dinsdag 5 januari 2010

Isis en de Zeven Schorpioenen

Hier volgt het mysteriespel van Isis en de zeven Schorpioenen.

Dubbelklik op deze afbeelding, om de Stelle in groot formaat te zien.

Benodigdheden; gouden altaarkleden, nest van stro voor de valk van, van beeld van Horus. Sistra voor de Zonneboot, Zonnespiegel, de Maanspiegels met de fasen, gong, representatie van de magische Stellae van Nectanebo in geurend water, schorpioen, masker thoth, masker Horus, Gouden Mantel, Egyptische baby in mandje, wierook, heilige kruiden, Isis bellen, kom en waterkan, vier kaarsen rondom Horus + 7 voor de schorpioenen.

Deelnemers; Prosessie van de rijzende zon Khephri, de middagzon Ra, Avondzon Tem, de Zon te Middernacht Atum-Ra. De Wassende Maan en de donkere maan. Thoth is de donkere maan vooraan de prosessie, Neith, Isis, Selquet en Nephtys rond het Altaar. Horus, Nehebkau.

Prosessie wandelt langzaam naar binnen. De zon rinkelt zachtjes met de sistra. Blijf doorlopen totdat de tijd stopt, dat is pas midden in het van het ritueel!


De vloeisof van het Leven.

Isis en Thoth; openen de krachtlijnen

Isis; Egyptische opening met Osiris kruis

Ik ben Isis en ik hem mijzelf bevrijd uit de gevangenis waarin mijn broer Seth mij heeft opgesloten.

Thoth: Isis, gij Godin, luister goed naar mij! Mijn advies in deze is een zaak van leven en dood. Verstop uzelf met uw zoon het kind. Zijn ledematen zullen groeien en in hem zal een tweevoudige kracht groeien. Hij zal de zetel krijgen op de plaats waar de troon van zijn vader stond,. Hij zal hem wreken en hij zal de verheven positie verwerven van de Prins der twee landen.

Isis; Invocatie van de Zeven Schorpioenen. Maak de hiëroglief voor de schorpioen in elke richting. Kaarsen aan.

Dit is het seizoen van de avond
En in roep de Zeven Schorpioen op

Achter mij zijn Tefen en Befen
Tefen, de schorpioen van het bloed verbindt mij met de wijsheid van den de kracht van de voorvaderen.
Befen is de schorpioen van de steun en verdediging.
Zij hielpen mij beiden bij de conceptie van het kind.

Aan mijn rechter zijde roep ik Mestetef
De schorpioen van het geboortebloed
Het bloed van de placenta die geplant wordt in de aarde.

Aan mijn linker zijde roep ik Mestet,
De schorpioen van de geboorte
Die mij verbindt met het land

Deze schorpioenen zijn verbonden met de halsketting van de maagd, de Menat van aantrekkelijkheid.

Boven mij roep ik Petet,
De schorpioen van de Hemel
Maatet, de schorpioen van Gerechtigheid,
Zij heeft de weegschaal tussen haar scharen.

En Thetet, de schorpioen van het Zelf
Vormt het hart van de schorpioen
In de vorm van de ster Antares
Deze drie schorpioenen laten me de weg zien
En ik roep naar hen, ik roep luid! Luid!
En ze antwoorden op mijn roep als wijze mensen

O gij zeven Sterren van de constellatie Schorpioen.
Op U rest de verantwoordelijkheid om mij een weg te verschaffen.

Het pad loopt van het Teken Stier dwars door de aarde heen en transformeert alle aspecten van mijn Zelf.

Walking meditation; Pathworking
De weg die de schorpioen aangeeft brengt me naar de grenzen van de Pa-Sui, dit is van de Godin van de Goddelijke Sandalen, Neith. Deze stad is gelegen voor papyrus moerassen. Als ik aankom in deze stad waarin mensen leven, ga ik naar de huizen van mannen en vrouwen.

Een vrouw bespioneert mij onderweg als ik over de weg loop. Ze sluit haar deuren voor mij. Het komt doordat ze zo bang is voor de schorpioenen die ik bij mij heb.
De Zeven Schorpioenen overleggen wat ze met haar gaan doen, en ze besluiten om allemaal bij elkaar te komen en om hun vergif uit te spugen en dit op de staart van de schorpioen Tefen te leggen. De vrouw Usert opent haar deur voor mij en ik treed binnen in het huis van de ongelukkige vrouw.

De schorpioen van tefen kruipt mee naar binnen onder de kier van de deur door en steekt de zoon vrouw. Er breekt een vuur uit in het huis van Ustert.

Kaarsen aan rondom Horus.
Er is geen water om dit uit te maken. Maar de hemel grijpt in en regent neer op het huis van Ustert, al hoewel het niet het seizoen is voor regen.

Voorwaar, het hart van haar die deur gesloten hield voor mij is door en door bedroeft, want ze weet niet of haar zoon zal leven of sterven. Ze gaat rond door haar dorp, en schreeuwt om hulp, er is niemand die afkomt op haar stem. Nu wordt mijn hart bedroefd vanwege het kind. En ik wens dat dit zou leven want het is vrij van schuld.

Ik roep de vrouwe ’kom naar mij, kom naar mij!
Mijn woorden zullen zijn leven terug brengen. Ik ben de dochter van een notabele in mijn dorp. Ik kan de demon van de dood vernietigen door middel van de spreuken die mijn vader geleerd heeft. Ik ben zijn dochter, de geliefde nakomeling van zijn lichaam’.

Pak het kind op
Ik plaats mijn twee handen op het kind om hem weer tot leven te wekken. Hij is gestopt met ademen.

En ik zeg; ‘O vergif van schorpioen Tefen, kom voorwaarts en val op de grond! Penetreer het lichaam van dit kind niet verder. O vergif van de schorpioen Befen, kom voorwaarts en val op de grond!’

Ik ben Isis, de Godin, de Vrouwe van de Woorden van Kracht, ik ben de maken van de Woorden van Kracht, en ik weet hoe ik woorden moet laten galmen zodat ze magische effecten krijgen. Luister naar mij, elk reptiel dat een angel heeft, en het vermogen om te steken; val op de grond!

O vergif van de Schorpioen Mestet, dring niet dieper in het lichaam. O vergif van Schorpioen Mestetef rijs niet omhoog in het lichaam.
O vergif van de schorpioenen Petet en Thetet,
Penetreer zijn lichaam niet.
Overgif van de Schorpioen Maatet, val op de grond.

Ik ben de godin, de grote meesteres van de woorden van kracht, Ik behoor tot het hoofd van de Goden.
Ik behoor tot diegenen aan wie de God Geb zijn eigen spreuken gaf om vergif uit te drijven.

Naar oost;
Ik de ochtend roep ik de woorden;
‘O vergif , ga terug, ga weg, treed terug!’
En ik voegde er aan toe ‘geliefde Ra’.
Naar west;
In de avond zeg ik;
‘het ei van de gans komt voorwaarts uit Sycamore.’
Want de zon wordt geboren uit de godin van de nacht
Naar boven;
Ik spreek tegen jullie,
‘O schorpioenen, ik ben alleen, en in een verdriet dat groter us dan dat van wie dan ook in de Nomen van Egypte.

Bedrijf de liefde niet, roep niet uit naar vrienden,
Lonk niet naar de edele vrouwe in hun huizen.
Keer jullie gezichten naar de aarde, en vind de weg Zo dat wij zullen aankomen in de verborgen plaatsen In de stad Kheddit. Deze is gelegen in de moerassen van het Bijenvolk van Neith.
Het kind zal leven en het vergif zal sterven.
Ra Leeft, en het vergif sterft!

En het vuur dat in huis van Usert brandde werd gedoofd. De hemelen waren tevreden met de Spreuken van Isis de Godin.

Neith, Nephtus en Selqet;
Isis, O Isis, kom naar Horus! O vrouwe met de wijze mond, kom snel naar u zoon, want is precies zoals degene die door de schorpioen gestoken werd.

Isis: (Tilt de Zonnevalk op)
Voorwaar, voorwaar, mij zoon Horus, heb geen angst. O Zoon, mijn glorie, er zal geen kwaad geschieden van welk soort dan ook. Want in u is de bron van het levenswater die alle dingen maakt die er bestaan.

Vier Godinnen; Horus is de Zoon het Geboortehuis, Horus. U bent voortgekomen uit de Hemelse Wateren Nun, en gij zult niet sterven door de hitte van het vergif!

Neith; U bent de Grote Bennu, die geboren werd in de toppen van de Wierookbomen die zich bevinden in het huis van de Oude God van Anu. U bent het kuiken dat opgroeit in het nest in het Huis van Neith.

Nepphtys; U kop zal niet rollen voor de vijanden die u heeft aangevallen. Uw ledematen zullen niet vernietigd worden door het vuur dat u vergiftigd.

Selquet; U bent Horus, den het vergif zal uw ledematen niet overweldigen. Wij, de vier Moeders zullen uw lichaam beschermen.

Thoth; Ik ben de maan, God van de tijd, hij die door de hemel opstijgt, en neerdaalt in Duat. Mijn verschijnings-vormen zijn het geheim van het Heilige Huis van de Hoogten.

Zon; (allen)
IK ben het Oog van het Al. Als ik mijzelf open doorstraal ik het Universum met het Licht der Manifestatie. Als ik het sluit wordt het nacht.

Maan; (allen)
Ik ben de Water-god. Als ik mijn bevelen geef dan verlicht ik de twee Landen. Ik ben de Nacht die zichzelf verheft. Ik schijn bij dag en bij nacht.

Thoth; Ik ben hij die door de hemelen reist bij dag en bij nacht zonder dat ik word tegengehouden. Ik kom aansnellen door de schreeuw van de Zoon van Isis.
De schorpioen heeft Horus gestoken. Hij werd gestoken in Buto, terwijl zijn moeder de tempel bezocht en een offer bracht voor haar gestorven broer Osisris. Horus schreeuwt en zijn schreeuw weerklinkt over de Horizon. Hij wordt gehoord door degenen die in de hemel zijn.

Zon; (allen)
En door de schreeuw worden de deurwachters wakker van de Tempel van de Heilige Acacia boom door de schreeuw van Horus.

Maan; (allen)
En zij beginnen te schreeuwen en te lamenteren; de Hemel geeft bevel dat Horus weer gezond moet worden.

Tem: Wierook over Horus
De Heer van de Slaap brengt de dingen die nodig zijn om het vergif te bestrijden dat in elk deel van Horus zit.
De zoon van Isis drinkt uit de bron van het levenswater.

Thoth; Eer aan u Horus, gij die voortkomt uit Osiris. Gij die voortgebracht werd uit de Godin Isis. Ik reciteer de Woorden van Kracht. Ik spreek de magische spreuken. Ik spreek een Spreuk uit in uw eigen woorden om de mond te sluiten van elk reptiel dat er is, zowel in de hemel als op aarde als ook in de wateren. Deze spreuken zullen mannen en vrouwen levend maken. Ze zorgen ervoor dat er vrede is tussen u en de Goden. Ze zullen ervoor zorgen dat RA zijn magische spreuken uitschudt als u voor hem zingt en bidt.
Ik ben Thoth en ik beneden gekomen om een bescherming te maken voor Horus, en het vergif van de schorpioen te verdrijven dat in elk lichaamsdeel van Horus is.

Isis; Ik werd zwanger van een kind van mijn echtgenoot. Ik werd zwaar door Horus, het Goddelijk Kind. Ik baarde Hem in een nest in de papyrus moerassen. Ik was zo ongelofelijk blij hiermee omdat ik hierin iemand zag die een antwoord zou vormen op zijn vader. Ik verborg hem, en ik verstopte hem vanwege de vrees voor de vijanden.

Neith, Nepthys, Selqet;
Elke dag ging ze op pad om voedsel voor het kind te vinden. Ze vindt hem terug; Horus, het Goddelijke kind, zonder leven.

Neith; Hij heeft de grond nat gemaakt met zijn tranen en het schuim dat op zijn lippen staat.

Nepthys; Zijn lichaam is bewegingsloos. Zijn hart staat stil.

Sleqet; De spieren van zijn ledematen zijn krachteloos.

Isis; Em ik schreeuw. Mijn borsten zijn vol met melk en lopen over. Mijn lichaam is leeg. Dit kind was het verlangen van mijn hart, ik droeg hem in mijn buik. Ik heb hem gebaart. Ik ben alleen; mijn vader is in Duat, mijn moeder is in Aqert, mijn oudere broer rust in zijn sarcofoog. Ik denk over de vijand en ik zie hoe vooruitziend hij de woede van zijn hart vooruit gepland heeft. Ik roep naar hen die in papyrus moerassen wonen. Zij drommen om mij heen als ze mijn stem horen. Ze wenen met mij om mijn grote verdriet en wanhoop. Er is niemand bij die weet hoe ik mijn kind beter kan maken.

Neith; En dan kom ik, vrouwe en Godin in het bezit van eigen krachten. Mijn mond bevat leven. Mijn hart is gevuld met levenskracht.

Nepthys; Vrees niet Horus, vrees niet. Werp je niet ter aarde, moeder van God. Het kind van de Olijfboom is de berg van zijn broer, de bosschages zijn verborgen, er kan geen enkel vijand in.

Selqet; De Woorden van Kracht van de Vader van de Goden die in de Hemel is. Veroorzaken leven. Dit zal net Horus gebeuren. Horus zal leven en hij zal zijn moeder kussen.

Isis; Ik hou mijn neus vlak bij mij zijn mond, zodat ik kan voelen of hij ademt. Ik onderzoek zijn wond, ik vind het vergif wat er in zit. Ik sluit hem in mijn armen. Horus is gestoken.

Allemaal; O Osiris, Horus is gestoken. Het vlees bloed van de erfgenaam van de heer van het Diadeem. Het mooie Gouden Kind is gestoken.

Nephtys: Laat tranen en schreeuw van verdriet. Zoek in de papyrus moerassen. Voorwaar, voorwaar, wat is er gebeurt met Horus, de zoon van Isis, en wie heeft het gedaan?

Neith: Dan bidt naar de hemel, en laat alle bootsmannen van Ra hun werk een tijd neer leggen.

Selquet; De boot van Ra kan niet verder varen als de Zoon van Osiris dood op de grond ligt.

Isis; Ik zend mijn gebed naar de hemel. Boot van Miljoenen jaren; stop met varen! Boot van Miljoenen jaren; stop met varen!

Thoth; slaat 3x op de gong
De processie van met Thoth, de zon en de maan stopt, de sistra stoppen met rammelen.Thoth houdt de schijf van de donkere maan omhoog.

Thoth; Ik gebuik de machtige Woorden van Goddelijke Macht. Ik spreek het Grote Woord van Kracht; Wat scheelt u, Godin Isis die zovele magische spreuken tot haar beschikking heeft? Wiens woorden altijd zoveel begrip uitdrukken? Wees ervan verzekerd dat er geen kwaad over uw zoon Horus is gekomen. De Boot van Ra heeft hem onder zijn bescherming genomen. Ik ben naar Vandaag gekomen in de Goddelijke Boot van het Maanlicht van de stad die Gisteren heet.

Neith; Nu is het Duister neergedaald en het Licht is Niet om Horus te genezen. In het Duistere Licht bestaat geen gevecht tussen Goed en Kwaad.

Atum- Ra; De beide Ogen van de Oudste God in Anu zijn gesloten. Atum-Ra is diep in zichzelf gekeerd.

Isis: O Thoth, uw hart bevat wonderlijk zaken. Vertraging is zeker een onderdeel van uw plan?

Neith; Bent U gekomen met al uw wonderspreuken, de ene na de andere?

Nepthys; Bent u gekomen met de Wonderbaarlijke Getallen zo groot dat ze niet gekend kunnen worden en doorgrond?

Selqet: Kijk nar Horus, hij is zo ziek van het vergif. Zijn ziekte ruikt naar kwaad, naar dood, naar de ergste ellende.

Isis; Ik heb de kracht van Nehebkau nodig.

Thoth; Vrees niet Isis, vrees niet Nephtys, heb geen angst. Ik ben uit de Hemel gekomen. Ik heb leven bij me. Ik zal het kind genezen voor zijn moeder. Horus is gezond, Horus wordt beschermd want hij is Degene die woont in de Zonneschijf.
Kephhri; Hij is degene die het land verlicht met zijn twee ogen met de schitterende blik van zijn Ogen.

Ra; Horus wordt beschermd als de Grote Havik die door de Hemel vliegt, over de Aarde, en door de Duat.

Tem; Horus wordt beschermt want hij is de Heilige Kever, zijn machtige vleugels strekken zich uit aan weerzijden van de Zon, ze zijn blauw als de lucht.
Atum- Ra; Door de kracht van de schorpioenen en de overwinning op het gif raakt hij buiten de tijd, en transformeert hij naar zijn hoogste vorm.

Thoth; consecreert het water rondom de Stellae. Hij zet het beeld van de zonnevalk in het water en besprenkelt dit met geurende water. Hij zegt;

Thoth; Een adoratie voor Horus zodat hij verrijst in zijn glorie. Ik reciteer deze spreuk in de Twee Landen; de Landen van Boven en de Landen van Beneden. Ik galm door het Firmament en fluister in de wind die de aarde kust. Zo veroorzaak ik golven in de Kosmische zee.

Maan; Zo Boven zo Beneden; want dat is de wet van de reflectie; Thoth fluistert op de wind en kust zo de Aarde. Thoth verlost en geneest deze God.

Thoth: Ik reciteer deze spreuk met de Heka; de Goddelijke van de Woorden van Kracht die de spreuk zijn Magie geven.

Isis; Ik besprenkel deze spreuk met de Akhu; de betoverende kracht van de Sterren die de Magie zijn glanzende schittering geven.

Thoth en Isis; Trek de energie vanuit het centrum in de gouden Ab, en laat hem transformeren, herhaal de spreuk, terwijl Horus gewassen wordt met het Heilige water, bewegen langzaam clockwise
Nehebkau spiraalt anti-clockwise, danst heel zachtjes rond naar binnen.


Vergif verdwijn, Ankh verschijn!
Met de kracht
Waamee ik leeuwen uit de woestijn verdrijf,
Jaag ik het vergif uit Horus lijf

Vergif verdwijn, Uas verschijn
Zoals ik alle krokodillen de rivier uit jaag
Verdrijf ik uit Horus de giftige plaag

Vergif verdwijn, verdwijn venijn
Zoals ik alle bijtende slangen uit hun holen verdrijf
Verjaag ik het vergif uit Horus lijf


Tegelijk met de leeuwen, de krokodillen, de bijtende slangen verdrijf ik het kloppende vergif dat in al uw ledematen zit. Uw naam wordt aangeroepen op deze dag,want U bent Horus de Verlosser.

Als dit gedaan is neemt Horus plaats op zijn troon, naast de stealle

Thoth; Ik ben Thoth de eerstgeboren zoon, de Zoon van Ra en Tem. De Raad der Goden heeft mij bevolen Horus te genezen voor zijn moeder Isis, zoals iedereen die leeft in het Land onder het Mes.

Nehebkau sltelt zich achter Hurus op als het Gevleugelde Serpent, Thoth, Isis en Nehebkau vormen een triangel om Horus heen.

Thoth; O Horus, O Horus, uw Ka beschermt U en uw Aangezicht wekt een bescherming op. Horus, leef voor uw moeder, en allen die op aarde leven profiteren hier gelijkend van.

Isis; Het vergif van de Schorpion rijst omhoog naar de leegte. Het wordt daar in de Wateren van Nun gewassen en omgezet in een nevel van goudkleurig licht. Dit licht valt in de tempel en in het water en over de Stellea en komt zo ter beschikking van iedereen. Bij de kracht van…

Nehebkau; zegent de Zonnevalk met het geurige water; Loop een ronde om de Stellea (clockwise) en giet er water over heen.
Ik herstel uw Levenskracht met de Bron van het Levenswater.
Een ronde om de Stellea en giet er water over heen.
Ik herstel uw Ka.
Een ronde om de Stellea en giet er water over heen.
Ik Nehebkau de Bevatter der Ka’s herstel de Ka van Horus en geef u de Vloeistof des Levens.

Horus; Mijn naam is Horus….( Magische Naam), Zoon van Ra en Tem. Ik ben genezen voor mijn Isis. Ik wordt beschermd door Nehebkau. Zijn Aangezicht overschaduwt mij en beschermt mij. Ik leef voor mijn moeder Isis, en ik ben genezen van de krachten van Seth.

Nu komt iedereen om beurten naar de Stellae en zegent zichzelf met het Water van de Bron van het Levenswater.

Horus; Mijn naam is Horus…. ( magische Naam), Zoon/Dochter van Ra en Tem. Horus in genezen voor zijn moeder Isis. Horus wordt beschermd door Nehebkau. Zijn Aangezicht overschaduwt en beschermt mij, Zoals Horus leeft voor zijn moeder zo ik evens genezen van de krachten van Seth.

Zon; De boot van Ra staat stil, en reist niet verder. De Schijf is op de plaats waar hij ook gisteren was om Horus te helen voor zijn moeder Isis.

Maan; Kom naar de Aarde , kom naderbij, O boot van Ra, Haast je weg, pijn die rond waart, laat de boot neerdalen op de plaats waar hij gisteren was om Horus te helen voor zijn moeder Isis.

Neith; De twee Helften van de Hemel zijn vervult

Nephtys; De twee Helften van de Hemel zijn

Selqet; Het is tijd om de papyrusrol op te rollen.

Neith, Nephtys, Selqet; De Bron van het levenswater heeft zijn rustpunt in het Nun.
De Kosmische Oceaan komt tot rust nu Horus is genezen voor zijn moeder Isis.

Toth; We zijn gereed om weer terug te reizen naar de tijd. Maanboot; sta op en verhef uw verschijningsvormen (maan heft de Spiegels)
Zonneboot; ratel uw sistra zodat het licht weer gaat stralen.
Op de gong van Thoth zet de boot van de Tijd zich weer in werking. Drie rondes clockwise en dan de tempel verlaten.

Isis en Thoth;
Sluiten de krachtlijnen
Isis brengt de schorpion tot rust
:.:____________________________________________________:.:
Laat uw reactie, ervaring, vraag of opmerking achter, door dubbel te klikken op het woord reacties in onderstaande regel:

2 opmerkingen:

  1. Dr. Itua geneest mijn HIV, ik ben al 10 jaar een ARV Consumptie. Ik heb mijn best gedaan totdat ik Dr. Itua tegenkwam op de blogsite. Ik heb hem ge-e-mailen over mijn gegevens over mijn hiv en mijn locatie. Ik heb alles aan hem uitgelegd en hij vertelde me dat er niets is om bang voor te zijn dat hij me zal genezen , mij schenk me garantie, ik vraag me om dingen te betalen, dus als ik genezen ben, zal ik dankbaarheid tonen. Ik weet niet hoe ik het moet doen Dr. Itua. Ik kreeg zijn kruidengeneesmiddel via EMS Courier-service die bij mij op kantoor kwam 5 werkdagen. Het is een goede man en ik ken hem voor zijn goede werk. Mijn grootmoeder roept hem op om hem en mijn vrienden te waarderen, dat is een vreugde voor mij dat ik vrij ben van het nemen van pillen en dat dikke schoonheid een nachtmerrie is .je zult begrijpen waar ik het over heb als je hetzelfde probleem had ik was zijn agenda ook dat hij me onlangs stuurde, hij geneest een hele aardige ziekte zoals, kanker, herpes, fibromyalgie, hiv, hepatitis B, lever / nier Inflamatory, Epilepsy, Infertility, Fibroid, Diabetes, Dercum, Copd, en brengen ook Ex Lover terug .. Hier zijn Contact .drituaher balcenter @ gmail.com Of Whats_app-nummer +2348149277967

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Hiv-ziekte voor de laatste 3 jaar en had pijn die moeilijk te eten was en hoest zijn nachtmerries, vooral het eerste jaar. In dit stadium is het immuunsysteem ernstig verzwakt en het risico van het oplopen van opportunistische infecties is veel groter. Niet iedereen met HIV zal echter doorgaan met het ontwikkelen van AIDS. Hoe eerder u wordt behandeld, hoe beter uw uitkomst zal zijn. Ik begon met ARV om vroegtijdige dood te voorkomen, maar ik geloofde in God dat ik ooit zou worden genezen. Als een Hiv-octrooi adviseren wij om antiretrovirale behandelingen te nemen om onze kans te verkleinen van het verzenden van het virus naar anderen, een paar weken geleden kwam ik op zoek op het internet als ik informatie over Hiv-behandeling met kruidengeneeskunde kon krijgen, op mijn zoektocht zag ik een getuigenis van iemand die is genezen van Hiv haar naam was Achima Abelard en ander Herpes Virus patent Tasha Moore gaf ook getuigenis over deze zelfde man, genaamd Dr. Itua Herbal Center. Ik was ontroerd door de getuigenis en ik nam contact met hem op via zijn Email.drituaherbalcenter@gmail.com We praatten en stuurde me een flesje kruiden Geneeskunde Ik dronk het zoals hij mij opdroeg. Na het te hebben gedronken, vroeg hij me om een ​​test uit te voeren dat ik mijn lijdensweg met het Hiv-octrooi heb beëindigd. Ik ben genezen en vrij van Arv Pills. Ik ben hem altijd dankbaar Drituaherbalcenter . Hier zijn contactnummer +234 8149277967 ... Hij verzekert mij dat hij de volgende ziekte kan genezen .. Haar, kanker, herpesvirus, ziekte van Lyme, epilepsie, blaaskanker, colorectale kanker, borstkanker, nierkanker, leukemie, longkanker, non-hodgkin lymfoom, huid Kanker, Lupus, Baarmoederkanker, Prostaatkanker, fibromyalgie, ALS, Hepatitis, Copd, ziekte van Parkinson. Genetische ziekte, Fibrodysplasia-ziekte, Fibrodysplasia Ossificans Progressiva, Fluoroquinolone-toxiciteitssyndroom, Lever / Nier Inflammatoire, onvruchtbaarheid, darmziekte, ziekte van Huntington, Diabetes, Fibroid...

    BeantwoordenVerwijderen

Vergelijkbare Blogs

Related Posts with Thumbnails