maandag 4 mei 2009

Magie de kunst van veranderingen

Magie is de kunst van de verandering. In de magie verandert het hogerezelf het lagerezelf. Het gereedschap welke we gebruiken om ons zelf te veranderen is dus ons zelf. Wij vormen een nieuwe ik uit de oude persoonlijkheid, via veranderingen in het wezen zelf. Binnen de magischescholen worden er verschillende methoden aangereikt om dit proces van verandering te bespoedigen.

Terwijl wij meestal denken onze reguliere lagerezelf te kunnen besturen door het "hogere" is deze verandering eigenlijke alleen te bewerkstelligen door de juiste oefeningen, begeleiding van een daarin gespecialiseerde persoon, een magiër of persoon met een hoge ontwikkeling van het bewustzijn. In ieder geval vereist het veranderen van het lagerezelf acties en keuzes aangestuurd door het hogerezelf. Wij zelf alleen zijn de kunstenaar die dit kan bewerkstelligen. (Hopelijk geregisseerd door een goede meester) Wij zijn zelf het doek en de verf en de meester waarmee een nieuw schilderij gemaakt wordt.

Eventuele fouten die we maken in deze onderneming kunnen catastrofische resultaten tot gevolg hebben - want dit is niet zoals bij het maken van een echt schilderij, dat we gewoon verder kunnen gaan met aanschaffen van een nieuw doek, zoals we dat kunnen met een fysiek schilderijen.

We hebben in ons leven te maken, met de successen en mislukkingen, van onze zelftransformatie. Nu hoeft u zich hierdoor niet te laten afschikken, of bang te maken. We maken immers allemaal wel eens fouten of verkeerde keuzes. Het is een onderdeel van het mens zijn en we hebben vele onvolkomenheden, zelfs indien we geleid worden door hogere motieven.

Twee benaderingen minimaliseren deze gevaren: de ene is de praktijk van het beoefenen van een traditie, waarbinnen het proces van transformatie is vastgelegd, duidelijk omschreven en geleid wordt, door een oudere of leraar. De andere is de overgave aan hogere, goed af te stemmen en te luisteren en gehoorzaam te zijn aan datgene wat het je intuïtie je ingeeft.

Toegepaste magie, om dit proces te versnellen, kan er echter ook toe leiden dat het ego wordt opgeblazen, als het een aantal successen heeft behaald. Het kleine 'ik' dat is van mening dat het centrum en auteur van het(eigen)universum is geworden. Bewijzen hiervan zijn gemakkelijk te vinden op het internet. Waar ze zich figuren aanbieden als zijnde templi magisters of magiërs, al waar je zelf(s)tegen forse betaling opgeleid kan worden tot magiër.

Nu is het eenvoudig te zeggen dat zulke gevallen van opgeblazen ego problematiek, als gevolg van toegepaste magie zeldzaam zijn, en dat de meeste leraren zuiver zijn en weten hoe hiermee om te gaan. Waarschijnlijk denk je dat je dergelijke magiërs of leraren nooit tegen zult komen, maar deze toegepaste opgeblazen ego´s zijn even goed in ons midden als de zuivere meesters. Vaak zijn diegene met het opgeblazen ego juist diegenen die zich aandienen als meestersmagiër of magister templi van een orde, van een zuivere leer, gestoeld in een oude traditie en ingewijd door een belangrijke persoon uit de geschiedenis van een magische traditie of school. Vaak vertellen ze je dat ze verbonden zijn met het licht en dat waar zij mee werken onder contract staat van de Meester van `the inner planes´.

Door hun eigen ego-manie zijn dit soort magiërs niet gemakkelijk te genezen van hun egoïsme en zullen ze leerlingen blijven aantrekken, die mee willen varen op de koers van hun grootsheid. Dergelijke leraren kunnen helaas ook schade brokkenen aan oprechte studenten, zo wel geestelijk, fysiek, als wel financieel, voordat ze instorten onder hun eigen gewicht als een neutronenster

Dergelijke ego verstoringen ontstaan niet alleen vanwege de uiterlijke dingen, welke magisch werken aantrekkelijk voor ze maken. Zoals de titels en rangen, maar ook door innerlijke problemen of overtuigingen. Deze verstoringen zijn voornamelijk toegespitst op de ongelooflijke sterkte en kracht van de magie, welke op onjuiste wijze wordt toegepast.

Hoewel deze waarschuwingen vaker worden beschreven, en bekend zijn bij dit type magiërs, blijkt het op een of andere manier dat zij denken dat een dergelijke waarschuwing niet van toepassing is ten aanzien van hun eigen persoonlijkheid, daar deze magiërs zichzelf verheven vinden boven het lagere bewustzijn en boven hun leerlingen. De magie die ze op zichzelf toepassen is de magie van het onveranderlijke, daar ze zelf reeds (bijna) de staat van perfectie bereikt hebben.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Vergelijkbare Blogs

Related Posts with Thumbnails