zaterdag 24 juli 2010

WICCA, DE TRADITIE EN DE DOMINANTIE

Wicca heeft veel moeite gedaan om zich te profileren als religie. Eenmaal in het zadel volgt Wicca een vertrouwd patroon. Een patroon dat zoveel religies gevolgd hebben nl. dat van de dominantie.Het pad van de dominantie is geen intelligente weg. Men kan voor of tegen zijn. Dat is bizar als we bedenken dat de grote vervolgingen een gevolg waren van de dominantie van een opkomende religie.

Waarschijnlijk zullen Wiccans dat beamen, om vervolgens zelf de weg van de dominantie te bewandelen. Het patroon is vergelijkbaar, de gevolgen zijn voorspelbaar, het gebrek aan intelligentie is aantoonbaar.

Traditie is een groot thema in de strijd tussen “echte” Wiccans en de rest. Er zijn echte Gardnerians die de traditie van Gardner zeer getrouw volgen. Misschien zullen de rituelen niet altijd meer naakt voltrokken worden vanwege spiedende blikken of het risico van longontsteking. Waarschijnlijk zullen deze traditionele Wiccans in hun beroepsuitoefening hun sierraden met pentagram thuis laten vanwege heersende vooroordelen. Een Wicca kan actief zijn in de Hervormde Kerk en tegelijk een actieve rol in de Gardnerian beweging vervullen. Maar al deze tegenstellingen zijn in hun ogen niet hypocriet of inconsequent. Nee, dat komt door de buitenwereld die ozo bevooroordeeld is. En om nou je broodwinning op te offeren aan je overtuigingen .... dat gaat een beetje ver.

De Alexandrian traditie is al wat minder strikt omdat de hun traditie dat toelaat. Toch wordt ook aanspraak gemaakt op een traditie.
De Alexandrian traditie is verwant aan de Gardnerian traditie, beide zijn even dogmatisch als het op inwijdingen, inrichting van het ritueel, hierarchie en geheimhouding aankomt.

Tot voor kort was het hip om deel uit te maken van een coven. Tegenwoordig niet meer. Boze tongen beweren dat de hype voorbij is. Ik waag dat te betwijfelen om een goede reden. Er zijn namelijk teveel klachten van aspiranten. De nieuweling die zich wil aanmelden maakt niet zo snel kans om opgenomen te worden in een coven. Sterker: er zijn nog maar weinig covens. De covens die er zijn beroepen zich dan weer op hun traditie en wee degene die de traditie niet 100% onderschrijft. Die komt niet voor opname in de coven in aanmerking. Kritische vragen zijn ongewenst, volgen is het devies. En dit alles geheel conform de respectievelijke traditie.
Wie verbaast het dan dat de traditionele Wicca in Nederland een tanend bestaan leidt? Er is namelijk een oude garde die de traditie vereert. In deze “eredienst” lijken de God en de Godin meer op figuranten dan op hoofdrolspelers.

Ik wil constateren dat er een strijd gaande is tussen de een kleine groep oudgedienden die het traditionele been stijf houdt en een veel grotere groep Wiccans die hun geloof willen inpassen in hun dagelijks leven en dus niet hun dagelijks leven willen inpassen in een traditie. De oude Wiccans willen dominantie. Dat is goed te zien in de neerbuigendheid waarmee de niet-traditionelen verketterd worden.
Ik mag wel stellen dat de traditionele Wiccans hun boeken gelezen hebben want de grote religies gaven immers het voorbeeld.

Wat er in de grijze oudheid gebeurde is slechts ten dele te achterhalen en slechts beperkt aan te tonen. Veel geschiedenis is mondelinge overlevering. Daarom is het een heilloze weg om bewijs van gelijk te zoeken. Er zal met aanwijzingen moeten worden volstaan. Ook de bronnen van Gardner en Sanders zijn soms troebel, ook zij hebben materiaal geleend van anderen. Wie zich afvraagt waarop hun tradities gebaseerd zijn moet in veel gevallen met aannames en veronderstellingen volstaan.

Op zichzelf is dat helemaal niet erg. De vraag of Jezus van Nazareth echt bestaan heeft is voor veel mensen ook niet meer zo actueel als 500 jaar geleden. Tegenwoordig houdt men zich bezig met de mystiek in het verhaal, het symbool en zijn betekenis, de vergelijking van vergelijkbare gebeurtenissen. Men filosofeert en communiceert. Het gevolg daarvan is een grotere eenheid, niet een grotere verdeeldheid. Dat is intelligent.

Dit besef is nog niet doorgedrongen tot de harde kern van de traditionele Wicca. Daarom stoten ze de jonge garde af die dan vervolgens hun eigen gang gaan, geheel in de lijn van het individualisme van deze tijd. Alle mengvormen van de grote tradities zijn in hun ogen geen echte Wicca. Ik voorspel dat zij alleen achter zullen blijven en uitsterven. Dat is het lot van ieder die de weg van de dominantie kiest omdat er niemand meer overblijft om te domineren. Zij hebben iedereen weggejaagd met hun gelijkhebberigheid en hun kleineringen. Hun systeem is gesloten en daarom gedoemd tot ondergang want er is geen vernieuwing mogelijk zolang zij de traditie laten domineren en de mens overslaan.

Het punt van de geheimhouding is in de beide tradities een dichte deur. De kern in de spirituele ontwikkeling wordt immers gevormd door de wisselwerking tussen de innerlijke en de uiterlijke wereld. Communicatie is de brug tussen die twee.

Wanneer geheimhouding afgedwongen wordt dan zal een kritische geest zich meteen afvragen waarom dat zo is. Geheimhouding is een uitstekend instrument voor elitevorming, dus machtsvorming. Het kan ook verbloemen dat er helemaal geen geheim bestaat maar het woord is zo intrigerend en trekt nieuwsgierigen aan (die vervolgens weer weglopen als ze ontdekken dat er alleen op holle vaten geklopt wordt). Een traditionele Wicca zal geheimhouding altijd in ere houden want dan wordt meteen het verschil duidelijk tussen “wij” en de rest. Dat hoort bij het dominantiepatroon en dat is – zoals eerder gezegd – geen intelligente weg.

Het kan geen kwaad af en toe in de archeologie van een traditie te duiken want dat is leerzaam wanneer we aan de weet willen komen hoe een situatie is ontstaan. Echter, dat is de onpersoonlijke benadering.

Bij de persoonlijke benadering moeten we de mensen erbij rekenen. Dan kunnen we ook beter zien waar ze mee bezig zijn. De traditionele Wiccans graven hun eigen graf. Dat blijkt uit het feit dat hun covens uitdunnen. Hun gezag telt niet meer. Hun kennis is allang verspreidt geraakt en de jonge garde heeft er een eigen invulling aan gegeven. De hooghartige provocaties van de traditionele Wiccans zijn niet meer dan doodskreten.

Jammer want het is een gemiste kans. Ze zouden er goed aan doen alweer de grote religies als voorbeeld te nemen. Om hun bestaan veilig te stellen hebben die zich aangepast. Maar ja, Wicca is ouder (die bewering is niet van mij) dus het zal ook wel langer duren voor het woord aanpassing enige betekenis krijgt bij de traditionele Wiccans. Tegen die tijd is het te laat. Rust zacht.

Ypsus

4 opmerkingen:

 1. Een mooi geschreven stukje, maar ik ben het toch niet eens. Volgens wat ik heb begrepen wil je dat Wicca zijn kern veranderd om aan de normen van de maatschappij te voldoen. Dat de covens uitdunnen hoor ik voor het eerst. Kan je dat staven met bewijzen?

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Aanpassen aan de normen van de maatschappij? Zou je willen uitleggen hoe je aan dat beeld komt?

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Ik zal Ypsus even aanvullen.
  Er zijn in Nederland weinig Alexandrian covens (meer), Gardnerian covens zijn helemaal schaars geworden.
  Wil je nog een coven vinden dan moet je vaak van de ene kant van het land naar de andere reizen en dan kom je nog in een coven terecht waar drie of vier leden zijn.

  Dat covens uitdunnen zit in het feit dat er geen animo meer is om een leertraject van jaren af te leggen. Beginnelingen willen nog wel eens een paar jaar in een coven blijven om daarna af te haken. Dat is zo vaak gebeurd dat er nog maar heel weinig covens zijn die een echte opleiding bieden.

  Deze Witches Oath is duidelijk niet op de hoogte. Even rondkijken en vooral navraag doen en je hebt al de bewijzen die je nodig hebt om tot de conclusie te komen dat de covens uitdunnen.

  Dan die zinsnede "Volgens wat ik heb begrepen wil je dat Wicca zijn kern verandert om aan de normen van de maatschappij te voldoen."
  Dat is een gedachtensprong van Witches Oath die ik niet kan volgen, er wordt ook nietop de vraag van Ypsus gereageerd dus misschien is dit wel wat loze kreterij.

  Men hoeft de kern van Wicca niet te veranderen, wel de interpretatie van de kern. Dat geldt voor elke religie en is een tijdgebonden gegeven.

  Om een voorbeeld te noemen: de homofobie van Gardner, een berucht gegeven. Gardners interpretatie van het mannelijke en vrouwelijke element is gebonden aan de uiterlijke geslachtskenmerken en de reproductieve factor. Diep Christelijk natuurlijk, maar dat was niet ongewoon in de tijd van Gardner.
  Sindsdien is er heel wat geschreven en bediscussieerd over wicca en sexuele geaardheid.
  Een meer hedendaagse interpretatie van de kern van wicca is dat het mannelijke en het vrouwelijke element in ieder mens in gelijke mate vertegenwoordigd zijn, en dus niets te maken hebben met uiterlijke geslachtskenmerken en de reproductieve factor. Deze nieuwe interpretatie is natuurlijk gelinkt aan maatschappelijke ontwikkelingen zoals emancipatie van het sexegelijke denken. Daaruit zijn gehele nieuwe wiccastromingen voortgekomen, zoals in wereldwijd te zien is.

  Maatschappelijke ontwikkelingen komen voort uit een veranderd denken. Het is niet moeilijk om dat ook op wicca van toepassing te maken. Dan kom je namelijk op veranderde interpretatie van
  de basis van wicca. Het is een wisselwerking.

  Voor wicca in Nederland is het de hoogste tijd om tot een nieuwe interpretatie van een oud gegeven te komen. De boel loopt leeg, ja inderdaad. Maar voor de laatste het licht uit doet zal zich een nieuwe wiccastroming aangediend hebben, zoveel staat vast.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Institutionalisering (inbrengen van gezags-lagen-dominantie) staat het vrij overdragen van wicca-goed in de weg. Voor wie wicca de juiste weg is werken de methoden
  positief. Voor de tragen van geest en voor hen die vastzitten aan het puur materiele
  zijn de methoden niet zinvol en dus onbelangrijk en zullen geen uitwerking hebben,
  noch positief noch negatief. Aan de vruchten zal men hen herkennen die openstaan.
  Ik wens wicca een gezonde wedergeboorte.
  Arcturus.

  BeantwoordenVerwijderen

Vergelijkbare Blogs

Related Posts with Thumbnails