donderdag 12 april 2012

Morgana; de Allerbelangrijkse Heks

In het Algemeen Dagblad, van donderdag 12 April staat op pagina 11 een groot interview over heksen, met Lesley Boocock alias Morgana. Het interview is geschreven na aanleiding van een lezing die Morgana op dezelfde dag heeft gehouden, op een symposium getiteld; "Hekserij in Holland", aan de universiteit van Leiden. Het symposium werd georganiseerd door het Leids Instituut voor Godsdienstwetenschappen in het kader van het vak Nieuwe Religieuze Bewegingen en New Age. Morgana/ Lesley, profileerde zich in haar lezing als Wicca-hogepriesteres en International Coordinator van de Pagan Federation International en sprak over de traditionele Wicca en de geschiedenis van moderne hekserij in Nederland. Het symposium was georganiseerd door Markus Davidsen.  Miranda Huivenaar  was de tweede spreker op het symposium. Zij studeerde Wereldsgodsdiensten in Leiden en is net begonnen met promotieonderzoek naar Asatru, een geloofsysteem dat zich baseerd op de oude voorchristelijke Germaanse mythologie. Zij was de tweede spreekster op het symposium. In het AD-artikel komt echter alleen Lesly aan bod. In de zijlijn lezen we een aantal uitspraken van Davidsen.Klik met de muis op de afbeeldingen om deze in groot formaat te lezen.

Het artikel, van Luuk Kortekaas, opent met dat een heks niet meer in een holle boom woont en dat ons land naar schatting honderden officiële ingewijde heksen kent, die gewoon naar school of naar hun werk gaan. Hiermee wil de verslaggever aangeven hoe gewoon hedendaagse heksen zijn.

Morgana heeft zo onderwijl de aller-flauwste grappen wel gehoord en wordt er moe van en toch begint dit artikel dus weer met de bezemstelen en zwarte katten, waar ze eigenlijk niet over wil beginnen. Doe het ons dan ook niet aan, om er wel over te beginnen. Zonde van de ruimte.

 Morgana laat weten dat het wellicht niet zo slim is om jezelf heks te noemen, aan de andere kant heb je wel meteen ieders aandacht en dat heeft Morgana aandacht met dit artikel. Ze stond niet voor niets als “opperheks” genoteerd en als spreker op het symposium “"Hekserij in Holland".

Morgana betiteld als “de Allerbelangrijkste heks van Nederland”. Laten we hopen dat dit niet de letterlijk woorden zijn, die de verslaggever uit de mond van Morgana heeft opgetekend, want dan lijdt Morgana aan grootspraak en aan grootheidswaanzin. Nederland kent namelijk geen opperheksen, want “de heksen” zijn namelijk helemaal niet landelijke georganiseerd.

De uitspraak “de allerbelangrijkste heks” slaat de plank dan ook volledig mis. Geen enkele wicca of heks kan zich in Nederland laten betitelen als zijnde “de allerbelangrijkste heks”, hoe graag iemand zich ook belangrijk wil doen lijken. Voor Morgana gelden dan ook dezelfde regels als voor alle andere heksen; Men kan hooguit de belangrijkste heks in eigen coven zijn.

Zoals wij hier boven al schreven, heksen zijn niet landelijk georganiseerd en kennen dus geen landelijke leider of hogepriesteres. Morgana haar uitspraak is ook dubieus, omdat het indruist tegen de principe die in een gezonde coven gelden. In de wicca gaat men uit van het gelijkwaardigheidprincipe. Al moeten wij toegeven dat het in sommige covens ver te zoeken is.

Wicca kent wel hoogwaardigheidsbekleders, onder haar gelederen, in de vorm van een Hogepriester of Priesteres en werkt met graden, maar een Hogepriesteres zal zich zelf nooit boven haar covenleden verheven en zichzelf als belangrijker betitelen dan de andere leden van de coven. Laat staan dat dit met een landelijke titel wordt benadrukt . Een “Hogepriesteres van de wiccabeweging in ons land”, zoals in het artikel wordt omschreven, bestaat dus domweg niet.

De wiccabeweging, in de zin van een landelijk beweging, zoals het in dit artikel wordt voorgesteld bestaat niet. Er bestaan geen officiële regels of richtlijnen in de wicca, die landelijk worden gehanteerd. Er zijn echter wel regels en voorschriften die alleen binnen een bepaalde coven gelden. In die zin zijn er ook geen officiële richtlijnen van wat iemand tot heks of wicca maakt. Morgana geeft dit in feite weer door haar uitspraak: Dat de invulling van de religie vooral een individuele keuze is, en aan een ieder zelf, welke natuurkrachten hij of zij vereert. Iedereen kan zich heks noemen en iedereen kan in feite een coven starten. Wicca kent als stroming dan ook geen lange voorgescheidenis, en een vergelijk met de Vrijmetselarij loopt op alle vlakken mank, maar daarover later meer.

De verschillende Covens zijn in de meeste gevallen geheel zelfstandig en kennen geen overkoepelde orgaan in de vorm van verenging of enig andere bestuurvorm en men kent dus geen hogepriesteres die hoofd is van alle wicca covens in zijn totaal. Iedere coven kent zijn eigen leiders en in de meeste gevallen hebben covens onderling niets of weinig met elkaar van doen. Soms zijn Covens niet eens op de hoogte van elkaars bestaan of herkennen ze elkaar niet, omdat er strijd is over wie nu wel een echte ingewijde is en wie niet.

Hoe deze boute uitspraken tot stand zijn gekomen is Sterzoeker dan ook een groot raadsel. Als Morgana gezegd heeft dat zij de “Hogepriesteres van de wiccabeweging” is, dan wil zij zichzelf een stuk belangrijk maken dan dat ze in werkelijkheid is en wil ze de wicca mooier en groter doen voorkomen dan dat het is.

Er klopt nog iets niet in het artikel. Morgana was met haar Merlin helemaal niet de grondlegger van de Wicca In Nederland. Wel waren zij de eerste met een wicca gerelateerd tijdschrift "Silver Crircle", maar dat is geen reden voor de claim van "grondlegger van de Nederlandse wicca". Elsie Kloeg was echt eerder met Wicca dan Morgana en Merlin.

Aan de rechterkant naast de foto van Morgana, lezen wij een stukje interview met Markus Davidsen. Hij is organisator van het symposium. Davidsen laat ons weten dat hekserij een onderdeel is van het vak nieuwe religieuze bewegingen en new age, en dat wicca een van de alternatieve stromingen is. Hij stelt dat Wiccans zich identificeren met de vervolgde heksen uit de middeleeuwen. Waar uit hij dit concludeerde, is Sterzoeker een raadsel. Zijn er werkelijk wiccans die dit beweren? Wij kennen er geen een. Heeft Davidsen wellicht dezelfde wetenschappelijke onderzoeksmethode gehanteerd als Diederik Stapel? Ook dat Wiccans beweren, dat de vervolgde heksen leden waren van een vruchtbaarheidsreligie,  is geen standaard uitspraak van een doorgewinterde Wicca. Een beetje gestudeerde moderne heks kent zijn/haar klassiekers en weet maar al te goed dat de morderne Wicca, in haar huidige vormen, ergens bij Gerald Gardner is begon en niet stamt uit de duistere middeleeuwen.

Davidsen trek vervolgens een vergelijk tussen de vrijmetselarij en heksen; "Heksen zijn erg op zichzelf,waardoor hun aantal moeilijk is in te schatten. In dit opzicht zijn ze te vergelijken met de Vrijmetselarij", zo stelt Davidsen.

Deze jammerlijke vergelijking raakt kant nog wal. Wicca en Vrijmetselarij is kwa organisatie totaal niet met elkaar te vergelijken. Dat zou een godsdienstwetenschapper, als Davidsen moeten weten, lijkt ons?  Dat het aantal Wiccans moeilijk in te schatten is, daar heeft Davidsen mogelijk een punt, maar dat de Vrijmetselarij erg op zichzelf zou zijn en dat hun ledenaantal moeilijk in te schatten zou zijn betreft een onwetenschappelijke kul uitspraak.

Als Davidsen de moeite genomen zou hebben, om zich in de Vrijmetselarij te verdiepen, dan was hij nooit tot deze conclusie gekomen. Blijkbaar heeft hij iets in zijn studie gemist, want in Leiden wordt aan dezelfde faculteit ook de college vrijmetselarij gegeven.

Wat Davidsen dus blijkbaar niet weet is dat de vrijmetselarij van oudsher een perfect georganiseerde verenigingsstructuur kent en dat hierdoor, per loge, per land, precies na te gaan is hoeveel leden zij telt. Dit geldt overigens ook voor de verschillende obediënties binnen de vrijmetselarij. Zelf per bijeenkomst is bij vrijmetselarij na te gaan hoeveel leden er aan of aanwezig waren. Hier wordt namelijk een nauwkeurige presentielijst, per loge, per bijeenkomst van bijgehouden. Ook liggen de ritualen bij de vrijmetselarij vast en kan men het rituele beleven,  niet zoals morgana over de Wicca zei,  binnen de vrijmetselarij, naar eigen individuele keuze invullen.

Zodoende is de geschiedenis van de vrijmetselarij zeer zorgvuldig gedocumenteerd en staat zij niet op zichzelf, dat kunnen we van de geschiedenis van de moderne heksen niet zeggen. Vandaar ook dat Morgana met de valselijk claim kan komen, dat zij de belangrijkste heks/ Wicca Hogepriesters van Nederland is, en komt het dat dit blijkbaar schaamteloos door wetenschappelijk Nederland, om ook maar even te generaliseren, wordt aangenomen en wordt gedoceerd aan de studenten van de faculteit voor Godsdienstwetenschappen te Leiden.

Haaks op Davidsen zijn uitspraak; dat het aantal heksen  moeilijk is in te schatten, staat dan ook dat ook zijn volgende uitspraak; "Nederland telt er op dit moment zo'n duizend".  Dus toch de natte vinger Diederik Stapel-methode?

Tot slot wil Sterzoeker nog toevoegen, dat we het wel erg laf  vinden dat Lesley Boocock alias Morgana, de in dit AD-artikel,  zelfbenoemde belangrijkste heks/ Hogepriester van Nederland het in 2012 nog steeds noodzakelijk acht, dat zij (notabene zij, spreekpersoon van de Wicca beweging), om niet met haar echte naam naar buiten te treden, omdat; "hekserij soms nog ingewikkeld ligt".  Beetje vreemd, vindt u ook niet, voor iemand met deze vooraanstaande positie?

Ach, wat maakt lesley zich onnodig bezorgd, iedereen in lala- land weet zo langzamerhand wel, dat haar echte naam Lesley Boocock luidt. Bovendien is de heksen vervolging al rond 1750 gestopt. Doe dan ook niet net alsof.... 

96 opmerkingen:

 1. Sterzoeker; de razende reporter;-)!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Zet er "gardnerian" bij en dan merk je dat die claim wél klopt.
  Komt bij dat dit een oppervlakkig artikel is in een ochtend krant.
  Je mag er echt wel van uitgaan dat Morgana dat niet zo heeft gezegt.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. De Kritische Magier13 april, 2012 18:41

   Dan had Morgana er "Gardnerian" bij moeten zeggen. Nu klopt de claim dus absoluut niet. Over de kwaliteit van de journalistiek kan jij noch iemand anders iets zeggen. Het staat gedrukt en DAT zegt wat.

   Verwijderen
  2. Hahahahahahahaha, De Kritische Magier gelooft nu ineens elk woord wat in de krant gedrukt staat? LoL!
   Dat is dan ook wel HEEL veelzeggend!

   De claim klopt best wel, ook als er geen Gardnerian bij staat. Zij en Merlin zijn wel degelijk grondleggers geweest voor de nederlandse Wicca, maar goed als je spijkers op laag water wilt zoeken vind je ze wel natuurlijk en daar kun je dan alinea's over gaan doorzagen en dat is precies wat hier gebeurt. Intressanter zou zijn geweest als sterzoeker een verslag kon doen van de lezing die ze heeft gegeven. Maar dat zit er niet in begrijp ik?

   Verwijderen
  3. De Kritische Magier13 april, 2012 23:17

   Dat heb ik niet beweerd, Anoniem. De kwaliteit van de journalistiek van de betreffende krant in twijfel trekken is een andere discussie. Die duikt altijd daar op waar mensen niet secuur genoeg hun woorden formuleren. Ineens is het dan de krant die het fout weergeeft want men heeft het niet zo bedoeld. Wel, formuleer je bedoelingen dan zorgvuldiger. Tot dat moment aanbreekt zal elke lezer genoegen moeten nemen met wat er gedrukt staat, ongeacht de vervolgmening over het geschrevene. Duidelijk?

   Het is bepaald geen kwestie van spijkers op laag water zoeken. Het is een foute voorstelling van Morgana. En deze voorstelling van haar werpt een schaduw op de werkelijkheid. Daarvoor is alleen Morgana verantwoordelijk.

   De lezing zelf was niet bijzonder interessant, het verhaal van Morgana ook niet. Zoals te doen gebruikelijk ging een groot gedeelte over haar zelf. Alweer een mooie poging om het publiek dood te vervelen en de moeite van het vermelden niet waard.

   Overigens heeft Morgana c.s. niet wicca in Nederland geïntroduceerd. Deze eer komt haar niet toe. Ronduit beschamend wanneer iemand zich zo neerzet.

   Verwijderen
  4. Ik heb ervaring met kranten als journalist. Het is heel normaal dat de geïnterviewde het artikel voor publicatie ter inzage krijgt en eventuele onjuistheden ter correctie aan kan geven bij de journalist in kwestie. De kwaliteit van de journalistiek hoeven de lezers dus zeker niet in twijfel trekken.

   Verwijderen
  5. Je hoort altijd de kwaliteit van de journalistiek in twijfel te trekken. Klakkeloos genoegen nemen met wat er staat is voor velen gebruikelijk, maar om daar met een joekel van een vergrootglas boven te gaan hangen onder de noemen; "kijk mij een lekker kritisch zijn" is weer het andere uiterste. Zo fout is de voorstelling van Morgana nu ook weer niet, maar ik begrijp dat sommigen het fijn vinden om overal zout op te leggen, of het daar nu zo zuiver van wordt? Nee dus. De opmerkingen over de lezing geven niet de indruk dat er ook maar iemand van sterzoeker aanwezig was.

   Verwijderen
  6. Ron van Schaik14 april, 2012 08:42

   Oh, je bent het dus eens dat Morgana de allerbelangrijkste heks is? Vertel dan eens hoe die lijnen liggen en hoe de wicca beweging in Nederland georganiseerd is. Als het commentaar van Sterzoeker niet terecht is het goed om de lezer in te lichten hoe het wel zit.

   Verwijderen
 3. De koning is dood, lang leve de koningin!

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Als het artikel niet klopt met wat Morgana heeft gezegd, dan is dat een ernstige zaak, dit vraagt om rectificatie. Als morgana haar uitspraken wel correct zijn opgenomen is dat ook een ernstige zaak en verdient correctie ten aanzien van de verschillende covens waarvan zij niet de opperheks is. Wellicht dat er wicca's zijn die het hier mee eens of oneens zijn. De vraag is dan ook. Hoe ga je als wicca of als coven om met dit soort nieuwsfeiten?Ben je het eens met Morgana, of ben je het niet eens?Laat je het daar dan bij of neem je de moeite om de journalist van jouw standpunt op de hoogte te brengen?

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Morgana had trouwens nergens bekend gesteld dat ze een lezing ging houden op dat symposium, ook niet op haar eigen face book pagina. Waarschijnlijk zat Morgana helemaal niet te wachten op wicca- insiders onder het publiek, logisch want als ze op dat symposium dezelfde onzin heeft lopen verkopen als in dit artikel had ze een hoop commentaar over zich heen gekregen. Ik hoop dat de studenten godsdienstwetenschappen wel zo slim zijn om nadere onderzoekt te doen naar de ware geschiedenis van Neerlands wicca en niet alles wat verteld wordt voor zoete koek slikken.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Even de link van deze pagina naar Sterzoeker doorsturen naar de redactie is ook een mogelijkheid.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Moet de razende sterzoeker reporter trouwens dat ándere krantenarikel over hekserij van vandaag niet gauw gaan behandelen? Of lezen jullie niet alles even 'trouw?'

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @anoniem, onderschat niet de kracht van sterzoeker. Sterzoeker verzet belangrijk werk. Het was ook heel leuk om te zien dat de scans die op Facebook onder de wicca's, de trouwe volgelingen van Morgana rondwaarden, afkomstig waren van Sterzoeker. Zie je, we kunnen niet zonder der razende reporter Sterzoeker, zelfs de Wicca bewegng in Nederland niet!

   Verwijderen
  2. Ze zijn dan wel weer zo laf dat ze niet de link naar dit Sterzoeker blog op Facebook delen..... Lol

   Verwijderen
  3. @ Daan

   Op die FB pagina heb je geen toegang. lol

   Verwijderen
 8. Op dit artikel is niets aan te merken.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Scan het in en stuur het naar Sterzoeker.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Ohoh, niet te snel conclusies trekken Anoniem. Sterzoeker heeft de andere kranten namelijk allang gelezen en nee op het interview met Miranda in Trouw is niets aan te merken. Wat Miranda Huivenaar zegt is helder en duidelijk, vooral de laatste alinea vinden wij leuk.
  Goed gedaan Miranda! Sterzoeker kent de HP, die dit tegen je heeft gezegd maar al te goed ;-).

  Met vriendelijke groet,

  Sterzoeker

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ik trok geen conclusies, ik stelde slechts een vraag en ben blij verrast door sterzoekers reactie.

   Verwijderen
 11. P.s.: Ten behoeve van de luie-armstoel-onderzoeker zal sterzoeker dit wekend een groot aantal artikelen, die in andere kranten zijn verschenen opnemen. We zijn dus nog niet klaar met de heksen....

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Dirk van Hoogstraten14 april, 2012 16:35

  Ik wil nog even iets aanvullen op het verschil tussen Wicca en Vrijmetselarij. Iedereen kan zich heks of Wicca noemen. Voor dat iemand zich Vrijmetselaar kan noemen dient hij eerst lid te zijn van Een obediëntie.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. De houding van deze heks staat me niet aan. Op de foto zie je haar heel arrogant omhoog kijken, met de neus in de wind, alsof ze boven iedereen wil staan. Niet prettig dus om naar te kijken dus, zoals ze over komt.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Wat vinden de verschillende covenleden nu van het optreden van Morgana? Die heb ik hier nog niet gehoord. Of hebben jullie een spreekverbod? Ik vraag me af of er ook we zoveel heksen zijn als in het artikel vermeld staat.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. volgens lesley en co kan niet iedereen zich wicca noemen. en zeer zeker niet gardnerian, alexandrian of een anderen ian-wicca.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Ja, dat is Lesly ,maar het is nergens officieel vastgelegd, dat iemand die wicca praktiseert zich geen wicca mag noemen. Waar slaat dat op en wie heeft dat bedacht? Hoe zouden ze we het dan anders kunnen benoemen? Met de benaming wicca is wel meteen duidelijk waar men mee bezig is.

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Iemand die schoenen maakt noem je schoenmaker, iemand die bakt is een bakker, om maar een voorbeeld te geven. Iemand die aan wicca doet noem je een wicca, of zie ik dat verkeerd?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Iemand die schoenen lapt heeft eerst geleerd hoe dat moest, voordat ie zichzelf als schoenenlapper ging noemen. Ik haal liever geen brood bij iemand die zich een bakker noemt maar niet weet hoe die een brood moet bakken. Iemand die aan hekserij doet noemt zich een heks, maar velen doen maar wat, wat weten ze zelf ook vaak niet. Iemand noemt zich eigenlijk pas met goed fatsoen een wiccan als diegene is getraint en ingewijd.

   Verwijderen
 18. De Kritische Magier17 april, 2012 23:48

  Dat bedoel ik met die vergane glorie waar iemand als Lady Bara en Morgana op rondkrukken. Er is niemand meer die deze claims ondersteunt, behalve een paar satelieten die een carriere vermoeden in hielen likken. Laat de jonge garde zich daar eens zwaar tegen verzetten, dan komt wicca misschien eens uit het stof.

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Flauw om Lesley te betichten van lafheid omdat ze onder 2 namen bekend staat en verkiest de naam te gebruiken als ze in functie van priesteres spreekt.De auteurs van Sterzoeker blijven immer in nevelen gehuld, ook last van lafheid?

  En wicca's weten dat er niet zoiets als een opperheks bestaat. Dat zo'n journalist de feiten tot ongenuanceerde Jip- en Janneke begrippen terugbrengt om het voor AD lezers begrijpelijk te maken is ook niks nieuws. Als geïnterviewde blijk je in de praktijk vaak weinig invloed te hebben op hoe je woorden in zo'n krant komen.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. De Kritische Magier22 april, 2012 11:12

   Dat Lesley haar heksennaam in eigen kring gebruikt past bij de setting. Wanneer je in de publiciteit treedt dan ligt dat anders. Als zij iets wil bijdragen aan de acceptatie/emancipatie van het hedendaagse heksendom dan gebruik je ook je eigen naam. Zo laten we de dingen daar waar ze horen, een interview is geen vollemaansviering.

   Is de krant of de journalist niet geschikt voor de behandeling van het wiccathema, geef dat interview dan niet. Doe je dat toch, zoals Lesley, wees dan voorbereid op kritiek die dwars door haar publiciteitsgeilheid heen trapt.

   Verwijderen
  2. Als ze zo publiciteitsgeil was geweest dan had ze in de loop der jaren heel wat meer intervieuws kunnen geven, dat heeft ze niet gedaan.
   Dat ze een schuilnaam/pseudoniem gebruikt is vrij normaal. Helemaal als je je bedenkt dat het in de tijd toen zij begon gebruikelijk was. Beetje flauw om haar dat aan te rekenen. Niet iedereen hoeft mee te gaan in de nieuwste hype om alles onder je echte naam te doen. Dat doet sterzoeker zelf immers ook niet?

   Verwijderen
  3. De Kritische Magier22 april, 2012 13:48

   @ Anoniem

   Nee, dat kon ze niet want dan zou ze in het vaarwater van Merlin, haar overleden ex-man, gezeten hebben. Zij deed de PFI en Merlin deed wicca, zo heeft ze het altijd neergezet. Dat ze nu opeens de superheks uithangt is dus echt nieuws.

   O, is het de nieuwste hype om je echte naam overal onder te zetten? Genoteerd.

   Verwijderen
  4. Zo zwart-wit gescheiden als jij het stelt was het zeker niet. Dat ze nu de superheks uit zou hangen is natuurlijk ook onzin. Dat wil sterzoeker graag zo neerzetten, maar dat maakt het nog niet waar.

   Het was lang gebruikelijk om onder een nickname te opereren op diverse e-mail lijsten en fora. Sinds de sociale media in opmars zijn zie je dat veel heksen daar ineens onder hun eigen naam te vinden zijn.
   Morgana is nog steeds onder haar nicknaam, wat iets anders is trouwens dan haar heksennaam.

   Verwijderen
 20. Bert Rooijakkers22 april, 2012 13:07

  De km heeft gelijk, Lesley/ Morgana wil zich doen voorkomen als spreekspersoon van de Wiccan, waarom dan een schuilnaam. Zeker bij het spreken op een lezing aan de universiteit is dit niet goed. Wat heeft zij te vrezen?@ Blauwe Lotus. De van de KM doet er in deze discussie niet toe, want daar gaat het artikel helemaal niet over. Ik wil niet afdwalen van de discussie en al helemaal niet flauw doen, maar waarom post je hier zelf niet onder je eigen naam, als dit voor jou een punt van discussie is?

  BeantwoordenVerwijderen
 21. De Kritische Magier22 april, 2012 13:55

  Aha, de PFI nadert en dan willen we elkaar te lijf. Vandaar dat gezeur over echte namen en schuilnamen.
  Het is genoegzaam bekend dat het Sterzoekerteam geen namen bekend maakt. Duidelijk, lijkt me. Voor de liefhebbers wil ik mij op de PFI-dag wel verstoppen achter een krant met een extra groot gat er in zodat ik hen en zij mij kunnen zien.

  BeantwoordenVerwijderen
 22. Die lotus is die van die shop waar Custers het mee op een dealtje heeft gegooid, dat haar cursisten bij Lotus hun rituele spullen komen kopen in ruil voor dat Custers zo nu en dan de cursusruimte gratis heeft, zodat ze glazenbol kan lezen of een promotie lezing kan geven voor haar TOS. Heeft Lotus nu ook al een dealtje met Lesley om hier te komen zeiken?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Blauwe Lotus is heel iemand anders dan degene die de winkel Lotus runt ín Rotterdam. Dus ga nu niet gelijk met modder gooien...

   Verwijderen
 23. Sylvia, die heeft hier helemaal niets gepost Anoniem. Ik denk dat je beetje in de war bent, maar wat doet een naampje er toe. Laten we on topic blijven.

  De PFI conferentie is weer voorbij en het trok nog minder bezoekers dan het vorig jaar. Toet liet het afweten. Greencraft was slecht vertegenwoordigt. Custers was weggemoffeld in het rechter hoekje van de grote zaal en had de benen, met haar gevolg, al genomen voordat de laatste sprekers klaar waren met hun lezingen. Vroeg tijdige verlichting dus. Daarna viel iedereen op het eten aan, waarvan er net als de magie, wicca, en echt iets intressants, veel te weinig aanwezig was.

  BeantwoordenVerwijderen
 24. Er waren mensen die zonder muntje ook in de rij stonden bij het eten.
  Legitieme reden dat er te weinig was.

  BeantwoordenVerwijderen
 25. Ja, daar zien we dus de hebzucht van de spirituele zoeker die niet eens in staat blijkt tot het samen delen van voedsel. Hoe tekenend is dit? De hebzuchtige magiër kenden we, mogen we de hebzuchtige wiccan daar nu aan toevoegen?

  BeantwoordenVerwijderen
 26. De Kritische Magier03 mei, 2012 02:49

  Het was dus weer als vanouds genieten zie ik hier. Hugs en ander bedenkelijk contact zullen voor de bevoorrechten zijn geweest zoals vorig jaar. Wie aan een leeg buffet kwam is toch het maagzuur bespaard gebleven.
  Ik moet mij behelpen met informatie uit tweede hand (met dank aan de schrijvers op Sterzoeker) want ik had veel betere dingen te doen en was daarbij ook in voortreffelijk gezelschap. Mogelijk ben ik volgend jaar weer in Lunteren maar hopelijk ben ik elders. De nieuwsgierigen zijn dit jaar in ieder geval niet aan hun trekken gekomen.

  BeantwoordenVerwijderen
 27. Ik zou graag eens vergelijken hoeveel Sterzoeker voor iemand anders heeft gedaan, in plaats van enkel voor zich zelf, en wat mensen als Morgana en Merlin voor mensen hebben betekend. Op één of andere manier kan ik er wel naar raden haha.

  BeantwoordenVerwijderen
 28. @Anoniem

  Vertel eens dan.

  BeantwoordenVerwijderen
 29. Karel Jongepier05 mei, 2012 21:59

  Nou sterzoeker doet meer dan menig ander in lala land. Op sterzoeker vindt je informatieve artikelen en dat geheel gratis, en het doet niet geheimzinnig over rituelen, dat zulke kennis allen voor ingewijden zou zijn. Sterzoeker houdt geen kennis verborgen, maar zet deze op het internet dat in tegenstelling tot de meeste site over magie en wicca, die in feite niet meer zijn dan een grote reclame advertentie. Op wat ik hier schrijf zal wel weer een hoop commentaar komen, maar kom dan zelf ook eens over de brug met het delen van kennis en rituelen.

  BeantwoordenVerwijderen
 30. Wakkere Heks06 mei, 2012 12:30

  @ Karel

  Haha, delen van kennis .... dan moet je niet bij dit soort wicca's zijn. Wat hier het hoogste woord heeft is het uitschot van wicca. Die verzieken het voor anderen (de wicca's die zelden of nooit de publiciteit zoeken), die geen z.g. opperheks nodig hebben. Wat je hier ziet schreeuwen zijn de gefrustreerden en eigenlijk zijn ze zo gereformeerd als de pest maar ja, dat kan je niet toegeven, toch?

  Dus die gaan geen kennis delen. Die kennis hebben ze ook niet dus wat zouden ze moeten delen? Afgeven en alles verketteren wat niet in hun botte koppen past, dat is het enige wat ze kunnen. Laten ze maar blij zijn met Sterzoeker, die houdt ze van de straat.

  BeantwoordenVerwijderen
 31. Aldus Sterzoeker:"Ook houdt Sterzoeker geen kennis of geheimen voor u achter" Dat is in mijn ogen contradictio in terminis. Als de bron al ontbreekt wat blijft er dan over van de waarheid?
  Andharil.

  BeantwoordenVerwijderen
 32. Is er ooit een bron geweest dan? Wie geeft er tegenwoordig nog zijn bronnen. Die bronnen zijn trouwens niet zo van belang. Het gaat om de praktische informatie en daar ontbreekt het bij veel webpagina's aan. Dan schrijven ze wel dat ze iets met rituelen doen, maar vertikken het om de ritualen te publiceren. Ik geef maar een voorbeeld, ook het uitdiepen van onderwerpen wordt op het internet niet veel gedaan, ja als je meer wilt weten mag je een dure cursus komen doen. Kijk en Sterzoeker doet niet zo flauw die zet zulke zaken uitgebreid op de pagina. Daar heeft iedereen wat aan. Sterzoeker is tenminste niet zo'n freak die mensen lokt om er geld aan te verdienen. Waren er meer van dit soort sites, maar die zijn er niet. Custers en consorten zouden hier een voorbeeld aan moeten nemen. Andrahil het is dan ook niet echt te begrijpen waarom je begint te ouweoeren over die bronnen, je bent zeker ook zo'n adept van een of andere vage magiër of wicca die jouw al jaren aan het lijntje heeft en je met mondjesmaat van informatie voorziet, vandaar dat je de openheid van de informatie die Sterzoeker verstrekt niet kan waarderen, omdat jullie zogenaamde geheime kennis hiermee ter beschikking van een ieder komt.

  BeantwoordenVerwijderen
 33. Het gaat me niet om dat je kennis verschaft, het gaat me erom dat je tussen kennis door meningen geeft die schadelijk zijn voor anderen. In het disclaimer stukje staat zelfs: "Artikelen strijdig met de goede zeden en/of met een discriminerende, extremistische of haatzaaiende inslag zullen niet worden geplaatst." En; "Beweringen en meningen geuit in artikelen, mededelingen en reacties, op de pagina’s van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, http://sterzoeker.blogspot.com/ kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe en indirecte schade die mogelijk voorvloeit uit de betreffende uitingen."
  Je blog heeft een schat aan informatie, laat dat duidelijk zijn maar tussen alle kennis door wervelt een wind van jaloezie, haat, achterdocht en samenzwering. Het excuus wat telkens weer terugkomt op sterzoeker is dat sterzoeker niet zo FLAUW als alle alle anderen. Alle andere in deze, staan met een open vizier, ja zelfs uw aardsvijand geef ik hierin meer credits. Waar sterzoeker zich verschuilt achter een synoniem staat de rest voor wat ze zijn. De bron die ik bedoel, zijn JULLIE en JIJ. Je bent namelijk niet open je hebt gewoon een uitlaatklep nodig om je frustratie te kunnen ventileren. Bang om zelf slachtoffer te worden van dit soort praktijken maar wel iets met je kennis moet. Vraag om aandacht kun je het ook noemen. Dan nog iets wie is de webmaster??? Sterzoeker, Ipsissimus, Kritische Magier??? Of zijn we allemaal hetzelfde??

  Andharil.

  BeantwoordenVerwijderen
 34. @Andharil, Volgens mij heb je het hier over persoonlijke meningen van schrijvers en van de lezers? Waarom zou iemand hier niet zijn mening in het commentaar mogen schrijven, of dat hij het wel of niet eens is met een blog, of met een uiting van een persoon elders. Ik kom hier soms ook langs om een vraag te stellen, of om te zeggen dat ik het eens of oneens ben, of mag dat volgens jou opeens niet meer en moeten we alles maar slikken wat er op de alternatieve markt wordt aangeboden? Naast dat mensen hier zeggen wat ze van sommige zaken vinden, is iedereen altijd nog zelf verantwoordelijk om keuzes te maken en kan men altijd zelf op onderzoek uit gaan en wellicht komt men dan tot een eenduidige of tot een heel andere conclusie.

  Waarom zou iemand zijn persoonlijke negatieve of positieve ervaringen niet mogen weergeven? Blijkbaar is daar behoefte aan, ander zouden hier immers geen 53 reacties staan.

  Als iemand een andere mening heeft, of een andere uitleg geeft aan magie, of dit gebruikt ter eigen persoonlijke glorie, is deze persoon trouwens niet meteen een aartsvijand, maar iemand met een andere mening. Zo'n onderwerp wordt dan door Sterzoeker, of door zij die een reactie geven, belicht vanuit een andere standpunt. We behoeven het immers niet met alles eens zijn. Dit is wel heel kortzichtig Andharil, wat jij schrijft.

  Trouwens, je gelooft toch zelf niet dat Sterzoeker al die reacties zelf post..dan zou Andharil ook een Sterzoeker zijn?

  Wie zijn al die anderen trouwens, met dat open vizier, en wie had jij in gedachte als aartsvijand?

  BeantwoordenVerwijderen
 35. waarom moet ik mijn emailadres opgeven???

  BeantwoordenVerwijderen
 36. Geen idee, ik kan kiezen uit : Google account, live journal Wordpres, Typepad, AIM, Open ID, Naam/ URL en Anoniem. Ik kies dan voor: Naam en daar hoeft geen e-mail adres bij. Sta je ingelogd met een google account? Of sluit en start anders even je browser, dat wil ook helpen.

  BeantwoordenVerwijderen
 37. Je zal toch maar als eclectisch beoefenaar op zoek zijn naar een fijne groep om je wat verder te verdiepen in de leer, en samen rituelen te kunnen houden.. :S Eerlijk gezegd raak ik alleen maar ontmoedigd door alle berichten over de grote groepen in Nederland waar wat informatie over te vinden is op internet. Wie weet er in omgeving Utrecht een fijne coven/groep waar publiciteit, geld, heerszucht niet ter sprake is? Ik wil gewoon graag mijn vredige, positieve religie beoefenen.. :) En wat meer leren while I'm at it.. :)

  BeantwoordenVerwijderen
 38. Zelfs hier op sterzoeker kunnen mensen nog geen vrede houden als ze constateren dat iemand een andere mening is toegedaan. Hoe zit het eigenlijk met de vrijheid van menigsuiting binnen de gelederen van de Wiccans en de Magiers?

  BeantwoordenVerwijderen
 39. Ik vroeg me af of Ina Custers met die aartsvijand bedoeld wordt? Ik vind het trouwens vreemd dat mensen die een hekel aan Custers hebben en haar elders voortdurend afbranden, of bij een HC het hoogste woord voeren tegen haar, nu hier opeens blijk doen geven alsof het allemaal deugd wat Custers op gebied van de magie uitspook en Sterzoeker er nu opeens op aanvallen omdat er oprecht commentaar wordt gegeven op de soms kritische blog. Hoe komt dat, durven we opeens niet meer onze ware gezicht te tonen, of wordt Sterzoeker misbruikt om net de doen voorkomen dat we in het andere kamp zitten? Het is niet fijn om te constateren dat sommige mensen hier een dubbelrol spelen. Zeg maar de advocaat van de duivel spelen, en zich anders voor doen dan wat ze elders vertellen.

  BeantwoordenVerwijderen
 40. @Andharil, Volgens mij heb je het hier over persoonlijke meningen van schrijvers en van de lezers?*nee.
  Waarom zou iemand hier niet zijn mening in het commentaar mogen schrijven, of dat hij het wel of niet eens is met een blog, of met een uiting van een persoon elders.
  * heb ik dat gezegd?? Nee.* Ik kom hier soms ook langs om een vraag te stellen, of om te zeggen dat ik het eens of oneens ben, of mag dat volgens jou opeens niet meer en moeten we alles maar slikken wat er op de alternatieve markt wordt aangeboden? * lees eerst is goed en plaats dan een reactie* Naast dat mensen hier zeggen wat ze van sommige zaken vinden, is iedereen altijd nog zelf verantwoordelijk om keuzes te maken en kan men altijd zelf op onderzoek uit gaan en wellicht komt men dan tot een eenduidige of tot een heel andere conclusie.
  *precies, dat is waar ik mee bezig ben*
  Waarom zou iemand zijn persoonlijke negatieve of positieve ervaringen niet mogen weergeven? Blijkbaar is daar behoefte aan, ander zouden hier immers geen 53 reacties staan.

  Als iemand een andere mening heeft, of een andere uitleg geeft aan magie, of dit gebruikt ter eigen persoonlijke glorie, is deze persoon trouwens niet meteen een aartsvijand, maar iemand met een andere mening.*waar staat dat je geen eigen mening mag hebben?? Zijn jouw woorden niet de mijne* Zo'n onderwerp wordt dan door Sterzoeker, of door zij die een reactie geven, belicht vanuit een andere standpunt. We behoeven het immers niet met alles eens zijn. Dit is wel heel kortzichtig Andharil, wat jij schrijft.

  Trouwens, je gelooft toch zelf niet dat Sterzoeker al die reacties zelf post..dan zou Andharil ook een Sterzoeker zijn? * nogmaals lees even terug dat zie je dat ik sterzoeker aanspreek met JIJ en JULLIE..*

  Wie zijn al die anderen trouwens, met dat open vizier, en wie had jij in gedachte als aartsvijand? * zoek dat zelf maar uit*
  @ Anoniem11 mei, 2012 18:16: Beweer je nou dat ik in een HC kom?? Ken jij mij dan?? Toch fijn voor Ina dat mensen denken dat ik voor haar opkom.LOL.. sorry laat me niet lachen, cut the crap en kom to the point.
  Andharil......

  BeantwoordenVerwijderen
 41. Karel Jongepier11 mei, 2012 23:32

  Hier is weer een prachtig voorbeeld waar de discussies dus iedere op vast lopen. Andraril plaats een stukje dat vol zit met weglatingen en vaag taalgebruik en aannames. Dan gaat een ander dit lezen en probeert de hiaten in te vullen, wat weer een heftige reactie uitlokt bij Andharil. Duidelijk is dat mensen hier verschillende talen spreken waardoor ze elkaar niet verstaan. Dat is jammer, wat zo komen jullie niet nader tot elkaar.

  BeantwoordenVerwijderen
 42. Wat een rare reactie van Andaril Met antwoorden als "heb ik dat gezegd", " Zoek dat zelf maar uit" , " kom to the point". Jammer dat er zo door Adaril wordt gereageerd op vragen die ze zelf oproept. Ook jammer dat Jaap zo benadert wordt, terwijl hij normale vragen stelt. Blijkbaar worden zijn menig en vragen gezien door Andharil als een persoonlijke aanval. Althans zo komt het bij mij over.

  BeantwoordenVerwijderen
 43. Andharil bedoelde ik schijven, excuses dat ik je naam per ongeluk fout schreef. Ik was in mijn vorige reactie even te snel met publishing knop en er zit helaas geen correctie op. Verzoek aan sterzoeker om dit even te corrigeren.

  BeantwoordenVerwijderen
 44. Wakkere Heks12 mei, 2012 00:56

  Kijk, dat bedoelde ik nou met het uitschot van wicca. De goeie hoor je niet, die andere wel en Andharil hoort daarbij. Een klein ploegje foute types die uitgespuugd zijn om hun achterlijke radicale meningen. Dat denkt dan dat ze Sterzoeker en de lezers/schrijvers van Sterzoeker de mond kunnen snoeren. Welkom in 2012, mensen.

  BeantwoordenVerwijderen
 45. Grappig dat ik nu een fout type ben Wakkere Heks, oja, en uitgespuugd. Je maakt er een mooie scene van. Ik mis alleen de aankleding nog, maar daar zijn jullie dan weer beter in.

  Anoniem, 23"56: Nee, ik voel het neit als persooonlijke aanval. Het zit hem in het misinterpreteren en concluderen dat ik er op uit ben dat mensen hun mond maar moeten houden. Dat is niet zo. Maar dit is alles behalve een fair play. Wie er in sterzoeker haar/zijn ogen iets fout hebben gedaan zal dat weten middels scherpe aantuigingen. Je weet totaal niet met wie je te maken hebt, ook al zijn er vermoedens. Ik vind het gewoon slap dat men zich verschuilt, stap gewoon naar voren en sta je mannetje of vrouwtje. Simpel. Maar misschien niet voor iedereen te volgen, dat kan...

  BeantwoordenVerwijderen
 46. En zelf hier ook niet je eigen naam in bonken....hahaha wie is er nu slap?

  BeantwoordenVerwijderen
 47. Mijn echte naam, Sophie, is net zo bekend als Andharil. (Ik snap niet waarom mijn tweede reactie niet geplaatst is)
  Maar prettig dat je me het zelf laat zeggen, Morgana had hier geen keus in aangezien zij bij haar echte naam genoemd wordt.

  BeantwoordenVerwijderen
 48. Hickup van blogger, kan je verder niets aan doen gewoon nog een keer plaatsen.

  Wat ik me afvroeg, Andharilis waarom je er zo opgebrand bent om de namen te vernemen van de mensen die op of voor Sterzoeker schrijven? Waarom wil je die namen weten? Het kunnen evengoed namen zijn van mensen die je helemaal niet kent. Namen van voor jou onbekende mensen zeggen niets, want dan ga je wellicht roepen dat het een fake naam is. Dat is al eens gebeurd op Sterzoeker. Wat voor jouw een onbekende is hoeft niet te zeggen dat het een valse naam is waaronder iemand schrijft. Of hoop je dat het bekenden van je zijn? Wat wil je er eigenlijk mee als de namen bij je bekend zouden zijn? En stel dat het bekenden van je zijn? Wat ga je dan doen? Wat verandert dat voor jou aan de Blogs op Sterzoeker, want inhoudelijk verandert er namelijk niets aan de blog of reactie. Ga je persoon dan benaderen, langs zijn deur, op je Facebook ontvrienden of juist toevoegen? Ik denk dat de lezers hier zeer benieuwd zijn waar jij nu eigenlijk op uit bent en wat je ware motivatie is.

  BeantwoordenVerwijderen
 49. P.s. Jaap van Slooten is mijn echte naam.

  BeantwoordenVerwijderen
 50. Ik heb sterzoeker nooit zien schrijven dat mensen iets fout doen, wel wordt er soms een scherpe analyse gemaakt van waar mensen mee ( in de media ) naar voren treden. Soms kan ik me daar in vinden soms ook niet en dat is prima. Het zet aan tot denken. Het gaat daarbij om een persoonlijke mening van de blogger, daar hoeven wij ons lezers niet aan te conformeren. Al zou dat in sommige gevallen wel wijs zijn;-).

  BeantwoordenVerwijderen
 51. Wakkere Heks12 mei, 2012 12:32

  Wie kent Andharil en haar groepje niet? Het Silver Circle Forum hebben ze ondergekotst met dit soort teksten. Daarom zal het forum wel uit de lucht zijn, het stonk teveel.

  Sterzoeker geeft ze de lengte niet, gelukkig!

  BeantwoordenVerwijderen
 52. Ondergekotst? Uitgekotst door Merlin zul je bedoelen, samen met Ina Custers omdat ze hun fatsoen niet konden houden.

  BeantwoordenVerwijderen
 53. Moet ik met dit soort in discussie??? Sorry daar voel ik me iets te goed voor. De mazzel en blijf vooral allemaal in je eigen verhaaltjes geloven.
  Andharil

  BeantwoordenVerwijderen
 54. Jammer Andharil dat je afhaakt. Ik had je een paar oprechte vragen gesteld. Trek je niets aan van het vedere geouweoer hier. Wat dat betreft is het net een forum, maar kijk even naar de vragen die ik je stelde. Ik vroeg me dat oprecht af.

  BeantwoordenVerwijderen
 55. Wakkere Heks13 mei, 2012 12:59

  @ Andharil

  Je hebt antwoord gekregen maar dat is niet voldoende voor jou. Jij wilt wraak en zo kennen we je weer. Jij bent degene die een discussie laat verzanden in gezwam over wie wie is en waarom dat zo is. Daar heb je antwoord op gehad, als het niet genoeg is wees dan weg hier want meer krijg je toch niet.

  BeantwoordenVerwijderen
 56. Ze heeft dat kunstje al een keer eerder op precies dezelfde wijze op Sterzoeker vertoont, ook toen haakte ze af op het moment dat er aan haar serieus werd gevraagd waarom ze zo hamert op wie er achter Sterzoeker zitten. Zou Andharil dat ook doen bij Morgana of bij Custers, wil ze daar ook weten wie er in de Coven zitten of wie er lid zijn van de Orde, vast niet? Waarom komt ze hier dan wel zuigen om de namen van leden van Sterzoeker?

  BeantwoordenVerwijderen
 57. Alice in Wonderland is er niet bij, één grote tent met lachspiegels hier, een omgekeerde en verdraaide realiteit. Wij zijn hier nu de verstotenen? De dingen die jullie roepen slaan kant, noch wal.
  Sterzoeker biedt geen kennis, anders dan die je uit de boekjes kunt halen. Sterzoeker staat bol van de negativiteit welke voortkomt uit de frustratie geen ingewijde te zijn. Wicca, Hekserij, Westerse Mysterietraditie enz, is gebaseerd op inwijdings cq mysterietraditie. Er is nooit sprake geweest van een hapklare brok voor het volk. Als je een hapklare brok spirituele leer op je bordje wil hebben kun je beter gristen worden. De 'key issue'hier isdat jullie te dom, te gemakzuchtig, te ongedisciplineerd, or whatsoever zijn om daadwerkelijk verder te komen op één van de inwijdingspaden.Daarom is een deel van jullie bij Ina terecht gekomen, want daar kun je het mysterie ook kopen. Het zou me niet verbazen als een ander deel van jullie bij Mario van Doorn is opgeleid ofzo. Face it, jullie hebben niet de capaciteit om daadwerkelijk iets te bereiken op het mysteriepad, jullie zijn voorbestemd om de rest van je leven klootjesvolk te blijven die het moeten doen met de uitgekauwde en voorgekauwde restjes. Jullie denken misschien informatie te hebben over de Nederlandse Wicca omdat je hier en daar iets hebt opgepikt en in werkelijkheid heb je werkelijk geen idee hoe het in elkaar steekt. Populair gezwets en valse propaganda is alles wat er bij Sterzoeker uitkomt, en dan nog hier en daar wat leuke teksten en ritueeltjes die je ook kunt verkrijgen bij de lokale vestiging van de Slegte. Simpele zielen..

  BeantwoordenVerwijderen
 58. Ben jezelf een ingewijde, dat je dit weet? De vraag blijft dan overeind staan waar de serieuze zoeker terecht moet, niet bij Sterzoeker en aldus dit schrijven ook niet bij Ina Custers, waar dan wel?

  BeantwoordenVerwijderen
 59. Sterbezoeker15 mei, 2012 19:36

  Haha laat me niet lachen. Sterzoeker is een begrip en maakt meer tongen los dan sommige mensen lief is.

  BeantwoordenVerwijderen
 60. Ik lig inderdaad krom HAHAHAHAHAHAHA

  *Grootheidswaan ik lijd eraan.
  Zolang er geen medicijnen voor zijn moet je me laten gaan.
  To the beat with it. (aha) HipHop don't stop.
  Ik gooi het er lekker uit want anders krop ik het op.
  Grootheidswaan ik lijd eraan.
  Ook al waren er medicijnen voor dan liet ik ze staan.
  Uit het raam met dat, voor straf verhoog ik de lat.
  Ik weet niet wat het is maar het is me wat.*Extince

  BeantwoordenVerwijderen
 61. Ja als het allemaal beter denkt te weten als sterzoeker en mensen die ingewijd zijn hoger acht dan mensen die dit niet zijn, dan lijdt je terecht aan een megalomane vorm van grootheidswaanzin.

  BeantwoordenVerwijderen
 62. @Karin: Daar isdoor mensenvanuit de inwijdingstraditie destijds ook wel over nagedacht en daar tegenwoordig ook genoeg aanbod voor.Je kunt hier in Nederland cursussen en workshops (tegen kostprijs) volgen, je kunt meedoen aan openbare vieringen en andere activiteiten. Zo kun je zonder aan een groep of traditie te binden toch kennis en ervaring opdoen,werken aan persoonlijke groei en vooral het vinden van je eigen pad. Want dat laatste is altijd het uitgangspunt, ook binnen de inwijdingstraditie. Het biedt, als het goed is, een basis,een raamwerk, waar je uiteindelijk je eigen invulling aan kunt geven.

  @Sterzoeker: Sterke reply! Als iedereen erover praat is het een begrip en is het het blijkbaar goed. Nou jullie raken hier anders niet uitgepraat over de Nederlandse Wicca en Ina Custers. En ik kan nog wel wat historische en eigentijdse voorbeelden noemen van mensen waar veel over gepraat is, of wordt. Je laat nu wel een beetje kennen Sterzoekertje, wordt het je warm onder de voeten?

  Gnothi Seauton <3

  BeantwoordenVerwijderen
 63. @Gnothi, op welke historische eigentijdse mensen doel je? Dan durf ik te wedden dat Sterzoeker met een mooie blog komt met veel informatie.

  BeantwoordenVerwijderen
 64. Geert Wilders een aardig voorbeeld?

  BeantwoordenVerwijderen
 65. Haha maar die heeft niet van doen met Lala land, doet niets met wicca en zit ook niet in magie. Ik neem niet aan dat Gnothi personen als Wilders bedoelt, of heb ik het mis? Morgana is toch een eigentijds persoon en daar ging de bovenstaande blog over.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. One who knows16 mei, 2012 22:46

   Tuurlijk Heksje, Gnothi kletst uit zijn nek.

   Verwijderen
 66. Sterzoeker geen ingewijde?....Sterzoeker is Ipsissimus!

  BeantwoordenVerwijderen
 67. Waar zijn die workshops tegen kost prijs te volgen?ik zou daar graag meer over vernemen.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. One who knows16 mei, 2012 22:43

   Die moeten nog uitgevonden worden, dat snap je.

   Verwijderen
 68. One who knows16 mei, 2012 22:41

  Er is hierboven een of andere blaaskaak die ons erop wijst dat wij voor immer en altijd klootjesvolk zullen blijven als wij ons niet aansluiten bij de verheven en zeldzaam exclusieve kring waar Blaaskaak deel van uitmaakt. Het schijnt van doen te hebben met mysterietraditie maar het is bekend dat het mysterie van de traditie gescheiden moet worden. Het ene heeft immers niets met het andere te maken, dus we gaan alsjeblieft niet weer aan de gang met loze claims.

  Er is geen betere weg om jezelf voor aap te zetten dat de manier waarop Blaaskaak dat doet. Vind ik helemaal goed. Blaaskaak, ga door.
  Ga ik nog even rond met de hapklare brokken en de voorgekauwde restjes. Kom maar op.

  BeantwoordenVerwijderen
 69. Ach dat is nu precies het probleem die steeds weer terug komt; de claim op de inwijding, de persoon die dit heeft geschreven probeert al zijn leven ergens bij te horen en zij laat dat zien door uiterlijk De inwijding! Waarom hamert men toch altijd zo op die inwijding? Is dat nu werkelijk zaligmakend en kunnen oningewijden niet op hetzelfde komen als ingewijden?

  BeantwoordenVerwijderen
 70. One who knows17 mei, 2012 12:54

  @ Jaap

  Je kan inwijdingen zien als bevestiging van je stappen in de spirituele ontwikkeling. Je kan het ook zien als middel om je groot/beter/meer te wanen dan de rest van de wereld. In het eerste geval is een inwijding een gedenkwaardige mijlpaal, in het tweede geval is de inwijding een schandpaal.

  De zoeker die zichzelf serieus neemt begrijpt dat de manier waarop je over een inwijding spreekt precies laat zien waar je vandaan komt. Iemand als Blaaskaak (hierboven ergens te lezen) komt uit een hoek waar je niet wilt zijn. Je ziet ook aan de tekst van hem/haar dat iemand moeite heeft om in het dagelijks leven wat voor te stellen. In de malafide scholen kom je zulke mensen vaak tegen. Wij begrijpen hen, ons medelijden is hun deel, maar meer ook niet. Dat heeft dus met mysterie niets te maken, met traditie evenmin.

  Die z.g. claims van bijv. de TOS en bepaalde wiccastromingen hebben geen grond. DOEN ALSOF is niet hetzelfde als ZIJN. Vandaar de herrie die hier gemaakt wordt door "dit soort" wicca's en mysteriedeskundigen als Blaaskaak.

  BeantwoordenVerwijderen
 71. Is de 2e TOS tempel ingestort? want als je de website van de temple of Starlight van Ina Custers wil bekijken, krijg je momenteel de volgende melding:
  Site off-line
  Hermetic Order of the Temple of Starlight is currently under maintenance. We should be back shortly. Thank you for your patience.

  BeantwoordenVerwijderen
 72. he, was blijkbaar toch alleen voor onderhoud uit de lucht...!

  BeantwoordenVerwijderen
 73. Ja, 't slijt nogal daar.

  BeantwoordenVerwijderen
 74. Even de vele spel- en zetfouten eruit halen en het wordt nog wat met dit artikel!

  BeantwoordenVerwijderen
 75. Ik werk al jaren onder eigen naam regelmatig mee aan interviews en altijd op voorwaarde dat het artikel voor plaatsing doorgelezen wordt. Een goede journalist is hier alleen maar bij gebaat, als het onderwerp een onbekende materie is. Niemand is gebaat bij foutieve info.
  Aangezien Lesley (voor de zoveelste keer) beweert rechten te hebben als langst praktiserende heks is zij wel degelijk op de hoogte hiervan.
  Kom op zeg, ze heeft gewoon een veel te groot ego.
  Maar ja, dat is zelfs in heksenland geen enkel nieuwtje, want alles wat Lesley beweert is hier alleen maar: *BORING*

  BeantwoordenVerwijderen
 76. Dit is echt typerend voor de problemen met de elite in heksenland van nu:

  Alice in Wonderland is er niet bij, één grote tent met lachspiegels hier, een omgekeerde en verdraaide realiteit. Wij zijn hier nu de verstotenen? De dingen die jullie roepen slaan kant, noch wal.
  Sterzoeker biedt geen kennis, anders dan die je uit de boekjes kunt halen. Sterzoeker staat bol van de negativiteit welke voortkomt uit de frustratie geen ingewijde te zijn. Wicca, Hekserij, Westerse Mysterietraditie enz, is gebaseerd op inwijdings cq mysterietraditie. Er is nooit sprake geweest van een hapklare brok voor het volk. Als je een hapklare brok spirituele leer op je bordje wil hebben kun je beter gristen worden. De 'key issue'hier isdat jullie te dom, te gemakzuchtig, te ongedisciplineerd, or whatsoever zijn om daadwerkelijk verder te komen op één van de inwijdingspaden.Daarom is een deel van jullie bij Ina terecht gekomen, want daar kun je het mysterie ook kopen. Het zou me niet verbazen als een ander deel van jullie bij Mario van Doorn is opgeleid ofzo. Face it, jullie hebben niet de capaciteit om daadwerkelijk iets te bereiken op het mysteriepad, jullie zijn voorbestemd om de rest van je leven klootjesvolk te blijven die het moeten doen met de uitgekauwde en voorgekauwde restjes. Jullie denken misschien informatie te hebben over de Nederlandse Wicca omdat je hier en daar iets hebt opgepikt en in werkelijkheid heb je werkelijk geen idee hoe het in elkaar steekt. Populair gezwets en valse propaganda is alles wat er bij Sterzoeker uitkomt, en dan nog hier en daar wat leuke teksten en ritueeltjes die je ook kunt verkrijgen bij de lokale vestiging van de Slegte. Simpele zielen..

  BeantwoordenVerwijderen

Vergelijkbare Blogs

Related Posts with Thumbnails