dinsdag 18 december 2012

Midwinterfeest & het Licht van de Beer

Wanneer het weer meewerkt, gaan wij op de vooravond van de langste nacht naar een heilige plek in onze omgeving waar we de zon zien ondergaan.
Vaak komen daar dan energieën bij ons, die de vorm krijgen van voorouders en bij het ondergaan van de zon in het westen, wordt vervolgens de grote beer in het noorden zichtbaar. Dat is het moment van bezinning, van afscheid nemen, van inkeer en van loslaten. De dag er na begint het feest, de zon komt weer terug!

De kortste dag van het jaar met de langste nacht van het jaar. Dit is een feest van de zonnekalender. Moderne druiden en heksen vieren het als een van de acht jaarfeesten.

Het is de tijd van dood en hergeboorte. De Zon lijkt ons volledig in de steek te laten als de tijd van de langste nacht is gekomen. Om de verbinding van onze innerlijke cyclus te maken met de jaarlijkse cyclus gebruikt Nuinn, die de oorspronkelijke ceremonie heeft geschreven de woorden: ”Doe alles weg wat de komst van het licht in de weg staat”. In het donker gooien we de dingen weg, die symbool staan voor de zaken die ons in ons leven in de weg staan. Vervolgens wordt er een lamp ontstoken bij de Druïde in het oosten. Het jaar wordt herboren en een nieuwe cyclus begint, die haar hoogtepunt bereikt in de tijd van de zomerzonnewende, om daarna weer terug te keren naar de plaats van dood en hergeboorte.

Symbolen:
Maretak
Kaarsen
Haardvuur
De grote beer
Zon
Aarde
Midwinter hoorn
kleur: groen

Bekend onder veel namen:
ollaig; Yuletide, Alban Arthan; Juul; Jiuleis; Joulupukki; Dies Natalis Invicti Solis; Saturnalia; Mid-Winter; Brumalia; Sacaea; Feest van Kronos (Cronos); Dazh Boh; Chaomos; Inti Raymi; Dong Zhi; Soyal; Sada; Touji; Zagmuk; Sacaea

Alban Arthan betekent poëtisch gezien, het licht van Arthur, waarbij Arthur dan gelijk staat aan de zonnegod die sterft en als Keltische zoon van het licht herboren wordt in de Mabon.
In het Welsh betekent de naam "het licht van de Grote Beer", en dat spreekt mij persoonlijk heel sterk aan omdat in de winter vanaf "mijn plek" de grote beer vaak helder aan de hemel te zien is.

Het Ritueel

Rollen : Oosten, Zuiden, Westen, Noorden en Mabon
Attributen : kaarsen, maretak

Wij trekken een cirkel van meel en stellen vast waar het noorden etc. zijn.

Wij lopen de cirkel binnen vanuit het Westen, lopen met de zon mee en begroeten het oosten om vervolgens onze plek langs de cirkel in te nemen. Als laatste komt het oosten de cirkel binnen en begroet het oosten:

OOSTEN
O, grote godin, o, geest van deze cirkel, wij vragen uw zegen voor dit ritueel.

WESTEN
Laat ons beginnen met het geven van vrede voor de vier windrichtingen.
Want zonder vrede kunnen wij niet werken.

ZUIDEN heft de hand op naar het zuiden
Mag er vrede zijn in het zuiden (en in …)

WESTEN heft de hand op naar het westen
Mag er vrede zijn in het westen

NOORDEN heft de hand op naar het noorden
Mag er vrede zijn in het noorden

OOSTEN heft de hand op naar het oosten
Mag er vrede zijn in het oosten

ALLEN
Mag er vrede zijn in heel de wereld

ZUIDEN
Laten wij het goddelijke aanroepen volgens eeuwenoude (druïden-)traditie

Het OOSTEN zegt elke regel voor, allen herhalen de zin.
Godin geeft bescherming
En in bescherming kracht
En in kracht begrip
En in begrip kennis
En in kennis rechtvaardigheid
En in rechtvaardigheid de liefde
En in de liefde liefde voor alles wat is
En in liefde voor alles wat is de liefde voor het goddelijke

(of zo je wilt godin/god/spirit/het onnoembare/de grote geest).

OOSTEN:
In deze cirkel en in de wereld open ik het feest van Alban Arthan

NOORDEN:
Mogen de vier windrichtingen worden geëerd zodat hun kracht en uitstraling de cirkel mag binnenkomen, voor het welzijn van ons allen.

ZUIDEN: met het gezicht naar het zuiden
Met de zegen van het grote hert in de heetst van de jacht en het innerlijke vuur van de zon, roepen wij opnieuw de krachten van het zuiden op.

WESTEN: met het gezicht naar het westenMet de zegen van de zalm van de wijsheid, die zwemt in het heilige water
van de bron, roepen wij opnieuw de krachten van het westen op.

NOORDEN: met het gezicht naar het noorden
Met de zegen van de grote beer van de sterrenhemel en de fruitvolle aarde, roepen wij opnieuw de krachten van het noorden op.

OOSTEN: met het gezicht naar het oosten
Met de zegen van de havik, die vliegt in de heldere ochtendhemel, roepen
wij opnieuw de krachten van het oosten op.

Allen draaien hun gezicht naar het midden.
Pauze

OOSTEN:
Mag de harmonie in ons land compleet zijn.

WESTEN:
We ontmoeten elkaar hier in de duisternis op de langste nacht van het jaar om de geboorte van het nieuwe licht, mabon het zonnekind, te vieren.
We komen samen om een groot mysterie te eren, die leeft in vele culturen
en vele namen kent.
Maar allen vieren het licht van de werkelijke geboorte.

OOSTEN:
De zon die ons verwarmd en belicht heeft, staat nu stil.
Onze voorouders waren bang in deze tijd, een tijd van duisternis.
Ze riepen de zonnegod om terug te komen, om hen licht en warmte te
geven.
Om te helpen het koren te laten groeien.

NOORDEN:
Wij voelen dat deze duisternis doordringt in vele gebieden van ons leven, angst, twijfel, eenzaamheid.
En nu in de stilte van de duisternis worden we bewust van de zon die weer omhoog komt in ons hart.
Door het symbool van de jonge één, de mabon, ook genoemd mithras, christus, arthur, allen die geboren zijn in een tijd van grote duisternis.

ZUIDEN:
Laten wij naar het licht der lichten kijken, zon der zonnen, de eeuwige vlam binnen in ons.
Laat ons mediteren over het licht van ons innerlijk vuur, in deze cirkel, de cirkel van ons hart, de grote cirkel van de wereld.

Laat ons mediteren

Meditatie

NOORDEN:
Laat de zon schijnen op aarde
Laat de zon van licht herboren zijn

WESTEN:
Laat de zon reflecteren op het water en hun zegen vergroten

OOSTEN:
Laat de zo schijnen in de lucht en dat deze adem nieuwe leven mag brengen.

ZUIDEN:
Laat de zon onze gedachten verwarmen, ons hart en ons innerlijk kind

NOORDEN:
Laat ons getuige zijn van de wedergeboorte van de jongste, mabon, die vanuit de baarmoeder van de grote moeder is geboren.
In stilte en zwakheid, als de kleinste van het licht.

WESTEN:
Maar eerst moet er duisternis zijn.

OOSTEN:
Laat de duisternis van de kortste dag vallen

Alle kaarsen worden gedoofd

OOSTEN:
Alleen vanuit de duisternis kan het licht herrijzen

Pauze

ZUIDEN:
Werp weg wat het weerschijnen van het licht in de weg staat.

Pauze

MABON: steekt de kaars aan
Ik kom op deze plek als een kind van vele opvolgende generaties.
Mijn geschenk is een kleine vlam van hoop, hoop dat elk nieuw leven brengt op deze wereld.
Ik, en degenen die mij volgen vragen bescherming voor de vlam die we je geven.

Bescherm de heilige vlam.
Jullie die de aardse wachters zijn van wijsheid, kom samen in vrede en harmonie om deze aarde, ons huis, te beschermen.
Dit vraag ik voor alle kinderen van de wereld.

De kaarsen worden rondgedeeld en mabon loopt de cirkel rond en steekt met haar/zijn kaars elke kaars aan.

NOORDEN:
Zie hoe door de ene bron van al het leven, licht en liefde, onze eigen kaarsen branden.
Voel de kracht van ons gezamenlijke licht.
Laat onze gedachten en activiteiten zich samen voegen bij een ieder die werkt voor vrede in deze wereld, voor nu en de generaties die volgen.

OOSTEN:
Laat ons een moment stilstaan bij de waarheid dat in elke dood het zaad van geboorte gezaaid is.
In de duisternis van de langste nacht verwachten wij de schemering van het groeiende jaar.
Laat ons een tak van de heilige eik van eeuwigheid nemen.
Laat de jongste in onze cirkel ons zaad en hoop van de toekomst brengen.
Mag de zoon van licht voor eeuwig herboren zijn.

Mabon: geeft iedereen mistletoe / maretak

WESTEN:
Tot eer en glorie van de grote moeder die ons leven gaf en haar zoon het kind van licht, mogen we samenwerken voor een sterke toekomst.
Vanuit de zekerheid van onze afkomst kunnen wij toestaan dat de volgende generaties groeien in contact met anderen, zonder onderscheid van ras, grenzen, religie, klasse of gender, maar in licht en waarheid.

OOSTEN:
Laat ons zingen voor het licht en de zon.

ALLEN: A–OH-WEN (AWEN) 3 X

OOSTEN:
De tekst van dit ritueel is uitgesproken en ten einde.
Het woord gaat verder.
Mag het bezield zijn pad volgen.

Pauze

OOSTEN:
Het is het uur van beëindiging

Alle kaarsen worden gedoofd

OOSTEN:
Laat het licht schijnen in ons hart.
Mogen wij ons herinneren wat onze ogen gezien hebben, onze oren gehoord hebben en onze harten gevoeld hebben.

ZUIDEN:
Laten wij de geesten van de vier windrichtingen bedanken voor hun zegeningen.

OOSTEN:
In de naam van de havik van de heldere hemel en het element lucht, danken wij voor de krachten van het oosten.

NOORDEN:
In de naam van de grote beer van de sterrenhemel en het element aarde, danken wij voor de krachten van het noorden.

WESTEN:
In de naam van de zalm van de wijsheid en het element water, danken wij voor de krachten van het westen.

ZUIDEN:
In de naam van het grote hert en het element vuur, danken wij voor de krachten van het zuiden.

Pauze

WESTEN:
Mag de harmonie in ons land compleet zijn.

OOSTEN:
Ik verklaar de viering van ALBAN ARTHAN voor gesloten in de verschijnende wereld en deze cirkel.
Mag de inspiratie ervan altijd bij ons zijn.
Het is beëindigd.

NOORDEN:
Niets eindigt!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Vergelijkbare Blogs

Related Posts with Thumbnails