel is dat ze in de hemel bij God terechtkomen.

In de Protestante Kerk is Allerzielen geen feestdag. In de protestantse traditie wordt niet gebeden voor het heil van de overledene. Wel herdenken men overledenen. Men gedenken dan dat ze opgenomen zijn in Gods hand. Deze herdenking vindt meestal plaats op de laatste zondag van het kerkelijk jaar (de laatste zondag voor de Advent), of op oudejaarsavond, maar ook wel op een zondag dicht bij 2 november.

De viering heeft verschillende vormen. Vaak worden de namen van de overledenen van het afgelopen jaar genoemd. In veel gemeenten wordt er een kaars opgestoken als gedachtenis, of steken deelnemers aan de viering zelf kaarsen aan om hun overledenen te gedenken.

Tot de volkstraditie van Allerzielen in veel landen behoren ‘zielenkoeken’: koek, gebak of kruimels, die bedoeld zijn voor het heil van de zielen van de doden. De zielenkoeken werden opgegeten onder een gebed, op graven gelegd of uitgedeeld aan de armen. Dit hielp mee de zielen te redden uit het ‘vagevuur’ waar ze kortere of langere tijd doorbrachten voor ze naar de hemel gingen.

In Schotland werden in St Kilda driehoekige haverkoeken gebakken voor de doden. In Duitsland gooide men op Allerzielen de overgebleven broodkruimels van een hele week in het vuur voor het heil van de overleden zielen.

In Hasselt en Aarschot in België was het tot de Tweede Wereldoorlog gebruik om op Allerheiligen en Allerzielen zielenkoeken of –broodjes te verkopen bij de ingang van het kerkhof. De bezoekers lieten wat achter op het graf en ’s avonds begonnen ze de maaltijd met het eten van dit broodje of koek.

In Antwerpen bakte men rond 1930 zielenkoeken waarbij de gele vlammen van het vagevuur waar de zielen uit gered moesten worden, werden nagebootst door de broodjes geel te maken met saffraan.

In Engeland, in Shorpshire en omliggende gebieden, kende men in de negentiende en twintigste eeuw het gebruik van ‘Souling’. Eerst gingen volwassenen en later kinderen op Allerheiligen of Allerzielen langs de deuren. Ze zongen een lied en kregen geld of voedsel: ‘soul-cake’. De achtergrond van deze traditie is dat het gevenvan aalmoezen aan armen de zielen naar de hemel hielp.

In Vlaanderen brandde men op de avond voor Allerheiligen, op Allerheiligen zelf, of op Allerzielen kaarsen voor het heil van overledenen. In 1951 kende men deze gewoonte nog. In de steden brandde men kaarsen op de graven zelf. Op alle vier de hoeken van het graf stak men een kaars aan.

Halloween is een feest dat we kennen uit Amerika. Het wordt op 31 oktober gevierd. De naam Halloween is een verbastering van ‘All Hallows´ Eve’, de naam van de avond voorafgaand aan Allerheiligen. Het feest is door de Ieren in Amerika geïntroduceerd toen zij in de veertiger en vijftiger jaren van de negentiende eeuw naar Amerika waren getrokken vanwege de aardappelhongersnood. Het belangrijkste element van dit feest is dat kinderen zich verkleden en langs de deuren gaan om te zingen en om snoep te bedelen. Dit heet ´trick and treat´.

De achtergrond van deze gewoonte is de volkstraditie van ´souling´: het geven van voedsel aan armen voor de zielen van de overledenen. Halloween wordt in ons land weinig gevierd, maar we kennen het wel als een feest uit Amerika dat eind oktober gevierd wordt.

In Mexico viert men op Allerheiligen en op Allerzielen ‘El Día de los Muertos’, de dag van de doden. Familie en vrienden komen bij elkaar en gedenken mensen die gestorven zijn.

Een belangrijk element van dit feest is het maken van een altaar dat gewijd is aan de overledene en dat aan hem of haar herinnert. Daar staan naast religieuze voorwerpen, foto´s van de overledene op, dierbare dingen die doen denken aan de overledene, en voedsel en drank waar de overledene van hield. Een deel van het voedsel en de drank wordt op het graf gelegd als zielenkoek.

In de katholieke kerk gaat het feest van Allerheiligen vooraf aan Allerzielen omdat heiligen bij God zijn. Daarmee zijn ze het te volgen voorbeeld en aan hen kan om voorspraak gevraagd kan worden. In de Allerzielen viering van het feest van aarde en hemel worden eerst de overledenen herdacht en komt daarna Allerheiligen aan bod.

maandag 22 oktober 2012

Samhuinn Rituaal

Het is een beetje een Sterzoeker-traditie aan het worden, dat als er een jaarfeest in het zicht komt, dat Sterzoeker hiervoor een rituaal op de blogrol plaatst. Deze traditie willen we graag hooghouden en Samhain is in aantocht en daarom we hebben weer een prachtig rituaal, die we graag met u willen delen. Deze keer plaatsen we het Keltische Samhuinn rituaal van "Promoterre". Wij wensen u alvast een mooie Samhain viering toe

Het is nu tijd om het goede te bewaren en de rest los te laten. Met wat waard is om te behouden, kan men op zoek gaan naar het kleine-ik in jezelf. Koester deze in de winter in de schoot van je naasten, zodat het de kiem kan zijn voor een krachtige start in het voorjaar.Het Keltisch jaar begint met Samhuinn, de tijd van geen tijd. De nevel tussen onze wereld en die van onze voorouders is dan heel dun.


rollen:

DRUÏDE (geeft richting aan het ritueel), met staf en trommel.
(Een mandje appels, een bol zwarte wol, een schaar).

De vier WACHTERS van de WINDRICHTINGEN:

Het OOSTEN met de gave voor het OOSTEN: BROOD en neemt bovendien een tak van de taxus mee.

Het ZUIDEN met de gave voor het ZUIDEN: HONING en bovendien zorgt het ZUIDEN voor het verzorgen, aansteken en onderhouden van het centrale vuur ( lucifers, aanmaakhout, hout etc. )

Het WESTEN met de gave voor het WESTEN: WIJN , MEDE of iets
dergelijks

Het NOORDEN met de gave voor het NOORDEN: ZOUT.

De KINDEREN: met een gift voor iedere deelnemer aan dit ritueel: takjes van de taxus en een kaarsjes.


Het is stil, de natuur klinkt nog duidelijker als anders.
Wij gaan op pad naar de grove van Midgaard, wij volgen de klank van de trommel.
In de grove aangekomen lopen wij vanuit het westen binnenkomend, daarna volgens de loop van de zon en de maan rond totdat wij een voor ons passende plek langs de cirkel hebben gevonden.
Als laatsten komen de windrichtingen de cirkel binnen, zij groeten nadrukkelijk het Oosten en gaan op hun plek in de grove staan.

DRUÏDE treedt na hen de cirkel binnen, sluit de cirkel en richt zich vervolgens naar het OOSTEN:

O grote geest, het onnoembare, O geest van deze plek, van deze cirkel, wij vragen om jullie zegen voor dit ritueel

DRUÏDE richt zich naar het centrum:
Laat ons beginnen met vrede te brengen aan de 4 windrichtingen, want zonder vrede kunnen wij niet werken

Bij elke windrichting richten wij ons allen naar de betreffende windrichting.

ZUIDEN Mag er vrede zijn in het zuiden ( en in de landen in het zuiden ...)

WESTEN Mag er vrede zijn in het westen ( en in....)

NOORDEN Mag er vrede zijn in het noorden ( en in ...)

OOSTEN Mag er vrede zijn in het oosten ( en in de .....)

ALLEN Mag er vrede zijn in de hele wereld

DRUÏDE Laten wij het goddelijke aanroepen volgens eeuwenoude (druïden-)traditie

ALLEN DRUÏDE ZEGT EERST DE ZIN, ALLEN VOLGEN

Goddelijke geef bescherming
En in bescherming kracht
En in kracht begrip
En in begrip kennis
En in kennis rechtvaardigheid
En in rechtvaardigheid de liefde
En in de liefde liefde voor al wat leeft
En in liefde voor al wat leeft de liefde voor het goddelijke.

Bij elke windrichting richten wij ons allen naar de betreffende windrichting.

DRUÏDE Laten wij ons bewust worden welke plek wij in de spiraal van tijd hebben gekozen.
Elke windrichting draagt alles in zich.
Laten deze vier windrichtingen geëerd zijn. Dat het goed is voor allen die hier zijn, in lichaam en gedachten, in deze werkelijkheid en in alle andere werkelijkheden

ZUIDEN Met de zegen van het grote hert in het heetst van de jacht en het innerlijke vuur van de zon, roepen wij opnieuw de krachten van het zuiden ( en het element vuur) op.

WESTEN Met de zegen van de zalm van wijsheid, die zwemt in het heilige water van de oerbron roepen wij opnieuw de krachten van het westen ( en het element water) op.

NOORDEN Met de zegen van de grote beer van de sterrenhemel en de diepe vruchtrijke en fruitvolle aarde, roepen wij opnieuw de krachten van het noorden ( en het element aarde) op.

OOSTEN Met de zegen van de havik, die vliegt in de heldere ochtendhemel roepen wij opnieuw de krachten van het oosten ( en het element lucht) op.

DRUÏDE Misschien is dit een moment om naar binnen te kijken en je bewust te worden, waar jezelf in je leven staat. Stilte en duisternis zijn voor mij hierbij altijd een grote steun.
In de naam van vader ster, en moeder aarde, de ware nemer en de grote gever: een zijn van licht, ik verklaar hier het feest van Samhuinn in deze cirkel voor geopend.

Het ritueel van Samhuinn stelt ons in staat weer terug te gaan naar de kern van ons zijn, dat kleine vlammetje in ons.
Laten wij onze kernen van bestaan samenvoegen en het vuur daarmee bezielen, dat het Zuiden nu in deze cirkel zal ontsteken.

Zie de appel, die nu doorsneden wordt, zijn zaden zijn gepakt in een ster met vijf hoeken: wij als mens temidden van de elementen; aarde, lucht, vuur, water en de geest, het grote onnoembare naar boven gericht.
De appel van Avalon (=appelland), de andere werkelijkheid op de zelfde plaats, want de grenzen tussen de meerdere werelden is nu net zoals rond 1 mei erg transparant.

Het ritueel van Samhuinn wordt gezien in het teken van de taxus, de boom van dood en wedergeboorte, wiens eeuwige groen de oneindigheid van het spirituele leven symboliseert.
Laat het Oosten voor ons bij het vuur een tak van de taxus (aan de noordzijde) leggen.

Wij hebben de tijd van samhuinn bereikt, de tijd van geen tijd.
Het oude jaar is beëindigd en het nieuwe jaar is nog niet begonnen. Wij staan nu zonder tijd en de sluiers tussen de werelden is erg dun. Wees niet bang. Verwelkom onze broeders en zusters, die ons nu willen bezoeken en communicatie met ons zoeken. Zij zijn het verleden, wij zijn het nu en met z’n allen delen wij de toekomst.
Wij eren onszelf en onze voorouders met zegeningen van de aarde.
Laat het brood, het zout, de wijn en de honing tussen ons gedeeld worden.

Het NOORDEN neemt het zout, het OOSTEN neemt het brood,
het ZUIDEN neemt de honing, het WESTEN neemt de wijn.

Iedere windrichting deelt deze gaven uit aan iedereen in de cirkel uiteraard volgens het pad van de zon, om uiteindelijk bij je eigen plek weer aan te
komen en je zelf als laatste een deel van deze gave te presenteren.


DRUÏDE Mogen allen van ons in deze cirkel een stap vooruit doen en delen in dit feest en moge wij allen het beeld van liefde en verbondenheid met ons in ons hart meedragen.

ALLEN geven elkaar de hand, om te geven en om te ontvangen.
Alle mensen wenden zich tot het centrale vuur. Wij geven elkaar de hand een gevende hand en een ontvangende hand

STILTE

DRUÏDE Op vele plaatsen op deze wereld worden in dit moment van geen tijd rituelen gehouden om het oude af te sluiten en het nieuwe te beginnen. ( of op het zuidelijk halfrond houden sommige tegenvoeters een ritueel om het nieuwe welkom te heten en het oude af te sluiten).

Om ons met hen allen verbonden te voelen wil ik jullie vragen met mij de volgende belofte uit te spreken en wel in het Engels om de binding nog te verstevigen. De energie van allen is meer dan de simpele optelling van de delen en juist daarin schuilt de belangrijkste kracht.

We beloven opnieuw om met anderen in liefde en vrede stand te houden, de handen aangesloten, de harten opengesteld.

ALLEN

We swear by peace and love to stand
Heart to heart and hand in hand
Mark O Spirit and hear us now
Confirming this our sacred Vow

DRUÏDE Het vuur kan de essentie van de elementen losmaken, zodat wij en alle anderen aanwezigen krachten hiervan zich kunnen voeden. Zoals wij dit op het aardse niveau hebben gedeeld, kunnen wij deze gaven ook op een andere, spiritueel niveau delen.

WESTEN De zon van al het leven gaat onder in het westen, maar de sterren van de zeven zusters komen hier op. Geliefde geesten, wij verwelkomen jullie om de wijn en de liefde met ons te delen.
Wijn wordt in het vuur gegooid.

NOORDEN De sluier van middernacht sluit de sterren af, O voorvaderen deel in wijsheid het zout der aarde met ons.
Zout wordt in het vuur gegooid.

ZUIDEN In het licht van de dag ligt begrip, de schaduwen zijn klein. Ware geesten, deel jullie heldere visioenen met ons en wij delen de zoetheid van de honing met jullie op de tong van waarheid.
Honing wordt in het vuur gegooid

OOSTEN De zon wordt herboren in de armen van elke dageraad. Mag de ziel van onze geliefden opnieuw met ons delen in dit brood en de adem van leven.
Brood in het vuur.
STILTE

DRUÏDE Wij willen nu zingen en drummen voor al diegenen, die ons na staan en hier om welke reden dan ook niet of niet meer kunnen zijn.

(ieder kan naar het vuur lopen hardop of in stilte een naam of een wens
uitspreken.


We delen nu elk in verdriet en hoop…..

Laten wij nu samen een web weven, om de dingen, die dit afgelopen jaar
gebeurd zijn te vangen en om te zetten tot een positieve impuls in ons leven.

wij weven een web in drie rondes:
Wat was het probleem,
De probleemstelling in de situatie,
Hoe heb je zelf (soms ook negatief gereageerd?
Wat heb je ervan geleerd of kunnen we er van leren.
Vervolgens wordt het web in delen geknipt en in het Samhuinn-vuur gegooid, als symbool voor de ketel van dood en wedergeboorte, waarin nu de oude wijze vrouw of lelijke hekst roert.)

Mogen de KINDEREN ons hun geschenk aanbieden: een takje van de taxus, want na elke dood komt het leven steeds weer terug, een licht voor vrede, want zonder vrede kunnen wij niets.

ALLEN De mantra AOWEN. (De Kelten noemden de universele,
goddelijke levensenergie aangeduid AWEN.

DRUÏDE Wij allen hebben in de weg van het licht door deze samhuinn-viering anderen herdacht en ontmoet.
Laat allen in deze cirkel, van alle werelden, nu weggaan in vrede, respect en liefde.

Laten wij de vier windrichtingen en hun bewakers bedanken voor hun zegen

Bij elke windrichting richten wij ons allen naar de betreffende windrichting.

OOSTEN In de naam van de havik, die vliegt in de heldere hemel en het element lucht, bedanken wij de krachten van het Oosten

NOORDEN In naam van de grote beer van de sterrenhemel en het element aarde, bedanken wij de krachten van het Noorden

WESTEN In de naam van de zalm van wijsheid en het element water, bedanken wij de krachten van het Westen

ZUIDEN In de naam van het grote hert en het element vuur, bedanken wij de krachten van het Zuiden

ALLEN Richten zich op het vuur in het centrum.

WESTEN Mag de harmonie van onze landen nu compleet zijn

DRUÏDE Laat ons allen uitstralen: het licht in onze harten in onze handen en in ons leven. Ik verklaar hierbij dit feest van samhuinn voor gesloten en het ritueel is ten einde in alle werelden. Het is geëindigd.

NOORDEN Niets eindigt !

DRUÏDE Dit ritueel is nu misschien beëindigd, maar ik wil jullie allen uitnodigen samen binnen met ons te delen in eten en drinken, in zang, muziek, woord.
En zo op een andere manier deze viering luister te schenken.

ALLEN Lopen in stilte in het westen de grove uit, terug naar binnen.

Als laatste handelingen legt het ZUIDEN nieuw hout op het vuur, en heft de DRUIDE de cirkel op.

Door: promoterre

dinsdag 16 oktober 2012

Sterzoeker over Copyrights

Er wordt op het Internet heel wat afgevochten over copyrights. Site A wil niet dat haar artikelen verschijnen op site B en vice versa. Sommige van deze site eigenaren denken dat ze schade lijden door het kopiëren en plakken van artikelen en anderen gaan de moraal en ethiek-ridder uithangen omdat je het niet netjes hebt gevraagd.
Sterzoeker doet hier NIET aan mee. Op Sterzoeker site treft u een groot aantal unieke artikelen, van de hand en van verschillende medewerkers, lezers en schrijvers. Wilt u deze plaatsen op uw eigen site, dan zeggen wij: GRAAG!

Hoe meer mensen de content kunnen lezen des te beter. En wil u ons helemaal blij maken plaats er dan even een bron-linkje bij naar http://sterzoeker.blogspot.com of naar het originele artikel. Wij danken u daarvoor uit de grond van onze Google-rankings

Wij geloven in vrije informatie en daar horen copyrights op artikelen gewoon niet bij. Dankzij de manier waarop zoekservers tegenwoordig werken worden we daar ook alleen maar beter van. Het is dus een win/win situatie voor alle partijen. Daar houden wij van!

Kortom, veel plezier met de Sterzoeker artikelen op uw site.

donderdag 6 september 2012

Mabon de Herfstzonnewende (2)

Mabon wordt gevierd rond de herst-evening. Dit is het moment waarop de dag en de nacht precies even lang duren. Dit is rond 23 september het geval. De zon staat loodrecht boven de evenaar, wat voor het noordelijk halfrond het begin van de herfst betekent. Lengte van dag en nacht zijn overal op aarde gelijk.

Een equinox (Latijn: gelijke nacht) is het tijdstip waarop de zon loodrecht boven de evenaar staat, of anders bekeken, als de zon in één van de snijpunten van de ecliptica en hemelequator staat. Tijdens de equinox is de lengte van dag en nacht overal op aarde gelijk. Een ander woord voor equinox is dag- of nachtevening.

Er vindt op aarde tweemaal per jaar een equinox plaats, namelijk op of rond 21 maart en op of rond 23 september. Omdat op het noordelijk halfrond deze equinoxen (of equinoctes) respectievelijk samenvallen met het begin van de lente en het begin van de herfst worden beide vaak onderscheiden als lente-equinox en herfstequinox. Deze namen zijn echter maar relatief: op het zuidelijk halfrond betekent de equinox van maart juist het begin van de herfst en de equinox van september het begin van de lente. Een 'absolute' naamgeving, onafhankelijk van het halfrond, zou zijn: klimmende of noordwaartse nachtevening (begin van de lente op het noordelijke halfrond) en dalende of zuidwaartse nachtevening (begin van de herfst op het noordelijk halfrond).

Het Mabon feest kent verschillende thema's, die met elkaar samenhangen. Het eerste is de oogst en de dank daarvoor. Aan het einde van de zomer aan het begin van de herfst, wordt de oogst binnen gebracht. Een tweede thema is balans en evenwicht. Op 21 september zijn dag en nacht even lang. Het is een tijdstip om op de persoonlijke 'oogst' te reflecteren, de balans op te maken van wat gelukt is en minder gelukt. Hiervan afgeleid is ook het thema van het beslechten van ruzies, vergeven en om vergeving vragen. Het derde thema is de voorbereiding op de komende winter.

De herfst begint en na het moment van de herfstequinox worden de dagen korter en de nachten langer. De naam van dit feest stamt uit het begin van de jaren zeventig. Mabon is een eigennaam, afgeleid van het woord zoon of jongen in het Welsh: mab/map. Mabon is een figuur uit de middeleeuwse literatuur uit Wales. Mabon wordt vlak van zijn geboorte ontvoerd, gevangen gehouden in de 'andere wereld'. Met midwinter wordt hij bevrijd en brengt hij het nieuwe licht van de zon, die daarna in kracht toeneemt.

 Dit is het moment voor reflectie en beschouwing. Tijd om te bedanken voor het fruit van de aarde en de ervaringen, die wij afgelopen jaar hebben ontvangen.

Dit kunnen wij realiseren door het maken van een mandala van zaden, noten en fruit.
Bij deze mandala kunnen wij mediteren, om te bedanken en terug te kijken naar wat afgelopen jaar ons heeft geboden en over alle dingen, die zullen komen.

HET RITUAAL
Rollen:
DRUIDE (geeft kleur aan het ritueel) en de vier wachters van de windrichtingen, het OOSTEN, ZUIDEN, WESTEN en NOORDEN

ATTRIBUTEN: brood, wijn

Na de voorbereidingen lopen wij in stilte achter de trom naar de grove. Wij lopen de cirkel binnen vanuit het Westen, loop met de zon mee en begroten het oosten om vervolgens onze plek langs de cirkel in te nemen. Als laatste komt de DRUÏDE de cirkel binnen, sluit de cirkel en richt zich naar & begroet het oosten:.

DRUIDE: O, Grote Godin, o, geest van deze cirkel, wij vragen uw zegen van dit ritueel.

Druïde richt zich vervolgens naar het midden

DRUIDE: laat ons beginnen met het geven van vrede voor de vier windrichtingen. Want zonder vrede kunnen wij niet werken.

ZUIDEN:  heft de hand op naar het zuiden
Mag er vrede zijn in het zuiden en de landen van het zuiden, al wat leeft in het zuiden.

WESTEN:  heft de hand op naar het westen
Mag er vrede zijn in het westen (etc)

NOORDEN:  idem, naar het noorden
Mag er vrede zijn in het noorden (ets)

OOSTEN:  idem, naar het oosten
Mag er vrede zijn in het oosten (etc)

ALLEN: Mag er vrede zijn in heel de wereld

DRUIDE: Laten wij het traditionele druïdengedicht opzeggen

De Druïde zegt elke regel voor, allen herhalen de zin.

Godin geeft bescherming
En in bescherming kracht
En in kracht begrip
En in begrip kennis
En in kennis rechtvaardigheid
En in rechtvaardigheid de liefde
En in de liefde liefde voor alles wat is
En in liefde voor alles wat is de liefde voor het goddelijke
( of zo je wilt godin/god/spirit/het onnoembare/de grote geest).

DRUIDE: In deze cirkel en in de wereld verklaar ik het feest van Mabon of Alban Elfed, van deze herfstequinox voor geopend.

NOORDEN: Mogen de vier windrichtingen worden geëerd zodat hun kracht en uitstraling de cirkel mag binnenkomen, voor het welzijn van ons allen.

ZUIDEN:  met het gezicht naar het zuiden
Met de zegen van het grote hert in de heetst van de jacht en het innerlijke vuur van de zon, roepen wij opnieuw de krachten van het zuiden op.

WESTEN:  met het gezicht naar het westen
Met de zegen van de zalm van de wijsheid, die zwemt in het heilige water van de bron roepen wij opnieuw de krachten van het westen op.

NOORDEN: met het gezicht naar het noorden
Met de zegen van de grote beer van de sterrenhemel en de fruitvolle aarde roepen wij opnieuw de krachten van het noorden op.

OOSTEN: idem, naar het oosten
Met de zegen van de havik, die vliegt in de heldere ochtendhemel roepen wij opnieuw de krachten van het oosten op.

Allen draaien hun gezicht naar het midden.

ZUIDEN: steekt het vuur in het midden aan.

DRUIDE: Mag de harmonie in ons land compleet zijn.

WESTEN: Als de zon ondergaat in het westen, zetelt zich het jaar zich wederom in de herfst.
Dan komt de nacht voor elk van ons, deze dag, deze avond en in ieders leven

DRUIDE: In het centrum brandt het heilig vuur. Laten wij allen proberen nu in perfecte liefde te zijn en gevuld met geloof in het centrum, in onszelf en in vrede en kracht.

De herfstzonnewende brengt een tijd met zich mee van terugkijken, en van danken voor alles, wat wij mochten ontvangen. Van alle jaarvieringen markeert dit moment het best het begin van het einde. Een moment voor reflectie en overdenking, van dankzeggingen voor het fruit van de aarde en onze bevindingen van afgelopen jaar.

Als wij kijken in het vuur van de herfst, laat ons bewust deze tijd binnengaan.
Wij weten weer dat het zaad der wijsheid in stilte wordt gezaaid.

Een moment van stilte

OOSTEN: Met het oogstfeest in nazomer bedanken wij voor het eerste graan. Daarmee bedanken wij de godin voor hele oogst en de vruchtbaarheid van het land.

ZUIDEN: Ik roep de Godin aan, beschermster van het heilige land, op dit moment van evenwicht tussen dag en nacht. Zo breng ik fruit en wijn, van de aarde, van het vuur, van de lucht en van het water.
Breng het fruit van de kennis, en de wijn van de levenswijsheid van leven, van licht, van liefde en van rechtvaardigheid.

Het OOSTEN brengt brood en het WESTEN brengt wijn, en dit delen zij (Deosil) uit aan iedereen, zeggende

OOSTEN: Zaad wordt brood, mag het lichaam gezegend zijn

WESTEN: Water wordt wijn, mag de geest gezegend zijn

NOORDEN: Ik spreek voor de eeuwige aarde en haar recht voor nu en in de eeuwigheid: wees wijs

OOSTEN: Ik spreek voor het zaad van leven, voor nu en in de eeuwigheid: herleef

WESTEN: Ik spreek voor de zegen van het water, de kracht van liefde, voor nu en in de eeuwigheid: wees gezegend

DRUIDE:  loopt de cirkel rond en spreekt bij elke windrichting

Bij het zuiden:
Wij danken U voor ons leven, hier op aarde en wij vragen, o grote geest, voor zegeningen voor onszelf en voor diegenen die wij liefhebben

Bij het westen:
Vul ons met heilige kracht en zegen ons met rijkdom en dat wij deze krachten ten goede mogen benutten.

Bij het noorden:
Belicht ons, zodat wij de hele wereld om ons heen kunnen verlichten.

Bij het oosten:
Wij vragen dit in de naam van vader ster en moeder aarde,

En van het ene licht. AWEN (ah-oo-wen)

DRUIDE: Het is het uur van terugtrekking. Wanneer het vuur wordt gedoofd, mag er dan licht zijn in je hart.

Het vuur wordt gedoofd.

Mogen wij herinneren, wat je ogen en oren hebben gezien en gehoord.

ALLEN:Wij zweren bij vrede en liefde, dat blijft in ons hart.

3 x AWEN (ah-oo-wen)

EISTERFODD: Tijd voor zang, dans, gedicht, muziek en klank. Wij delen met elkaar eten en drinken.

ALLEN:  De mandala wordt gemaakt.

STILTE

ZUIDEN: Laten wij de geesten van de vier windrichtingen bedanken voor hun zegeningen.

OOSTEN: In de naam van de havik van de heldere hemel en het element lucht danken wij voor de krachten van het oosten.

NOORDEN: In de naam van de grote beer van de sterrenhemel en het element aarde, danken wij voor de krachten van het noorden.

WESTEN: In de naam van de zalm van de wijsheid en het element water, danken wij voor de krachten van het westen.

ZUIDEN: In de naam van het grote hert en het element vuur, danken wij voor de krachten van het zuiden.

PAUZE

WESTEN: Mag de harmonie in ons land compleet zijn.

DRUIDE: Ik verklaar de viering van ALBAN ELFED, deze herfstzonnewende voor gesloten in deze wereld en deze cirkel. Mag de inspiratie ervan altijd bij ons zijn.

Het is beëindigd.

ZUIDEN
Niets eindigt !

door; Promoterre

zondag 2 september 2012

BOOS!

De magus is boos. Er werden vreemde veronderstellingen geuit op de site van de Temple of Starlight. Deze vreemde veronderstellingen stonden naast de foto´s van bestaande personen. Tussen de bestaande personen en de veronderstellingen lijkt geen verband te bestaan. Zo lees ik dat op Sterzoeker en vanzelfsprekend heb ik de betreffende pagina van de TOS gecheckt. Iedereen vraagt zich terecht af wat er toch in mevrouw Custers is gevaren. Ik vraag mij dat niet af want ik weet het wel. Zij is boos!

                                Door: Horas

Lezer, nu niet de onschuldige blik ten hemel slaan want u weet heel goed waarom zij boos is.Wij hebben vaak de praktijken van deze mevrouw aan de kaak gesteld, de oorsprong van haar lesmateriaal achterhaald, haar onkunde bij naam genoemd, een vleug strijklicht over haar levensloop laten gaan, haar holle pretenties intensief onder de loep genomen en haar prijsbeleid schril laten afsteken tegen de kwaliteit van haar broodmagere kennis. Het ergste van alles is dat wat Sterzoeker daar ooit over geschreven heeft heel erg waar was. Daarom is de magus heel boos en dan moet je toch wat terug doen.

Koppelen wij de publiciteitsgevoeligheid van de magus aan haar geldhonger dan kunnen we vaststellen dat die twee om voorrang vechten. Je weet soms niet wat groter is. De cursuspoot onder haar bedrijf brokkelt in snel tempo af. Je moet dus wat en dan denk je dat het bedrijfsleven zit te wachten op je troebele lezing waarvoor je wel 2000 euro per keer kan vragen. En alsof dat nog niet genoeg is denk je ook nog dat de academische wereld met open mond zit te luisteren als je iets uit je mouw schudt dat geen handen of voeten heeft.

Daarom gaat de magus, samen met haar PR mevrouw Diana van den Held naar Stockholm om een esoterisch congres bij te wonen. Zelf is ze geen spreker maar je steekt er altijd iets van op waarmee je dan weer kan suggereren dat je over geheime kennis beschikt die haar door de hogere machten is aangereikt …. Gelukkig voor de congresgangers is mevrouw de magus niet geagendeerd als spreker. Hoewel, ze zou als komische noot wel voor wat fleur in die gortdroge wereld kunnen zorgen.

En dan komt die vervelende Horas weer de draak steken met haar goochelkunsten. Logisch dat de magus daar boos om wordt. Dat willen we niet, lezer. We willen de magus opgewekt zien en ook in de juiste outfit zodat haar kunnen en kennen goed tot zijn recht komt.

Daarom wil ik de magus een suggestie aan de hand doen die haar loopbaan een flinke boost kan geven. Magus, laat de wereld lachen en wordt beroepskomiek. Dat moet je ware bestemming zijn en we weten allemaal dat je dat goed kunt. Je hebt er niet eens een speciale opleiding voor nodig, je hebt talent en je zet een fijne familietraditie voort.

Een eigen theater heb je al en de investering in zwarte lappen was dus niet voor niks. Lees niks meer, behalve de Donald Duck. Al die ingewikkelde kennis is niks voor jou en doet ook niks voor je. Kom, pak de lippenstift en zet de lippen nog wat zwaarder aan.

We beschikken over foto´s van eerdere optredens en geloof me, we hebben ons de tranen om je gelachen. Hou vol die lijn en je doet goed werk voor de mensheid. We willen best een kaartje kopen om je te zien optreden, dat moet ook voor de smalle beurs bereikbaar zijn, dat wel.

Daar staat tegenover dat ik best bereid ben om een fooi te geven als ik extra hard moet lachen. Magus, doe dat, als je wijs bent. Helaas heb ik een goede reden om aan dat laatste te twijfelen gezien je actie met die foto’s van je ex-cursisten op je site.

Door: HORAS

zaterdag 25 augustus 2012

Sterzoeker op de TOS-pagina.


Sinds 10-09-2017 is de webpagina van de Temple of starlight op de schop. Veel van wat  in het onderstaande artikel is geschreven is niet meer terug te vinden op de webpagina.  Ina Custers heeft meerder sites samengevoegd tot een site. Dit betreft echter een uitgeklede versie van de eerder Temple of Starlight site. Custers heeft nu: templeofstralight.org en Westernmysteryschool.nl
In verleden is er veel geschreven over The Hermetic Temple of Starlight van Ina Custers van Bergen. In feite waren we  helemaal klaar met dit onderwerp, want wat viel er nog over te zeggen? Vandaag echter mocht Sterzoeker zich verheugen op aandacht, op de webpagina van The Hermetic Order of Temple of Starlight. Ja, als Custers opeens over Sterzoeker gaat schrijven vraagt zij daarmee om aandacht en moeten de koe bij haar horens vatten. Dat levert een hoop extra lezers op.
Wat een uitstekend idee: op de TOS-pagina wordt geopperd: vraag het de magiër rechtstreeks. Daar waren wij zelf nog niet opgekomen. Of ook eigenlijk wel? hadden wij niet eens een magisch loket, voor al uw magische vragen bedacht?

Waar beter, dan bij de Magistra Ina Custers- van Bergen zelf, kan men gewaar worden hoe zij te werk gaat. Voor het eerst lezen we eens een keer wijze woorden van Ina Custers - van Bergen. Dat moge een ware verademing zijn, na alle standaard verkooppraatjes voor haar eigen magische-toko.

Daarentegen deed Bres vandaag wel aan een verkooppraatje van Ina Custers geloven; een heuse artikel van de hand van Ina Custers- van Bergen, vonden wij in Bres 275. Custers presteert het om op 1 pagina 4X een reclame-uitroep te doen in de trant van: "In The Hermetic Order of Temple of Starlight....". Ook zien wij in hetzelfde artikel 2x een losstaande kader, met wat blijkt een extra advertentie over wat de TOS is en doet. Daarbij nog eens onderaan het artikel een extra alinea met PR voor de TOS webpagina en aanverwante webpagina van Custers.

Is dat nu allemaal nodig, vragen wij ons af? Heeft Bres dan helemaal niet in de gaten wat Custers hier aan het outen is? Wederom heeft u hiermee dus opnieuw een prachtig voorbeeld, van een draak van een artikel, van de hand van Ina Custers. het artikel is niet bedoeld om u te informeren over de Hieros Gamos, of terwijl het Heilige Huwelijk. Het is bedoeld om u er toe aan te zetten lid te worden van The Hermetic Order of The Temple of Starlight..Wij zouden willen zeggen in de trant van het Custers-betoog: Koop vooral deze Bres en onderzoek het zelf ook eens.

Juist over dit soort artikelen schrijft Sterzoeker graag eerlijke recensies, omdat het daar nu eenmaal aan ontbreekt in lala-land. Dit doen wij trouwens niet alleen over de The Temple of Starlight, maar we nemen meerdere groepen, organisaties, artikelen en onderwerpen kritisch onder de Sterzoeker-loep. Dat doen wij en dat is in feite wat Ina Custers "stalken" noemt. Het zou al te veel eer zijn, lieve lezers, om aan te nemen dat Sterzoeker alleen in het leven geroepen is om Ina Custers haar werk te belichten.

Wij noemen dit een kritische beschouwing-schrijven en zo wijzen wij, u argeloze lezer, bijvoorbeeld graag op het posthypnotische taalmisbruik van Mevrouw Custers in dit Bres-artikel. Om een voorbeeld te geven: Custers schrijft o.a.; "Laat ik u meenemen in de Tempel....." . Als NLP-er weet Custers drommels goed wat zij hier doet en van welke technieken ze gebruikt. Voordat u het weet vult u het lidmaatschapsformulier van de TOS in. Ach, een kniesoor die achteraf bedenkt, waarom men opeens over stag ging.

Maar, laten we terugkomen, op de wijze woorden die we sinds vandaag op de TOS-pagina kunnen lezen. Custers schrijft namelijk het volgende: "...We nodigen jou als lezer uit om contact met ons op te nemen wanneer je vragen hebt over zaken die over ons op Sterzoeker.blogspot en Templeofstarlight.blogspot (of elders op het internet) geschreven worden. Geef geen energie aan de negatieve energie van die blogs. Ga zeker niet bij de stalkers vragen of hun beweringen waar zijn, laat staan dat je in discussie gaat met hen. Hun enige doel is jou in hun negative kolk mee te trekken. Wees vooral kritisch, maar stel je vragen over ons rechtstreeks aan ons: praat MET ons. Je kunt bij ons natuurlijk ook terecht voor alle andere vragen die over de Hermetic Order of the Temple of Starlight gaan...".

Hier is Sterzoeker volledig mee eens: Custers heeft gelijk! Custers roept hier iets wat Sterzoeker al jaren roept. Namelijk: Stel kritische vragen, neem niet alle beweringen klakkeloos voor waarheid aan. Stel je vragen rechtstreeks, maar ook daarbuiten, dus aan diegenen die weten hoe het zit. Ga ook eens terug naar de bron: Vraag bijvoorbeeld na bij de SOL, of bij Dolores Ashcroft-Nowicki, hoe het zit met de Lineage van de Tempel of Starlight. Iets waar Custers zo prat op gaat. Vraag ook eens waarom Ina de SOL heeft verlaten. U krijgt een prachtig antwoord, dat kunnen we u garanderen. Vraag vooral waar al die prachtige TOS-rituelen vandaan komen.

Vraag ook eens aan de Magistra waarom er zo'n ontzettende hoog kostenplaatje aan de deelname van haar TOS-Orde zit en vraag bijvoorbeeld eens naar de statuten van The Temple of Starlight. U wilt natuurlijk wel weten waar de lidmaatschap en cursus inkomsten naar toegaan. Wij weten de antwoorden, maar zoals Custers al aangaf: " ...neem contact met ons op te nemen wanneer je vragen hebt over zaken die over ons op Sterzoeker.blogspot en Templeofstarlight.blogspot (of elders op het internet) geschreven worden. Geef geen energie aan de negatieve energie van die blogs. Ga zeker niet bij Sterzoeker vragen of hun beweringen waar zijn, laat staan dat je in discussie gaat met hen...".

Bravo! Custers heeft helemaal gelijk, dat schreven wij hier boven al: Stel aldus je vragen rechtstreeks aan haar. Stel ook vooral heel veel kritische vragen, bijvoorbeeld met betrekking tot het lesmateriaal. Vraag voor de aardigheid ook eens of u wat (les)materiaal ter inzage kan krijgen, dan wel vragen naar iets wat niet op de webpagina staat, want dat kende u al. Vraag eens naar zo'n Solo Magical trainingsboek of zo, Wedden dat dat niet tot de vraag-mogelijkheden behoort, omdat het "geheime" kennis betreft. Tenzij u lid wordt en haar gaat betalen, dan nog krijgt u trouwens niet altijd wat u vraagt.

Natuurlijk kunt u ook al het een en ander lezen, op de webpagina van The Temple of Starlight, en weet u daardoor in feite al hoe de vork aan de steel zit, maar als u veel kritische vragen stelt, aan de Magister zelf, kan u zelf uw conclusies trekken of bevestigen. Neem vooral niets aan van een ander die al de nodige ervaringen met de TOS heeft. U hoort dan ook meteen de stem, van de dame, die zich in de TOS-blog ten opzichte van Sterzoeker, zo ernstig serieus aan verdedigen is. Dat verdedigen is helemaal niet nodig, lijkt ons, als Sterzoeker zoals Custers schrijft "...niet weer dan een vervelende, niet ter zake doende ruisje is..".

Natuurlijk zijn wij reuze benieuwd naar uw ervaringen, aan de hand van door u gestelde vragen aan de magistra, want Sterzoeker staat zoals altijd open voor reacties van buiten af. Anders moeten we immers de boel weer zelf bij elkaar gaan verzinnen, " ...en lijken de Sterzoeker blogs druk bezocht te worden, in werkelijkheid is dat schijn: slechts een klein vast clubje mensen schrijft hier. Onder verschillende nicknames en door middel van veel anonieme bijdragen schrijft men reeksen van negatieve fantasie-verhalen en voorziet men deze onderling van commentaar...", Tenminste als we mevrouw Custers, op haar blauwe contactlenzen, mogen geloven maakt Sterzoeker zich schuldig, aan het hierboven in het rood geschreven delict.

Daarom, willen we tot slot, het nogmaals uitroepen: Blijf vooral rechtstreekse vragen stellen aan de Magistra en blijf vooral kritisch!!! Dan doen wij dat ook.....
____________________________
Update 27-08-2012:

Door een oplettende lezer werd Sterzoeker, middels het commentaar vak, er op attent gemaakt dat de TOS-pagina, over Sterzoeker recent is aangepast. Eerder bevatte de TOS-pagina een aantal linken  naar onderliggende pagina's. Deze gingen over Ina Custers haar ex-leden en cursisten. De betreffende personen werden door  Ina Custers afgeschilderd als zijnde stalkers. Ina Custers had van deze cursisten/ex -leden foto's en persoonlijke gegeven op deze pagina's geplaatst.  Daarnaast stond er een exate omschrijving  waar cursisten/ex -leden  van beschuldigt werden. Ook stonden hier hun social Media gegevens en afbeeldingen van de bijbehorende Avatars, indien Custers hier beschikking over had.

Inmiddels zijn deze pagina's van de TOS webpagina verwijdert. Maar gelukkig gaat op het Internet niets verloren. Zodoende ziet u hieronder een afbeelding van een van deze belastende pagina. Aangezien het om meerder pagina's  gaat en ze nagenoeg  allemaal dezelfde strekking hebben, plaatsen we slechts de bovenste pagina als voorbeeld:

Dubbelklik op de afbeelding om deze in groot formaat te zien.

Een van de door Custers beschimpte personen schreef het hier onder al: "Het posten van beschuldigingen aan het adres van deze ex-cursisten is een hoogst verwonderlijke actie". Ineens begint Custers een soort wraakactie, tegen een aantal van haar ex-cursisten,  zonder dat deze in Custers haar beschuldigingen worden gehoord. Ook  weet Custers helemaal niet zeker of het wel om deze personen gaat, aangezien zij verschillende beschuldigingen en verschillende daders naar buiten brengt. In feite gokt Custers maar wat, in de hoop dat ze gelijk heeft. Ondertussen richt ze hier veel kwaad mee ten opzichte van de personen die ze in haar vizier heeft

Je kan je afvragen of het uitbrengen van een kritische recensie over een optreden of publicatie van de TOS, opweegt  tegen wat Custers met deze kwalijke actie denkt te bereiken. Ina Custers doet hiermee namelijk iets wat bijzonder strafbaar is volgens het Nederlandse rechtssysteem. Custers maakt inbreuk op; het portretrecht, schend de privacy en integriteit van haar ex-leden. Tevens maakt Custers zich schuldig aan smaad en laster ten aanzien van deze persoon. Bovendien is de kans zeer groot dat het valselijk beschuldigingen betreft.

Wat deze beschuldigen vooral laten zien, is dat de mogelijke inschrijvers m/v van de TOS, zich wel 2x moeten bedenken voor ze zich inschrijven: Men wordt naderhand, als men deze magische orde reeds heeft verlaten, gemakkelijk geslachtofferd door Custers. Zij doet dit, (zoals nu en eerder reeds is bewezen), middels: kwaadsprekerij, negatieve publicatie op het internet en door het openbaar maken van privacy gevoelige informatie. 

Dit is een hoogste kwalijke zaak, dat mensen nadat ze zijn weggegaan bij de Temple of Starlight, zonder enige bewijsvoering en zonder hoor en wederhoor door Ina Custers- van Bergen, op deze wijze voor het voetlicht worden gebracht. 

Dat de afrekeningen, door mevrouw Custers,  zulke kwalijke vormen heeft aangenomen en zo ernstig van aard is, dat wist zelfs Sterzoeker niet. U bent gewaarschuwd! 

vrijdag 24 augustus 2012

Mabon (1)

De tijd is aangebroken waarin de zomer voorbij is en het afnemen van het zonnejaar werkelijk gevoeld wordt. We zien kale korenvelden en de vruchten worden van het land geoogst en appels van de bomen geplukt. De herfst equinox is bijna aangebroken en duidt op een moment waarop de dag en de nacht even lang duren, het moment van balans in de natuur. Bij de herfst equinox gaan we de donkere helft van het jaar in. Vanaf de herfst equinox zal de duisternis steeds meer terrein winnen en is het langer donker dan licht. Maar zover is het nog niet. Mabon valt eerst nog rond 22 september.

Mabon wordt gevierd wanneer dag en nacht even lang zijn en wordt daarom ook wel de herfstequinox genoemd (een equinox is het ogenblik waarop dag en nacht even lang zijn). De juiste datum waarop Mabon gevierd wordt kan hierdoor jaarlijks verschillen. Licht en donker zijn dan met elkaar in balans. Na Mabon zal het donker het licht overtreffen. Vanaf Mabon worden de nachten zichtbaar en voelbaar langer dan de dagen, tot en met het Yulefeest. Mabon verwijst in de moderne hekserij naar de God zelf, die zich offerde met Lughnasadh(1 augustus) en op weg is naar de onderwereld. De naam Mabon refereert aan de mythische figuur Mabon, zoon van Modron, die voorkomt in de Mabinogion, een middeleeuwse Welshe verhalenbundel. De naam komt van het Keltische Maponos of Grote Zoon.

In de Welshe mythes werd de jonge God gestolen van Modron, wat Grote Moeder betekent, op de derde dag na zijn geboorte. Pas na jaren werd hij teruggevonden door koning Arthur. Op de herfstnachtevening van 21 september zijn dag en nacht weer opnieuw even lang geworden maar in de dagen ~ weken en maanden die volgen zal, tot en met Yule, de duisternis weer stilaan de overhand nemen op het licht. Op dat moment vieren de heksen de Mabonsabbat of het feest van Maponos.

De naam Mabon komt van het Keltische Maponos of Grote Zoon. Het gebruik van het woord Mabon is van recente datum. Onze voorouders vierden geen feest dat Mabon noemde. Hier en daar vonden er wel feesten plaats rond de herfstevening, maar aanduidingen dat deze equinox met dezelfde intensiteit gevierd wordt als Beltain, Litha of Samhain, werden nooit gevonden of vernoemd in vroegere tijden.van oudsher werden er rond die periode markten georganiseerd, zodat er tijdig inkopen konden worden gedaan voor de komende donkere winterperiode. (Jaarmarkten).

Mabon kreeg zijn naam van Alex Sanders, bekend van zijn Alexandriaanse wicca traditie. Vóór deze betiteling, in 1960, was Mabon gewoon bekend onder de benaming van herfstequinox.

Mabon is de mannelijke versie van de Griekse Godin Persephone die afdaalt naar de onderwereld, waarna de gewassen op aarde afsterven. De Mabonsabbat luidt het einde van de oogst van gewassen en vruchten in. Met Lughnasadh was de oogst begonnen, nu zijn nagenoeg alle vruchten van de arbeid geplukt.

Het Mabonritueel brengt ons in contact met de transformatieve elementen van het leven hier op Aarde. Dit is een bitterzoete halte op het steeds voort wentelend wiel van het Jaar.

De septembernachtevening is een prachtig natuurlijk fenomeen dat waard is dat we erbij stilstaan en er hulde aan brengen. De Zoon van het Licht verandert en de Moedergodin weeklaagt. De priesteressen en priesters dragen kleinen traantjes op ons gezicht. Sommigen van hen huilen echt in hun rouw om het geleidelijk verdwijnen van de zon, maar daarna zijn ze onmiddellijk weer blij en danken zij de Moeder dat ze de Zoon heeft voortgebracht, hem in haar schoot heeft bewaard en hem heeft gekoesterd en gevoed.

Het Mabonritueel houdt de wijsheid der eeuwen in en hopelijk ook goddelijke inspiratie, die heilig leven en inhoud zal geven aan de vele uitdagingen en veranderingen waar wij voor komen te staan, en aan het licht en de schaduwen om ons heen. Licht en duisternis zijn in harmonie. Dag en nacht zijn even lang

De eerste dag van de herfst vangt aan als de zon het sterrenbeeld Weegschaal passeert. Mabon is aldus een tijd van balans, dingen rechtzetten en dank geven voor wat we hebben gekregen. Tijdens deze sabbat kijken we ook terug. Niet alleen naar de planten en vruchten die we zaaiden en oogstten, maar ook naar de plannen en voornemens die we aan het begin van het jaar hebben "gezaaid". We kijken wat we hebben bereikt en hoe we zijn gegroeid. Als we stil hebben gestaan, proberen we te zien waarom. Onze schaduw bekijken helpt ons immers weer groeien. Wat ongewenst is laten we los en we danken voor al het goede. We maken vervolgens plannen voor nieuwe groeimomenten in ons leven

Met Mabon mogen we ook ontspannen en uitrusten van al het werk dat we de afgelopen tijd hebben verricht. We mogen ontspannen en ons terugtrekken in onze persoonlijke ruimte en ons klaar maken voor de komende donkere tijd.

We kunt nu onze eigen persoonlijke oogst van het afgelopen jaar symbolisch vergaren, en dicht bij ons hart houden in de komende maanden van afnemende energie. Hierdoor kun we inventariseren wat gegeven is en wat we hebben moeten opgeven om te kunnen oogsten. en.

We kunnen nu bepaalde dingen afronden en dingen met elkaar verbinden die nog voor de winter met elkaar verbonden moeten zijn. Het is nu ook tijd om balans tussen tegengestelde krachten in ons leven te herkennen en te overdenken, om te stoppen, te rusten en misschien wel een beetje van tempo veranderen voordat het Samhain is.

We denken na over je successen en prestaties. We kijen ook naar de geleerde lessen van bepaalde dingen die niet succesvol waren. Deze lessen zijn zaadjes waaruit nieuwe projecten zullen groeien. Met dit feest kun je terugkijken naar het verleden en vooruit kijken naar de toekomst. Het vieren van gaven en het opruimen van wat niet langer nodig is.

Het Mabon Ritueel:

Met Mabon kleden we het rituele altaar in herfstkleuren zoals goud, oranjerood, roodbruin, koperrood en brons. We versieren het altaar en de plaats ruimte waar (in) we werken met varens, goudbloem, herfstaster, tarwe, esblad, laurierblad, kattenstaarten en andere bloemen die nog volop in de herfst bloeien. Ook je kunt eikenbladeren of eikels op het altaar zetten die je magie extra kracht bijzetten. In de buurt moeten manden staan met kalebassen, graansoorten, pompoenen en fruit. Naast de zwarte en witten kaarsen respectievelijk links en rechts, zetten we met Mabon links dikwijls ook een gouden of gele kaars en rechts een bruine of roodoranje. Twee kelken bronwater en een schoteltje met zout ertussen vertegenwoordigen de tranen van de Godin.

Om te eten tijdens het Mabonfeest geeft de natuur nu haar bessen, bramen, paddestoelen, vruchten (zoals druiven), groenten enz. Daarnaast zijn tamme (zoete) kastanjes ook lekker om te eten. Ze zijn ook lekker als je ze poft in de over of boven een vuurtje. Gans is een traditioneel gegeten vleessoort. Verder zijn alle schelpen en vis welkom. Als drinken zijn vruchtenwijnen, cider en bier geschikt voor deze sabbat

Benodigdheden:

Een ritueel mes (athame)
Een grote staf
Een tarwehalm en fruit, hetzij op het altaar of in een mand.
Met Mabon staat het altaar naar het westen, waar de zon ondergaat.
Het altaarkleed is gewoonlijk goudkleurig, maar mag elke kleur hebben die bij deze tijd van het jaar past. V
Een groot altaarpentagram
Een gouden of bronzen sikkel
Mabonolie en wierook
Houtskool
Een wierookbrander lucifers.
Een blauw oogpotlood, om de tranen van de godin op de gezichten van de deelnemers te tekenen.


Neem twee uur vóór het moment van de nachtevening een warm bad. Gebruik kruidenoliën als je dat wilt, kleed je in je rituele kleding en doe je sieraden om en maak je op om het altaar voor Mabon in te richten

De hogepriesteres draagt een kroon die versierd is met eikenbladeren, graan en eikels met loshangende oranje, bronskleurige en gouden linten. Een appel ter vertegenwoordiging van de Godin zetelt middenvoor in de kroon. Men schildert blauwe tranen op onze gezichten in navolging van Modron’s tranen voor haar zoon.

De deelnemers dragen rituele zwarte gewaden om het licht naar zich toe te trekken. Met Mabon kunnen er aan de gewaden ook de kleuren van de zon en de aarde toevoegen, soms door een stola te dragen in oranje, wijnrood, geel en bruin met een gouden bies voor de zon. Ook kunnen zon– en aardesymbolen op de kleding worden aangebracht. Het symbool voor de Aarde is een bruine cirkel met een kruis. De zon wordt voorgesteld door een gouden cirkel met een stip middenin.

De hogepriester draagt eikenbladeren, tarwe, kruiden en gekleurde linten in zijn kroon of hoofdtooi.

De hogepriester en priesteres symboliseren in dit ritueek: Mabon en Modron en ze voeren samen één van de grote drama’s op, in het Wiel van het Jaar.

Het Mabon rituaal:

Een lid van de groep leest bij aanvang van het ritueel het verhaal over de betekenis van Mabon voor. Het verhaal kan ook verdeeld worden over verschillende deelnemers zodat ieder een stukje tekst voor zijn rekening neemt:

Terwijl Modron het leven van haar zoon Mabon transformeert voelen en beleven wij de polariteit van de menselijke emoties. Dit gebeuren heeft een weloverwogen doel. Dood en wedergeboorte worden als troostrijk ervaren gezien het vermogen van de Grote Moeder om het leven voort te zetten voorbij de dood. Er is niets ter wereld tragischer dan een moeder die het leven van haar kind verliest. En niets is liefelijker dan het groeien van een kind in de moederschoot.

Op vele plaatsen gloeien in de herfst oranje, roze, gele en wijnrode bladeren op tegen het donkergroen van balsembomen en dennen. De hemel is dikwijls helderblauw en zachte frisse briesjes doen dikwijls de gevallen bladeren ritselend opwaaien. Op vele heuvelhellingen zie je oranje pompoenen en kalebassen wanneer de boeren ze na de oogst te koop leggen op kraampjes en karren langs de weg, samen met rijpe rode appels en gedroogde maïs. Je voelt bijna vanzelf de balans veranderen wanneer de zon de evenaar passeert. Het ritme van verandering is heilig en brengt ons fysiek en spiritueel in evenwicht.

We kunnen waarlijk weten en voelen dat we met de stroom van het leven meegaan wanneer we inhaken op de geest van het Al. Nu maken we ons op om magie te gaan bedrijven en ons engagement aan het leven en het geloof te verdiepen. Ook wij kunnen net als de seizoenen veranderen, en onze wereld en allen daarin beter maken. Dit bereiken we via ritueel en feestviering. Het ritueel brengt elk van ons tot een eenheid met de Godin en de God. Door hun werk hier op aarde uit te voeren worden wij sterker doordrongen van hun bestaan en hun macht.

In het ritueel zien wij af en toe een glimp en een flikkering van de energie van de Godin en God, die wij belichamen. In deze extatische magische momenten zijn wij het universum. Vóór het opstellen van een altaar of het binnenstappen van een magische cirkel moet je jou gedachten laten gaan over een evenwichtbrengende meditatie van enigerlei aard. Bij deze wenteling van het Wiel zul je behoefte hebben om wat na te denken over de betekenis van je leven en je magie.

Maak een lange wandeling in de herfstomgeving. Schop de bladeren op zoals je deed toen je een kind was. Ga op een boomstam zitten kijken naar de vormen die de wolken aannemen en die je kunt schouwen of duiden. Denk aan de voorbije zomerzon en de koude winter met ijs en sneeuw die eraan komt. Vraag jezelf het volgende: Ben ik gereed om verandering tegemoet te treden? Ben ik gereed om warmte te scheppen in de winterse periode op deze aarde en in mijn leven? Kan ik het licht in een donkere situatie terug doen keren als zich die mocht voordoen? Waarom veranderen de seizoenen? Vindt de verandering zowel binnen als buiten mij plaats? Heb ik het vermogen te veranderen? Heb ik gelijk als ik verandering, verlies en winst bespeur? Wat is mijn oogst? Wat is er om dankbaar voor te zijn in mijn familie, gemeenschap of de wereld in het algemeen?

Hogepriester:
Grote moeder van de aarde Heer van de jacht en de wilde plaatsten Wij danken u vanavond voor de gulle gift aan ons Wij danken u voor de vruchten van de bomen. De planten en wortels van de aarde. En voor de dieren in het veld Wij danken u voor het voedsel in onze buiken. Voor het schone, pure water. En voor de lucht die we mogen inademen Wij danken u voor een beschermend dak. Vier sterke muren. En een warme haard. Wij danken de familie die ons het leven schonk. De vrienden die ons omringen met liefde. De kinderen die ons hoop brengen. Wij danken u voor onze onderwijzers. Mensen die leven en vrijheid voor ons opofferden. En mensen die ons inspireren betere dingen te doen. Voor alles waar ons leven uit bestaat, danken wij u. En wat wij hebben ontvangen van de Goden. Moeten wij doorgeven aan de mensen om ons heen. Wij willen de cirkelgang van de giften van de natuur vanavond uitdrukken middels dit ritueel, zoals deze cirkelgang ook wordt uitgedrukt in het mythische verhaal van Mabon en van Modron.

Allen:
Proef de smaak van cider of bier
En voel de geest van Lugh hier.
Het is nu Mabon, licht en duisternis zijn in evenwicht.
Ons ritueel is op dank voor alles van het afgelopen jaar gericht
Ons dank is groot
Voor het dagelijks water en brood.

De Hogepriester Roep de wachters van de windstreken aan.
Dit doe hij door rond te gaan en de wachters aan te spreken
:

De Hogepriester
Het oosten:
Van het oosten roep ik aan, de kracht van lucht, in het teken weegschaal balanceren wij nu.
Daglicht en donker van de nacht, verstand dat mengt met diepe inzichten.

Het zuiden:
Van het zuiden roep ik aan de energie van het levensvuur en vrije geest, nu gegrond, in balans, vormgegeven. Zon die nu vervaagt, maar in het voorjaar herboren wordt.

Het westen:
Van het westen roep ik aan de diepe wateren, mysterieuze kracht. Zon die reist, wees een kind van het maanlicht, breng balans in waarheid en helder zicht.

Het noorden:
Van het noorden roep ik aan de kracht van de aarde, de dood van de oogst geeft nieuwe zaden ter geboorte. De zon ver in het zuiden betekend een koude winter. Deze tekenen van leven, de schoot der aarde onthuld.

De hogepriesteres trekt dan de cirkel driemaal met de klok mee en zegt: Ik trek deze cirkel en creëer een gewijde ruimte, een toegangspoort tot de Andere Wereld. Deze cirkel zal ons beschermen voor alle negatieve en positieve krachten die ons kwaad zouden willen komen doen. De eerste ring die ik trek is zwart, de tweede is wit ende derde is goud. Zo zij het.

Dan worden de god en de godin aangeroepen;

Hogepriester:
Godin van de aarde en helder zien.
Ik vraag uw aanwezigheid bij mijn ritueel.
Als zonlicht vervaagd en schaduw groeit,
schijn in mij zodat ik de wijsheid van uw mysterie,
van dood en verandering dat nieuw leven brengt, leer kennen.

Hogepriesteres:
Heer van de zon, zo helder, Ik vraag uw aanwezigheid bij mijn ritueel.
Als het zonlicht vervaagd en de schaduw groeit,
schijn naar binnen zodat ik de kracht van uw mysterie,
van dood en verandering dat nieuw leven brengt, leer kennen.

Hogepriester:
Voel de energieën van de god en de godin door je heen gaan en mediteer in de periode rond Mabon in stilte voor zolang je daar de behoefte toe voelt.
Luister naar hun berichten vol begeleiding, misschien mag je zelfs een stem horen of een gevoel.

Hogepriesteres:
Herdenk het offer van de god, die zijn werk volbracht heeft tijdens de groei en oogstseizoenen en zich nu moet overgeven aan de onvitaliteit van de dood die verandering is, en nu de geesteswereld in moet stappen die voor ons nog niet onthuld wordt.

Hogepriester:
Herdenk de godin, die als moeder haar steun gegeven heeft in dit oogstseizoen
en nu de mantel van de oude wijze vrouw omslaat. In haar oneindige wijsheid herkent zij de noodzakelijkheid van haar rol in de verandering, en kan zij overzien wat er nieuw zal groeien en zal toenemen. Voel haar wijsheid en kracht in je.

Terwijl de hogepriesteres haar armen opheft naar het universum zegt de hogepriesteres:
Hogepriesteres:
Ik ben soeverein hier in dit land. Mijn kasteel is het tehuis van magie en mist, van bossen en boerderijen, van grote schoonheid. In dit land regeert de Godin en haar zoon is opperheerser. De Elfen zwerven door dit land en treurige muziek vervult deze dag op dit uur de lucht. Modron, O! Grote Koningin en Aardemoeder, wij roepen hier tot U om in Uw smart te delen.

Hogepriester:
God in de schaduwen, grote Zoon uit Modron, wij bidden om Uw terugkeer uit de geheimzinnige wereld die U gekluisterd houdt. De kracht van Uw straling is de vreugde van uw moeder. Modron is de Aarde en de Moeder die wij allen bezoeken. Haar bitterzoete treurzang voedt Uw terugkeer en laat U steeds weer opnieuw geboren.

De priester tipt met zijn rituele mes een klein beetje zout van het schoteltje in één van de kelken met natuurlijk bronwater en zegt:
Het zout van Uw tranen is op ons gezicht

De priester mengt het zout door het water, pakt de kelk op, doopt zijn vinger erin en brengt die naar het gezicht van de priesteres en daarna naar zijn eigen gezicht.

De priesteres zegent, zalft en ontsteekt de kaarsen en strooit wat wierook op de hete houtskool. Wanneer ze de kaarsen aansteekt zegt ze:
Ik ontsteek deze kaarsen om het licht van de Zon terug te halen naar de Aarde

Dan neemt de priesteres een bosje tarwehalmen in haar linkerhand en in haar rechterhand de (gouden) sikkel. Ze heft beiden omhoog naar de hemel en zegt:
De punt van deze sikkel is het glanzend licht van Mabon

Dan slaat ze met de sikkel op de tarwe en legt de halmen op het altaar.

Hogepriester:
Wij danken de God en Godin voor de rijke overvloed die ons ten deel valt en het leven op Aarde in stand houdt.

Voor het altaar staat een mand met brood, tarwe en allerlei soorten fruit.

De priester en priesteres lopen naar de mand, pakken daar vruchten uit en heffen die ten hemel terwijl ze tezamen zeggen:
Wij brengen dank aan onze Ouden. Wij brengen dank aan onze God en Godin die ons in deze tijd van de grote oogst overladen met grote zegeningen.

Ze leggen allebei het fruit weer neer en lopen naar het altaar.

De priesteres pakt de kelk met bronwater op. De priester pakt het rituele mes op en steekt het lemmet omhoog naar de zon.

Hogepriesteres:
Wij verheugen ons in uw terugkeer, Mabon. Welkom op aarde als boreling en as zaad. Welkom

Allen in de kring herhalen:
Welkom.

De priester zet het lemmet in het water. Priester en priesteres sluiten hun ogen om te visualiseren hoe het licht van de Zon het water van de kelk binnendringt. Dan doen ze hun ogen weer open.

De priester legt het mes op het altaar en de priesteres tilt de beker op om die iedereen in de kring te laten zien. Ze neemt een slokje van het water en overhandigt de kelk aan de priester, die ook een slokje van het heilige water neemt.

Hogepriesteres:
Wij zijn allen gezegend en dankbaar. Wij zullen ons verblijden en feestvieren bij het ontwaken van deze oogst.

Hogepriesteres en hogepriester tezamen:
Nu heffen wij de kegel van kracht omhoog.

alle deelnemers volgen de priester en priesteres na wanneer dezen hun handen van hun zij naar de hemel opheffen en zich vervolgens bukken en beide handen op de Aarde leggen.

Allen:
Gezegend is de Aarde

Iedereen staat op.

De priester pakt het pentagram op en wijst er eerst mee naar het westen, dan naar het oosten, het noorden en zuiden. Hij legt hem weer op het altaar neer.

Priesteres:
Oh, Godin, Aradia, Oh God, Karnayna. Licht en duisternis zijn in harmonie. Dag en nacht zijn even lang. Help de wereld dit evenwicht, deze polariteit te behouden. Vervul ons met liefde en respect, om ons warm te houden in deze koude tijden.

Priester:
Dan sluit ik mijn ogen en visualiseer ik een warme straal van liefdevolle, harmonieuze energie die uit mijn lichaam straalt naar de rest van de aarde en naar de wezens die deze aarde bewonen.

Hogepriesteres: Ik dank u, Grote God.
Hogepriester: Ik dank u, Grote Godin.
Allen: Dank u voor Uw Aanwezigheid.
Allen: Dank u voor Uw Kracht.

De hogepriesteres bedankt de wachters met de volgende woorden:
Wachters van het... Noorden,
Element van de ... Aarde,
Ik dank u, Om deze cirkel te beschermen.

Wachters van het... Oosten,
Element van de ... Lucht,
Ik dank u, Om deze cirkel te beschermen.

Wachters van het... Zuiden,
Element van het ... Vuur,
Ik dank u, Om deze cirkel te beschermen.

Wachters van het... Westen,
Element van het ... Water,
Ik dank u, Om deze cirkel te beschermen.

De priesteres pakt de staf op. Ze loopt achteruit of tegen de klok in met uitgestoken staf de kring rond en zegt:
Deze cirkel wordt nu de kosmos ingezonden om ons verzoek uit te voeren.
Deze cirkel word opgeheven maar niet gebroken. Zo zij het.

Hierna volgt de cake- en wijnceremonie, waarbij de cake en de wijn wordt doorgegeven en uitgedeeld. Deze worden gezegde door de hogepriester en hogepriesteres met de woorden:

hogepriester en hogepriesteres:
Met deze woorden zegen ik u,
Vruchten van de aarde,
Vol schoonheid en vol volmaaktheid,
Breng met dit voedsel ons terug op de aarde.

Alle deelnemers omhelzen elkaar nu lachend en blij en er wordt gefeest en gedanst.

Het Wiel is opnieuw verder gedraaid.
Aan het eind van ieder heksenritueel wordt er gegeten en gedronken.

Vergelijkbare Blogs

Related Posts with Thumbnails