maandag 18 oktober 2010

De Cirkel van Licht en Liefde

Op het internet zijn veel websites te vinden waar cursussen worden aangeboden waarin u beloofd wordt om ingewijd te worden. Ingewijd in wat kunt u zich daarbij afvragen? Om te weten waarin u zich begeeft, als u een cursus of inwijdingsweg wilt volgen, kan u om te beginnen de website eerst eens goed lezen. Hier uit valt meestal veel af te lezen. U kan lezen over hoe men met ethiek, kennis, cursus aanbod, geld en (nieuwe)leden omgaat. In deze serie over ordes, bewegingen en groeperingen volgt hier dan ook een analyse van de website van Cirkel van Licht en Liefde.

De website van de Cirkel van Licht en liefde begint met een betoog over het feit dat de eigenaar van deze pagina zich in de jaren 90 te veel heeft gegeven en dat mensen hem te weinig teruggaven. Als gevolg hiervan ging in 2000 de knop om. We weten nog steeds niet wie hier spreekt, want vermelde naam van de eigennaar van de pagina; "Andreas Firewolf" is geen echte naam, maar een zogenaamde "magische naam".

Nadere onderzoek via domeinregistratie, leert dat deze pagina eigendom is van Andreas van der Wal. Op de nederlandse-hoofdpagina van de Cirkel van licht en liefde lezen we; "Nadat het slecht ging met Andreas Firewolf ging hij weer werken en geld verdienen. Hij kocht een huis in Finsterwolde". We lezen verder ; "Nu is de tijd dan ook aan gebroken, om zich weer open te stellen en weer te geven, maar wel met mate en wordt het tijd voor Andreas om zich weer met mensen te verbinden en inwijdingen te geven. Daartoe worden mensen gezocht die ook willen geven of die willen leren geven. Allen dat soort mensen past namelijk in de Cirkel van Licht en Liefde", aldus de openingstekst op de web pagina van de Cirkel van Licht en Liefde van Andreas van der Wal.

De schrijver van deze tekst vraagt zich of dit geen utopie is. We nemen aan dat hij het geven zichzelf hiermee bedoelt, dit blijkt geen utopie, we lezen namelijk; " dat er al twee Cirkel van Licht en Liefde zijn, waar leden zich met lichaam, geest en ziel aan elkaar geven, maar dat vereist wel werk".

"Hiervoor dienen de leden heel hard aan zich zelf te werken". Daarom heeft Andraes "TRANCE-FORMATIE cd's" gemaakt. Hiermee kunnen we ons zelf onderzoeken en transformeren. "Door iedere dag een TRANCE-FORMATIE te doen worden we steeds betere mensen. Dat is noodzakelijk voor een goede Cirkel van Licht en Liefde".
Dan komt Andreas met een waarschuwing over "The Dark Site"; "Iedere mens heeft een duistere kant, maar spirituele groepen ontkennen dit". Hieruit ontstaat volgens Andreas een splitsing: "De illusie van dualiteit. Daarom gaat men werken met engelen en wijst men demonen af". Hij geeft een tip: "Willen we gezonden mensen worden, dan dienen we de twee kanten te integreren en moeten we van de duister kant gaan houden".

Met zijn Cirkel van Licht en Liefde streeft Andreas ernaar om betere mensen te worden. "We zijn beschadigd. Om te herstellen, hebben we healing nodig. We dienen onszelf en elkaar te helen". Hiervoor betaan zeer geavanceerde technieken, die ook wordt gegeven door Andreas. "Tijdens de meester-opleiding, kan men deze technieken leren".

In het betoog lezen we in de laatste alinea wat de oorzaak is van wat ons nog in de weg staat, we nemen aan dat hier wederom op het "delen" wordt gezinspeeld; "Allerlei apenstreken, die in de loop der evolutie zijn ontstaan", zitten ons volgens Andreas nu nog steeds in de weg. Ook hier wordt weer een gepaste oplossing voor geboden; U raad het al bijna! Er moet iets gekocht worden; namelijk de" TRANCE-FORMATIE CD".

Omdat sterzoeker hier meteen commercie ruikt, wat in fiete helemaal niets met het "spirituele delen" van doen heeft klikken we maar meteen op kostenpagina-link, want we willen wel weten wat de transformatie van apenstreken tot mensenstreken ons gaat komsten.

Op de kostenpagina zien we het aanbod om persoonlijk ingewijd te worden. Hoe kan het ook anders, hier zijn hoge kosten aan verbonden. Andreas gaf ons al een waarschuwing op de home-pagina; hij was opgehouden met geven en dat blijkt. Hij zit nu in een andere levensfase; het nemen en wel uit uw portemonnee. We klikken dan ook snel door naar de eerste inwijding.

De eerste-graads inwijding "Deze bestaat uit twee sessies van drie tot vijf uur. De kosten bedragen 111,00 euro inclusief BTW. Dit is vooral een eerste kennismaking met de Cirkel van Licht en Liefde".

"De tweede-graads inwijding "Deze bestaat uit zes sessies van drie tot vijf uur. De kosten bedragen 555,00 euro inclusief BTW. In deze zes sessies leer je je chakra's te ontwikkelen. De inwijder opent je chakra's en reinigt je aura".

De meester inwijding of derde graads inwijding "Deze bestaat uit negen sessies van drie tot vijf uur. De kosten bedragen 888,00 euro inclusief BTW. In deze negen sessies leer je met je chakra's te helen". Dit noemt Andreas; "Spiritueel Genezen. Je leert ook blokkades te helen en op te ruimen. En je leert hoe je zelf een Cirkel van Licht en Liefde kunt beginnen".

We klikken op de pagina over inwijdingen de hyperlink naar de graden aan om te bestuderen wat deze precies inhouden:
"De 1e graad "Deze bestaat uit twee sessie. Deze opent de cirkel met een sjamanistisch ritueel en onze oude identiteit wordt opgeruimd en scheppen we een nieuwe. Hier gooi je al je kleding, al je sierraden en al je bezittingen in het vuur, dat brandt onder een heksenketel".

De pagina vermeld verder: "De Grote Moeder slacht je lichaam van klei. Je wordt in stukken gehakt en gaar gekookt in een grote heksenketel". We mogen aannemen en hopen dat Andreas dit niet letterlijk tot uitvoering brengttijdens zijn inwijdingen. Nu ligt Finsterwolde wel akelig dicht bij Ganzedijk, en is woensdag daar nog altijd gehaktdag volgens Richard Klinkhamer. Leg deze gedachten sprong van Sterzoeker maar even ter zijde.

Het inwijdingsverhaal in de eerste graad gaat verder: "De Grote Moeder de Grote Vader en zij paart met hem in de cirkel. Je wordt wedergeboren en krijgt een nieuwe identiteit."
Daarna begint de 2e TRANCE-FORMATIE: "De opstand tegen de Grote Vader en de worsteling begint om opnieuw tot het Licht en de Liefde te komen".
Als je dit overleefd hebt begint de 2e sessie van de eerste graad. "Hier leer je jezelf besturen en open te stellen met twee TRANCE-FORMATIES".

Op de pagina over de tweede graad lezen we dat deze bestaat uit 6 sessies. "centraal hierin staat het werken met 9 chakra's De eerste vier sessies en een deel van de vijfde sessie zijn hieraan gewijd. Het tweede deel van de vijfde sessie is gewijd aan samenvlechten van deze krachten en het ontwikkelen van kundalini".
Tot slot wordt er in de 2e graad; "In de zes sessie gewerkt aan de Leverchakra, de Miltchakra, de handchakra's en de voetchakra's".

Hoe dit werken aan deze chakra's plaatsvindt staat niet op de webpagina vermeld. Het is dus totaal niet duidelijk waarom deze tweede inwijding 555,00 euro moet kosten en wat u hier allemaal voor krijgt wordt ook niet vermeld. De kosten m.bt. de verschillend graden worden ook niet nader gespecificeerd. Vermoedelijk zijn de gekozen geldbedragen, die voor deze inwijding staan symbolische bedragen, welke gekozen zijn om hun nummerlogische en symbolisch waarde; We lezen 111 voor de 1e graad, 555 euro voor de 2e graad e 888 euro voor 3e graad.

Deze symbolisch gekozen getallen houden echter niet in dat u niet hoeft te betalen, want dat moet u wel degelijk om ingewijd te worden en deel te willen uitmaken van de Cirkel van Licht en Liefde. Het totale kostenplaatje voor deze inwijdingen is hoog. Hiermee komen de totale kosten voor de drie inwijdingen op 1.554,00 euro. Dat is veel geld en hiermee lijkt Andreas de realiteit te zijn verloren, want wie wil er nu zoveel geld uit geven om ingewijd te worden in een leer waarvan totaal niet duidelijk valt op te maken op wat voor traditie de beloofde inwijding stoelt? Wat we zien op de website doet in iedergeval germaans aan.

Kijken we echter alleen naar de doelstelling van het willen behalen van drie graden van inwijding, dan blijkt de cirkel van licht en liefde helemaal niet zo duur te zijn, als we dit vergelijk met andere magische ordes en scholen.

Als we een vergelijk maken met bijvoorbeeld The Hermetic Order of the Temple of Starlight van Ina Custers-van Bergen, waar men om de eerste graad te behalen 50 lessen moet volgen, van 75,00 euro per les. Dat wil dus zeggen dat men bij The Hermetic Order of the Temple of Starlight alleen al 3.750,00 euro kwijt is voor het behalen van de eerste graad. Bovendien is men daar 5 jaar een dag in de maand mee onder de pannen. Over The Tempel of Starlight of heeft Sterzoeker eerder al een artikel geschreven. Deze kunt u vinden op de Pagina : http://sterzoeker.blogspot.com/2009/09/de-temple-of-starlight.html

Als bij The Tempel of Starlight de 2e en de 3e graad ook uit 50 lessen bestaan, dan zijn de totale inwijdingskosten hier 11.250,00 euro. Dan doet u in totaal 15 jaar over de drie inwijdingen. In vergelijk met The Temple of Starlight is de Cirkel van Licht en Liefde voor mensen met : inwijdings-haast" dus een echte aanrader. Vergeleken met Ina Custers-van Bergen zijn de inwijding bij Andreas van der Wal ook nog eens koopje.

Openen we de pagina van de derde graad van de Cirkel van Licht en Liefde lezen we; "In deze inwijding leren we Spiritueel te Genezen". Ook hier geldt weer dat blokkades opgeruimd moeten worden en "je moet geloven".

Hier bestaat de graad ook weer uit een aantal sessies; "sessies twee tot en met vijf en een deel van de zesde sessie zijn gewijd aan de negen lagen van de werkelijkheid, maar dan van je medemens> Het gaat hierbij om de intentie".
dan volgt er een zevende sessie; "Deze is gewijd aan het genezen van de relaties met het moeder-principe en het vader-principe". het mode-ding "familie-opstellingen" wordt hier door andreas uit zijn rariteitenkabinet getrokken.
"n de achtste sessie volgt; "Het genezen van de anima of vrouwelijke kant en van de animus of mannelijke kant, die onderdrukt is".
"De negende sessie van de 3e graad is gewijd aan het meesterschap. hier leert men een eigen Cirkel van Licht en Liefde te scheppen en om de juiste mensen aan te trekken".

Hier op volgt de allerlaatste wijze les van Andreas, waar het allemaal om te doen is; waar hij zelf zo lang heeft gedaan. Andreas laat ons weten: "Ten slotte kijken we naar je houding tegenover geld. Men leert geld te vragen voor het werk".
Andreas leert ons "dat als we niets durven te vragen, we onszelf wegcijferen. Ook geeft men hier de boodschap, dat je niets van je leerlingen nodig hebt". Dat werpt volgens Andrea blokkades op. "Men is echter niet verplicht om geld te vragen voor inwijdingen". Andreas laat ons als laatst wijze les weten: "Misschien zijn er andere dingen die jij nodig hebt. Het is wel essentieel dat je leerlingen iets terug doen voor jou. Anders ontstaat er onbalans".

Onderaan de pagina beidt Andreas zijn ICT diensten aan; "Voor 140 is al heel veel mogelijk en voor 70 euro maakt hij een domein en pagina aan voor u aan".
Blijkbaar leveren de inwijdingen niet voldoende geld op en moet er ook nog op reguliere wijze geld verdient worden. Daar kan niemand bezwaar tegen maken, dachte wij zo. Hij richt zich specifiek op de alternatieve markt: "Wil je een webpagina als alternatieve genezer, sjamaan , helderziende, of Astroloog, dan ben je welkom".
Klikken we door op de pagina waar Adreas zijn internet diensten aanbied, dan zien we aan de linker zijkant een overzicht van de webpagina's de hij Host. Het betreft een aantal pagina's van hem zelf en een van zijn vrouw. Ze gaan allemaal over het werk van Andreas van der Wal.

We zien o.a :
*http://www.andreas333.com/Een reclame pagina over Andreas zijn shamanistischewerk.
http://nebc.w3diensten.com/ Een reclame pagina met een scala aan cursus aanbod; allemaal geven voor Andreas, met titels als: "Houden van anderen", "betere relaties met vrouwen", "stoppen met roken", "accepteer je seksualiteit", "accepteer je spritualteit". en nog veel meer moois.
*http://www.w3diensten.com/spirsex/ Dit is een pagina van Andreas over seksualiteit. Blijkbaar Andreas biedt dus niet alleen zijn spirituele en ICT diensten aan, maar ook zijn seksuele diensten. Nu is sterzoeker wel wat gewend en beslist niet preuts, maar dit zouden wij u echt niet adviseren om uit te testen.
Onderaan deze pagina vinden we een wederom reclame boodschap "Dat een vergelijkbare pagina 500,00 euro kost", dat is dus andere koek dan de 70 euro die op een eerder pagina als bedrag voor de ICT diensten werd gevraagd.

Wat opvallend is bij al dit soort inwijdingsscholen en hetzelfde geldt met name ook voor The Temple of Starlight, dat er bijna standaard door de docent vanuit wordt gegaan dat de potentiële cursisten niets weten, geen zelfkennis hebben, problemen hebben, totaal geen kennis over magie in huis hebben, of het allemaal nog niet weten. Wil het echt wat met ons worden, pretenderen dit soort scholen, dan moeten we genezen, een magische persoonlijkheid opbouwen, blokkades opheffen, onze angsten overwinnen, we moeten de mystiek integreren in ons leven, want daar waren we blijkbaar nog niet zelfstandig toe in staat geweest, voordat we lid werden van Cirkel van Licht en liefde of van andere vergelijkbare inwijdingsscholen waren we nergens en waren we niemand.

Ook beloven dit soort scholen ons bijna standaard dat we meer leren, dan wat we elders al opgedaan hebben of kunnen leren aan kennis, omdat zij de ene uniek weg bieden tot kennisverbreding. Zij bieden de soelaas voor het vraagstuk waarin u elders bent blijven steken of geven antwoorden waar de andere scholen in gebreke zijn gebleven.

Wederom een standpunt dus die er vanuit gaat dat u nog niet okay bent en waar u tegen betaling aan kan werken. Ben u dus op zoek naar gelijkwaardige partners, of wil u voor vol worden aangezien, dan moet u zeker niet bij dit soort scholen aankloppen, want men wordt behandelt als een onmondig en dom kind.

Om even weer terug te komen op de webpagina van de circle van ciefde; We gaan verder met het tabblad: Webwinkel. Hier vinden we twaalf CD's voor 95,00 euro en een boek geheel gewijd TRANCE-FORMATIE. Twee CD's van twaalf zijn wonderwel niet aan problemen gewijd, dat beidt perspectief. Deze handelen over: "je totemdier (je poweranimal, je instincten) en je totemvogel (je intuïtie). En de laatste CD brengt je in contact met je spiritualiteit, je innerlijke gids en met de godin van de zee".

Na dit alles gelezen te hebben willen we natuurlijk weten hoe we lid kunnen worden van de Cirkel van Licht en Liefde en wil Sterzoeker weten wat we daar voor moeten doen. Daarvoor gaan we naar de linkerzijde van de pagina. hier lezen we op de pagina: Hoe kan je je aanluiten,
"dat lidmaatschap een actief proces is. Men dient zelf aansluiting te zoeken met de cirkel". Zolang je dat niet kunt of wilt, blijf je volgens Andreas een buitenstaander. "Pas als je echt aansluiting zoekt bij de Cirkel van Licht en Liefde krijg je werkelijk contact".

Hoe we ons in praktische zin kunnen aansluiten bij de Cirkel vermeld de pagina niet, waarschijnlijk is dat door te betalen voor de inwijdingen.
wat we wel lezen is: "Om jezelf te kunnen aansluiten;
*dien je bereid zijn te geven
*dien je bereid te zijn jezelf te transformeren
*dien je werkelijk en bewust te kiezen voor een beter leven"

En ja hoor, we vroegen ons al af waar die bleef: "We dienen offers te brengen". Als het u al niet duidelijk was dat u niets kon en tot niet in staat was, dat u eerst uw "apenstreken moest verleren" en uw "blokkades" moet opruimen dan wordt u dat wel door Andreas op deze pagina duidelijk gemaakt; "dat je je ego kleiner moet maken, te leren geven en te leren TRANCE-FORMEREN".

Dat "TRANCE-FORMEREN" schijnt heel belangrijk te zijn binnen de Circle van Liefde en Licht, want dat kunnen we overal terug lezen. Het bevestigd dat we helemaal niet in orde zijn, als we zijn wie we zijn.

Wat Andreas ons vooral op het hart wil drukken op de pagina; "de Cirkel van Licht en liefde is geen sekte: is dat de Cirkel vooral geen sekte is, "Aansluiting is namelijk vrijwillig en duurt zolang we dat zelf willen, maar wil je blijven, wil je in de Cirkel van Licht en Liefde blijven? Dan dien je je aan de regels te houden". Uiteraad worden deze regels door niemand anders dan door Andreas zelf bepaald;
We lezen: maar waar we verwachten iets te lezen over de regels komt Anreas met een lang betoog van 5 pagina's over dat de Cirkel van Licht en Liefde geen sekte is.

Blijkbaar gaan er geruchten op het internet en wordt de Cirkel van Licht en Liefde beschreven als zijnde een sekte. We lezen "Op internet staan zeer kwaadaardige en tot haat aanhitsende artikelen over Firewolf". Firewolf is de magische naam van Andreas van der Wal. Ook krijgt hij per e-mail veel vragen of hij "racistisch" is en of hij "extreem-rechts" is. Natuurlijk heeft Andreas geen zin om al deze lastige vragen te beantwoorden, ook daarin verschilt hij niet met een PFI, of The Temple of Starlight.

Andreas vervolgt met een betoog over wat nu wel een sekte is. Hij bekent en ontkent daar in de aspecten waar een sekte of sekteleider aan voldoet. Hij geeft bijvoorbeeld toe dat hij een "dominante leider" is, maar "verering" staat hij niet toe. Hij eindigt onderaan de pagina met een citaat van Aleister Crowley;

"Doe wat gij wilt is de gehele wet,
liefde is de wet,
liefde onder de wet".

Waarom deze spreuk hier staat wordt niet duidelijk. Of Andreas daarmee bedoelt dat hij als "dominante leider" alles mag doen of dat zijn "volgelingen" alles mogen doen , dat vermeldt de pagina niet.
Er zijn in totaal 5 pagina's gewijd aan het begrip sekte, waarin o.a uitleg wordt gegeven over: "verlossing, mist men het juiste pad volgt". maar let op schrijft Andreas: "Dit 'pad' is niet het juiste pad. TRANCE-FORMATIE is in ontwikkeling". Andreas vraagt zich dan ook af; "Klinkt dit als de leer van een sekte?" en hij gaat nog een drietal pagina's door met de verdediging van zijn school als zijnde geen sekte.

Typerend is dat deze vraag "zijn wij een sekte" ook uitvoerig op de FAQ-pagina van The Temple of Starlight uit de doeken wordt gedaan. Ook Ina Custers komt tot de conclusie dat haar orde geen sekte of kerkgenootschap is. Als hier in beide gevallen geen sprake van is, dan rest ons de vraag, waarom men deze vraag "Zijn wij een sekte" aan zich zelf gaat stellen? Waarom gaat een orde of organisatie zich verdedigen ten opzichte van de lezer?
Een bakker vraag zich toch ook niet af of hij een slager is?

Wees dus op uw hoede als een orde of school u wil vertelen dat het geen sekte of kerkgenootscap is. Nader onderzoek in de papierwinkel van de Kamer van Koophandel kan wel degelijk uitmaken dat zeker een van beide waar blijk te zijn. In het geval van Ina Custers heeft u met een heuze kerkgenootschap van doen.

Nu willen we natuurlijk nog weten hoe de Cirkel van Licht en liefde organisatorisch is opgebouwd; Daarover is niets concreets te vinden op de pagina zelf en dit verlangt nadere onderzoek. We lezen wel op de pagina Organisatie: "Een Cirkel van Licht en Liefde bestaat uit een aantal leden onder leiding van een 'meester' die speciaal is opgeleid. De meester geeft leiding maar bepaalt niet in zijn eentje de regels. Uiteindelijk bepalen alle leden gezamenlijk hoe de Cirkel van Licht en Liefde er uit gaat zien. Het woord 'meester' dien je te lezen zoals in 'meester in de rechten' of 'master of science".

Dat er weinig democratie in de cirkel van Andreas te vinden is, lezen we in het volgende citaat; "De meester kan met een groep mensen bepaalde regels overeenkomen, met een mandaat om deze regels dwingend op te leggen. Dan is de meester een coach die mensen met een zwakkere wil helpt de overeengekomen regels na te leven. Hiermee kan de meester de anderen helpen om remmingen te overwinnen".

Ook dit stemt weer geheel overeen met de hier al eerder genoemde magische orde. Ook deze laat haar leden een contract tekenen waarin zaken die magister worden bepaald aan haar leden worden opgelegd, zonder dat er inspraak is van de leden over de inhoud van dit mandaat. Hieruit blijkt dat verschillende groeperingen, ordes en sektes zich allemaal van vergelijkbaar technieken bedienen.

De vraag is dan ook of het wel verstandig is om toe te treden tot een organisatie die dergelijke contracten hanteert. Van te voren weet u vaak niet wat de juridische gevolgen kunnen zijn, want waar tekende men nu eigenlijk voor? Een bekend voorbeeld is dat mensen tekenen en na verloop van tijd weer weggaan en hun lidmaatschap wensen op te zeggen. Vervolgens blijkt dan dat er nog voor een bepaalde periode lesgelden betaalt moeten worden. Dit kan gezien de hoge lesgelden die door magische ordes of organisaties worden verlangt aardig voor u in de papieren lopen. U kan hier dan wel een rechtszaak van maken, maar de ervaring leert dat men dit meestal verliest, omdat men een contract getekend heeft, welke rechtgeldig blijkt te zijn, ook al leek dat contractje niet meer te zijn dan een papiertje van trouw aan de (magische) school.

Als men gaat toetreden tot een magische orde, inwijdingsschool, coven, of organisatie, of men gaat een cursus volgen op het gebied van spirituele ontwikkeling, dan bestaat er dus wel degelijk een reële kans dat men in een sekte verzeild raakt, ondanks dat de website van de betreffend orde of organisatie ons iets anders wil doen geloven.

Zoek dus voor dat u ergens lid wordt naar informatie over de school, of over de orde. Hiermee kan u een hoop elende voorkomen. Met informatie zoeken, daarmee bedoelen we niet de informatie versterkt door school of orde zelf, want hier zult u alleen maar lezen of horen waarom u vooral wel moet toetreden. Google bv eens op internet of er iets te vinden valt. Nu hoeft natuurlijk niet alles waar te zijn wat u op internet vindt, maar gedegen onderzoek kan nooit kwaad.

Om te voorkomen dat men in een sekte of cultus verzeild raakt zou men een "sektarische waardenschaal", moeten hanteren. Waarbij ieder van de sektarische kenmerken in deze waardeschaal geplaatst kan worden, mist aanwezig natuurlijk. Hierdoor kan men gemakkelijk de toegepaste sektarische strategieën en technieken van de orde, cursus, organisatie, of groepering erkennen en onderkennen.

Over de "sektarische waardenschaal" zal Sterzoeker binnenkort een uitgebreide artikel schrijven. De aandachtspunten op de “sektarische waardenschaal” kunnen bv. de volgende zijn:
*collectivistische beleving zonder eigen inbreng
* vaste, nagenoeg onveranderlijke structuur
* veeleisend ten opzichte van de volgelingen
* intolerant en missionerend
* exclusivistisch * stabiel
* duidelijk omschreven grenzen
* vaste geloofssystemen en denkbeelden
* vaste, en goed uitgebouwde organisatie
* voortbestaande over tijd
* alles en iedereen dominerende charismatische leidersfiguur
* uitbuiting van goedkope arbeidskrachten
* psychisch en fysiek misbruik

Het blijft dus vooral een zaak om goed op te letten als u een ingewijde wilt worden. De Cirkel van Licht en Liefde zien wij dan ook niet als een aanradertje, maar als een uitwas van wat u zoals kan tegenkomen op uw zoektocht naar verlichting. Tot zover dan ook de analyse van de web pagina van de cirkel van licht en liefde.

13 opmerkingen:

 1. Nederland telt behoorlijk wat enge clubjes. Vroeger werd hier nog wel eens door de overheid naar gekeken, maar tegenwoordig mag blijkbaar alles.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Slecht voorbeeld doet slecht volgen. Iemand hoorde hoe Custers geld maakt en dacht: dat kan ik ook. Bosje gezwam in de ruimte, emmer b*llsh*t erover, prijskaartje erbij en ze komen er op af als vliegen op de stroop. Zo gaat dat.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Neenee Andreas is al jaren bezig hoor. Maar hij noemde zich vroeger Andreas IJswolf. Google maar eens.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Theo van der Schaaf20 oktober, 2010 12:16

  Goed stuk sterzoeker, dit soort organisaties dragen zeker kenmerken van sektes in zich. wellicht is het voor sterzoeker ook interessant om in deze reeks van blogjes ook eens te kijken naar Christelijke groeperingen, die voor het predicaat sekte of groepering in aanmerking komen. Daar telt Nederland veel van en daar mee in vergelijk zijn Custers en Adreas maar twee hele kleine bewegingen.

  Dit wil natuurlijk niet zeggen dat we het effect van kleine groepen moet uitvlakken. Grote groeperingen zijn immers ooit klein begonnen. Wetenschappelijk is uitgewezen dat een beweging ieder jaar 3% groei moet doormaken wil het over de eeuwen blijven bestaan. dat heel lijkt weinig, maar is wel een feit als we het christendom in beschouwing nemen.

  Het klopt dat Anreas Ice wolf al heel wat jaartjes bezig is. Hij woont nu in Finsterwolde (Hongerige Wolf) Ik vroeg me al af of hij daar om de streknaam naar toe is verhuis, of omdat de theosofen hem uiteindelijk hebben weten te lozen, of omdat je daar voor heel weinig geld een stulpje kan kopen, want dat is echt wonen in een uiterste uithoek van Nederland.

  Andreas heeft jaren lang in Naarden gewoond op het terrein van de Theosofische Vereniging, in een klein huisje midden in het bos. Daar veroorzaakte hij veel problemen, door zijn enge en nachtelijke rituele activiteiten in dat bos. Hij bezorgde de andere bewoners en bezoekers op het theosofische landgoed regelmatig een doodschrik.

  De theosofie zat daar dan ook behoorlik mee in de maag en zij hebben destijds nog getracht Andreas Ice-Wolf van dat terrein af te krijgen, wat niet lukte, omdat Andreas volgens de Nederlandse wetgeving gewoon het recht had om daar te wonen. Nu deze lastpost hoog in het Noorden zit, zal hij wel niet veel schade meer aanrichten, want wie wil er nu helemaal naar"hongerige Wolf" voor een inwijding of opleiding.

  Ik zou dan ook wel eens willen weten hoeveel cursisten deze man nu werkelijke heeft en hoeveel mensen er in zijn 2 cirkels van licht en Liefde zitten.
  weet Sterzoeker daar meer over te vertellen?? Zij er persoonlijk ervaring bekend met de Cirkel van Licht en Liefde zowel positief of Negatief? Ik lees het graag.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Goed werk, Sterzoeker, weer een oplichter te pakken!

  En even over die websites die hij zou maken: die zijn gewoon te lelijk om aan te zien en ook nog eens ouderwets met die tabellen. Een echte designer maakt een website met divs.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Wat een haat tegen Firewolf.
  Even relativeren. Zie de pagina:
  www.circleoflightandlove.com/indexnl.php?page=cllmeester

  1e graads inwijding, 2 keer drie tot vijf uur, 111 euro incl. BTW voor een individuele inwijding. Rekenen we met zes uur: 15 euro per uur. Dat zou geldklopperij zijn? Dat zou oplichting zijn?

  De reacties hierboven zijn al even onsmakelijk. Niet wat de mond ingaat maakt de mens onrein, maar wat de mond uitgaat. En wat uit de vingertjes stroomt bij het intypen van een reactie.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. http://www.groenepolitiek.info/index.php?page=alexvanmaanen&nm=main&n1=s1_weerwoord&fz=2

   Over de politieke correctheid van van het z.g. zweefcircuit is ook nog heel veel te schrijven hier. Dit is een heel vies Wolfje.

   Verwijderen
  2. @Anoniem, dank voor je reactie. Hierover valt zeer zeker nog heel veel over te schrijven, wat we ook zeker nog gaan doen.

   Mocht je hier zelf wat over geschreven hebben, dan is dat van harte welkom en zien we het graag op Sterzoeker. Ook persoonlijke meningen of ervaringen zijn van harte welkom.

   Met vriendelijke groet,

   Sterzoeker

   Verwijderen
 7. Heb alleen positieve ervaringen gemaakt met Andreas. De energetische overdrachten en healings waren duidelijk te voelen. Het uurloon lag duidelijk onder wat een doorsnee handwerker verdient. De CD's kan man altijd weer opnieuw beluisteren en het is net zoals bij alles: je koopt alleen meer als het je werkelijk vooruit helpt. Ik heb nooit druk gevoeld verder te doen bij hem. Ik heb gestopt omdat het te ver was van mijn stad.
  Dit hier kan alleen worden opgezet van iemand die van spiritualiteit niks weet.
  Sterzoeker hoeveel verdien jij per uur? Hoeveel verdient een psycholoog?
  Waarom wil je mensen beschermen? Je kunt ook na 1 zitting ophouden. En er zijn zeker en vast mensen die hun oude leven willen transformeren.
  Weet je hoeveel mensen een spirituele naam hebben?

  Oordeel niet zodat je niet veroordeelt wordt

  groetjes
  anonym

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Ook ik heb veel positieve ervaringen meegemaakt met Andreas. De man is zeker niet volmaakt. Maar hij heeft wel het vermogen om de geest schoon te maken van negatieven gedachten en gevoelens. Ik heb de eerste en tweede graad inwijding van Andreas gehad. Ik wil wel vertellen dat dit unieke geestelijke ervaarring is.Ik vind dat deze man zijn loon waard is. De vraag hoeveel mensen er lid zijn van zijn groep kan ik niet beantwoorden. Ieder kan zich door Andreas tot meester laten wijden en zijn eigen cirkel beginnen. En ieder kan weg bij de cirkel waarbij hij zit en een andere cirkel uitzoeken.
  Toen ik besloot te stopen met de cirkel van licht en liefde heeft men mijn geen strobreed in de weg gelegen. En zelfs geen poging gedaan om mij om te praten.

  met de vriendelijk groeten j k

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Ik heb ook positieve ervaringen met Andreas via de bel lijn waar hij ook werkzaam is verder cursussen zijn nu eenmaal prijzig je bent toch niets verplicht laat die man toch

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dit is de man zelf die deze commentaren post.

   Verwijderen
 10. Ik heb daar ook een paar inwijdingen gedaan! Ik ging Andreas niet verder omdat de afstand van Rotterdam naar bijna Groningen om de weekend niet t'doen is! Maar verder os het geen sekte, bij de meditatie, had ik niet het gevoel dat ik over mijn grenzen ging.

  BeantwoordenVerwijderen

Vergelijkbare Blogs

Related Posts with Thumbnails