maandag 24 oktober 2016

Star Pupil Syndrome

Waar de naam Star Pupil Syndrome vandaan komt kunnen we niet precies achterhalen. Het wordt soms in films of boeken gebruikt. We hebben sterke de neiging om het terug te voeren naar een denkbeeld van J.W. Butler. Hij gebruikte het begrip voor leerlingen van zijn school (Inner Light Society), alhoewel het begrip in de loop der tijd veranderingen heeft ondergaan. Het was de mysterieschool waaraan Dolores Ashcroft een leerling was en waar zijn na de dood van Butler zelfs aan het hoofd stond.Butler kende zijn Pappenheimers. Een leerling die zich extreem inspande om de beste van de klas te zijn, die het gedrag van de leraar bovenmate imiteerde, en zich de lieveling van de leraar waande, leed volgens Butler aan het Star Pupil Syndrome.
Het is dus minder erg dan sterallures, maar het leunt er tegenaan.

Butler had dit verschijnsel scherp geobserveerd. Dolores Ashcroft was er later ook steeds op bedacht. Niet omdat zij zich als hoofd van haar school beconcurreerd zou kunnen voelen, maar uit oprechte bezorgdheid en altijd gespitst op correctie van dit gedrag, in het belang van een leerling. Iemand die aan deze kwaal leed kon namelijk makkelijk de eenheid van een groep verstoren. Bovendien is zo’n leerling makkelijk geneigd meer magisch hooi op de vork te nemen dan bevorderlijk is op dat moment. Temperen en begeleiden, dat was het devies.

Prachtig, hoor ik de lezer denken. Maar er schuilt een akelig addertje onder het gras. Dolores Ashcroft was er goed van doordrongen dat zij zelf dit Star Pupil Sydrome kon uitlokken en bevorderen. Hoe behoedzaam zij ook met haar verantwoordelijkheden omsprong, ze is er ook blind voor geweest.

Haar voortreffelijke kwaliteiten en talenten maakten haar niet alleen tot een voorbeeldig leraar, maar wekten ook ambities die aardser waren dan magisch leuk is. Wie wilde er niet haar opvolger zijn? Iedereen natuurlijk. Aan de ene kant heeft de school van Dolores dus zeer getalenteerde magiërs voortgebracht, aan de andere kant wekte haar positie als hoofd van haar school grote ambities.

Op dit punt gleed het uit haar vingers. Wat zijzelf in werking had gezet, kreeg bij tijd en wijle een vervolg dat zij niet meer onder controle had. Dolores had namelijk de neiging om getalenteerde leerlingen het gevoel te geven dat die haar opvolger zouden worden.

Dit is een aantal keren gebeurd in de geschiedenis van Dolores en het heeft ernstige gevolgen gehad, zowel voor haar als voor deze sterleerlingen. De eerste ramp speelde zich in familiekring af. Alleen de grote lijnen van het verhaal zijn bekend en komen overeen met latere rampen. De tweede was David Goddard, uiterst begaafd, kundig en ter zake.

Toen hij vernam dat hij bij nader inzien toch niet de opvolger van Dolores werd is hij zo kwaad geworden dat hij haar zwaard stal en in een dichtbij zijnde rivier gegooid heeft. Goddard heeft jaren nodig gehad om de teleurstelling te boven te komen maar hij heeft het wel verwerkt en is zijn eigen school begonnen: The Rising Phoenix Foundation. Die bestaat nog steeds, biedt zeer goede – gratis – lessen in de Westerse mysterie traditie. Hij heeft een aantal zeer goede boeken gepubliceerd en zijn naam was voorgoed gevestigd. Goddard is inmiddels een groot leraar.

Het derde debacle loopt nog. Ina Custers was ook een leerling van Dolores. Custers leed in hoge mate aan het Star Pupil Syndrome. In de loop van de 90-er jaren begon zij zich de opvolgster van Dolores te wanen. In die tijd had zij een nevenvestiging van de school, van Dolores – The Servants of the Light – en Custers was supervisor voor de leerlingen aan deze kant van het water.

De SOL bood namelijk een correspondentiecursus aan over rituele magie. Het is steeds het streven van Ina Custers geweest om van haar Temple of Starlight een zusterschool van de SOL te maken. Dat was natuurlijk aantrekkelijk voor de inmiddels bejaarde Dolores Ashcroft.

Er kwamen echter bij Dolores steeds meer klachten binnen, over de manier waarop The Temple of Starlight, onder aanvoering van Ina Custers, te werk ging. Dolores kreeg haar twijfels, maar toen was het al te laat.

Er werden leerlingen van de SOL zwaar over de hekel gehaald, beklad en geboycot. Er kwamen klachten binnen over de Temple of Starlight hoewel Dolores met die leerlingen strikt genomen geen binding had. Dolores heeft dat te lang naast zich neergelegd, want zij is geen mens voor persoonlijke vetes. Maar toen kwam de 3e graads inwijding van Ina Custers (dat was opportuun gezien de aanstaande vestiging van de zuster- school).

De eigenlijke inwijding, van Ina Custers, is niet op een bijeenkomst met haar leden erbij gebeurd want Ina was te bang voor haar concurrenten (die overigens ooit vrienden van haar waren). Plots kwam Custers op een weekend workshop binnen, in haar 3e graads outfit en iedereen wist toen hoe laat het was. Deze grote wekend bijeenkomst, die als "Angelic Workshop" werd aangediend, werd een catastrofe. Deze gebeurtenis heeft tot de val van de eerste Temple of Starlight gevoerd, want ruim 20 van de 25 leerlingen trokken zich terug.

Maar ook hier herrees de phoenix, zei het kreupel. De Temple of Starlight werd na een paar jaar heropend en Ina Custers haar Star Pupil Syndrome was tot volle wasdom gekomen. Waar dit uiteindelijk toe geleid heeft kunnen we allemaal waarnemen. Dat Dolores Ashcroft haar fout heeft ingezien, door niet tijdig orde op zaken te stellen, is duidelijk geworden door de breuk met de Temple of Starlight.

Dolores heeft Ina en haar Temple de deur uitgezet. Vervolgens heeft zij ook meteen de deur richting Ina Custers dichtgetrokken. Ina haar poging om tot een nader gesprek te komen werden door Dolores niet geaccepteerd. Mail werd niet beantwoord en de telefoon niet beantwoord. Jaren later zou Custers hetzelfde doen met leerling, waarmee ze in conflict kwam; niet thuis geven als er om een nader uitleg wordt gevraagd. Voor Ina Custers was dit een harde leerschool, wat ook maakte dat ze nooit meer een persoonlijke band aan zou gaan met enig leerling, want Custers heeft nooit kunnen verkroppen dat Dolores haar als een baksteen liet vallen. Custers heeft did harde afschied van Dolores ook nooit kunnen verwerken. Ze beschouwde Dolores als haar "moeder". Tot op heden heeft ze meerdere poging gedaan, om terug in contact te met Dolores. Dolores houdt, overigens niet geheel ontrecht, de deur voor Custers stevig dicht. Dolores is mag dan oud zijn, maar ze is zeker niet seniel. Die heeft allang gezien hoe megalomaan Custers te werk ging.

Of er nog een zwaard in de Maas terecht gekomen is, is niet bekend maar het zou ons niet verbazen. Alle de leerlingen die ooit in kwaad daglicht zijn gezet door de magus van de Temple of Starlight zijn volledig gerehaliliteerd en kunnen vrij toetreden tot de SOL of gelieerde scholen van Dolores.

Het Star Pupil Syndrome kan kwade gevolgen hebben, zowel voor de leerling als de leraar. Het is echter de leraar op wie de verantwoordelijkheid rust om een oog op het welzijn van de leerling te houden en een oog op de gevolgen voor de school. Het is immers de leraar zelf die dit gedrag oproept. Krijg dan de geest maar weer terug in de fles. Zelfs een wijze leraar als Dolores is dat niet gelukt.

De Kritische Magier

7 opmerkingen:

 1. Dit alles maakt het ook begrijpelijk waarom er zo zuinig wordt omgesprongen met het luisteren naar de inbreng van de leerlingen en waarom dit syndroom is ontstaan. Iemand die deze hier zelf last van heeft zal heel goed op letten en dit bij de volgelingen herkennen en deze dan klein willen houden, om herhaling te voorkomen. Vandaar ook de copy rights en het geregistreerd handelsmerk. Zo als de waard is zo vertrouwd zij haar gasten!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Waarom is er eigenlijk geen SOL loge meer in Nederland, of waarom wordt hier geen nieuwe start mee gemaakt? Als dit op de juiste wijze gedaan zou worden, zou ik wel lid willen worden. Mits ik geen toren hoge intregelden hoef te betalen. Ook zouden de mensen die toen actief waren best een eigen tempel, zonder de fratsen van Custers, kunnen beginnen, lijkt mij. Heeft hier nooit iemand aan gedacht of wil niemand hier zich voor inzetten?

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Er was nog een SOL lodge in Nederland, Vrouw Holle. Of die nog bestaat weet ik niet maar die wordt in elk geval op de SOL site vermeld.

  Om een SOL lodge te starten is goedkeuring van Dolores nodigen een bepaalde graad van inwijding dus minimaal eerstegraads. Maar kan ook 2e graads zijn, hou me ten goede. Je moet wel de hele SOL opleiding hebben gevolgd en dat duurt dan weer 5 jaar.
  In ieder geval is toestemming nodig als je onder de SOL paraplu opereert.

  De SOL hanteert nog wel dat inwijdingssysteem. Daar is genoeg tegenin te brengen, maar soit, het is zo.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Waarom hier in Nederland geen SOL lodges meer zijn? Ja, eigenlijk raar want er waren in het begin vrij veel SOL leerlingen. Een deel zat ook bij Ina Custers en sommige ook behoorlijk lang. De leden van haar lodge waren doorgaans 2e graads. Die hadden inderdaad zelf een SOL vestiging of op z'n minst een eigen school kunnen beginnen.

  Wie echter afgeknapt was op Ina die had geen zin meer om een eigen school te beginnen. Er zijn wel veel ex-leerlingen (SOL of TOS) die hun eigen groepen gestart zijn en hun eigen trainingen geven. Maar niemand had de ambitie om een "school" op te zetten zoals Custers dat gedaan heeft.

  De mensen die weggegaan zijn waren de beste leerlingen, dat weet ik uit ervaring. De talenten waren verdeeld, maar de intentie was gelijk en die was goedmoedig. Dat haaiengedrag van Ina was hen vreemd.
  Ze zijn dus hun eigen weg gegaan. Elodie Hunting was een groot talent, net als Joos. Die doen hun eigen ding. Een ex-leerling geeft de meest voortreffelijke Kabbalalessen die je kunt wensen en traint ook in rituele magie. Die timmert ook niet aan de weg. Een andere heeft een soort coven gehad en werkte met gemengde rituelen.
  Zo zijn ze allemaal wel ergens in beeld gebleven.

  Dolores is nu hoogbejaard, maar in hun tijd waren er veel workshops met Dolores in Nederland en in Duitsland. Gelegenheid genoeg om Dolores te leren kennen. Dolores heeft veel in handen van Ina gegeven. Veel te veel, dat bleek ook later wel. Maar dat zat 'm in het karakter van Ina.
  Als zij de krachten had weten te bundelen en niet zo vreselijk op geld uit was geweest, dan had in Nederland een heel grote mysterieschool kunnen ontstaan. Een echt goeie. Helaas.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Ineens weet ik wat de groep Vrouw Holle is. Van tijd tot tijd voeren die soort van mysteriespelen uit. Van een vaste groep of een SOL lodge is geen sprake. Of zie ik dat verkeerd?

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Jammer alleen dat geen van deze groepen meer actief is en da DAN nooit meer in Nederland is geweest sinds het de ruzie met Ina Custers. Ze geeft wel regelmatig in Duitsland workshops en is nog heel actief op dat gebied. Ik zou willen dat ze weer een keer naar Nederland kwam. Daar moeten toch voldoende belangstellende voor te vinden zijn lijkt mij?

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Op het Silver Circle forum las ik dat Custers schreef dat het 5 jaar gelden was, dit verwijst naar iets wat zij op haar eigen webforum verder uitwerkt. Ze schrijft op haar eigen forum o.a dat ze bij de witches workshop een lang gesprek gevoerd heeft net DAN en hier is afgesproken dat ze over 5 jaar met pagan dingen naar buiten zou komen. Ik neem aan dat wie dit op SC volgen dit ook hebben gelezen.

  Nu staat mij bij dat ik op sterzoeker heb gelezen, dat er een enorme ruzie tussen de twee dames is? Hoe kan het dan zijn dat Custers zegt dat zij nog een opdracht van DAN heeft meegekregen en dat zij deze nu heel toevallig, net nu de discussie op SC op het onderwerp terecht kwam van "is de TOS ook paganistisch", dat Custers nu opeens met dit heel verhaal komt. Als dit he geval zou zijn had zij al eerder bekend kunnen maken daar over 5 jaar een workshop aan te besteden. Nee, Custers komt er nu toevallig mee.

  Ik heb het idee dat Ina Custers haar school inmiddels vele gezichten kent en dat het er maar net aan ligt aan wie ze haar cursus wil verkopen. Ze past haar verkooppraatje aan aan wie ze voor zich heeft. Ben je pagan dan is haar school ook pagan, ben je in to Egypt dan is de school dat ook. Hou je vanj Griekse drama, ja dan doet ze dat ook. Ben je NLPer Custers werkt hier ook mee enz. Is jullie dit ook opgevallen, of ben ik de enige die dit zo ziet?

  Ik ben heel benieuwd of er hier lezers zijn die bij de workshop van DAN geweest zijn en zouden kunnen bevestigen of er een ruzie tussen Custers en DAN is geweest, en of dat het zo gegaan is als Custers beweerd, dat ze als vriendinnen hebben af gesproken de paganistische kant van de mysterieschool over 5 jaar naar buiten te brengen. Ik hoor het graag.

  Groetjes toverheksje

  BeantwoordenVerwijderen

Vergelijkbare Blogs

Related Posts with Thumbnails