zondag 20 september 2009

Symbolen uit The Lost Symbol van Dan brown. (2)

In het boek van Dan Bown : The Lost Symbol, worden heel veel symbolen besproken. In deel twee van deze blog-serie ga ik verder met het bespreken van een aantal van deze symbolen en locaties.

In Hoofdstuk 38 komt de kamer van overpijnzing te sprake. Deze wordt ook wel de donkere kamer genoemd. Laten we nu een aantal symbolen met betrekking tot deze kamer eens nadere gaan bekijken.

De profaan (kandidaat vrijmetselaar) die op het punt staat tot vrijmetselaar te worden ingewijd gaat als vorens hij wordt ingewijd eerst de donkere kamer in. Dit is kamer van overdenking.

Voor dat het rituaal een aanvang neemt de kandidaat -vrijmetselaar plaats in deze de donkere kamer. Voordat hij dat doet moet de hij al dus al zijn metalen afleggen. Alchemistische gezien corresponderen metalen met de planeten en met de eigenschappen van de mens. Door het afleggen van de metalen wordt de Kandidaat geplaatst in zijn natuurstaat en ontkoppeld van de betreffende planeet invloeden van de afgelegde metalen.

Het afleggen van de metalen is alchemistisch gezien ook het reinigen van de grondstof voor de bewerking. In een alchemistisch proces brengt de Alchemist allereerst de grondstof ( prima materia) in een kolf ( Filosofisch ei of hermetisch vat) die dan hermetisch wordt afgesloten. Er wordt een zwarte stof verkregen. Dit zien we in het leerlingen rituaal uitgebeeld doordat de Kandidaat de donkere kamer in gaat ter overdenking. Hier sterft zijn verleden.

De symbolische dood gaat vooraf aan een geboorte van de nieuwe Mens die de Ingewijde is. Hij gaat reizen maken, waarbij obstakels en tegenwerkende krachten in hem zelf moeten worden opgeruimd, een reiniging dus.

Het afleggen van metalen krijgt nog een wijdere betekenis als we dit zien als een symboliek van de bewerking van metalen in de alchemistische praktijk: geen stoffelijk edele metalen mogen worden binnengesmokkeld in het alchemistische laboratorium (Letterlijk: werkplaats.) Slecht onze ‘Prima materia’. Onze onvolmaakte persoonlijkheid mag worden gebruikt als grondstof voor de bereiding van het geestelijk goud.


-In de donkere kamer staat op de tafel, een bakje met zout, dit staat in de alchemie symbool voor het lichaam. Het is het symbool van de mens op de aarde, drager van wijsheid en het vernuft van de geest. Oorspronkelijk hoort er in de kamer ook een bakje met zwavel te staan. Zwavel is het principe voor het inwendige vuur.

-Er staat een afbeelding van een ‘haan’. De haan is de aankondiger van een nieuw dag en kondigt aldus het licht aan. Ook Hermes wordt uitgebeeld door het zinnebeeld van de haan. Hermes is dezelfde persoon als Toth. In de rol van Toth was hij de geleider van de zielen en was de inwijder in de ongeziene werelden. Hij was het die de twee werelden met elkaar verbond. Hermes is ook Mercurius, dus het alchemistische kwik. Het staat symbool voor datgene wat naar binnen gaat.

-In de kamer zijn ook de 4 elementen, aarde, water, lucht en vuur te vinden.

-Brood staat voor het alchemistische element aarde. Brood is ook het symbool voor broederlijk welkom.

-De kruik met water vertegenwoordigt water. Water in het reinigende principe en het oplossend vermogen.

-De spreuken die de kandidaat vrijmetselaar in de kamer vindt vertegenwordingen het denken. Denken valt onder het element lucht. Hier kunneen verschillende spreuken te vinden zijn. Zoals: Ken U zelfe, of b.v. Waakzaamheid en Volharding.

-De kaarsvlam staat symbool voor het element vuur.

-Verder vindt de kandidaat-vrijmetselaar hier symbolen voor het zuiveringsproces, zoals het doodshoofd met de doodsbeenderen en een zandlopen. De zandloper is het symbool voor het wegvleitende leven, symbool van tijd en het leven dat achterblijft. Zij symboliseren beide de dood van de profaan, welke herboren zal worden in het geestelijke leven.

-Soms wordt de afkorting V.I.T.R.I. O.L. op de muur afgebeeld. Dit staat voor: Vista Interiora Terra, Rectificando, Invenies Occultum Lapidum. Wat wil zeggen zoek het inwendige der aarde, onderga een zuivering, en gij zult de verborgen steen vinden.

De donkere kamer leert de vrijmetselaar meer dan de weg uit de duisternis naar het licht. De kamer staat ook symbool voor de duistere grot, waar bescherming wordt gevonden. Of voor de baarmoeder, waarin nieuwe leven kan ontstaan. De duistere kamer laat zien duisternis ook goed kanten heeft.

Het evenwicht tussen licht en luisternis wordt symbolisch hersteld door het samen brengen van de 4 elementen en van het licht en de duisternis, wat resulteert in wat de alchemisten de steen der wijzen noemen, of het ‘filosofisch huwelijk’. Dit is het samenbrengen van het mannelijke, de passer en het vrouwelijke, de winkelhaak, maar ook het samen brengen van Wijsheid en Kracht, tot schoonheid.

In hoofdstuk 39 wordt gesproken over de niet afgemaakte pyramide, welke afgebeeld staat op het dollarbiljet.

In hoofdstuk 68 komt de gravure uit 1514, met de titel, Melancholia I, van Albrecht Dürer ter sprake.

Klik op deze afbeelding om de details in groot formaat te zien:
1514, Albrecht Dürer, Melancholia I

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Vergelijkbare Blogs

Related Posts with Thumbnails