dinsdag 26 mei 2009

De Broedparasiet

Een broedparasiet is een dier dat zijn eieren in het nest van een andere diersoort legt om zo niet de moeite te hoeven nemen om zijn eigen jongen uit te broeden, te beschermen, te voeden of groot te brengen. In het algemeen komt broedparasitisme voor bij vogels en insecten. Bij vogels toont de parasiet of zijn broed gewoonlijk kenmerken die de gastouders misleiden.Een koekoeksjong welke door zijn gastvrouw (sprinkhaanrietzanger)gevoed wordt.


Sommige mensen hebben exact dezelfde kenmerken als deze broedparasieten. Ze leggen zichzelf als ware in het nest van een ander. Als waren ze een ei van een koekoek. Een broedparasiet maakt doelbewust gebruik van de faciliteiten en de naïviteit van zijn gastheer. Dit gebruik maken van een gastheer, met gastnest, heeft uiteraard bij de menselijke parasiet, net als bij de broedparasiet, als opzet er een persoonlijke voordeel mee te behalen. Het voordeel dat behaald wordt, heeft bij de mens in de rol van parasiet, meestal te maken met het verwerven van zoveel mogelijk geld, status en (geestelijke) macht.

Wat er in iedere geval aangewend wordt door de menselijke broedparasiet, om zichzelf gelijk het ei van een broedparasiet, in het nest van de ander te leggen, is misleiding. Dit type mens gaat net zo te werkt als deze broedparasiet-vogels. Meestal leggen deze vogels eieren die voldoende lijken op de eieren van de vogel welke de parasiet heeft verkozen, als gastheer, om op te parasiteren.

Een menselijke broedparasiet is in hoge mate te vergelijken met een zeer berucht en geducht parasiterende vogeltje. In Europa is er maar een vogelsoort als broedparasiet bekend, namelijk de Europese koekoek. Het vrouwtje van de koekoek specialiseert zich op een bepaalde soort gastheer, en legt eieren die in kleur en tekening aangepast zijn aan de gastsoort.

Mensen die broedparasiet gedrag hebben, zullen zich gelijk de koekoek, tegenover hun gastheer voordoen alsof ze iets overeenkomend hebben met hun gastheer, of met het verkozen gastnest. Ze zullen bijvoorbeeld aangeven dat ze met de zelfde zaken bezig zijn, als de gastheer, het zelfde belang behartigen, of zeggen dat ze van dezelfde orde of oorsprong zijn of dezelfde voorgeschiedenis hebben.

Deze parasieten komen binnen door zichzelf te verhullen in termen welke aangepast zijn aan de gastheer. Ze kleuren zichzelf zodanig in, dat ze passen in het doel dat voor ogen hebben. Ze zijn hierin bijzonder bedreven. Welbespraakt praten zichzelf het voorgestelde doel of locatie object binnen. Ze zullen zich uitermate charmant, deskundig, vriendschappelijk, doelmatig, of behulpzaam opstellen, al naar gelang het doel van waar ze zich zelf in willen friemelen. Een parasiet doet het dusdanig bedreven dat de gastheer volledig verblind wordt. Op deze wijze wordt er een opening gecreëerd, voor en door de broedparasiet, zodat deze zichzelf als zijn de het ei van een koekoek, kan deponeren, in het verkozen gastnest.

Een behendige toegepaste techniek, welke veel gebruikt wordt door de parasiet, is om tijdens het eerste kennismakinggesprek, met de gastheer, in te gaan op iets wat gemeenschappelijk overeen lijkt te komen, tussen beide partijen. De parasiet focust de gastheer, op iets ze wat beide in het verleden hebben gedaan, of op iets wat vergelijkbaar is. Hierdoor ontstaat er vanuit de gastheer begrip voor hetgeen de broedparasiet wil doen in het nest van de gastheer. De gastheer kan hierdoor niet helder meer denken, kijken en luisteren, naar wat de ware onderliggende doelstelling is van de parasiet. De gastheer is zich hierdoor niet meer bewust van wat de parasiet werkelijk, in praktisch zin, aan het uitvoeren is in het gastnest, doordat het gekoppeld wordt aan iets positiefs uit verleden van de faciliterende gastheer.

Zo lijkt of dat wat nu gedaan wordt door de parasiet hetzelfde is als iets wat gedaan werd in het verleden van door de gastheer. Het lijkt hierdoor alsof de menselijke broedparasiet precies past in het concept of doestelling van het gastnest. Er is door de parasiet op kunstmatige wijze begrip gekweekt ten opzichte van het praktische gedrag en uitingsvormen van de broedparasiet.

Bij vogels gaat het altijd om fysieke eieren, welke in het een nest van een ander worden gelegd. bij mensen kan het gaan om fysieke zaken als wel om energetische zaken. De parasiet kan zichzelf naar binnen werken in een bepaalde locatie, omdat de locatie energetische gunstig is en een plaats is van macht. Een dergelijke strategische gekozen machts-stand-plaats zal ook mensen aantrekken die macht zoeken, of zich belangrijk willen doen voelen door in contact te staan met mensen met macht. Deze mensen zullen echter door de broedparasiet, gelijk bladluizen, geestelijk en financieel worden uitgemolken.

De broedparasiet kan zich binnen een vereniging naar binnen werken, of middels een vriendschap of de parasiet maakt gebruik materiële zaken, zoal een gebouw of een locatie. Een stichting/ verenging kan zich op deze wijze bijvoorbeeld belangrijker maken, of meer mensen aantrekken, door zich in een gebouw te huisvesten die een historische geschiedenis heeft, een goede naam heeft, waar andere belangrijke partijen gehuisvest zijn of gebruik maken van de faciliteiten, welke raakvlakken heeft met de doestelling van de stichting/ vereniging. Het lift doordoor als het ware mee op de successen van anderen die in het zelfde gebouw zitten of van het gebouw gebruik maakten in het verleden. De met zorg uitgekozen plaatsen van de menselijke broedparasiet zijn bijvoorbeeld gebouwen waar recht is of wordt gesproken, kerkgebouwen of loge gebouwen van bepaald geheime genootschappen. Altijd zijn het gebouwen met een lange geschiedenis, verbonden met macht.

Als de parasiet geestelijk macht wil gaat het zich in werken op een plek waar al een geestelijke macht gezeteld is. Al gelang naar het soort van gewin die de broedparasiet wil verkrijgen, zal het een gastnest uitkiezen welke het beste past bij zijn doelstelling. Altijd is de nestkeuze een opzet om er beter van te worden. Een mooie locatie met een historie van belangrijke zaken, en mensen, oogt immers beter en geeft meer cache aan de zaak van de parasiet, dan een afgehuurde zaal van de lokale buurthuis, waar Miep van drie hoog achter, haar kinderen op woensdag middag opbergt. Zo lift de broedparasiet dus als het ware mee op de successen van de anderen welke nu in het gebouw gehuisvest zijn of op de successen van uit het verleden van de gebouw of de locatie.

Om even weer terug te keren naar vergelijk van de menselijke broedparasiet met koekoek, volgen hier nog een paar vergelijkend eigenschappen van de koekoek en de parasiet. De koekoek dankt zijn naam aan de opvallende roep van het mannetje dat ongeveer klinkt als een hol aanhoudend "goe-koeh“ geluid, waarbij het begin op iets hogere toon is dan het eind. Hij is dus vernoemd naar het geluid wat hij produceert. Sommige mensen zijn net als deze koekoek. Ze verkopen zich met een geluid, meestal een titel, een beroep, functie of iets wat meer waarde, status toevoegt aan hun persoon dan alleen hun naam. Ze zijn hun titel of beroep of functie geworden. Soms zijn het niet in de werk-maatschappij bestaande functie, zoals magiër of verlichte-ziener. Net als de koekoek roepen ze dus wat ze zijn of wat willen dat een ander in hun gaat zien. Ze roepen het net zo lang totdat de ander dit ook ziet en hun zo gaat noemen. De ander ziet niet meer dat het slecht een grauwe grijze vogel betreft, die om aandacht roept. Dit alles met de bedoeling om zich zelf te verheffen boven de grijze-vogel-status, door ge of misbruik te maken van de goedgelovigheid van de andere. Parasieten zijn meestal uitstekende acteurs zonder podiumvrees.

De roep van de koekoek wordt enkel door het mannetje geuit en is een echte territoriumroep dat van april tot in juli wordt geroepen vanaf een hoge zitplaats. De menselijke parasiet roept wat hij vertegenwoordigt op dezelfde wijze als de koekoeks-man. Om aan te geven dat een bepaald terrein van kennis uitsluitend of per uitsluiting is verkregen door de parasiet. Dit geeft per definitie een hogere status aan de parasiet.

Ook het gezang van de koekoek klink wonderwel zoals het geluid van de menselijke broedparasiet. De koekoek roept dus zijn steeds eigen naam. Echter in de vlucht zingt de koekoek lager en ook de interval is dan kleiner omdat het door de vlieginspanning te vermoeiend is de hoge noot te treffen.

Als een parasiet zich ergens in wil voegen zal hij dit ook doen gelijk een koekoek. Eerst zal hij je van zijn hoge, zelf opgerichte, stoel toezingen en vertellen wat zijn naam en titel is. Hij zal vertellen dat hij van een hoge hoogten komt/ Daarna zal hij zachter en achter gaan praten, om vertrouwen te winnen en om een sfeer van intimiteit te creëren. Hij kan hierdoor gemakkelijk zijn gastheer in overeenstemming brengen met zijn gestelde doel.

Echter zodra de koekoek-vogel gaat zitten zingt hij eerst een tijdje vals en corrigeert dan geleidelijk de toonhoogte van de hogere noot. De toonhoogte tussen de twee noten varieert tussen minder dan een kleine terts tot bijna een kwart.
Ook dit komt verassend overeen met de menselijke parasiet. Als je heel goed luistert en goed oplet, nadat de parasiet een poosje zit en gepraat heeft, dan hoor je wat de werkelijke bedoelingen zijn en ontdek je hun ware aard.

Pas dus altijd goed op wie u binnen laat in uw huis, kantoor, gebouw, kerk, of tempel. Voor u het weet heeft een broedparasiet binnen uw deuren, welke uit is op geestelijke, geldelijke of wereldlijke macht!

Een gewaarschuwd gastheer telt voor twee!

2 opmerkingen:

 1. Estea Nós prestamos moita atencion

  ye saber el ilusionista

  Krypto Coda,

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Oui, nous savons aussi l'illusionniste, kami sudah di tempat kami!

  Doutor Chaoz,

  BeantwoordenVerwijderen

Vergelijkbare Blogs

Related Posts with Thumbnails