vrijdag 10 april 2009

De paranormale geldgenerator.

Is het u ook opgevallen dat tegenwoordig bijna iedereen paranormaal is? Wat vroeger bijzonder was schijnt nu heel gewoon te zijn. Een paranormale gave is ook geen gave meer, maar het schijnt iets te zijn wat je kunt verwerven, wat je kan leren, of iets waarover je kan beschikken, na onvangst van een aantal symbolische handelingen en symbolen.

Tegenwoordig is het onderwerp 'paranormaal' vooral gekoppeld aan het verwerven van geld. Als je op het internet gaat googelen op het onderwerp paranormaal-genezer, dan zie je een heel leger aan huisvrouwen en stoffige mannen voorbijkomen, die zich vervelen. Uit verveling en om bijzonder te willen zijn, hebben ze deze hobby opgepakt. Er is al snel door deze mensen ontdekt dan men er een aardig zakcentje mee kan bijklussen.

Paranormaal zijn is voor sommige mensen ook iets om te willen verwerven, zodat ze ergens bij horen, om het daarna te gelde te maken. Natuurlijk moet je daar wel geld voor over hebben. Het is eerst flink investeren en daarna oogsten. Een goed voorbeeld hiervan is Reiki. Een aantal jaren geleden toen Reiki nog hot was en er nog niet zoveel mensen mee bezig waren, moest je heel veel geld neertellen, om hier bij te mogen horen. Ik heb het dan nog over de periode dat we in Nederland de gulden hadden.

Een eerste-graads Reiki inwijding koste destijds een paar honderd gulden, een tweedegraads inwijding koste je zo’n 1.500 gulden. Wilde je doorgaan met Reiki en verheven worden tot Reikimaster, dan moest je helemaal flink dokken, want een meester inwijding kon wel oplopen tot 10.000 gulden. Dit was natuurlijk heel slim bedacht door de eerste reikimasters, Daardoor bleef het exclusief en konden ze meteen een hoop geld genereren van de mensen die dit enorme bedrag er voor over hadden, om ergens bij te willen horen. Sommige slimmeriken hebben hier bakken met geld mee verdiend. Heden ten dage is reiki niet echt exclusief meer en kost een Reiki master inwijding nog zo’n 400 euro. Nog steeds een hoop geld voor wie niets te makken heeft, maar het is niet meer te vergelijken met de begin periode van de opmars van Reiki. Maar wordt u verzekerd, als u het geld niet heeft, dan is het niet voor u bestemd, of het is niet uw bestemming.

Wie goed beschouwd rond kijkt in de para-wereld ziet dat veel mensen maar met een doel bezig zijn. Dat is het verdienen van veel geld. Dit geld wordt binnen gebracht in de vorm van consulten, cursussen en workshops. Een gemiddeld consult kan tussen de 40 een 100 euro kosten. Een weekend workshop tussen de 250 en 400 euro. Hoe bekender of hoe meer aanzien de persoon heeft die het consult, workshop, of de cursus geeft, hoe hoger de prijs zal zijn, die je er voor moet betalen. U wilt echt niet weten wat een half uur telefonisch consult met Char kost.

Sommigen weten zelf de reden van de hoge kosten in te dekken. De volgende tekst kwam ik onlangs tegen, op een website, welke een opsomming heeft aan opleidingen in de ongezienen sferen. Bij deze school betaalt u niets voor de spiritualiteit, maar des te meer voor tijd:
"Er bestaat een traditie die zegt dat Occulte instructies en initiaties gratis moeten zijn. Deze stamt uit de tijden waarin de priesterkaste ondersteund werd door hun tempels. In die dagen werden de tempels betaald door de gemeenschap. Later betaalden de leerling voor hun onderricht door de Meester te helpen met het uitoefenen van hun vak.

Vandaag de dag hebben occulte leraren een baan. Het tijdperk van de heremiet in de grot is voorbij. Ook de adept moet rekeningen betalen, net als iedereen. Wil je een occulte training op een professionele manier gestalte geven, dan is dit een dagtaak. wij hebben vaste kosten zoals telefoonaansluitingen, computerverbindingen enz. die permanent onderhouden moeten worden. Software moet vernieuwd worden, en het voorbereiden van lesmateriaal en het nakijken van huiswerk kost veel tijd. De spiritualiteit is nog steeds gratis, maar de tijd moet verrekend worden in de kosten van de cursussen".


Om nog een voorbeeld te geven. Momenteel is er een programma op de tv waar paragnosten naar de plaats van delict gaan, om in te voelen wat ze zoal paranormaal doorkrijgen. Een van deze paragnosten geeft ook readingen in een grote zaal, waar 500man of meer publiek in kan. Toegangskaarten hiervoor zijn te koop vanaf 30 euro. U begrijpt het al, deze zichzelf zo bescheiden precenterende meneer gaat binnenkort echt groter wonen, dit alles met dank aan mensen die iets bijzonder van hem willen horen.

Als laatste nog een ander voorbeeld. Een kennis van mij, zit in een opleiding tot magiër. Degene die deze opleiding geeft heeft 2 cursus groepen van gemiddeld zo’n 20 deelnemers. De cursus kost gemiddeld 420 euro per trimester. Een rekensommetje leert ons dat ze per groep gemiddeld 8.400,00 binnenkomt. Aangezien ze 2 van dit soort groepen heeft komt er een bedrag van gemiddeld 16.800,00 euro binnen. U leest het goed: zestienduizendachthondereuro. Maar we zijn er nog niet, daarnaast komen er zo nu dan gasten naar deze groepen. Deze gasten betalen 70 euro per les.

Daarnaast geeft de magiër nog lezingen, wekendworkshop en andersoortige cursussen en ze verkoopt digitale boeken van anderen op CD’s. Natuurlijk gaan er van deze inkomsten nog onkosten af, de zaalhuur van hondervijftig euro en dergelijk. Ik denk dat deze slimme dame toch een meer dan een modaal inkomen bij elkaar sprokkelt middels deze 'magische bijeenkomsten'. Dat allemaal dankzij mensen die bijzonder willen zijn en ergens bij willen horen. U begrijpt het al; deze mevrouw is heel recent veel en veel groter gaan wonen.

donderdag 9 april 2009

De zwarte engel

Het onderstaande verhaal over engelen is geschreven door een vriend van Sterzoeker. Hij heeft het verhaal geschreven naar aanleiding van een gesprek welke wij hadden over engelen, en over alles wat zich voor kan doen als engel en ons kan verblinden in een schitterend licht maar geen licht is. Dit geldt evenzeer voor mensen die die ons op het pad van verlichting willen brengen.

Engelen en geestelijke leiders (b)lijken niet altijd te ze zijn zoals ze zich doen voorkomen. Soms kunnen ze zich anders doen voorkomen dan hetgeen ze in werkelijkheid zijn. Hun uiterlijke verschijnningsvorm zegt op het eerste oog niet altijd iets over de ondeliggende intentie. Dit geldt zowel voor personen in het dagelijks leven, geestelijke of spirituele leiders, alswel voor engelen of geesten, die ons benaderen met al dan niet een goede intentie of (bij)bedoelingen.

Het onderstaande verhaal geeft prachtig weer hoe de ongeziene wereld ons kan benaderen en waar je op moet letten, als deze wereld, de wereld van alle dag binnentreed. Ik had het nooit beter kunnen verwoorden dan Michel, daar voor mijn dank.
Sterzoeker

Er zijn entiteiten en mensen die zich uitgeven als lichtwezens en zich voordoen als helpers van het licht.

Deze wezens komen in hun lichtgevende vermomming tevoorschijn op het moment dat er een menselijk slachtoffer op een onbewust moment uit het lichaam is getreden om een korte astrale reis naar onbekende sferen te ondergaan.

De Vermomde Zwarte Engel doet zich als een lichtgevende entiteit die met leugens zijn slachtoffer probeert te manipuleren met de woorden dat het een gids is die je bijstaat omdat het gevaarlijk is om zonder begeleiding in sferen te treden die veel gevolgen kent als je er niet goed mee om weet te gaan.

Voor het slachtoffer er bewust van is geworden dat de entiteit geen lichtwezen is, en het een zwarte engel is die de intentie heeft om zijn slachtoffer uit te buiten, is het meestal bijna te laat omdat het slachtoffer hulpeloos verloren dreigt te raken omdat de angst voor deze valse gevaarlijke entiteiten groot is.

De zwarte engel is goed te herkennen, echter moet je even bekend zijn met de gegevens dat entiteiten die zich met een fel wit licht vermommen altijd herkenbaar zijn omdat ze aan de buitenkant van het witte licht een grijze nevel vertonen, omdat de zwarte engel zich nooit perfect kan vermommen. Er is altijd een duister trekje die ze altijd herkenbaar maakt, ook al probeert de duistere engel zich nog zo goed te verhullen in de zee van verlichting.

Zwarte engelen hebben niets spiritueels, maar zijn uit op macht en bezit in de vorm dat ze hun slachtoffers als slaven proberen te indoctrineren dat de ziel en het lichaam eigendom zijn van de duistere onderwereld omdat het kwaad als een heerser probeert te overheersen en de zwarte engel de macht in stand wil blijven houden om met angst en terreur als een nachtmerrie het leven van het slachtoffer te verwoesten met de dood als gevolg.

Toch kan een zwarte engel geen macht over zijn slachtoffers uitoefenen tenzij het slachtoffer uit angst en paniek alle bevelen opvolgt, echter zijn deze zwarte engelen zeer snel te bestrijden zodat ze voorgoed verdwijnen.

Ieder die een zwarte engel ontmoet kan de volgende methode toepassen om deze entiteiten weg te sturen, ik zal opnoemen wat het grote geheim er van is.

Spreek de volgende zin uit: “Angst is een creatie van de hersenen” je kunt me niets doen ook al ben je een product van het kwaad, je bent slechts een onstoffelijk wezen zonder enkele vorm van macht!

Op het moment dat bovenstaande zinnen worden uitgesproken, is het van puur belang om de angst in liefde om te zetten en de innerlijke warme in gedachte te transformeren in een fel warm wit licht!

Duistere wezens zoals de zwarte engel houden niet van warmte, liefde en licht, dit is de ergste marteling omdat ze dan met hun eigen wapens worden aangevallen, echter overwint het goede alles zodat het negatieve geen enkele invloed meer heeft op het slachtoffer die zich bewust is dat deze entiteiten geen enkele vorm van invloed kunnen uitoefenen ondanks de zwarte wezens uit de duisternis van alles proberen om tot intimidatie over te gaan.

Ken je eigen grenzen, betreed nooit de grijze gebieden van de beginnende duisternis, er zijn grenzen die iedereen bewust zou moeten zijn om te voorkomen dat er uit het niets een duistere engel voor je staat om je in zijn val van verleiding en intimidatie te lokken met de intentie om slachtoffers op het verkeerde pad te leiden!

Als schrijver lijk een ik hiermee een fictie verhaal te schrijven, toch is het geen verzonnen verhaal omdat er een zeer grote kern van waarheid in verborgen ligt die met een duidelijke boodschap verwoord dat er grote gevaren op de loer liggen, en de mens het allergrootste gevaar is omdat het voor negatieve entiteiten een reden is om met angst en leugens voort te blijven bestaan en ze goed weten dat ze daarom nooit in de onderwereld verbannen worden omdat er altijd een ziel open zal staan voor negatieve suggesties en gedachten.

Het geheim van de professor

Rosa een vriendin een van me, vertelde afgelopen week op bezorgde toon het volgende:
Ik ben met mijn dissertatie aan het schrijven, maar ik heb een probleempje, vrees ik, of althans ik hoop niet dat ik problemen ga krijgen. De professor is er namelijk "een" en hij mag dus niet alles vertellen. Hij heeft een zwijgplicht. Alhoewel ik "het" nu niet meer ben heb ik er wel een eed over afgelegd en ik ben bang dat ik dus eigenlijk moet zwijgen. Over bepaalde zaken zou ook ik dus niet mogen schrijven. Het is niet de bedoeling dat ik inhoudelijk dingen ga beschrijven, waarvan ik niet geacht wordt ze naar buiten te brengen. Het gaat namelijk om het volgende. Ik beschrijf bepaalde zaken, die eigenlijk binnen dit geheim vallen. Zaken waarover dus je behoort te zwijgen, en ik ben dus bang dat het wordt afgekeurd door de professor omdat hij lid is.

Hèhè, verzuchte Rosa: Studeren onder de vorige professor was veel makkelijker, die was er geen en die kon dus alles zeggen, omdat hij geen eed heeft afgelegd. Hij mocht dus alles vertellen over de zaken die onder deze geheimhoudingsplicht zouden kunnen vallen .

Rosa bedoelde eigenlijk te zeggen dat professor een vrijmetselaar is en dat de leerstoel is ingesteld door het Groot Oosten en dat de inhoud van de rituelen dus niet besproken behoren te worden, daar hier een geheimhoudingsplicht op rust.

Zelf was Rosa ooit ook een lid van een vrijmetselaars orde, zij weet dus wat dit inhoudt. Terecht maken wij ons zorgen hoe we dit wetenschappelijk gaan aanpakken. Hoe kunnen we onderzoek doen, als blijkt dat bepaalde dingen niet verteld of onderwezen of opgeschreven mogen worden, omdat de zwijgplicht in de weg staat, terwijl ze wel vermeld staan in de rituaal boeken en dus historisch bepaald zijn
Weet je wat sprak Rosa, we gaan het de professor gewoon vragen.

Bij navraag aan de professor blijkt dat hij dit dilemma reeds overdacht had, maar ook dat hij hier geen klare antwoord op had. Hoe om te gaan met de geheimen. Het was zelfs de vraag hoe hij zijn verdere lessen moet invullen. Als hij niet mag vertellen over de inhoud van de ritualen, hoe kan hij hier dan over onderwijzen? Hij wist het nog niet en zou het voorleggen aan de heren van het Groot Oosten.

Door : Roy

De professor weet het ook niet.

Het is me opgevallen dat als mensen iets niet weten ze soms iets verzinnen of om het niet weten heen draaien. Het niet weten of het niet bij de hand hebben van de juiste informatie, heb ik mensen die les geven ook wel eens zien oplossen door te zeggen:”dat is voor een volgende les, daar zijn we nu nog niet aan toe”. Meestal voel je als luisteraar aan of dit echt zo is, of dat het een afwimpel methode is, omdat ze niet durven te zeggen dat ze het even niet meer weten, of nog niet weten.

een vriend verteld emij het obnderstaande opmerkelijke verhaal wat aangeeft dat het ook anders kan:
"Sinds een paar jaar ben ik een universitaire studie aan het volgen. Erg leuk en interessant. Wat mij opvalt, in tegenstelling van wat ik soms hoor van mensen die ook menen veel te weten, is dat de twee professoren, waarvan je mag verwachten dat ze alles weten, gewoon heel bescheiden plegen te zeggen als ze iets niet weten of niet meer weten: “Hier weet ik niets van, daar weten jullie waarschijnlijk veel meer van dan ik. Wie het nog weet mag het zeggen”.

Dat vind ik nu bijzonder. Gewoon toegeven en zeggen dat je iets niet weet of dat een ander het wellicht beter kan weten".

door : Roy

De Magiër van het Noorden

“Alle kerken zijn het zelfde,” zei Rosa tegen me. “Ze zijn gebouwd in een kruisvorm, altaar aan de oostkant. De deur op het westen voor feestdagen en processies, de deur op het zuiden voor de gelovigen en de deur aan de noordkant voor de geestelijkheid. Behalve Mariakerken, die zijn rond, vierkant, achthoekig of ondersteboven, en hebben het altaar in het noorden”.

In de meeste kerken, tempels en ordes vinden we echter het hoofdaltaar of de plaats waar de priester, magus, of voorzitter is gesitueerd in het oosten. Het Oosten is de plaats waar de zon op komt en dus ook symbolisch gezien een plaats van licht.
Als we dan in het midden van zo’n kerk of tempelruimte staan en naar het Oosten kijken, dan is het Noorden aan de linkerkant en het Zuiden aan de rechterkant. De Zon begint zijn baan rond de aarde in het Oosten. Het Zuiden is de plaats waar hij het dichtst bij de hemel is, wat als de geestelijke kant gezien kan worden. Het Noorden is dan de plaats waar de levenskrachten van de Zon het minst zichtbaar zijn, of het meest samengedrukt worden omdat het Noorden door het ontbreken van licht erg koud is. Als iets samengedrukt wordt dan ligt daar een grote kracht in verborgen. Daar vinden we dus de essentie van de meest stoffelijke kant van de schepping. In het Noorden ontstaat de wil om weer een nieuwe dag te laten beginnen.

Bij het Maria Altaar is de werking van de krachten net andersom, daar is de linkerkant de plaats van het geestelijke principe in de materie en de rechterkant is de plaats waar de stoffelijke wereld zichtbaar wordt. Vroeger was het gebruikelijk het Altaar van Maria te plaatsen aan de Noordwand van de kerk, in het gedeelte waar de gemeente zit. Het is nu nog in enkele van onze kerken op deze plaats te zien, maar wordt ook veelal aangebracht aan de noordzijde van de Oostelijke wand langs het Hoofd Altaar. De Noordelijke kant van de Oostwand en het midden van de Noordwand vertegenwoordigen overigens wel twee verschillende principes.

De reden waarom een altaar op het noorden wordt geplaatst heeft aldus een sterke connectie met het element aarde (of met het willen bewerkstelligen van Materiële zaken). Dit kan zijn omdat men zich met het aarde element wil verbinden of omdat het de kant is waarvan uit men werkt om dingen in het stof gedaan te krijgen. Een Maria altaar op het noorden is zo gek nog niet. Tot Maria wordt er immers gebeden voor zaken die met huis en aard te maken hebben, de zorg voor gezondheid de zorg voor familie, de zorg om de kinderen en uiteraard de vraag om zwanger te mogen worden. Allemaal zaken die verankerd zijn met materie, of zaken ver het bewerk stellingen van veranderingen in de materiële omstandigheden waarin je verkeerd.

Een priester, magiër, of voorzitter die zijn altaar in het Noorden opstelt is per definitie dus verbonden met het element aarde, of vertegenwoordigt een sterke aardse kracht vebonden aan de wil. Waarom door sommigen voor deze verbintenis met het noorden wordt gekozen daarover later meer….

Waarom we lid worden van een Magische orde

Na aanleiding van de vorige blog kun je natuurlijk afvragen, waarom wil iemand lid worden van een orde, genootschap of magische groepering. Wat maakt het dat iemand toetreed en ingewijd wil worden in een genootschap met rituelen en geheimen en magische gebruiken.

Het kan voorkomen dat een potientieel lid naar deze bepaalde groep mensen trekt vanwege een bepaalde levensvisie of religieus inslag of interesse die aansluit bij zijn of haar leefwijze. Een grote binnenkomer voor sommige mensen is de belofte dat er speciale gaven of krachten worden ontwikkeld, gedurende ontwikkelingsweg die men gaat binnen de orde. Ook geheimzinnigheid of om bij een exclusieve groep, met geheimen, te willen horen kan een motivatie zijn. Soms spreek de uiterlijke verschijningsvorm aan. Er worden mooie gewaden gedragen, ingewikkelde rituelen op gevoerd. Het uiterlijke van de Magister templi kan iemand aanspreken, die op zoek is naar een bijzonder en charismatische leider. De meesten leden die toetreden zijn op zoek naar identiteit en een geestelijke werkelijkheid die duidelijke antwoorden op hun vragen geeft.

Als de nieuweling het idee krijgt dat de orde hem iets te bieden heeft, dan kan hij besluiten het voorbeeld van de groepsleden te volgen en zich aan te passen bij hun verwachtingen, om zo zelf te onderzoeken wat dat hem oplevert. Al doende leert hij zijn ervaringen te interpreteren in het jargon van de groep en mede dank zij hun positieve feedback, krijgt hij het gevoel vooruitgang te boeken en speciaal te zijn. Hij leert hij zichzelf en de wereld zien vanuit een nieuw standpunt.

Geleidelijk krijgt de toegetredene ook belangstelling voor meer aspecten van de orde. Hij ziet nieuwe doelen en mogelijkheden, en gaat zich met woord en daad inzetten voor de belangen van de orde, die hem nieuwe taken en verantwoordelijkheden toeschuift. En naarmate hij meer offers heeft gebracht en meer tijd, geld en energie heeft geïnvesteerd, zal hij zich sterker met de groep verbonden voelen. Hij kan doorstromen in de verschillende graden, die hem aanzien en een bepaalde status verlenen binnen de orde.

Behoefte aan prestatie, bekwaamheid, prestige, erkenning, aandacht, appreciatie, gevoel van nuttig, nodig, speciaal en anders te zijn, over specifieke krachten willen bezitten, kunnen ook een reden zijn waarom iemand lid wordt van een magische orde. Ineens tel je weer mee en krijg je aandacht.

Men streelt het ego en het zelfvertrouwen wordt opgevijzeld door het lidmaatschap. Anderzijds houden dergelijke orders meestal een stok achter de deur. Als men niet voldoet aan de opgelegde normen, is de kans groot dat verantwoordelijkheid wordt afgenomen en men minderwaardige taken krijgt toebedeeld of men niet doorstroomt in de hiërarchische graden structuur. Dus streven alle leden om nog een betere te worden en om nog dichter bij de magister templi te komen.
Aan de andere kant zullen leden die te veel weten, of te veel opvallen, worden geremd of worden tegenhouden om de hogere graden te bekleden om te voorkomen dat er gelijkwaardigheid ontstaat met niveau van magister templi.

Strategieën in de tempel van A:.

In de tempel van A:.worden een aantal technieken gebruikt, waardoor dingen lopen zoals ze lopen. Op het eerste oog zijn ze niet zichtbaar, want de magister zal je niet vertellen dat ze van onderstaande technieken gebruikt maakt. Wie echter de zaak goed bestudeerd zal het onderstaande onmiddellijk herkennen. Ook wordt er gebruik gemaakt van Hypnose technieken en NLP. Daarover later meer.…..

Middels beloning wordt er binnen de order geprobeerd om een aanzienlijke controle te krijgen over het denken en tijd en de mensen die elkaar tot steun zijn binnen de orde. Dat wil zeggen het graden systeem maakt dat de leden zich inzetten om je zelf ten opzichte van de magister te verbeteren. Dat doet men door zich aan te passen, zodat gedrag, uitspraken en ervaring in het beeld van de magister passen. Men gaat doen wat de magister wenst te zien. De beloning van dit aangepast gedrag resulteert in het beklimmen van de graden. Door de magister zal dit echter omschreven en herkend worden als (geestelijke) groei.

Ook worden er uiterlijke beloningstekens versterkt, zoals gekeurde koorden, die aangeven dat er een bepaald jaar is door lopen, of orde tekens die onvangen worden nadat er bapaalde werkshops of opdrachten zijn uitgevoerden. Leden kunnen hieraan zien hoe ver iemand gevorderd is en welke vragen men deze personen kan stellen.

Binnen de groepscommunicatie zijn meningen en informatie van andersdenkenden niet erg gewenst. Bijvoorbeeld sommige andere stromingen of magische groeperingen, of personen worden als zwart magisch beschouwd, of bepaalde onderwerpen worden liever niet behandeld. Of bepaalde onderwerpen worden gemeden.

Dit kan om verschuillende reden verboden worden. B.v. omdat men er nog niet aan toe is, of omdat het niet gepast is binnen de order. Ook kan de magister het dragen van bepaalde sieraden en symbolen in de buitenwereld verbieden, omdat deze alleen bedoeld zouden zijn voor de innerlijke school.

Er wordt aangeraden bepaalde boeken niet te lezen, of men wordt gedaviseerd alleen maar boeken en bronnen te raadplegen die door de "school" worden aangeraden. Sudie buiten het aangegeven materiaal wordt niet op prijs gesteld. In het aangeboden studie materiaal, ontbreekt vaak de bron vermelding, zodat leden niet kunnen achterhalen waar het aangeboden materiaal vandaan komt. Sommige lessen of rituelen zullen alleen te inzage gegeven worden en deze worden na de les weer ingenomen. Dit versterkt het idee dat hier me "exclusief" materiaal gewerkt wordt.

Er worden veel en vooral ook intensieve pogingen gedaan om de leden te laten twijfelen aan zichzelf. Men gaat hierdoor twijfelen aan de meest essentiële kenmerken van het eigen gedrag. Er worden ook ook intensieve pogingen gedaan om het zelfvertrouwen en perceptievermogen van de groepsleden te ondermijnen, zodat men een gevoel krijgt niet compleet te zijn. Men moet zichzelf nog ontwikkelen en men staat nog maar aan allereerst begin van een ontwikkelingsweg die men moet gaan. Deze ontwikkelingweg zal vele jaren in besslag nemen. Om het uiteindelijke doel te bereiken is een intensieve gedisciplineerde studie noodzakelijk. Daarentegen heeft de magister het stadium van perfectie reeds lang geleden behaald.

Tevens worden er in deze orde de onderstaande strategieën toegepast:

• De neiging tot perfectionisme: met moet zichzelf steeds verbeteren naar het voorbeeld van de magister. Meer en veel oefeningen doen, waardoor men nog beter wordt. Meer lezen om veel te weten. De ruimte waarin men werkt moet aangepast worden aan de kenmerken van de orde. Er dienen rituele voorwerpen en kleding aangeschaft te worden. De rituele kleding moet perfect zijn naar de normen van de orde. Aan deze kleding is door de orde leden af te lezen welke graad er wordt bekleed en hoe ver iemand in zijn ontwikkling is.

• Isolatie: De dingen die binnen de order zijn besproken mogen niet naar buiten gebracht worden. Sommige zaken zijn geheim en mogen alleen onder de leden besproken of verspreid worden. Die wordt genoemd: We houden het onder de roos van de geheime kennis.(sub rosa).

• De neiging tot anticipatie op de toekomst: Een van doelstellingen van de order is om een positieve bijdrage aan de toekomst te leveren. Dit wordt bijvoorbeeld bewerkstelligd door meditatie en door het uitvoeren van bepaalde ritualen. Dit heeft een positieve invloed en uitwerking op de ecologie van de aarde of op wereldvrede. In persoonlijk sfeer is het gericht op de het perfectioneren van ideaal beeld wat een lid van zich zelf heeft, als hij of zij uit eindelijke de staat van perfectie heeft bereikt. Hier wordt voordurend naar toegewerkt, met als voorbeeld de staat van zijn van de magister. De magister heeft dit stadium van perfectie reeds lang geleden bereikt.

• Verabsolutering van een deelwaarheid: Er wordt een eigen leer gecreëerd, waarvan gezegd wordt dat het de waarheid is die normaal voor buitenstaanders en voor leken verborgen wordt gehouden. Deze kennis en wetenschap wordt binnen de orde wel geleerd en onderwezen. Het wordt gebracht als een waarheid die zo bijzonder en exclusief voor de orde is, dat het ook absoluut niet naar buiten mag worden gebracht. Deze kennis is de sleutel tot de echte waarheid van de oude mysteriën en de weg tot ware verlichting. In de oude esoterische scholen en stromingen is deze leer bewust verdraaid, zodat buitenstaanders niet de ware sleutel tot deze kennis zouden verkrijgen. Deze oude kennis wordt in deze orde dus wel correct onderwezen. In de praktijk betekend dit dat hij op dezelfde wijze naar buiten wordt gebracht als de oude scholen het deden, dus verdraaid. Deze regels gelden ook voor publicaties die de orde naar buiten heeft gebracht en gaat brengen, hierin staat de kennis op de oude publieke wijze.

• Hiërarchie en macht: De mate van de hiërarchie en macht van de magister welke op de volgelingen wordt uitoefent, is groot, inclusief de mogelijkheid tot straffen en het verwekken van angst. Dit kan bijvoorbeeld resulteren in een angst, dat de magister dingen ziet die een lid eigenlijk verborgen wil houden. Dit kunnen dingen gedragingen of gedachten of handelingen zijn die men stiekem heeft gedaan of welke in tegenspraak zijn met de regels van de orde, of dingen waar men persoonlijk mee zit. De angst die hieruit ontstaat, is dat men bang is dat als de magister deze zaken waarneemt. Dit zou kunnen resulteren in het niet beloond worden of het uitblijven van beloning. Het zou kunnen impliceren dat men blijft steken op een bepaald niveau. De magister is in staat om op niet stoffelijk niveau de leden te screenen en kan dus dingen waarnemen die de anderen niet zien. Bij dit screeningsproces worden ook oudere leden van de orde ingezet. Deze leden hebben reeds een bepaalde graad hebben. De magister zal "oudere" leden of vertrouwelingen vergane of zij beplaalde zaken of mensen in de gaten willen houden en hier verslag van te doen. Uiteraard mogen deze screeners niet aan de andere leden vertellen dat zij voor deze taak zijn aangesteld.

De leden worden voortdurend onderworpen aan dit screeningsproces. Nieuwe leden worden aan een uitgebreid screeningsproces onderworpen, waarbij de magister de leden met een hogere graad polst over de indrukken welke zij hebben verkregen over de nieuwe kandidaat. Het toekomstig lidmaatschap is afhankelijk van dit gezamenlijke screeningsproces, waarbij het oordeel van de magister sluitend is.

• Charismatische leiderschap: De magister is een absolute charismatische leider: Het leiderschap is volledig in handen van de magister die door iedereen als de 'verlichte', of als de brenger van (de oude) kennis wordt beschouwd.

• Afzondering van de wereld: Leden van de order dienen thuis een ruimte in te richten waar ze oefeningen welke door de order zijn uit geschreven kunnen praktiseren. Willen zij zich goed ontwikkelen, dan dienen zij zich iedere dag terug te trekken in deze ruimte, de oefeningen naar behoren te doen. Daarnaast dienen ze iedere dag te mediteren. Ook dienen ze die maandelijkse tempel bijeenkomsten bij te wonen.

• Uitverkiezing: De leden van de order zijn er van overtuigd zijn dat ze een apart statuut van 'uitverkorenen zijn' hebben. Ze menen bepaalde informatie te hebben, of bepaalde dingen te kunnen, waarvan ze menen dat andere mensen die niet hebben of kunnen.

• Geslotenheid van informatie: Wat er binnen de tempel muren gebeurd mag niet naar buiten worden gebracht. Ook het meeste schriftelijke materiaal mag niet aan de buiten wereld getoond worden. Ook niet aan vrienden of kennissen. Daarnaast is er nog een speciaal categorie aan kennis, welke binnen de orde alleen voor de ingewijden is. De lagere graden weten bijvoorbeeld niet wat er in de hogere graden gebeurd of onder wezen wordt.

De tempel van A:.

In de tempel van A:. is niet iedereen hetzelfde. Nee, in de tempel van A:. heerst een strikte hiërarchie. Er is slechts een magister templi aan het hoofd van de tempel. Daaronder volgen de lagere graden, slecht een enkeling is wat meer gevorderd, maar niemand raakt de status van de magister. Ooit is deze magister templi met het oprichten van een eigen magische orde begonnen, als een spin-off van een andere magische orde. Een keurige kopie van een bestaande magische groepering, met slechts een klein verschil in de ritualen en kleding en aanverwante tempel zaken.

Het starten van een nieuwe order heeft voor een magister allerlei voordelen. De magister is diegene die de gehele gang van zaken bepaald, in deze nieuwe order. De tempel van A:. staat los van enig overkoepelende organisaties en de magister kan dus zelf bepalen wat er gebeurd op welk gebied dan ook.

Ook financieel is deze onafhankelijkheid aantrekkelijk. Alle binnenkomende geldstromen vloeien keurig in de kas van de tempel. De tempel van A:. is een stichting en geen vereniging, wat je wel zou verwachten. De leden hebben dus geen enkele inzage of inspraak in wat er met de lidmaatschapsgelden gebeurd of wat het bedrag van lidmaatschap zou moeten bedragen. Ook hebben de leden geen inspraak in de structuur van de orde, dat is immers bepaald door de magister. Als je geen nadere onderzoek doet zal je het niet ontdekken en zal de magister nergens uit laten blijken dat de orde als een vereniging bij de kamer van koophandel staat geregistreerd. Een handige oplossing om de belastingheffing te ontduiken.

De zaken die door de magister bepaald worden hebben te maken met rituele zaken. De magister bepaald wat er gedaan moet worden en welke graad een lid krijgt toegewezen, of hoe lang iemand nog in een bepaalde graad blijft en wanneer een lid van de tempel wordt ingewijd in een hogere graad. De magister kan zien hoe ver iemand in zijn of haar ontwikkeling is en kan bepalen of iemand stagneert of doorgaat. Iedereen die toetreed tot de orde begint onder aan de ladder. Er wordt niet gekeken bij binnenkomst wat de persoonlijke ontwikkeling is van een nieuwe lid. De gang naar de eerste graad duurt zo’n 5 jaar.

Interessant is om te ontdekken, waarom iemand begint met een eigen magische orde, Wat zijn de drijfveren van de magister templi? Is dit louter idealistisch instelling? Is het opgericht om verworven kennis over te brengen aan zoekende? Is het omdat het financieel een aardige duit in het zakje brengt, of is het omdat het de magister templi een machtspositie verschaft en is het om het bijzonder te willen zijn? Of is het een combinatie van deze zaken?

Het bezoek van de magische dame aan de tempel van Salomon

Nadat de magische dame was uitgenodigd, om een lezing te geven, bij een vrijmetselaars-loge, was zij daar natuurlijk trots op en ze vertelde het aan iedereen. Ze vertelde dat zij was uitgenodigd, om aldaar, bij de Vrijmetselaars, in hun tempel, een lezing te mogen geven, in de Tempel van Salomon, van de Vrije-Metselaars. Natuurlijk vertelde ze dit vol geheimzinnigheid en vol weglatingen, zodat niemand wist om welke loge het precies ging, of welke vorm van Vrijmetselarij, of welke logegebouw het betrof. Het moest natuurlijk wel bijzonder zijn, dat speciaal zij daar voor was uitgenodigd.

Niemand weet of het 'de mannen van Het Groot Oosten' waren, die haar hadden uitgenodigd, of dat het de 'dames van de Orde der Weefsters' waren, of dat het van een geheel andere order was. De magische dame vertelde slechts alleen dat ze was uitgenodigd, omdat zij bepaalde oude kennis bezat en dat dit zuiver de reden was, waarom ze was uitgenodigd. Daarom vroeg niemand nog verder door. Hoe ze haar hebben gevonden weet niemand. Dat vertelde ze niet. Wat we alleen weten is dat ze over de Kabbalah sprak.

Nadat de magische dame de lezing had gegeven, vroeg niemand meer naar hoe het was geweest bij de metselaars. Dus, moest ze het zelf wel te sprake brengen. In haar lessen, op de magische school, verteld ze dat een metselaar haar een tableau had laten zien, waarvan de metselaars zelf niet meer wisten wat daar van de volle betekenis van was. De magische dame zag echter meteen de betekenis van de symbolen, welke waren uitgebeeld op het tableau en ze gaf de metselaar daarvan uitvoerig uitleg. Ze zag dat de maan en de zon omgedraaid waren en ook dat de twee pilaren Boaz en Jachin niet correct waren. Dit was volgens haar, ooit expres zo gekomen, door de loop van de geschiedenis, omdat dingen expres omgedraaid werden, zodat een leek de oude kennis verkeerd zou leren en het dus niet zou weten. Daarom heeft ze in haar lessen ook de elementen teruggedraaid. Omdat zij voelde dat het goed was. Dat van dat terug-omdraaien, dat wist de Metselaar niet, dat wist alleen nog de Magische dame.

In de pauze van de les, van de dame, was er een korte gelegenheid tot praten en werd er gevraagd, hoe de lezing bij de metselaren was gegaan. De dame antwoordde; De lezing bij de metselaars was goed gegaan en ze waren zeer onder de indruk van haar weten en kunnen. Ze had uitgebreid uitleg gegeven over het tableau, die de achtbare meester, van de loge, haar had laten zien. Zij vertelde over dingen, die ze zag op het tableau, waarvan de metselaars niets meer wist wat het betekende.

De meester metselaar had gezwegen en toegeluisterd, naar haar betoog, waarschijnlijk zoals een metselaar dat kan. De dame verteld verder dat de metselaars haar dan ook nodig hadden, want de orde der vrijmetselaren was ten dode opgeschreven. Er was daarin geen ware kennis meer aanwezig. Omdat zij wist van zaken, waarvan de metselaars niet meer wisten, was ze daar. Zij had het nieuwe leven ingelazen. Als Salomon de Wijze betrat zij de Tempel der Mensheid en sprak ze over het licht van de kabbalah.

In de pauze van haar magische-tempelles sprak zij dat de vrijmetselarij nog slecht een holle traditie was, die slechts nog in stand werd gehouden, maar de ware kennis was reeds lang verloren gegaan. De heren bezaten deze niet meer en waren aldus op zoek naar de ware kennis, van de oude mysteriën. De magische dame vertelde dat zij die kennis had en dat ze haar daarom nodig hadden en uitgenodigd hadden en dat ze zijdelings alweer voor een nieuwe lezing was uitgenodigd. De magische dame eindigde haar verhaal met het betoog, dat zij de metselaars weer zou leren metselen.

Ze zei het niet met zoveel woorden, dat was ook niet nodig, want ze geloofden haar op haar blauwe ogen, maar ze wist het zeker, want zij had de waarheid in pacht.

De magische persoonlijkheid

Een kennis van mij, vertelde me dat hij een paar jaar geleden in contact contact was gekomen met iemand die alles weet over magie. Althans dat ik denk na aanleiding van interpretatie van zijn woorden.

De persoon waar die kennis over vertelde zegt alles, of anders wel heel veel, te weten over de oude mysteriën en mysteriereligies en over magie. Ze heeft daarvoor zelfs een eigen school opgericht, waarvan zij het hoofd is. Een bijzonder mensje dus. Bijzonder is ze en zo ziet ze er ook uit. Ik heb even een kijkje genomen op haar website. Ze ziet er zeker bijzonder uit, De foto´s van deze vrouw zijn bijzonder genomen. Op de foto´s staat ze geposeerd als magier. Ze kijkt je vanaf de foto´s streng aan, als een SM Meesteres op volle oorlogsterke. Correctie, als een magier op volle oorlog sterkte. Ze heeft een strakke blik en haar ogen zijn streng naar beneden gericht, alsof ze wil aangeven dat je voor haar moet buigen. Op de foto´s staat ze met kaarsen en met oude boeken, zodat het lijkt alsof ze midden in een ritueelgebeuren zit.

Ook kwa kleding is ze heel bijzonder. Ze kleed zich mysterieus. Vaak in het zwart, met een klein beetje kleur er aan toegevoegd, meestal met paars. Daarbij draagt ze bijpassende sieraden. Een ring met een grote paarse steen aan de wijsvinger en een ketting met een Egyptische Godheid rond haar nek. Haar haar is, zoals je verwacht, van een magische persoonlijkheid, ravenzwart geverfd en voller en langer gemaakt met extensions, zo het meer lijkt dan dat het is. Met haar ogen is ook iets aparts aan de hand. Die ogen zijn anders, blauwer dan blauw en zwaar zwart omrand. Haar mond is rood gestift en sensueel. Die andere blauwe ogen doen het hem. Ze zijn zo blauw, als de ogen van een Siamese kat. Dit alles valt natuurlijk op. Je zou denken dat de foto´s bewerkt zijn om deze ogen zo blauw te doen lijken. Dat is niet het geval. Het zijn blauwe lensen, die kan je tegenwoordig al bij de Hema kopen. ze doen het goed als je op iets anders wilt lijken dan wat je van nature is meegegeven.

Volgens die kennis van mijn draagt zij dus gekleurde ooglenzen. Hem waren die ogen ook opgevallen en deze kennis heeft bewust eens goed in haar ogen gekeken. In ieder geval is het zeker dat ze lenzen draagt, dat kon hij dudelijk zien. Dus waarschijnlijk blauw gekeurde lenzen, zodat haar ogen meer bijzonder zijn.
Opzich is dit niet echt bijzonder, meer mensen dragen gekleurde lensen omdat het mode is. In dit geval is bijzonder omdat het onderdeel is van een bewust gecreëerde opvallende magische persoonlijkheid die ons doen wil geloven hoe bijzonder ze wel niet is.

Het door de magische dame gecreëerde uiterlijk heeft immers ook de bedoeling dat het opvalt. Ik vroeg aan deze kennis, waarom vraag je haar niet gewoon of ze gekleurde lenzen draagt. Hij antwoorde me; dat heeft weinig zin, omdat zij hem toch niet gaat vertellen of het gekleurde lenzen zijn. Die vraag is haar ook al eens gesteld door iemand uit de media en toen hield zij vol dat die blauwe ogen echt waren.

Kortom alles aan deze magische persoonlijkheid is anders dan aan de meeste gewone mensen. Vooral mensen die graag anders willen zijn, maar het niet zijn, die valt het op. Eigenlijk moet ik het anders zeggen, deze mensen vallen op haar. Deze mensen willen dan ook graag dicht bij haar zijn, iets voor haar betekenen, of ze willen iets voor haar doen, waardoor ze mee kunnen stralen in haar bijzonderheid. Dus oogst de magische dame veel bewondering met haar anders zijn. Dat ze anders is valt natuurlijk niet alleen die kennis van me op. Mij valt het op, middels haar foto, maar het valt andere mensen ook op. Meestal valt het mensen op die niet anders zijn.

Die kennis van mij is niet anders. Hij is vrij gewoon en bijna degelijk en hij kijkt een beetje op tegen het soort mensen als deze magische dame. Mijn kennis is een bescheiden soms bijna verlegen persoonlijkheid. Gelukkig heeft hij beschikking over een nuchtere kant, waardoor hij bepaalde dingen kan relativeren. Aan de andere kant heeft hij mateloze bewondering voor mensen die zich durven en kunnen onderscheiden. Wel heeft hij een bloedhekel aan mensen die hun bijzonderheid ten gelde maken. Dat vindt hij niet eerlijk. Het liefst zou hij alles wat hij heeft en kan, delen met anderen. Hij ergert zich verschrikkelik aan mensen die hun speciale gave in markt gooien om er zelf een voordeel mee te doen. In deze zin is er tussen hem en de magische dame een soort strijd aan de gang. Aan de ene kant is er dus die enorme bewondering en aan de andere kant een hele grote ergenis.

Zoals ik merk aan deze kennis, zijn mensen blijkbaar door deze magische dame gefascineerd. Ze kijken naar haar en bewonderen haar, raken in haar ban en willen haar volgen. Net als dat mijn kennis die haar volgt.

Ik ben in het verhaal over deze dame geïnteresseerd om totaal een andere reden. Ik bestudeer dit charismatische mechanisme, in dit geval, een magische aantrekkingsmechanisme. Ook herken ik het in nog een aantal andere personen. Die praktisch hetzelfde doen, maar wellicht net even anders. Door goed naar deze mensen te kijken kan ik nauwkeurig bestuderen hoe deze trucage doorwerkt op hun omgeving en hun volgelingen. Ik ben geïnteresseerd in interacties die er zijn tussen haar en mijn kennis en de mensen die ze om zich heen heeft verzameld. Ik hoor van deze kennis wat ze doet en verneem zo nju dan van hem wat ze met de toeschouwer doet.

Voor mij is zij een ultieme voorbeeld van het betoveren van de toeschouwer door een bepaald bewust gecreëerde uiterlijk en een geintegreerd zelfbeeld in de ander. Het is trouwens niet alleen de kleding en uiterlijk vertoon waarmee de magische persoonlijkheid zichzelf zo bijzonder maakt. Het is ook hetgeen ze doet waarmee ze zich zo bijzonder maakt. Ook de overtuiging in het eigen kunnen en het verzekerd naar buiten brengen van de overtuiging van de eigenkundigheid of deskundigheid van deze magische persoonlijkheid maakt dat volgelingen zich aan haar binden. Het zonder schroom profileren van de bijzonder gaves, of bijzonder hoge graad van ingewijding, of het vol overtuiging vertellen dat ze tot een speciale groep behoort, maakt dat mensen die hetzelfde nastreven zich graag aan deze magische persoonlijkheid binden of zich aan je willen op trekken. Het streven van de volgelingen is om zelf zo te worden als deze persoon en er zo dicht mogelijk bihj in de buurt te geraken. zowel letterlijk als figuurlijk.

Deze persoon is een Magier en heeft een magische leerschool. Jammer genoeg zien de meeste mensen, die haar bewonderen, niet welk mechanisme hier doorheen spelen en raken ze volledig in de ban van deze dame. Voor mij tevens een interessant onderdeel om, middels inzicht, te volgen en te vernemen; hoe, waar en wanneer de mensen om haar heen hier van loskomen of waar het breekt.

Natuurlijk heeft deze magische dame zelf niet gezegd dat ze een bewust gecreëerde magische persoonlijkheid is en dit ten voordele van zichzelf gebruikt, om zo een schare volgelingen aan te trekken. Dat zijn mijn woorden, na aanleiding van wat mij verteld is door deze kennis.

Soms echter liggen dingen er zo dik boven op, dat een blik al voldoende is om te weten waar je mee van doen hebt en daar komt geen magie aan te pas.

Door: Roy

woensdag 8 april 2009

Over Bijzondere mensen en situaties.

Deze blog-website gaat over bijzondere mensen en over bijzondere onderwerpen en situaties, welke Sterzoeker door goed te observeren voortdurend tegenkomt. De blogjes gaan over "de sterren" tussen de "gewone" mensen.

Daarnaast gaat het op Sterzoeker over boeken en over vreemde hobbies. Sommige mensen of situaties zijn echt bijzonder en interessant en inspireren ons om te schrijven over wat mensen motiveert en beweegt.


De onderwerpen waar over Sterzoeker schrijft zullen in veel gevallen gaan over menselijke gedragingen of misdragingen, of streken die mensen hebben, over heldere momenten, of over grappige voorvallen, over bijzondere zaken die we constateren bij of door bijzondere mensen, of over mensen die zich bijzonder willen maken. Het gaat over mensen van vroeger en over mensen van nu. Vroeger kan zijn vorige week, maar ook de derde eeuw voor Christus. Bijzonder zijn geeft immers kleur in deze maatschappij..

vaak komt Sterzoeker mensen tegen die helemaal niet bijzonder zijn, tenminste niet op het eerste oog, ze lijken soms zelfs saai of onopvallend, maar als je ze goed kijkt en naar ze luisterd zijn ze toch heel bijzonder.

Ook kennen we mensen die heel bijzonder doen, of bijzonder goed zijn in zich te onderschieden ten opzichte van andere mensen. Het soort van mens dat zich onderscheid van de doorsnee mens heeft een hele scala aan technieken in huis om zichzelf bijzonder te maken en op te vallen. Sommige mensen vertonen dit gedrag omdat het ze iets in hun voordeel oplevert. Dit kan van alles zijn. Het kan om geld draaien, om aandacht en soms om aanzien en macht. Het is leuk om te bestuderen wat dit type mens allemaal uit de kast halen om op te vallen, om uit te blinken.

Het is interessant om de bijzondere mens om tegenover de bescheiden mens te zetten. De bescheiden mens is de onopvallende grijze muis, die wellicht bijzondere kwaliteiten bezit, of hobby’s heeft die appart zijn, maar hier in alle rust en bescheidenheid mee bezig is. De bescheiden mens zal nooit van de daken schreeuwen hoe goed of bijzonder hij is.

Zelf is Sterzoeker zeker niet van het type bijzondere mens, een mens van niet al te veel willen opvallen, meer van het rustige type. We observeren graag anderen, zonder dat we in het middelpunt worden getrokken. Sterzoeker mag ook af en toe graag gek doen, maar dat maakt ons niet echt bijzonder.

Het grappige is dat we heel veel bijzondere mensen tegenkom, zowel van het bescheiden type als wel van het type dat alles doet om zo veel mogelijk op te vallen. Soms lijkt het wel of de bescheiden mens juist opvallende types aantrekken. En wellicht werkt het ook andersom. Trekken opvallende mensen bescheiden mensen aan die hier bewondering voor koesteren.

Vaak vertellen vrienden mij over hun ontmoeting met bijzondere mensen. We vragen dan meestal waarom ze zo iemand bijzonder vinden, of waarom ze een bepaalde persoon bewonderen. Dit kan soms heel ver gaan. Zo heb heeft Sterzoeker een vriend die helemaal gek is van een bepaalde artiest. Hij gaat naar alle concerten en al hoort hij bij iedere concert de zelfde nummers, voor hem blijft iedere optreden heel bijzonder.

Een andere vriend van mij zit in een opleiding tot magiër. Hij vindt zijn docent heel bijzonder en hij kan er een hele middag over babbelen, over wat er nu weer zo super bijzonder was aan de lessen was die hij volgt. Als je hem dan vraagt hoe hij zijn klasgenoten ervaart, binnen deze opleiding tot magiër, dan vindt hij zijn mede klasgenoten maar weer heel gewoon en sommige dames vindt hij zelfs mutserig, terwijl ik mensen die een opleiding tot magiër volgen wel heel bijzonder vindt.

Op de vraag: "zit er dan niet een bijzonder mens in die groep?", gaf hij als antwoord; "Nou een paar dan die zijn wel een beetje bijzonder, maar dat komt wellicht omdat ze al langer in die groep zitten en daardoor ietsjes bijzonder zijn geworden". Bijzonder zijn is dus blijkbaar iets wat je kan ontwikkelen, waar je naar kan streven of wat je jezelf aan kan leren.

De meeste verhalen over bijzonder mensen zijn fictief. Ze zijn geinspireerd op verhalen die Sterzoeker heeft gehoord of gaan over iets wat we gezien heb of gelezen. Verhalen over bijzondere onderwerpen zijn niet altijd fictief en we zullen zo veel mogelijk trachten de bronnen te vermelden waar vandaan of waaruit de betreffende informatie komt. Vehalen over bijzonder onderwerpen gaan op sterzoeker over oude culturen, landen, volksgebruiken en over boeken. En natuurlijk over magie en magiers, ons meest favoriete onderwerp ;-)!

Namen van de persoon, waar Sterzoeker over schijf, zijn (meestal) fictieve namen. Soms bestaat een persoon alleen maar in fantasie. In een enkel geval staan er echte namen en echte personen genoemd.

Niets van wat op deze blog site staat is gebaseerd op de waarheid, maar het verteld precies hoe dingen gaan of gebeurd zijn. Hierdoor kan het natuurlijk zijn dat mensen zich in Sterzoeker's schrijven herkennen. Het zou dus zo maar kunnen kloppen dat het over U gaat geachte lezer!! Maar even goed zou het op heel iemand anders kunnen slaan. Immers, wie de schoen past trekke hem aan!

Vergelijkbare Blogs

Related Posts with Thumbnails