maandag 22 oktober 2012

Samhuinn Rituaal

Het is een beetje een Sterzoeker-traditie aan het worden, dat als er een jaarfeest in het zicht komt, dat Sterzoeker hiervoor een rituaal op de blogrol plaatst. Deze traditie willen we graag hooghouden en Samhain is in aantocht en daarom we hebben weer een prachtig rituaal, die we graag met u willen delen. Deze keer plaatsen we het Keltische Samhuinn rituaal van "Promoterre". Wij wensen u alvast een mooie Samhain viering toe

Het is nu tijd om het goede te bewaren en de rest los te laten. Met wat waard is om te behouden, kan men op zoek gaan naar het kleine-ik in jezelf. Koester deze in de winter in de schoot van je naasten, zodat het de kiem kan zijn voor een krachtige start in het voorjaar.Het Keltisch jaar begint met Samhuinn, de tijd van geen tijd. De nevel tussen onze wereld en die van onze voorouders is dan heel dun.


rollen:

DRUÏDE (geeft richting aan het ritueel), met staf en trommel.
(Een mandje appels, een bol zwarte wol, een schaar).

De vier WACHTERS van de WINDRICHTINGEN:

Het OOSTEN met de gave voor het OOSTEN: BROOD en neemt bovendien een tak van de taxus mee.

Het ZUIDEN met de gave voor het ZUIDEN: HONING en bovendien zorgt het ZUIDEN voor het verzorgen, aansteken en onderhouden van het centrale vuur ( lucifers, aanmaakhout, hout etc. )

Het WESTEN met de gave voor het WESTEN: WIJN , MEDE of iets
dergelijks

Het NOORDEN met de gave voor het NOORDEN: ZOUT.

De KINDEREN: met een gift voor iedere deelnemer aan dit ritueel: takjes van de taxus en een kaarsjes.


Het is stil, de natuur klinkt nog duidelijker als anders.
Wij gaan op pad naar de grove van Midgaard, wij volgen de klank van de trommel.
In de grove aangekomen lopen wij vanuit het westen binnenkomend, daarna volgens de loop van de zon en de maan rond totdat wij een voor ons passende plek langs de cirkel hebben gevonden.
Als laatsten komen de windrichtingen de cirkel binnen, zij groeten nadrukkelijk het Oosten en gaan op hun plek in de grove staan.

DRUÏDE treedt na hen de cirkel binnen, sluit de cirkel en richt zich vervolgens naar het OOSTEN:

O grote geest, het onnoembare, O geest van deze plek, van deze cirkel, wij vragen om jullie zegen voor dit ritueel

DRUÏDE richt zich naar het centrum:
Laat ons beginnen met vrede te brengen aan de 4 windrichtingen, want zonder vrede kunnen wij niet werken

Bij elke windrichting richten wij ons allen naar de betreffende windrichting.

ZUIDEN Mag er vrede zijn in het zuiden ( en in de landen in het zuiden ...)

WESTEN Mag er vrede zijn in het westen ( en in....)

NOORDEN Mag er vrede zijn in het noorden ( en in ...)

OOSTEN Mag er vrede zijn in het oosten ( en in de .....)

ALLEN Mag er vrede zijn in de hele wereld

DRUÏDE Laten wij het goddelijke aanroepen volgens eeuwenoude (druïden-)traditie

ALLEN DRUÏDE ZEGT EERST DE ZIN, ALLEN VOLGEN

Goddelijke geef bescherming
En in bescherming kracht
En in kracht begrip
En in begrip kennis
En in kennis rechtvaardigheid
En in rechtvaardigheid de liefde
En in de liefde liefde voor al wat leeft
En in liefde voor al wat leeft de liefde voor het goddelijke.

Bij elke windrichting richten wij ons allen naar de betreffende windrichting.

DRUÏDE Laten wij ons bewust worden welke plek wij in de spiraal van tijd hebben gekozen.
Elke windrichting draagt alles in zich.
Laten deze vier windrichtingen geëerd zijn. Dat het goed is voor allen die hier zijn, in lichaam en gedachten, in deze werkelijkheid en in alle andere werkelijkheden

ZUIDEN Met de zegen van het grote hert in het heetst van de jacht en het innerlijke vuur van de zon, roepen wij opnieuw de krachten van het zuiden ( en het element vuur) op.

WESTEN Met de zegen van de zalm van wijsheid, die zwemt in het heilige water van de oerbron roepen wij opnieuw de krachten van het westen ( en het element water) op.

NOORDEN Met de zegen van de grote beer van de sterrenhemel en de diepe vruchtrijke en fruitvolle aarde, roepen wij opnieuw de krachten van het noorden ( en het element aarde) op.

OOSTEN Met de zegen van de havik, die vliegt in de heldere ochtendhemel roepen wij opnieuw de krachten van het oosten ( en het element lucht) op.

DRUÏDE Misschien is dit een moment om naar binnen te kijken en je bewust te worden, waar jezelf in je leven staat. Stilte en duisternis zijn voor mij hierbij altijd een grote steun.
In de naam van vader ster, en moeder aarde, de ware nemer en de grote gever: een zijn van licht, ik verklaar hier het feest van Samhuinn in deze cirkel voor geopend.

Het ritueel van Samhuinn stelt ons in staat weer terug te gaan naar de kern van ons zijn, dat kleine vlammetje in ons.
Laten wij onze kernen van bestaan samenvoegen en het vuur daarmee bezielen, dat het Zuiden nu in deze cirkel zal ontsteken.

Zie de appel, die nu doorsneden wordt, zijn zaden zijn gepakt in een ster met vijf hoeken: wij als mens temidden van de elementen; aarde, lucht, vuur, water en de geest, het grote onnoembare naar boven gericht.
De appel van Avalon (=appelland), de andere werkelijkheid op de zelfde plaats, want de grenzen tussen de meerdere werelden is nu net zoals rond 1 mei erg transparant.

Het ritueel van Samhuinn wordt gezien in het teken van de taxus, de boom van dood en wedergeboorte, wiens eeuwige groen de oneindigheid van het spirituele leven symboliseert.
Laat het Oosten voor ons bij het vuur een tak van de taxus (aan de noordzijde) leggen.

Wij hebben de tijd van samhuinn bereikt, de tijd van geen tijd.
Het oude jaar is beëindigd en het nieuwe jaar is nog niet begonnen. Wij staan nu zonder tijd en de sluiers tussen de werelden is erg dun. Wees niet bang. Verwelkom onze broeders en zusters, die ons nu willen bezoeken en communicatie met ons zoeken. Zij zijn het verleden, wij zijn het nu en met z’n allen delen wij de toekomst.
Wij eren onszelf en onze voorouders met zegeningen van de aarde.
Laat het brood, het zout, de wijn en de honing tussen ons gedeeld worden.

Het NOORDEN neemt het zout, het OOSTEN neemt het brood,
het ZUIDEN neemt de honing, het WESTEN neemt de wijn.

Iedere windrichting deelt deze gaven uit aan iedereen in de cirkel uiteraard volgens het pad van de zon, om uiteindelijk bij je eigen plek weer aan te
komen en je zelf als laatste een deel van deze gave te presenteren.


DRUÏDE Mogen allen van ons in deze cirkel een stap vooruit doen en delen in dit feest en moge wij allen het beeld van liefde en verbondenheid met ons in ons hart meedragen.

ALLEN geven elkaar de hand, om te geven en om te ontvangen.
Alle mensen wenden zich tot het centrale vuur. Wij geven elkaar de hand een gevende hand en een ontvangende hand

STILTE

DRUÏDE Op vele plaatsen op deze wereld worden in dit moment van geen tijd rituelen gehouden om het oude af te sluiten en het nieuwe te beginnen. ( of op het zuidelijk halfrond houden sommige tegenvoeters een ritueel om het nieuwe welkom te heten en het oude af te sluiten).

Om ons met hen allen verbonden te voelen wil ik jullie vragen met mij de volgende belofte uit te spreken en wel in het Engels om de binding nog te verstevigen. De energie van allen is meer dan de simpele optelling van de delen en juist daarin schuilt de belangrijkste kracht.

We beloven opnieuw om met anderen in liefde en vrede stand te houden, de handen aangesloten, de harten opengesteld.

ALLEN

We swear by peace and love to stand
Heart to heart and hand in hand
Mark O Spirit and hear us now
Confirming this our sacred Vow

DRUÏDE Het vuur kan de essentie van de elementen losmaken, zodat wij en alle anderen aanwezigen krachten hiervan zich kunnen voeden. Zoals wij dit op het aardse niveau hebben gedeeld, kunnen wij deze gaven ook op een andere, spiritueel niveau delen.

WESTEN De zon van al het leven gaat onder in het westen, maar de sterren van de zeven zusters komen hier op. Geliefde geesten, wij verwelkomen jullie om de wijn en de liefde met ons te delen.
Wijn wordt in het vuur gegooid.

NOORDEN De sluier van middernacht sluit de sterren af, O voorvaderen deel in wijsheid het zout der aarde met ons.
Zout wordt in het vuur gegooid.

ZUIDEN In het licht van de dag ligt begrip, de schaduwen zijn klein. Ware geesten, deel jullie heldere visioenen met ons en wij delen de zoetheid van de honing met jullie op de tong van waarheid.
Honing wordt in het vuur gegooid

OOSTEN De zon wordt herboren in de armen van elke dageraad. Mag de ziel van onze geliefden opnieuw met ons delen in dit brood en de adem van leven.
Brood in het vuur.
STILTE

DRUÏDE Wij willen nu zingen en drummen voor al diegenen, die ons na staan en hier om welke reden dan ook niet of niet meer kunnen zijn.

(ieder kan naar het vuur lopen hardop of in stilte een naam of een wens
uitspreken.


We delen nu elk in verdriet en hoop…..

Laten wij nu samen een web weven, om de dingen, die dit afgelopen jaar
gebeurd zijn te vangen en om te zetten tot een positieve impuls in ons leven.

wij weven een web in drie rondes:
Wat was het probleem,
De probleemstelling in de situatie,
Hoe heb je zelf (soms ook negatief gereageerd?
Wat heb je ervan geleerd of kunnen we er van leren.
Vervolgens wordt het web in delen geknipt en in het Samhuinn-vuur gegooid, als symbool voor de ketel van dood en wedergeboorte, waarin nu de oude wijze vrouw of lelijke hekst roert.)

Mogen de KINDEREN ons hun geschenk aanbieden: een takje van de taxus, want na elke dood komt het leven steeds weer terug, een licht voor vrede, want zonder vrede kunnen wij niets.

ALLEN De mantra AOWEN. (De Kelten noemden de universele,
goddelijke levensenergie aangeduid AWEN.

DRUÏDE Wij allen hebben in de weg van het licht door deze samhuinn-viering anderen herdacht en ontmoet.
Laat allen in deze cirkel, van alle werelden, nu weggaan in vrede, respect en liefde.

Laten wij de vier windrichtingen en hun bewakers bedanken voor hun zegen

Bij elke windrichting richten wij ons allen naar de betreffende windrichting.

OOSTEN In de naam van de havik, die vliegt in de heldere hemel en het element lucht, bedanken wij de krachten van het Oosten

NOORDEN In naam van de grote beer van de sterrenhemel en het element aarde, bedanken wij de krachten van het Noorden

WESTEN In de naam van de zalm van wijsheid en het element water, bedanken wij de krachten van het Westen

ZUIDEN In de naam van het grote hert en het element vuur, bedanken wij de krachten van het Zuiden

ALLEN Richten zich op het vuur in het centrum.

WESTEN Mag de harmonie van onze landen nu compleet zijn

DRUÏDE Laat ons allen uitstralen: het licht in onze harten in onze handen en in ons leven. Ik verklaar hierbij dit feest van samhuinn voor gesloten en het ritueel is ten einde in alle werelden. Het is geëindigd.

NOORDEN Niets eindigt !

DRUÏDE Dit ritueel is nu misschien beëindigd, maar ik wil jullie allen uitnodigen samen binnen met ons te delen in eten en drinken, in zang, muziek, woord.
En zo op een andere manier deze viering luister te schenken.

ALLEN Lopen in stilte in het westen de grove uit, terug naar binnen.

Als laatste handelingen legt het ZUIDEN nieuw hout op het vuur, en heft de DRUIDE de cirkel op.

Door: promoterre

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Vergelijkbare Blogs

Related Posts with Thumbnails