zaterdag 16 mei 2009

Goden, Godinnen, Demonen & Monsters (2)

Dit is deel 2 in de serie Goden, godinnen, Demons & Monsters

In deze serie besteed Sterzoeker aandacht aan de Mesopotamische goden en natuurkrachten. De hier onder afgebeelde goden vormen de bakermat van onze religeuze wortels.

Stier-Man

De Bull-Man is een demon. Hij is een man boven de taille en een stier onder de taille. Hij heeft ook de hoorns en de oren van een stier. De Stier-Man helpt mensen bij het bestrijden van het kwaad en de chaos. Hij is houdt de poorten van de dageraad open voor de zonnegod Shamash en ondersteunt de zonne-schijf. Hij wordt vaak afgebeeld op cilinder-zegels.
_____________________________________________________


Stier des Hemels

De Stier des Hemels is wat wij het sterrenbeeld Stier noemen. Hij wordt aangestuurd door de hemel god Anu. De Stier van de Hemel verschijnt in het epos van Gilgamesh. Nadat Gilgamesh de godin Ishtar afwijst, overtuigt ze haar vader Anu om de stier van de Hemel naar de aarde te sturen, voor het vernietiging van de gewassen en het vermoorden van mensen. Echter, Gilgamesh en Enkidu doden de Hemelse stier. De goden zijn boos dat de Stier des Hemels is gedood. De goden besluiten dat iemand gestraft moet worden voor de dood van de Stier, namelijk Enkidu. Hij wordt ziek en als hij op zijn sterfbed ligt beschrijft hij hoe de hel eruit ziet.

Ishtar probeert Gilgamesh en Enkidute stoppen met het doden Stier des Hemels.
_____________________________________________________

Dumuzi

Dumuzi is een Herder-God en hij vertegenwoordigt het oogst seizoen, maar werd ook een God van de onderwereld, dankzij de Godin Ishtar. Dumuzi was de man van Ishtar. Ze besloot om naar haar zus Ereshkigal te gaan, Koningin van de onderwereld. Echter iedereen die naar de onderwereld ging kon deze niet meer verlaten. Zelfs Goden moesten blijven. Ishtar ging door de zeven poorten die leiden tot de onderwereld en bemerkte dat ze niet kon ontsnappen. De andere goden werden ongerust toen Ishtar niet terugkeren. De god van de wijsheid Ea misleid Ereshkigal, om Ishtar leven terug te krijgen, maar om haar terug te krijgen, zal iemand haar plaats in de onderwereld moeten innemen. Ishtar verkoos in haar plaats, haar man, de herder Dumuzi. Demonen voerden hem af naar de onderwereld. Maar hij mocht echter de helft van ieder jaar, van zijn verdere leven, op aarde verblijven. Dit is de waarom hij de jaarlijkse cyclus van dood en wedergeboorte van de gewassen op aarde vertegenwoordigt.

Dumuzi als een gevangene in de onderwereld
_____________________________________________________

Ea (Enki) Heilig getal: 40

Ea is de god van de zoete wateren bekend als 'apsu' waarop de de Aarde drijft. Hij is een god van de wijsheid, de landbouw, de bouw, de magie en de kunst en kunstnijverheid. Ea wordt weergegeven als een bebaarde man omringd door stromend water. Ea wordt bijgewoond door een god met twee gezichten genoemd Usmu (Isimud). Ea's symbolen zijn de geit-vis en een scepter met een ramskop. Veel Mesopotamische mythen benadrukken de grappige-liefdevolle en ondeugende karakter van EA.

Er is een Soemerische mythe gevonden genaamd 'Inanna en Enki' (de Soemerische namen voor Ishtar en EA). In het begin van dit verhaal bestuurd Enki de 'me', dat zijn de regels van het universum. De Sumerische term 'me' is een essentieel concept in de Sumerische /Mesopotamische religie. De 'me' zijn eigendommen en krachten/machten van de goden, die ervoor zorgen dat beschaving in al zijn glorie kan plaatsvinden. Het is als het ware het zaad, patronen waar duidelijk in staat omschreven wat de onderdelen van die beschaving inhouden, hoe ze kunnen worden bewerkstelligd en hoe ze kunnen worden gehandhaafd. De 'me' zijn van altijd, eeuwigdurend, heilig en kostbaar. In de voorvloedse tijd werden de 'me' aan de mensen geschonken om alzo beschaving te realiseren. Zo herkennen we 'me': het schrift, graven en onderhouden van dijken en greppels, het koningsschap (welke activiteiten moet een koning vervullen), ... tot zelfs het maken van een tempeltrommel (symbolisch het uitvoeren van rituele muziek). In slechte tijden zijn de 'me' verstrooid, verspreid, vergeten,...

Foto van een cylinder-rolzegel, met afbeelding van Ea.

In het gedicht 'Inanna en Enki', voert Inanna haar vader Enki dronken en Inanna haalt een streek met hem uit door hem de haar 'me' te laten geven. Ze wint met het dobbelen al de 'me'. Nadat Enki zich realiseert dat hij heeft de 'me' weg heeft gegeven probeert hij dit te terug te halen van Inanna. Maar Inanna neemt de 'me' terug naar haar stad. Het is te laat voor Enki om hen te achterhalen. Ze vervoert de 'me' met de boot naar haar stad Uruk, ondanks al de pogingen van Enki om de 'me' terug te winnen. Afdruk van bovenstaande cylinder-rolzegel in klei. Ea staat in zijn waterige huis, de apsu

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Vergelijkbare Blogs

Related Posts with Thumbnails