maandag 4 januari 2010

0ntbinding van de Orde van de Ster.

Wij zullen vanmorgen spreken over de ontbinding van de Orde van de Ster. Velen zullen zich hierover verheugen, anderen zullen zich terneergeslagen voelen. Het heeft echter geen zin zich hierover verheugd of bedroeft te voelen, het is onvermijdelijk. Ik zal u uitleggen waarom…

Ik stel mij nog steeds op het standpunt dat de waarheid een land zonder pad is, dat door geen enkele religie, sekte of langs wat voor weg dan ook benaderd kan worden. Dat is mijn standpunt en daar houd ik mijn absoluut en onvoorwaardelijk aan. De waarheid is grenzeloos en absoluut, niet te benaderen langs welke pad dan ook. Zij kan niet georganiseerd worden. Het is zinloos organisaties in het leven te roepen die langs een bepaald pad leiden. Indien u dit inziet, zult u ook begrijpen dat het onmogelijk is een geloof te organiseren.

Geloof is een strikt individuele aangelegenheid en kan en mag daarom nooit worden georganiseerd. Doet i dat wel , dan sterft het, het wordt in een vorm vastgelegd; het wordt een leer, een religie die door anderen wordt opgelegd.
Dit is wat iedereen ter wereld tracht te doen. De waarheid wordt naar beneden gehaald, gereduceerd tot een speelbal voor de zwakkeren en de mensen die tijdelijk ontevreden zijn. De waarheid kan niet naar beneden worden gehaald, integendeel, het individu dient zichzelf naar haar op te werken. Het is onmogelijk de bergtop naar de vallei te brengen.

Dit is mijn mening, de eerste reden waarom de Orde van de Ster dient te worden opgeheven. Waarschijnlijk zult u weer andere ordes in het leven roepen en zult u zich aansluiten bij andere organisaties die zoeken naar waarheid. Ik wens bij geen enkele spirituele organisatie te behoren; begrijp dit goed…

Een organisatie die voor een dergelijk doel in het leven is geroepen wordt, kan niets anders zijn dan een kruk, zwakheid en verslaving die het individu op den duur kreupel maken, hem verhinderen innerlijk te groeien en zijn eigen gaven tot ontwikkeling te brengen die hem ten slotte tot persoonlijke ontdekking van de absolute en onbegrensde waarheid moeten voeren. Dit is een reden waarom ik, omdat ik, toevallig, leider van deze ben, besloten heb deze te ontbinden. In deze daad schuilt niets groots, ik wens immers geen volgelingen te hebben en daar bedoel ik het volgende mee.

Op het moment dat u iemand volgt, keert u de waarheid de rug toe. Het laat mij koud of u wel of geen aandacht aan mijn woorden schenkt . Ik heb me voorgenomen iets in de wereld te gaan doen en zal mij daarvan niet laten afleiden. IK interesseer mijzelf slecht voor een belangrijk ding; de mens te bevrijden. Ik wil hem bevrijden van alle bindingen, van alle angsten; het is niet mijn bedoeling een nieuwe religie of sekte in het leven te roepen, een nieuwe theorie of filosofie te verbreiden……


Bovenstaande toespraak werd gehouden door; Jiddu Krishnamurti (1895-1986) op 3 augustus 1929, op het landgoed Eerde bij Ommen, ter ontbinding van: "De Orde van de Ster".

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Vergelijkbare Blogs

Related Posts with Thumbnails