zaterdag 2 januari 2010

Goden, Godinnen, Demonen & Monsters (4)

Dit is deel 4 in de serie Goden, godinnen, Demons & Monsters

In deze serie besteed ik aandacht aan de Mesopotamische goden en natuurkrachten. De hier onder afgebeelde goden vormen de bakermat van onze religeuze wortels.LamashtuLamashtu is een boze demon. Als prooi neemt ze ongeboren en pasgeboren kinderen. Ze had een behaard lichaam, een leeuwinkop met tanden en oren van een ezel, lange vingers en nagels, en de voeten van een vogel met scherpe klauwen.
Ze wordt vaak afgebeeld, staand of knielend op een ezel, een varken voedende en met een hond en twee slangen vasthoudende.
Zwangere vrouwen vaak droegen amuletten van Pazuzu, de demon die vocht tegen Lamashtu.

_____________________________________________________

LamassuEen lamassu was een menselijke-hoofdige gevleugelde stier of leeuw.
Grote beelden van lamassus bewaakten het Assyrische paleis en deuropeningen en de stadspoorten. Ze waren daar geplaatst om de krachten van de chaos af te schrikken.

_____________________________________________________

Marduk


Marduk is de god van de stad Babylon.
Toen Babylon de hoofdstad van Babylonië werd(vanaf ongeveer 1500 voor Christus), werd Marduk belangrijker. Marduk wordt ook wel 'Bel' genoemd, wat 'Heer' betekent.
Marduk's symbolen zijn een spade en de Mushhushshu slang-draak.
In de Babylonische mythologie wordt Marduk opgeroepen om te vechten tegen een leger van demonen onder leiding van de godin Tiamat.
Hij gaat de strijd aan als de andere goden het eens zijn en hem te kiezen als hun leider. Hij jaagt Tiamat omlaag, doodt haar en wordt gekroond als de oppergod.
De burgers van Babylon vierden een nieuwjaarsfeest, waarbij de koning knielde voor een beeld van Marduk en de gelofte uitsprak dat hij een goede heerser zou zijn.

MushhushshuDe mushhushshu beschermt veel van de hoogste goden. Zijn naam betekent 'woedend slang'.Goden als Marduk, Ashur, ellil en Nabu reden allen op een mushhushshu draak.

_____________________________________________________

NabuNabu was de god van de schriftgeleerden en de beschermheilige van het schrijven en wijsheid. In de Assyrische en Neo-Babylonische tijd, werd Nabu soms geassocieerd met irrigatie en landbouw. Nabu rijdt op de rug van een Mushhushshu slang-draak.
Nabu's belangrijkste tempel was Borsippa, in de buurt van Babylon.
Het symbool van Nabu is een wig, wat symbool staat voor ofwel een spijkerschrift-teken of een stylus.

_____________________________________________________

Nergal

Nergal is een krijger en onderwereld god. Zijn symbool is een wapenstok, vaak versierd met leeuwen-koppen.
Nergal leeft in de onderwereld met zijn vrouw Ereshkigal. Hij maakt gebruik van bosbranden, koorts en pest als wapens tegen de mens.


_____________________________________________________

NinhursagNinhursag is een belangrijke Sumerische godin, die vaak 'moeder van de goden' werd genoemd.
Ninhursag was belangrijk in de vroege Mesopotamische mythologie, maar ze komt niet voor in de mythologie van latere periodes.

_____________________________________________________

NinurtaNinurta is een god van de oorlog. Hij wordt vaak afgebeeld met een pijl en boog en een sikkel-zwaard.
Ninurta wordt soms weergegeven rennend op de rug van een monster, met het lichaam van een leeuw en de staart van een schorpioen, welke op jacht gaat naar een leeuw-monster met vleugels,voeten en staart van een vogel.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Vergelijkbare Blogs

Related Posts with Thumbnails