zondag 24 oktober 2010

Gratis Reclame voor de PFI

Na aanleiding van het “gedoe” over de PFI (Pagan Federation Nederland) op het het forum van Silver Circle, kwam bij Sterzoeker een E-mail binnen met het verzoek om het onderstaande op de bolg te plaatsen. Voor deze ene keer dan hier gratis reclame voor de PFI.

Naar aanleiding van de Sterzoekerblogs is er een flinke discussie ontstaan over de Pagan Federation Nederland.
Eerst verscheen er een defensief artikel op het PFI forum van de hand van Morgana. Zij plaatste dit artikel op het Silver Circle forum en daar sleepte zich de discussie voort.
Er werden terechte vragen gesteld over de gesloten bestuursvorm van de PFI, over de samenstelling en de benoeming van de bestuursleden, over de omvang van de achterban van de PFI, over de richting van de geldstroom enz. Kortom, allemaal vragen die in een ledenvergadering van een vereniging ondervangen worden door behoorlijke statuten.

Echter: GEEN VAN DEZE VRAGEN WERD BEANTWOORD!! Noch door Morgana, noch door Merlin.
Wel een boel gehuil over het feit dat er nu eindelijk eens vragen gesteld werden. Vragen aan een onduidelijke club die zegt de paganisten te vertegenwoordigen maar dat niet doet. En al huilt Morgana nou nog zo hard en verongelijkt, feit blijft dat de achterban nooit om een mening gevraagd werd zolang de stichting PFI bestaat.

Morgana laat het voorkomen alsof zij niet goed door de notaris voorgelicht zou zijn bij de keuze van de bestuursvorm. Kletskoek! Zij heeft daar bij de oprichting van de stichting niet alleen gezeten, Merlin en Bara zijn het Nederlands beter machtig dan Morgana, dus een taalkwestie kan het niet geweest zijn. ER IS BEWUST GEKOZEN VOOR EEN STICHTINGSVORM!
Niettemin heeft men al die jaren de schijn hooggehouden dat men een open vereniging was. Men heeft de aanhangers van de PFI opzettelijk misleid!

Met de pluimstrijkers en de hielenlikkers die op SC forum en PFI forum zo ruim vertegenwoordigd zijn schiet niemand wat op. Van deze mensen komt de verbetering niet, wel van de mensen die de scherpe vragen stellen. Het is ook door deze vragen dat de stichting PFI besloten heeft (...gedwongen werd) een bijeenkomst te houden.

Let op: dit is geen ledenvergadering (want dat kan niet), het is een discussiemiddag!!

www.forum.paganfederation.org/viewtopic.php?t=2496&highlight=6th+november+2010

De bijeenkomst is vrij toegankelijk, dus voor iedereen.

Zaterdag 6 november 2010 van 12.30 uur tot 17.00 uur, in het Wijkcentrum te Lunteren,
Dorpsstraat 28.
Een toegangsprijs staat niet vermeld en we mogen hopen dat de toegang vrij is.

Er is geen enkele reden om dit stichtingsbestuur het voordeel van de twijfel te geven. Hieronder volgen de punten waarom.

1. Men heeft jarenlang de achterban misleid.
2. Men heeft nooit enige inzage gegeven in het financiële reilen en zeilen van de stichting terwijl men dat op vrijwillige basis had kunnen doen.
3. Men heeft de statuten nooit openbaar gemaakt.
4. Men heeft nooit ondersteuning van de bestuurstaken gevraagd van een commissie of raad van paganisten uit de verschillende stromingen.
5. Van de z.g. “Heathen Round Table” is alleen bekend dat deze door Morgana wordt samengesteld. Dit is daarom iets anders dan een commissie ter ondersteuning van het bestuur en het beleid van de PFI.
6. Dat het bestuur autocratisch werkt is een keuze van het bestuur: het kan maar hoeft niet. Ook een stichting kan openheid van zaken bieden.
7. Dat men nu jeremiëert over het vele werk dat Morgana gedaan heeft is een nare psychologische truc die vaak wordt toegepast door mensen die veel te lang op een bestuursstoel hebben gezeten. De mogelijkheden van actieve participatie en beleidsadvisering zijn immers niet benut.
8. Nergens spreekt de bereidheid uit om te democratiseren. De site van de PFI laat zien dat men zich kan voegen bij de “Vrienden van de PFI”. Er wordt nu ook gesproken over donaties, het bedrag is een soort adviesprijs. Men mag nog wel betalen als “vriend” van de PFI. Er verandert echter niets aan de bestuursvorm dus wat heet vriend?

Het stichtingsbestuur heeft nog steeds niets geleerd. Al de kritiek op hen komt voort uit de behoefte aan openheid. Ook komt veel kritiek voort uit de troebele samenwerkingsverbanden die de PFI er op na houdt. Die zijn helemaal niet zo vrijblijvend als Morgana het voorstelt in haar verweer op het PFI forum en de PFI site. Of is het toeval dat Ina Cüsters ineens in Roemenie – waar Morgana nogal wat contacten heeft opgebouwd – les gaat geven bij een soort magische school aldaar? De herinnering aan de meet and greet ligt nog vers in het geheugen omdat ook daar de aanhang van de PFI potentiële klandizie voor Ina Cüsters was. Hoe staat het met die interkerkelijke contacten waar de vertegenwoordigers van de gevestigde religies zitten? Willen de paganisten dat wel?

De handel in adresbestanden is booming dezer dagen want het vormt een welkome aanvulling van de kas. Wordt het adressenbestand van de stichting PFI ook verhandeld?
Privacyvragen zijn zeer terecht. Ook internationaal is dit een item.
En dan hebben we nog de vraag over de clubpolitieke correctheid van de PFI. De vraag is immers of dit stichtingsbestuur handelt in overeenstemming met de eigen nobele doelstellingen die – naar vermoed mag worden – in de oprichtingsakte vervat zijn en daarmee de bestaansbasis van de stichting PFI vormen. Zoals eerder is aangetoond op Sterzoeker handelt men helemaal niet conform de eigen doelstellingen. Dat is een reden voor een motie van wantrouwen, voor het vertrek van dit bestuur. Helaas kan dat niet want het is een stichting. U heeft dus niets in te brengen, laat dat duidelijk zijn.

KOMT ALLEN NAAR LUNTEREN EN VOEL DE SHIT!! LAAT JE BIJ DE NEUS NEMEN DOOR MORGANA, LADY BARA EN DE MYSTERIE GUEST (het onzichtbare derde bestuurslid) op 6 november a.s.
WAARSCHIJNLIJK MET MEDEWERKING VAN KERMIS van BERGEN-CŨSTERS.

Het is te hopen dat dit bestuur eindelijk de stichtingsakte meebrengt en openbaar maakt.
Het is ook te hopen dat zij eindelijk de terechte vragen zullen beantwoorden en geen voorrang zullen geven aan de hielenlikkers en pluimstrijkers die er voor hun eigen belangen zullen zitten (dat is namelijk voorspelbaar).

Mocht dit bestuur hierna nog niet de koers verleggen dan rest slechts een ding: WEG MET DE PFI!

LAAT VAN JE HOREN IN LUNTEREN!

27 opmerkingen:

 1. De bestuursleden van de PFI zijn zo eigengereid en arrogant dat ze gewoon hun eigen koers blijven voortzetten met het verkopen van gebakken lucht en het negeren van de achterban.

  Elke vorm van fatsoen, normen en waarden zijn veranderd om er dik geld aan te verdienen en een stelletje willoze jaknikkers te verzamelen die het voor de krankzinnigheid van het PFI bestuur opnemen.

  Het enige wat er voor het PFI bestuur op zit is om de stiching PFI per direct op te heffen omdat het naar één grote zwendelarij riekt onder valse voorwendselen.

  Het is goed dat er een enorme discussie is ontstaan zodat de ware gezichten, intenties en motieven van PFI,de SC en de TOS door de mand vallen waarmee tegelijkertijd deze clubjes op de vooravond van een ontmaskering zijn aangekomen.

  Mocht dit bestuur hierna nog wakkergeschud worden en niet de koers heel snel gaan verleggen dan rest slechts de enige optie om de voor eens en voor altijd boel op te heffen.

  LAAT VAN JE HOREN IN LUNTEREN!

  93,93,93

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Zullen we het er maar op houden dat PFI met al die andere clubjes nare trekjes van totalitair gedrag vertonen?

  PFI zegt het woord, jaknikkers geven het dogma die vorm dat de mentalitheit van die club een ultieme kennis van waarheid gebaseerd is op gebakken lucht

  Seven Sisters

  * Zo gaat de discussie met wat olie op het vuur geleidelijk voort zodat de PFI volkomen op zijn gat komt te liggen omdat alle stoel poten onder de stoel van het PFI bestuur door de recente ophef terecht worden weggezaagd!

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Ik dacht dat je de stichtingsakte van een stichting gewoon bij de KvK kon opvragen. Is misschien handig om te doen voor degenen die graag weten waar ze over praten.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. De gegeven van het PFI zijn eenvoudig op te vragen bij de KVK, maar de hamvraag in deze is ook, waarom doet het PFI (Morgana) zelf zo geheimzinnig over de derde persoon. En waarom wordt er als er naar de naam van deze persoon wordt gevraagd, op deze vraag geen antwoord gegeven. Deze vraag is nu al meerdere keren gesteld en men vertikt domweg om hier een antwoord op te geven. of Morgana ontwijkt de vraag. Dat is op zijn minst opmerkelijk. Zo opmerkelijk dat niemand het over het hoofd ziet!

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Ja, die gegevens zijn openbaar, dat is bekend. Maar er moet wel voor deze informatie betaald worden en dat is niet terecht.

  Het stichtingsbestuur moet de akte gewoon ter inzage geven, dat is wat er gebeuren moet.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Er kan gewed worden, het loket is open!

  Wie is het 3e bestuurslid? Ja, daar is iemand die zet in op Merlin/Dennis Sythove/Dennis van Siethof!

  HAHAHA!

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Ik zet ook in op Merlin. Morgana en hij doen teveel moeite om de schijn op te houden dat SC en PFI niet verknoopt zijn. Wedden van wel?

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Waar wordt om gewed? Ik bedoel wat is er te winnen?

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Rondje spookhuis bij Kermis Custers. Als je raadt wie het spook is mag je nog een keer.

  HAHAHA!

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Jansen & Jansen26 oktober, 2010 08:44

  Neen, het is kermis van Bergen en Circus Custers!

  BeantwoordenVerwijderen
 11. branagh zei
  Ja, die gegevens zijn openbaar, dat is bekend. Maar er moet wel voor deze informatie betaald worden..

  Haha, als het niet gratis kan dan gaan we lekker stennis schoppen totdat ze over de brug komen. Geen mens die ons iets maakt, we zijn toch lekker anoniem.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Als het bedrog gratis is trap ik ook stennis.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Beste Branagh,

  Stennis schoppen is niet Sterzoekers geliefde methode om achter informatie te komen. Wij hanteren de methode van het opvragen van gegevens en feitenmateriaal.

  De gegevens van de KVK zijn al reeds lang in ons bezit, maar we laten nog even de kans aan de PFI over, of zij zelf over de brug komen met deze gegevens. We wachten Lunteren dus even af om te zien hoe "open" men is bij de PFI.

  Met vriendelijke groet,

  Sterzoeker

  BeantwoordenVerwijderen
 14. OK, iedereen met kritiek in de rugzak naar Lunteren, dus. Maar je moet je wel aanmelden, wat blijkt als je de eerder opgegeven link volgt. Iemand zich al aangemeld?
  www.forum.paganfederation.org/viewtopic.php?t=2496&highlight=6th+november+2010

  BeantwoordenVerwijderen
 15. wil wel wicca worden, maar niet zo30 oktober, 2010 01:14

  ja, en ik het goed heb gelezen kan je je voor Lunteren alleen maar aanmelden als je "lid" bent en een serienummer...ehhh "lidnummer" hebt. Is de PFI opeens een vereniging geworden? waar komt anders het begrip lidnummer opeens vandaan? de PFI als stichting heeft naar ik weet nog steeds geen leden, dus zijn er ook geen lidnummers weg te geven. Of hebben we iets gemist?

  Uit het bericht op het SC forum begrijp ik dat iedere andere wicca belangstellende, zonder rugnummer, met goede inbreng, in Lunteren helemaal niet welkom is?? Mmmmm vreemd zo blijft wicca weer mooi binnen de schijfdeuren.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Tja, als je geen donateur bent van een stichting en het niet eens ben met waar zij voor staan, wat geeft je dan het recht of de aanleiding om mee te discussiëren over het gevoerde beleid? Je hebt er dan toch niks mee te maken omdat je je niet kunt vinden in hun ideologie? Tenzij je er als ex-lid nare ervaringen mee hebt, en dan kun je altijd vragen of je met als achtergrond je ex-donateurschap mee kunt discussiëren (jawel, vragen; een mailtje lijkt me dan voldoende). Als niet-sympathisant of donateur van b.v. Greenpeace heb je toch ook geen behoefte om je met hun bestuurlijke organisatie te bemoeiïen?

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Zeg Anoniem, ooit van democratisch recht gehoord?

  Ik zou toch zo graag lid van de PFI willen worden en contributie betalen. Helaas, ik KAN geen lid worden, kan niet bij een stichting.
  Dat het bestuur het voorstelt alsof dat wel kan, daar gaat het helemaal mis.

  Als sympathisant van de PFI heb ik niet alleen het recht maar ook de plicht om op deze fout te wijzen.
  Of is die redenering te moeilijk voor je?

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Ja hoor, democratisch recht heb ik weleens van gehoord. Donateur van een stichting zijn of worden lijkt me iets anders. Beschouw je het ook als je recht en plicht om de Katholieke Kerk op hun fouten te wijzen? Of de Stichting Wakker Dier? Of andere stichtingen met een ideologie die misschien niet de jouwe is? Dan kan ik alleen maar concluderen dat je iemand bent die anderen graag op hun fouten wijst en zelf lekker buiten schot blijft omdat je geen donateur wilt worden van wat dan ook. Het lijkt me dat als je jezelf sympathisant noemt je je wat sympathieker tegen de stichtingen in kwestie zou kunnen opstellen en als het je niet zint welke koers ze varen, zeg je je donateurschap lekker op en bemoeit je nergens meer mee want dan wil je er niks meer mee te maken hebben.

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Lieve anoniem hierboven. Stichtingen zoals wakker dier en vele anderen geven wel netjes inzicht in wie er in het bestuur zitten en publiceren hun jaar cijfers. Boevendien zijn dat stichtingen die zich inzetten voor het goede doel, dat lijkt me heel iets anders dan het PFI.

  De katholieke kerk is geen stichting, dat kent een andere bestuursvorm. Het gaat ook niet om fouten waar op gewezen wordt door mensen die kritiek hebben op de PFI, maar om het inbrengen verbeterpunten en op het verkrijgen van inzage en informatie. wat geweest is is geweest en we kunnen er samen iets heel moois van maken, maar dan moet het bestuur van de PFI wel openstaan voor verandering en groei. dat gaan we in Lunteren mee maken.

  Kijk en als we onze donateursschap opzeggen hebben we helemaal niets meer in te bregen in Lunteren, dat doen we dus mooi nog even niet, want we blijven opbouwwerkers en gaan er vanuit dat dit een leermoment is voor de PFI. Zodat er iets moois uit kan groeien voor de teoekomst. is dat niet het geval dan vrees ik dat de PFI geen toekomst heeft.

  BeantwoordenVerwijderen
 20. De PFI is zo hardleers als de pest, het is een stelletje koeienkoppen die hardnekkig doorgaat zich te profileren en daarmee elke vorm van kritiek negeert zonder toe te geven of zich open te stellen voor kritiek die een verandering in gang kan zetten die zich positief ontwikkeld.

  Er lopen bij de PFI enorm veel koeienkoppen met een arrogante blik die halsstarrig kritiek en onrust systeemmatish in de hand blijven werken zonder dat er een les uit kan worden geleerd.

  Seven Sisters .:

  BeantwoordenVerwijderen
 21. Beste opbouwwerker, ik ben geen lid meer van de pfi, al geen jaren meer, toch ben ik welkom, heb een verzoek gestuurd en een antwoord dat dat ok is.
  Wil niet zeggen dat er dan ook werkelijk geluisterd wordt, maar ik kan wel komen en ik ben erg benieuwd.

  BeantwoordenVerwijderen
 22. ha, annoniem dat is heel fijn om te horen, dat mensen die iets positiefs bij te dragen hebben ook welkom zijn in Lunteren, ook al zijn geen "lid" van de PFI. Ik hoop dan ook dat men in grote getale komt. Zodat er iets mooi uit kan groeien.

  Ik hoop jullie daar allemaal te zien!

  BeantwoordenVerwijderen
 23. Als ik het goed begrijp zal Sterzoeker dus ook in Lunteren zijn.
  In dat geval ga ik mij zeker aanmelden. Je hoeft dan wel geen "lid" te zijn, maar aanmelden moet wel volgens Lady Bara. Zodat ze weet hoeveel stoelen er neergezet moeten worden, schrijft ze op Sc forum. Is Bara iemand met humor of lijkt dat alleen zo?

  BeantwoordenVerwijderen
 24. Beste Anoniem,

  Onze ogen en oren zijn overal!

  Met vriendelijke groet,

  Sterzoeker

  BeantwoordenVerwijderen
 25. >> Onze ogen en oren zijn overal! <<

  Heel fijn, geweldig om te horen dat alle slakken goed onder de onderste steen vandaan gehaald gaan worden! Ik hoop persoonlijk ook het *gezicht* van Sterzoeker even te mogen bewonderen op deze gedenkwaardige dag.

  BeantwoordenVerwijderen
 26. En heb je het "gezicht" van Sterzoeker gezien?
  Vertel!

  BeantwoordenVerwijderen
 27. Nee, geen gezicht gezien. En hier ook geen verslag. Waarmee Sterzoeker cs zich parmantig schaart onder de grote schare kapiteins achter hun eigen zandkasteeltje in Zandvoort. Oh wat zijn wij heden bij.

  BeantwoordenVerwijderen

Vergelijkbare Blogs

Related Posts with Thumbnails