dinsdag 18 december 2012

Midwinterfeest & het Licht van de Beer

Wanneer het weer meewerkt, gaan wij op de vooravond van de langste nacht naar een heilige plek in onze omgeving waar we de zon zien ondergaan.
Vaak komen daar dan energieën bij ons, die de vorm krijgen van voorouders en bij het ondergaan van de zon in het westen, wordt vervolgens de grote beer in het noorden zichtbaar. Dat is het moment van bezinning, van afscheid nemen, van inkeer en van loslaten. De dag er na begint het feest, de zon komt weer terug!

De kortste dag van het jaar met de langste nacht van het jaar. Dit is een feest van de zonnekalender. Moderne druiden en heksen vieren het als een van de acht jaarfeesten.

Het is de tijd van dood en hergeboorte. De Zon lijkt ons volledig in de steek te laten als de tijd van de langste nacht is gekomen. Om de verbinding van onze innerlijke cyclus te maken met de jaarlijkse cyclus gebruikt Nuinn, die de oorspronkelijke ceremonie heeft geschreven de woorden: ”Doe alles weg wat de komst van het licht in de weg staat”. In het donker gooien we de dingen weg, die symbool staan voor de zaken die ons in ons leven in de weg staan. Vervolgens wordt er een lamp ontstoken bij de Druïde in het oosten. Het jaar wordt herboren en een nieuwe cyclus begint, die haar hoogtepunt bereikt in de tijd van de zomerzonnewende, om daarna weer terug te keren naar de plaats van dood en hergeboorte.

Symbolen:
Maretak
Kaarsen
Haardvuur
De grote beer
Zon
Aarde
Midwinter hoorn
kleur: groen

Bekend onder veel namen:
ollaig; Yuletide, Alban Arthan; Juul; Jiuleis; Joulupukki; Dies Natalis Invicti Solis; Saturnalia; Mid-Winter; Brumalia; Sacaea; Feest van Kronos (Cronos); Dazh Boh; Chaomos; Inti Raymi; Dong Zhi; Soyal; Sada; Touji; Zagmuk; Sacaea

Alban Arthan betekent poëtisch gezien, het licht van Arthur, waarbij Arthur dan gelijk staat aan de zonnegod die sterft en als Keltische zoon van het licht herboren wordt in de Mabon.
In het Welsh betekent de naam "het licht van de Grote Beer", en dat spreekt mij persoonlijk heel sterk aan omdat in de winter vanaf "mijn plek" de grote beer vaak helder aan de hemel te zien is.

Het Ritueel

Rollen : Oosten, Zuiden, Westen, Noorden en Mabon
Attributen : kaarsen, maretak

Wij trekken een cirkel van meel en stellen vast waar het noorden etc. zijn.

Wij lopen de cirkel binnen vanuit het Westen, lopen met de zon mee en begroeten het oosten om vervolgens onze plek langs de cirkel in te nemen. Als laatste komt het oosten de cirkel binnen en begroet het oosten:

OOSTEN
O, grote godin, o, geest van deze cirkel, wij vragen uw zegen voor dit ritueel.

WESTEN
Laat ons beginnen met het geven van vrede voor de vier windrichtingen.
Want zonder vrede kunnen wij niet werken.

ZUIDEN heft de hand op naar het zuiden
Mag er vrede zijn in het zuiden (en in …)

WESTEN heft de hand op naar het westen
Mag er vrede zijn in het westen

NOORDEN heft de hand op naar het noorden
Mag er vrede zijn in het noorden

OOSTEN heft de hand op naar het oosten
Mag er vrede zijn in het oosten

ALLEN
Mag er vrede zijn in heel de wereld

ZUIDEN
Laten wij het goddelijke aanroepen volgens eeuwenoude (druïden-)traditie

Het OOSTEN zegt elke regel voor, allen herhalen de zin.
Godin geeft bescherming
En in bescherming kracht
En in kracht begrip
En in begrip kennis
En in kennis rechtvaardigheid
En in rechtvaardigheid de liefde
En in de liefde liefde voor alles wat is
En in liefde voor alles wat is de liefde voor het goddelijke

(of zo je wilt godin/god/spirit/het onnoembare/de grote geest).

OOSTEN:
In deze cirkel en in de wereld open ik het feest van Alban Arthan

NOORDEN:
Mogen de vier windrichtingen worden geëerd zodat hun kracht en uitstraling de cirkel mag binnenkomen, voor het welzijn van ons allen.

ZUIDEN: met het gezicht naar het zuiden
Met de zegen van het grote hert in de heetst van de jacht en het innerlijke vuur van de zon, roepen wij opnieuw de krachten van het zuiden op.

WESTEN: met het gezicht naar het westenMet de zegen van de zalm van de wijsheid, die zwemt in het heilige water
van de bron, roepen wij opnieuw de krachten van het westen op.

NOORDEN: met het gezicht naar het noorden
Met de zegen van de grote beer van de sterrenhemel en de fruitvolle aarde, roepen wij opnieuw de krachten van het noorden op.

OOSTEN: met het gezicht naar het oosten
Met de zegen van de havik, die vliegt in de heldere ochtendhemel, roepen
wij opnieuw de krachten van het oosten op.

Allen draaien hun gezicht naar het midden.
Pauze

OOSTEN:
Mag de harmonie in ons land compleet zijn.

WESTEN:
We ontmoeten elkaar hier in de duisternis op de langste nacht van het jaar om de geboorte van het nieuwe licht, mabon het zonnekind, te vieren.
We komen samen om een groot mysterie te eren, die leeft in vele culturen
en vele namen kent.
Maar allen vieren het licht van de werkelijke geboorte.

OOSTEN:
De zon die ons verwarmd en belicht heeft, staat nu stil.
Onze voorouders waren bang in deze tijd, een tijd van duisternis.
Ze riepen de zonnegod om terug te komen, om hen licht en warmte te
geven.
Om te helpen het koren te laten groeien.

NOORDEN:
Wij voelen dat deze duisternis doordringt in vele gebieden van ons leven, angst, twijfel, eenzaamheid.
En nu in de stilte van de duisternis worden we bewust van de zon die weer omhoog komt in ons hart.
Door het symbool van de jonge één, de mabon, ook genoemd mithras, christus, arthur, allen die geboren zijn in een tijd van grote duisternis.

ZUIDEN:
Laten wij naar het licht der lichten kijken, zon der zonnen, de eeuwige vlam binnen in ons.
Laat ons mediteren over het licht van ons innerlijk vuur, in deze cirkel, de cirkel van ons hart, de grote cirkel van de wereld.

Laat ons mediteren

Meditatie

NOORDEN:
Laat de zon schijnen op aarde
Laat de zon van licht herboren zijn

WESTEN:
Laat de zon reflecteren op het water en hun zegen vergroten

OOSTEN:
Laat de zo schijnen in de lucht en dat deze adem nieuwe leven mag brengen.

ZUIDEN:
Laat de zon onze gedachten verwarmen, ons hart en ons innerlijk kind

NOORDEN:
Laat ons getuige zijn van de wedergeboorte van de jongste, mabon, die vanuit de baarmoeder van de grote moeder is geboren.
In stilte en zwakheid, als de kleinste van het licht.

WESTEN:
Maar eerst moet er duisternis zijn.

OOSTEN:
Laat de duisternis van de kortste dag vallen

Alle kaarsen worden gedoofd

OOSTEN:
Alleen vanuit de duisternis kan het licht herrijzen

Pauze

ZUIDEN:
Werp weg wat het weerschijnen van het licht in de weg staat.

Pauze

MABON: steekt de kaars aan
Ik kom op deze plek als een kind van vele opvolgende generaties.
Mijn geschenk is een kleine vlam van hoop, hoop dat elk nieuw leven brengt op deze wereld.
Ik, en degenen die mij volgen vragen bescherming voor de vlam die we je geven.

Bescherm de heilige vlam.
Jullie die de aardse wachters zijn van wijsheid, kom samen in vrede en harmonie om deze aarde, ons huis, te beschermen.
Dit vraag ik voor alle kinderen van de wereld.

De kaarsen worden rondgedeeld en mabon loopt de cirkel rond en steekt met haar/zijn kaars elke kaars aan.

NOORDEN:
Zie hoe door de ene bron van al het leven, licht en liefde, onze eigen kaarsen branden.
Voel de kracht van ons gezamenlijke licht.
Laat onze gedachten en activiteiten zich samen voegen bij een ieder die werkt voor vrede in deze wereld, voor nu en de generaties die volgen.

OOSTEN:
Laat ons een moment stilstaan bij de waarheid dat in elke dood het zaad van geboorte gezaaid is.
In de duisternis van de langste nacht verwachten wij de schemering van het groeiende jaar.
Laat ons een tak van de heilige eik van eeuwigheid nemen.
Laat de jongste in onze cirkel ons zaad en hoop van de toekomst brengen.
Mag de zoon van licht voor eeuwig herboren zijn.

Mabon: geeft iedereen mistletoe / maretak

WESTEN:
Tot eer en glorie van de grote moeder die ons leven gaf en haar zoon het kind van licht, mogen we samenwerken voor een sterke toekomst.
Vanuit de zekerheid van onze afkomst kunnen wij toestaan dat de volgende generaties groeien in contact met anderen, zonder onderscheid van ras, grenzen, religie, klasse of gender, maar in licht en waarheid.

OOSTEN:
Laat ons zingen voor het licht en de zon.

ALLEN: A–OH-WEN (AWEN) 3 X

OOSTEN:
De tekst van dit ritueel is uitgesproken en ten einde.
Het woord gaat verder.
Mag het bezield zijn pad volgen.

Pauze

OOSTEN:
Het is het uur van beëindiging

Alle kaarsen worden gedoofd

OOSTEN:
Laat het licht schijnen in ons hart.
Mogen wij ons herinneren wat onze ogen gezien hebben, onze oren gehoord hebben en onze harten gevoeld hebben.

ZUIDEN:
Laten wij de geesten van de vier windrichtingen bedanken voor hun zegeningen.

OOSTEN:
In de naam van de havik van de heldere hemel en het element lucht, danken wij voor de krachten van het oosten.

NOORDEN:
In de naam van de grote beer van de sterrenhemel en het element aarde, danken wij voor de krachten van het noorden.

WESTEN:
In de naam van de zalm van de wijsheid en het element water, danken wij voor de krachten van het westen.

ZUIDEN:
In de naam van het grote hert en het element vuur, danken wij voor de krachten van het zuiden.

Pauze

WESTEN:
Mag de harmonie in ons land compleet zijn.

OOSTEN:
Ik verklaar de viering van ALBAN ARTHAN voor gesloten in de verschijnende wereld en deze cirkel.
Mag de inspiratie ervan altijd bij ons zijn.
Het is beëindigd.

NOORDEN:
Niets eindigt!

Alban Arthan Midwinter viering

De dagen worden nu nog even korter. Steeds meer kunnen wij onszelf in het duister tegenkomen. Dan dit jaar, geloof ik op 20 december, is het de kortste dag. Na de lange nacht worden de dagen weer langer. En wij kunnen op zoek naar licht, licht van leven, een kleine vlam die altijd in ons schittert, al kunnen of willen wij dat niet altijd zien.

Midwinter willen wij zoals vele anderen ook dit jaar vieren met het delen van liefde, hoop, ervaringen, eten & drinken.
Door samen te zijn bij een midwinterfeestmaal en vervolgens door samen dit moment te vieren met een ritueel gebaseerd op traditie van nu en vroeger.

De teruggetrokken natuur en de stilte van deze tijd van het jaar bieden een uitzicht:
De zonnegod gaat dood en wordt wedergeboren op de winterwende: dood en wedergeboorte van zon.

Het markeert een begin, het begin om weer ideeën te hebben, een begin dat rond Samhuinn geboren is en nu zicht- en waarneembaar wordt.
Het gaat om het beëindigen van de donkere periode, van het naar binnen kijken bij jezelf, wegdoen, schoonmaken van je ziel om weer herboren te worden.

Alban Arthan kan en rustige en belangrijke tijd voor ons zijn waarin de stilte, de donkere diepten van ons zijn in contact komen met het oorspronkelijke zonnekind, dat wil groeien tot een schijnend kind van licht als de tijd in de ritme en cycli van de jaren jaar verder gaan.


Rollen DRUÏDE: (geeft sturing aan het ritueel) met staf, trommel en lamp
De vier Wachters van de Windrichtingen: Oosten, Zuiden, Westen, Noorden, elk met een lamp.
Het zonnekind: Mabon

Attributen : kaarsen, maretak

Na de midwintermaaltijd met eistedfodd, maken wij ons klaar voor het midwinterritueel. Wij worden gesmugd.

Het is stil,de teruggetrokken natuur is duidelijk aanwezig. We gaan op pad naar de wintergrove van Midgaard. Wij volgen de klank van de trom.
Wij lopen de grove binnen vanuit het westen, volgens de loop van de zon lopen wijde grove rond tot wij een voor ons passende plek in de cirkel hebben gevonden. Als laatsten lopen de wachters en de Mabon de grove binnen, zij begroeten het oosten en gaan op hun plek in de grove staan..
De druïde treedt als laatste de cirkel binnen, sluit de cirkel en richt zich naar het oosten:

O, grote godin, o, geest van deze cirkel, wij vragen uw zegen voor dit ritueel.

DRUIDE (richt zich naar het midden van de grove)
Laat ons beginnen met het geven van vrede voor de vier windrichtingen.
Want zonder vrede kunnen wij niet werken.
Wij richten ons steeds naar de betreffende windrichting.

ZUIDEN heft de hand op naar het zuiden
Mag er vrede zijn in het zuiden (en in …)

WESTEN heft de hand op naar het westen
Mag er vrede zijn in het westen

NOORDEN heft de hand op naar het noorden
Mag er vrede zijn in het noorden

OOSTEN heft de hand op naar het oosten
Mag er vrede zijn in het oosten

ALLEN
Mag er vrede zijn in heel de wereld

DRUIDE
Laten wij het goddelijke aanroepen volgens eeuwenoude (druïden-)traditie

ALLEN: Druïde zegt een zin, allen herhalen
Goddelijke geeft bescherming
En in bescherming kracht
En in kracht begrip
En in begrip kennis
En in kennis rechtvaardigheid
En in rechtvaardigheid de liefde
En in de liefde liefde voor alles wat is
En in liefde voor alles wat is de liefde voor het goddelijke

DRUIDE
In deze cirkel en in de wereld open ik het feest van Alban Arthan

NOORDEN
Mogen de vier windrichtingen worden geëerd zodat hun kracht en uitstraling de cirkel mag binnenkomen, voor het welzijn van ons allen.

ZUIDEN met het gezicht naar het zuiden
Met de zegen van het grote hert in de heetst van de jacht en het innerlijke vuur van de zon, roepen wij opnieuw de krachten van het zuiden op.

WESTEN met het gezicht naar het westen
Met de zegen van de zalm van de wijsheid, die zwemt in het heilige water
van de bron, roepen wij opnieuw de krachten van het westen op.

NOORDEN met het gezicht naar het noorden
Met de zegen van de grote beer van de sterrenhemel en de fruitvolle aarde, roepen wij opnieuw de krachten van het noorden op.

OOSTEN met het gezicht naar het oosten
Met de zegen van de havik, die vliegt in de heldere ochtendhemel, roepen
wij opnieuw de krachten van het oosten op.

Allen draaien hun gezicht naar het midden.

Pauze

DRUIDE
Mag de harmonie in ons land compleet zijn.
Mogen allen van ons in deze cirkel een stap vooruit doen en delen in dit feest en moge wij allen het beeld van liefde en verbondenheid met ons in ons hart meedragen.

ALLEN
Alle mensen wenden zich tot het centrale vuur. Wij geven elkaar de hand een gevende hand en een ontvangende hand

STILTE

DRUIDE
Op vele plaatsen op deze wereld worden in dit moment van geen tijd rituelen gehouden om het oude af te sluiten en het nieuwe te beginnen. ( of op het zuidelijk halfrond houden sommige tegenvoeters een ritueel om het nieuwe welkom te heten en het oude af te sluiten).

Om ons met hen allen verbonden te voelen wil ik jullie vragen met mij de volgende belofte uit te spreken en wel in het Engels om de binding nog te verstevigen. De energie van allen is meer dan de simpele optelling van de delen en juist daarin schuilt de belangrijkste kracht.

We beloven opnieuw om met anderen in liefde en vrede stand te houden, de handen aangesloten, de harten opengesteld.

ALLEN

We swear by peace and love to stand
Heart to heart and hand in hand
Mark O Spirit and hear us now
Confirming this our sacred Vow

WESTEN

We ontmoeten elkaar hier in de duisternis op de langste nacht van het jaar om de geboorte van het nieuwe licht, mabon het zonnekind, te vieren.
We komen samen om een groot mysterie te eren, die leeft in vele culturen
en vele namen kent.
Maar allen vieren het licht van de werkelijke geboorte.

OOSTEN
De zon die ons verwarmd en belicht heeft, staat nu stil.
Onze voorouders waren bang in deze tijd, een tijd van duisternis.
Ze riepen de zonnegod om terug te komen, om hen licht en warmte te
geven.
Om te helpen het koren te laten groeien.

NOORDEN
Wij voelen dat deze duisternis doordringt in vele gebieden van ons leven, angst, twijfel, eenzaamheid.
En nu in de stilte van de duisternis worden we bewust van de zon die weer omhoog komt in ons hart.
Door het symbool van de jonge één, de mabon, ook genoemd mithras, christus, arthur, allen die geboren zijn in een tijd van grote duisternis.

ZUIDEN
Laten wij naar het licht der lichten kijken, zon der zonnen, de eeuwige vlam binnen in ons.
Laat ons mediteren over het licht van ons innerlijk vuur, in deze cirkel, de cirkel van ons hart, de grote cirkel van de wereld.

DRUIDE
Laat ons mediteren

Meditatie

NOORDEN
Laat de zon schijnen op aarde
Laat de zon van licht herboren zijn

WESTEN
Laat de zon reflecteren op het water en hun zegen vergroten

OOSTEN
Laat de zo schijnen in de lucht en dat deze adem nieuwe leven mag brengen.

ZUIDEN
Laat de zon onze gedachten verwarmen, ons hart en ons innerlijk kind

DRUIDE
Laat ons getuige zijn van de wedergeboorte van de jongste, mabon, die vanuit de baarmoeder van de grote moeder is geboren.
In stilte en zwakheid, als de kleinste van het licht.

WESTEN
Maar eerst moet er duisternis zijn.

DRUIDE
Laat de duisternis van de kortste dag vallen
De lampen worden laaggezet en afgeschermd.
Alleen vanuit de duisternis kan het licht herrijzen

Pauze

ZUIDEN
Werp weg wat het weerschijnen van het licht in de weg staat.

Pauze

MABON steekt een kaars aan
Ik kom op deze plek als een kind van vele opvolgende generaties.
Mijn geschenk is een kleine vlam van hoop, hoop dat elk nieuw leven brengt op deze wereld.
Ik, en degenen die mij volgen vragen bescherming voor de vlam die we je geven.
Bescherm de heilige vlam.
Jullie die de aardse wachters zijn van wijsheid, kom samen in vrede en harmonie om deze aarde, ons huis, te beschermen.
Dit vraag ik voor alle kinderen van de wereld.
De kaarsen worden rondgedeeld en mabon loopt de cirkel rond en steekt met haar/zijn kaars elke kaars aan. Voordat Mabon de kaars voor iemand aansteekt vertelt een ieder wat hij/zij met het toenemende licht nu wil gaan doen.

NOORDEN
Zie hoe door de ene bron van al het leven, licht en liefde, onze eigen kaarsen branden.
Voel de kracht van ons gezamenlijke licht.
Laat onze gedachten en activiteiten zich samen voegen bij een ieder die werkt voor vrede in deze wereld, voor nu en de generaties die volgen.

DRUIDE
Laat ons een moment stilstaan bij de waarheid dat in elke dood het zaad van geboorte gezaaid is.
In de duisternis van de langste nacht verwachten wij de schemering van het groeiende jaar.
Laat ons een tak van de heilige eik van eeuwigheid nemen.
Laat de jongste in onze cirkel ons zaad en hoop van de toekomst brengen.
Mag de zoon van licht voor eeuwig herboren zijn.
Mabon geeft iedereen mistletoe / maretak

WESTEN
Tot eer en glorie van de grote moeder die ons leven gaf en haar zoon het kind van licht, mogen we samenwerken voor een sterke toekomst.
Vanuit de zekerheid van onze afkomst kunnen wij toestaan dat de volgende generaties groeien in contact met anderen, zonder onderscheid van ras, grenzen, religie, klasse of gender, maar in licht en waarheid.

DRUIDE
Laat ons zingen voor het licht en de zon.

ALLEN A – OH - WEN (AWEN) 3 X

DRUIDE
De tekst van dit ritueel is uitgesproken en ten einde.
Het woord gaat verder.
Mag het bezield zijn pad volgen.

Pauze

DRUIDE
Het is het uur van beëindiging

Alle kaarsen worden gedoofd

OOSTEN
Laat het licht schijnen in ons hart.
Mogen wij ons herinneren wat onze ogen gezien hebben, onze oren gehoord hebben en onze harten gevoeld hebben.

DRUIDE
Laten wij de geesten van de vier windrichtingen bedanken voor hun zegeningen.

OOSTEN
In de naam van de havik van de heldere hemel en het element lucht, danken wij voor de krachten van het oosten. In het bijzonder danken wij het Oosten en het element Lucht voor de inspiratie die wij ontvangen, de nieuwe ideeën, het steeds weer nieuwe begin en de innerlijke kennis die wij zo opdoen.

NOORDEN
In de naam van de grote beer van de sterrenhemel en het element aarde, danken wij voor de krachten van het noorden. Speciaal bedanken wij het Noorden en de Aarde voor de periode dat wij in het donker kunnen verblijven en zo bij ons innerlijke kind te kunnen komen. Met de terugkeer van het licht komt er weer een nieuwe fase in ons leven.

WESTEN
In de naam van de zalm van de wijsheid en het element water, danken wij voor de krachten van het westen. Onze aandacht dient nu uit te gaan naar het Westen en het element Water. Voor het contact wat zij ons geven met de diepe mysteriën, de subtiele energie en innerlijke waarneming en diepe emoties. Met de wedergeboorte van de zon kunnen wij onze diepste gedachten naar buiten laten komen en kunnen wij zo ons hart volgen.

ZUIDEN
In de naam van het grote hert en het element vuur, danken wij voor de krachten van het zuiden. Dit is een moment om ook dank uit te spreken aan het element Vuur, zo verbonden met het Zuiden. Door de actieve energie van het vuur zijn wij gereinigd. Getransformeerd door onze contacten met een andere spirituele werkelijkheid en staan wij nu opnieuw klaar voor een nieuwe cyclus van de zon.

Pauze

WESTEN
Mag de harmonie in ons land compleet zijn.

DRUIDE
Ik verklaar de viering van ALBAN ARTHAN voor gesloten in de verschijnende wereld en deze cirkel.
Mag de inspiratie ervan altijd bij ons zijn.
Het is beëindigd.

NOORDEN
Niets eindigt!

Vergelijkbare Blogs

Related Posts with Thumbnails