vrijdag 6 januari 2012

Engelen Magie; Oorlog in de Hemel

"De Engelen, daar gaan we mee werken", sprak de magiër vol trots. Op dat moment verplaatste er zich een schokgolf, richting hemel. Het bericht van de magiër arriveerde in de hemel, met een luide krijs. Het werd gehoord tot in de zevende sfeer. De engelen schrokken allen. "Nee, he´ niet weer", sprak Michaël, de leider van de Aartsengelen. Zeer verontrust keek hij de andere aanwezige Engelen aan. Ze wisten waar hij op doelde; dit was al eens eerder vertoont door de magier. Nu werd het dus wederom oorlog in de hemel. "Laten we hopen dat het geluid, van de magiër, nog niet gereikt heeft tot aan Metraton", sprak Gabriël, de boodschapper van God. "Nee, zo ver is het gelukkig nog niet. De magier heeft slecht uitgesproken dat er met Engelen gewerkt gaat worden. Er wordt op dit moment dus nog niet gewerkt met Engelen. Als het wel zo ver komt, dan neem ik de schuld op me", sprak Uriël. "Laten we beter de boel zien te helen, voordat het zo ver komt." voegde de wijze Rafaël er aan toe.

Ooit werden de engelen slechts in gedachten genomen door de bescheiden zoeker, die verteld was dat de waarheid in de hemel gevonden zou kunnen worden, zich afvragende of het wellicht dwaas was om de bron van oorsprong te willen bereiken.

Hoe anders is het tegenwoordig gesteld. De Engel Michaël dacht terug aan de grove inbraak, op de hemel, die eerder door de magiër was gepleegd, in een mysteriespel.

De magiër had een leerling, die haar trouw was, als zoeker naar de Engelen uitgezonden, deze was weliswaar verkleed als nederige zoeker uitgezonden; maar met in de hand een afbeelding van de Boom des Levens, en een kaart, met daarop de 49 poorten van de Hemel, ondertekend met “Uriel”. Bovendien was deze zoeker in werkelijk helemaal niet zo nederig en bescheiden, als de rol die hij, in dit spel, vertolkte. Nee, deze zoeker was geen Enoch, Noach, Moses, Dante, of Dee. Hij toonde zich aan de Engelen als een zoeker die reeds gevonden had. Dat deed de Engelen alarm slaan.

Zelf koost de onbescheiden magiër om de rol van Shekinah in te vullen. Dit was echter een rol die de magiër onmogelijk kon vervullen, want Shekinah is er:
-Als twee mensen samen zijn in Gods naam, als ze bidden of bezig zijn met de Merkaba is de Shekinah aanwezig.
-Shekinah is ook het vrouwelijke aspect van God. Soms wordt ze als een afzonderlijke Godin voorgesteld.
-Shekinah is een zichtbaar licht dat een schakel is tussen God en mens.
-Shekinah is daarmee een synoniem voor de Heilige Geest, die zelf ook die verbinding uitdrukt. De Shekinah tinkelde als een klok en de Heilige Geest manifesteerde zich via de zintuigen als licht en geluid.
-Shekinah woont in de tempel, dat "Huis van Shekinah" wordt genoemd.
-Shekinah woont, om precies te zijn, in het Heilige der heiligen, boven de Ark van het verbond, tussen de cherubijnen.
-In Aramese talen wordt Shekinah aangegeven met "Memra", dat "Logos", "woord" betekent; en met "Yekara", dat "glorie roem, eer" betekent, en steeds met "uitstraling" geassocieerd wordt.

De magiër had wel degelijk, uitstraling, dat was de Engelen ook opgevallen, maar deze was van geheel andere aard dan Shekinah en dan de Engelen lief was. Daarbij gaat het om de uitstraling, het ‘charisma’. Dit maakt de magiër tot een bijzonder iemand, een opvallend persoon. Zo iemand is op de een of andere manier sterk aanwezig. Je merkt dat vooral aan het gevoel dat zo iemand je geeft. Dat gevoel wordt overgebracht door die uitstraling. Dat roept associaties op met "licht". In feite is het een energie met een bepaalde, hoge frequentie, of in het geval van deze magiër; een uitstraling van duisterheid.

Door de luide krijs, die Engelen verstoorden, werd aan de duistere, andere kant, van licht-spectrum wel degelijk de lokroep van de zoeker verhoord. De magiër was zich hier wel bewust van. Een oud kabbalistisch motto immers stelde; Demon est Deus inversus, "de duivel is de omgekeerde God", ofwel "de duivel is een aanvulling op God".

De magiër zelf, had als moto; "verbinden van de twee landen", dus zag deze er geen bezwaar in om dienaar te zijn van beide krachten. Door het ene te doen, een ritueel op te dragen aan de engelen, die de meer subtiele etherische krachten vertegenwoordigen, kon er aan de andere kant een ruimte gecreëerd worden, om dingen in de dichte stof te bewerkstelligen. Daar deed de magiër het voor.

De magiër was meester in het creëren van leegte, van behoeften. Zo had de magiër, vijftien personen, voor dit spel om zich heen verzameld. Zij hopen zich te kunnen kunnen vullen met de volle wijsheid van de magiër, wat in werkelijkheid niet meer was dan een kille leegte.

Sommige van de intelligente krachten of engelen, zoals wij ook wel de scheppende krachten in de kosmos noemen, werken samen om de substantie van het universum te verdichten, om bewustzijn in materie onder te dompelen en om het afgescheiden individuele bestaan te isoleren. De magiër werkte met deze krachten. Deze krachten die gewijd zijn aan dichtheid, onbewustheid en afgescheidenheid zijn de duistere engelen wiens doel is het voortkomen van het vele vanuit het Ene, de involutie van materie, leven en geest. Zij zijn de centrifugale, scheppende krachten die het vele voortbrengen uit het Ene.

Langs de fysieke of substantiële ontwikkelingslijn wordt materie door deze magiër aangetrokken. Aanvankelijk steeds meer verdicht totdat het een zeker dieptepunt van dichtheid bereikt, een bepaalde staat van onbegrijpelijke dichtheid, zoals in één van de zwarte gaten van het universum waar de fysieke wet zoals wij die kennen, niet geldt. Vanuit dat punt van maximale dichtheid ontwikkelt zich materie tot complexe maar ook tot ijlere toestanden – waar de materie die wij kennen meer lege ruimte is dan substantie en daarom al heel subtiel. Op deze wijze bindt de magiër mensen aan zich en vult zich de portemonnee.

Ondanks dat de magiër het doet voorkomen dat ze de Engelen van het licht dient gaat het werk van de duistere engelen gaat wel door: zwarte gaten verdichten zich tot materie; bewustzijn vloeit in de minerale vormen binnen, in een steen die in het midden van de tempel van magiër is geplaatst en "zaadsteen" wordt genoemd, en wordt zo beperkt; De leerlingen van de magiër bewegen zich in de richting van de spirituele afgescheidenheid van individualiteit. De impuls van de duistere engelen – de involutie van materie, bewustzijn en geest – is overal rondom ons. Het magische-menselijk pad ligt in feite in een andere richting, en dus is voor zoekers van het ware licht, het werk van deze magiër kwalijk geworden – De magiër is niet slecht op zichzelf, niet malum in se, maar kwalijk in verhouding tot de richting die haar leerlingen dienen op te gaan.

Om die reden ontvlamde er een oorlog in de Hemel.

7 opmerkingen:

 1. Oeps, ik wilde me net, bij een magier, opgeven voor "engelen workshop", maar dat doe ik nu maar even niet meer.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Alle magische operaties vallen onder het departement van aartsengel Uriel en dat is niet mis. Misbruik wordt gestraft. Alleen de manier en het moment waarop dat gebeurt is niet bekend, maar het komt goed. Meestal is het zo dat het kwaad zichzelf straft. En dat, Sterzoeker, vinden wij niet erg want wij zijn royaal.

  De zeer machtige aartsengel Uriel is de bewaker van magische processen. Het is deze kracht die het misbruik ook bestraft. Misschien denk je nu meteen aan de bliksemflits die deze magier kan treffen, maar zo werkt dat meestal niet. De "straf" van de aartsengelen bestaat doorgaans hieruit dat de werelden gescheiden worden. Soms letterlijk en soms figuurlijk. Wees niet verbaasd als ze om onduidelijke redenen voor onbepaalde tijd in het buitenland zou verblijven (gekidnapt door het FARC bijvoorbeeld). Maar een psychiatrische inrichting zou ook best haar nieuwe bestemming kunnen zijn. Als patient dan.
  Het akelige van mensen als deze is, is dat ze anderen meetrekken in hun val. Dat is dan maar niet anders: mee gevangen, mee gehangen.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. ....Dit is geheel in overeenstemming met haar lineage (kuchje).

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Het leest wel wat gek om daar waar waarschijnlijk licht bedoeld wordt ligt te lezen.

  ...ze de Engelen van het ligt dient...

  ...en dus is voor zoekers van het ware ligt...

  als jullie toch nog aan het schrijven zijn, kan dat wellicht aangepast worden?

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Soms moet Sterzoeker ook even een lichtje bijgestoken krijgen. Dank, voor de oplettendheid. Drie keer ligt in een zin, veroorzaakt blijkbaar in de buurt van Engelen ch luiheid :-. Tja, en dan gaan ze er bij liggen.. Het verhaal is inderdaad nog niet af.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Deze laat het niet allen bij visualisatie. Op zichzelf al link genoeg en wij snappen de strekking. Shekinah heeft in dit gebied, op Noord, niks te zoeken. Deze magiër heeft er alles te zoeken. Ja, dit soort plunder verdient bestraffing. Vraag je niet langer af waar die verstoringen/ziektes/bloedingen vandaan komen in het hersengebied, van haar cursisten, want hier heb je het antwoord.
  Wat ik ook zeer bedenkelijk vindt is dat men Shekinah op Noord zet, daarom werkt ze vanuit Noord en is ze gek op . Ze werkt ook met Anubis = Hod, het is de Boodschapper tussen de werelden, het is Hermes. Oorspronkelijk is de aartsengel van Hod dan ook Rafael. De Golden Dawn heeft echter Michael op Hod gezet en dat is een volstrekt foute keuze. Zeker in verband met het gebruik dat deze magiër hiervan maakt. Wat doet vuur en lucht? Aanblazen. Zij trekt een driehoek Hod-Daath-Malkuth, een uiterst verkeerde rangschikking: 2x Uriel en 1x een verkeerde aartsengel oftewel Anubis/Shekinah (= de beeldvorming en de taal dus de communicatie). De vraag is alleen welke communicatie. Dit is een rangschikking die niet op devotie gericht is en dat is dus hoe dan ook een fout gebruik van de Levensboom, die alleen devote rituelen kent. Je zou dus kunnen zeggen dat ze communiceert met Uriel en wel op verschillende niveaus. Anubis is dan de Boodschapper. Jaja, dit is een teef, hoor. Nou snap ik ook waarom de zo "blij" was met die zelfgebakken lichtflits, in Babylon workshop. Het teken van Uriel is de bliksem, de positie is tussen Noord en het altaar. Geuh, wat een toeval, niet dan?

  BeantwoordenVerwijderen

Vergelijkbare Blogs

Related Posts with Thumbnails