vrijdag 24 augustus 2012

Mabon (1)

De tijd is aangebroken waarin de zomer voorbij is en het afnemen van het zonnejaar werkelijk gevoeld wordt. We zien kale korenvelden en de vruchten worden van het land geoogst en appels van de bomen geplukt. De herfst equinox is bijna aangebroken en duidt op een moment waarop de dag en de nacht even lang duren, het moment van balans in de natuur. Bij de herfst equinox gaan we de donkere helft van het jaar in. Vanaf de herfst equinox zal de duisternis steeds meer terrein winnen en is het langer donker dan licht. Maar zover is het nog niet. Mabon valt eerst nog rond 22 september.

Mabon wordt gevierd wanneer dag en nacht even lang zijn en wordt daarom ook wel de herfstequinox genoemd (een equinox is het ogenblik waarop dag en nacht even lang zijn). De juiste datum waarop Mabon gevierd wordt kan hierdoor jaarlijks verschillen. Licht en donker zijn dan met elkaar in balans. Na Mabon zal het donker het licht overtreffen. Vanaf Mabon worden de nachten zichtbaar en voelbaar langer dan de dagen, tot en met het Yulefeest. Mabon verwijst in de moderne hekserij naar de God zelf, die zich offerde met Lughnasadh(1 augustus) en op weg is naar de onderwereld. De naam Mabon refereert aan de mythische figuur Mabon, zoon van Modron, die voorkomt in de Mabinogion, een middeleeuwse Welshe verhalenbundel. De naam komt van het Keltische Maponos of Grote Zoon.

In de Welshe mythes werd de jonge God gestolen van Modron, wat Grote Moeder betekent, op de derde dag na zijn geboorte. Pas na jaren werd hij teruggevonden door koning Arthur. Op de herfstnachtevening van 21 september zijn dag en nacht weer opnieuw even lang geworden maar in de dagen ~ weken en maanden die volgen zal, tot en met Yule, de duisternis weer stilaan de overhand nemen op het licht. Op dat moment vieren de heksen de Mabonsabbat of het feest van Maponos.

De naam Mabon komt van het Keltische Maponos of Grote Zoon. Het gebruik van het woord Mabon is van recente datum. Onze voorouders vierden geen feest dat Mabon noemde. Hier en daar vonden er wel feesten plaats rond de herfstevening, maar aanduidingen dat deze equinox met dezelfde intensiteit gevierd wordt als Beltain, Litha of Samhain, werden nooit gevonden of vernoemd in vroegere tijden.van oudsher werden er rond die periode markten georganiseerd, zodat er tijdig inkopen konden worden gedaan voor de komende donkere winterperiode. (Jaarmarkten).

Mabon kreeg zijn naam van Alex Sanders, bekend van zijn Alexandriaanse wicca traditie. Vóór deze betiteling, in 1960, was Mabon gewoon bekend onder de benaming van herfstequinox.

Mabon is de mannelijke versie van de Griekse Godin Persephone die afdaalt naar de onderwereld, waarna de gewassen op aarde afsterven. De Mabonsabbat luidt het einde van de oogst van gewassen en vruchten in. Met Lughnasadh was de oogst begonnen, nu zijn nagenoeg alle vruchten van de arbeid geplukt.

Het Mabonritueel brengt ons in contact met de transformatieve elementen van het leven hier op Aarde. Dit is een bitterzoete halte op het steeds voort wentelend wiel van het Jaar.

De septembernachtevening is een prachtig natuurlijk fenomeen dat waard is dat we erbij stilstaan en er hulde aan brengen. De Zoon van het Licht verandert en de Moedergodin weeklaagt. De priesteressen en priesters dragen kleinen traantjes op ons gezicht. Sommigen van hen huilen echt in hun rouw om het geleidelijk verdwijnen van de zon, maar daarna zijn ze onmiddellijk weer blij en danken zij de Moeder dat ze de Zoon heeft voortgebracht, hem in haar schoot heeft bewaard en hem heeft gekoesterd en gevoed.

Het Mabonritueel houdt de wijsheid der eeuwen in en hopelijk ook goddelijke inspiratie, die heilig leven en inhoud zal geven aan de vele uitdagingen en veranderingen waar wij voor komen te staan, en aan het licht en de schaduwen om ons heen. Licht en duisternis zijn in harmonie. Dag en nacht zijn even lang

De eerste dag van de herfst vangt aan als de zon het sterrenbeeld Weegschaal passeert. Mabon is aldus een tijd van balans, dingen rechtzetten en dank geven voor wat we hebben gekregen. Tijdens deze sabbat kijken we ook terug. Niet alleen naar de planten en vruchten die we zaaiden en oogstten, maar ook naar de plannen en voornemens die we aan het begin van het jaar hebben "gezaaid". We kijken wat we hebben bereikt en hoe we zijn gegroeid. Als we stil hebben gestaan, proberen we te zien waarom. Onze schaduw bekijken helpt ons immers weer groeien. Wat ongewenst is laten we los en we danken voor al het goede. We maken vervolgens plannen voor nieuwe groeimomenten in ons leven

Met Mabon mogen we ook ontspannen en uitrusten van al het werk dat we de afgelopen tijd hebben verricht. We mogen ontspannen en ons terugtrekken in onze persoonlijke ruimte en ons klaar maken voor de komende donkere tijd.

We kunt nu onze eigen persoonlijke oogst van het afgelopen jaar symbolisch vergaren, en dicht bij ons hart houden in de komende maanden van afnemende energie. Hierdoor kun we inventariseren wat gegeven is en wat we hebben moeten opgeven om te kunnen oogsten. en.

We kunnen nu bepaalde dingen afronden en dingen met elkaar verbinden die nog voor de winter met elkaar verbonden moeten zijn. Het is nu ook tijd om balans tussen tegengestelde krachten in ons leven te herkennen en te overdenken, om te stoppen, te rusten en misschien wel een beetje van tempo veranderen voordat het Samhain is.

We denken na over je successen en prestaties. We kijen ook naar de geleerde lessen van bepaalde dingen die niet succesvol waren. Deze lessen zijn zaadjes waaruit nieuwe projecten zullen groeien. Met dit feest kun je terugkijken naar het verleden en vooruit kijken naar de toekomst. Het vieren van gaven en het opruimen van wat niet langer nodig is.

Het Mabon Ritueel:

Met Mabon kleden we het rituele altaar in herfstkleuren zoals goud, oranjerood, roodbruin, koperrood en brons. We versieren het altaar en de plaats ruimte waar (in) we werken met varens, goudbloem, herfstaster, tarwe, esblad, laurierblad, kattenstaarten en andere bloemen die nog volop in de herfst bloeien. Ook je kunt eikenbladeren of eikels op het altaar zetten die je magie extra kracht bijzetten. In de buurt moeten manden staan met kalebassen, graansoorten, pompoenen en fruit. Naast de zwarte en witten kaarsen respectievelijk links en rechts, zetten we met Mabon links dikwijls ook een gouden of gele kaars en rechts een bruine of roodoranje. Twee kelken bronwater en een schoteltje met zout ertussen vertegenwoordigen de tranen van de Godin.

Om te eten tijdens het Mabonfeest geeft de natuur nu haar bessen, bramen, paddestoelen, vruchten (zoals druiven), groenten enz. Daarnaast zijn tamme (zoete) kastanjes ook lekker om te eten. Ze zijn ook lekker als je ze poft in de over of boven een vuurtje. Gans is een traditioneel gegeten vleessoort. Verder zijn alle schelpen en vis welkom. Als drinken zijn vruchtenwijnen, cider en bier geschikt voor deze sabbat

Benodigdheden:

Een ritueel mes (athame)
Een grote staf
Een tarwehalm en fruit, hetzij op het altaar of in een mand.
Met Mabon staat het altaar naar het westen, waar de zon ondergaat.
Het altaarkleed is gewoonlijk goudkleurig, maar mag elke kleur hebben die bij deze tijd van het jaar past. V
Een groot altaarpentagram
Een gouden of bronzen sikkel
Mabonolie en wierook
Houtskool
Een wierookbrander lucifers.
Een blauw oogpotlood, om de tranen van de godin op de gezichten van de deelnemers te tekenen.


Neem twee uur vóór het moment van de nachtevening een warm bad. Gebruik kruidenoliën als je dat wilt, kleed je in je rituele kleding en doe je sieraden om en maak je op om het altaar voor Mabon in te richten

De hogepriesteres draagt een kroon die versierd is met eikenbladeren, graan en eikels met loshangende oranje, bronskleurige en gouden linten. Een appel ter vertegenwoordiging van de Godin zetelt middenvoor in de kroon. Men schildert blauwe tranen op onze gezichten in navolging van Modron’s tranen voor haar zoon.

De deelnemers dragen rituele zwarte gewaden om het licht naar zich toe te trekken. Met Mabon kunnen er aan de gewaden ook de kleuren van de zon en de aarde toevoegen, soms door een stola te dragen in oranje, wijnrood, geel en bruin met een gouden bies voor de zon. Ook kunnen zon– en aardesymbolen op de kleding worden aangebracht. Het symbool voor de Aarde is een bruine cirkel met een kruis. De zon wordt voorgesteld door een gouden cirkel met een stip middenin.

De hogepriester draagt eikenbladeren, tarwe, kruiden en gekleurde linten in zijn kroon of hoofdtooi.

De hogepriester en priesteres symboliseren in dit ritueek: Mabon en Modron en ze voeren samen één van de grote drama’s op, in het Wiel van het Jaar.

Het Mabon rituaal:

Een lid van de groep leest bij aanvang van het ritueel het verhaal over de betekenis van Mabon voor. Het verhaal kan ook verdeeld worden over verschillende deelnemers zodat ieder een stukje tekst voor zijn rekening neemt:

Terwijl Modron het leven van haar zoon Mabon transformeert voelen en beleven wij de polariteit van de menselijke emoties. Dit gebeuren heeft een weloverwogen doel. Dood en wedergeboorte worden als troostrijk ervaren gezien het vermogen van de Grote Moeder om het leven voort te zetten voorbij de dood. Er is niets ter wereld tragischer dan een moeder die het leven van haar kind verliest. En niets is liefelijker dan het groeien van een kind in de moederschoot.

Op vele plaatsen gloeien in de herfst oranje, roze, gele en wijnrode bladeren op tegen het donkergroen van balsembomen en dennen. De hemel is dikwijls helderblauw en zachte frisse briesjes doen dikwijls de gevallen bladeren ritselend opwaaien. Op vele heuvelhellingen zie je oranje pompoenen en kalebassen wanneer de boeren ze na de oogst te koop leggen op kraampjes en karren langs de weg, samen met rijpe rode appels en gedroogde maïs. Je voelt bijna vanzelf de balans veranderen wanneer de zon de evenaar passeert. Het ritme van verandering is heilig en brengt ons fysiek en spiritueel in evenwicht.

We kunnen waarlijk weten en voelen dat we met de stroom van het leven meegaan wanneer we inhaken op de geest van het Al. Nu maken we ons op om magie te gaan bedrijven en ons engagement aan het leven en het geloof te verdiepen. Ook wij kunnen net als de seizoenen veranderen, en onze wereld en allen daarin beter maken. Dit bereiken we via ritueel en feestviering. Het ritueel brengt elk van ons tot een eenheid met de Godin en de God. Door hun werk hier op aarde uit te voeren worden wij sterker doordrongen van hun bestaan en hun macht.

In het ritueel zien wij af en toe een glimp en een flikkering van de energie van de Godin en God, die wij belichamen. In deze extatische magische momenten zijn wij het universum. Vóór het opstellen van een altaar of het binnenstappen van een magische cirkel moet je jou gedachten laten gaan over een evenwichtbrengende meditatie van enigerlei aard. Bij deze wenteling van het Wiel zul je behoefte hebben om wat na te denken over de betekenis van je leven en je magie.

Maak een lange wandeling in de herfstomgeving. Schop de bladeren op zoals je deed toen je een kind was. Ga op een boomstam zitten kijken naar de vormen die de wolken aannemen en die je kunt schouwen of duiden. Denk aan de voorbije zomerzon en de koude winter met ijs en sneeuw die eraan komt. Vraag jezelf het volgende: Ben ik gereed om verandering tegemoet te treden? Ben ik gereed om warmte te scheppen in de winterse periode op deze aarde en in mijn leven? Kan ik het licht in een donkere situatie terug doen keren als zich die mocht voordoen? Waarom veranderen de seizoenen? Vindt de verandering zowel binnen als buiten mij plaats? Heb ik het vermogen te veranderen? Heb ik gelijk als ik verandering, verlies en winst bespeur? Wat is mijn oogst? Wat is er om dankbaar voor te zijn in mijn familie, gemeenschap of de wereld in het algemeen?

Hogepriester:
Grote moeder van de aarde Heer van de jacht en de wilde plaatsten Wij danken u vanavond voor de gulle gift aan ons Wij danken u voor de vruchten van de bomen. De planten en wortels van de aarde. En voor de dieren in het veld Wij danken u voor het voedsel in onze buiken. Voor het schone, pure water. En voor de lucht die we mogen inademen Wij danken u voor een beschermend dak. Vier sterke muren. En een warme haard. Wij danken de familie die ons het leven schonk. De vrienden die ons omringen met liefde. De kinderen die ons hoop brengen. Wij danken u voor onze onderwijzers. Mensen die leven en vrijheid voor ons opofferden. En mensen die ons inspireren betere dingen te doen. Voor alles waar ons leven uit bestaat, danken wij u. En wat wij hebben ontvangen van de Goden. Moeten wij doorgeven aan de mensen om ons heen. Wij willen de cirkelgang van de giften van de natuur vanavond uitdrukken middels dit ritueel, zoals deze cirkelgang ook wordt uitgedrukt in het mythische verhaal van Mabon en van Modron.

Allen:
Proef de smaak van cider of bier
En voel de geest van Lugh hier.
Het is nu Mabon, licht en duisternis zijn in evenwicht.
Ons ritueel is op dank voor alles van het afgelopen jaar gericht
Ons dank is groot
Voor het dagelijks water en brood.

De Hogepriester Roep de wachters van de windstreken aan.
Dit doe hij door rond te gaan en de wachters aan te spreken
:

De Hogepriester
Het oosten:
Van het oosten roep ik aan, de kracht van lucht, in het teken weegschaal balanceren wij nu.
Daglicht en donker van de nacht, verstand dat mengt met diepe inzichten.

Het zuiden:
Van het zuiden roep ik aan de energie van het levensvuur en vrije geest, nu gegrond, in balans, vormgegeven. Zon die nu vervaagt, maar in het voorjaar herboren wordt.

Het westen:
Van het westen roep ik aan de diepe wateren, mysterieuze kracht. Zon die reist, wees een kind van het maanlicht, breng balans in waarheid en helder zicht.

Het noorden:
Van het noorden roep ik aan de kracht van de aarde, de dood van de oogst geeft nieuwe zaden ter geboorte. De zon ver in het zuiden betekend een koude winter. Deze tekenen van leven, de schoot der aarde onthuld.

De hogepriesteres trekt dan de cirkel driemaal met de klok mee en zegt: Ik trek deze cirkel en creëer een gewijde ruimte, een toegangspoort tot de Andere Wereld. Deze cirkel zal ons beschermen voor alle negatieve en positieve krachten die ons kwaad zouden willen komen doen. De eerste ring die ik trek is zwart, de tweede is wit ende derde is goud. Zo zij het.

Dan worden de god en de godin aangeroepen;

Hogepriester:
Godin van de aarde en helder zien.
Ik vraag uw aanwezigheid bij mijn ritueel.
Als zonlicht vervaagd en schaduw groeit,
schijn in mij zodat ik de wijsheid van uw mysterie,
van dood en verandering dat nieuw leven brengt, leer kennen.

Hogepriesteres:
Heer van de zon, zo helder, Ik vraag uw aanwezigheid bij mijn ritueel.
Als het zonlicht vervaagd en de schaduw groeit,
schijn naar binnen zodat ik de kracht van uw mysterie,
van dood en verandering dat nieuw leven brengt, leer kennen.

Hogepriester:
Voel de energieën van de god en de godin door je heen gaan en mediteer in de periode rond Mabon in stilte voor zolang je daar de behoefte toe voelt.
Luister naar hun berichten vol begeleiding, misschien mag je zelfs een stem horen of een gevoel.

Hogepriesteres:
Herdenk het offer van de god, die zijn werk volbracht heeft tijdens de groei en oogstseizoenen en zich nu moet overgeven aan de onvitaliteit van de dood die verandering is, en nu de geesteswereld in moet stappen die voor ons nog niet onthuld wordt.

Hogepriester:
Herdenk de godin, die als moeder haar steun gegeven heeft in dit oogstseizoen
en nu de mantel van de oude wijze vrouw omslaat. In haar oneindige wijsheid herkent zij de noodzakelijkheid van haar rol in de verandering, en kan zij overzien wat er nieuw zal groeien en zal toenemen. Voel haar wijsheid en kracht in je.

Terwijl de hogepriesteres haar armen opheft naar het universum zegt de hogepriesteres:
Hogepriesteres:
Ik ben soeverein hier in dit land. Mijn kasteel is het tehuis van magie en mist, van bossen en boerderijen, van grote schoonheid. In dit land regeert de Godin en haar zoon is opperheerser. De Elfen zwerven door dit land en treurige muziek vervult deze dag op dit uur de lucht. Modron, O! Grote Koningin en Aardemoeder, wij roepen hier tot U om in Uw smart te delen.

Hogepriester:
God in de schaduwen, grote Zoon uit Modron, wij bidden om Uw terugkeer uit de geheimzinnige wereld die U gekluisterd houdt. De kracht van Uw straling is de vreugde van uw moeder. Modron is de Aarde en de Moeder die wij allen bezoeken. Haar bitterzoete treurzang voedt Uw terugkeer en laat U steeds weer opnieuw geboren.

De priester tipt met zijn rituele mes een klein beetje zout van het schoteltje in één van de kelken met natuurlijk bronwater en zegt:
Het zout van Uw tranen is op ons gezicht

De priester mengt het zout door het water, pakt de kelk op, doopt zijn vinger erin en brengt die naar het gezicht van de priesteres en daarna naar zijn eigen gezicht.

De priesteres zegent, zalft en ontsteekt de kaarsen en strooit wat wierook op de hete houtskool. Wanneer ze de kaarsen aansteekt zegt ze:
Ik ontsteek deze kaarsen om het licht van de Zon terug te halen naar de Aarde

Dan neemt de priesteres een bosje tarwehalmen in haar linkerhand en in haar rechterhand de (gouden) sikkel. Ze heft beiden omhoog naar de hemel en zegt:
De punt van deze sikkel is het glanzend licht van Mabon

Dan slaat ze met de sikkel op de tarwe en legt de halmen op het altaar.

Hogepriester:
Wij danken de God en Godin voor de rijke overvloed die ons ten deel valt en het leven op Aarde in stand houdt.

Voor het altaar staat een mand met brood, tarwe en allerlei soorten fruit.

De priester en priesteres lopen naar de mand, pakken daar vruchten uit en heffen die ten hemel terwijl ze tezamen zeggen:
Wij brengen dank aan onze Ouden. Wij brengen dank aan onze God en Godin die ons in deze tijd van de grote oogst overladen met grote zegeningen.

Ze leggen allebei het fruit weer neer en lopen naar het altaar.

De priesteres pakt de kelk met bronwater op. De priester pakt het rituele mes op en steekt het lemmet omhoog naar de zon.

Hogepriesteres:
Wij verheugen ons in uw terugkeer, Mabon. Welkom op aarde als boreling en as zaad. Welkom

Allen in de kring herhalen:
Welkom.

De priester zet het lemmet in het water. Priester en priesteres sluiten hun ogen om te visualiseren hoe het licht van de Zon het water van de kelk binnendringt. Dan doen ze hun ogen weer open.

De priester legt het mes op het altaar en de priesteres tilt de beker op om die iedereen in de kring te laten zien. Ze neemt een slokje van het water en overhandigt de kelk aan de priester, die ook een slokje van het heilige water neemt.

Hogepriesteres:
Wij zijn allen gezegend en dankbaar. Wij zullen ons verblijden en feestvieren bij het ontwaken van deze oogst.

Hogepriesteres en hogepriester tezamen:
Nu heffen wij de kegel van kracht omhoog.

alle deelnemers volgen de priester en priesteres na wanneer dezen hun handen van hun zij naar de hemel opheffen en zich vervolgens bukken en beide handen op de Aarde leggen.

Allen:
Gezegend is de Aarde

Iedereen staat op.

De priester pakt het pentagram op en wijst er eerst mee naar het westen, dan naar het oosten, het noorden en zuiden. Hij legt hem weer op het altaar neer.

Priesteres:
Oh, Godin, Aradia, Oh God, Karnayna. Licht en duisternis zijn in harmonie. Dag en nacht zijn even lang. Help de wereld dit evenwicht, deze polariteit te behouden. Vervul ons met liefde en respect, om ons warm te houden in deze koude tijden.

Priester:
Dan sluit ik mijn ogen en visualiseer ik een warme straal van liefdevolle, harmonieuze energie die uit mijn lichaam straalt naar de rest van de aarde en naar de wezens die deze aarde bewonen.

Hogepriesteres: Ik dank u, Grote God.
Hogepriester: Ik dank u, Grote Godin.
Allen: Dank u voor Uw Aanwezigheid.
Allen: Dank u voor Uw Kracht.

De hogepriesteres bedankt de wachters met de volgende woorden:
Wachters van het... Noorden,
Element van de ... Aarde,
Ik dank u, Om deze cirkel te beschermen.

Wachters van het... Oosten,
Element van de ... Lucht,
Ik dank u, Om deze cirkel te beschermen.

Wachters van het... Zuiden,
Element van het ... Vuur,
Ik dank u, Om deze cirkel te beschermen.

Wachters van het... Westen,
Element van het ... Water,
Ik dank u, Om deze cirkel te beschermen.

De priesteres pakt de staf op. Ze loopt achteruit of tegen de klok in met uitgestoken staf de kring rond en zegt:
Deze cirkel wordt nu de kosmos ingezonden om ons verzoek uit te voeren.
Deze cirkel word opgeheven maar niet gebroken. Zo zij het.

Hierna volgt de cake- en wijnceremonie, waarbij de cake en de wijn wordt doorgegeven en uitgedeeld. Deze worden gezegde door de hogepriester en hogepriesteres met de woorden:

hogepriester en hogepriesteres:
Met deze woorden zegen ik u,
Vruchten van de aarde,
Vol schoonheid en vol volmaaktheid,
Breng met dit voedsel ons terug op de aarde.

Alle deelnemers omhelzen elkaar nu lachend en blij en er wordt gefeest en gedanst.

Het Wiel is opnieuw verder gedraaid.
Aan het eind van ieder heksenritueel wordt er gegeten en gedronken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Vergelijkbare Blogs

Related Posts with Thumbnails