donderdag 10 december 2009

De Tempel van Yesod

Het onderstaande ritueel is een ritueel, oorspronkelijk afkomstig van de Golden Dawn. Het ritueel behoort bij de sfeer van Yesod.

Over dit soort rituelen wordt binnen sommige orders heel geheimzinnig gedaan, maar wie goed op het internet rondkijkt, heeft kunnen constateren dat de tempeldeuren inmiddels wijd open zijn gegaan en dat de rituelen van de Golden Dawn en andere mysterie scholen niet meer zo geheim en verborgen zijn, maar beschikbaar zijn voor iedereen die hier mee wenst te werken.

Sterzoeker zal de komende tijd een groot aantal rituelen en mysteriespelen van de Golden Dawn en van een aan deze orde gerelateerd magische-mysterie-school vrijgeven.

Lieve mensen dit scheelt u een hoop centjes. Het kan u zelfs goud opleveren als de begeerte toeslaat, want U kan er nu zelf mee aan de slag! Wat u nu nog alleen nodig heeft is de dappere moed om u er in te verdiepen en u kan uw eigen tempelgenootschap of mysterieschool beginnen.

Vergeet als u het goed wilt doen vooral de goodies niet. Ontwerpt u eigen tempellogo. Zodat u en de uwen herkenbaar zijn. Maar let er op dat dit ontwerp niet lijkt een symbool gebruikt door een demagoog in de vorige eeuw, om de door hem aangwezen onderdog mee te merken. Vergeet ook niet de t-shits en tassen met tempellogo..

Verder heeft u alleen nog nodig; een groep lieve vrienden, of belangstellende, of volgelingen, waarmee u deze rituelen en mysteriespelen kunt opvoeren.


De Tempel van Yesod zit half boven en half onder water. Als je over de oppervlakte van het water kijkt vormt de maan een pad van licht op de oppervlakte van water. Dit is het pad dat leidt naar de Maangoden en de Maangodinnen.

Onder water bevindt zich het palies van de god Neptunus. Hij zit op een troon van Koraal en naast hem staan twee pilaren van parelmoer.

In de tempel van Yesod reflecteert alles. De maan reflecteert op het water, en onder water bevindt zich een compleet spiegelend labyrint. In het labyrint staan voorwerpen die met de energieën van Yesod te maken hebben. De Spiegels zijn niet alleen recht, maar er zijn ook holle en bolle spiegels die hun omgeving vertekend reflecteren. Het altaar in het midden heeft ook het oppervlak van een spiegel en hierin wordt de zon weerspiegeld.

Het lijkt op een doolhof op de kermis waarvan je niet direct ziet wat echt is en wat een illusie is. Het is ook niet duidelijk of hetgeen gereflecteerd wordt uit een hogere of lagere sfeer komt. Het is tevens een sfeer van water.

Toch is Yesod het Fundament; de Schatkist van de Visioenen.

Zowel het meest waarachtig als het meest illusionaire heeft een plaats in Yesod.

In de tempel van Yesod bevindt zich een geheime ruimte. De ruimte blijft nu nog geheim en oningevuld/ Maar houd als je de tempel maakt er rekening nee dat er in het altaar iets wonderlijks gebeurt
_________________________________________

Het ritueel van De kelk van Yesod

De opstelling voor dit van Yesod ritueel is al volgt:
Drie tafeltjes (het liefst in de vorm van een driehoek). de tafeltjes worden op gesteld in een driehoek.

Rollen van de deelnemers:
1.Nieth; donkere maan
2. Aradia; wassende maan
3. Isis
4. Artemis
5. Maria
6. Selene volle maan
7. Grabiel
8. Thoth
9. Osiris; afnemende maan
10. Hecate
11. Circe

Alle deelnemers hebben een spiegeltje, als symbool van de maan en de tempel van Yesod.
Iedereen schrijft een invocatie voor een van de maangoden. Op elke tafel met triangel ligt een pen en papier, en per triangel neemt een persoon het op zich om mee te schrijven wat er gezegd wordt.

Binnenlopen in drie ronden op de Mantram;

Wij zijn tussen de werelden
Tussen de grenzen van tijd
Waar geboorte en
Vreugde en verdriet een zijn

Nieth roept de maansfeer naar de tempel;
Drie is het getal van de Wassende maan
Drie is het getal van de volle maan
Drie is het getal van de Afnemende maan
De triangel is het symbool van de Grote Moeder
De triangel is haar kelk
De triangel is haar baarmoeder
De triangel is haar troon
De triangel is het getal van Yesod
Drie maal is het Fundament
Driemaal is de Schatkamer der Beelden

Aktiveer de eerste triangel met het symbool van de Maanhoorn
In naam van Shaddai el Chai, de Gorte Levende God
Activeer ik de triangel van de wassende maan.

Triangel van de wassende maan;
Wij zien de Godin als opbloeit aan de Nachtelijk Hemel
Wij zien hoe Zij reist
Met haar schitterende gevolg van duizenden sterren.

Neith Activeert de tweede triangel met de Maanhoorns
In de naam van Levannah, de zilveren vrouwe van de Hemelen Activeer ik de triangel van de volle maan.

Triangel van de volle maan;
Wij zien U als de Zilveren jaagster,
Wij zien U als gij op de witte wolken rijdt te middernacht.
Wij groeten uw hemelse licht.

Neith Activeert de derde triangel met de maanhoorns
Onder de vleugels van Gabriel, de aartsengel der aankondiging Activeer ik de triangel van de afnemende maan.

Triangel van de Afnemende maan;
Wij verwelkomen de Vrouwe van de Nacht,
En wij verwelkomen de dromen die gij ons zendt

Neith; De maan is donker en de godin is nabij in haar meest verborgen aspect.
We zitten in de Tijdloze stilte van Thoth
in de plaats tussen de werelden.
Ik ben al dat geweest is en dat zal zijn.
Geen sterveling is ooit in staat geweest
de sluier op te tillen die mij bedekt.

Alle manen;
Leer ons de donkere geheime Mysteriën
Leer ons de dromen te begrijpen die leiden naar de innerlijke deur
Leer ons de geheime taal van de Goden spreken

Neith;
Hoor de stem waarmee zij fluistert
Zij brengt profetieën en visioenen met zich mee.
Tussen de werelden bouw ik dit heilig altaar,
Buiten de tijd dien ik de Maangodin met dit ritueel.

Hekau, hekau, Woorden van Kracht
Spreken de waarheid in het diepst van de nacht

Aradia;
Koningin der hemelen
Laat mij baden in mijn schitterend licht.
Lerares der magie en wijsheid,
Vul mij met Uw kennis, vul in uw aspect van Aradia.

In de schaduw van de maan
Bouw ik mijn occulte krachten op
De oude krachten de magie
Buiten de tijd spreek ik de oude woorden van kracht

Alle Anderen:
Reciteren de invocatie voor Aradia

Aradia;
Spreekt namens de Godin
………………………………. De deelnemer in de rol van Aradia kan hier iets uit spreken in gedachte van Aradia.

De deelnemers die bij de triangels zitten staan op en lopen een volle ronde met de klok mee, en lopen een plaats door waardoor nu de volle maan voor Neith zit.

Neith;
Hoor de stem waar mee zij fluistert
Zij brengt profetieën en visioenen met zich mee.
Tussen de werelden bouw ik dit heilig altaar,
Buiten de Tijd dien ik de Maangodin met dit ritueel.
Tussen de werelden bouw ik dit heilig altaar
Buiten de tijd loop ik de oude wegen
Naar de Eerste tijd
Naar de eerste geheimen

Hekau, Hekau, woorden van Kracht
Spreken de Waarheid in het diepst van de Nacht

Selene;
Koningin de Hemelen
Laat mij baden in mijn schitterend licht.
Lerares der magie en wijsheid,
Vul mij met uw kennis, vul mij in uw aspect van Selene.

In de schaduw van de maan
Bouw ik mijn occulte krachten op
De oude krachten der magie
Buiten de tijd spreek ik de oude woorden van kracht

Alle anderen;
Reciteren de invocatie voor Selene

Selene;
Spreekt namen de Godin
……………………………………

Triangels staan op en lopen een volle ronde met de klok mee, en lopen een plaats door waardoor nu de afnemende maan voor Neith zit.

Neith;
Hoor de stem waarmee zij fluistert
Zij brengt profetieën en visioenen met zich mee.
Tussen de werelden bouw ik dit heilig altaar,
Buiten de tijd dien ik de Maangoden met dit ritueel.
Gij komt van de sterren
Maar gij zijt opnieuw geboren als een sterveling.
Om de mannen en vrouwen te onderwijzen.

Hekau, Hekau, woorden van kracht
Spreken de waarheid in het diepst van de nacht

Osiris;
Koningin de Hemelen
Laat mij baden in mijn schitterend licht
Lerares der magie en wijsheid,
Vul mij met Uw kennis, vul mij in uw aspect van Osisis.

In de schaduw van de maan
Bouw ik mijn occulte krachten op
De oude krachten de magie
Buiten de tijd spreek ik de oude woorden van Kracht

Alle anderen;
Reciteren de invocatie voor Osiris

Osiris spreekt namens de maangod
……………………………

Triangels staan op en lopen een volle ronde met de klok mee, en lopen een plaats door waardoor nu de wassende maan voor Neith zit. Maar ze draaien tegelijkertijd binnen de triangel een plaats door waardoor Artemis, Thoth en Circe op de punt zitten.

Neith;
Hoor de stem waarmee zij fluistert
Zachtjes bereist gij de nacht
Als Zilveren Moeder, als maagdelijke jageres
Tussen de werelden bouw ik dit heilige altaar,
Buiten de Tijd dien ik de Maangoden met dit Ritueel.

Hekau, Hekau, Woorden van Kracht
Spreken de Waarheid in het Diepst van de Nacht

Artemis;
Koningin der Hemelen
Laat mij baden in mijn schitterend licht
Lerares der magie en wijsheid,
Vul mij met Uw kennis, vul mij in uw aspect van Artemis.

In de schaduw van de maan
Bouw ik mijn Occulte krachten op
De oude krachten de magie
Buiten de tijd spreek ik de oude woorden van Kracht

Alle anderen;
Reciteren de invocatie voor Artemis

Artemis;
Spreekt namens de maangodin
……………………….

Triangels staan op en lopen een volle ronde met de klok mee, en lopen een plaats door waardoor nu de afnemende maan voor Neith zit.

Neith; Hoor de stem waarmee zij fluistert
Vrouwe van de Hoorns
Gij zijt de ketel
Gij zijt de klek en gij zijt de bron
Tussen de werelden bouw ik dit heilig altaar
Buiten de Tijd dien ik de Maangoden met dit Ritueel.

Hekau, Hekau, Woorden van Kracht
Spreken de Waarheid in het Diepst van de Nacht

Circe:
Koningin der Hemelen
Laat mij baden in mijn schitterend licht
Lerares der magie en wijsheid,
Vul mij met Uw kennis, vul mij in uw aspect van Circe.

In de schaduw van de maan
Bouw ik mijn Occulte krachten op
De oude krachten de magie
Buiten de tijd spreek ik de oude woorden van Kracht

Alle anderen;
Reciteren de invocatie voor Circe

Circe;
Spreekt namens de maangod
…………………………………

Triangels staan op en lopen een volle ronde met de klok mee, en lopen een plaats door waardoor nu de wassende maan voor Neith zit. Plus ze draaien nog een plaats door , hierdoor zitten Isis, Hecate en Gabriel op de punt van de triangel.

Neith;
Hoor de stem waarmee zij fluistert
Door U doorgrond ik de geheimen van de Gierenhoofdtooi
Die U kleden in de geheimen van de Zon en de Maan.
Tussen de werelden bouw ik dit heilig altaar,
Buiten de Tijd dien ik de Maangoden met dit Ritueel.

Hekau, Hekau, Woorden van Kracht
Spreken de Waarheid in het Diepst van de Nacht

Isis;
Koningin der Hemelen
Laat mij baden in mijn schitterend licht
Lerares der magie en wijsheid,
Vul mij met Uw kennis, vul mij in uw aspect van Isis.

In de schaduw van de maan
Bouw ik mijn Occulte krachten op
De oude krachten de magie
Buiten de tijd spreek ik de oude woorden van Kracht
Alle anderen;
Reciteren de invocatie voor Isis.

Isis;
Spreekt namens de maangod
…………………………………


Triangels staan op en lopen een volle ronde met de klok mee, en lopen een plaats door waardoor nu de volle maan voor Neith zit.

Neith;
Hoor de stem waarmee zij fluistert
Door U doorgrond ik de geheimen van de Hoorn van Aankondigingen
En van de Kelk de Creatie
Tussen de werelden bouw ik dit heilig altaar,
Buiten de Tijd dien ik de Maangoden met dit Ritueel.

Hekau, Hekau, Woorden van Kracht
Spreken de Waarheid in het Diepst van de Nacht

Gabriel;
Koningin der Hemelen
Laat mij baden in mijn schitterend licht
Lerares der magie en wijsheid,
Vul mij met Uw kennis, vul mij in uw aspect van Gabriel.

In de schaduw van de maan
Bouw ik mijn Occulte krachten op
De oude krachten de magie
Buiten de tijd spreek ik de oude woorden van Kracht

Alle anderen;
Reciteren de invocatie voor Gabriel.

Gabriel;
Spreekt namens de maangodin

Triangels staan op en lopen een volle ronde met de klok mee, en lopen een plaats door waardoor nu de afnemende maan voor Neith zit.

Neith;
Hoor de stem waarmee zij fluistert
Leer mij de geheimen van de schemering
Ik bewandel het verlichte pad over de zee
En ik zie uw Profetische dromen en visioenen,
Tussen de werelden bouw ik dit heilig altaar,
Buiten de Tijd dien ik de Maangoden met dit Ritueel.

Hekau, Hekau, Woorden van Kracht
Spreken de Waarheid in het Diepst van de Nacht

Hecate;
Koningin der Hemelen
Laat mij baden in mijn schitterend licht
Lerares der magie en wijsheid,
Vul mij met Uw kennis, vul mij in uw aspect van Hecate.

In de schaduw van de maan
Bouw ik mijn Occulte krachten op
De oude krachten de magie
Buiten de tijd spreek ik de oude woorden van Kracht

Alle anderen;
Reciteren de invocatie voor hecate.

Hecate;
Spreekt namens de maangodin
…………………………

Triangels staan op en lopen een volle ronde met de klok mee, en lopen een plaats door waardoor nu de wassende maan voor Neith zit. Plus de triangels draaien nog ene plaats door waardoor Maria voor Neith zit

Neith;
Hoor de stem waarmee zij fluistert
Leer mij de geheimen van de Maagdelijke Ontvangenis,
Tussen de werelden bouw ik dit heilig altaar,
Buiten de Tijd dien ik de Maangoden met dit Ritueel.

Hekau, Hekau, Woorden van Kracht
Spreken de Waarheid in het Diepst van de Nacht

Maria;
Koningin der Hemelen
Laat mij baden in mijn schitterend licht
Lerares der magie en wijsheid,
Vul mij met Uw kennis, vul mij in uw aspect van Maria.

In de schaduw van de maan
Bouw ik mijn Occulte krachten op
De oude krachten de magie
Buiten de tijd spreek ik de oude woorden van Kracht

Alle anderen;
Reciteren de invocatie voor Maria.

Maria.;
Spreekt namens de maangodin
…………………………….

Neith;
Hoor nu de woorden van Neith,
Zij is een van de Ouden van achter de diepste sluiers van de Tijd
Zij is de Weefster van het web
Het web der gebeurtenissen
En het Web der Creatie

Neith spreekt
…………………………

Pauze waarin iedereen kort kan mediteren over wat er gezegd is.

Dan gaat Maria de kring rond met de kelk, en iedereen neemt een slok van de wijsheid van de maan godin.


Hecate:
Sluit de derde triangel met de maanhoorns.
Onder de vleugels van Gabriel , de aartsengel der aankondiging
Sluit ik de triangel van de afnemende maan

Triangel van de afnemende maan;
Wij bedanken de Vrouwe van de Nacht,
En wij leren van de dromen die gij ons zendt.

Gabriel;
Sluit de derde triangel met de maanhoorns.
In de naam van Levannah, de Zilveren vrouwe van de Hemelen
Sluit ik de triangel van de volle maan.

Tringel van de volle maan;
Wij bedanken U voor de Uw aanwezigheid als de Zilveren Jaagster,
Wij groeten U als gij op de witte wolken rijdt ter middernacht.

Maria;
Sluit de eerste triangel met de Maanhoorns;
In de naam van Shaddai el Chai, de Grote Levende God
Sluit ik de triangel van de wassende maan

Triangel van de wassende maan;
Wij bedanken de Godin als zij haar hoorns laat schitteren,
Wij verwachten haar komst als zij haar hoorns laat schitteren,
Gekleed in uw gewaad van duizenden sterren .

De deelnemers lopen in processie in drie ronden de tempelruimte uit.

.:._______________________________________________________.:.
Laat uw reactie, vraag of opmerking achter, door dubbel te klikken op het woord reacties in onderstaande regel:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Vergelijkbare Blogs

Related Posts with Thumbnails