zaterdag 12 december 2009

Ritueel van de Drie Magi

Zo vlak voor de kerst is een mooi moment om het ritueel onderstaande op te voeren. Dit ritueel vindt zijn oorsprong in de Golden Dawn en is genaamd "De Drie Magi". Het is een ritueel met veel tekst en nog meer wijsheid, wat goed past bij deze tijd van het jaar. De winter is oudsher een periode van inkeer en contemplatie, tot aan de dag waarop in vele tradities de terugkeer van de zon wordt gevierd. De tekst van dit ritueel leent zich daar uitstekend voor.

Deelnemers: magus, Officieren van Zuid, West en Noord, Balthazar, Melchior, Casper, Alnitak, Alnitam, Mintaka.
Benodigdheden: Muziek, goud, mirre, frankincense, wierook, brander, kooltje, brood en wijn, pentagram, kelk, mand met kaarsen, taper (=een dunne kaars waar kaarsen mee aangestoken worden), dover.

Dubbelklik op de afbeelding om deze in groot formaat te zien.

De deelnemers lopen in processie de tempel in totdat iedereen zit. Dan staat de Magus op en spreekt tot de tempel.

Magus; (maakt kabbalistisch kruis)
Rond om dit tijdstip van de Terugkeer van de Zon vieren vele tradities een speciale dag. Voor Pagans is het de tijd dat de Zon begint aan zijn terugreis. De zon die licht meebrengt, warmte en groei. De Christenen gedenken de geboorte van Jezus van Nazareth, een van de vele Verlossers die de mensheid dienden. Maar het was ook de geboortetijd van Mithras, de God en Beschermer van de Romeinse Legioenen, van Dionysus, de Goddelijke zoon van Zeus, van Orpheus van de Grieken, van Horus, de Zoon van Isis en Osiris en vele anderen. Dit ritueel is een viering voor het Terugkerende Licht in de Wereld, ongeacht onder welke naam dit Licht bekend staat, want we vieren Eenheid, en niet verdeeldheid, en we brengen de geschenken van de Drie Magi naar het Altaar. We roepen naar onze Tempel de Verlossers van alle religies om hen de gave van het licht te delen. Broeders en Zusters. Laten we de Tempel openen.

Steekt taper aan aan altaarlicht en lijkt naar Oost. Trek gelijkarmige kruis en omcirkel dit.

Als officier van het Oosten in dit ritueelvraag ik de Deuren van het Oosten om zich te openen naar de Spirituele Wereld. Ik roep de Aartsengel Raphaël aan om aanwezig te zijn in de naam van Harmonie. Breng de Engelenkrachten met u mee, en deel in onze vreugde. Ik roep Paralda de Elementale Koning van Lucht en de inwoners van zijn Domein. Wees Welkom en gezegend in de Naam van het Licht. Ik roep allen die gewerkt hebben met de krachten van Genezing, Harmonie en Profetie en zij die hun leven gegeven hebben zonder aan zichzelf te denken. Wees Welkom. Gaat zitten.

Zuid; Steekt taper aan aan altaarlicht en lijkt naar zuid. Trek gelijkarmige kruis en omcirkel dit.

Als officier van het Zuiden in dit ritueelvraag ik de Deuren van het Zuiden om zich te openen naar de Spirituele Wereld. Ik roep de Aartsengel Michaël aan om aanwezig te zijn in de naam van Vredelievende Krijger. Breng de Engelenkrachten met u mee, en deel in onze vreugde. Ik roep Djinn de Elementale Koning van Vuur en de inwoners van zijn Domein. Wees Welkom en gezegend in de Naam van het Licht. Ik roep allen die gewerkt hebben met de krachten van Gerechtigheid, Verdediging van de Zwakken en zij die hun Leven Voor Leven hebben geofferd. Wees Welkom. Gaat zitten.

West; Steekt taper aan aan altaarlicht en lijkt naar West. Trek gelijkarmige kruis en omcirkel dit.

Als officier van het Westen in dit ritueelvraag ik de Deuren van het Westen om zich te openen naar de Spirituele Wereld. Ik roep de Aartsengel Gabriël aan om aanwezig te zijn in de naam van Begrip. Breng de Engelenkrachten met u mee, en deel in onze vreugde. Ik roep Nixa de Elementale Koning van Water en de inwoners van zijn Domein. Wees Welkom en gezegend in de Naam van het Licht. Ik roep allen die gewerkt hebben met de krachten van de Geest en Inspiratie, en zij die hun kennis gegeven hebben met geen gedacht aan zichzelf. Wees Welkom. Gaat zitten.

Noord; Steekt taper aan aan altaarlicht en lijkt naar Noord. Trek gelijkarmige kruis en omcirkel dit.

Als officier van het Noorden in dit ritueelvraag ik de Deuren van het Noorden om zich te openen naar de Spirituele Wereld. Ik roep de Aartsengel Uriël aan om aanwezig te zijn in de naam van Groei. Breng de Engelenkrachten met u mee, en deel in onze vreugde. Ik roep Ghob de Elementale Koning van Aarde en de inwoners van zijn Domein. Wees Welkom en gezegend in de Naam van het Licht. Ik roep allen die gewerkt hebben met de krachten van de Aarde, en de levensvormen op die op haar leven. De jongere broeders; de dieren, planten en mineralen die hun leven hebben gegeven of wier leven is ontnomen door de daden van de Mensen. Verenig u met ons en vergeef ons onze fouten. Wees Welkom. Gaat zitten.

Magus; staat bij het Altaar
Laten we ons de grote helers en Zieners voor de geest halen die een deel van deze wereld zijn geweest. Narada van Atlantis. Melchizedek van de Chaldeers, Zoroaster van Persie, Gautama van India, Milarepa, en Dolma van Tibet, Kwan-Yin van China en Japn, Solomon en Menelek zijn zoon, Apollo, Cheiron en Aesclapius van Griekenland, Jezus, Osiris, Khum en Path van Egypte. De Therapeutoi uit oude tijden en hun moderne opvolgers. We bedanken hun voor wat zij met hun leven gedaan hebben en we zegenen hen, en herkennen onze schuld aan hen. Moge het licht op hen schijnen en moge de Oude der Dagen zijn gezicht naar hen toewenden. Mogen hun namen niet vergeten worden.

Allen;
Wij zegenen hen en we herkennen onze schuld aan hen. Moge het licht op hen schijnen en moge de Oude der Dagen Zijn gezicht naar hen toewenden. Mogen hun namen en daden niet vergeten worden.

De Magus kijkt naar oost, buigt, offert wierook, gaat zitten.

Zuid; Staat bij Altaar
Laten we onze de grote Krijgers voor de geest halen, de verdedigers van vele geloven die gestreden hebben tegen het Duister en hun jeugd, leven en bloed offerden voor anderen. Gilgamesh en Enkidu, David en Judah, Horus de Werker, en Longinius van de Heilige Speer, Nuada van de Zilveren Hand en Alexander van Macedonia. Cataweyo van de Zoeloes, en Phoeniciers die het aangedurfd hebben om te zielen waar nog nooit iemand was geweest. De Samurai van Japan, de Pandavi die tegen de tyranie in India vochten. De onbekende krijgers die door de eeuwen heen gevochten hebben voor gerechtigheid en vrijheid en dit tot in onze tijd nog steeds doen. Wij danken hen voor hun levens, en hun toewijding aan hun plicht. We zegenen hen en we erkennen onze schuld aan hen. Moge het licht op hen schijnen en moge de Oude der Dagen zijn gezicht naar hen toewenden. Mogen hun namen niet vergeten worden.

Allen; Wij zegenen hen en we herkennen onze schuld aan hen. Moge het licht op hen schijnen en moge de Oude der Dagen Zijn gezicht naar hen toewenden. Mogen hun namen en daden niet vergeten worden.

De officier van Zuid kijkt naar zuid, buigt, offert wierook, gaat zitten.

West staat bij het altaar
Laten we ons de grote leraren en denkers voor de geest halen; de artiesten en schrijvers die door de geschiedenis heen ons hebben trachten te onderwijzen in liefde, wijsheid en begrip. Socrates, Plato Pytahagoras, Sappho, Aristoteles en Marcus Aurelius. Isis en Anubis; Thoth de Heer der Boeken. Confusius en de groene Tara van Tibet Michelangelo, Beethoven, bach , Sybelius, Mozart, en Mahler, St. Francis en St. Clara, Joan van Domremy, de Orakels uit de oude tijden, Innanah de eerste geofferde God en Oannes die voortkwam uit de Vlam van de Mysteriën. We danken hen voor hun levens. We zegenen hen en we erkennen onze schuld aan hen. Moge het licht op hen schijnen en moge de Oude der Dagen zijn gezicht naar hen toewenden. Mogen hun namen niet vergeten worden.

Allen; Wij zegenen hen en we herkennen onze schuld aan hen. Moge het licht op hen schijnen en moge de Oude der Dagen Zijn gezicht naar hen toewenden. Mogen hun namen en daden niet vergeten worden.

Officier van west buigt, offert wierook en gaat zetten.

Noord staat bij het Altaar
Laten we in onze geest oproepen hen die de aarde gediend hebben. De moeders die het onze voorvaderen mogelijk maakten om te overleven en uithoudingsvermogen te ontwikkelen door de eeuwen heen. Zij die zonen en dochters offerden voor de zaken der aarde. Vaders die net zo belangrijk zijn, die hun levenskracht, hun kracht en hun levens voor hun kinderen gaven. En de Kinderen; laten we de zegenen die onze toekomst zijn, en zij die om elkaar geven en hun gemeenschappen. Zegen de schoonheid van de aarde en de levensvormen die de aarde met ons delen. Laten we de verwaarloosde dieren zegenen, en de dieren die in pijn en omzetting streven op de vivisectie-tafels, en zij die in de handen van de wreden en de goddelozen streven. Laten we voor onzelf bidden, want wij zijn een onderdeel van dit alles. We danken hen voor hun levens en voor ons leven. We zegenen hen en we erkennen onze schild aan hen aan aan elkaar. Moge het Licht op ons schijnen en moge de Oude der dagen zijn gezicht naar ons toewenden. Moge hun namen daden nooit vergeten worden.

Allen; Wij zegenen hen en we herkennen onze schuld aan hen. Moge het licht op hen schijnen en moge de Oude der Dagen Zijn gezicht naar hen toewenden. Mogen hun namen en daden niet vergeten worden.

Officier van Noord buigt, offert wierook en gaat zetten.

Magus staat op
Ik roep de Drie Magi op om de gaven van Liefde. Wijsheid en Kracht te komen brengen.

Baltazaar; staat op en offert goud aan het altaar. Spreekt naar de Magus.
Ik breng de gave van het Goud mee, dit representeert Macht. Het is de gave die het meest misbruikt wordt en misgeïnterpreteerde. Goud is niet slecht van zichzelf, het kan op een positieve manier gebruikt worden. Het wordt altijd geofferd aan de Verlosser van het Tijdperk want het is net als de Verlosser puur materiaal. Macht wordt gebruikt om het nieuwe tijdperk te straten. Ben niet bang voor deze gave. het kan alleen diegene corrumperen die al corrupt zijn van binnen. Ik offer mijn geschenk met een puur en liefdevol hart aan allen die hier aanwezig zijn. Want jullie zijn de kinderen van de Ene en dus komt de Verlosser als hij of zij, komt als broer of een zuster.

Alnitak;
Ik ben het eerste teken aan de sterrenhemel, de ster Alnitak uit de riem van Orion de Jager. Mijn naam Gordel van Aj Jauza, het vrouwelijke deel van de Ene, Zo boven zo beneden ben ik de sterrenkracht achter de Grote Piramide van Cheops en vertegenwoordig ik de sleutel tot de Sterrenpoort die toegang geeft tot dit mysterie.

Magus;
Balthazar, Heer van de Zuidelijke Landen. Ontvangen een zegening van allen die hier aanwezig zijn; zowel van de geziene als de ongeziene aanwezigen. Beide buigen en gaan zitten.

West Alnitak; Ster van het Kleed van de Godin, ontvangen en zegening van allen die hier aanwezig zijn; zowel van de geziene als de ongeziene aanwezigen. Beiden buigen en gaan zitten.

Melchior, staat op offert frankincense aan het altaar en spreek tot de officier van het zuiden.
Ik breng de gaven van Franincense die Wijsheid respecteert, want het is deze wierook die het meest gebruikt werd in de oude mysteriën gedurende de ceremonie van de Herkenning van de Nieuwe Verlosser. Het beïnvloedt de innerlijke, hogere zintuigen en opent de geest naar de invloeden die voorbij de perceptie is van de gewone menselijke wezens. Het is teken van respect van de Hoge Priester van het Land. Alhoewel dit Tijdperk bijna afgelopen is, herinneren we ons de laatste Verlosser, en berieden we ons voor om de nieuwe te ontvangen, als het Ene Creator behaagt om hem of haar te sturen. Ik offer mijn gave met een gevoel van verwondering en ontzag over het feit dat de herinnering aan de verlosser na 2000 jaar nog steeds levendig is.

Alnitam
Ik ben het tweede teken aan de sterrenhemel, de ster Alnitam uit de riem van Orion de Jager. Mijn naam betekent Gordel van Parels. Zo boven zo beneden ben ik de sterrenkracht achter de Middelste Piramide van Khefren en vertegenwoordig ik een sleutel tot de Sterrenpoort die toegang geeft tot dit mysterie.

Zuid;
Melchior, Heer der landen van de Binnenlandse Zee, ontvang de zegening van allen hier, de geziene en ongeziene aanwezigen voor deze gaven en voor uw woorden beiden buigen en gaan zitten

Noord;
Alnitam, Ster van het Kleed van de Godin, ontvang een zegening van allen die hier aanwezig zijn; zowel van de geziene als de ongeziene aanwezigen. Beiden buigen en gaan zitten.

Casper; Staat op en offert mirre aan het altaar, spreekt de Officier van Noord.

Ik breng de gift van Mirre, deze representeert het grote mysterie van Liefde, de Liefde die voorbij alle Begrip gaat en zelfs voorbij de acceptatie van het Karma van de Wereld. Mirre wordt gebruikt voor het balsemen van lichamen en zo was en is en zal het altijd een van de Drie Gaven zijn, want de verlosser moet altijd sterven voor de Wereld. Er wordt voorspeld dat dit komende tijdperk het laatste tijdperk zal zijn dat een Verlosser zal hebben van de Hogere Gebieden, de volgende moet gevonden en genomen worden uit de Levensgolf van de Aarde zelf. Het is de vraag of er iemand gevonden zal worden die dit waardig is, en anders zal de mens in het tijdperk van Steenbok zichzelf in het donker onderdompelen, een duister dat zelf gecreëerd is. Maar er is altijd hoop. Ik geeft mijn gave met bescheidenheid en met de overtuigen dat deze zaken hun oplossingen vinden en dat de Ene God nog steeds in ons geloofd.

Mintaka;
Ik ben het derde teken aan de sterrenhemel, de ster Mintaka uit de riem van Orion de Jager. Mijn naam betekend Gordel. Zo boven zo beneden ben ik de sterrenkracht achter de kleine Piramide van Mykerinos en vertegenwoordig ik een sleutel tot de sterrenpoort die toegang geeft tot dit Mysterie.

Noord;
Casper, Magus de landen van het Oosten, ontvangen de zegeningen van allen die hier aanwezig zijn; zowel van de geziene en de ongeziene gebieden, voor deze gave en voor uw woorden beide buigen en zitten.

Magus;
Mintaka, Ster van het Kleed van de Godin, ontvang een zegening van allen die hier aanwezig zijn; zowel van de geziene als de ongeziene aanwezigen. Beide buigen en gaan zitten.

De Drie Sterren;
Tezamen vormen zijn de Gordel van De Godin. Wij kondigen de komst van Sirius aan, de Ster uit het Oosten die door de drie Magie werd gevolgd. De naam Sirius stamt af van Osiris. De verlosser het tijdperk van een vorige Aeon.

Magus;
Laten we even dit mysterie op ons laten in werken, en een moment stilte nemen.

West komt naar het altaar en zegent het brood, en de wijn en de kaarsen.

De drie Magi gaan naar het altaar. Baltazar neemt de wijn, Melchior het brood, Caspar de mand met Kaarsen. Zij lopen een ronde in de tempel. Als allen brood, wijn en een kaars ontvangen hebben gaan ze bij het altaar staan en geven ze elkaar brood, wijn en een kaars, en keren dan terug naar hun plaatsen.


Magus ; staat
Broeders en Zusters, help mij om deze tempel te sluiten.
Maak de taper aan aan het altaarlicht, lijkt naar Oost en trekt het vierarmige kruis met de cirkel er omheen.

Ik zegen u, Heilig en dank u Raphaël en de engelenkrachten waarvoor u staat. Ik zegen u, heilig u en dank U Paralda, Heer van Lucht en uw volk. Neem onze gebeden en onze liefdevolle gedachten mee naar de Ene. Keer terug naar uw eigen tijd en plaats. Het Oosten is gesloten.

Zuid; staat
Maak de taper aan aan het altaarlicht, lijkt naar Zuid en trekt het vierarmige kruis met de cirkel er omheen.

Ik zegen u, Heilig en dank u Michaël en de engelenkrachten waarvoor u staat. Ik zegen u, heilig u en dank U Djiin, Heer van vuur en uw volk. Neem onze gebeden en onze liefdevolle gedachten mee naar de Ene. Keer terug naar uw eigen tijd en plaats. Het Zuiden is gesloten.

West; staat
Maak de taper aan aan het altaarlicht, lijkt naar West en trekt het vierarmige kruis met de cirkel er omheen.

Ik zegen u, Heilig en dank u Gabriel en de engelenkrachten waarvoor u staat. Ik zegen u, heilig u en dank U Nixa, Heer van Water en uw volk. Neem onze gebeden en onze liefdevolle gedachten mee naar de Ene. Keer terug naar uw eigen tijd en plaats. Het Westen is gesloten.

Noord; staat
Maak de taper aan aan het altaarlicht, lijkt naar Noord en trekt het vierarmige kruis met de cirkel er omheen
.
Ik zegen u, Heilig en dank u Uriel en de engelenkrachten waarvoor u staat. Ik zegen u, heilig u en dank U Ghob, Heer van Water en uw volk. Neem onze gebeden en onze liefdevolle gedachten mee naar de Ene. Keer terug naar uw eigen tijd en plaats. Het Noorden is gesloten

Muziek aan, Processie uit.

.:._______________________________________________________.:.
Laat uw reactie, ervaring, vraag of opmerking achter, door dubbel te klikken op het woord reacties in onderstaande regel:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Vergelijkbare Blogs

Related Posts with Thumbnails