zaterdag 24 juli 2010

Aftrap voor de Modernisering van het Vaticaan

Van de week stond er iets in de krant waarvan je haren rechtop gaan staan. Er stond namelijk dat het Vaticaan vindt dat het inwijden van een vrouw als priester even misdadig is dan het seksuele misbruik door priesters in de afgelopen periodes. Laten we eerst dit zeggen dat als er meer vrouwelijke priesters waren geweest, had er waarschijnlijk veel minder seksueel misbreuk door priesters plaats gevonden.

Wat is verder op tegen dat vrouwen volgens het Vaticaan niet als priester ingewijd kunnen worden? Kunnen ze minder goed een mis opdragen of zouden ze emotioneler zijn tijdens stervensbegeleiding van katholieken en wanneer ze het bijbehorende heilige oliesel toedienen? Dat is allemaal nog maar de vraag en zelf als dat tweede waar is, is dat dan erg? waarschijnlijk niet, sterker nog op dat moment staat een vrouw dichter bij de stervende omdat zij beter aanvoelen wat deze op dat moment doormaakt en dat is alleen maar goed.

Wat zou dan wel de reden kunnen zijn? Hiernaar is het slechts gissen omdat het vaticaan ook geen afdoende verklaring voor haar standpunt geeft. Ze zeggen slechts een priester hoort een man te zijn, punt uit!
He..! schrijven we hier zonet "voor haar" standpunt en niet "voor zijn" standpunt. Ja inderdaad het is HAAR standpunt dus vrouwelijk. Wat raar eigenlijk; het Vaticaans is dus vrouwelijk en toch kunnen vrouwen geen priester zijn.

Terug naar het seksueel misbruik in de katholieke kerk. In Nederland is hiervoor een onderzoekscommissie ingesteld, echter wel door de Nederlandse katholieke kerk zelf.
Waarom geen onafhankelijk onderzoekscommissie ingesteld? Zou het zijn omdat de totale omvang toch maar beter geheim kan blijven?

Zou dat misbruik minder van omvang zijn geweest, als het Vaticaan de idiote celibaatplicht aan priesters niet opgelegd had? Waarschijnlijk wel. Priesters zijn hoe dan ook mannen van vlees en bloed met de daarbij behorende seksuele neigingen en lusten. Je leest ook heel vaak dat priesters er wel degelijk, altijd geheim natuurlijk, er een relatie op na houden met een vrouw en ja wie weet soms ook met een man. Is dat nou zo verkeerd? Zeker niet. Sterker noch het zij beter zijn als priesters relaties mochten aangaan, want op die manier staan ze midden in de maatschappij. Een maatschappij die ze dan beter leren kennen en dus ook beter kunnen bedienen. De afschaffing van het celibaat de in komende decennia is echter een ijdele hoop. De rooms-katholieke kerk is uiterst conservatief en staat voor weinig progressie open.

Neem nou de kwestie van pastoor Paul Vlaar uit Obdam, een klein plaatsje in de kop van Noord Holland. Deze pastoor is onlangs op non-actief gesteld omdat hij het gewaagd had de katholieke mis anders uit te voeren als het decreet voorschrijft.
Pastoor Paul had, vanwege de finale van het WK voetballen waarin het team van Nederland zat, een oranje kazuifel aangetrokken en in de kerk een echt doel opgesteld. Alvorens met de eucharistie te beginnen liet hij aftrappen, dus een voetbal richting goal schoppen.
Ook bad hij tijdens de viering om een goede afloop van de WK finale voor Nederland.

Er wordt zo vaak in een kerk voor de goede afloop van wat dan ook gebeden, dus zo abnormaal is dat nou ook weer niet. Bovendien pastoor Paul slaagde er wel in op die manier de kerk vol te krijgen en dat in een tijd waarin het kerkbezoek behoorlijk terug loopt.
Gelukkig staan de parochianen pal achter hun pastoor en overal beginnen er acties om de bisschop er van te overtuigen dat pastoor Paul moet blijven in Obdam.

We mogen dan van harte hopen dat het lukt, want daarmee geeft de katholieke kerk, dus het Vaticaans aan, toch open te staan voor veranderingen. Elke kleine verandering is het begin van iets groots en wellicht een aanzet tot het mogelijk maken dat vrouwen ingewijd kunnen worden in het priesterambt. Hiermee kan dan ook meteen het celibaat op de schop. De priester kan op deze wijze in een vrouwelijk priester zijn "gelijke" vinden en daarmee zou het seksueelmisbuik binnen de katholieke kerk ook meteen aanzienlijk moeten afnemen.

Priester Paul maakte de eerste aftrap voor de modernisering van de geloofsbeleving en hopelijk zijn er meer priesters die gelijk aan Paul Vlaar een vervolg durven te maken met de modernisering van de katholieke kerk, zodat balletje verder kan rollen...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Vergelijkbare Blogs

Related Posts with Thumbnails