zaterdag 3 april 2010

Geestelijk Misbruik in de Koorddanser

Sterzoeker werd door een lezeres getipt dat er in de koorddanser van zaterdag 6 februari 2010 een artikel stond over geestelijk misbruik. Dit artikel is van de hand van een Elodie Hunting. Zij is een bekende Astrologe. Ze is o.a. schrijfster van een astrologische rubriek in het Algemeen Dagblad. Behalve dat zij Astrologe is presenteert zij zich ook als een Priester Magiër en priesterasroloog en geeft ze lezingen en workshops in Priester-astrologie. Deze titel Priester-magier ontleent zij zich waarschijnlijk aan haar (ex) lidmaatschap van de magische orde genaamd; The Temple of Starlight. Priester magier is de titel van de eerste graad, binnen de Temple of Starlight, genaamd Order of the Exalted Land. (TOS).

Wie dus denk dat het artikel in de koordanser over geestelijke misbruik bij groeperingen, zomaar uit de lucht is komen vallen heeft het mis. We hebben hier namelijk met een ervaringsdeskundige van doen. Sterker nog u leest een artikel van een ex lid van The Temple of Starlight. Elodie Hunting was lid en medeoprichter van de Tempel of Stalight

Mevrouw Elodie Elisabeth Everdina HUNTING staat vermeld, bij de Kamer van Koophandel, als mede bestuurslid in de oprichtingstatuten van de Temple of Starlight. Elodie Hunting is aldus intiatiatiefnemer er medeoprichter van de Stichting temple of Starlight te Rotterdam. Deze Statuten zijn gedateerd; vijftiende juni twee duizend en vier. Iedereen die dit zelf wil inzien, kan dit opvragen bij de Kamer van Koophandel. Daar is helemaal niets geheimzinnig aan.

Hunting is in totaal ruim 8 jaar lid geweest van the Temple of Starlight en ze had de tweede graad in deze orde en daardoor was ze lid van de innercircle-club van de TOS. Pas heel recent is zij lid-af van de Tempel of Starlight.

U vraagt zich af hoe weet Sterzoeker van dit lidmaatschapgedoe af. Dat is slechts een simpele feit. Elodie Hunting heeft dit zelf, in enigszins verdedigend bewoording, onder een blog op sterzoeker geschreven. Zij vermoede dat deze blog over Starlight ging en wilde dit bevestigd zien.
Daarna was het voor Sterzoeker vrij simpel om verdere gegevens boven tafel te krijgen.

Dit maakt Elodie Hunting artikel over geestelijk misbruik opeens een stuk interessanter. Gezien deze feiten is het heel goed mogelijk dat Hunting zich zowel dader als slachtoffer voelt van deze magische orde. We lezen haar artikel nu opeens met heel andere ogen. Wat Hunting schrijft is hierdoor opeens zeer herkenbaar, als we dit vergelijking met wat elders al is geschreven over de gang van zaken binnen magische orders.

Hunting haar artikel had zoveel rijker kunnen zijn, als zij had geschreven over haar eigen persoonlijke ervaringen binnen de Tempel of starlight.

De lezer kan zich afvragen: Is Elodie Hunting zelf nog niet los van de TOS? Is dat de reden dat er voor deze afstandelijke vorm van schrijven in haar artikel is gekozen? Is Hunting net zoals het voorbeeld waarover zij in het artikel schrijft, zelf ook bang voor een boze sekte leider?

Is het Ina Custers die haar probeert te beïnvloeden of terug wil te halen binnen de orde? Is Hunting zelf wellicht dierbare vrienden kwijt geraakt? Is ze haar vertrouwen in de mens en in god verloren? Is de schaamte bij Hunting net zo goot, als bij andere exleden van de groeperingen waarover ze dit schrijf? Zijn ditde redenen waarom Hunting haar persoonlijke ervaring buiten beschouwing laat.

Reageert bij Hunting hier de angst? Zit zij in het proces waar de Kritische magier, in een blog op sterzoeker, uitleg over gaf? Als dat het geval zou zijn, dat de angst Huntng zich in haar greep houdt, dan zou zij juistbeter moeten weten. Ze beschrijft de mechanismen immers in haar artikel! Of herkent ze de valkuilen niet eens meer bij zich zelf? Wij zouden het graag allemaal weten.

Wat zou er mooier zijn dat Eldie Hunting als ervaringsdeskundige het voortouw zou nemen, om haar ervaringen, integenstelling tot andere exleden van geestelijk misbruik, wel naar buiten zou brengen. Juist zij zou het anders kunnen doen dan al die mensen, die nog steeds in de ban zijn van de groepring waar ze lid van zijn geweest.

Ook zou Hunting in staat moeten zijn om te vertelllen hoe het is om zelf een orde te starten. Ze behoort immers tot de oprichters van de Temple of Starlight. Zij weet om die reden ook heel goed wat leden doormaken onder het juk van een magische orde. Hier in zou voor Hunting een uitdaging en schone taak kunnen liggen, door te beschrijven hoe ze deze twee kanten heeft ervaren. Maar helaas vinden we in Hunting’s artikel ook al niets terug over haar persoonlijke ervaringen met het bestuurs-leiderschap van een orde.

Het artikel van Elodie Hunting opent met de zin; “Wie gelooft komt al snel in een groepssysteem of instituut terecht”. Deze stelling klopt, maar wat hier ontbreekt is dat het natuurlijk niet alleen de gelovige mens gaat die bij een groepssysteem kan terecht komen. Ook de zoekende mens, of de mens die antwoorden wil op persoonlijke vragen of problemen kan in een groepering terecht komen.

Sterzoeker kent reeds een lange geschiedenis van onderzoek naar ordes en groepringen en hieruit blijk dat niet alleen een gelovig mens in een groepssysteem of instituut kan geraken. Meer dan helft van de mensen die lid worden van een orde of groepring, besluiten dit door dat er iets wordt geboden wat binnen het persoonlijke interessegebeid ligt. Dit kan van alles zijn. Interesses in persoonlijke ontwikkeling, spiritualiteit, oude mysteriën, magie, inwijdingen, noem maar op.

Vaak wordt er een belofte gedaan door de groepring of orde, dat lidmaatschap een verbetering van het persoonlijk leven inhoudt. Men komt binnen op iets waardoor men getriggert wordt, om deel te nemen, of kennis te maken met de groepering, dus door iets wat nauw zeer aansluit bij de persoonlijk belangstelling.

Hunting vraagt zich vervolgens af; “Hoe zit het met de vrijheid van denken”.
Sterzoeker kwam tot de volgende conclusie; Het blijkt bijna uit alle studies dat mensen vrijwillige lid worden van een orde of sekte of groeperingen, men maakt daarin zelf de eerste vrijwillige keuze of stap tot toetreding en men is zelf verantwoordelijk voor deze eerste stap. Uitzonderingen daarop zijn mensen die bv gedwongen worden door een partner, kennis of familielid. Als men binnen een degelijke groepsgemeenschap wordt geboren is er natuurlijk weinig keuzevrijheid.

Wij zouden graag lezen wat Hunting destijds zo aantrok in de Temple of Starlight en waarom zij deze orde mede opgericht heeft. Is de TOS wellicht onderhevig (geweest) aan een ontwikkeling die volledig uit de hand is gelopen? Of was het van af het begin al duidelijk inkaderbaar in sektarische tendensen? Helaas niets over dit alles in het artikel.

Vervolgen komt Hunting met een vrij extreem voorbeeld over John Frum. Dit is een beweging die zich gegroepeerd heeft rond een een Amerikaanse soldaat die leefde ten tijde van de Tweede Wereldoorlog, op het eiland Tanna . John Frum zou op wonderbaarlijke wijze tegen de Japanners zou hebben gevochten. De eilandbewoners hebben hem uitgeroepen tot hun Messias. Of dit resulteerde in sekteachtige toestanden, wordt niet duidelijk in haar artikel.

Hunting stelt dat filosofen de volgende verklaringen aan het geloven geven;
1.We willen dingen verklaren.
2.We hebben troost nodig.
3.Het bestaan van het geloof versterkt het groepsleven.

Dit komt ook aardig overeen met de beweegredenen die door Sterzoeker zijn gevonden, over waarom mensen lid worden van (magische) Ordes

Hunting vervolgt met een citaat van Butler waarin hij ons waarschuwt; "tegen
iemand die opschept over zijn positie binnen een spirituele gemeenschap, en schreeuwt: ‘Kijk eens hoe groot ik ben?',en tegen iemand die je zegt in een gemeenschap te zitten waar je de échte lessen leert".

Vervolgens stelt Hunting dat het verbazingwekkend is hoe gemakkelijk veel mensen vallen voor glamour en hielenlikkerei en over de bekende technieken. Hunrting gaat in op de belofte die gedaan wordt aan de regenboog. Ze schrijft verder; "Op deze manier worden zeer intelligente mensen genept met de meest simpele psychologische trucs".
Herkent Huntng zichzelf hier in, vraagt sterzoeker zich af? Is zij zelf genept en gevallen voor de glamour en rituelen van Ina Custers, en voor de beloftes welke door de Temple of starlight worden gedaan aan de leden door het volgen van de opleiding tot magiër? De door Hunting genoemde psycholische spelletjes zouden zeer zeker kunnen slaan op Ina Custers. Custers beweert immers dat zij een gediplomeerd NLP master is. NLPers zijn immers gek op psychologische trucs.

Hunting gaat vervolgens in op de geheimhouding en verdoving binnen spirituele gemeenschap en hier neemt ze Jehovagetuigen en de Jonestown sekte als voorbeeld. vervolgens stelt ze dat dit ook gebeurt op kleinere schaal. en nieuwe groepen als paddenstoelen uit de grond schieten. Ze geeft echter geen voorbeelden van groepen en of ze hier Nederland mee bedoeld of dat dit een wereldwijd fenomeen wordt niet duidelijk. Het zou op de Temple of Starlight kunnen duiden. De TOS is daadwerkelijk een nieuwe groepring, die als een soort paddenstoel uit de grond is geschoten en een snelle groei doormaakt. Hunting had in haar artikel aandacht kunnen besteden aan de situatie in Nederland met betrekking tot het geestelijk en seksuele misbruik binnen de katholieke kerk. Dit is werkelijk een gemiste kans

Hunting gaat verder met: “Zodra er sprake is van een spirituele leer, gegeven door een charismatische, narcistische leider, zijn de volgelingen als makke schapen die tegen fikse betaling de kennis tot zich mogen nemen. En dan meteen maar even hun hele leven omgooien en zo plooien dat het de leider bevalt. Hun autonomie en verantwoordelijkheid schenken zij kritiekloos en bijna willoos aan de leider, want de volgelingen zijn immers onderontwikkelde zielen die nog zoveel te leren hebben. Eenmaal lid van de gemeenschap, blijkt dat hun ontwikkelde, oude ziel nog heel veel moet leren. De positie van de leider of voorganger van zo´n groep is bepalend”. Ook hier weer de vraag, is dit autobiografisch? Sterzoeker hoeft u niet te vertellen waar dit door Hunting geschetste plaatje naadloos in past.

Hunting gaat verder: ”Als dit een alleenheerser is, verschaft dit de leider dictatoriale macht. Want als je niet gehoorzaamd of kritische vragen stelt, word je gestraft en word je afgesloten van het goddelijke. Juist dat goddelijke was de reden om je aan te sluiten ." (Met alleenheerser doelt Hunting mogelijkerwijze indirect op de Magsiter templi van de Tempel of starlight Ina Custers, De TOS word alleen Custers alleen geleid. Naar verluidt duldt Custers weinig tot geen insprak. Hier komt bij ons de vraag op, waarom schrijft Hunting over gestraft en afgestoten worden? Duidt dit er op dat Elodie Hunting onvrijwillig de Temple of Starlight heeft verlaten. Is er een onenigheid ontstaan tussen haar en de Temple of starlight? Je zou het bijna denken dat het artikel in de Koorddanser van Hunting volledig autobiografisch is.

Ze vervolgt: "De macht van een leider kan doordringen in je privéleven en je gebieden bepaalde dingen zo en zo te doen. Anders dan dat je het zelf bedacht had.
Ook dit gaat gepaard met psychologische trucjes (´Je zult er van groeien. Met andere woorden, zoals je nu bent voldoet niet, je móet veranderen in wat ik, de vertegenwoordiger van god, voor je bedacht heb’).
De leider legt teveel nadruk op uiterlijk vertoon, wil aanbeden worden en tolereert geen kritiek, tenzij opbouwend. Een ware leider leert echter door een voorbeeld te zijn. Eigenlijk net zoals een ouder zijn of haar kinderen leert welk mens zij moeten worden ".


Na het lezen van deze twee laatste alinea’s gaan wij ons toch ernstig afvragen: Is Elodie Hunting lezer van Sterzoeker? Of heeft sterzoeker wel heel getrouw weergegeven wat er gebeurt binnen een magische orde zoals The Temple of Sarlight? Wij komen tot deze conclusie, aangezien er in het artikel van Elodie Hunting, in net iets andere bewoording dan van Sterzieker, bijna letterlijk hetzelfde wordt geschreven als reeds elders al op sterzoeker te lezen viel.

BRAVO Elodie!!!! Je heb door hoe deze dingen werken, maar waarom heb je het artikel dan geschreven in deze vorm? Waarom alsof het een ver van je bed show is?

Ook als Hunting geen slachtoffer meer is van geestelijk misbruik, zou het artikel zoveel sterker zijn geweest, als het beestje door haar gewoon bij zijn naam genoemd zou zijn en als er iets persoonlijks in had gestaan.

Hunting had er zelfs nog voor kunnen kiezen om, wel haar persoonlijke ervaringen te beschrijven, en niet de naam van de Temple of Starlight te noemen, de orde waar ze lid en mede oprichter van was, en waar ze ruim acht jaar lid van is geweest.

Vervolgen stelt Hunting dat mensen die zich aansluiten bij een spirituele gemeenschap dit doen dat in goed vertrouwen. Er ze geeft een voorbeeld uit het programma van Dr Phil. Zijn schatting is dat het om ruim 15.000 mensen gaat, die bij groeperingen zijn aangesloten. Dr Phil stelt dat leden zijn geprogrammeerd en niet kritisch naar de gang van zaken kijken binnen zo’n groep. In onze opinie ligt het wel iets genuanceerder dan hoe Phil het hier stelt.

Hunting gaat hierna in op het feit dat er meestal een groot wantrouwen heerst binnen dergelijke groeperingen. Ze stelt “omdat er vele geheimen moeten worden bewaard. Ook geheimen over elkaar, die in het roddelcircuit onder het mom van vertrouwelijke, belangrijke informatie wordt doorverteld. Er is dan volgens haar sprake van een zogenaamde ‘zwijgcultuur’, waarbij er een druk wordt gelegd op de (kritische) leden".
Hunting geeft verder echter geen voorbeelden om wat voor soort geheimen of roddels dit zou kunnen gaan. Bij de magische orde de Temple of Starlight, waar Hunting lid van was, barst het van de geheimen en geheime rituelen. De groepen weten van elkaar vaak niet wat ze doen. Ook kent het een systeem waarbij ouderejaars leden als buddy worden aangesteld voor nieuwe leden, en de schriftelijke lessen nakijken van jongere leerlinge. Daar wordt uiteraard verslag van uitgebracht naar de Magister van deze orde.

Vervolgens stelt Hunting dat we bij geestelijk misbruik niet alleen moeten denken aan of streng religieuze gemeenschappen maar bv aan wat er plaats heeft op de Veluwe in de zogenaamde Bibelbelt. Ze geeft hiervan een extreem voorbeeld.

Hunting stelt verder dat ex leden bang zijn; “Bang om te zeggen waarom ze weg zijn gegaan. Die angst is lekker vet gemest door de groep".Maar hoe zit het met haar eigen angst? Draagt Hunting zelf ook nog de nodige TOS pondjes mee?

Daarna geeft ze aan de hand van het boek Geestelijk Misbruik de criteria weer die daarin naar voren gebracht. Hunting stelt daarna zelf; "Mensen zich schamen voor wat hen is overkomen. De eerste is het durven erkennen dat er geestelijk misbruik heeft plaatsgevonden, omdat de hersenspoelingen niet zomaar uit het systeem zijn verdwenen. Leden zijn niet direct vrij als ze uit de gemeenschap treden. Het werkelijk bevrijden is een lang en vaak pijnlijk proces".

In de laatste alinea, van haar artikel, gaat Hunting in op het wat er gebuerd als je uit een groepering stapt; "Na het verlaten van een spirituele gemeenschap sta je alleen. Mensen waar je ooit innig mee samen was, keren zich tegen je en willen niets meer met je te maken hebben” Spreekt Hunting hier werderom uit persoonlijke ervaring?

Huntng concludeert: "dat je zomaar aansluiten bij welke spirituele groep dan ook is niet verstandig is". Ze adviseert ”Ga eerst eens een paar keer kijken en praat met de leden. Wie zijn de leden in het dagelijks leven? Stel kritische vragen en vaar vooral op je gevoel of intuïtie. Is er sprake van liefde? Voel je een warm bad of prikt er een bestraffende vinger in je lurven?" Dit vindt sterzoeker nogal een domme stelling, gezien het feit dat dit nu juist de werkwijze en grootste valkuil is waardoor mensen lid worden van een groepering.

Potentiële sekte leden worden juist over de streep getrokken door te kijken en te praten me leden. Sekte leden op wervingspad zullen je namelijk altijd met liefde en warmte vertellen hoe geweldig het is wat ze doen binnen de order. Ze zullen je als en een warm bad ontvangen, om te vertellen hoe dit alles doorwerkt, ook in hun dagelijks leven. Niet doen dus, dat praten. Nooit op deze wijze gaan onderzoeken dus. Gaan we nu snappen waar het bij Hunting zelf is misgegaan?

Kijken naar groeperingen en ordes is prima, onderzoek is nog beter, maar niet op de Hunting wijze. Onderzoek bijvoorbeeld op het internet of er iets over de groepering wordt geschreven door niet leden. Kijk of er kritische noten zijn te vinden. Zoek ook uit of de orde een vereniging of stichtingsvorm kent. Dit is belangrijk voor u om te weten, want u wilt wel inspraak en inzicht in wat er met uw centjes gebeurt. Op de website van een groepring met een sekteachtige structuur, zal u geen eerlijke informatie vinden en bij leden al even min objectiviteit. Ogen open houden dus, als u zich op het spirituele pad begeeft!

En natuurlijk Elodie, hier is sterzoeker het helemaal met je eens; "Vraag altijd aan jezelf bij het toetreden tot welke orde of groepering dan ook: “Wat is voor jou de toegevoegde waarde om deel uit te maken van zo’n groep? Zijn de kosten redelijk? En bij twijfel; niet kopen.”

Wij zouden hier aan toe willen voegen en als je uit een groepering of orde stapt en werkelijk vrij bent en je besluit om een artikel te schrijven over geestelijke misbruik, steek dan ook eens de hand en eigen boezem, en schrijf waar het echt over gaat, dan ben je een mooi en open en vrij mens. Daarmee zijn mensen die op de drempel van bevrijding staan immers ook erg geholpen

45 opmerkingen:

 1. Ex-lid van de Temple of Starlight03 april, 2010 20:35

  Ik wil best even wat aanvullen op de vraag hoe Custers in het priveleven van de groepsleden binnendringt.
  Ten eerste heeft ze altijd haar spionnen. Van die mensen die kopjesgevend je huis binnenkomen met een of andere smoes, die dan vertrouwelijk worden en priveinformatie lospeuteren. Deze spionnen brieven dat dan over aan haar. Als je niet meer in het pulletje valt dan gaat het verhaal dat je je met zwarte magie hebt bezig gehouden. Niet dat je dat rechstreeks hoor, nee, dat gaat via het roddelcircuit.

  Ten tweede zal ze niet rusten voor ze een relatie (van een groepslid) kapot heeft gemaakt als de partner haar niet aanstaat. En wanneer staat haar die partner niet aan? Als die kritisch is over wat er met zijn partner gebeurt in de TOS. Goed aangevoeld, zou je zeggen, maar Custers laat het er niet bij zitten. Die neemt zo'n groepslid apart en praat net zo lang op haar in tot ze de relatie opgeeft. Op die manier heeft ze al heel wat scheidingen op haar naam staan.

  Dit gestoorde portret krijgt het zelfs voor elkaar om haar groepsleden te verbieden om met een groepslid te praten of om te gaan als die haar niet (meer) welgevallig is. En die lui doen dat nog ook! Wie is hier nou gekker?

  Ze maakt onderlinge vriendschappen kapot, heeft de meest boosaardige tong die een roddelaar maar kan hebben, laat zich bijstaan door dezelfde soort adders, isoleert mensen van hun sociale omgeving. Moet ik nog meer zeggen of stinkt het al genoeg?

  Heb je dit ook meegemaakt Elodie? Kan haast niet missen. Niks om je voor te schamen, hoor.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Mooi stukje sterzoeker,

  Een Priester Magier die uit de Temple of Starlight is gestapt?
  Mmmmmm dat laat op zich wachten. Binnenkort is er dus een twee orde in de lineage van de golden dawn in Nederland te vewachten! Zo gaat dat. Als de magiers het niet meer met elkaar kunnen vinden, of niet meer eens met alkaar worden, beginnen ze met een eigen toko. Ik veheug me nu al weer op het verhaaltje over de geschiedenis van het ontstaan van deze nieuwe te stichten orde. Nu nog even een naampje verzinnen en wala het kan het internet op met een ledenwerf actie. Zo gaat dat in het landschap van de moderene magie. We kennen de voorbeelden. Kan sterzoeker niet even een blog schrijven over de geschiedenis van magische ordes?

  Groet, David

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Kritische Magier04 april, 2010 17:12

  Goed beschouwd zijn er nooit zo gek veel ordes geweest. Tenminste, voor zover bekend. Je weet nooit wat je niet weet, nietwaar?
  Afsplitsingen van afsplitsingen waren er genoeg, maar uiteindelijk was het meer van hetzelfde. Hoogstens een kleine smaaknuance bij de interpretatie van het een of ander. Op dezelfde manier zijn we ook aan zoveel kerkgenootschappen gekomen.

  Ook het basismateriaal dat de verschillende ordes en genootschappen gebruikten kwam allemaal uit dezelfde koker. Daar is niets nieuws aan toegevoegd en dat kan ook niet.

  Wat de laatste anderhalve eeuw de ronde heeft gedaan als orde of genootschap (geheim of niet) is allemaal afstammeling van afstammeling, splitsing van splitsing.

  De grote genootschappen zoals Vrijmetselaars en Rozenkruizer verschillen alleen in bepaalde opzichten. Hun symboliek is anders, maar heeft dezelfde mystieke basis. Dat deze genootschappen nog bestaan komt vooral door de leden, niet door hun leer, lineage of traditie. Dit zijn vooral sociale netwerken met een gezamenlijk noemer, een behoorlijke organisatievorm, een deugdelijke structuur en vooral intellectueel niveau.
  Daarom zijn ze niet te vergelijken met hedendaagse z.g. mysteriescholen en ordes van esoterische aard.
  Die komen op als paddestoelen en verdwijnen vanzelf weer na enige tijd. Wegens aanhoudende ruzies omdat daar altijd wel iemand is die denkt van de goden af te stammen en zich de betere mens waant. We kennen ze inmiddels bij naam.

  Gebrek aan intelligentie en werkelijk niveau kunt je niet verbloemen met wezenloos geblaat over een "lineage". Een meelijwekkend laag kennisniveau wordt niet hoger door die "rituelen" met ruisende gewaden waar een PR-meisje het over heeft op zorgvuldig bedachte internetsite. Het is allemaal te laag van niveau, inclusief een magus die werkelijk niks anders in het midden kan brengen dan een warrig verhaal dat van her en der bij elkaar gegraaid is.
  De aanhang van zo'n orde is van hetzelfde lage niveau. Wie zal het dan verbazen dat er zoveel ordinaire ruzies zijn daar? Zo is dat tegenwoordig.

  Ach, er is altijd kaf onder het koren geweest. De wens naar diepere kennis is van alle tijden. Het toverwoord van deze tijden is OPENHEID. Daar komen zelfs de grote genootschappen achter.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. @ kritische magier:

  dat lage kennisniveau wordt ook pijnlijk duidelijk als blijkt dat het lesmateriaal soms bijna letterlijk uit andermans boeken (of zelfs websites!!) overgenomen wordt.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Duidelijk, ik vroeg me alleen af waarom er zo veel van dit soort groepjes zijn ontstaan, en nog steeds ontstaan. Waarom zijn er inmiddels 3 of 4 afsplitsingen van de Golden Dawn. Waarom niet gewoon bij de Golden Dawn gebleven. waarom SOL, en waarom daarna weer TOS. Een heleboel vragen hen ik inmiddels.
  Deze nieuwe groepen zijn weggegaan van de Golden Dawn, maar ze zeggen nog wel te werken in deze traditie. Dat is vreemd, waarom ga je weg terwijl je nog wel de leer hanteert? Hadden ze dan ook beter niet met een geheel nieuwe leer kunnen komen dan met de oude meuk (met alle respekt) van de Golden Dawn?
  Ik deze gang van zaken dat niet rijmen. Zijn al deze nieuwe orders dan ontstaan omdat men niet kan of kon samenwerken. Of is het omdat mem vernieuwing wil(de). Spelen ego belangen hier wellicht een cruciale rol?
  Zijn het echt ruzies die afsplitsingen veroorzaken en hoe heftig moet het dan geweest zijn? Over de achtergrinden van deze splitsingen of eventuele ruzies lees nergens op de web-sites van de Golden Dawn, SOL, of TOS. Als je het van buiten af bekijkt lijkt alles koek en ei. Terwijl je van ex leden enkel nog wel iets vind over ruzies. Die geschiedenis had ik nu graag van binnenuit geweten, want dat er afsplitsingen zijn, dat weten we.
  De verschillende ordes hebben zelfs linkjes van elkaars websites op hun websites staan.
  Dus wat moeten we nu eigenlijk geloven? Was er nu echt hiebel,of is dit een onzin verhaal? Ik ben het spoor inmiddels bijster. Bij de ordes zelf vindt je hier geen enkele informatie over de reden van zoveel orders en over de splitsingen.
  Het lijkt namelijk helemaal niet verstandig om een kleine afsplitsing te vormen van iets wat er al was en wat naam had en goed is en toch gebeurt het. Waarom het wiel opnieuw uitvinden is de vraag?

  Groet, David

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Kritische Magier04 april, 2010 22:30

  Het is simpel, David. Wat met ruzie begint eindigt niet met vrede.
  De Golden Dawn heeft helemaal niet zo lang bestaan. De deelnemers van deze groep hadden onderling geen contact. Ze kenden alleen degene die hen geintroduceerd had. Je kunt deze beweging met enige dichterlijke vrijheid zien als een uitvloeisel van de reisverslagen van de Britse ontdekkingsreizigers in de 19e eeuw.
  De personen van de oorspronkelijke Golden Dawn waren rijk of getalenteerd. In het laatste geval hadden ze een geldschieter, het was hip om jong talent te financieren.
  Een van de oorspronkelijke kopstukken van de GD was MacGregor Mathers. Hij vertaalde en bewerkte materiaal van oude Kabbalisten en puzzelde Egyptisch materiaal uit. Hier ligt meteen de reden dat deze beweging naam gekregen heeft: de ruzie tussen Mathers en Crowley. Crowley heeft mathers de tent uit geprocedeerd en de GD aan zich getrokken. In de toelichting bij de Goetia van Crowley staat deze hele affaire breed uitgemeten. Crowley was niet vies van een schadaal, hij had voortdurend geldgebrek en waande zich groter dan het leven.
  Iemand met werkelijk kennis en inzicht was Dion Fortune. Die is mede om deze rusie, maar heel kort lid geweest van de GD. Ze begon haar eigen school, met de beste bedoelingen. Zelf schijnt ze zich niet of nauwelijks in de hele controverse begeven te hebben. Maar in haar boeken is wel degelijk flinke kritiek op de kortzichtigheid en het conservatisme van andere GD leden te lezen. Fortune ging haar eigen gang.
  Uit haar oorsprokelijke school zijn echter vele afsplitsingen voortgekomen, steeds onder een eigen naam, maar wel als afstammeling van Dion Fortune's school. Dat is dus die lineage.

  Hoewel de Golden Dawn nog steeds bestaat vechten de Engelse en de Amerikaanse tak elkaar tegenwoordig om de vraag wie nou de "oorspronkelijke" GD is. Maar wat de GD ook ooit geweest is, helaas is de kritische geest van Fortune verloren gegaan.
  De GD en hun afstammelingen (de scholen die zich op een lineage beroepen omdat ze ooit een boek gelezen hebben van Mathers, Fortune, Butler of Regardie)of lid zijn geweest van een van de scholen, volgen een zeldzaam conservatieve lijn en hebben niet het benul om eens goed naar hun eigen materiaal te kijken.
  Op de Sterzoekerblog staan verschillende kritieken op de hedendaagse GD en hun misvattingen. (deel 2 volgt meteen)

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Kritische Magier04 april, 2010 22:31

  Er was dus vanmeet af aan heibel en dat is zo gebleven. Natuurlijk omdat er nogal wat egootjes in rondlopen en dat zijn niet de meest snuggere figuren. Mijn mening is dat de onenigheid er altijd al ingebakken heeft gezeten en dat, met het voortzetten van deze lineage, ook de onenigheid werd voortgeplant. Niemand gaat daarbij vrijuit en het gaat ten koste van de leerlingen die oprecht de bedoeling hebben kennis te verwerven. De hele lineage, grofweg samengevat - Matthers/Fortune/Butler/Ashcroft
  laat zien dat de soep verwaterd is. Gelukkig maar, in zekere zin. De school van Ashcroft heeft zoveel van die mensen voortgebracht die een vette boterham halen (al of niet met belastingtrucs) uit prachtige kennis die daar nooit voor bedoeld is geweest. Helaas gebruiken ze de kennis niet, wegens gebrek aan intelligentie, maar rapen ze wat uit boeken of van het internet. Alleen tellen kunnen ze goed.
  Hun leerlingen leren dus niks, helemaal niks.

  David, was het wiel maar opnieuw uitgevonden, dan was er nog iets voor te zeggen. Ze krukken al een dikke eeuw met vierkante wielen door de wereld en roepen tegen elkaar dat de kar zo lekker rijdt. Laat gaan.

  Dat je ze weinig vindt over die ruzies, dat de beerput altijd potdicht gehouden wordt, is deel van de "traditie". De magie heeft namelijk heel edele leerstellingen. De magiers zelf kunnen daar echter zelf niet voldoen. Ik zou zeggen dat dat menselijk is. Maar ja, hebben we dan met mensen te maken? Nee, we hebben met rechstreekse afstammelingen van de goden te maken als we deze lui moeten geloven. Daarom wordt over de beerput een muffe mantel gegooid, "geheimhouding" heet dat.
  Daarom lees je zo weinig kritiek op die z.g. mysteriescholen die verrassend veel sektarische trekjes hebben. Maar dat is niks nieuws, zoals ik al schreef.

  Vraag vooral door, David. Zo komen we nog eens ergens.

  Groet,

  de Kritische Magier

  BeantwoordenVerwijderen
 8. De Heilige Graal wordt voorgehouden waar in de zogeheten mogelijkheden inzitten voor de goddlijke perfectie, eenheid en liefde.

  terwijl de mogelijkheden al in jezelf zit. de enige persoon die je nodig hebt ben JIJ

  dus.....oogkleppen af en blijf ook nuchter nadenken.

  SUPER BLOG met veel plezier heb ik ook de andere stukken gelezen

  groet
  haartoffee * de enige echte*

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Als iedereen zomaar een eigen (afspliting van een) order kan of gaat beginnen, dan kunnen we ons afvragen hoeveel waarde hebben de intitiaties gehad van deze magister. Wat is dan nog de waarde van een moderne mysterie school? gaar er nog uberhaubt nog wel "magie" uit deze scholen en hebben inwijdingen en graden nog wel enige zin? Hoe kan je "waarde" ontlenen aan mensen, inwijdingen, en ritualen, van groepringen die zelf niet eens waardig met elkaar kunnen omgaan. Of is het land van de magie als het land van de blinden, daar is immers een ook een oog koning?

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Kritische Magier05 april, 2010 12:43

  Kijk, dat is nou een foute benadering, Natasja. Denk vooral niet dat een inwijding pas wat waard is als de school zeer exclusief is of wanneer iedereen het met elkaar eens zou zijn daar.

  Je moet de school van de leerstof scheiden. Met de leerstof is op zichzelf helemaal niks mis. Gooi er een aantal jaren intensieve studie tegenaan, zoek een groep waarmee je van gedachten kunt wisselen, en DENK NA! Er bestaat geen instantmagie die je binnen een paar dagen in je zak hebt. Zorg dus dat je goed beslagen ten ijs komt wanneer je je in een orde of een genootschap begeeft.
  Dan ben je ook in staat om de ene school van de andere te onderscheiden. Dan kun je ook het gebruik van het misbruik (van kennis) onderscheiden.

  De manier waarop een orde of school geleid wordt zegt veel. Wordt een school autocratische geleid dan is het zeer foute boel daar. Dat gaat nooit samen met de basis van de magie. De spirituele ontwikkeling van de leerlingen moet voorop staan en dat betekent ook twijfel, vragen, aarzeling en zoeken. Een autocraat wil alleenheerschappij. Zulke scholen zijn sektes, niet meer en niet minder. Leerlingen zijn er niet, wel volgelingen en die mogen alleen betalen en hun mond houden.
  Natuurlijk zijn inwijdingen van zulke scholen niks waard. Kijk even wie er beslist en op basis van wat iemand ingewijd wordt.... Je komt voor een maf koordje in aanmerking als dat goed uitkomt, als je de hielen van de magus genoeg gelikt hebt, als je je ogen nooit uit je zak gehaald hebt, als je je medeleerlingen genoeg verlinkt hebt als ze twijfelden.

  Er is wel kwaliteit, hoor. Maar niet bij zulke scholen (als het die naam nog mag hebben).

  Denk alsjeblieft niet dat een orde pas een okee is als er een soort overheidscontrole op zou staan. Kijk alleen maar eens even wat voor peperdure "opleidingen" er aangeboden worden door allerlei instituten. Alle opleidingen uit het vrije veld (zoals dat heet) zijn vrij om de grootste bullshit te verkopen voor fantastische bedragen. Zolang er maar geen overheidsgeld in gestoken wordt, want anders moet een school wel gekeurd worden en aan strenge eisen voldoen. Nou ja, nog een kleine troost misschien. Maar elke joker mag een school beginnen. Sterker: elke joker begint ook een school. Of je er wat leert en wat je diploma waard is, is een andere vraag.

  Gebruik dus je eigen hersens en vaar niet op andersmans koers, Natasja. Dat geldt zeker voor de magie.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Kritische Magier05 april, 2010 13:46

  Dat is een foute benadering, Natasja.
  Een inwijding wordt niet meer waard als een school exklusief of duur is. Je moet de kennis van de school scheiden om te zien wat hier aan de hand is.


  De kennis is vrij toegankelijk en zeker niet duur. Gooi er een paar jaar intensieve studie tegenaan en je weet waar je over praat. Dan kun je tenminste onderscheid maken tussen de ene school en de andere, tussen rotzooi en kwaliteit.
  Bij een school waar de spirituele ontwikkeling van een leerling voorop staat zul je een open sfeer ontmoeten. Vragen, aarzeling, twijfel en zoeken horen immers bij het leerproces. Zo'n school juicht kritiek en vragen toe. Anders is dat bij een school die op autocratische leest geschoeid is.

  Iemand die een school op autocratische basis leidt heeft een sekte en volgelingen, geen school en leerlingen. Een autocraat wil alleenheerschappij dus je mag betalen en je mond houden.
  "Verdeel en Heers" is een zeer oud principe en een autocraat maakt daar altijd gebruik van. Inwijdingen horen daarbij. Je zult dus een maf koordje krijgen als dat in de kraam van een magus van pas komt, als je je medeleerlingen genoeg verlinkt hebt of de magus diensten hebt bewezen.

  Inwijdingen zijn hoe dan ook niks waard, behalve dan als je het gevoel wilt hebben "er helemaal bij te horen" en dat je beter bent dan de anderen. Kijk, Natasja, dit is een belangrijke bron van ruzies.

  Je moet het niet willen, die inwijdingen. Jij ziet het als een soort diploma. Dat is het niet.
  Een echte inwijding heeft helemaal niks met een mysterieschool of een orde te maken.

  En denk nou maar niet dat "de overheid" zich hierin zou moeten mengen om het beter te maken. Iedere joker kan een school beginnen en doet dat ook. Kijk maar naar die talloze peperdure opleidingen die allerlei partikuliere instituten aanbieden en je een waardeloos certificaatje aan het eind geven. Dat mag. Alleen als er overheidsgeld in gaat zitten dan moet een school aan strenge eisen voldoen.
  Misschien een schrale troost voor je.

  Gebruik je verstand, wees zeer kritisch en vaar je eigen koers. Boeken vind je in de bibliotheek.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Kritische Magier05 april, 2010 13:51

  Sorry, Natasja, dit is dubbelop omdat het eerste antwoord op je vraag niet op de blog verscheen.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Antwoord voor Haartoffee05 april, 2010 15:11

  Zeer wijs gesproken, Haartoffee!

  Groet van de Kritische Magier

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Ha, net wat ik dacht. Om al de redenen die kritieke magiër schrijft zou ik dan ook nooit lid worden van zo'n magische sekte. Waarbij het duidelijk is dat het de Magus alleen om macht en geld gaat. Dank je, Nee, dat hoef ik niet. Een ieder kan zoals hier boven al geschreven staat zelf met magie aan de slag. Je moet wel boter op je hoofd hebben om je zelf in een positie te willen manouveren van Magister Templi met alleen zo'n heerschappij. Helaas kom je veel gekken en machtswellustelingen tegen als je serieus opzoek gaat naar andere mensen die ook met magie bezig zijn. Ik heb me wel een afgevraagd waarom om dit het gevalletje? Waarom trekt magie en ook bijvoorbeeld wicca naast serieuze mensen ook altijd in grote getale gekken, wellustelingen aan? Blijkbaar willen dit soort mens iets zijn wat ze van nature niet is gegeven. Jezelf punten geven en Lekker dik doen over jezelf, is een vak apart en als het dan ook nog geld aanzien oplevert is het een mooi beroep!

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Vraag van Sterzoeker aan het exlid van de TOS,

  Beste EX lid, Mocht je dit lezen, zou je dan antwoord willen geven op het volgende?: Wat Sterzoeker graag zou willen weten is het volgende: Als er destijds meerdere medeoprichters zijn geweest bij de start van TOS, zoals blijkt uit de gegevens van de KVK. Waarom was Custers het die alleen de heerschappij binnen de TOS op zich heeft genomen? De andere leden hadden toch ook allemaal les gehad van DAN? Wat maakte dat zij (Custers) de baas (magister Templi) werd? Was ze gewoon zo brutaal en de anderen te verlegen, die daardoor geen eigen inbreng of initiatieven meer hadden? Vreemde situatie moet dat geweest zijn, of was er bij de TOS in het begin wel sprake van gelijkheid en is de huidige scheefgroei pas later ontstaan.

  Met vriendelijke groet,

  Sterzoeker

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Ex-lid Temple of Starlight05 april, 2010 21:16

  Bij de start van de TOS (de oprichting in 2004) waren de medeoprichters Custers zelf, haar man en haar moeder. Zij was de enige met volledige volmacht. Een familieclubje dus.

  Er waren er in Nederland wel meer die de cursus van Ashcroft gevolgd hadden, maar die hadden minder ambitie. De TOS was alleen een zelfstandige lodge van de SOL van Ashcroft en die bestond al wat langer, dus voor de oprichting van de TOS in 2004.

  De SOL deed alleen een correspondentiecursus en had een ander programma dan de TOS. De SOL gebruikte materiaal van Butler en Custers's materiaal was daar natuurlijk weer van afgeleid. Dat was dus niet de SOL cursus. Custers heeft daar een eigen draai aan gegeven.

  Het was dus van begin af aan een groep van Custers, al zijn er wel mensen geweest die haar hebben geholpen haar groep op te richten e.d.

  Het stond (en staat) iedereen vrij om zo'n club op te richten. Custers wilde echter een zusterschool van de SOL worden. Daarvoor heeft ze de hielen van DAN lang genoeg gelikt en DAN vond dat prachtig. Custers werd dus ook de Europese begeleider van SOL studenten aan deze kant van het water. In workshops werd ook altijd de indruk gewekt dat zij een belangrijke rol in de SOL speelde. In het begin organiseerde zij ook de workshops, al of niet met een optreden van DAN.
  Zij beheerde dus de contacten in Europa en rapporteerde aan DAN.

  Niemand hoefde dus toestemming van DAN te hebben om een eigen groep te beginnen. Je ziet aan de KvK gegevens dat het haar groep was, die andere stichtingsleden speelden in de praktijk van de TOS geen rol.

  Natuurlijk hebben andere SOL studenten wel groepen opgericht, sommige bestaan nog in enige vorm.

  Toen de TOS nog geen stichting was (dat werd het pas in 2004) is die Custersgroep ter ziele gegaan. Custers gooide zoveel goeie mensen eruit dat er niemand meer overbleef. Een klein groepje bleef bestaan.
  De omslag kwam echter pas toen een zekere PR-strateeg het zielige groepje oppompte tot wat het nu is, met een Latijnse naam, een andere site met die opsomming van de "deskundigheden" van Custers enz. Aan de inhoud van de TOS is echter niks veranderd: leeg. De PR-strateeg schrijft namelijk ook tegen forse betaling je boek, snap je? De indruk kan gewekt worden dat je heel wat voorstelt en belangrijke contacten hebt, zo mooi kan PR zijn.

  Er is dus nooit iets anders geweest dan een Custers groep waarin zij het alleen voor het zeggen had. Waar Custers nooit een geheim van heeft gemaakt (!) was het feit dat ze een dikke broodwinning uit die groep wilde halen, hoe dan ook.
  In 2004 had ze nog steeds een uitkering die ze aanvulde met die hoge lesgelden. Ook dat was geen geheim. Ze had een tijd als hulp in een psychiatrische inrichting gewerkt maar dat liep spaak. Met een weinig indrukwekkend arbeidsverleden en een paar enge schilderijen kom je niet zo ver. Lessen geven in "magie" lag wel lekker in de markt, dus mogelijkheden daar.

  Vergis je dus niet: de TOS van nu is een opgewarmde prak uit het verleden, alleen dan opgeklopt en uitgeserveerd door een PR-figuur.
  Er is nooit sprake van gelijkheid geweest, dus ook niet van scheefgroei. Custers was alleen ambitieuzer dan de andere SOL studenten van haar jaargang, maar die hadden dan ook vaak een behoorlijke opleiding en hun eigen broodwinning. En/of ze hadden kleine kinderen. In 2004 waren Custers' kinderen al de deur uit.

  Maar aardig waren ze geen van allen, laat staan verlegen.

  Dus: over welke scheefgroei heb je het dan?

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Ik heb weinig verstand van magische ordes, maar als ik al die verhalen lees wordt je er niet bepaald wijzer van er wordt er een hoop gebakken lucht verkocht?

  Is dit een juiste veronderstelling? of is bovenstaande opmerking ongenuanceerd geformuleerd?

  93,93,93,

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Beste Ex lid TOS,

  Met scheefgroei doel ik op situatie van na de breuk tussen de SOL en de TOS. Ergens moet er tussen DAN en Custers iets gebeurd zijn, wat we nergens op internet na kunnen lezen, niet op de site van de TOS en niet op de site van de SOL maar we wel graag zouden willen weten. Het liefst van iemand die getuige is geweest! Er is daar zoals ik heb begrepen enorme ruzie geweest. Waardoor Custers met haar TOS is begonnen en om die reden zich afgesplitst heeft van de SOL?

  Wij vragen ons af waarover ging deze ruzie tussen TOS en Custers nu eigenlijk echt? Was dat over de rituelen, was het iets persoonlijks, om geld, of ging om de (machts) positie van deze twee magiërs ten opzichte van elkaar? Twee kapiteins op een schip? Een ruzie die blijkbaar zo ernstig is geweest dat hij tot op de dag van vandaag voortduurt en waarbij beide tot op heden de kop in het zand steken en nu met hun magische ordes volkomen langs elkaar heen werken.

  Custers is echter wel zo inventief dat ze, op haar website, in haar TOS PR campagne wel vermeld dat DAN haar grote voorbeeld en nestor is en er staat zelf een goed woordje van DAN over Custers op de website van the Temple of startlight. Ex lid Tos, hoe rijmen we dit? Ondanks de ruzie dus, als het Custers zo uit komt, zo lijkt het, dan gebruikt Custers wel DAN haar goede naam. Of zie ik dat verkeer? Kijk dat is ook een vorm van schreefgroei. Dat doe je normaal niet, of je begraaft beide je strijdbijltjes.

  Met schreefgroei doel ik ook op een situatie, waarbij de magus de alleenheerschappij heeft en leerlingen geen enkele inspraak hebben in de gang van zaken in en achter de tempel. Met achter de tempel bedoel ik de financiële gang van zaken, inspraak ik rituelen of lessen, studie materiaal, boeken enz.

  BeantwoordenVerwijderen
 19. ex-lid van de Temple of Starlight06 april, 2010 18:51

  Ik ben niet bij de ruzie tussen DAN en Custers geweest. Eerlijk gezegd betwijfel ik of er iemand anders bij was.

  De breuk is van vorig jaar maar waarschijnlijk is de aanloop naar de breuk veel ouder. Ten eerste deed het de SOL van DAN (Dolores Ashcroft-Nowicki) geen goed dat Custers zoveel mensen tegen zich in het harnas joeg. Vergeet niet dat zij lange tijd Europees supervisor was voor de SOL cursisten (later is die taak voor een deel gedelegeerd). Er zijn echter veel mensen beschuldigd, zwart gemaakt, verdacht gemaakt, uit workshops geweerd, beroddeld en beklad, dat dit de SOL wel heeft moeten schaden.
  Er waren SOL cursisten die haar weigerden als supervisor. Zo'n begeleiderschap vereist immers onbevooroordeeldheid.
  Dit heeft DAN waarschijnlijk op den duur niet meer kunnen negeren, terwijl ze lange tijd de andere kant op keek terwijl ze heel goed wist wat er gaande was in de TOS. Ze heeft er zelfs lange tijd aan meegedaan. Dat staat vast.

  En dan komt natuurlijk de geldkwestie om de hoek kijken. Het dunde nogal uit in de SOL, dus minder inkomsten voor DAN. Plus een slechte naam voor je school, dat gaat niet goed.

  Vervolgens heeft DAN lange tijd de indruk gewekt dat Custers haar opvolgster zou worden. Nou moet je wel stekeblind zijn als je daarin trapt want DAN had voortdurend mensen om zich heen bij wie ze dezelfde suggestie had gewekt. Wanneer een van die troonpretendenten m/v uit de boot vielen dan werden er de gruwelijkste verhalen over zo iemand rondgestrooid.
  Niettemin heeft dit lonkende opvolgerschap de TOS-magus behoorlijk overmoedig gemaakt. De hysterie was niet van de lucht als ze vond dat iemand aan haar inkomstenbron kwam. Niet dat dat werkelijk zo was, het vermoeden was al genoeg voor een gillen en schreeuwen.
  Kijk, daar word je dus ook niet echt populair van.

  Maar ... De TOS moest een zusterschool van de SOl worden. Dat was een oude ambitie. Ik denk dat het hier ergens definitief mis is gegaan. DAN had immers kostbaar materiaal van Butler, dat moet alleen al de moeite waard geweest zijn.
  Zaken als auteursrecht (van lessen of rituelen) zouden ook best een rol gespeeld kunnen hebben.

  En .... DAN had een nieuwe opvolger: Andy Cooper. Hij was al langer derdegraads dan Custers en had beslist meer in zijn mars. Hij was begonnen de SOL opleiding op NLP-leest te schoeien. Maar er waren meer oudgedienden die DAN adviseerden en hielpen een nieuwe vorm aan de opleiding te geven.

  Dit is een schets van het slagveld. Natuurlijk draait het allemaal op geld uit. Zo lang iemand in Nederland de SOL een beroerde naam bezorgd en mensen wegjaagt, dan merk je dat in Jersey wel.
  DAN moet aan deze kant van de koek een obstakel geweest zijn voor een machtzieke magus.
  Dat moest dus wel op een breuk uitlopen. Het is nog een wonder dat dit zo lang op zich heeft laten wachten.

  Voor de buitenwacht is er niet veel gebeurt. Er is niks onvertogens op de respectievelijke websites te vinden. Het staat ook veel mooier als je iets goed zegt van je tegenstander. DAN had/heeft wel een naam, nietwaar? Dat schuif je dus leuk in je referenties ook al kun je d'r bloed wel drinken. Zolang je er aan kunt verdienen .....

  De TOS is altijd van Custers geweest en niemand had daar inspraak in wat dan ook. Tot de dag van vandaag ....

  SOL en TOS hadden allebei een eigen kapitein, een poosje zijn ze samen opgestoomd, toen in botsing gekomen (poging tot enteren was er wel) en daarna ieder hun eigen route gaan varen.

  Helemaal geen lang verhaal eigenlijk, wel met een ordinair kantje. Dat kan ik ook niet mooier maken dan het is. Gesteld dat ik dat al zou willen ....

  Heb ik zo je vragen beantwoord?

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Als je op deze wijze met magie om gaat, ja, dan gaat het vanzelf heel langzaam heel slecht met je. De tegen krachten staan op.

  Van ellende gaan op den duur je zwarte haren uitvallen, extensions bieden dan geen hoop meer, je wordt plofferig en je hormoonhuishouding gaat door de war. Het verzengende vuur element doet zijn intrede. Men herkent de symptomen!

  Het is dan nog slecht een kwestie van tijd voordat de elementen je op de knie krijgen en je moet buigen, met smalle schouders, om de keuze te maken; om terug te treden tot het ware pad van licht.

  Doe je dat niet, dan verander je jezelf in een kaal blond ziekelijk vogeltje.....

  BeantwoordenVerwijderen
 21. Ex lid, TOS, bedank voor de uitleg en achtergronden van het onstaan van de TOS, welke we zeker niet terug zullen vinden op Wikipededia.

  Nochtans vragen wij ons af waarom leden, bij toetreden van een dergelijk orde weinig tot geen kritsche vragen stellen over de oorsprong van een orde, laat staan over hoe magie gehanteerd wordt.

  met vriendelijke groet,

  Sterzoeker

  BeantwoordenVerwijderen
 22. zoveelste ex-lid08 april, 2010 15:45

  Wat heerlijk deze verhalen van her- en erkenning te lezen. Deze verhalen kloppen ook allemaal. Ik zie dat er mensen schrijven die echte insiders zijn geweest, hier nog één.

  Custers verkoopt gebakken lucht voor een zeer dure prijs!

  BeantwoordenVerwijderen
 23. De ruzie tossen de TOS en SOL zou zomaar kunnen ontstaan zijn, daardat het een "damesstrijd" betrof. Dit is niet nieuw : Dion Fortune was opgeleid binnen de Golden Dawn, maar raakte in conflict met het toenmalige hoofd van de orde Moina MacGregor Mathers, de weduwe van Samuel Liddell MacGregor Mathers.
  Dion Fortune startte haar eigen organisatie, de Society of the Inner Light. De geschiedenis herhaalt zich hier tussen SOL en TOS. Nu wil ik Custers natuurlijk niet te vergelijke met een van deze twee dames, die eer zou te groot zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
 24. Verr****, nou begrijp ik eindelijk wat die "lineage" is waar Custers het altijd over heeft.
  Ze bedoelt die lange lijn van ruzies natuurlijk.

  Als ze dat nou zelf even bevestigt op Sterzoeker dan zegt ze eindelijk eens iets dat echt waar is.

  Ik wacht.

  BeantwoordenVerwijderen
 25. ex-lid Temple of Starlight08 april, 2010 20:56

  Beste Magister Templi,

  Ik begrjp best dat er ergens de indruk is ontstaan dat de Temple of Starlight mensen trekt die vaak te vinden zijn die je altijd wel in esoterische workshopjes kunt vinden: niet al te slim, lievig, engeltjes kijken, geld en tijd teveel. De massa die overal achteraan holt als het maar met het "hogere" te maken heeft.

  Nou zal ik niet ontkennen dat die mensen er ook tussen zitten, maar door de bank genomen is de gemiddelde TOSbezoeker niet bepaald dom, redelijk goed opgeleid, niet al te jong en heeft ook een behoorlijk toekomstperspectief. Op een enkele uitzondering na hebben ze het allemaal goed op een rijtje.

  Vreemd? Toch niet.
  Op de website van de TOS staat een massa tekst maar nagenoeg geen inhoudelijke informatie. Er wordt dus iets gesuggereerd: hier kun je magie leren.
  Wie om nadere informatie gaat vragen (natuurlijk bij Custers) krijgt geen rechtstreekse antwoorden. Sorry, behalve dan over de omvang en de duur van de opleiding en de KOSTEN. Daarover laat men geen twijfel bestaan.
  Wat de inhoud betreft wordt men toch weer steeds op zichzelf teruggeworpen door van die semitherapeutische tegenvragen. Ik meen dat de Kritische Magier dat precies goed omschreef in "De Magie van de Angst".

  Op sommige punten is magie natuurlijk wel een kwestie van persoonlijke ontwikkeling en bewustwording, maar duidelijkheid over de theoretische basis kan er wel zijn. Is het Kabbalistische? Dan dienen er ook behoorlijke en inzichtelijke lessen in Kabbalistiek te zijn. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor andere onderdelen zoals symboliek, mythologie en meer.

  Gaandeweg blijkt dan dat de lessen een totaal oppervlakkige warboel van hapsnapkennis is.
  Wie dat ver genoeg de keel uithangt of wie gefrustreerd raakt omdat er altijd wel uitzicht wordt gegeven op MEER LESSEN en VERDIEPINGSWORKSHOPS (duur!), die stap uit de TOS. Natuurlijk met de nodige problemen met de magus want die ziet toch dierbare euro's wegdrijven. Na een tijdje opstappen is het slimste wat je kunt doen.
  Ik schat dat de TOS veel deelnemers heeft verloren om deze reden. Hieraan is te zien dat dit pienter volk is.

  1. ER WORDT IETS GESUGGEREERD DAT NIET WORDT
  WAARGEMAAKT.

  2. DE LESSEN ZIJN VAN EEN ZELDZAAM LAAG GEHALTE.


  Omdat de SOL inhoudelijk absoluut niets te bieden heeft, wordt de leegte opgevuld met volstrekt warrige (en verdachte) rituelen. Daarom worden leerlingen tegen elkaar uitgespeeld, wordt het worstje van een inwijding voor de neusjes gehangen en dat soort dingen.
  Bovendien - en dit is heel belangrijk - wordt de suggestie gewekt dat men van een heel exclusieve school lid is.(deel 2 volgt meteen)

  BeantwoordenVerwijderen
 26. ex-lid Temple of Starlight08 april, 2010 20:57

  Ik meen dat Sterzoeker al eerder schreef over de belastingtruc die de TOS toepast: het is een stichting en een religieus genootschap (niet BTW-plichtig!). Een stichting heeft geen leden maar donateurs. De lesgelden zijn dus donaties. Aan wie? Aan het religieuze genootschap Temple of Starlight. Kassa!


  Wie zelf al redelijk ingelezen is is materiaal van de Golden Dawn, in Kabbalistiek en magie, komt nog sneller tot de ontdekking dat de TOS een instinker is.

  Maar er is nog iets. Het woord magie heeft een magische aantrekkingskracht. Hoe kan het ook anders. De Harry Potterhype heeft er nog een schepje bovenop gedaan. Elke nuchtere geest weet: het steekt anders in elkaar, maar in elk geval niet op die manier. Daarvoor moet je wel veel lezen, veel oefenen en veel doorgronden.

  En dan is het cirkeltje weer rond want voor het laatste moet je beslist niet bij de Temple of Starlight zijn.

  Magie als onderwerp van romantische gedachten is heel aantrekkelijk (en eenvoudig). Magie als serieus studiegebied is omvangrijk, intensief en bepaald niet makkelijk.

  Maar is het niet van deze tijd om alles NU te willen hebben? Dan willen we ook NU en meteen magie kunnen beoefenen. Dan betaal je daar een paar duizend euro voor maar dan kan het ook, niet dan? Er zijn dus cursisten die dan misschien niet dom zijn, maar wel heel erg hebberig. Nou, die zijn natuurlijk heel erg welkom in de TOS want die laten zich alles wijsmaken. Als ze maar HEBBEN.

  Het heeft niet alles met intelligentie te maken of je in de lokdoos van de TOS loopt. Het zijn verkooptrucs, er wordt meer beloofd dan waargemaakt wordt en dit is allemaal niet op het eerste gezicht te zien of te horen als je kennis maakt met TOS/Custers. Daar kan ieder intelligent mens nog instinken.

  Misschien zal een enkeling vragen hoe de "magie" gehanteerd wordt. Die is dan al een beetje thuis op dit gebied. Het antwoord is of ontwijkend of "witte magie".
  De praktijk is echter omgekeerd, zoals dan later zal blijken. Want opzettelijke misleiding wordt tot de DIEPZWARTE MAGIE gerekend.
  Het schrikbewind van de TOS, de angstzaaierij en de intriges, worden ook tot de zwarte magie gerekend. Het verzamelen en opslaan van energie (na een ritueel als iedereen de zaal uit is) voor eigen gebruik wordt ook tot de zwarte magie gerekend. Weet dus wel even waar je in stapt!

  Maar juist dat weet je niet als je binnenkomt want dan heb je nog sterretjes in de ogen.
  Iemand die al ervaring heeft met een andere rituele magiegroep wordt ook niet toegelaten tot de TOS.

  Heb ik hiermee voldoende antwoord gegeven op je vragen? Zo niet, vraag dan vooral door.

  BeantwoordenVerwijderen
 27. Monica Verhulst - Engeler08 april, 2010 22:53

  Als ik dit allemaal lees dan kan ik maar een conclusie trekken: Hebben we hier nu te maken met en ordinaire sekte of met orde? Het lijkt meer een sekte te zijn, of is dat te vroeg geconcludeerd?

  BeantwoordenVerwijderen
 28. ex-lid Temple of Starlight09 april, 2010 00:11

  Hallo Monica,

  Je ziet inderdaad alle kenmerken van een sekte voorbij komen. Klopt helemaal en zeker niet te vroeg geconcludeerd.

  BeantwoordenVerwijderen
 29. Als ik het zo lees, dan is er een bepaald slag mensen, allemaal met dezelfde karaktertrekken, die geboren sekteleiders zijn. Sekteleider kun je niet worden, dat ben je van jongs af aan. Dit moet als kind al een ettertje geweest zijn. Het is iets ziekelijks, die combinatie van hebzucht, heerszucht, grootheidswaan en sluwheid. Zouden we niet een klasgenoot van haar kunnen opsporen ofzo? Die kan vertellen hoe dit bij Ina van Bergen al heel vroeg is begonnen en of dit er als jong meisje ook al in zat?

  BeantwoordenVerwijderen
 30. Beste ex lid.

  Ik ging er ook niet van uit dat domme mensen zich aansluiten bij deze orde> Het is algemeen bekend dat dergelijk groepen juist mensen aantrekt boven het gemiddelde.

  Voor mij blijft het toch onbegrijpelijk dat men niet door heeft wat voor mechanismen er spelen. je uitleg over het willen hebben van instand magie, dat verklaard een hoop. Echt iets van deze tijd.

  je schrijft ook over het verzamelen van de energie van de mensen, na een ritueel als iedereen de zaal uit is, wat zwart magische is. wat bedoel je hier mee?

  Met vriendelijke groet,

  Sterzoeker

  BeantwoordenVerwijderen
 31. ex-lid Temple of Starlight09 april, 2010 12:13

  Zonder teveel in details te treden kan die techniek als volgt worden samengevat.

  Elk ritueel laat een sterk energiespoor na, afkomstig van diepe concentratie en visualisatie.
  De uiterlijke inrichting van een ritueel is zo (als het goed is) dat alle attributen corresponderen met een bepaald krachtengebied. De concentratie en visualisaties staat worden ook "gevoed" door dat krachtegebied. Tot zover niks bijzonders want dat is in elke kerkdienst ook aan de hand, je moet het alleen even weten.

  Wanneer het ritueel ten einde is dan blijft energie achter. Die bezinkt of verspreidt zich geleidelijk, lost op zou je kunnen zeggen.
  Maar je kunt er nog iets anders mee doen.

  Deze energie kan verzameld worden in een bepaalde "behuizing". Ook dat gebeurt door visualisatie, soms met bijbehorende mantra.
  Men kan namelijk een magische entiteit in het leven roepen en die een huisje geven. Dat kan van alles zijn: een beeldje, een edelsteen (zelfs een zaadsteen* kan daarvoor gebruikt worden, een symbool of een samengesteld symbool (een sigil of zegel), de achterkant van de maan, een ouwe schoen, noem maar op.
  De magische entiteit wordt daar ondergebracht en krijgt een opdracht, bijv. beheer de energie voor mijn eigen gebruik tot ik je andere instructies geef. Zo'n entiteit heeft vaak een naam en een uiterlijk, allemaal gevisualiseerd.

  Als de deelnemers de ruimte verlaten hebben dan kun je de entiteit opdracht geven de energie te verzamelen en bij zich te houden. Je kunt ook met het "huisje" van de entiteit rondgaan, met dezelfde instructie. Dit gebeurd ook allemaal weer in de geest, door visualisatie. Alleen dat rondgaan en die eventuele mantra, dat doe je dus echt.
  Als de energie opgeslagen is en de entiteit weer in zijn huisje zit wordt de toegang van het huisje verzegeld. Niemand anders dan jij kan erbij.
  En wanneer je nu extra energie nodig hebt, dan ontzegel je het deurtje, laat de entiteit zijn schatten aan je afstaan en je bruist! Je zou die energie voor inspiratie kunnen gebruiken, of omdat je het vreselijk druk hebt en moe bent ook voor je andere rituele werk, maar je kunt het ook gebruiken om anderen te schaden. Net wat je wilt.

  Het punt is echter dat het niet alleen maar jouw energie is, maar ook van de anderen die aan het ritueel hebben deelgenomen. Een goede magus met een hoge ethische standaard zal geen energie van anderen jatten om er zijn voordeel mee te doen. Als er al energie wordt opgeslagen (bijv. voor healing) dan is dat altijd met uitdrukkelijke toestemming van de anderen. Nooit achter hun rug en nooit voor eigen gebruik.

  Het zou te ver voeren om uit te leggen waarom dat allemaal zo is, maar hier heb je alvast een kijkje achter de schermen.

  *Een zaadsteen is een (half)edelsteen die in het midden op het grote altaar wordt gelegd, eigendom van een magus of een groep is, correspondeert met de kracht waar je het liefste mee werkt (voor dat moment of altijd). Een perfect huisje voor een magische entiteit omdat de trillingen van de steen in overeenstemming zijn met de trillingen van het krachtengebied, een rechte weg dus.

  Nou zijn er vast wel skeptische lezers die denken dat dit allemaal nonsens is omdat het alleen maar in de geest gebeurt en die gedachte is terecht. Bedenk echter dat alleen wat je doet in het dagelijks leven eerst al in de geest gedaan is, vooruitlopend op de werkelijke actie.
  Zo'n erge nonsens is het dus niet. Je moet er alleen even attent op zijn.

  Is dit allemaal duidelijk?

  BeantwoordenVerwijderen
 32. Beste Ex lid,

  Dit maakt ons ook duidelijk waarom volgelingen zoveel gewicht toekennen aan de magister van deze orde, omdat zij dus letterlijk macht (energie)verzamelt van de leden van de groepen waarmee ze de rituelen uitvoert.

  Deze door Custers gehanteerde techniek kan neem ik aan ook ingezet worden om leden aan zich te binnen? Zou dit ongeveer zo kunnen werken als het principe een hologram?

  Als deze magus op bovenbeschreven wijze een klein stukje van de persoon zijn energie (wil) te pakken heeft, in dit geval de letterlijke energie, dan heeft deze magus op deze wijze toegang tot het gehele energie systeem en wils systeem van de leden en van het individuele lid van haar Orde.

  Hier uit voortkomende zou ze mensen dingen kunnen laten doen en geloven, waarbij de invloed van deze magus ongekend groot kan zijn. Zo groot dat het lid dingen gaat doen of geloven, waar hij/zij onder normale omstandig niet achter zou staan.

  Zou dit kan ook een reden kunnen zijn waarom mensen veel langer dan ze eigenlijk zelf willen lid blijven van zo'n orde, omdat een stuk van hun persoonlijke energie als het ware gevangen zit in het "energie opberg plaats" van de magus.

  De vraag die we ons kunnen stellen is dat als een lid lang in een dergelijk systeem zit, of hier nog wel sprake is van vrije wil? Of hebben we hier te maken met energetisch kidnapping? Of zie ik dit verkeerd?

  Met vriendelijke groet,

  Sterzoeker

  BeantwoordenVerwijderen
 33. ex-lid Temple of Starlight09 april, 2010 15:29

  Ik zal je vragen per alinea beantwoorden.

  1e alinea. Ja, dat kan.

  2e alinea. Ja, dat kan eveneens. Hologram is niet helemaal een vergelijking. Het is een overheersend gevoel dat andere gevoelens en gedachten wegdrukt.

  3e alinea. Inderdaad. Daarom is het zo belangrijk dat je scherp oog houdt op a) wat er zich in je gevoelswereld voordoet en b) pop-ups in je gedachten. Dus beelden die je als betrekkelijk nieuw of ongewoon (voor jou) voorkomen. Intuitief voel je dat er iets oneigenlijks binnensluipt. Als je een beetje bij de pinken bent dan kun je je makkelijk afschermen daartegen. Het is zoiets als ongewenst foldermateriaal. Dumpen die handel.
  Ik zou niemand aanraden om in dit geval vuur met vuur te bestrijden want dan beweeg je je ook van wit gebied, via grijs naar zwart. Niet doen. Zie het liever als een test waarvoor je kunt slagen als je je intenties zuiver houdt.

  4e alinea. Ja, dat kan. Dat is het mechanisme van een sekte en we weten hoe ver dat kan gaan.

  5e alinea. Ach, wat is lang blijven? De bij is niet voor niks een belangrijk symbool van zulke scholen. Ze vliegen in en uit. Je gaat weg als je er klaar mee bent, met onzin dan. Voor de ene is dat na een paar bijeenkomsten, voor de ander is dat na een paar jaar. En toch zijn er inderdaad ook mensen bij die vele jaren daar blijven en dat heeft mij wel verbaasd. Dat waren geen dommertjes en toch leek het alsof hun verstand gekrompen was. Daar kon je ook geen fatsoenlijk woord meer mee praten op den duur want die waren totaal op de magus gefocust, gehoorzaam en volgzaam, doodeng. Zou dus heel goed kunnen.

  6e alinea. Gezien het voorgaande zou je dat inderdaad kunnen vermoeden. Je zult er echter nooit de vinger op kunnen leggen, als buitenstaander dan. "Ze komen uit vrije wil", zou een magus dan zeggen, terwijl een insider beter weet. Het zou heel gunstig zijn wanneer iedereen (de insiders) die beter weet eindelijk eens zijn/haar mond open zou doen. Het blijft een vies zaakje en als je zwijgt ben je toch in zekere zin medeplichtig. Dat moet je dus echt niet willen. Daarom krijgt Sterzoeker ook antwoord op alle vragen.

  Met vriendelijke groet,

  ex-lid Temple of Starlight

  BeantwoordenVerwijderen
 34. Heeft het monster, naast haar magische leven, ook nog een gewoon leven, of komt van een andere planeet om hier haar oogst te halen?

  BeantwoordenVerwijderen
 35. Waarschijnlijk dat laatste. Sterke banden met Anubis en er gingen altijd al van die geruchten over buitenaardse afkomst enzo van die pharao's.

  En die zijn ook nooit betrapt op humor!  HAHA!

  BeantwoordenVerwijderen
 36. Sterzoeker vroeg zich af of de leden, waarvan deze energie wordt verzameld door de magus, zelf op enige wijze toegang hebben tot deze opgeslagen en gebundelde energie?

  Zodat de rechtmatige eigenaar het als het ware zelf ook kan gebruiken indien men dat wenst, zodat men de eigen energie weer terug kan claimen of terug kan halen, wat daar in die orde is wat de Magus niet toekomt.

  De vraag is of het mogelijk om deze (gestolen) energie opnieuw toegankelijk te maken voor de eigenaar. Is er een techniek bekend, om te gebruiken als aanvliegroute, om de honing uit de pot te halen van de Magus terug te halen?

  Met vriendelijke groet,
  Sterzoeker

  BeantwoordenVerwijderen
 37. ex-lid Temple of Starlight09 april, 2010 23:47

  Zeker kan dat wel. Je kunt een magische entiteit in het leven moeten roepen die sterker is dan die van de magus. Dat zal waarschijnlijk wel opgemerkt worden en dan volgt een krachtmeting.

  Je kunt het ook van twee kanten aanpakken. Ten eerste blokkeer je je eigen energie voor misbruik. Ook dat wordt weer gevisualiseerd in een beeld. In dat beeld bindt je je energie (als een pilaar van licht voor te stellen) uitsluitend aan de kracht van JOUW KEUZE. Deze kracht laat je je eigen energie vergrendelen.
  Dat doe je aan het eind van het ritueel voor je de ruimte of de tempel verlaat. Doe het in stilte en visualiseer zo krachtig mogelijk.
  Je draagt dus je eigen energie op aan een hierarchisch hogere kracht dan die van het piefje in het huisje van de magus. Klaar.

  Vervolgens visualiseer je een lint van licht dat je achter je aan meeneemt wanneer je de tempel verlaat. Dat is bedoeld voor je energie tijdens het verlaten van de tempel. Eenmaal buiten deeze ruimte "rol" je het lint op en bergt het op een plaats die je zelf vaststelt (je hart, een speciaal kastje, wat je wilt). Visualiseer dit beeld ook weer heel duidelijk en krachtig zodat je het ook echt zo voelt. Alweer klaar.

  Op deze manier kun je ook je "stroom" afsluiten door een versperring te visualiseren tussen jouw gedachten- en gevoelswereld en de magus. Bijvoorbeeld wanneer je met meditatie- of visualisatie oefeningen bezig bent. Een groot bord "verboden toegang" is al genoeg, prikkeldraad met rozen is nog beter.

  Doe dit alles in de volle overtuiging dat het terecht is wat je doet. Het gaat hier om iets dat uit balans is dus breng het weer in balans.
  Op die overtuiging komt het aan dus verbind je gevoel van terechtheid en oprechtheid aan zulke actie.

  De gestolen energie zou ik laten waar hij is, maar ik zou hem wel neutraliseren en krachteloos maken. Ook dat wordt gevisualiseerd, maar ook nu weer vanuit de sterkste overtuiging dat het JOUW deel is waarover jij zeggenschap hebt. Wat er daarna nog overblijft is een kaars zonder pit. Krijg die maar eens aan het branden.

  Ik kan er ook niets aan doen dat magie zo simpel en kostenloos is. Misschien dat er daarom zo vaak skeptisch op gereageerd wordt.
  Als ik het bovenstaande zou opblazen en er zwarte lappen over zou hangen of ingewikkelde namen bij zou doen om er vervolgens 1000 euro voor te vragen, wordt het dan geloofwaardiger?
  Probeer het zelf maar, dan weet je het antwoord.

  BeantwoordenVerwijderen
 38. Kan de magister de hele groep de opdracht geven om een persoonlijke beschermer of wezen te visualiseren, die de magus daarna voor zichzelf inzet? Ik bedoel hier mee een soort van elementaal of gedachte vorm welke wordt gemaakt door middel van visualisatie. Dit wordt zo door de magus geformuleerd dat het lijkt of de deelnemers iets voor zichzelf persoonlijk meekrijgen, wat hem of kan helpen of beschermen in huis of een opdracht kan uitvoeren bv iets beschermen. Een vervolg opdracht is dan ook om dit ding thuis te voeden en plek te geven, zodat het zijn taak kan uitvoeren.

  Zou het hiermee ook het geval kunnen zijn dit energie, wezen welke ten bate van het individuele lid van de orde zou moeten werken in werkelijkheid helemaal geen persoonlijke helper of beschermer is? Kan het zijn dat de magus de leden een dergelijk opdracht laat uitvoeren en dat ondertussen deze energieën door magus zelf wordt gebuikt? Zonder dat de deelnemers zich hier van bewust zijn? De deelnemers blijven het dan ook nog eens in opdracht van de magiër voeden, omdat ze denken dat het voor hun zelf werkt, terwijl ze niets in de gaten hebben, omdat ze denken dat het en persoonlijke helper is. Graag zou ik weten hoe dit werkt en of dit mogelijk is.

  BeantwoordenVerwijderen
 39. ex-lid Temple of Starlight12 april, 2010 15:34

  Beste anoniem,

  Zou je iets specifieker kunnen zijn over de"elementaal of gedachtenvorm" waarover je schrijft? Is het bijvoorbeeld een lucht- water-, vuur- of aard-elementaal? Wat zijn de kenmerken van de gedachtenvorm? Een globale indruk is voldoende voor mij om je vraag goed te kunnen beantwoorden.

  BeantwoordenVerwijderen
 40. ex-lid Temple of Starlight12 april, 2010 18:25

  Beste Anoniem,

  Vooruitlopend op jouw specificatie wil ik alvast een antwoord geven op je vraag.

  Een magische entiteit, zoals in jouw vraag voorgesteld, is a) groepsgebonden of b) persoonsgebonden. Is hij groepsgebonden dan visualiseert ieder groepslid hetzelfde beeld in deze entiteit. Het is dan ook een object of behuizing met 1 naam en 1 opdracht. De groep deelt deze entiteit alshetware.

  Een persoonsgebonden entiteit heeft de vorm, de naam, de opdracht en de behuizing die de persoon meegeeft aan de entiteit en dit alles is naar eigen keuze. Vanwege het strikt persoonlijke karakter zullen details over de M.E. niet aan anderen verteld worden.

  Bij een opdracht zoals je in je vraag beschrijft is de magus dus op de hoogte van vorm en inhoud van de persoonlijke M.E's.

  Dit is hoogst bedenkelijk. Voor een gevorderde (en dat is een magus) is het eenvoudig om het energieverkeer tussen de eigen M.E. en de afzonderlijke M.E's van de groep naar zich toe te trekken voor eigen gebruik. Daar zorgt de persoonlijke M.E. van de magus voor.

  Het maken van een M.E.is geen knutselwerkje voor een achternamiddag. Het is onverantwoord om leerlingen M.E.'s te laten maken en die ook nog zelf te laten "voeden". Een leerling heeft zoiets niet nodig, die is automatisch beschermd.

  Mocht jouw vraag op een werkelijke opdracht betrekking hebben dan kan ik alleen maar hopen dat de leerlingen collectief deze opdracht weigeren, omwille van hun eigen gezondheid.

  BeantwoordenVerwijderen
 41. Dan ben je in mijn ogen toch wel aardig triggy bezig als Magus je ongeoefende mensen laat experimenteren met gedachten vormen. Dit zijn de potentiële gevalletjes van ongecontroleerde energie bommetjes, waardoor mensen op termijn in de problemen kunnen komen. Soms zelf jaren nadat ze een dergelijke gedachten vorm hebben gecreëerd.

  Deze mensen zien we dan later vast weer terug in de praktijk van de regressie of psychotherapeut, nadat ze zijn uitgekakt in het reguliere hulpverlenerscircuit, en dat kan soms jaren later zijn, omdat ze allerlei vage of niet op te lossen lichamelijk/psychische klachten hebben ontwikkeld.

  Dan blijkt dat hun zelf gecreëerde gedachten vorm toch een eigenleven is gaan leiden, terwijl dat niet de bedoeling was, en dan blijkt dat hun problemen voortkomen uit de aangehechte niet eigen energie en dat er nog steeds energetische verbindingslijntjes lopen naar Custers.

  In het ergste geval kan dit eindigen in een obsessie, waardoor iemand kompleet psychische van zijn stuk gaat. Het beest kan zelf een gedeelte van de persoonlijkheid overnemen.

  Ex-lid, Klinkt dit raar of hebben we hier een punt?

  Met vriendelijke groet,

  Sterzoeker

  BeantwoordenVerwijderen
 42. Ze zouden bij deze praktijken een waarschuwingsbord in beeld moeten brengen!
  Zoals bij Uri Geller show:
  Levensgevaarlijk; Doe dit thuis nooit na. Dit kan alleen uitgevoerd worden door professionele magiers. Dit is voor ongetrainde mensen levensgevraarlijk! begin er zelf dus nooit aan!

  BeantwoordenVerwijderen
 43. ex-lid Temple of Starlight13 april, 2010 14:41

  Beste Magister en David,

  Het is op Sterzoeker al vaak naar voren gebracht: ieder draagt zijn/haar eigen verantwoordelijkheid voor wat er in/met de geest gebeurt. De Kritische Magier omschrijft het heel goed: de intuitie is een behoorlijk zuiver graadmetertje bij de vraag of ergens een luchtje aan zit. Beginners in de magie zouden eerst hun intuitie eens behoorlijk moeten aanscherpen voor ze zich met deze praktijken inlaten. Anders wordt het zwaar klagen achteraf. Goed gezien, Magister.

  David, waarschuwingsborden werken vaak als een uitnodiging. Lekker gevaarlijk dus smullen maar.
  Een goede begeleiding is een betere weg dan waarschuwingsborden. En dan bedoel ik een integere begeleiding volgens een behoorlijke ethische maatstaf en met gevoel voor verantwoordelijkheid voor een beginner. Zulke leraren m/v zijn er heus wel.

  Maar of je nou een beginner of een gevorderde bent in de magie, iedereen snapt vanzelf wanneer je een ander schaadt of uitbuit. Zelfs een beginner weet dat je de gevolgen van je eigen actie 3x terug krijgt. Liever een goeie wegwijzer dan een waarschuwingsbord dus.

  Er zullen altijd van die lui zijn die met bedrog en broddelwerk anderen uitmelken, zoals die magus van die "beroemde" hermetische, magische, overgehaalde lawaaischool met haar PR-slaafje. Zo zijn er zoveel. Wie daar in stinkt verdient het om bedrogen en opgelicht te worden. Hopelijk weten ze dan de volgende keer het verschil tussen nep en echt. Inmiddels heb ik wel met die leerlingen te doen, maar daar blijft het bij.

  Groet!

  BeantwoordenVerwijderen
 44. Sterzoeker kijk toch een wat we op het internet voor u hebben gevonden!

  Wij vragen ons ernstig af, als we geen betere antwoorden krijgen, of Custers haar persoonlijk webprofiel,op Wikipedia en op haar Temple of Starlight website, hebben doen laten inspireren door het profiel van haar Schoonzus?
  In de wereld magie is immers alles mogelijk.

  Custers kan wellicht gedacht hebben; “Oh, dat staat wel interessant, een carrière in de zorg, verhaal over het moeder zijn van een tweeling (heeft iemand die kids van Ina Custers ooit gezien?), NLP gediplomeerd”.

  Vergelijkt U maar eens de magische overeenkomsten tussen Ina Custers haar profiel en dat van haar schoonzus.

  Hier profiel van schoonzus Custers: Http://www.custerscoaching.nl/voorstellen.php

  Hier die van Ina Custers op de Temple of Starlight: http://www.templeofstarlight.nl/content/ina-c%C3%BCsters-van-bergen-magister-and-director-studies

  Onderzoeksbureau Jansen & Jansen

  U mag het zeggen, wij vernemen het graag!

  BeantwoordenVerwijderen

Vergelijkbare Blogs

Related Posts with Thumbnails