donderdag 9 april 2009

Strategieën in de tempel van A:.

In de tempel van A:.worden een aantal technieken gebruikt, waardoor dingen lopen zoals ze lopen. Op het eerste oog zijn ze niet zichtbaar, want de magister zal je niet vertellen dat ze van onderstaande technieken gebruikt maakt. Wie echter de zaak goed bestudeerd zal het onderstaande onmiddellijk herkennen. Ook wordt er gebruik gemaakt van Hypnose technieken en NLP. Daarover later meer.…..

Middels beloning wordt er binnen de order geprobeerd om een aanzienlijke controle te krijgen over het denken en tijd en de mensen die elkaar tot steun zijn binnen de orde. Dat wil zeggen het graden systeem maakt dat de leden zich inzetten om je zelf ten opzichte van de magister te verbeteren. Dat doet men door zich aan te passen, zodat gedrag, uitspraken en ervaring in het beeld van de magister passen. Men gaat doen wat de magister wenst te zien. De beloning van dit aangepast gedrag resulteert in het beklimmen van de graden. Door de magister zal dit echter omschreven en herkend worden als (geestelijke) groei.

Ook worden er uiterlijke beloningstekens versterkt, zoals gekeurde koorden, die aangeven dat er een bepaald jaar is door lopen, of orde tekens die onvangen worden nadat er bapaalde werkshops of opdrachten zijn uitgevoerden. Leden kunnen hieraan zien hoe ver iemand gevorderd is en welke vragen men deze personen kan stellen.

Binnen de groepscommunicatie zijn meningen en informatie van andersdenkenden niet erg gewenst. Bijvoorbeeld sommige andere stromingen of magische groeperingen, of personen worden als zwart magisch beschouwd, of bepaalde onderwerpen worden liever niet behandeld. Of bepaalde onderwerpen worden gemeden.

Dit kan om verschuillende reden verboden worden. B.v. omdat men er nog niet aan toe is, of omdat het niet gepast is binnen de order. Ook kan de magister het dragen van bepaalde sieraden en symbolen in de buitenwereld verbieden, omdat deze alleen bedoeld zouden zijn voor de innerlijke school.

Er wordt aangeraden bepaalde boeken niet te lezen, of men wordt gedaviseerd alleen maar boeken en bronnen te raadplegen die door de "school" worden aangeraden. Sudie buiten het aangegeven materiaal wordt niet op prijs gesteld. In het aangeboden studie materiaal, ontbreekt vaak de bron vermelding, zodat leden niet kunnen achterhalen waar het aangeboden materiaal vandaan komt. Sommige lessen of rituelen zullen alleen te inzage gegeven worden en deze worden na de les weer ingenomen. Dit versterkt het idee dat hier me "exclusief" materiaal gewerkt wordt.

Er worden veel en vooral ook intensieve pogingen gedaan om de leden te laten twijfelen aan zichzelf. Men gaat hierdoor twijfelen aan de meest essentiële kenmerken van het eigen gedrag. Er worden ook ook intensieve pogingen gedaan om het zelfvertrouwen en perceptievermogen van de groepsleden te ondermijnen, zodat men een gevoel krijgt niet compleet te zijn. Men moet zichzelf nog ontwikkelen en men staat nog maar aan allereerst begin van een ontwikkelingsweg die men moet gaan. Deze ontwikkelingweg zal vele jaren in besslag nemen. Om het uiteindelijke doel te bereiken is een intensieve gedisciplineerde studie noodzakelijk. Daarentegen heeft de magister het stadium van perfectie reeds lang geleden behaald.

Tevens worden er in deze orde de onderstaande strategieën toegepast:

• De neiging tot perfectionisme: met moet zichzelf steeds verbeteren naar het voorbeeld van de magister. Meer en veel oefeningen doen, waardoor men nog beter wordt. Meer lezen om veel te weten. De ruimte waarin men werkt moet aangepast worden aan de kenmerken van de orde. Er dienen rituele voorwerpen en kleding aangeschaft te worden. De rituele kleding moet perfect zijn naar de normen van de orde. Aan deze kleding is door de orde leden af te lezen welke graad er wordt bekleed en hoe ver iemand in zijn ontwikkling is.

• Isolatie: De dingen die binnen de order zijn besproken mogen niet naar buiten gebracht worden. Sommige zaken zijn geheim en mogen alleen onder de leden besproken of verspreid worden. Die wordt genoemd: We houden het onder de roos van de geheime kennis.(sub rosa).

• De neiging tot anticipatie op de toekomst: Een van doelstellingen van de order is om een positieve bijdrage aan de toekomst te leveren. Dit wordt bijvoorbeeld bewerkstelligd door meditatie en door het uitvoeren van bepaalde ritualen. Dit heeft een positieve invloed en uitwerking op de ecologie van de aarde of op wereldvrede. In persoonlijk sfeer is het gericht op de het perfectioneren van ideaal beeld wat een lid van zich zelf heeft, als hij of zij uit eindelijke de staat van perfectie heeft bereikt. Hier wordt voordurend naar toegewerkt, met als voorbeeld de staat van zijn van de magister. De magister heeft dit stadium van perfectie reeds lang geleden bereikt.

• Verabsolutering van een deelwaarheid: Er wordt een eigen leer gecreëerd, waarvan gezegd wordt dat het de waarheid is die normaal voor buitenstaanders en voor leken verborgen wordt gehouden. Deze kennis en wetenschap wordt binnen de orde wel geleerd en onderwezen. Het wordt gebracht als een waarheid die zo bijzonder en exclusief voor de orde is, dat het ook absoluut niet naar buiten mag worden gebracht. Deze kennis is de sleutel tot de echte waarheid van de oude mysteriën en de weg tot ware verlichting. In de oude esoterische scholen en stromingen is deze leer bewust verdraaid, zodat buitenstaanders niet de ware sleutel tot deze kennis zouden verkrijgen. Deze oude kennis wordt in deze orde dus wel correct onderwezen. In de praktijk betekend dit dat hij op dezelfde wijze naar buiten wordt gebracht als de oude scholen het deden, dus verdraaid. Deze regels gelden ook voor publicaties die de orde naar buiten heeft gebracht en gaat brengen, hierin staat de kennis op de oude publieke wijze.

• Hiërarchie en macht: De mate van de hiërarchie en macht van de magister welke op de volgelingen wordt uitoefent, is groot, inclusief de mogelijkheid tot straffen en het verwekken van angst. Dit kan bijvoorbeeld resulteren in een angst, dat de magister dingen ziet die een lid eigenlijk verborgen wil houden. Dit kunnen dingen gedragingen of gedachten of handelingen zijn die men stiekem heeft gedaan of welke in tegenspraak zijn met de regels van de orde, of dingen waar men persoonlijk mee zit. De angst die hieruit ontstaat, is dat men bang is dat als de magister deze zaken waarneemt. Dit zou kunnen resulteren in het niet beloond worden of het uitblijven van beloning. Het zou kunnen impliceren dat men blijft steken op een bepaald niveau. De magister is in staat om op niet stoffelijk niveau de leden te screenen en kan dus dingen waarnemen die de anderen niet zien. Bij dit screeningsproces worden ook oudere leden van de orde ingezet. Deze leden hebben reeds een bepaalde graad hebben. De magister zal "oudere" leden of vertrouwelingen vergane of zij beplaalde zaken of mensen in de gaten willen houden en hier verslag van te doen. Uiteraard mogen deze screeners niet aan de andere leden vertellen dat zij voor deze taak zijn aangesteld.

De leden worden voortdurend onderworpen aan dit screeningsproces. Nieuwe leden worden aan een uitgebreid screeningsproces onderworpen, waarbij de magister de leden met een hogere graad polst over de indrukken welke zij hebben verkregen over de nieuwe kandidaat. Het toekomstig lidmaatschap is afhankelijk van dit gezamenlijke screeningsproces, waarbij het oordeel van de magister sluitend is.

• Charismatische leiderschap: De magister is een absolute charismatische leider: Het leiderschap is volledig in handen van de magister die door iedereen als de 'verlichte', of als de brenger van (de oude) kennis wordt beschouwd.

• Afzondering van de wereld: Leden van de order dienen thuis een ruimte in te richten waar ze oefeningen welke door de order zijn uit geschreven kunnen praktiseren. Willen zij zich goed ontwikkelen, dan dienen zij zich iedere dag terug te trekken in deze ruimte, de oefeningen naar behoren te doen. Daarnaast dienen ze iedere dag te mediteren. Ook dienen ze die maandelijkse tempel bijeenkomsten bij te wonen.

• Uitverkiezing: De leden van de order zijn er van overtuigd zijn dat ze een apart statuut van 'uitverkorenen zijn' hebben. Ze menen bepaalde informatie te hebben, of bepaalde dingen te kunnen, waarvan ze menen dat andere mensen die niet hebben of kunnen.

• Geslotenheid van informatie: Wat er binnen de tempel muren gebeurd mag niet naar buiten worden gebracht. Ook het meeste schriftelijke materiaal mag niet aan de buiten wereld getoond worden. Ook niet aan vrienden of kennissen. Daarnaast is er nog een speciaal categorie aan kennis, welke binnen de orde alleen voor de ingewijden is. De lagere graden weten bijvoorbeeld niet wat er in de hogere graden gebeurd of onder wezen wordt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Vergelijkbare Blogs

Related Posts with Thumbnails