maandag 21 december 2009

Een Liefdeslied voor Gaia

Hier volgt een nieuw mysteriespel over Gaia


Benodigheden; Zaden, sneeuw, bloemblaadjes, ei, wit-en-rood koord,
zonne-oog, kelk, wijn, schaaltje brood, marjolienwierook, rode kaars, water, zout letter Heh, vier driehoeken in de kleuren van Malkuth.
entree; drie ronden processie. 1e ronde 'out of space', 2e ronde 'out of time', 3e ronde'out of events'.

Oost = Ostara
Zuidoost = Beltaiane
Zuid = Litha
Zuidwest = Lungnasadh

West = Mabon
Noordwest = Samhain
Noord = Yule
Noordoost = Imbolg

Ostara; (Qabalistisch kruis; opening pentagram)
Ik open dit ritueel in de naam van Adonai Ha Aretz, en ik vraag Ostara om bij ons aanwezig te zijn. Wij roepen U, prinses van de Ruisende Winden, Keizerin van de Sylphiden, kom naar ons toe en luister ons ritueel op met Uw aanwezighied

Litha; (opening pentagram)
Ik open dit ritueel in de naam van Adonai Ha Arets, en ik vraah Litha om bij ons aan wezig te zijn. Wij roepen de Prinses van de Schitterende Vlam, Keizerin van de Salamanders, kom naar ons toe en luister ons ritueel op met Uw aanwezigheid.

Mabon; (opening pentagram)
Ik open dit ritueel in de naam van Adonai Ha Arets, en ik vraag Mabon om bij ons aan wezig te zijn. Wij roepen de Prinses van het Wassende Water, de Keizerin van de Nymphen en Undines, kom naar ons toe en luister ons ritueel op met Uw aanwezigheid.

Yule; (opening pentagram)
Ik open dit ritueel in de naam van Adonai Ha Arets, en ik vraag Yule om bij ons aan wezig te zijn. Wij roepen de Prinses van de Echoende Heuvels, Keizerin van de Gonen, kom naar ons toe en luister ons ritueel op met Uw aanwezigheid.

Beltaine;
Naar de wachtoren op het zuidoosten roep ik Beltaine, ik vier het feest van de vruchtbaarheid op Walburgersnacht, gehuld in een krans van bloemen.

Lugnasadh;
Naar de wachttoren op het zuidwesten roep ik Lugnasadh. Ik vier het feest van de stervende God en van de Koningsdaad.

Samhain;
Naar de wachttoren op het noordwesten roep ik Samheim. Ik vier feest met de overleden geliefden. Ik schuif de sluiers tussen de werelden opzij.

Imbolg;
Naar de wachttoren op het noordoosten roep ik Imbolg; ik vier feest met een kroon van brandende kaarsen op mijn hoofd.

Alle 8 van de buitenring;
Draaien drie keer rond totdat iedereen weer op de oorspronkelijke plaats staat.
Wij vormen het wiel van het jaar. Wij dansen een komsich dans, een voor een keren ons gezicht in de richting van de zonnegod en geven wij onze specifiek geschenken aan de aarde.

Godin;
Wij openen dit ritueel in de naam van Adonai Ha Aretz en we roepen de Dochter der Machtigen op om aanwezig te zijn in ons ritueel. Vrouwe van de Duizend Namen; wij kennen u onder de namen Gaia, Gwennifar, Persephone, Sekhmet, Pele, Aardmoeder, kom naar ons toe en luister ons ritueel op met Uw aanwezigheid.

De intentie van dit ritueel is een ode aan de Sephirah Malkuth, de sfeer van de aarde. Laten we deze sfeer bouwen in deze tempel;

God;
Wij openen dit ritueel in de naam van Adonai Ha Aretz en we roepen de Eeuwige Echtgenoot op om aanwezig te zijn in ons ritueel. Wij kennen U onder de namen Pan, Cernunos, Osiris, Hades, Zeus.

Oost; (neemt gele driehoek mee en legt deze tussen de godin en god op het altaar)
Vanuit het oosten breng ik de korenvelden van de aarde; wuivende gele veleden die zachtjes dansen op de wind.

Zuid; (neemt groene driehoek mee en legt deze tussen de godin en god op het altaar)
Vanuit het zuiden breng ik de bladeren van kruiden, de struiken en de bomen, de reikende handen die het zonlicht omzetten tot levenskracht.

West; (neemt bruine driehoek mee en legt deze tussen de godin en god op het altaar)
Vanuit het westen breng ik de stammen van de bomen, de haren van Gaia die haar sappen omhoog brengen tot in de hoogste tak.

Noord; (neemt zwarte driehoek mee en legt deze tussen de godin en god op het altaar)
Vanuit het Noorden breng ik de vruchten aarde die een baarmoeder vormt voor al wat leeft.

Samhain; (stapt naar voren, draait om de godin en de god heen, en zaait graan)Gaia danst haar eeuwige dans. Koesterend wentelt zij haar lichaam in het licht van de zon. het wiel van het jaar begint met samhain.

Hier sterft de Oude God, en Crone rouwt om zijn dood. De dode zielen keren terug naad de Keten van de Godin. Cerridwen's baarmoeder vernietigd en heelt. Persephone daalt af naar de onderwereld en het graan keert inzichzelf, in diepe meditatie.

Allemaal;
Sterk is Malkuth, zij is de Troon van de Krachten van de Geest!

Yule; (stapt naar voren, draait om de godin en god heen, en sprankelt sneeuw)In Witte Stilte viert zij Yule. Vanuit haar maagdelijke klek wordt de jonge God geboren. Vrouw Holle rijdt op de winden en schudt haar sneeuwvlokken uit die veranderen in gouden gaven. De wereld schittert in haar lichtjes. De Hulstkoning en de Eikkoning vechten hun eeuwige strijd.

Allemaal;
Zij is Malkuth, de Machtige materiele

Imbolg; (stapt naar voren, draait om de godin en god heen, en sprenkelt bloemblaadjes)
Terwijl met Imbolg de Vuren der Huiselijkheid en van het Haardvuur worden aangestoken om de woningen te verwarmen, wacht persephone als bruid. Diep in de aarde maakt zij zich klaar voor haar echtgenoot. Verlangend ziet zij uit naar hun liefde. Venus kamt haar haren terwijl ze in haar koeperen spiegel kijkt.

Allemaal;
Malkuth is de Machtige Dochter van een Koning en een Koningin.

Ostara; (Stapt naar voren, draait om de godin en god heen, en draagt een ei dat ze in het midden legt)
Met Ostara brengt zij de eieren der vruchtbaarheid naar de wereld. De zaden uit de granaatappel, een huwelijksgeschenk van Hades, een symbool van het komende verbond.

Allemaal;
malkuth is een koningin onder koninginnen.

Baltaine; (Stapt naar voren, draait om de godin en god heen, en legt een gevlochten wit en rood koord om de godin en god heen)
Met Baltaine kleedt zij zich in haar bloemenkleed en zij noemt zich Flora, Godin van de Bloemen. In haar bloemenbed vlijt zij zich neer en bedrijft de Liefde met de jonge God. Haar schoot wordt gevuld met het komende leven.

Allemaal;
Malkuth, de Keizerin bundelt haar krachten met de koning.

Lughnasse; (Stapt naar voren, draait om de godin en god heen, en draagt de kelek met wijn en geeft deze aan de godin en god)
Gaia wordt gekroond met Koren op het feest van Lugnasadh. De eerste strijd met de Eikkoning als een teken van het kerende tij. De kelk van de Godin wordt gevuld met bloed.

Allemaal; Zij is de Keizerin, maar haar krachten kunnen niet bestaan zonder die van haar Koning en de Prins.

Mabon; (Stapt naar voren, draait om de godin en god heen, en draagt een schaaltje brood rond, legt dit in het midden)
Met Mabon is de dag gekijk de nacht; de natuur is in perfecte balans. Gaia viert haar tweede oogst. Wij verzamelen het graan en wij danken haar voor haar weelde en overvloed. Zij laat zichzelf aan ons zien als de Hoorn des Overvloeds, en de God draagt haar schaal van vruchten.

Allemaal;
Malkuth is de Machtige materiele,
de lagere Moeder,
het altaar van de dubbele kubus, want boven is gelijk aan beneden
em haar symbool is het gelijkarmige kruis.

Oost;
En wij begroeten de Engelenhierarchien der Aarde;
Metatron, Aartsengel van Kether,
U weerspiegelt uw Goedkeuring vanuit Kether.

Zuid; Sandolphon, Gij zijt de vrouwelijke Prins van gebed;
Het lied dat weerklink als Gaia danst.

West de Nephesh ha Massiah;
de ziel van de verlosser van de aarde,
die telkens weer terugkeert,
Wij zien U in Prometheus,
In Osisris,
in Yeheshua
Als U uzelf offert op het kruis der Elementen.

Noord;
En de Ashim; Vlammen van Vuur, de Orde van de Zalige Zielen,
De Zielen van de Rechtvaardigen in Perfectie,
U vertegenwoordigt de wijsheid van onze voorvaderen.

Godin en God;
Ons eigen lichaam is de Tempel van de Heilige Geest.
Zonder lessen van malkuth
kan er geen blijvende ontwikkeling plaats vinden.

Osatra;
Als Prinses van Staven, Lotus van het Paleis van Lucht offer ik mijn geschenk van heilige rook aan de godin en god.
(offert wierook, loopt hiermee een ronde in de tempel.)

Litha;
Als Prinses van Zwaarden, roos van het Paleis van Vuur, offer ik de gave vanuit de diepste kern van de aarde aan de godin en god.
(offert brandende kaars, loopt hiermee een ronde in de tempel.)

Mabon;
Als Prinses van Bokalen, Lotus van het Paleis van de vloed, offer mijn oceanen aan de godin en god.
(offert water, sprenkelt water rond in de tempel)

Yule;
Als Princes van Pentagrammen, Roos en het Paleis van Aarde, offer ik mijn vruchtbare grond aan de godin en god.
(sprenkelt een beetje zout rond in de tempel)

Godin en God;
(lopen naar het altaar, nemen de letter Heh mee en leggen deze op het altaar)
Wij offeren de letter Heh aan Malkuth. De letter Heh is een raam waardoor het licht naar binnen valt. De tweede Heh uit het Tetragrammaton staat voor het proces der transformatie.

Godin en God;
Wij zijn de polariteit van het leven op aarde. Wij balanceren de levenslessen van allen die op deze aarde geboren worden. Wij zijn de eeuwige Yin en Yang, Wij bestaan buiten tijd en ruimte, maar we brengen het geschenk van onze aanwezigheid naar dit ritueel. Tezamen zijn wij de sleutel tot onsterfelijkheid, geboorte en wedergeboorte.

Godin;
Ik den het lot der geboorte; niet slechts het lot van de mensheid, maar ook de geboorte van gebeurtenissen. Ik ben de Dienares van de Grote Manifesterende Moeder. Het Magische Getal van dit ritueel is het getal 10. Dit getal is verbonden met alle nieuwe gebeurtenissen en het getal van nieuwe manifestatie .
Ik ben het Lot van het Leven. Zoals Binah de Grote Moeder bescherm ik en verzorg ik. Wat ik baar zal ik verzorgen en van kracht voorzien. Ik zorg voor kracht van diegenen die deelnemen aan dit ritueel, en ik zorg voor de kanalen waarmee allen hier aanwezig hun werk doen. Bij mijn Macht van de Godin van het leven zal dit zo zijn.
Ik ben het lot van de Dood. Net als zij die geboorte geeft geef ik de dood, het einde van alle dingen. Er is een natuurlijke limiet aan alles wat in manifestatie is; dit kan een paar seconden zijn maar ook een eeuwigheid. Ik breng manifestatie van de begrenzing op alle levens gebieden. Maar of mijn grenzen ruim of beperkt zijn, of de toegemeten tijd lang of kort is, dat is mijn geheim.

God;
Mijn Mysterie is het krijgerschap; de eeuwige strijd tussen goed en kwaad; het voortdurende gevecht tussen Horus en Seth; tussen orde en chaos, tussen de zon en de maan, tussen animaal en goddelijk. De voortdurende wrijving is het scherp van mijn zwaard waarover het pad der initiatie loopt
Mijn zwaard is het zwaard van de brug tussen de werelden. Mijn zwaard staat voor de glazen brug over de Abyss; de brug van perfect vertrouwen en perfect geloof. Slechts door over deze brug te gaan kan de wereld der Goden bereikt worden.

Godin; Neemt kelk
Ik ben de baarmoeder van de Grote Moeder.

God; Neemt AthameIk ben het zwaard van God

God en Godin; God roert met het Athame in de kelk
De Conceptie van Horus.

Godin;
Mijn bijdrage is een traan uit mijn hart; deze zal de wijn zijn kruidige smaak geven. Mijn traan is het symbool voor de geboorte van alles wat zich op materieel niveau manifesteert.

God;
Hieraan voeg ik toe de kracht van de bescherming, wat deze kelk bevat zal gezegend zijn en groeien en zich manifesteren in liefde. Mogen alle zaken waarom gevraagd is verworven worden en in volheid genoten worden.

Godin;
Ik vul de kelk met de kennis van de ledigheid, want niets duurt eeuwig. Wat hieruit ontstaat zal goed en vervullend zijn, maar niet is gratis,
Overal moet voor betaald worden. Wees je hiervan bewust, want als een verlangen verwoord is , en energie gekregen heeft gaat het een eigen leven leiden.

God;
De kelk is gevuld met kracht, en zal onze doelen goed dienen. Moge alles wat hieruit geboren worden de gave van de vreugde ontvangen.

Godin;
De kelk is gevuld met alle energieƫn van het wiel van het jaar. Deze nemen we tot ons als we deze wijn drinken.
De groepsgeest van deze groep wordt vannacht gezegend door de Grote Moeder van Manifestatie. Ze waakt over ons tot aan de dageraad.

Godin;
Wij zijn van haar bloed (heft kelk op)

God;
Wij zijn van haar geest (sprenkelt een beetje zout op het brood)

Godin en God;
Wij zijn de vruchten van haar schoot (heft de schaal met brood op)

Godin neemt de kelk, god neemt het pentagram met brood; delen brood en wijn uit aan iedereen.

Cone of power; wordt weggezonden ter heling van de Aarde,


.:.__________________________________________________.:.
Malkah (de koningin) door de vier kwartieren
Leh door de Godin en God
Kallah (bruid) door de semi kwartieren
Aah door de Godin en God
Malkah door de vier kwartieren
Ooh door de Godin en God
Kallah door de semi kwartieren

herhalen
.:.__________________________________________________.:.

Godin en God;
Wij sluiten dit ritueel in naam van Adonai Ha Aretz, God de heer en koning die over het Koninkrijk van het zichtbare universum heerst, en we danken de Dochter der Machtigen voor haar aanwezigheid in ons ritueel.
Allen;

Mogen alle manifestaties van de Grote Moeder gezegend zijn nu en in alle jaren die nog komen. Mogen wij haar dienen en kennen en mogen we ons bewust zijn van Haar en in onze levens. Mogen wij op het einde van onze levenscyclus zachtjes bij de hand genomen worden en door haar naar het licht geleid worden. CONSUMATEM EST

Yule; (sluit pentagram)
Ik sluit dit ritueel in naam van Adonai Ha Aretz, God de heer en koning die over het Koninkrijk van het zichtbare universum heerst, en ik dank Yule, de Prinses van Pentagrammen voor haar aanwezigheid. Troon van de Aas van Pentagrammen, Aarde van Aarde, wij danken U en zeggen vaarwel.

Mabon; (sluit pentagram)
k sluit dit ritueel in naam van Adonai Ha Aretz, God de heer en koning die over het Koninkrijk van het zichtbare universum heerst, en ik dank Mabon, de Prinses van de Bokalen voor haar aanwezigheid. Troon van de Aas van Bokalen, Water van Aarde, wij danken U en zeggen vaarwel.

Litha; (sluit pentagram)
Ik sluit dit ritueel in naam van Adonai Ha Aretz, God de heer en koning die over het Koninkrijk van het zichtbare universum heerst, en ik dank Litha, de Prinses van Zwaarden voor haar aanwezigheid. Troon van de Aas van Zwaarden, Vuur en Aarde, wij danken U en zeggen vaarwel.

Ostara; (sluit pentagram)
Ik sluit dit ritueel in naam van Adonai Ha Aretz, God de heer en koning die over het Koninkrijk van het zichtbare universum heerst, en ik dank Ostara, de Prinses van Staven voor haar aanwezigheid. Troon van de Aas van Staven, Lucht van Aarde, wij danken U en zeggen vaarwel.

De deelnemers lopen in drie ronden, met de wijzers van de klok mee, de tempel uit.

:.:____________________________________________________:.:
Laat uw reactie, ervaring, vraag of opmerking achter, door dubbel te klikken op het woord reacties in onderstaande regel:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Vergelijkbare Blogs

Related Posts with Thumbnails